Zarządzanie marketingowe przedsiebiorstwem na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I. Marketing w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………7 1.1. Istota i funkcje zarządzania marketingowego………7 1.2. Specyfika rynku dóbr przemyslowych………12 1.2.1. Produkty na rynku dóbr przemyslowych………14 1.2.2. Klienci………15 1.2.3. Popyt………17 1.3. Badania marketingowe………21 1.4. Okreslenie misji przedsiębiorstwa………23 1.5. Wybór strategii działania Więcej

Marketingowa strategia produktu na przykładzie XYZ S.A.

Wstęp ………… 5 Rozdzial I. Marketingowa strategia produktu …………7 1. Elementy strategii produktu …………7 2. Koncepcja produktu jako elementu strategii produktu …………10 2.1. Istota i pojecie produktu …………10 2.2. Struktura produktu …………12 2.3. Cechy i funkcje produktu …………13 2.4. Klasyfikacja Więcej

Kształtowanie wizerunku marki na przykładzie Coca Cola.

Wstęp …………3 Rozdzia I. Wizerunek marki …………5 1.1. Definicja, istota i funkcje marki …………5 1.2. Tozsamosc marki …………14 1.3. Tozsamosc marki a wizerunek marki …………21 Rozdzia II. Czynniki wpływajace na wizerunek marki …………34 2.1. Organizacja marketingowa przedsiębiorstwa …………34 2.2. Promocja Więcej

Badania marketingowe w zarzadzaniu.

Wstęp…………2 Rozdzial I. Badania marketingowe ich funkcje w przedsiębiorstwie, proces badawczy i źródła danych…………4 1.1. Dane i informacje marketingowe…………4 1.2. Pojecie i funkcje badan marketingowych…………6 1.3. Proces badawczy…………8 1.4. Menadzerowie i ‚badania’…………10 1.5. Badania wtórne…………11 1.6. Badania pierwotne…………12 1.7. Jakie Więcej

Wpływ dzialan marketingowych na rynkowy sukces na przykładzie zakladów miesnych

Wstęp Rozdzial I. Marketing w przedsiębiorstwie 1.1. Historia marketingu 1.2. Istota i pojecie marketingu 1.3. Podstawy działania marketingowego w firmie Rozdzial II. Warunki sukcesu firmy 2.1. Pojecie i istota sukcesu. Skuteczny menadzer sila napedowa firmy 2.2. Sukces orientacji marketingowej w Więcej

Nowe media w reklamie

Wstęp Rozdzial 1 Tradycyjne media reklamy 1. Omówienie dotychczas stosowanych mediów 1.1. Reklama prasowa 1.1.1. Naglówek 1.1.2. Ilustracja 1.1.3. Korpus reklamy (body copy) 1.1.4. Slogan 1.1.5. Uklad graficzny ogloszenia 1.2. Reklama telewizyjna 1.2.1. Jak jest ogladana reklama w telewizji 1.2.2. Więcej

Struktura asortymentowa firmy handlowej na przykładzie XYZ.

Wstęp …………4 Rozdzial I. Istota marketingu w handlu 1.1. Znaczenie marketingu w firmie handlowej …………6 1.2. Narzedzia merchandisingu i ich rola w strategii działania przedsiębiorstwa handlowego …………8 Rozdzial II. XYZ w otoczeniu marketingowym 2.1. Genez, organizacja i potencjal XYZ …………20 Więcej

Działalność i promocja firmy samochodowej.

Wstęp Rozdzial I. Historia firmy Daewoo Group 1.Kim Woo Choong. Zalozyciel i przewodniczacy Daewoo Group 2.Działalność Grupy Daewoo 2.1 Plan Zarzadzania Globalnego 2.2 Daewoo i kryzys ekonomiczny 2.3 Firmy Grupy Daewoo na swiecie 3.Daewoo Motor 4.Samochody koncepcyjne Rozdzial II. Daewoo Więcej

Zastosowanie marketingu w działania ch menedzera.

Wstęp Rozdzial I Marketingowe zarzadzanie przedsiebiorstwem 1.1. Marketing jako sposób kierowania przedsiebiorstwem w gospodarce rynkowej 1.2. Istota zarządzania przedsiebiorstwem 1.3. Misja i glówne cele przedsiębiorstwa 1.4. Elementy zarządzania w przedsiębiorstwie 1.5. Zadania i narzedzia zarządzania marketingowego Rozdzial II Miejsce menedzera Więcej

Udział w targach wyrazem orientacji marketingowej spółki XYZ.(Firma produkujaca materialy budowlane).

