Obrona twierdzy Modlin – wrzesien 1939 roku. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

22 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp. 5

Rozdział 1
.Historia systemu obronnego od czasów starozytnych do XX wieku.

1. Fortyfikacja………..7
2. Grupy, typy i elementy fortyfikacji………… 7
3. Architectura Militaris. ……….. 11
4. Starozytnosc………… 11
5. sredniowiecze………… 12
6. Wieki XV-XIX systemy bastionowe i poligonalne………… 12
7. Twierdze – obozy warowne w XX wieku………… 14
8. Kalendarium fortyfikacji na ziemiach Polskich. ……….. 15


Rozdział 2.
Historia Twierdzy Modlin 1655-1939.

1. Modlin – pierwsze wzmianki………… 18
2. Potop szwedzki. ……….. 18
3. Rosjanie projektuja twierdze. ……….. 18
4. Modlin w czasach Napoleonskich. ……….. 19
5. Rosjanie w twierdzy. ……….. 20
6. Powstanie listopadowe. ……….. 20
7. Powstanie styczniowe………… 21
8. I wojna swiatowa………… 21
9. Wojna polsko-bolszewicka………… 21
10. Okres II Rzeczpospolitej………… 22


Rozdział 3.
Rozwój i ekspansja hitleryzmu 1923-1939.

1. Hitleryzm. ……….. 24
2. Rozwój hitleryzmu 1923-1933………… 24
3. Hitleryzm 1933-1935. ……….. 25
4. Działania wojenne 1936-1938………… 25
5. Pakt Ribbentrop-Molotow………… 26


Rozdział 4.
Polska rok 1939.

1. 'Fall Weiss'. ……….. 29
2. Plan mobilizacyjny. Plan 'W'. ……….. 29
3. Operacja 'Tannenberg' i prowokacja w Gliwicach. ……….. 30
4. Kampania wrzesniowa……….. 31

Rozdział 5.
Gen. Wiktor Thommee. Biografia 1881-1962.

1. Obronca twierdzy Modlin………… 35


Rozdział 6.
Szlak bojowy gen. Thommee.

1. GO Piotrków 1.IX.1939-5.IX.1939. ……….. 39
2. GO gen. Thommee 6.IX.1939-12.IX.1939. ……….. 39


Rozdział 7.
Niemieckie sily pod Modlinem.

1. Niemieccy dowódcy. ……….. 42
2. Artyleria niemiecka………… 42
3. Lotnictwo niemieckie………… 43
4. Stosunek sil polskich i niemieckich………… 44


Rozdział 8.
Obrona Modlina.

1. Przygotowania do obrony. ……….. 46
2. Obrona Modlina. ……….. 46
3. Odznaczenia. ……….. 60
4. Polegli. ……….. 60


Rozdział 9.
Dalsze losy Modlina.

1. Okupacja przez Niemców………… 62
2. Modlin po wojnie. ……….. 62
3. Twierdza jako zabytek………… 62


Aneks.

1. Zdjecia………… 64
2. Mapy……….71


Zakończenie……….. 74

Bibliografia. ……….. 75

Oceń