Kategoria: Literatura

Prace z dziedziny Literatura . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

II Koncert skrzypcowy op.61 Karola Szymanowskiego jako owoc współpracy i zwieńczenie przyjaźni kompozytora oraz skrzypka Pawła Kochańskiego

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Wizerunki artystów 1. Karol Szymanowski……….5 2. Paweł Kochański……….11 Rozdział II Historia przyjaźni……….15 Rozdział III Owoce przyjaźni……….21 Rozdział IV II Koncert skrzypcowy op.61 1. Szymanowski na Podhalu……….27 2. O Koncercie……….31 3. Moje spojrzenie na obecność elementów folkloru w Koncercie……….33 Podsumowanie……….39 Bibliografia……….40 Wykaz ilustracji……….42

Fryderyka Schillera i Juliusza Słowackiego dramaty o Marii Stuart

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Persona non grata – tragiczne życie i historia Królowej Marii Stuart  1.1 Narodziny Marii Stuart ………10 1.2 Młodość królowej we Francji ………13 1.3 Powrót do Szkocji……… 18 1.4 Kolejne małżeństwo Marii……… 22 1.5 Ulubieniec królowej – sekretarz Rizzio……… 24 1.6 Tragedia za tragedią ………27 1.7 Życie królowej po zbrodni……… 30 1.8 Pobyt w Anglii……… 34 1.9 Spisek Babingtona ………37 1.10 Ostatnie chwile życia i śmierć Marii Stuart ………39 1.11 Legenda Marii Stuart……… 42 Rozdział II Maria Stuart w ujęciu Fryderyka Schillera 2.1 Fryderyk Schiller ………47 2.2 Czas i okoliczności powstania Schillerowskiej Marii Stuart ………48 2.3 Premiera sztuki…

Obraz lipy czarnoleskiej w literaturze polskiej.

Przez administrator

Wstęp……… 3 Rozdział I. Lipa jako drzewo poetyckiej inspiracji ……… 4 Rozdział II. Romantycy wobec tradycji czarnoleskiej……… 19 Rozdział III. Wizerunek lipy w twórczosci wspólczesnej……… 42 Zakończenie……… 61 Bibliografia……… 63

Jan Wolfgang Goethe – zycie i twórczosc (praca w jez. niemieckim).

Przez administrator

I. Daten zu Leben und Werk Johann Wolfgang Goethe II. Lebenslauf J. W. Goethe III. Am beste Romane von J. W. Goethe Die Leiden des jungen Werthers Faust. Der Tragodie erster Teil Faust. Der Tragodie zweiter Teil Iphigenie auf Tauris Gotz von berlichingen mit eisernen Hand Clavigo Egmont Torquato Tasso Wilhelm Meisters Lehrjahre Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden Die Walhverwandschaften Hermann und Dorothea Lyrik Literaturbibliographie Weiterfuhrende Literatur

Miedzy sacrum a profanum. Role i postawy artysty w literaturze polskiej XIX i XX wieku.

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział I Postac artysty w literaturze od króla Dawida do 'malarzy’ Krasickiego………3 Rozdział II Norwidowskie widzenie artysty w 'Ad leones"………8 Rozdział III Obraz cyganerii mlodopolskiej w 'Karykaturach’ J.A. Kisielewskiego ………13 Rozdział IV Reymontowska demitologizacja artysty w ”Komediantce’………18 Rozdział V Odbrazowienie 'czwartego wieszcza’ w dramacie J. Iwaszkiewicza 'Lato w Nohant"………22 Rozdział VI 'Bogowie współczesnego Olimpu’, czyli rzecz o artyscie z konca XX wieku 'Idzie skaczac po górach’ J. Andrzejewskiego………28 Zakończenie………34 Bibliografia podmiotowa………36 Bibliografia przedmiotowa………37

