Kategoria: Literatura

Prace z dziedziny Literatura . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

II Koncert skrzypcowy op.61 Karola Szymanowskiego jako owoc współpracy i zwieńczenie przyjaźni kompozytora oraz skrzypka Pawła Kochańskiego 4.32/5 (19)

Wstęp……….3 Rozdział I Wizerunki artystów 1. Karol Szymanowski……….5 2. Paweł Kochański……….11 Rozdział II Historia przyjaźni……….15 Rozdział III Owoce przyjaźni……….21 Rozdział IV II Koncert skrzypcowy op.61 1. Szymanowski na Podhalu……….27 2. O Koncercie……….31 3. Moje spojrzenie na obecność elementów folkloru w Koncercie……….33 Podsumowanie……….39 Bibliografia……….40 Wykaz ilustracji……….42 Oceń

Fryderyka Schillera i Juliusza Słowackiego dramaty o Marii Stuart 4.12/5 (25)

Wstęp………5 Rozdział I Persona non grata – tragiczne życie i historia Królowej Marii Stuart  1.1 Narodziny Marii Stuart ………10 1.2 Młodość królowej we Francji ………13 1.3 Powrót do Szkocji……… 18 1.4 Kolejne małżeństwo Marii……… 22 1.5 Ulubieniec królowej – sekretarz Rizzio……… 24 1.6 Tragedia za tragedią ………27 1.7 Życie królowej po zbrodni……… 30 1.8 Pobyt […]

Jan Wolfgang Goethe – zycie i twórczosc (praca w jez. niemieckim). Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

I. Daten zu Leben und Werk Johann Wolfgang Goethe II. Lebenslauf J. W. Goethe III. Am beste Romane von J. W. Goethe Die Leiden des jungen Werthers Faust. Der Tragodie erster Teil Faust. Der Tragodie zweiter Teil Iphigenie auf Tauris Gotz von berlichingen mit eisernen Hand Clavigo Egmont Torquato Tasso Wilhelm Meisters Lehrjahre Wilhelm Meisters […]

Miedzy sacrum a profanum. Role i postawy artysty w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………1 Rozdzial I Postac artysty w literaturze od króla Dawida do ‚malarzy’ Krasickiego………3 Rozdzial II Norwidowskie widzenie artysty w ‚Ad leones"………8 Rozdzial III Obraz cyganerii mlodopolskiej w ‚Karykaturach’ J.A. Kisielewskiego ………13 Rozdzial IV Reymontowska demitologizacja artysty w ”Komediantce’………18 Rozdzial V Odbrazowienie ‚czwartego wieszcza’ w dramacie J. Iwaszkiewicza ‚Lato w Nohant"………22 Rozdzial VI ‚Bogowie współczesnego Olimpu’, […]

Przyroda nieozywiona w literaturze polskiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………. 4 Rozdzial I Charakterystyka przyrody nieozywionej6 1.1. Uwagi wstepne ………. 6 1.2. Podstawowe zagadnienia geologiczne ………. 8 1.3. Podstawowe wiadomosci o mineralogii i mineralach ………. 12 1.4. Podstawowe wiadomosci o skalach ………. 21 1.5. Podstawowe informacje o skamienialosciach ………. 28 Rozdzial II Sytuacja przedwojenna (1918-1939) w Polsce w rozwijaniu zainteresowan wiedza i literatura […]

Jezykoznawstwo w świetle najnowszych teorii, ujecie kognitywne. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdzial I. Historia badan nad jezykiem 1.1 Pierwsze koncepcje……….2 1.2 Wklad de Saussure’a w rozwój współczesnego jezykoznawstwa……….6 1.3 Teza Sapira-Whorfa relatywizmu jezykowego……….8 1.4 Jezyk naturalny a jezyk formalny……….16 1.4.1 Jezyk naturalny……….16 1.4.2 Jezyk formalny……….20 Rozdzial II. Myslenie a jezyk – wspólczesna dyskusja na temat roli jezyka w poznaniu 2.1 Gramatyka generatywna Noama Chomsky’ego……….22 2.1.1 Syntaktyczny […]

