Kategoria: Marketing, Promocja, Reklama, Produkt

Prace z dziedziny Marketing Promocja Reklama Produkt . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Analiza pozytywnych odróżnień mieszanki marketingowej sieci salonów obuwniczych Deichmann

Przez administrator

Rozdział I Prawidłowości kształtowania strategii i mieszanki marketingowej 1. Podstawowe pojęcia marketingu 2. Działania marketingowe w przedsiębiorstwie 2.1 Cele podejmowania działań marketingowych 2.2 Działania strategiczne 2.3 Działania instrumentalne – kształtowanie mieszanki marketingowej 3. Koncepcja marketingowa McCarthy’ego 3.1 Geneza i główne założenia modelu 4P 3.2 Rozszerzenie podstawowej koncepcji 4P – determinanty 4. Model 7P – instrumenty 4.1 Product 4.2 Price 4.3 Promotion 4.4 Place 4.5 People 4.6 Process 4.7 Physical evidence Rozdział II Charakterystyka działalności marketingowej sieci salonów obuwniczych na polskim rynku 1. Charakterystyka popytu 1.1 Wielkość popytu 1.2 Grupy nabywców 2. Charakterystyka podaży 2.1 Wielkość podaży 2.2 Charakterystyka konkurencji 2.3…

Etyczne aspekty marketingu politycznego

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Wymiar teoretyczny marketingu politycznego 1. Geneza marketingu politycznego……….. 6 2. Specyfika marketingu politycznego……….. 12 3. Metodyka, formy i narzędzia marketingu politycznego……….. 15 Rozdział II Marketing polityczny w praktyce & 1. Kanały komunikacji w marketingu politycznym……….. 22 2. Wpływ Internetu na marketing polityczny ………..32 3. Wykorzystanie reklamy w polityce ………..37 Rozdział III Wpływ instrumentów marketingu politycznego na potencjalnych wyborców 1. Stosunek respondentów do marketingu politycznego ………..42 2. Ujęcie etyczne działań politycznych w zakresie marketingu politycznego wśród respondentów……….. 47 3. Proponowane kierunki zmian……….. 51 Podsumowanie ………..53 Bibliografia……….. 56 Spis rycin……….. 59 Spis tabel ………..60 Aneks ………..61

Plan marketingowy spółki XYZ

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Rynek wina 1.1. Historia uprawy 1.2. Warunki wymagane do produkcji i przechowywania win 1.3. Rynek wina w Europie 1.4. Metody przechowywania wina Rozdział 2 Opis sytuacji w firmie XYZ 2.1. Historia działalności 2.2. Cele i misja działalności 2.3. Działalność marketingowa 2.4. SWOT Rozdział 3 Analiza kontrahentów i partnerów firmy 3.1. Segmenty rynku 3.2. Analiza zachowań klientów Rozdział 4 Plan działania marketingowego XYZ 4.1. Kwestie finansowe 4.2. Analiza potencjalnego rynku 4.3. Wytyczenie celów strategicznych 4.4. Plan operatywny Zakończenie Bibliografia Spis rysunków Spis tabel

Marketing wielopoziomowy jako koncepcja prowadzenia biznesu

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Znaczenie współczesnego marketingu w kreowaniu rynku 1.1. Definicja, cele i funkcje marketingu 1.2. Ewolucja orientacji marketingowych 1.3. Złożoność segmentacji i pozycjonowania rynku 1.4. Komponenty systemu marketingu 1.5. Kierunki rozwoju marketingu Rozdział II Istota marketingu wielopoziomowego 2.1. Współczesne rozumienie marketingu wielopoziomowego 2.2. Marketing wielopoziomowy w ujęciu historycznym 2.3. Struktura i potencjał sektora marketingu wielopoziomowego 2.4. Profil sprzedawcy w marketingu wielopoziomowym 2.5. Społeczny wymiar marketingu wielopoziomowego Rozdział III Ocena wykorzystania koncepcji marketingu wielopoziomowego na przykładzie Federico Mahora 3.1. Charakterystyka wybranego przedsiębiorstwa 3.2. Aktywność analizowanego podmiotu na tle konkurencji 3.3. Działania marketingu wielopoziomowego w percepcji klientów 3.4. Propozycja usprawnienia działań…

