Analiza tradycyjnych oraz nowych form indywidualnych ubezpieczen zyciowych na przykładzie PZU, Commercial Union i Nationale-Nederlanden.

Wstęp …………3 Rozdzial I. Zarys historii ubezpieczen na zycie. …………5 1.1. Poczatki ubezpieczen na zycie i ich ewolucja. …………5 1.1.1. Pierwsze przejawy ubezpieczen (‚praubezpieczenia’) od starozytnosci do sredniowiecza. …………5 1.1.2. Okres drugi rozwoju ubezpieczen: druga polowa IV wieku do wieku Więcej

Analiza programu firmy Amplico Life.

Wstęp Rodzial I. Wiadomosci o Biurze Regionalnym Rozdzial II. Historia Ubezpieczen Rozdzial III. Historia zalozycieli Amplico Life Rozdzial IV. Działalność Amplico Life w Polsce 4.1. Zabezpieczenia przed ryzykiem 4.2. Zabezpieczenia przed niewyplacalnoscia 4.3. Zabezpieczenia przed inflacja Rozdzial V. Nowa koncepcja Więcej

Ubezpieczenia.

Wstęp…….5 Rozdzial I. Istota ubezpieczenia ………8 1. Definicja ubezpieczenia 2. Rodzaje ubezpieczen 3. Pojecie ryzyka ubezpieczeniowego 3.1.Metody eliminacji ryzyka 3.2. Rodzaje ryzyka Rozdzial II. Umowa ubezpieczeniowa…………17 1. Ogólna charakterystyka umowy ubezpieczenia 2. Cechy umowy ubezpieczenia 3. Prawa i obowiazki stron Więcej

Emerytury i renty w systemie swiadczen.

Wstęp………4 Rozdzial I Podstawowe zalozenia reformy systemu ubezpieczen spolecznych………6 1. Przeslanki reformy………7 2. Glówne mechanizmy nowego systemu………17 3. Reforma systemu emerytalnego a bezrobocie………25 4. Skutki wzrostu wieku emerytalnego na rynku pracy………28 Rozdzial II Swiadczenia w systemie repartycyjnym………30 1. Skladka na Więcej

Historia ubezpieczen na ziemiach polskich.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Paczatki ubezpieczen na Ziemiach Polskich………5 Rozdzial 2. Rozwój ubezpieczen społecznych pod zaborami………7 3.1 Zabór Pruski………7 3.2 Zabór Austryjacki………12 3.3 Zabór Aosyjski………14 Rozdzial 3. Rozwój ubezpieczen społecznych w dwudziestoleciu miedzywojennym………16 Rozdzial 4. Ubezpieczenia społeczne podczas II Wojny Swiatowej Więcej

Swiadczenia z tytułu wypadkowosci przy pracy.

Wstęp………4 Rozdzial I. Społeczne i ekonomiczne znaczenie wypadkowosci przy………6 1. Skala problemu 7 2. Pojecie wypadku przy pracy………13 3. Rodzaje zdarzen uzasadniajacych nabycie uprawnien do swiadczen ubezpieczajacych………20 4. Ekonomiczno-społeczne konsekwencje wypadków przy pracy 24 Rozdzial II. Swiadczenia z tytułu wypadków Więcej

Rozwój ubezpieczen grupowych na zycie z funduszami inwestycyjnymi na przykładzie XYZ

Wstęp………5 Rozdzial I Wprowadzenie do zagadnienia ubezpieczen na zycie………8 1. Zarys historii ubezpieczen 8 Rozdzial II Regulacje prawne działalności ubezpieczeniowej………17 2.1. Ogólne zasady ubezpieczen na zycie 17 2.2. Umowa ubezpieczenia na zycie 19 2.2.1 Zawarcie umowy ubezpieczenia 24 2.2.2 Ogólne Więcej

Ubezpieczenia społeczne osób prowadzacych dzialalnosc gospodarcza (pozarolnicza)

Wstęp……….5 Rozdzial I Pojecie i rodzaje ubezpieczen spolecznych………7 1.1. Pojecie i charakter prawny ubezpieczen spolecznych………7 1.2. Osoby prowadzace pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnychv11 1.3. Osoby wspólpracujace z osobami prowadzacymi pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza Więcej

