Faktoring jako narzędzie kształtowania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

6 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………2

Rozdział I.
Usługa faktoringu.

1. Pojęcie faktoringu………5
2. Rozwój usługi faktoringu – zarys historyczny………7
3. Formy i rodzaje faktoringu………8
3.1. Podział faktoringu z punktu widzenia umiejscowienia ryzyka………8
3.2. Podział faktoringu z punktu widzenia momentu otrzymania zaliczki przez faktoranta………10
3.3. Podział faktoringu z punktu widzenia sposobu powiadamiania o cesji………11
3.4. Podział faktoringu z terytorialnego/geograficznego punktu widzenia. Znaczenie faktoringu eksportowego………12
4. Funkcje faktoringu………15
5. Światowy rynek faktoringu………18

Rozdział II.
Miejsce XYZ SA na polskim rynku usług faktoringowych.

1. Podstawowe informacje na temat firmy………21
2. Polski rynek usług faktoringowych………22
3. Produkty faktoringowe oferowane przez XYZ SA………25

Rozdział III.
Wpływ korzystania z usługi faktoringu na działalność przedsiębiorstwa w świetle badań empirycznych.

1. Metodyka i cel badań………29
2. Charakterystyka ankietowanych podmiotów………30
3. Ocena faktoringu oraz usług dodatkowych………31
4. Wnioski z ankiety………34

Podsumowanie………35
Spis tabel………37
Spis rysunków………37
Bibliografia………38
Załącznik nr 1 – Ankieta na temat korzystania przez przedsiębiorców z usługi faktoringu………40


Oceń