Kategoria: Unia Europejska Fundusze Unijne

Prace z dziedziny Unia Europejska Fundusze Unijne. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Euro jako waluta Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wykaz ważniejszych skrótów……… 3 Wstęp……… 4 Rozdział I Euro jako pieniądz       1.1. Pojęcie pieniądza ……… 6 1.2. Nazwa wspólnego pieniądza…

Perspektywy wejścia Polski do strefy euro.

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział 1. Droga do wspólnej waluty 1.1 Euro – waluta międzynarodowa…………6 1.2 Traktat Rzymski – powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej…………7…

System ubezpieczen emerytalnych w Polsce.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I. Charakterystyka ubezpieczeń społecznych.       1.1 Pojęcie systemu ubezpieczeń społecznych. 1.2 Geneza i rozwój ubezpieczenia społecznego. 1.3 Przyczyny rozwoju…

Ubezpieczenia emerytalne w Polsce.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Teoretyczne aspekty ubezpieczeń społecznych. 1.1 Zabezpieczenie emerytalne w systemie ubezpieczenia społecznego………5 1.2. Klasyfikacja systemów emerytalnych………7 1.3. Rola…