Zarządzanie marketingowe przedsiebiorstwem na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Marketing w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………7 1.1. Istota i funkcje zarządzania marketingowego………7 1.2. Specyfika rynku dóbr przemyslowych………12 1.2.1. Produkty na rynku dóbr przemyslowych………14 1.2.2. Klienci………15 1.2.3. Popyt………17 1.3. Badania marketingowe………21 1.4. Okreslenie misji przedsiębiorstwa………23 1.5. Wybór strategii działania i procedury planowania………24 1.6. Organizacja, wdrazanie i kontrola dzialan marketingowych………28 Rozdział II. Charakterystyka miejsca badan………33 2.1. Historia i status firmy………33 2.2. Organizacja i struktura zatrudnienia w firmie XYZ………34 2.3. Oferta firmy XYZ………37 2.4. Działalność firmy i jej obecna sytuacja finansowa………38 2.5. Runek firmy i jego specyfika………45 2.5.1. Ogólny zarys sytuacji w swiatowym przemysle elektronicznym………45 2.5.2. Segmentacja elektroniki uzytkowej w Polsce………46…

Marketingowa strategia produktu na przykładzie XYZ S.A.

Przez administrator

Wstęp ………… 5 Rozdział I. Marketingowa strategia produktu …………7 1. Elementy strategii produktu …………7 2. Koncepcja produktu jako elementu strategii produktu …………10 2.1. Istota i pojecie produktu …………10 2.2. Struktura produktu …………12 2.3. Cechy i funkcje produktu …………13 2.4. Klasyfikacja produktów …………15 2.4.1. Produkty konsumpcyjne …………15 2.4.2. Produkty przemyslowe …………19 2.5. Zarządzanie produktem …………20 3. Marka jako element strategii produktu …………21 3.1. Funkcje i rodzaje marek …………22 3.2. Wybór strategii marki …………24 3.3. Korzysci ze stosowania marek …………25 4. Opakowanie jako element strategii produktu …………25 4.1. Klasyfikacja opakowan …………26 4.2. Funkcje opakowan z punktu widzenia strategii marketingowej …………27 5. Jakość…

Kształtowanie wizerunku marki na przykładzie Coca Cola.

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdzia I. Wizerunek marki …………5 1.1. Definicja, istota i funkcje marki …………5 1.2. Tozsamosc marki …………14 1.3. Tozsamosc marki a wizerunek marki …………21 Rozdzia II. Czynniki wpływajace na wizerunek marki …………34 2.1. Organizacja marketingowa przedsiębiorstwa …………34 2.2. Promocja jako podstawowy element wpływajacy na wizerunek marki …………43 2.3. Instrumenty promotion – mix a wizerunek marki …………56 Rozdzia III. Strategia kształtowania wizerunku marki Coca-Cola …………66 3.1. Potrzeba kształtowania wizerunku marki …………66 3.2. Pozycja marki Coca-Cola …………76 3.3. Analiza wizerunku marki Coca-Cola i ocena strategiczna jej kształtowania …………80 Zakończenie …………89 Bibliografia …………91 Spis tabel i wykresów …………94

Badania marketingowe w zarzadzaniu.

