Ubezpieczenia komunikacyjne O.C. i A.C.


Wstęp.

Rozdzial I.
Potrzeba prowadzenia obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i dobrowolnego ubezpieczenia
autocascoRozdzial II.
Obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych

1. Rys historyczny ubezpieczen komunikacyjnych.
2. Charakterystyka ubezpieczen obowiazkowych.
3. Istota ubezpieczenia OC kierowców.
4. Spelnienie obowiazku ubezpieczenia.
5. Zakres ochrony ubezpieczeniowej.
6. Zawarcie umowy ubezpieczenia, powstanie i czas trwania odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen.
7. Podstawowe prawa i obowiazki stron wynikajace z zawartej umowy ubezpieczenia.
8. Cel i zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.


Rozdzial III.
Analiza ubezpieczen AC i OC w latach 1996-98
na przykładzie PZU S.A. w Kielcach.

1. Liczba pojazdów ciezarowych i osobowych zarejestrowanych w Kielcach i województwie w latach 1996-98.
2. Szkodowosc na terenie miasta Kielce i województwa oraz ilosc wyplacanych z tego tytułu odszkodowan w Pierwszym Inspektoracie PZU
S.A. w Kielcach.
3. Struktura skladek ubezpieczen komunikacyjnych w Pierwszym Inspektoracie PZU
S.A. w Kielcach w latach 1996-98.
4. Dochodowosc ubezpieczen komunikacyjnych – rentownosc zakladów ubezpieczeniowych.


Podsumowania i wnioski.

Bibliografia.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>