Wstęp………4 Rozdzial I Działania promocyjne firmy………6 1.1. Filozofia marketingowa………6 1.2. Instrumenty marketingu-mix………21 1.3. Targi jako nosnik komunikacji………37 Rozdzial II Geneza , funkcje i cele targów………43 2.1. Geneza i rozwój form targów………45 2.2. Funkcje targów i wystaw………53 2.3. Elementy marketingu – Więcej

Strategia marketingowa na tle strategii ogólnej XYZ sp. z o.o.(Firma handlowo – uslugowa).

Wstęp………2 Rozdzial I. Strategia marketingowa w ogólnej strategii przedsiębiorstwa………4 1.1. Istota strategii przedsiębiorstwa………4 2.2. Strategia marketingowa………6 2.3. Rodzaje strategii marketingowych………15 2.4. Umiejscowienie funkcji marketingowych w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa………24 Rozdzial II. Charakterystyka firmy XYZ sp. z o.o……….29 2.1. Historia spólki………29 2.2. Więcej

Reklama jako narzędzie kształtowania zachowania nabywców.

Wstęp………4 Rozdzial 1 Determinaty zachowan nabywców………….5 1.1. Proces zachowania nabywcy – istota i etapy 1.1.1. Uswiadomienie potrzeby 1.1.2. Identyfikacja sposobów zaspokojenia potrzeby 1.1.3. ocena alternatyw wyboru 1.1.4 Wybór i zakup produktu 1.1.5. Ocena i gromadzenie doswiadczen 1.2. Czynniki wpływajace na Więcej

Podstawa kształtowania przekazów reklamowych.

Wstęp……..4 Rozdzial 1. Wpływ reklamy na postepowanie konsumenta na rynku………5 1.1 Polityka promocji jako element marketingu mix 1.2 Wybór rynku docelowego 1.3 Ustalanie celów reklamy 1.4 Wybór mediów 1.5 Proces podejmowania decyzji 1.6 Reklama a postepowanie konsumentów na rynku Rozdzial Więcej

Marketing w strukturze organizacyjnej zakladu hotelarskiego.

Wstęp. Rozdzial 1 Otoczenie marketingowe hotelu. 1.1. Podstawowe elementy otoczenia hotelu. 1.2. Znaczenie i rodzaje informacji. 1.3. Cele i etapy badan marketingowych. Rozdzial 2 Działania i instrumenty marketingowe. 2.1. Usluga hotelarska jako produkt. 2.2. Ceny w hotelarstwie. 2.3. Dystrybucja i Więcej

Marketing w krajach Unii Europejskiej.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Krztaltowanie produktu i asortymentu………5 1.1. Zakres decyzji marketingowych dotyczacych produktu………5 1.2. Ustalenie cech materialnych………5 1.3. Krztaltowanie znaku cech materialnych………8 1.4. Dywersyfikacja asortymentu………19 Rozdzial 2. Cena………22 2.1. Orientacje cenowe przedsiebiorstw………22 Rodzial 3. Tworzenie kanalów dystybucji w krajach Unii Więcej

Cena jako element gry na rynku telefonii komórkowej.

Wprowadzenie………4 Rozdzial I Techniki kształtowania i róznicowania się cen na rynku. 1.1. Znaczenie i rola ceny………8 1.2. Czynniki kształtujące polityke cenowa………13 1.3. Róznicowanie się ceny w róznych warunkach rynkowych………18 Rozdzial II Strategie cenowe. 2.1. Metody ustalania cen………23 2.2. Rodzaje strategii Więcej

Skutecznosc i efektywnosc reklamy

Wstęp……….4 Rozdzial I Istota i znaczenie reklamy w gospodarce rynkowej. 1. Pojecie reklamy……….5 2. Reklama w systemie marketingu……….7 3. Cele i zadania reklamy……….11 4. Środki i narzedzia reklamy……….16 Rozdzial II Badania marketingowych. 1. Reklama w badaniach marketingowych……….23 2. Badania wykorzystujace Więcej

Promocja usług turystycznych na przykładzie biura podrózy XYZ

Wstęp………1 Rozdzial I. Rynek w turystyce………3 1. Pojecie rynku………3 2. Badanie i ustalanie segmentów rynku w turystyce………9 3. Systemy informacyjne w turystyce………21 Rozdzial II. Marketing w turystyce………25 1. Charakterystyka marketingu………25 2. Rola marketingu………32 3. Uslugi a marketing – mix………38 4. Więcej

Miejsce promocji w strategiach marketingowych firm swiadczacych usługi internetowe.