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział I. Badania marketingowe ich funkcje w przedsiębiorstwie, proces badawczy i źródła danych…………4 1.1. Dane i informacje marketingowe…………4 1.2. Pojęcie i funkcje badan marketingowych…………6 1.3. Proces badawczy…………8 1.4. Menadzerowie i 'badania’…………10 1.5. Badania wtórne…………11 1.6. Badania pierwotne…………12 1.7. Jakie powinno byc badanie marketingowe?…………14 Rozdział II. Badania na potrzeby planowania strategii marketingowej…………16 2.1. Analiza pozycji rynkowej przedsiębiorstwa lub jego jednostek strategicznych…………16 2.2. Badania dotyczace segmentacji rynku…………18 2.3. Badania dotyczace wybranych dzialów marketingowych (na przykładzie kształtowania nowego produktu i dzialan reklamowych)…………22 2.3.1. Badania zwiazane z ksztaltowaniem nowych produktów…………22 2.3.2. Badania zakresu reklamy…………27 Rozdział III. System informacji marketingowych ( SIM )…………32 3.1.…

Wpływ dzialan marketingowych na rynkowy sukces na przykładzie zakladów miesnych

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Marketing w przedsiębiorstwie 1.1. Historia marketingu 1.2. Istota i pojecie marketingu 1.3. Podstawy działania marketingowego w firmie Rozdział II. Warunki sukcesu firmy 2.1. Pojęcie i istota sukcesu. Skuteczny menadzer sila napedowa firmy 2.2. Sukces orientacji marketingowej w przedsiębiorstwie 2.2.1. Pasja działania 2.2.2. Dobrzy pracownicy oraz lojalnosc w biznesie 2.2.3. Byc lepszym od konkurencji, czyli budowa silnej marki 2.2.4. Wszystko w rekach sprzedawcy 2.2.5. Marketingowe zarządzanie firma 2.2.5.1. Misja cele i strategia przedsiębiorstwa 2.2.5.2. Poziomy strategii w organizacji 2.2.5.3. Proces marketingu strategicznego 2.3. Sukces organizacyjny 2.3.1. Istota organizacji 2.3.2. Organizacja pracy w przedsiębiorstwie 2.3.3. Metody usprawniania organizacji przedsiębiorstwa…

Nowe media w reklamie

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Tradycyjne media reklamy 1. Omówienie dotychczas stosowanych mediów 1.1. Reklama prasowa 1.1.1. Naglówek 1.1.2. Ilustracja 1.1.3. Korpus reklamy (body copy) 1.1.4. Slogan 1.1.5. Uklad graficzny ogloszenia 1.2. Reklama telewizyjna 1.2.1. Jak jest ogladana reklama w telewizji 1.2.2. Sztuka tworzenia 1.2.3. Sposoby realizacji przeslania reklamy 1.2.4. Nowe trendy w reklamie telewizyjnej 1.3. Reklama radiowa 1.3.1. Oprawa muzyczna 1.3.2. Budowa reklamy radiowej 1.4. Reklama zewnetrzna (outdoor) 1.5. Plakat reklamowy (billboard) 1.6. Scanachrome 1.7. Mobile 1.8. Balony reklamowe 1.9. Wkladki reklamowe Rozdział 2 Nowe media reklamy 2. Narodziny multimediów 2.1. Internet 2.1.1. Historia powstania Internetu 2.1.2. Jak dziala Internet 2.1.3.…

Struktura asortymentowa firmy handlowej na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp …………4 Rozdział I. Istota marketingu w handlu 1.1. Znaczenie marketingu w firmie handlowej …………6 1.2. Narzedzia merchandisingu i ich rola w strategii działania przedsiębiorstwa handlowego …………8 Rozdział II. XYZ w otoczeniu marketingowym 2.1. Genez, organizacja i potencjal XYZ …………20 2.1.1. xyz w Polsce i w Europie …………21 2.1.2. Organizacja XYZ …………22 2.2. Czynniki kształtujące strukture otoczenia marketingowego firmy handlowej XYZ w gospodarce rynkowej …………24 2.2.1. Dostawcy …………25 2.2.2. Nabywcy …………27 2.2.3. Konkurencja …………30 2.2.4. Inne przedsiębiorstwa stanowiace otoczenie XYZ …………33 2.2.5. Makrootoczenie …………34 Rozdział III. Koncepcja struktury asortymentowej XYZ 3.1. Ocena wykorzystania narzedzi merchandisingu w XYZ …………36 3.2. Zakres…

