Kategoria: Faktoring Outsourcing

Prace z dziedziny Faktoring Outsourcing. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Faktoring jako narzędzie kształtowania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Usługa faktoringu. 1. Pojęcie faktoringu………5 2. Rozwój usługi faktoringu – zarys historyczny………7 3. Formy i rodzaje faktoringu………8 3.1. Podział faktoringu z punktu widzenia umiejscowienia ryzyka………8 3.2. Podział faktoringu z punktu widzenia momentu otrzymania zaliczki przez faktoranta………10 3.3.…

Faktoring jako zewnętrzne źródło finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa 4.07/5 (15)

Przez administrator

Wstęp………… 5 Rozdział 1. Płynność finansowa firmy. 1.1.Pojęcie płynności finansowej………… 7 1.2.Strategie finansowe przedsiębiorstwa………… 10 1.3.Zewnętrzne źródła kapitału przedsiębiorstwa………… 12 1.3.1. Kredyt kupiecki………… 13 1.3.2. Kredyt bankowy i pożyczka………… 14 1.3.3. Emisja krótkoterminowych papierów wartościowych………… 17 1.3.4. Inne krótkoterminowe źródła…

Rola venture capital w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw 4.35/5 (34)

Przez administrator

Wstęp…………. 1 Rozdział I. Formy finansowania przedsiębiorstw. 1. Możliwości pozyskania kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa…………. 4 1.1 Istota przedsiębiorstwa…………. 4 1.2 Struktura kapitału w przedsiębiorstwie…………. 6 2. Przegląd zewnętrznych źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw…………. 10 2.1 Kredyt bankowy…

Alternatywne formy finansowania działalności małych i średnich przedsiebiorstw 4.31/5 (32)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz źródła jego finansowania 1.1. Definicja i podział przedsiębiorstw………. 6 1.1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa ……….6 1.1.2. Definicje małego i średniego przedsiębiorstwa ……….8 1.1.3. Podział MSP według kryterium ilościowego i jakościowego ……….11 1.2. Statystyczny…

Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie 4.21/5 (34)

Przez administrator

Wstęp………..9 Rozdział I Płynność finansowa jako główne narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem 1.1. Pojęcie płynności finansowej i jej rodzaje……….. 11 1.1.1. Definicje terminu „płynność finansowa” ………..12 1.1.2. Aspekt majątkowy płynności finansowej ………..12 1.1.3. Aspekt majątkowo-kapitałowy płynności finansowej……….. 13 1.1.4. Rodzaje płynności finansowej…

Leasing jako alternatywne źródło finansowania działalności gospodarczej na podstawie przedsiębiorstwa usługowego. 4.74/5 (27)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Źródła finansowania działalności gospodarczej 1. Kapitały własne ……….7 2. Finansowanie obce………. 9 2.1. Kredyty ……….11 2.2. Leasing ……….13 2.3. Obligacje………. 14 2.4. Faktoring………. 15 Rozdział II Istota i rodzaje leasingu 1. Pojęcie i geneza leasingu………. 19 2.…

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 4.67/5 (12)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw 1.1.Pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw 1.1.1.Definicja według OECD 1.1.2.Definicja według Komisji Europejskiej 1.2.Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw 1.2.1.Kapitał własny 1.2.1.1.Finansowanie z zatrzymanego zysku 1.2.1.2.Odpisy amortyzacyjne 1.2.1.3.Dopłaty wspólników 1.2.1.4.Venture capital 1.2.1.5.Aniołowie…

Faktoring jako forma finansowania działalności na przykładzie 4.47/5 (17)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Znaczenie płynności finansowej dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw……….. 5 1.1 Działalność gospodarcza – aspekty wprowadzające……….. 6 1.2 Formy prowadzenia działalności gospodarczej ………..9 1.3 Płynność finansnowa przedsiębiorstwa – uwarunkowania, istota ………..13 1.4 Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa ………..14…

Faktoring atrakcyjnym sposobem na poprawę sytuacji ekonomicznej na przykładzie przedsiębiorstwa z sektora MSP 4.48/5 (23)

Przez administrator

Wstęp……… 2 Rozdział I Faktoring jako źródło finansowania działalności gospodarczej 1.1. Pojęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, sektora MSP……… 4 1.2. Źródła finansowania MSP w Polsce……… 6 1.3. Geneza, pojęcie i podmioty faktoringu……… 11 1.4. Funkcje faktoringu ………13 1.5. Umowa faktoringu ………15…

Finansowanie działalności firm z sektora MSP 5/5 (8)

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce- charakterystyka i warunki funkcjonowania 1.1 Definicja i rodzaje małych i średnich przedsiębiorstw ………..6 1.2 Rozwój firm z sektora MSP w Polsce w latach 1989-2004………… 8 1.3 Bariery i ograniczenia w rozwoju…

Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej na przykładzie Kopalni Węgla Kamiennego 4.5/5 (16)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Istota oraz znaczenie płynności finansowej w przedsiębiorstwie 1.1. Pojęcie oraz czynniki kształtujące płynność finansową………6 1.2. Źródła informacji oraz przyczyny i skutki niewłaściwego zarządzania płynnością finansową………15 1.3. Płynność finansowa przedsiębiorstw na tle danych statystycznych………27 Rozdział 2 Miary płynności…

Kredytowanie działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie ING Banku Śląskiego oraz banku PKO S.A. 4.13/5 (24)

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 1. Definicja i charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw……….. 7 2. Znaczenie sektora MSP dla polskiej gospodarki ………..10 3. Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w Polsce……….. 14 4. Poza kredytowe źródła…

Problem windykacji jako forma terroru wobec dluznika 4.28/5 (50)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Istota windykacji 1.1. Pojęcie windykacji 1.2. Narzedzia windykacji 1.2.1 wpis do Biur Informacji Gospodarczej 1.2.2 wpis do Krajowego Rejestru Dluzników 1.2.3 wywiad Gospodarczy 1.2.4 gielda Wierzytelnosci 1.3. Wnioski Rozdział II Rodzaje windykacji wewnetrznej i zewnetrznej 2.1. Windykacja…

Sposoby inwestowania przedsiebiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce w latach 1991-2000. 4.53/5 (17)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Źródła finansowania przedsiebiorstw 1. Kapital i fundusze………6 2. Kredyty bankowe………11 3. Kredyt handlowy………19 4. Zobowiazania………21 Rozdział II Nowoczesne formy finansowania przedsiebiorstw 1. Leasing………24 2. Franchising………32 3. Faktoring i forfaiting………35 4. Akcje i obligacje………42 Rozdział IIIMetody finansowania przedsiebiorstw…