Ubezpieczenia komunikacyjne O.C. i A.C. 4.28/5 (29)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp.

Rozdział I.
Potrzeba prowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i dobrowolnego ubezpieczenia
autocasco


Rozdział II.
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych

1. Rys historyczny ubezpieczeń komunikacyjnych.
2. Charakterystyka ubezpieczeń obowiązkowych.
3. Istota ubezpieczenia OC kierowców.
4. Spełnienie obowiązku ubezpieczenia.
5. Zakres ochrony ubezpieczeniowej.
6. Zawarcie umowy ubezpieczenia, powstanie i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.
7. Podstawowe prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia.
8. Cel i zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Rozdział III.
Analiza ubezpieczeń AC i OC w latach 1996-98
na przykładzie PZU S.A. w Kielcach.

1. Liczba pojazdów ciężarowych i osobowych zarejestrowanych w Kielcach i województwie w latach 1996-98.
2. Szkodowość na terenie miasta Kielce i województwa oraz ilość wypłacanych z tego tytułu odszkodowań w Pierwszym Inspektoracie PZU
S.A. w Kielcach.
3. Struktura składek ubezpieczeń komunikacyjnych w Pierwszym Inspektoracie PZU
S.A. w Kielcach w latach 1996-98.
4. Dochodowość ubezpieczeń komunikacyjnych – rentowność zakładów ubezpieczeniowych.


Podsumowania i wnioski.

Bibliografia.

Oceń