Przyroda nieozywiona w literaturze polskiej

Przez administrator

Wstęp ………. 4 Rozdział I Charakterystyka przyrody nieozywionej6 1.1. Uwagi wstepne ………. 6 1.2. Podstawowe zagadnienia geologiczne ………. 8 1.3. Podstawowe wiadomosci o mineralogii i mineralach ………. 12 1.4. Podstawowe wiadomosci o skalach ………. 21 1.5. Podstawowe informacje o skamienialosciach ………. 28 Rozdział II Sytuacja przedwojenna (1918-1939) w Polsce w rozwijaniu zainteresowan wiedza i literatura z zakresuprzyrody nieozywionej 2.1. Kształtowanie się modelu ksiazki przyrodniczej popularnonaukowej ………. 32 2.2. Autorzy i czytelnicy ………. 50 2.3. Formy popularyzacji wiedzy o przyrodzie nieozywionejdla poszczególnych grup czytelników ………. 53 2.4. Serie wydawnicze forma popularyzacji wiedzy przyrodniczejdla dzieci i młodzieży ………. 56 2.5. Ksiazkowy model…

Jezykoznawstwo w świetle najnowszych teorii, ujecie kognitywne.

Przez administrator

Rozdział I. Historia badan nad jezykiem 1.1 Pierwsze koncepcje……….2 1.2 Wklad de Saussure’a w rozwój współczesnego jezykoznawstwa……….6 1.3 Teza Sapira-Whorfa relatywizmu jezykowego……….8 1.4 Jezyk naturalny a jezyk formalny……….16 1.4.1 Jezyk naturalny……….16 1.4.2 Jezyk formalny……….20 Rozdział II. Myslenie a jezyk – wspólczesna dyskusja na temat roli jezyka w poznaniu 2.1 Gramatyka generatywna Noama Chomsky’ego……….22 2.1.1 Syntaktyczny model gramatyki……….23 2.2 Hilarego Putnam’a koncepcja badan nad jezykiem i jej konsekwencje……….29 2.3 Jezykoznawstwo kognitywne……….31 2.4 Jezyki formalne typu DIS a jezyki naturalne……….32 2.4.1 Projekt Denis……….34 Literatura……….39

Fenomen literacki Olgi Tokarczuk. Zarys sylwetki oraz bibliografia podmiotowa i przedmiotowa (adnotowana) za lata 1994-2004.

Przez administrator

Wstęp do caloksztaltu pracy……….5 Czesc I: Zarys portretu literackiego pisarki 1. Skrót biogramu Olgi Tokarczuk……….8 2. Poczatki i rozwój twórczosci……….11 3. Najwazniejsze cechy prozy autorki: ……….19 3.1. Rola miejsca ……….26 3.2. Fascynacja kobieta……….33 3.3. Realizm magiczny w slowie i tresci ……….42 4. Ankieta internetowa: Czym jest dla Ciebie proza Olgi Tokarczuk?……….48 Czesc II: Bibliografia podmiotowo – przedmiotowa (adnotowana) za lata 1994-2004 Wykaz skrótów……….62 Wstęp do bibliografii……….63 1. Bibliografia podmiotowa……….65 2. Bibliografia przedmiotowa……….69 Zakończenie……….104 Spis tablic w tekscie i aneksie……….119 Bibliografia zalacznikowa (źródła i literatura)……….121

Obrona twierdzy Modlin – wrzesien 1939 roku.

Przez administrator

Wstęp. 5 Rozdział 1 .Historia systemu obronnego od czasów starozytnych do XX wieku. 1. Fortyfikacja………..7 2. Grupy, typy i elementy fortyfikacji………… 7 3. Architectura Militaris. ……….. 11 4. Starozytnosc………… 11 5. sredniowiecze………… 12 6. Wieki XV-XIX systemy bastionowe i poligonalne………… 12 7. Twierdze – obozy warowne w XX wieku………… 14 8. Kalendarium fortyfikacji na ziemiach Polskich. ……….. 15 Rozdział 2.Historia Twierdzy Modlin 1655-1939. 1. Modlin – pierwsze wzmianki………… 18 2. Potop szwedzki. ……….. 18 3. Rosjanie projektuja twierdze. ……….. 18 4. Modlin w czasach Napoleonskich. ……….. 19 5. Rosjanie w twierdzy. ……….. 20 6. Powstanie listopadowe. ……….. 20 7. Powstanie…