Działalność i promocja firmy samochodowej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Historia firmy Daewoo Group 1.Kim Woo Choong. Zalozyciel i przewodniczacy Daewoo Group 2.Działalność Grupy Daewoo 2.1 Plan Zarzadzania Globalnego 2.2 Daewoo i kryzys ekonomiczny 2.3 Firmy Grupy Daewoo na swiecie 3.Daewoo Motor 4.Samochody koncepcyjne Rozdział II. Daewoo w Polsce 1.Firma 2.Koordynacja pracy regionów 3.Historia Centrum Daewoo 4.Auta Daewoo triumfuja 5.Ubezpieczenia ze znakiem Daewoo 6.Swiatowa jakosc-glównym celem firmy 6.1 Systemy zapewnienia jakosci 6.2 Kolejne spółki Daewoo wyróznione certyfikatem ISO Rozdział III. Nowe projekty 1.Nubira Kombi Van dla malego biznesu 2.Musso 3.Korando 4.Polonez truck 5.Strategia marketingowa. Tico – Matiz 6.Premiera na miare XXI wieku 6.1 Van F-100 6.2 LD-100…

Zastosowanie marketingu w działania ch menedzera.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Marketingowe zarządzanie przedsiebiorstwem 1.1. Marketing jako sposób kierowania przedsiebiorstwem w gospodarce rynkowej 1.2. Istota zarządzania przedsiebiorstwem 1.3. Misja i glówne cele przedsiębiorstwa 1.4. Elementy zarządzania w przedsiębiorstwie 1.5. Zadania i narzedzia zarządzania marketingowego Rozdział II Miejsce menedzera w marketingu 2.1. Pojęcie i charakterystyka menedzera 2.2. Rola i znaczenie menedzera w marketingu 2.3. Wizerunek skutecznego menedzera 2.4. Decyzje menedzerskie zwiazane z polityka produktu 2.5. Polityka sprzedaży – wyzwanie dla menedzera 2.6. Polityka komunikacji – ksztaltowanie globalnego wizerunku firmy 2.7. Cena jako obszar decyzji marketingowych 2.8. Rola informacji w procesię podejmowania decyzji 2.9. Kierowanie ludzmi w przedsiębiorstwie – kompetencje…

Udział w targach wyrazem orientacji marketingowej spółki XYZ.(Firma produkujaca materialy budowlane).

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Działania promocyjne firmy………6 1.1. Filozofia marketingowa………6 1.2. Instrumenty marketingu-mix………21 1.3. Targi jako nosnik komunikacji………37 Rozdział II Geneza , funkcje i cele targów………43 2.1. Geneza i rozwój form targów………45 2.2. Funkcje targów i wystaw………53 2.3. Elementy marketingu – mix targów………60 2.4. Polski rynek targowy………73 Rozdział III Znaczenie targów w działalności promocyjnej spółki xyz………77 3.1. Charakterystyka spólki………77 3.2. Organizacja i instrumenty dzialan marketingowychxyz………84 3.3. Udział w targach Spólki xyz w latach 1990-1998………89 3.4. Ocena programu targowego xyz i jego realizacji………91 Zakończenie………96 Bibliografia………98 Spis rysunków, wykresów i tabel………101

Strategia marketingowa na tle strategii ogólnej XYZ sp. z o.o.(Firma handlowo – uslugowa).