Wstęp…….. 4 Rozdzial I. Podstawowe pojecia………6 1. Okreslenie pojecia strategii marketingowej………6 1.1 Rynek docelowy………8 1.2 Pozycja………9 1.3 Produkt………10 1.4 Cena………11 1.5 Dystrybucja………12 1.6 Reklama………13 1.7 Promocja………14 Rozdzial II. Promocja jako czesc strategii marketingowej………16 1. Pojecia promocji………16 1.1 Reklama w sieci Więcej

Rola reklamy w marketingu.

Wstęp Rozdzial I Pojecie oraz ogólna charakterystyka koncepcji marketingu………4 1. Pojecie oraz ogólna charakterystyka marketingu 2. Zasadnicze cechy (wlasciwosci) aspektów nowoczesnej koncepcji marketingu 3. Wybrane elementy maketingu 3.1. Polityka cen jako element maketingu 3.2. Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu 3.3. Więcej

Czynniki wpływajace na zachowanie konsumenta oraz procesy podejmowania decyzji zakupu.

Rozdzial I 1. Ogólna charakterystyka czynników wpływajacych na zachowanie konsumenta. 1.1. Definicja zachowania konsumenta. 1.2. Zachowanie racjonalne. 1.2.1. Definicje zachowania racjonalnego. 1.2.2. Wybór. 1.2.3. Koszt alternatywny. 1.2.4. Czas i ryzyko. 1.2.5. Krytyka i ograniczenia zachowania racjonalnego. 1.3. Teoria ograniczenia racjonalnego. Więcej

Marketing w przedsiębiorstwie handlowym.

Wstęp Rozdzial I Firma handlowa jako uczestnik procesu gospodarczego 1. Istota przedsiębiorstwa handlowego i jego miejsce w gospodarce narodowej 2. Organizacja działalności handlowej 3. Formy organizacyjne firm handlowych Rozdzial II Marketing, sposoby myslenia i działania na rynku 1. Istota, cele Więcej

Jakość obslugi klienta jako przewaga marketingowa firm.

Wstęp………4 Rozdzial 1 Charakterystyka marketingu uslug………7 1.1 Istota marketingu uslug………. 9 1.2 Charakterystyka uslug………. 12 1.3 Marketing Mix w uslugach ………. 15 Rozdzial 2 Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwach uslugowych………23 2.1 Struktura działalności marketingowej……… 24 2.2 Strategie marketingowe……… 30 2.3 Programy Więcej

Atrakcyjność rynku samochodowego w Polsce.

Wstęp………3 Rozdzial I. Charakterystyka polskiego rynku samochodów osobowych……….5 1.1) Ewolucja przemyslu samochodowego na swiecie i w Polsce. 5 1.2) Ewolucja polskiego rynku samochodowego……….7 1.3) Charakterystyka podazy na polskim rynku samochodów osobowych……….12 1.4) Charakterystyka popytu na polskim rynku samochodów osobowych……….18 Rozdzial Więcej

Promocja sprzedaży jako element marketingu mix skutecznie oddzialywujacy na rynek

Wstęp………3 Rozdzial I Działania firm w ramach koncepcji marketingu -mix………5 1.1 Rola marketingu w działalności firmy………5 1.2 Marketing mix – istota i znaczenie………8 1.3 Elementy marketingu mix………9 1.3.1 Podkompozycja produktu………10 1.3.2 Podkompozycja ceny………14 1.3.3 Podkompozycja dystrybucji………17 1.3.4 Podkompozycja promocji………18 Rozdzial Więcej

Kompozycja promocji na podstawie firm samochodów dostawczych

Wstęp………1 Roadzial I. Istota marketingu ………2 1.1 Powiazania marketingu ze strategiami przedsiębiorstwa………3 1.2. Promocja -system komunikacji………8 1.3. Strategia promocyjna przedsiębiorstwa………13 1.3.1.Strategie promocyjne typu "push" i "pull"………15 1.4. Miejsce i rola promocji zarządzaniu marketingowym w przedsiębiorstwie………17 1.5. Etapy budowy skutecznej promocji………19 Więcej