Działalność funduszy emerytalnych na przykładzie PTE DOM

Wstęp ……… .3 Rozdzial I.Reforma systemu emerytalnego ………5 1.1.Systemy emerytalne do 1998 roku ……… .6 1.2 Zalozenia nowego systemu emerytalnego ………13 1.3 Filary nowego systemu ……… .20 1.3.1.Pierwszy filar ……… .20 1.3.2.Drugi filar ……… .25 1.3.3.Trzeci filar ……… .29 1.4 Więcej

Reforma systemu emerytalnego na przykładzie Otwartego Funduszu Emerytalnego DOM

Wstęp………3 Rozdzial I. Nowy system emerytalny ………4 1. Istota systemu ubezpieczen spolecznych………4 2. Zagrozenia starego systemu emerytalnego………6 3. Charakterystyka reformy z 1999 roku………9 Roadzial II. Trzy filary nowego systemu emerytalnego………13 1. Zreformowany Zaklad Ubezpieczen Spolecznych – I Filar………13 2. Emerytura Więcej

Kasy Chorych w Polsce

Wstęp………7 Rozdzial I Systemy opieki zdrowotnej i uch znaczenie w procesię ochrony zdrowia………9 1. Modele i finansowanie opieki zdrowotnej……….9 1.1.Typy i charakterystyka systemów ochrony zdrowia……….10 1.2. Sposoby finansowania służby zdrowia……….13 2. Ubezpieczenia zdrowotne jako forma interwencji państwa w sprawy ochrony Więcej

Ubezpieczenia komunikacyjne O.C. i A.C.

Wstęp. Rozdział I. Potrzeba prowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i dobrowolnego ubezpieczenia autocasco Rozdział II. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 1. Rys historyczny ubezpieczeń komunikacyjnych. 2. Charakterystyka ubezpieczeń obowiązkowych. 3. Istota ubezpieczenia OC kierowców. 4. Więcej

Obowiazki pracodawcy w zakresię ubezpieczen społecznych i zdrowotnych.

Wstęp………4 Rozdzial I.Zarys systemu ubezpieczen społecznych i zdrowotnych………5 1. Forma organizacyjno – prawna Zakladu Ubezpieczen Spolecznych………5 1.1 Zagadnienia ogólne………5 1.2 Charakter prawny i organizacyjny ZUS………6 1.3 Podzial kompetencji………6 2. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych………7 3. System ubezpieczen spolecznych………11 4. System ubezpieczen zdrowotnych………18 Więcej

Atrakcyjność ubezpieczen majatkowych na rynku polskim ze szczególnym uwzglednieniem ubezpieczen komunikacyjnych

Wstęp Rozdzial 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu ubezpieczen 1.1. Historia ubezpieczen gospodarczych 1.2. Wybrane pojecia stosowane w ubezpieczeniach majatkowych 1 3. Klasyfikacja ubezpieczen Rozdzial 2. Charakterystyka rynku ubezpieczen majatkowych w Polsce 2.1. Źródła prawa ubezpieczeniowego 2.2. Instytucje prawne w polskim Więcej

Reforma ochrony zdrowia w Polsce.

Wstęp Rozdzial 1. Rola państwa i finansów publicznych w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej………6 1.1 Zadania państwa w warunkach gospodarki rynkowej 1.2 Istota i zakres finansów publicznych 1.3 Rodzaje funkcji finansów publicznych i instrumenty ich realizacji Rozdzial 2. Modelowe systemy ochrony zdrowia………18 Więcej

System opieki zdrowotnej w Polsce.

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Historia systemu opieki zdrowotnej w Polsce ………4 Rozdzial 2. Charakterystyka tradycyjnych modeli systemów zdrowotnych ………13 2.1 Model Beveridge`a………13 2.2 Model Bismarckowski ………15 2.3 Model rezydualny ………17 2.4 Model Siemaszki ………18 Rozdzial 3. Wspólczesny system opieki zdrowotnej w Więcej

Specjalnosc ubezpieczeniowa Kasy Rolniczych Ubezpieczen Spolecznych.

Wstęp……….2 Rozdzial I. Zabezpieczenie społeczne rolników w Polsce i w wybranych krajach UE……….4 1.1. Geneza rolniczych ubezpieczen spolecznych……….4 1.2. Ubezpieczenie społeczne rolników na tle innych systemów ubezpieczenia społecznego w Polsce………10 1.3. Wspólpraca miedzynarodowa KRUS……….15 1.4. Ubezpieczenia w rolnictwie w wybranych Więcej

Restrukturyzacja zarządzania systemem ubezpieczen spolecznych.

