Efekty globalizacji przedsiebiorstw na przykładzie firmy McDonald’s. 5/5 (9)

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Globalizacja przedsiebiorstw……..5

1.1 Istota globalizacji przedsiebiorstw
1.2 Czynniki wpływajace na proces globalizacji
1.3 Korzysci i wady globalizacji przedsiębiorstwa


Rozdział II
Podstawowe strategie globalne rozwoju przedsiębiorstwa……29

2.1 Klasyfikacja glównych sposobów wejscia na
rynki
zagraniczne
2.2 Globalna lokalizacja dzialalnosci
2.3 Opracowanie globalnych produktów


Rozdział III
Efekty osiagniete dzieki globalizacji przez firme
McDonald`s………55

3.1 Wpływ globalizacji na firme McDonald`s
3.2 Działania McDonald`s w stosunku do lokalnych
potrzeb


Zakończenie………..63
Bibliografia

Oceń