Sklepy Internetowe jako nowa forma realizacji sprzedazy

Rozdzial 1 Charakterystyka Internetu i rynku elektronicznego 1.1. Historia Internetu 1.2. Przeszkody handlu internetowego 1.3. Pierwsza siec-ARPANET 1.4. Rozwój Internetu od lat 80-tych 1.5. Internet dzis Rozdzial 2 Systemy platnosci i bezpieczenstwa danych stosowane w Internecie. 2.1. Straty i zagrozenia Więcej

Marketingowa analiza rynku podszewek w Polsce

Wstęp……….5 Rozdzial I. Charakterystyka produktu oraz umiejscowienie rynku podszewek w strukturze przemyslu………9 1.1. Produkt na rynku przemyslowym……….9 1.2. Zespól instrumentów zwiazanych z produktem……….20 1.3. Podszewki jako produkt i ich miejsce na rynku……….29 Rozdzial II. Analiza makrootoczenia marketingowego dostawcy podszewek……….35 2.1. Więcej

Promocja środków kosmetycznych na przykładzie XYZ

Rozdzial I. Polityka promocyjna w przedsiębiorstwie 1. Istota i znaczenie promocji 2. Etapy tworzenia programu promocyjnego 2.1. Formulowanie celów polityki promocyjnej 2.2. Wybór form promocji a inne elementy marketingu mix 2.3. Ustalanie constansów promocyjnych 2.4. Ustalenie budżetu promocyjnego Rozdzial II. Więcej

Promocja w salonach samochodowych na przykładzie Fiat Auto Poland

Wstęp………2 Rozdzial I Determinaty zachowania nabywców 1.1. Proces zachowania nabywców – istota i etapy………3 1.1.1. Uswiadomienie potrzeby………4 1.1.2. Identyfikacja sposobów zaspokojenia potrzeby………5 1.1.3. Ocena alternatyw wyboru………7 1.1.4. Wybór i zakup produktu………8 1.1.5. Ocena i gromadzenie doswiadczen………9 1.2. Czynniki wpływajace na Więcej

Wpływ reklamy na model wspólczesnej rodziny

Wstęp………2 Rozdzial 1. Rodzina w społeczenstwie……….3 1.1. Postawy i zachowania prokreacyjne……….4 1.2. Funkcje rodziny……….13 1.3. Formy zycia rodzinnego……….14 1.4. Rodzina w Polsce……….24 Rozdzial 2. Wpływ mediów na model zycia rodzinnego……….28 2.1. Środki masowego przekazu a sposoby oddzialywania reklamy……….28 2.2. Elementy Więcej

Agencja reklamowa. Studium wybranej firmy na przykładzie hipermarketu real.

Wstęp………4 Rozdzial I Istota marketingu………7 1.1. Charakterystyka marketingu………7 1.2. Niezmienne prawa marketingu………12 1.3. Podmiot marketingu – konsument………24 Rozdzial II Aktywizacja sprzedazy………32 2.1. Instrumenty aktywizacji sprzedazy………32 2.2. Reklama i promocja………38 2.3. Agencja reklamowa………43 Rozdzial III Skutecznosc reklamy na przykładzie hipermarketu ‚real’………55 Więcej

Strategie marketingowe w działalności banku na przykładzie XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I Rola marketingu w działalności banków………6 1.1 Marketing usług bankowych, istota, ewolucje, znaczenie 1.2 Instrumenty marketingu-mix w działalności banków 1.3 Organizacja marketingu w bankach 1.4 Strategie marketingowe w działalności banków – rodzaje, charakterystyka Rozdzial II Charakterystyka działalności XYZ Więcej

Analiza sprzedaży wybranych wyrobów.

Wstęp………4 Rozdzial I Teoretyczne problemy funkcji sprzedazy………8 1. Program produkcji………8 2. Charakterystyka rynków………14 3. Obszary wyboru w zakresię sprzedazy………20 4. Czynniki wpływajace na polityke sprzedazy………26 Rozdzial II Realizacja sprzedaży przez przedsiebiorstwo………31 1. Uwarunkowania działania przedsiębiorstwa na rynku………31 2. Analiza sprzedazy………39 Więcej

Marketing w małych i srednich przedsiębiorstwach.