Transformacja ustrojowa w Polsce po 1989 roku na przykładzie przeobrazen w systemie partyjnym do 2001 roku.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Przyczyny o okolicznosci zalamania się realnego socjalizmu 1.1 Czynniki ekonomiczne………. 6 1.2 Czynniki polityczne………. 9 1.3 Czynniki ideologiczne ……….13 Rozdział II. Istota i rodzaje systemów partyjnych 2.1 Definicja pojęcia 'system partyjny’, 'partia’ jako glówny skladnik systemu partyjnego ……….17 2.2 Typologia systemów partyjnych wg Blondela ………. 18 2.3 Typologia systemów partyjnych wg G. Sartoriego ……….19 2.4 Typologia systemów partyjnych wg G. Smitha ……….21 2.5 Typologia systemów partyjnych wg M. Duvergera………. 22 2.6 Systemy partyjne krajów demokratyzujacych się ……….22 2.6.1 Albania ……….22 2.6.2 Bulgaria ……….23 2.6.3 Litwa ………. 23 2.6.4 Polska ……….24 2.6.5 Wegry ……….24 2.6.6 Rumunia ……….25 2.6.7…

Przezywanie starości w świetle literatury i badan wlasnych.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Problemy ludzi starych 1. Kwestia zagospodarowania wolnego czasu – emerytura……… 4 2. Cierpienia zwiazane z choroba……… 14 3. Samotnosc ………25 4. Brak odpowiednich Srodków do zycia……… 34 Rozdział II Metodologia badan wlasnych 1. Przedmiot i cel badan………. 37 2. Problemy badawcze i hipotezy robocze ………39 3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……… 44 Rozdział III Sytuacja zyciowa ludzi starszych w świetle badan wlasnych 1. Sytuacja zdrowotna ludzi starszych w ich samoocenie ………47 2. Sytuacja rodzinna i mieszkaniowa badanych seniorów na wsi……… 54 3. Formy aktywnosci ludzi starszych na wsi ………66 Bibliografia ………71

Analiza wybranych adaptacji filmowych utworów literackich w polskiej kinematografii.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Film 1.1. Czym jest film? ……….4 1.2. Rodzaje i gatunki filmowe ……….7 1.3. Film i literatura………. 10 Rozdział II. Filmowe zaplecze filmu powojennego 2.1. Specyfika tworzenia utworu filmowego ……….14 2.2. Scenariusz i rezyseria ……….15 2.3. Scenografia i montaz………. 15 2.4. Muzyka filmowa………. 16 Rozdział III. Analiza wybranych adaptacji filmowych 3.1. 'Dziady’ Adama Mickiewicza w rezyserii Tadeusza Konwickiego ……….17 3.2. 'Wesele’ Stanislawa Wyspianskiego na ekranie Andrzeja Wajdy………. 20 3.3. 'Popiól i diament’ Jerzego Andrzejewskiego w rezyserii Andrzeja Wajdy ……….23 3.4. 'Przedwiosnie’ Stefana Zeromskiego jako film Filipa Bajona ……….25 3.5. 'Qvo vadis’ Henryka Sienkiewicza i filmowe osiagniecie Jerzego Kawalerowicza……….…

Sacrum i profanum w twórczosci Tetmajera.

Przez administrator

I. Wstęp………… 1 II. Mloda Polska 2.1 Geneza, nazwa i zalozenie epoki ………… 2 2.2 Tendencje w sztukach plastycznych i literaturze ………… 5 2.3 Filozofia epoki………… 7 III. Biografia Kazimierza Przerwy-Tetmajera………… 10 IV. Sacrum i profanum w twórczosci Tetmajera Na Aniol Panski ………… 11 Nie wierze w nic ………… 12 Hymn do Nirwany ………… 13 W kaplicy sykstynskiej ………… 15 Koniec XIX wieku ………… 16 Profanum …………18 Na Aniol Panski …………18 Nie wierze w nic ………… 21 Hymn do Nirwany ………… 22 Ja, kiedy usta ………… 23 Lubie, kiedy kobieta ………… 24 Widok ze Swinicy do Doliny Wierchcichej ………… 25…

