Kategoria: Marketing, Promocja, Reklama, Produkt

Prace z dziedziny Marketing Promocja Reklama Produkt . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Zarządzanie marketingowe przedsiebiorstwem na przykładzie firmy XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdzial I. Marketing w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………7 1.1. Istota i funkcje zarządzania marketingowego………7 1.2. Specyfika rynku dóbr przemyslowych………12 1.2.1. Produkty na rynku dóbr przemyslowych………14 1.2.2. Klienci………15 1.2.3. Popyt………17 1.3. Badania marketingowe………21 1.4. Okreslenie misji przedsiębiorstwa………23 1.5. Wybór strategii działania i procedury planowania………24 1.6. Organizacja, wdrazanie i kontrola dzialan marketingowych………28 Rozdzial II. Charakterystyka miejsca badan………33 […]

Marketingowa strategia produktu na przykładzie XYZ S.A. 4.39/5 (28)

Wstęp ………… 5 Rozdzial I. Marketingowa strategia produktu …………7 1. Elementy strategii produktu …………7 2. Koncepcja produktu jako elementu strategii produktu …………10 2.1. Istota i pojecie produktu …………10 2.2. Struktura produktu …………12 2.3. Cechy i funkcje produktu …………13 2.4. Klasyfikacja produktów …………15 2.4.1. Produkty konsumpcyjne …………15 2.4.2. Produkty przemyslowe …………19 2.5. Zarządzanie produktem …………20 3. […]

Kształtowanie wizerunku marki na przykładzie Coca Cola. 4.5/5 (18)

Wstęp …………3 Rozdzia I. Wizerunek marki …………5 1.1. Definicja, istota i funkcje marki …………5 1.2. Tozsamosc marki …………14 1.3. Tozsamosc marki a wizerunek marki …………21 Rozdzia II. Czynniki wpływajace na wizerunek marki …………34 2.1. Organizacja marketingowa przedsiębiorstwa …………34 2.2. Promocja jako podstawowy element wpływajacy na wizerunek marki …………43 2.3. Instrumenty promotion – mix a wizerunek […]

Badania marketingowe w zarzadzaniu. 4.24/5 (25)

Wstęp…………2 Rozdzial I. Badania marketingowe ich funkcje w przedsiębiorstwie, proces badawczy i źródła danych…………4 1.1. Dane i informacje marketingowe…………4 1.2. Pojecie i funkcje badan marketingowych…………6 1.3. Proces badawczy…………8 1.4. Menadzerowie i ‚badania’…………10 1.5. Badania wtórne…………11 1.6. Badania pierwotne…………12 1.7. Jakie powinno byc badanie marketingowe?…………14 Rozdzial II. Badania na potrzeby planowania strategii marketingowej…………16 2.1. Analiza pozycji […]

Wpływ dzialan marketingowych na rynkowy sukces na przykładzie zakladów miesnych 4.5/5 (20)

Wstęp Rozdzial I. Marketing w przedsiębiorstwie 1.1. Historia marketingu 1.2. Istota i pojecie marketingu 1.3. Podstawy działania marketingowego w firmie Rozdzial II. Warunki sukcesu firmy 2.1. Pojecie i istota sukcesu. Skuteczny menadzer sila napedowa firmy 2.2. Sukces orientacji marketingowej w przedsiębiorstwie 2.2.1. Pasja działania 2.2.2. Dobrzy pracownicy oraz lojalnosc w biznesie 2.2.3. Byc lepszym od […]

Nowe media w reklamie 4.19/5 (21)

Wstęp Rozdzial 1 Tradycyjne media reklamy 1. Omówienie dotychczas stosowanych mediów 1.1. Reklama prasowa 1.1.1. Naglówek 1.1.2. Ilustracja 1.1.3. Korpus reklamy (body copy) 1.1.4. Slogan 1.1.5. Uklad graficzny ogloszenia 1.2. Reklama telewizyjna 1.2.1. Jak jest ogladana reklama w telewizji 1.2.2. Sztuka tworzenia 1.2.3. Sposoby realizacji przeslania reklamy 1.2.4. Nowe trendy w reklamie telewizyjnej 1.3. Reklama […]

Struktura asortymentowa firmy handlowej na przykładzie XYZ. 4.5/5 (18)