Wstęp………3 Rozdzial I. Zagadnienia metodologiczne małych i srednich przedsiebiorstw………5 1.1. Definicja przedsiębiorstwa, jego struktura organizacyjna………5 1.2. Klasyfikacja srednich i małych firm………17 1.3. Glówne cele funkcji przedsiebiorstw w gospodarce………26 Rozdzial II. Procedury marketingowe w działalności banków………34 2.1. Produkt jako element marketingu-mix………34 Więcej

Sprzedaz produktów w Internecie.

Wstęp Rozdzial 1. Wykorzystanie Internetu w biznesie……….1 1.1. Rozwój Internetu – nowego medium……….1 1.2. Rodzaje usług sieciowych……….3 1.2.1. World Wide Web……….3 1.2.2. Poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne i IRC……….9 1.2.3. FTP……….10 1.2.4. Telnet……….10 1.3. Czym jest e-Biznes?………11 1.3.1. Co to jest Więcej

Charakterystyka rynku używek w Polsce.

Wstęp……….2 Rozdzial 1. Charakterystyka rynku używek w Polsce………4 1.1. Uzywki jako produkt………4 1.2. Produkcja używek w Polsce………9 1.3. Uczestnicy polskiego rynku używek w latach 1990 – 2000………22 Rozdzial 2. Tendencje i przemiany w spożyciu i wydatkach gospodarstw domowych w Polsce………32 Więcej

Produkt jako jeden z czynników wpływajacych na zachowanie konsumenta.

Wstęp Rozdzial 1. Wprowadzenie………6 1.1. Pojecie i znaczenie marketingu Rozdzial 2. Wpływ produktu na zachowanie konsumenta………11 2.1. Charakterystyka produktu 2.1.1. Pojecie produktu 2.1.2. Podzial produktów 2.1.3. Funkcje i atrybuty produktu 2.2. Oddzialywanie poszczególnych cech produktu na postepowanie nabywców 2.2.1. Produkt Więcej

Zastosowanie marketingu w działalności menedzera na przykładzie firm XXX i YYY.

Wstęp………4 Rozdzial I Marketingowe zarzadzanie przedsiębiorstwem. 1.1. Marketing jako sposób kierowania przedsiebiorstwem w gospodarce rynkowej……….8 1.2. Istota zarządzania przedsiębiorstwem……….11 1.3. Misja i glówne cele przedsiębiorstwa……….13 1.4. Elementy zarządzania w przedsiębiorstwie………14 1.5. Zadania i narzedzia zarządzania marketingowego……….17 Rozdzial II Miejsce menedzera Więcej

Logistyczne i marketingowe aspekty dystrybucji produktów spozywczych.

Wstęp………3 Rozdzial I. Dystrybucja jako element marketing-mix………5 1.1. Ogólna charakterystyka elementów marketing-mix ………5 1.2. Rola dystrybucji w strategii marketingowej………15 1.3. Planowanie dystrybucji………21 1.4. Kanały dystrybucji i czynniki determinujace ich wybór………24 Rozdzial II. Logistyka jako zespół dzialan zarządzania dystrybucja………31 2.1. Modelowanie Więcej

Marketingowe zarzadzanie w przedsiębiorstwie przemyslu wlókienniczego na przykładzie XYZ.

Wstęp………4 Rozdzial I Charakterystyka rynku produktów wlókienniczych……….6 1.1. Specyfika rynku produktów wlókienniczych……….6 1.2. Wielkosc i struktura popytu……….9 1.3. Wielkosc i struktura podazy……….11 Rozdzial II Marketingowe zarzadzanie przedsiębiorstwem……….21 2.1. Miejsce marketingu w zarządzaniu przedsiebiorstwem ………21 2.2. Istota i rodzaje strategii marketingowych………23 Więcej

Analiza zarządzania marketingowego na przykładzie XYZ.

Wstęp………3 Rozdizal 1. Nowoczesna koncepcja zarządzania………5 1.1. Definicja i funkcje marketingu………5 1.2. Etapy podejmowania decyzji marketingowych………8 Rozdzial 2. Rola planu marketingowego w przedsiębiorstwie………10 2.1. Struktura planu marketingowego………12 2.2. Rodzaje planów marketingowych………13 Rozdzial 3. Charakterystyka XYZ……….22 3.1. Prezentacja firmy………22 3.2. Polityka Więcej

Ocena promocji realizowanej w XYZ.