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Strategia marketingowa w ogólnej strategii przedsiębiorstwa………4 1.1. Istota strategii przedsiębiorstwa………4 2.2. Strategia marketingowa………6 2.3. Rodzaje strategii marketingowych………15 2.4. Umiejscowienie funkcji marketingowych w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa………24 Rozdział II. Charakterystyka firmy XYZ sp. z o.o……….29 2.1. Historia spólki………29 2.2. Organizacja funkcji w XYZ sp. z o.o……….36 2.3. Powiazania przedsiębiorstwa w kanalach dystrybucji………45 Rozdział III. Analiza strategiczna………48 3.1. Analiza strategiczna – analiza potencjalu wewnetrznego………48 4.2. Analiza strategiczna spółki XYZ………57 3.3. Cele strategiczne spółki XYZ………69 3.4. Strategia marketingowa XYZ sp. z o.o……….72 Zakończenie………78 Biblografia………79 Spis tabel………80 Spis rysunków………81 Zalaczniki………82

Reklama jako narzędzie kształtowania zachowania nabywców.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1 Determinaty zachowan nabywców………….5 1.1. Proces zachowania nabywcy – istota i etapy 1.1.1. Uswiadomienie potrzeby 1.1.2. Identyfikacja sposobów zaspokojenia potrzeby 1.1.3. ocena alternatyw wyboru 1.1.4 Wybór i zakup produktu 1.1.5. Ocena i gromadzenie doswiadczen 1.2. Czynniki wpływajace na zachowanie nabywcy 1.2.1. Wpływy wpływy sytuacyjne 1.2.2. Wpływy psychologiczne 1.2.3 wpływy spoleczno – kulturowe 1.3. Mozliwosc kształtowania zachowania nabywców 1.3.1. Produkt 1.3.2. Miejsce 1.3.3. Cena 1.3.4. Promocja i reklama Rozdział 2 Rreklama jako narzedzie kształtowania zahchowania nabywców……….42 2.1. Oddzialywanie instrumentów marketingowych na nabywce 2.2. Zakres wykorzystania reklamy w procesię kształtowania zachowania nabywców 2.3. Aspekty działalności reklamowej w poszczególnych segmentach 2.4.…

Podstawa kształtowania przekazów reklamowych.

Przez administrator

Wstęp……..4 Rozdział 1. Wpływ reklamy na postepowanie konsumenta na rynku………5 1.1 Polityka promocji jako element marketingu mix 1.2 Wybór rynku docelowego 1.3 Ustalanie celów reklamy 1.4 Wybór mediów 1.5 Proces podejmowania decyzji 1.6 Reklama a postepowanie konsumentów na rynku Rozdział 2. Tworzenie przekazów reklamy telewizyjnej…………21 2.1 Tworzenie przekazu reklamowego 2.2 Przekaz reklamowy jako komunikat naklaniajacy 2.3 Retoryka reklamy 2.4 Środki wyrazu reklamy telewizyjnej 2.5 Obrazy, slowa, dzwiek 2.6 Ukryta perswazja 2.7 Odbiorcy w reklamie Rozdział 3. Czynniki psychologiczne wpływajace na decyzje jednostki dotyczace dokonywania zakupów………..37 3.1 Prawidlowosci psychologiczne w zachowaniach konsumpcyjnych zmierzajacych do zaspokojenia indywidualnych potrzeb 3.2 Miejsce potrzeb psychicznych…

Marketing w strukturze organizacyjnej zakladu hotelarskiego.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Otoczenie marketingowe hotelu. 1.1. Podstawowe elementy otoczenia hotelu. 1.2. Znaczenie i rodzaje informacji. 1.3. Cele i etapy badan marketingowych. Rozdział 2 Działania i instrumenty marketingowe. 2.1. Usluga hotelarska jako produkt. 2.2. Ceny w hotelarstwie. 2.3. Dystrybucja i kanaly dystrybucji. 2.4. Promocja usług hotelarskich. Rozdział 3 Strategie marketingowe. 3.1. Strategia segmentacji rynku. 3.2. Strategia dywersyfikacji. 3.3. Strategia marketingowa kształtowania personelu uslugowego. Rozdział 4 Marketing w hotelu. Wnioski. Bibliografia. Spis tresci.