Satyra w Generalnym Gubernatorstwie.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Satyra okupacyjna – jej fenomen i znaczenie w okupacyjnejrzeczywistosci 1.1 Definicja, geneza oraz przejawy satyry………11 1.2 Warunki, w jakich funkcjonowala okupacyjna satyra………14 1.3 Reakcje okupanta na ostrze polskiej satyry………17 1.4 Satyra warszawska………19 Rozdział II Satyra uliczna i jej formy 2.1 Hasla, epigramy………26 2.2 Piosenki i formy liryczne………29 2.3 Dowcipy okupacyjne………34 2.4 Ulotki, przerabianie obwieszczen okupanta, inne formy satyry ulicznej………42 2.5 'Wawer’- Organizacja Malego Sabotazu………44 Rozdział III Konspiracyjne czasopisma satyryczne Zakończenie………62 Bibliografia………65

Recepcja poezji Czeslawa Milosza na przykładzie wiersza 'Piosenka o koncu swiata’ u uczniów klas III gimnazjum.

Przez administrator

Wstęp………6 Rozdział I Czeslaw Milosz 1.1 Czeslaw Milosz – poeta wybitny………8 1.2 Specyficzne cechy poezji Czeslawa Milosza………14 Rozdział II Mlodziez a poezja 2.1 Wartosci poezji dla młodzieży i jej odbiór………21 Rozdział III Metodologiczne podstawy badan 3.1 Przedmiot i cel badan………27 3.2 Prooblemy badawcze………28 3.3 Metody,techniki i narzedzia badawcze………30 3.4 Teren badan oraz charakterystyka ludnosci………33 3.5 Przebieg badan………34 Rozdział IV Wyniki badan 4.1 Recepcja wiersza………35 4.2 Podsumowanie badan………39 Zakończenie………40 Bibliografia………42 Aneksy………44

Czas i przestrzen w utworach Mickiewicza.

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział 1 Adam Mickiewicz – zycie i twórczosc 1.1. Rys biograficzny 1.2. Twórczosc poetycka Rozdział 2 Przestrzen i czas w literaturze 2.1. Przestrzen i literatura 2.2. Czas w literaturze Rozdział 3 Czas i przestrzen w dzielach Adama Mickiewicza 3.1. Motywy archetypowe i topi odnoszAce się do czasu i przestrzeni w utworach A. Mickiewicza. 3.2. Czas i przestrzen w Dziadach 3.3. Pejzaz czasu i przestrzeni w Panu Tadeuszu 3.4. Czas i przestrzen w Lirykach Lozanskich, Sonetach Krymskich oraz Balladach i Romansach. Zakończenie Bibliografia

The influence of the global status of English on learners’ attitudes towards learning the language.

Przez administrator

Abstract……….i Table of Contents……….ii List of Tables……….iii List of Figures………. iv 1 Introduction 2 Theoretical Background. 2.1 Motivation to learn English………. 5 2.1.1 What is motivation – defining the term………. 5 2.1.2 Views of motivation………. 6 2.1.2.1 Behavioral approach………. 7 2.1.2.2 Constructivist theory of learning………. 7 2.1.2.3 Cognitive approach………. 9 2.1.2.4 Humanistic approach………. 12 2.1.3 Learner orientations………. 14 2.1.3.1 Instrumental and integrative motivation………. 14 2.1.3.2 Intrinsic and extrinsic motivation………. 15 2.2 English as an international language………. 19 2.2.1 What is EIL?………. 19 2.2.2What made English global………. 21 2.2.3 Braj Kachru’s model of three concentric circles………. 23 2.2.4 English 'models’ –…

Licealista wobec groteski w powiesci 'Mistrz i Malgorzata’ Michaila Bulhakowa.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1.Bulhakow – zycie i twórczosc. 1.1 Biografia pisarza. 1.2 Twórczosc literacka Rozdział 2. ’Mistrz i Malgorzata’ 2.1 Geneza powstania powiesci. 2.2 Budowa dziela. 2.3 Zjawisko karnawalizacji. 2.4 Watek diabelski, czyli fantastyczno – groteskowy swiat Bulhakowa. 2.5 Historia apokryfu. Watek biblijny. Rozdział 3. Badania empiryczne 3.1 Przedmiot i cel badan. 3.2 Analiza materialu badawczego – metoda obserwacji. 3.3 Analiza materialu badawczego – metoda ankiety Zakończenie Bibliografia

Bledy jezykowe w pracach pisemnych uczniów gimnazjum w XYZ.