Wstęp ……… 4 Rozdzial 1. Promocja w instrumentarium marketingowym………6 1.1. Marketing jako nowoczesne spojrzenie na klienta………6 1.2. Kompozycja instrumentów marketingu-mix………10 1.3. Promocja jako element marketingu-mix………12 1.3.1. Istota promocji………12 1.3.2. Cele i funkcje promocji……… 16 1.3.3. Kompozycja promocji-mix………20 1.4. Zwiazki promocji Więcej

Marketing na rynku usług kosmetycznych na przykładzie salonu kosmetycznego XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I. Rynek usług kosmetycznych jako elementy rynku dóbr i usług konsumpcyjnych………4 1.1 Pojecie rynku usług kosmetycznych………4 1.2 Zarys historyczny kosmetyki………7 1.3 Elementy rynku usług kosmetycznych………13 Rozdzial II. Charakterystyka salonu XYZ………16 2.1 Struktura organizacyjna………16 2.2 Personel firmy i obsługa Więcej

Telemetria jako skuteczny srodek w tworzeniu kampanii reklamowych.

Wstęp………1 Rozdzial I Reklama a inne instrumenty promocji……….3 1. Promocja jako narzedzie marketingowe………3 2. Charakterystyka reklamy jako instrumentu promocji………12 3. Proces tworzenia kampanii reklamowej………15 Rozdzial II Wykorzystanie badan telemetrycznych w planowaniu kampanii telewizyjnej………26 1. Telemetria jako nowe zjawisko na rynku Więcej

Oddzialywane marketingu na wazniejsze sfery funkcjonowania firmy.

Wstęp Rozdzial I. Pojecie, zakres i uwarunkowania marketingu w przedsiębiorstwie 1. Charakterystyka marketingu 2. Orientacja marketingowa a inne orientacje przedsiębiorstwa 3. Marketing w strukturze organizacyjnej firmy Rozdzial II. Marketing a wybrane sfery funkcjonowania firmy 1. Decyzje marketingowe zwiazane z polityk± Więcej

Zarządzanie marketingowe i kontrola planu dzialan marketingowych w przedsiębiorstwie.

Wstęp Rozdzial I Miejsce promocji w koncepcji marketingu-mix………5 1.1 Istota marketingu………5 1.1.1 Instrumenty marketingu………6 1.2 Promocja jako element kompozycji marketingowej………8 1.3 Planowanie strategii procesu komunikacji………9 1.3.1 Identyfikacja docelowego segmentu rynku………11 1.3.2 Okreslenie celów promocji………13 1.3.3 Opracowanie przeslania………14 1.3.4 Wybór kanalów Więcej

Reklama jako instrument promocji na przykładzie radia XYZ.

Wstęp Rozdzial I Istota reklamy 1.1. Interpretacja reklamy 1.2. Miejsce reklamy w strategii marketingowej 1.3. Cele i funkcje reklamy 1.4. Formy reklamy 1.4.1. zewnetrzna 1.4.2. prasowa 1.4.3. pocztowa 1.4.4. telewizyjna 1.4.5. kinowa 1.4.6. radiowa Rozdzial II Oddzialywanie reklamy 2.1. Tworzenie Więcej

Marketing dla sredniej firmy na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I Dzialana firm w ramach koncepcji marketingu mix………7 1.1. Rola marketingu w działalności firmy………7 1.2. Marketing mix – istota i znaczenie………10 1.3 Elementy marketingu mix 11 1.3.1. Produkt………12 1.3.2. Cena………15 1.3.3. Dystrybucja………18 1.3.4. Promocja………20 1.4. Zintegrowane działania promocyjne Więcej

Systemy identyfikacji firm.

Rozdzial I. Tozsamosc a wizerunek firmy………3 Rozdzial II. Marketing mix – koncepcje i zadania………5 2.1. Produkt………5 2.2. Cena………5 2.3. Dystrybucja………6 2.4. Promocja i jej formy………6 2.4.1. Reklama………7 2.4.2. Sprzedaz osobista………7 2.4.3. Promocja sprzedazy………8 2.4.4. Public Relations………8 Rozdzial III. Kompleksowy system Więcej