Fenomen literacki Olgi Tokarczuk. Zarys sylwetki oraz bibliografia podmiotowa i przedmiotowa (adnotowana) za lata 1994-2004. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp do caloksztaltu pracy……….5 Czesc I: Zarys portretu literackiego pisarki 1. Skrót biogramu Olgi Tokarczuk……….8 2. Poczatki i rozwój twórczosci……….11 3. Najwazniejsze cechy prozy autorki: ……….19 3.1. Rola miejsca ……….26 3.2. Fascynacja kobieta……….33 3.3. Realizm magiczny w slowie i tresci ……….42 4. Ankieta internetowa: Czym jest dla Ciebie proza Olgi Tokarczuk?……….48 Czesc II: Bibliografia podmiotowo […]

Obrona twierdzy Modlin – wrzesien 1939 roku. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp. 5 Rozdzial 1 .Historia systemu obronnego od czasów starozytnych do XX wieku. 1. Fortyfikacja………..7 2. Grupy, typy i elementy fortyfikacji………… 7 3. Architectura Militaris. ……….. 11 4. Starozytnosc………… 11 5. sredniowiecze………… 12 6. Wieki XV-XIX systemy bastionowe i poligonalne………… 12 7. Twierdze – obozy warowne w XX wieku………… 14 8. Kalendarium fortyfikacji na ziemiach […]

Transformacja ustrojowa w Polsce po 1989 roku na przykładzie przeobrazen w systemie partyjnym do 2001 roku. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….3 Rozdzial I. Przyczyny o okolicznosci zalamania się realnego socjalizmu 1.1 Czynniki ekonomiczne………. 6 1.2 Czynniki polityczne………. 9 1.3 Czynniki ideologiczne ……….13 Rozdzial II. Istota i rodzaje systemów partyjnych 2.1 Definicja pojecia ‚system partyjny’, ‚partia’ jako glówny skladnik systemu partyjnego ……….17 2.2 Typologia systemów partyjnych wg Blondela ………. 18 2.3 Typologia systemów partyjnych wg G. […]

Przezywanie starości w świetle literatury i badan wlasnych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………2 Rozdzial I Problemy ludzi starych 1. Kwestia zagospodarowania wolnego czasu – emerytura……… 4 2. Cierpienia zwiazane z choroba……… 14 3. Samotnosc ………25 4. Brak odpowiednich Srodków do zycia……… 34 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych 1. Przedmiot i cel badan………. 37 2. Problemy badawcze i hipotezy robocze ………39 3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……… 44 […]

Analiza wybranych adaptacji filmowych utworów literackich w polskiej kinematografii. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….3 Rozdzial I. Film 1.1. Czym jest film? ……….4 1.2. Rodzaje i gatunki filmowe ……….7 1.3. Film i literatura………. 10 Rozdzial II. Filmowe zaplecze filmu powojennego 2.1. Specyfika tworzenia utworu filmowego ……….14 2.2. Scenariusz i rezyseria ……….15 2.3. Scenografia i montaz………. 15 2.4. Muzyka filmowa………. 16 Rozdzial III. Analiza wybranych adaptacji filmowych 3.1. ‚Dziady’ Adama […]

Sacrum i profanum w twórczosci Tetmajera. 4.1/5 (20)

I. Wstęp………… 1 II. Mloda Polska 2.1 Geneza, nazwa i zalozenie epoki ………… 2 2.2 Tendencje w sztukach plastycznych i literaturze ………… 5 2.3 Filozofia epoki………… 7 III. Biografia Kazimierza Przerwy-Tetmajera………… 10 IV. Sacrum i profanum w twórczosci Tetmajera Na Aniol Panski ………… 11 Nie wierze w nic ………… 12 Hymn do Nirwany ………… 13 […]

Satyra w Generalnym Gubernatorstwie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdzial I Satyra okupacyjna – jej fenomen i znaczenie w okupacyjnejrzeczywistosci 1.1 Definicja, geneza oraz przejawy satyry………11 1.2 Warunki, w jakich funkcjonowala okupacyjna satyra………14 1.3 Reakcje okupanta na ostrze polskiej satyry………17 1.4 Satyra warszawska………19 Rozdzial II Satyra uliczna i jej formy 2.1 Hasla, epigramy………26 2.2 Piosenki i formy liryczne………29 2.3 Dowcipy okupacyjne………34 2.4 Ulotki, […]

Recepcja poezji Czeslawa Milosza na przykładzie wiersza ‚Piosenka o koncu swiata’ u uczniów klas III gimnazjum. 4.25/5 (20)