Wstęp………2 Rozdzial I System ubezpieczen spolecznych………4 1.1. Pojecie i rodzaje ubezpieczen spolecznych………5 1.2. Geneza i rozwój ubezpieczen społecznych na swiecie i w Polsce………9 1.3. Funkcje współczesnego ubezpieczenia społecznego………16 1.4. Dotychczasowy system ubezpieczen społecznych w Polsce………20 Rozdzial II Model zrestrukturyzowanego systemu Więcej

Polski rynek ubezpieczen, a posrednictwo ubezpieczeniowe.

Wstęp ……….. 4 Rozdzial I Zagadnienia prawne i kontekst spoleczno-kulturowy posrednictwa ubezpieczeniowego 1. Istota i pojecie posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 6 2. Posrednictwo ubezpieczeniowe w rozwijajacym się polskim prawie ubezpieczeniowym ……….. 8 3. Regulacje prawne w zakresię posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 10 Więcej

Funkcjonowanie Zakladu Ubezpieczen Spolecznych jako instytucji ubezpieczenia społecznego po reformie administracyjnej i reformie ubezpieczen spolecznych

Wstęp……..4 Rozdzial I Charakterystyka jakosci i podstawowe pojecia z jakosci……..8 1.1. Definicje jakosci……..9 1.2. Zarządzanie przez jakosc……..10 1. 2.1. TQM – definicje, zakres……..10 1.2.2. Narzedzia zapewnienia jakosci……..16 1.2.3. Metody zarządzania jakoscia……..20 1.3. Prekursorzy total qality management……..23 1.3.1. Deming i jego Więcej

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce

Wstęp………3 Rozdzial I. Powstanie i znaczenie ubezpieczen w gospodarce rynkowej………4 1.1. Zdarzenia losowe i ich wpływ na zycie czlowieka………4 1.2. Pojecie i podzial ubezpieczen………7 1.2.1. Definicja pojecia ubezpieczenia………7 1.2.2. Charakterystyka i podzial ubezpieczen……… 9 1.2.3. Ubezpieczenie społeczne jako ‚urzadzenie socjalne’………12 Więcej

Rynek ubezpieczen w Polsce i jego przeksztalcenia zwiazane z przystapieniem Polski do UE

Wstęp………3 Rozdzial I. Rynek ubezpieczen w Polsce 1.1. Ogólna sytuacja na polskim rynku ubezpieczen ………5 1.2. Zmiany struktury portfela ubezpieczen………9 1.3. Zmiany koncentracji rynku ubezpieczen………11 1.4. Podsumowanie kształtowania się polskiego rynku ubezpieczen………15 Rozdzial II. Dostosowania polskiego rynku ubezpieczen do wymagan Więcej

Wprowadzenia nowego projektu emerytalno-rentowego w Polsce

Wstęp………3 Rozdzial I. System ubezpieczen emerytalno – rentowych w Chile 1.1. System ubezpieczen społecznych w Chile przed reforma przeprowadzona w 1981 r……….6 1.1.1. Glówne zalozenia systemu emerytalno – rentowego………6 1.1.2. Podstawowe wady systemu chilijskiego przed reforma………7 1.2. Charakterystyka systemu opartego Więcej

System emerytalno – rentowy

Wstęp………3 Rozdzial I. Ubezpieczenie społeczne w Polsce 1.1. Geneza i charakterystyka systemu ubezpieczenia społecznego………4 1.2. Organizacja ubezpieczenia społecznego………12 1.3. Źródła finansowania ubezpieczen społecznych w Polsce………16 Rozdzial II. System emerytalno – rentowy ZUS 2.1. Podstawowe kategorie swiadczen emerytalno-rentowych i zasady przyznawania Więcej

Reforma systemu emerytalnego w Polsce

Wstęp……….3 Rozdzial I. 1.1. Ekonomiczno-Społeczne problemy emerytalne we wspólczesnej Polsce………5 1.2. Kryzys ubezpieczen społecznych w Polsce………9 Rozdzial II. 2.1. Koncepcja trzech filarów – reforma ubezpieczen społecznych w Polsce ………14 2.2. Filar I – zreformowany system repartycyjny ……… 20 2.3. Filar Więcej

Otwarte fundusze emerytalne w systemie ubezpieczenia emerytalnego

Wstęp……….. 4 Rozdzial I. Charakterystyka ubezpieczen spolecznych. 1.1 Pojecie systemu ubezpieczen społecznych ……….. 6 1.2 Geneza i rozwój ubezpieczenia społecznego……….. 9 1.3 Przyczyny rozwoju ubezpieczen emerytalnych ……….. 11 1.4 Dzialanie systemu emerytalnego ………..14 1.4.1 Niemiecki system emerytalny ………..15 1.4.2 System Więcej

