Wyspecjalizowane instytucje ochrony prawa w Unii Europejskiej.

26 października 2015 Wyłączono Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1.
Rozwój współpracy policyjnej i sądowej
      1.1. Geneza współpracy, ewolucja uprawnień i struktur
1.2. Grupa TREVI
1.3. System Schengen

Rozdział 2.
Unijne instytucje ochrony prawa
      2.1. Polityka UE w obszarze spraw wewnętrznych
2.2. Wyspecjalizowane instytucje
2.2.1. Europejski Urząd Policji – EUROPOL
2.2.2. Europejska Jednostka Współpracy Sądowej – EUROJUST
2.2.3. Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich – FRONTEX
2.2.4. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych – OLAF

Zakończenie
Bibliografia
Załączniki