Wstęp………6 Rozdzial I Czeslaw Milosz 1.1 Czeslaw Milosz – poeta wybitny………8 1.2 Specyficzne cechy poezji Czeslawa Milosza………14 Rozdzial II Mlodziez a poezja 2.1 Wartosci poezji dla młodzieży i jej odbiór………21 Rozdzial III Metodologiczne podstawy badan 3.1 Przedmiot i cel badan………27 3.2 Prooblemy badawcze………28 3.3 Metody,techniki i narzedzia badawcze………30 3.4 Teren badan oraz charakterystyka ludnosci………33 3.5 […]

The influence of the global status of English on learners’ attitudes towards learning the language. 4.19/5 (26)

Abstract……….i Table of Contents……….ii List of Tables……….iii List of Figures………. iv 1 Introduction 2 Theoretical Background. 2.1 Motivation to learn English………. 5 2.1.1 What is motivation – defining the term………. 5 2.1.2 Views of motivation………. 6 2.1.2.1 Behavioral approach………. 7 2.1.2.2 Constructivist theory of learning………. 7 2.1.2.3 Cognitive approach………. 9 2.1.2.4 Humanistic approach………. 12 2.1.3 […]

Licealista wobec groteski w powiesci ‚Mistrz i Malgorzata’ Michaila Bulhakowa. 4.31/5 (26)

Wstęp. Rozdzial 1.Bulhakow – zycie i twórczosc. 1.1 Biografia pisarza. 1.2 Twórczosc literacka Rozdzial 2. ‚Mistrz i Malgorzata’ 2.1 Geneza powstania powiesci. 2.2 Budowa dziela. 2.3 Zjawisko karnawalizacji. 2.4 Watek diabelski, czyli fantastyczno – groteskowy swiat Bulhakowa. 2.5 Historia apokryfu. Watek biblijny. Rozdzial 3. Badania empiryczne 3.1 Przedmiot i cel badan. 3.2 Analiza materialu badawczego […]

Bledy jezykowe w pracach pisemnych uczniów gimnazjum w XYZ. 4.12/5 (25)

I. Wstęp………3 1. Cel i metoda pracy ……..6 2. Material i sposób jego opracowania ……..7 3. Stan badan ……..8 II. Typy bledów jezykowych 1. Bledy fleksyjne…….. 11 2. Bledy skladowe…….. 29 3. Bledy slownikowe ……..40 4. Bledy slowotwórcze…….. 51 5. Bledy stylistyczne ……..55 6. Bledy frazeologiczne ……..59 III. Podsumowanie…….. 67 Bibliografia……….70 Oceń

From Middle to Early Modern English: phonology, morphology, and lexicon. 4.29/5 (17)

Introduction………..4 Chapter 1 Middle english 1.1. External history of middle english……….. 6 1.2. Middle english phonology……….. 7 1.3. Middle english morphology……….. 11 1.3.1. Inflection……….. 11 1.3.2. Nouns……….. 11 1.3.3. Adjectives……….. 12 1.3.4. Pronouns……….. 12 1.3.5. Personal pronouns……….. 13 1.3.6. Verbs……….. 13 Chapter 2 Early modern english 2.1. External history of early modern english……….. 15 2.2. […]

Manga we wspólczesnej kulturze polskiej. 4.35/5 (26)

Wstęp Rozdzial 1 Geneza mangi 1.1.Krótka charakterystyka gatunku 1.2. Tlo i uarunkowania historyczne 1.3. Amerykanskie korzenie współczesnego komiksu 1.4. Poczatki wspólczesnej mangi 1.5. Krótka charakterystyka rynku mangowego w Japonii 1.6. Zasadnicze róznice pomiedzy manga a komiksem amerykanskim Rozdzial 2 Glowni twórcy mangi w latach 1945-2000 2.1. Osamu Tezuka – źródła sukcesu mangi 2.1.1. Zycie i […]

Obsesje i leki w twórczosci Edwarda Stachury 4.24/5 (29)

Wstęp………5 Rozdzial 1. Bohater wobec najgrozniejszych wrogów………9 „Przebylem noc wlasnie i nikt mnie nie wita” – strach przed snem i motywy oniryczne ………10 Dziecinstwo jako czas stracony………21 „Gdzie się konczy znosny obled a zaczyna obled nie do zniesienia?” – szalenstwo jako zagrozenie………28 Rozdzial 2. Smierc – pragnienie, obsesja czy lek?………33 „Bardziej niz umrzec, chcialem tylko […]