Miejsce Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej im F.Stefczyka w polskim systemie bankowym

Wstęp………3 Rozdzial 1. Miejsce Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej im. F.Stefczyka w Polskim systemie bankowym 1.1. Dzieje spóldzielczosci kredytowej………7 1.2. Opis firmy, jej wizja i misja………20 1.3. Struktura organizacyjna Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej im. F. Stefczyka w Gdyni………31 1.4. Podstawy prawne działalności Spóldzielczej Więcej

Rola agenta ubezpieczeniowego na polskim rynku ubezpieczen

Wstęp Rozdzial I Miejsce posrednictwa w systemie ubezpieczen 1. Polski rynek ubezpieczeniowy 2. Sprzedaz agencyjna poprzez agentów ubezpieczeniowych na tle pozostalych kanalów dystrybucji w latach 1998-2002 3. Definicja agenta ubezpieczeniowego w świetle ustawy 4. Regulacja prawna posrednictwa ubezpieczeniowego 5. Agent Więcej

Ochrona praw ubezpieczonych w Polsce

Wstęp Rozdzial 1. Ochrona ubezpieczeniowa 1.1. Zasada realnosci ubezpieczeniowej 1.2. Zasada pelnosci ubezpieczeniowej 1.3. Działalność prewencyjna Rozdzial 2. Struktura instytucjonalna rynku ubezpieczen w Polsce 2.1. Strona popytowa 2.2. Strona potazowa 2.3. Nadzór Rozdzial 3. Rzecznik Ubezpieczonych 3.1. Akty prawne regulujace Więcej

Swiadczenia zwiazane z praca.

Wstęp………5 Rozdzial I. Wynagrodzenie za prace 1. Pojecie wynagrodzenia i jego charakterystyka………6 2. Zlozonosc przedmiotu wynagrodzenia za prace………8 3. Ustalenie i zmiana warunków wynagrodzenia za prac………14 Rozdzial II. Skladki wynagrodzenia 1. Wynagrodzenia zasadnicze (podstawowe)………18 2. Skladniki dodatkowe ………20 Rozdzial III. Więcej

Porównanie ubezpieczen nastepstw nieszczesliwych wypadków i kosztów leczenia na przykładzie wybranych zakladów ubezpieczen.

Wstęp ………3 Rozdzial I. Istota umów ubezpieczenia NNW i KL 1.1. Umowa ubezpieczenia podstawy prawne ………6 1.2. NNW jako rodzaj ubezpieczenia osobowego ……… 9 1.3. Przedmiot ubezpieczenia kosztów leczenia oraz NNW ……… 14 1.4. Ubezpieczenia oferowane wraz z ubezpieczeniami osobowymi Więcej

Swiadczenia i ich rodzaje.

Wstęp……….2 Rozdzial I. Swiadczenie jako przedmiot zobowiazania 1.1. Źródła powstania zobowiazan ………. 4 1.2. Tresc swiadczenia i jego oznaczenie………. 9 1.3. Mozliwosc spelnienia swiadczenia………. 12 Rozdzial II. Rodzaje swiadczen 2.1. Swiadczenia jednorazowe, okresowe i ciagle ………. 16 2.2. Swiadczenia podzielne Więcej

Fundusze inwestycyjne jako alternatywa dla pracowniczych programów emerytalnych.

Wstęp 6 Rozdzial I. Charakterystyka pracowniczych programów emerytalnych 1.1. Tworzenie pracowniczych programów emerytalnych………. 8 1.1.1. Formy pracowniczych programów emerytalnych……… 10 1.1.2. Uczestnictwo w pracowniczym programie emerytalnym……… 13 1.2. Zasady działania pracowniczych programów emerytalnych 15 1.2.1. Zalozenia konstrukcyjne pracowniczych programów emerytalnych……… Więcej

Analiza polskiego rynku ubezpieczen gospodarczych.

Wstęp………..4 Rozdzial I.Geneza i rozwój ubezpieczen gospodarczych………..5 1.1. Rozwój ubezpieczen na Swiecie 1.2. Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce 1.2.1. Ubezpieczenia w okresie rozbiorów 1.2.2. Ubezpieczenia w okresie miedzywojennym 1.2.3. Rozwój ubezpieczen gospodarczych w okresie powojennym 1.3. Pojecie i funkcje ubezpieczen 1.3.1. Więcej

Powszechne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce.