Marketing w krajach Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Krztaltowanie produktu i asortymentu………5 1.1. Zakres decyzji marketingowych dotyczacych produktu………5 1.2. Ustalenie cech materialnych………5 1.3. Krztaltowanie znaku cech materialnych………8 1.4. Dywersyfikacja asortymentu………19 Rozdział 2. Cena………22 2.1. Orientacje cenowe przedsiebiorstw………22 Rodzial 3. Tworzenie kanalów dystybucji w krajach Unii Europejskiej………31 3.1. Wprowadzenie nowoczesnych punktów sprzedazy………32 3.2. Kooperacja , koncetracja i umowy miedzy-narodowienie firm handlowych………37 3.3. Utrzymanie lojalnosci klientów wobec punktów sprzedaży detalicznej………48 3.4. Przyklady polityki dystrybucji………51 Rozdział 4. Promocja………54 4.1. Cel promocji………54 4.2. Formy promocji i wielkosci wydatków w krajach Unii Europejskiej………55 4.3. Najwieksze agencje reklamowe dzialajace na rynku Unii Europejskiej………61 4.4. Środki przekazu wykorzystywane w promocji………63 4.5. Kampanie…

Cena jako element gry na rynku telefonii komórkowej.

Przez administrator

Wprowadzenie………4 Rozdział I Techniki kształtowania i róznicowania się cen na rynku. 1.1. Znaczenie i rola ceny………8 1.2. Czynniki kształtujące polityke cenowa………13 1.3. Róznicowanie się ceny w róznych warunkach rynkowych………18 Rozdział II Strategie cenowe. 2.1. Metody ustalania cen………23 2.2. Rodzaje strategii cenowych stosowanych przez przedsiebiorstwo na rynku………30 Rozdział III Cena jako element walki na rynku telefonii komórkowej. 3.1. Analiza sektora telefonii komórkowej w Polsce………41 3.2. Porównanie strategii i polityki cenowej stosowanej przez operatorów telefonii komórkowej………49 Rozdział IV Rynek telefonii komórkowej a telefonia stacjonarna. 4.1. Analiza telefonii stacjonarnej pod katem konkurencji dla rynku telefonii komórkowej………60 4.2. Porównanie strategii cenowych stosowanych przez telefonie…

Skutecznosc i efektywnosc reklamy

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Istota i znaczenie reklamy w gospodarce rynkowej. 1. Pojęcie reklamy……….5 2. Reklama w systemie marketingu……….7 3. Cele i zadania reklamy……….11 4. Środki i narzedzia reklamy……….16 Rozdział II Badania marketingowych. 1. Reklama w badaniach marketingowych……….23 2. Badania wykorzystujace kwestionariusz……….25 3. Metodologia badania kwestionariuszowego……….31 4. Wady pytan kwestionariuszowych……….34 Rozdział III Skutecznosc i efektywnosc reklamy 1. Strategia reklamowa……….36 2. Wybrane metody badania skutecznosci i efektywnosci reklamy……….40 2.1. Sposoby badania stopnia dotarcia środków reklamy do adresatów……….45 2.2. Procedury badania stopnia dotarcia środków reklamy do swiadomosci adresatów……….48 3. Skutecznosc i efektywnosc reklamy……….51 3.1. Warunki skutecznosci i efektywnosci reklamy……….52 Zakończenie……….56 Bibliografia……….60 Spis tablic……….63…

Promocja usług turystycznych na przykładzie biura podrózy XYZ

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział I. Rynek w turystyce………3 1. Pojęcie rynku………3 2. Badanie i ustalanie segmentów rynku w turystyce………9 3. Systemy informacyjne w turystyce………21 Rozdział II. Marketing w turystyce………25 1. Charakterystyka marketingu………25 2. Rola marketingu………32 3. Uslugi a marketing – mix………38 4. Koncepcje marketingu………42 5. Promocja………46 Rozdział III. Promocja w turystyce………67 1. Charakterystyka firmy………67 2. Charakterystyka usług oferowanych przez Biuro Turystyczne XYZ………70 3. Stosowane metody promocji przez Biuro Turystyczne XYZ………75 Zakończenie………89 Bibliografia………91 Zalacznik………94

Miejsce promocji w strategiach marketingowych firm swiadczacych usługi internetowe.