Wstęp …………4 Rozdzial I. Istota marketingu w handlu 1.1. Znaczenie marketingu w firmie handlowej …………6 1.2. Narzedzia merchandisingu i ich rola w strategii działania przedsiębiorstwa handlowego …………8 Rozdzial II. XYZ w otoczeniu marketingowym 2.1. Genez, organizacja i potencjal XYZ …………20 2.1.1. xyz w Polsce i w Europie …………21 2.1.2. Organizacja XYZ …………22 2.2. Czynniki kształtujące […]

Działalność i promocja firmy samochodowej. 4.23/5 (30)

Wstęp Rozdzial I. Historia firmy Daewoo Group 1.Kim Woo Choong. Zalozyciel i przewodniczacy Daewoo Group 2.Działalność Grupy Daewoo 2.1 Plan Zarzadzania Globalnego 2.2 Daewoo i kryzys ekonomiczny 2.3 Firmy Grupy Daewoo na swiecie 3.Daewoo Motor 4.Samochody koncepcyjne Rozdzial II. Daewoo w Polsce 1.Firma 2.Koordynacja pracy regionów 3.Historia Centrum Daewoo 4.Auta Daewoo triumfuja 5.Ubezpieczenia ze znakiem […]

Zastosowanie marketingu w działania ch menedzera. 4.33/5 (24)

Wstęp Rozdzial I Marketingowe zarzadzanie przedsiebiorstwem 1.1. Marketing jako sposób kierowania przedsiebiorstwem w gospodarce rynkowej 1.2. Istota zarządzania przedsiebiorstwem 1.3. Misja i glówne cele przedsiębiorstwa 1.4. Elementy zarządzania w przedsiębiorstwie 1.5. Zadania i narzedzia zarządzania marketingowego Rozdzial II Miejsce menedzera w marketingu 2.1. Pojecie i charakterystyka menedzera 2.2. Rola i znaczenie menedzera w marketingu 2.3. […]

Udział w targach wyrazem orientacji marketingowej spółki XYZ.(Firma produkujaca materialy budowlane). 4.17/5 (18)

Wstęp………4 Rozdzial I Działania promocyjne firmy………6 1.1. Filozofia marketingowa………6 1.2. Instrumenty marketingu-mix………21 1.3. Targi jako nosnik komunikacji………37 Rozdzial II Geneza , funkcje i cele targów………43 2.1. Geneza i rozwój form targów………45 2.2. Funkcje targów i wystaw………53 2.3. Elementy marketingu – mix targów………60 2.4. Polski rynek targowy………73 Rozdzial III Znaczenie targów w działalności promocyjnej spółki xyz………77 […]

Strategia marketingowa na tle strategii ogólnej XYZ sp. z o.o.(Firma handlowo – uslugowa). 3/5 (3)

Wstęp………2 Rozdzial I. Strategia marketingowa w ogólnej strategii przedsiębiorstwa………4 1.1. Istota strategii przedsiębiorstwa………4 2.2. Strategia marketingowa………6 2.3. Rodzaje strategii marketingowych………15 2.4. Umiejscowienie funkcji marketingowych w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa………24 Rozdzial II. Charakterystyka firmy XYZ sp. z o.o……….29 2.1. Historia spólki………29 2.2. Organizacja funkcji w XYZ sp. z o.o……….36 2.3. Powiazania przedsiębiorstwa w kanalach dystrybucji………45 Rozdzial III. […]

Reklama jako narzędzie kształtowania zachowania nabywców. 4.24/5 (25)

Wstęp………4 Rozdzial 1 Determinaty zachowan nabywców………….5 1.1. Proces zachowania nabywcy – istota i etapy 1.1.1. Uswiadomienie potrzeby 1.1.2. Identyfikacja sposobów zaspokojenia potrzeby 1.1.3. ocena alternatyw wyboru 1.1.4 Wybór i zakup produktu 1.1.5. Ocena i gromadzenie doswiadczen 1.2. Czynniki wpływajace na zachowanie nabywcy 1.2.1. Wpływy wpływy sytuacyjne 1.2.2. Wpływy psychologiczne 1.2.3 wpływy spoleczno – kulturowe 1.3. […]

Podstawa kształtowania przekazów reklamowych. 4.14/5 (28)