Wstęp……….4 Rozdzial I. Przyczyny i rozwój powszechnych ubezpieczen zdrowotnych 1.1. Cechy generalne powszechnosci powszechnych ubezpieczen zdrowotnych ……….6 1.2. Modele ochrony zdrowia ……….10 1.2.1. Model Bismarckowski………. 10 1.2.2. Model Siemaszki ……….11 1.2.3. Model Beveridge’a ……….12 1.2.4. Model rezydualny ……….13 1.3. Rozwój Więcej

Rynek ubezpieczen w Polsce.

Wstęp 3 Rozdzial I. Stan rynku ubezpieczeniowego w Polsce przed transformacja 1.1. Istota systemu ubezpieczen w Polsce ……….5 1.2. Ewolucyjne zmiany w organizacji i funkcjonowaniu rynku ubezpieczen w Polsce ………. 13 Rozdzial II. Formy i kierunki transformacji polskiego rynku ubezpieczen Więcej

Ubezpieczenia grupowe na zycie.

Wstęp ………..6 Rozdzial I. Podstawowe pojecia dotyczace ubezpieczen I.1. Ubezpieczenie, jego istota i definicja……….. 8 I.2. Funkcje ubezpieczen………..13 I.3. Czynniki wpływajace na rozwój ubezpieczen………..17 I.4. Historyczne formy ubezpieczen zyciowych………..19 Rozdzial II. Rola i miejsce ubezpieczen na zycie w gospodarce rynkowej Więcej

Zasilki z ubezpieczen spolecznych.

Wstęp Rozdzial I. Swiadczenia pieniężne z ubezpieczen społecznych w razie choroby 1.1 Zasilek chorobowy 1.1.1 Wynagrodzenie za okres choroby 1.1.2 Nabycie prawa do zasilku chorobowego 1.1.3 Zasilek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia 1.1.4 Wysokosc zasilku chorobowego 1.1.5 Brak prawa do zasilku Więcej

System zabezpieczenia społecznego w Polsce. Stan przed i po reformie z 1999 roku.

Wstęp…….3 Rozdzial I. Rola i znaczenie zabezpieczen spolecznych 1.1. Pojecie zabezpieczen spolecznych…….5 1.2. Funkcjonowanie zabezpieczen społecznych w Polsce w XX wieku…….10 1.3. System emerytalnego do roku 1999…….17 Rozdzial II. Zasady reformy emerytalnej 2.1. Schemat reformy emerytalnej wprowadzonej w 1999 roku…….23 Więcej

Analiza rynku ubezpieczen kredytów hipotecznych w Polsce.

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Cechy kredytu hipotecznego oraz procedura jego udzielania……….6 1.1 Pojecie i istota kredytu hipotecznego 1.2 Rodzaje kredytu hipotecznego 1.3 Sposoby zabezpieczenia kredytu hipotecznego 1.4 Procedury udzielania kredytu Rozdzial 2. Pojecie i klasyfikacja ubezpieczen kredytu hipotecznego……….26 2.1 Definicja ubezpieczenia Więcej

Obieg dokumentacji szkodowej przy uproszczonych procedurach likwidacji szkód komunikacyjnych w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Wstęp………. 4 Rozdzial I Ogólna charakterystyka ubezpieczen 1.1. Poczatki i rozwój ubezpieczen………. 6 1.2. Klasyfikacja Ubezpieczen………. 13 1.3. Sposoby zawierania ubezpieczenia 17 1.3.1 Zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) ………. 17 1.3.2 Zawarcie umowy Auto Casco (AC)………. 18 Rozdzial II Merytoryczne Więcej

Ochrona ubezpieczeniowa odpowiedzialności prawnej lekarza w polskim systemie ubezpieczen gospodarczych.

Wstęp Rozdzial 1. Odpowiedzalnosc prawna w polskim systemie prawa 1.1. Definicja i rodzaje odpowiedzialnosci prawnej. 1.2. Podstawowe przesłanki odpowiedzialnosci karnej. 1.3. Źródła i przesłanki odpowiedzialnosci cywilnej. Rozdzial 2. Odpowiedzalnosc prawna lekarza 2.1. Przeslanki odpowiedzialnosci karnej lekarza. 2.2. Pojecie i rodzaje Więcej

Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym na przykładzie banku.

