Kategoria: Samorządy

Prace z dziedziny Samorządy. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Ocena budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Krakowa w latach 2014-2016 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Samorząd terytorialny w Polsce 1.1. Istota i geneza samorządu terytorialnego w Polsce……….6 1.2. Organizacja samorządu terytorialnego……….9 1.3. Zadania samorządu terytorialnego……….12 1.4. Nadzór nad samorządem terytorialnym……….17 Rozdział II Budżet jednostki samorządu terytorialnego 2.1. Istota budżetu samorządowego……….19 2.2. Dochody…

Wykorzystanie funduszy unijnych w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w latach 2014-2020 4.65/5 (23)

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego 1.1. Istota, specyfika i rola samorządu terytorialnego ………..4 1.2. Pojęcie i zakres finansów samorządu terytorialnego ………..9 1.3. Budżet jako kluczowy instrument gospodarki finansowej JST ………..12 1.4. Źródła finansowania samorządu terytorialnego……….. 17 Rozdział II…

Samorząd terytorialny, jako wytwórca dóbr publicznych na przykładzie komunikacji miejskiej m. st. Warszawy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..7 Rozdział 1 Rynek i jego funkcjonowanie 1.1. Zawodność rynku ………..10 1.2. Dobra publiczne ………..12 1.3. Zjawisko „jazdy na gapę” oraz efektów zewnętrznych……….. 14 1.4. Państwo i samorząd terytorialny a zawodność rynku ………..16 Rozdział 2 Samorząd terytorialny i jego…

Wykorzystanie funduszy unijnych w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie gminy XYZ w latach 2007-2013 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Fundusze europejskie w Polsce w latach 2007-2013 1.1. Polityka Spójności w latach 2007-2013………. 6 1.2. Cele i założenia programów operacyjnych w Polsce ……….10 1.3. Alokacja środków unijnych na Polskę na lata 2007-2013………. 21 1.4. Program Rozwoju Obszarów…

Gmina w strukturze samorządu Projekt i wykonanie responsywnej strony internetowej opartej na platformie WordPress.terytorialnego w II Rzeczypospolitej Polskiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wstęp……….2 2. Opis projektu ……….3 2.1 Najważniejsze założenia………. 4 2.2 Obszary strony………. 4 2.3 Domena, hosting………. 4 2.4 Baza danych………. 4 3. Platforma i technologie 3.1 Szablon graficzny ……….6 3.2 Platforma – WordPress ……….6 3.3 Języki programowania – PHP…

Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I. Zarys organizacji administracji publicznej ……….5 1.1. Pojecie administracji publicznej 1.2. Administracja rządowa 1.3. Podmioty administrujące Rozdział II. Jednostki samorządu terytorialnego……….21 2.1. Pojęcie i podział jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 2.2. Gmina 2.3. Powiat 2.4. Województwo Rozdział…

Zasady i techniki głosowania w organach władzy państwowej i samorządowej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wykaz skrótów………2 Wstęp………4 Rozdział I. Władza państwowa i zasady podziału 1.1. Parlament………6 1.2. Prezydent………15 1.3. Rada Ministrów………17 1.4. Trybunał Konstytucyjny………20 1.5. Trybunał Stanu………23 1.6. Wymiar sprawiedliwości………24 Rozdział II. Rola i zadania samorządu………27 Rozdział III. Demokratyczne procedury podejmowania decyzji 3.1. Referendum…

Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w samorządzie gminnym w usrojowym prawie administracyjnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wykaz skrótów………… 4 Wstęp………… 9 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka korupcji 1.1. Definicje i teorie korupcji…………15 1.2. Przyczyny, cechy i konsekwencje korupcji…………18 1.2.1. Przyczyny występowania korupcji…………18 1.2.2. Cechy korupcji………… 21 1.2.3. Konsekwencje korupcji…………22 1.3. Rodzaje i formy korupcji…………25 1.3.1. Korupcja administracyjna…………25…

Wpływ polityki władz samorządowych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Istota rozwoju regionalnego. 1.1 Rozwój regionalny w Narodowym Planie Rozwoju……….4 1.2 Pojęcie i istota lokalnego rozwoju gospodarczego……….5 1.3 Cele oraz kierunki kształtowania lokalnej polityki gospodarczej……….10 1.4 Czynniki rozwoju lokalnego……….12 1.5 Kierunki procesów rozwojowych – perspektywy małych i…

Sprawozdawczośc budżetowa samorządowej jednostki budżetowej na przykładzie gminnego ośrodka sportu i rekreacji w ”x” Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Prawno-finansowe podstawy działalności samorządowej jednostki budżetowej 1.1. Zakres i struktura podmiotowa finansów publicznych 1.2. Pojęcie jednostki budżetowej 1.3. Samorządowa jednostka budżetowa – podstawy prawno-finansowe 1.4. Rachunkowość jednostki budżetowej Rozdział 2. Istota i zasady sprawozdawczości finansowej w podsektorze…

Gmina podstawowową jednostka samorządu terytorialnego 4.71/5 (28)

Przez administrator

Wykaz Skrótów………..4 Wstęp………..5 Rozdział I Gmina w Unii Europejskiej 1.1. Gmina w Unii………..9 1.2. Środki z Unii Europejskiej dla samorządów………..13 1.3. Samorząd terytorialny a prawo UE………..15 Rozdział II Charakterystyka samorządu terytorialnego w Polsce 2.1. Gmina i samorząd terytorialny w Polsce………..18…

Pozyskiwanie funduszy unijnych na przykładzie Gminy XYZ 4.43/5 (23)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Fundusze strukturalne jako element polityki regionalnej UE. 1.1. Polityki realizowane przez UE……….4 1.2. Pojęcie polityki regionalnej……….5 1.2.1. Kształtowanie się polityki regionalnej……….5 1.2.2. Cele polityki regionalnej……….8 1.2.3. Zasady polityki regionalnej……….10 1.3. Znaczenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego……….10 1.4. Geneza funduszy…

Realizacja zadań publicznych o znaczeniu lokalnym na przykładzie współdziałania ochotniczej straży pożarnej z organami gminy XYZ 4.33/5 (24)

Przez administrator

Wstęp ……..3 Rozdział 1 Zadania administracji samorządowej o znaczeniu lokalnym 1.1.Zadania własne i zadania zlecone……..5 1.2. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego……..9 1.2.1. Pojęcia i terminy z zakresu bezpieczeństwa …….. …….. 11 Rozdział 2 Organizacje pozarządowe w…

Zagrożenia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym na przykładzie gminy XXX Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………6 Rozdział I Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu bezpieczeństwa 1.1. Istota bezpieczeństwa…………8 1.2. Klasyfikacje bezpieczeństwa …………12 1.3. Zagrożenia bezpieczeństwa …………14 1.4. Środki i metody polityki bezpieczeństwa………… 17 Rozdział II Charakterystyka gminy XYZ 2.1. Podstawowe informacje o gminie XYZ………… 21…

Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w Gminie XYZ. 4.44/5 (16)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Pojęcie i znaczenie agroturystyki. 1.1. Rys historyczny i definicja agroturystyki………7 1.2. Agroturystyka w Polsce i na Swiecie. 1.2.1. Agroturystyka na Swiecie………12 1.2.2. Agroturystyka w Polsce………13 1.3. Marketing i promocja w agroturystyce………17 1.4.Programy pomocowe, preferencyjne kredyty, instytucje wspierajace…