Przez administrator

I. Wstęp………3 1. Cel i metoda pracy ……..6 2. Material i sposób jego opracowania ……..7 3. Stan badan ……..8 II. Typy bledów jezykowych 1. Bledy fleksyjne…….. 11 2. Bledy skladowe…….. 29 3. Bledy slownikowe ……..40 4. Bledy slowotwórcze…….. 51 5. Bledy stylistyczne ……..55 6. Bledy frazeologiczne ……..59 III. Podsumowanie…….. 67 Bibliografia……….70

From Middle to Early Modern English: phonology, morphology, and lexicon.

Przez administrator

Introduction………..4 Chapter 1 Middle english 1.1. External history of middle english……….. 6 1.2. Middle english phonology……….. 7 1.3. Middle english morphology……….. 11 1.3.1. Inflection……….. 11 1.3.2. Nouns……….. 11 1.3.3. Adjectives……….. 12 1.3.4. Pronouns……….. 12 1.3.5. Personal pronouns……….. 13 1.3.6. Verbs……….. 13 Chapter 2 Early modern english 2.1. External history of early modern english……….. 15 2.2. Phonology- great vowel shift……….. 16 2.3. Eme morphology……….. 16 2.3.1. Nouns and adjectives……….. 16 2.3.2. Pronouns ………..17 2.3.3. Verbs……….. 18 2.3.4. Nouns……….. 19 2.3.5. Adjectives……….. 19 Chapter 3 Lexical developments from middle to early modern english 3.1. Historical background of the english lexicon vocabulary……….. 20…

Manga we wspólczesnej kulturze polskiej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Geneza mangi 1.1.Krótka charakterystyka gatunku 1.2. Tlo i uarunkowania historyczne 1.3. Amerykanskie korzenie współczesnego komiksu 1.4. Poczatki wspólczesnej mangi 1.5. Krótka charakterystyka rynku mangowego w Japonii 1.6. Zasadnicze róznice pomiedzy manga a komiksem amerykanskim Rozdział 2 Glowni twórcy mangi w latach 1945-2000 2.1. Osamu Tezuka – źródła sukcesu mangi 2.1.1. Zycie i twórczosc Osamu Tezuki 2.1.2. Pierwszy sukces 2.1.3. Tezuka w pracy 2.1.4. Slawa poza granicami Japonii 2.1.5. Prace Osamu Tezuki 2.1.5.1. Przygody wszechmocnego Atoma – Astro Boy 2.1.5.2. Waleczna ksiezniczka i teatr Takarazuka – A Knight in Ribbons 2.1.5.3. Lwia opowiesc – Jungle Taitei 2.2. Msamune…

Obsesje i leki w twórczosci Edwarda Stachury

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1. Bohater wobec najgrozniejszych wrogów………9 „Przebylem noc wlasnie i nikt mnie nie wita” – strach przed snem i motywy oniryczne ………10 Dziecinstwo jako czas stracony………21 „Gdzie się konczy znosny obled a zaczyna obled nie do zniesienia?” – szalenstwo jako zagrozenie………28 Rozdział 2. Smierc – pragnienie, obsesja czy lek?………33 „Bardziej niz umrzec, chcialem tylko jednego: zyc” – bohater wobec smierci………34 „Ja bede w trzynastym niebie” – samobójstwo to wybór czy koniecznosc?………41 Rozdział 3. „Fabula rasa” – dzieło zycia ………45 „Napisze jeszcze tylko jedna ksiazke”, czyli jak powstala i czym jest „Fabula rasa”………46 „Uwiedziony przez filozofie” – Edward Stachura, czyli…