Wstęp……..4 Rozdzial 1. Wpływ reklamy na postepowanie konsumenta na rynku………5 1.1 Polityka promocji jako element marketingu mix 1.2 Wybór rynku docelowego 1.3 Ustalanie celów reklamy 1.4 Wybór mediów 1.5 Proces podejmowania decyzji 1.6 Reklama a postepowanie konsumentów na rynku Rozdzial 2. Tworzenie przekazów reklamy telewizyjnej…………21 2.1 Tworzenie przekazu reklamowego 2.2 Przekaz reklamowy jako komunikat naklaniajacy […]

Marketing w strukturze organizacyjnej zakladu hotelarskiego. 4.25/5 (28)

Wstęp. Rozdzial 1 Otoczenie marketingowe hotelu. 1.1. Podstawowe elementy otoczenia hotelu. 1.2. Znaczenie i rodzaje informacji. 1.3. Cele i etapy badan marketingowych. Rozdzial 2 Działania i instrumenty marketingowe. 2.1. Usluga hotelarska jako produkt. 2.2. Ceny w hotelarstwie. 2.3. Dystrybucja i kanaly dystrybucji. 2.4. Promocja usług hotelarskich. Rozdzial 3 Strategie marketingowe. 3.1. Strategia segmentacji rynku. 3.2. […]

Marketing w krajach Unii Europejskiej. 4.14/5 (22)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Krztaltowanie produktu i asortymentu………5 1.1. Zakres decyzji marketingowych dotyczacych produktu………5 1.2. Ustalenie cech materialnych………5 1.3. Krztaltowanie znaku cech materialnych………8 1.4. Dywersyfikacja asortymentu………19 Rozdzial 2. Cena………22 2.1. Orientacje cenowe przedsiebiorstw………22 Rodzial 3. Tworzenie kanalów dystybucji w krajach Unii Europejskiej………31 3.1. Wprowadzenie nowoczesnych punktów sprzedazy………32 3.2. Kooperacja , koncetracja i umowy miedzy-narodowienie firm handlowych………37 […]

Cena jako element gry na rynku telefonii komórkowej. 4.4/5 (20)

Wprowadzenie………4 Rozdzial I Techniki kształtowania i róznicowania się cen na rynku. 1.1. Znaczenie i rola ceny………8 1.2. Czynniki kształtujące polityke cenowa………13 1.3. Róznicowanie się ceny w róznych warunkach rynkowych………18 Rozdzial II Strategie cenowe. 2.1. Metody ustalania cen………23 2.2. Rodzaje strategii cenowych stosowanych przez przedsiebiorstwo na rynku………30 Rozdzial III Cena jako element walki na rynku telefonii […]

Skutecznosc i efektywnosc reklamy 4.11/5 (27)

Wstęp……….4 Rozdzial I Istota i znaczenie reklamy w gospodarce rynkowej. 1. Pojecie reklamy……….5 2. Reklama w systemie marketingu……….7 3. Cele i zadania reklamy……….11 4. Środki i narzedzia reklamy……….16 Rozdzial II Badania marketingowych. 1. Reklama w badaniach marketingowych……….23 2. Badania wykorzystujace kwestionariusz……….25 3. Metodologia badania kwestionariuszowego……….31 4. Wady pytan kwestionariuszowych……….34 Rozdzial III Skutecznosc i efektywnosc reklamy […]

Promocja usług turystycznych na przykładzie biura podrózy XYZ 4.22/5 (27)

Wstęp………1 Rozdzial I. Rynek w turystyce………3 1. Pojecie rynku………3 2. Badanie i ustalanie segmentów rynku w turystyce………9 3. Systemy informacyjne w turystyce………21 Rozdzial II. Marketing w turystyce………25 1. Charakterystyka marketingu………25 2. Rola marketingu………32 3. Uslugi a marketing – mix………38 4. Koncepcje marketingu………42 5. Promocja………46 Rozdzial III. Promocja w turystyce………67 1. Charakterystyka firmy………67 2. Charakterystyka usług […]

Miejsce promocji w strategiach marketingowych firm swiadczacych usługi internetowe. 4.27/5 (26)

Wstęp…….. 4 Rozdzial I. Podstawowe pojecia………6 1. Okreslenie pojecia strategii marketingowej………6 1.1 Rynek docelowy………8 1.2 Pozycja………9 1.3 Produkt………10 1.4 Cena………11 1.5 Dystrybucja………12 1.6 Reklama………13 1.7 Promocja………14 Rozdzial II. Promocja jako czesc strategii marketingowej………16 1. Pojecia promocji………16 1.1 Reklama w sieci Internet – modele cenowe………16 1.2 Sponsoring – skuteczna forma promocji w Internecie………22 1.3 Promocja uzupelniajaca […]