Przez administrator

Wstęp…….. 4 Rozdział I. Podstawowe pojęcia………6 1. Okreslenie pojęcia strategii marketingowej………6 1.1 Rynek docelowy………8 1.2 Pozycja………9 1.3 Produkt………10 1.4 Cena………11 1.5 Dystrybucja………12 1.6 Reklama………13 1.7 Promocja………14 Rozdział II. Promocja jako czesc strategii marketingowej………16 1. Pojecia promocji………16 1.1 Reklama w sieci Internet – modele cenowe………16 1.2 Sponsoring – skuteczna forma promocji w Internecie………22 1.3 Promocja uzupelniajaca – narzedzia stosowane w Internecie………30 Rozdział III. Powstanie i rozwój Internetu w Polsce 36 1. Internet w Polsce………36 1.1 Historia………36 1.2 Stan obecny………39 1.3 Dynamika rozwoju………42 2. Glówne formy sieci Internet………51 2.1 Strony internetowe – jak sprzedawac produkty bezposrednio ze strony WWW?………51 2.2 Poczta elektroniczna…

Rola reklamy w marketingu.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Pojęcie oraz ogólna charakterystyka koncepcji marketingu………4 1. Pojęcie oraz ogólna charakterystyka marketingu 2. Zasadnicze cechy (wlasciwosci) aspektów nowoczesnej koncepcji marketingu 3. Wybrane elementy maketingu 3.1. Polityka cen jako element maketingu 3.2. Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu 3.3. Reklama jako element marketingu 4. Telemarketing jako nowa forma marketingu bezpośredniego 4.1. Geneza oraz pojecie telemerketingu 4.2. Telemarketing, a wybrane formy reklamy tradycyjnej 4.2.1. Telemarketing a reklama telewizyjna 4.2.2. Telemarketing a reklama radiowa 4.2.3. Telemarketing a direct mail 4.2.4. Róznice miedzy TeleMail a direct mail 4.2.5. Telemarketing a sprzedaz osobista Rozdział II Tradycyjne nosniki reklamy-analiza porównawcza………25 1. Reklama – pojecie…

Czynniki wpływajace na zachowanie konsumenta oraz procesy podejmowania decyzji zakupu.

Przez administrator

Rozdział I 1. Ogólna charakterystyka czynników wpływajacych na zachowanie konsumenta. 1.1. Definicja zachowania konsumenta. 1.2. Zachowanie racjonalne. 1.2.1. Definicje zachowania racjonalnego. 1.2.2. Wybór. 1.2.3. Koszt alternatywny. 1.2.4. Czas i ryzyko. 1.2.5. Krytyka i ograniczenia zachowania racjonalnego. 1.3. Teoria ograniczenia racjonalnego. 1.4. Zachowanie irracjonalne. 1.5. Klasyfikacja czynników wpływajacych na zachowanie konsumenta 1.6. Potrzeby jako podstawa zachowania konsumenta. 1.7. Zewnetrzne czynniki zachowania konsumenta. 1.7.1. Czynniki ekonomiczne. 1.7.2. Czynniki marketingowe. 1.8. Czynniki psychologiczne i społeczne wpływajace na zachowanie konsumenta. 1.8.1. Emocje. 1.8.2. Motywy. 1.8.3. Spostrzeganie. 1.8.4. Osobowosc. 1.8.5. Procesy uczenia się i zapamietywania. 1.8.6. Ryzyko zwiazane z zakupem. 1.8.7. Rodzina. 1.8.8. Nasladownictwo i…