Miejsce i rola faktoringu w działalności kredytowej banku.

Wstęp………4 Rozdzial I.Faktoring jako usluga finansowa 1. Geneza faktoringu na swiecie i w Polsce………5 1.1. USA i Europa Zachodnia ………5 1.2. Polska ………7 1.3. Polskie banki ………7 2. Pojecie faktoringu a cesja wierzytelnosci ……… 8 3. Podstawowe rodzaje faktoringu i Więcej

Korzysci i zagrozenia zwiazane z wprowadzeniem outsourcingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I. Outsourcing – metoda zarządzania przedsiebiorstwem 1.1 Definicja i historia powstania outsourcingu………6 1.2 Rodzaje outsourcingu………8 1.3 Przeslanki zastosowania i warunki racjonalnosci outsourcingu………14 Rozdzial II. Charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego stojacego przed obliczem restrukturyzacji 2.1 Opis działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego………18 2.2 Dotychczasowe Więcej

Leasing finansowy i operacyjny w ujęciu bilansowym na przykładzie firmy XYZ Sp. z o.o.

Wstęp………. 3 Rozdzial I. Istota leasingu oraz prawne uwarunkowania leasingu w Polsce 1.1. Pojecie leasingu i jego klasyfikacja ………. 6 1.2. Geneza i rozwój leasingu w Polsce ………. 12 1.3. Podstawy prawne leasingu w Polsce ………. 14 1.4. Zalety i Więcej

Zastosowanie outsourcingu w eksporcie.

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka outsourcingu 1.1. Istota i cele outsourcingu 1.2. Warunki i zasady ogólne outsourcingu 1.3. Outsourcing w Polsce Rozdzial II. Outsourcing jako koncepcja zadzadzania 2.1. Powody dla których warto przyjac outsourcing 2.2. Rodzaje outsourcingu 2.3. Zastosowanie w praktyce Więcej

Bilansowo-podatkowe aspekty faktoringu na przykładzie firmy X.

Wstęp………… 4 Rozdzial I Faktoring w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 1.1 Pojecie i historia faktoringu………… 6 1.1.1 Geneza i ewolucja faktoringu …………6 1.1.2 Pojecie faktoringu i jego koncepcje …………10 1.2 Przedmiot, podmioty faktoringu …………13 1.2.1 Przedmiot faktoringu …………13 1.2.2 Podmioty wystepujace Więcej

Faktoring jako źródło finansowania dzialalosci przedsiębiorstwa.

Wstęp 3 Rozdzial I Istota usług faktoringowych 1.1 Historia i pojecie faktoringu………5 1.1.1 Geneza i ewolucja faktoringu ………5 1.1.2 Pojecie faktoringu i jego koncepcje ………9 1.2 Przedmiot, podmioty i regulacja faktoringu……… 12 1.2.1 Przedmiot faktoringu ………12 1.2.2 Podmioty wystepujace w Więcej

Zewnetrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa – faktoring.

Wstęp Rozdzial I.Źródła finansowania przedsiębiorstwa 1.1.Istota finansów przedsiębiorstwa 1.2.Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstwa 1.2.1. Znaczenie struktury organizacyjno- prawnej przedsiębiorstwa 1.2.2. Przedsiębiorstwa wlasnosci indywidualnej i spółki cywilne 1.2.3. Spólki handlowe kapitalowe 1.3.Sposoby pozyskiwania kapitału z zewnatrz Rozdzial II.Faktoring 2.1.Geneza i rozwój Więcej

Faktoring jako narzędzie kształtowania plynnosci finansowej przedsiębiorstwa.

Wstęp………2 Rozdzial I. Usluga faktoringu. 1. Pojecie faktoringu………5 2. Rozwój usługi faktoringu – zarys historyczny………7 3. Formy i rodzaje faktoringu………8 3.1. Podzial faktoringu z punktu widzenia umiejscowienia ryzyka………8 3.2. Podzial faktoringu z punktu widzenia momentu otrzymania zaliczki przez faktoranta………10 3.3. Więcej

Outsourcing marketingowy na przykładzie firmy branzy FMCG.

Wstęp Rozdzial 1. Outsourcing w świetle literatury 1.1.Istota i zadania outsourcingu 1.2.Rodzaje i koncepcie outsourcingu 1.3.Proces ogólny outsourcingu Rozdzial 2. Outsourcing w marketingu 2.1.Strategia marketingowa a ogólna strategia przedsiębiorstwa 2.2.Marketing – mix 2.3.Rodzaje strategii marketingowych 2.4.Proces formulowania strategii marketingu 2.5.Istota Więcej

Miedzynarodowy outsourcing usług jako mechanizm globalizacji ksztaltujacy nowa gospodarcza mape swiata.

