Wyspecjalizowane instytucje ochrony prawa w Unii Europejskiej.

<strong
<br

Wstęp<br
<brRozdzial 1.<br Rozwój współpracy policyjnej i sadowej<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Geneza wspólpracy, ewolucja uprawnien i struktur<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2. Grupa TREVI<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3. System Schengen<br
<strong<brRozdzial 2.<br Unijne instytucje ochrony prawa<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1. Polityka UE w obszarze spraw wewnetrznych<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2. Wyspecjalizowane instytucje<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2.1. Europejski Urzad Policji – EUROPOL<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2.2. Europejska Jednostka Wspólpracy Sadowej – EUROJUST<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2.3. Europejska Agencja Zarzadzania Wspólpraca Operacyjna na Zewnetrznych Granicach Panstw Czlonkowskich – FRONTEX<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2.4. Europejski Urzad ds. Zwalczania Naduzyc Finansowych – OLAF<br
<strong<brZakończenie <br
Bibliografia <br
Zalaczniki <br
<br
&ensp;&ensp;&ensp;
</strong
<br

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>