Rola reklamy w marketingu. 4.3/5 (27)

Wstęp Rozdzial I Pojecie oraz ogólna charakterystyka koncepcji marketingu………4 1. Pojecie oraz ogólna charakterystyka marketingu 2. Zasadnicze cechy (wlasciwosci) aspektów nowoczesnej koncepcji marketingu 3. Wybrane elementy maketingu 3.1. Polityka cen jako element maketingu 3.2. Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu 3.3. Reklama jako element marketingu 4. Telemarketing jako nowa forma marketingu bezpośredniego 4.1. Geneza oraz pojecie […]

Czynniki wpływajace na zachowanie konsumenta oraz procesy podejmowania decyzji zakupu. 4.32/5 (25)

Rozdzial I 1. Ogólna charakterystyka czynników wpływajacych na zachowanie konsumenta. 1.1. Definicja zachowania konsumenta. 1.2. Zachowanie racjonalne. 1.2.1. Definicje zachowania racjonalnego. 1.2.2. Wybór. 1.2.3. Koszt alternatywny. 1.2.4. Czas i ryzyko. 1.2.5. Krytyka i ograniczenia zachowania racjonalnego. 1.3. Teoria ograniczenia racjonalnego. 1.4. Zachowanie irracjonalne. 1.5. Klasyfikacja czynników wpływajacych na zachowanie konsumenta 1.6. Potrzeby jako podstawa zachowania […]

Marketing w przedsiębiorstwie handlowym. 4.37/5 (19)

Wstęp Rozdzial I Firma handlowa jako uczestnik procesu gospodarczego 1. Istota przedsiębiorstwa handlowego i jego miejsce w gospodarce narodowej 2. Organizacja działalności handlowej 3. Formy organizacyjne firm handlowych Rozdzial II Marketing, sposoby myslenia i działania na rynku 1. Istota, cele i zakres marketingu 2. Znaczenie marketingu dla działalności przedsiębiorstwa Rozdzial III Zarządzanie przedsiebiorstwem handlowym, miejsce […]

Jakość obslugi klienta jako przewaga marketingowa firm. 4.27/5 (26)

Wstęp………4 Rozdzial 1 Charakterystyka marketingu uslug………7 1.1 Istota marketingu uslug………. 9 1.2 Charakterystyka uslug………. 12 1.3 Marketing Mix w uslugach ………. 15 Rozdzial 2 Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwach uslugowych………23 2.1 Struktura działalności marketingowej……… 24 2.2 Strategie marketingowe……… 30 2.3 Programy marketingowe w sferze uslug………. 35 Rozdzial 3 Firma uslugowa zorientowana na klienta……….40 3.1 Jakość i […]

Atrakcyjność rynku samochodowego w Polsce. 4.45/5 (20)

Wstęp………3 Rozdzial I. Charakterystyka polskiego rynku samochodów osobowych……….5 1.1) Ewolucja przemyslu samochodowego na swiecie i w Polsce. 5 1.2) Ewolucja polskiego rynku samochodowego……….7 1.3) Charakterystyka podazy na polskim rynku samochodów osobowych……….12 1.4) Charakterystyka popytu na polskim rynku samochodów osobowych……….18 Rozdzial II. Firma General Motors oraz jej pozycja na rynku europejskim………22 2.1) Historia firmy General Motors […]

Promocja sprzedaży jako element marketingu mix skutecznie oddzialywujacy na rynek 4.42/5 (24)

Wstęp………3 Rozdzial I Działania firm w ramach koncepcji marketingu -mix………5 1.1 Rola marketingu w działalności firmy………5 1.2 Marketing mix – istota i znaczenie………8 1.3 Elementy marketingu mix………9 1.3.1 Podkompozycja produktu………10 1.3.2 Podkompozycja ceny………14 1.3.3 Podkompozycja dystrybucji………17 1.3.4 Podkompozycja promocji………18 Rozdzial II Elementy promocji sprzedazy………24 2.1 Zintegrowane działania promocyjne – promotion mix………24 2.2 Cele i zadania […]