Wstęp………3 Rozdzial I Charakterystyka outsourcingu usług 1.1 Outsourcing uslug, siatka pojec……… 5 1.2 Geneza i rozwój outsourcingu usług ………13 1.3 Rodzaje i obszary zastosowania outsourcingu uslug………17 Rozdzial II Znaczenie outsourcingu usług 2.1 Motywy podejmowania dzialan outsourcingowych………23 2.2 Czynniki rozwoju outsourcingu Więcej

Analiza porównawcza faktoringu i forfaitingu.

Wstęp………2 Rozdzial I Zarządzanie wierzytelnosciami w przedsiębiorstwie 1.1. Istota wierzytelnosci………4 1.2. Odzyskiwanie wierzytelnosci………5 1.3. Potrzeba zarządzania naleznosciami i plynnoscia finansowa………9 1.4. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa………11 Rozdzial II Faktoring w krótkoterminowym finansowaniu przedsiebiorstw. 2.1. Ewolucja faktoringu i jego istota w warunkach współczesnego Więcej

Outsourcing jako metoda optymalizacji kosztów zatrudnienia na przykładzie firmy XYZ.

Streszczenie……… 5 Wstęp……… 7 Rozdzial 1. Outsourcing jako sposób obnizki kosztów. 1.1. Pojecie i cel outsourcingu……… 9 1.2. Outsourcing funkcji HR……… 11 1.3. Outsourcing jako metody obnizki kosztów……… 13 Rozdzial 2. Outsourcing funkcji HR jako element nowoczesniej polityki personalnej. 2.1. Więcej

Rozwój sektora outsourcingu w Krakowie i jego wpływ na miasto.

Wstęp. Rozdzial 1. Koncepcja outsourcingu w nauce o zarzadzaniu. 1.1. Istota outsourcingu. 1.2. Pojecia zwiazane z outsourcingiem. 1.3. Zarys historyczny 1.4. Powody powstania 1.5. Rodzaje outsourcingu. 1.6. Zalety i wady wydzielania procesów. 1.7. Model wprowadzania outsourcingu. 1.8. Zakorzenienie centrów uslug. Więcej

Wykorzystanie rozwiazan outsourcingowych w działalności eksportowej firm sektora MSP na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp…………3 Rozdzial 1. Charakterystyka sektora MSP w Polsce. 1.1. Definicja sektora MSP i jego cechy …………6 1.2. Struktura sektora MSP …………11 1.3. Działalność eksportowa firm sektora MSP. …………15 Rozdzial 2 Outsourcing jako koncepcja zarządzania 2.1. Charakterystyka outsourcingu …………22 2.2. Powody Więcej

Analiza wykorzystania outsourcingu przez przedsiębiorstwa z regionu lubelskiego

Wstęp …………4 Rozdzial I. Outsourcing jako nowoczesna koncepcja zarządzania 1.1. Pojecie i istota outsourcingu………… 6 1.2 Koncepcja i rodzaje outsourcingu …………14 1.3 Zalety oraz wady stosowania metod outsourcingu. Czynniki powodzenia oraz niepowodzenie wdrozenia outsourcingu………… 24 1.4 Prawne aspekty outsourcingu …………35 Więcej

Faktoring, jako źródło finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Wstęp Rozdzial I Rozwój przedsiębiorstwa we wspólczesnej gospodarce 1.1 Istota oraz struktura kapitału finansujacego dzialalnosc podmiotów gospodarczych 1.1.1. Glówne źródła pozyskiwania kapitału w przedsiębiorstwie 1.1.2.Kapital wlasny 1.1.3. Kapital obcy 1.2 Charakterystyka dominujacych form finansowania zewnetrznego w przedsiębiorstwach 1.2.1. Finansowanie dlugoterminowe Więcej

Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstwa

Wstęp……….5 Rozdzial I. Istota faktoringu 1.1. Geneza faktoringu……….7 1.2. Pojecie faktoringu……….8 1.3. Przedmiot faktoringu……….9 1.4. Podmioty transakcji faktoringowej……….11 1.5. Regulacje prawne……….11 1.6. ROdzaje i formy faktoringu……….13 Rozdzial II. Rynek faktoringowy 2.1. Faktoring na Swiecie……….18 2.2. Faktoring w Polsce……….22 2.3. Zagrozenia Więcej