Wstęp Rozdzial 1 Powstanie i rozwój rynku ubezpieczen w Polsce 1.1 Rozwój ubezpieczen 1.2 Terazniejszosc ubezpieczen 1.3 Rynek Ubezpieczeniowy Unii Europejskiej 1.4 Koncepcja, rozwój rynku ubezpieczen w Polsce Rozdzial 2 Istota ryzyka i zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej 2.1 Diagnostyka Więcej

Identyfikacja ryzyka OC zarządzania w sektorze ochrony zdrowia.

Rozdzial I. Podstawy prawne odpowiedzialnosci cywilnej zakladu leczniczego i lekarza 1.Rodzaje odpowiedzialnosci a) Odpowiedzialnosc publicznego zakladu leczniczego b) Odpowiedzialnosc niepublicznego zakladu leczniczego c) Odpowiedzialnosc pracownicza lekarza zatrudnionego w zakładzie leczniczym d) Odpowiedzialnosc lekarza wykonujacego prywatna praktyke e) Odpowiedzialnosc lekarza w Więcej

Swiadczenia socjalne.

Wstęp………2 Rozdzial I Pojecie ogólne swiadczen socjalnych 1.1 Komu przysluguja swiadczenia………8 1.2 Rodzaje zasilków pienieznych………10 1.3 Dodatek mieszkaniowy………12 Rozdzial II Swiadczenia rodzinne 2.1 Zasilek rodzinny………17 2.2 Dodatek z tytułu urodzenia dziecka………20 2.3 Innego rodzaju dodatki………25 2.4 Swiadczenia opiekuncze………33 2.5 Pomoc Więcej

Ocena zmiany struktury rynku ubezpieczen majatkowych w Polsce w latach 2000-2009 na przykładzie działalności XYZ S.A.

Wstęp ………..7 Rozdzial 1.Przeglad pismiennictwa 1.1.Historia ubezpieczen gospodarczych……….. 9 1.2.Klasyfikacja ubezpieczen ………..12 1.3.Wybrane pojecia stosowane w ubezpieczeniach majatkowych ………..17 1.4.Rynek ubezpieczen w Polsce ………..23 Rozdzial 2.Zalozenia metodyczne badan 2.1.Cel badan ……. ….31 2.2.Przedmiot badan ………..32 2.3.Metody, techniki, narzedzia badawcze ………..33 Więcej

Kierunki zmian w dziedzinie ubezpieczen spolecznych.

Wstęp ………6 Rozdzial I. Ubezpieczenie społeczne w Polsce 1. Pojecie ubezpieczenia społecznego ………8 2. Rodzaje ubezpieczen ………11 Rozdzial II. Transformacja ubezpieczen zdrowotnych 1. Stan przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r………. 17 2. Zakres swiadczen osób Więcej

Likwidacja szkód ubezpieczeniowych.

Wstęp……….2 Rozdzial 1 Pojecie i podzial szkód. 1.1. Pojecie szkody……….3 1.2. Podzial szkód……….6 Rozdzial 2 Klasyfikacja oraz charakterystyka ubezpieczen komunikacyjnych. 2.1. Istota i pojecie ubezpieczen komunikacyjnych……….10 2.2. Klasyfikacja ubezpieczen komunikacyjnych……….20 2.3. Zasada pelnego odszkodowania……….38 Rozdzial 3 Proces likwidacji szkód. 3.1. Więcej

Broker jako posrednik ubezpieczeniowy.

Wstęp………..4 Rozdzial I. Podmioty rynku ubezpieczeniowego w Polsce 1.1. Definicja i struktura rynku ubezpieczeniowego………..6 1.2. Podmioty podazy i popytu………..11 1.3. Determinanty rozwoju rynku ubezpieczeniowego………..14 1.4. System regulacji rynku………..15 Rozdzial II. Posrednictwo ubezpieczeniowe w Polsce i Unii Europejskiej 2.1. Historia i Więcej

Analiza strategiczna dla jednostki non-profit na przykładzie zakladu opieki zdrowotnej.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Organizacja non-profit jako specificzny typ organizacji(rozdzial teoretyczno-empiryczny) 1.1. Pojecie oraz specyfika funkcjonowania organizacji non-profit ………5 1.2. Zaklad opieki zdrowotnej jako jedna z organizacji non-profit………9 1.3. Organizacje non-profit w Polsce………14 Rozdzial 2. Analiza strategiczna (rozdzial empiryczny) 2.1. Istota Więcej