Ewolucja w systemie outsourcingu na przykładzie kooperacji duzych firm logistycznych

Wstęp………3 Rozdzial 1. Wybrane zagadnienia outsourcingu 1.1. Istota i fazy rozwoju outsourcingu……… 5 1.2. Bariery rozwojowe outsourcingu……… 9 1.3. Zalety i wady outsourcingu……… 11 Rozdzial 2. Outsourcing dzialu transportu w firmie TESCO 2.1. Dzial transportu firmy Logistycznej ………21 2.1.1. Spedycja Więcej

Analiza zastosowania faktoringu

Wstęp Rozdzial I. Istota i funkcje faktoringu w gospodarce 1.1 Definicja i funkcje faktoringu 1.2 Rys historyczny faktoringu 1.3 Formy faktoringu 1.4 Aspekty prawne faktoringu Rozdzial II. Zastosowanie i rozwój faktoringu w życiu gospodarczym 2.1 Rozwój faktoringu w Polsce 2.2 Więcej

Problematyka finansowania nowo powstajacych spółek kapitalowych o niewielkiej kapitalizacji przez kapital podwyzszonego ryzyka

Wstęp……….. 5 Rozdzial I. Podstawy gospodarki finansowej spółki 1.1. Wybrane zagadnienia spółek kapitalowych……….. 6 1.2. Pojecie i formy finansowania……….. 11 1.3. Klasyfikacja zródel finansowania ………..12 Rozdzial II. Wybrane formy finansowania spółek 2.1. Kredyt bankowy ………..22 2.2. Leasing ………..28 2.3. Factoring Więcej

Outsourcing jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem.

Streszczenie…………5 Wstęp………… 7 Rozdzial 1. Teoretyczne aspekty outsourcingu 1.1. Geneza i pojecie outsourcingu………… 8 1.2. Rodzaje outsourcingu………… 12 1.3. Ekonomiczny aspekt outsourcingu………… 17 Rozdzial 2. Praktyczne zastosowanie outsourcingu 2.1. Obszary stosowania outsourcingu …………21 2.2. Cele i motywy stosowania outsourcingu …………26 Więcej

Outsourcing jako narzędzie wpływajace na optymalizacje procesów zarządzania.

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Koncepcja outsourcingu, jako narzedzia zarządzania 1.1. Definicja outsourcingu………. 5 1.2. Pojecia zwiazane z outsourcingiem……….. 7 1.3. Zarys historii outsourcingu………. 9 1.4. Zagrozenia, obawy i utrudnienia zwiazane z outsourcingiem………. 14 Rozdzial 2. Cele, rodzaje i narzedzia outsourcingu 2.1. Więcej

Factoring jako krótkoterminowa forma finansowania działalności przedsiębiorstwa XYZ S.A.

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka factoringu 1.1.Geneza i pojecie factoringu 1.2.Podmioty i przedmiot factoringu 1.3.Funkcje factoringu 1.4.Umowa factoringowa 1.5.Strony umowy factoringu 1.6.Charakterystyka rynku factoringu w Polsce i na swiecie Rozdzial II Znaczenie factoringu jako formy finansowania działalności przedsiębiorstwa 2.1. Rodzaje factoringu Więcej

Outsourcing w hotelarstwie

Wstęp…………4 Rozdzial 1. Outsourcing i jego miejsce w hotelarstwie 1.1. Tresc i zakres pojecia outsourcing…………6 1.2. Przyczyna rozwoju outsourcingu na swiecie i w Polsce…………8 1.3. Dzialy struktury hotelowej, w jakich moze wystepowac outsourcing…………10 Rozdzial 2. Outsourcing hotelarstwa w praktyce 2.1. Więcej

Outsourcing jako nowoczesna forma optymalizacji kosztów pracy

Wstęp……….5 Rozdzial 1 Wynagrodzenie oraz jego determinanty. 1.1. Definicja wynagrodzenia ……….7 1.2. Klasyfikacja wynagrodzen. System i struktury……….. 12 1.3. Skladniki systemu placowego………. 17 Rozdzial 2 Koszty pracy ponoszone przez pracodawce z tytułu zatrudnienia. 2.1. Definicja kosztów pracy………. 24 2.2 Skladniki Więcej