Kategoria: Marketing, Promocja, Reklama, Produkt

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.

Zarządzanie marketingowe przedsiebiorstwem na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I. Marketing w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………7 1.1. Istota i funkcje zarządzania marketingowego………7 1.2. Specyfika rynku dóbr przemyslowych………12 1.2.1. Produkty na rynku dóbr przemyslowych………14 1.2.2. Klienci………15 1.2.3. Popyt………17 1.3. Badania marketingowe………21 1.4. Okreslenie misji przedsiębiorstwa………23 1.5. Wybór strategii działania i procedury planowania………24 1.6. Organizacja, wdrazanie i kontrola dzialan marketingowych………28 Rozdzial II. Charakterystyka miejsca badan………33…
Przeczytaj więcej

Marketingowa strategia produktu na przykładzie XYZ S.A.

Wstęp ………… 5 Rozdzial I. Marketingowa strategia produktu …………7 1. Elementy strategii produktu …………7 2. Koncepcja produktu jako elementu strategii produktu …………10 2.1. Istota i pojecie produktu …………10 2.2. Struktura produktu …………12 2.3. Cechy i funkcje produktu …………13 2.4. Klasyfikacja produktów …………15 2.4.1. Produkty konsumpcyjne …………15 2.4.2. Produkty przemyslowe …………19 2.5. Zarządzanie produktem …………20 3.…
Przeczytaj więcej

Kształtowanie wizerunku marki na przykładzie Coca Cola.

Wstęp …………3 Rozdzia I. Wizerunek marki …………5 1.1. Definicja, istota i funkcje marki …………5 1.2. Tozsamosc marki …………14 1.3. Tozsamosc marki a wizerunek marki …………21 Rozdzia II. Czynniki wpływajace na wizerunek marki …………34 2.1. Organizacja marketingowa przedsiębiorstwa …………34 2.2. Promocja jako podstawowy element wpływajacy na wizerunek marki …………43 2.3. Instrumenty promotion – mix a wizerunek…
Przeczytaj więcej

Badania marketingowe w zarzadzaniu.

Wstęp…………2 Rozdzial I. Badania marketingowe ich funkcje w przedsiębiorstwie, proces badawczy i źródła danych…………4 1.1. Dane i informacje marketingowe…………4 1.2. Pojecie i funkcje badan marketingowych…………6 1.3. Proces badawczy…………8 1.4. Menadzerowie i ‚badania’…………10 1.5. Badania wtórne…………11 1.6. Badania pierwotne…………12 1.7. Jakie powinno byc badanie marketingowe?…………14 Rozdzial II. Badania na potrzeby planowania strategii marketingowej…………16 2.1. Analiza pozycji…
Przeczytaj więcej

Wpływ dzialan marketingowych na rynkowy sukces na przykładzie zakladów miesnych

Wstęp Rozdzial I. Marketing w przedsiębiorstwie 1.1. Historia marketingu 1.2. Istota i pojecie marketingu 1.3. Podstawy działania marketingowego w firmie Rozdzial II. Warunki sukcesu firmy 2.1. Pojecie i istota sukcesu. Skuteczny menadzer sila napedowa firmy 2.2. Sukces orientacji marketingowej w przedsiębiorstwie 2.2.1. Pasja działania 2.2.2. Dobrzy pracownicy oraz lojalnosc w biznesie 2.2.3. Byc lepszym od…
Przeczytaj więcej

Nowe media w reklamie

Wstęp Rozdzial 1 Tradycyjne media reklamy 1. Omówienie dotychczas stosowanych mediów 1.1. Reklama prasowa 1.1.1. Naglówek 1.1.2. Ilustracja 1.1.3. Korpus reklamy (body copy) 1.1.4. Slogan 1.1.5. Uklad graficzny ogloszenia 1.2. Reklama telewizyjna 1.2.1. Jak jest ogladana reklama w telewizji 1.2.2. Sztuka tworzenia 1.2.3. Sposoby realizacji przeslania reklamy 1.2.4. Nowe trendy w reklamie telewizyjnej 1.3. Reklama…
Przeczytaj więcej

Struktura asortymentowa firmy handlowej na przykładzie XYZ.

Wstęp …………4 Rozdzial I. Istota marketingu w handlu 1.1. Znaczenie marketingu w firmie handlowej …………6 1.2. Narzedzia merchandisingu i ich rola w strategii działania przedsiębiorstwa handlowego …………8 Rozdzial II. XYZ w otoczeniu marketingowym 2.1. Genez, organizacja i potencjal XYZ …………20 2.1.1. xyz w Polsce i w Europie …………21 2.1.2. Organizacja XYZ …………22 2.2. Czynniki kształtujące…
Przeczytaj więcej

Działalność i promocja firmy samochodowej.

Wstęp Rozdzial I. Historia firmy Daewoo Group 1.Kim Woo Choong. Zalozyciel i przewodniczacy Daewoo Group 2.Działalność Grupy Daewoo 2.1 Plan Zarzadzania Globalnego 2.2 Daewoo i kryzys ekonomiczny 2.3 Firmy Grupy Daewoo na swiecie 3.Daewoo Motor 4.Samochody koncepcyjne Rozdzial II. Daewoo w Polsce 1.Firma 2.Koordynacja pracy regionów 3.Historia Centrum Daewoo 4.Auta Daewoo triumfuja 5.Ubezpieczenia ze znakiem…
Przeczytaj więcej

Zastosowanie marketingu w działania ch menedzera.

Wstęp Rozdzial I Marketingowe zarzadzanie przedsiebiorstwem 1.1. Marketing jako sposób kierowania przedsiebiorstwem w gospodarce rynkowej 1.2. Istota zarządzania przedsiebiorstwem 1.3. Misja i glówne cele przedsiębiorstwa 1.4. Elementy zarządzania w przedsiębiorstwie 1.5. Zadania i narzedzia zarządzania marketingowego Rozdzial II Miejsce menedzera w marketingu 2.1. Pojecie i charakterystyka menedzera 2.2. Rola i znaczenie menedzera w marketingu 2.3.…
Przeczytaj więcej

Udział w targach wyrazem orientacji marketingowej spółki XYZ.(Firma produkujaca materialy budowlane).

Wstęp………4 Rozdzial I Działania promocyjne firmy………6 1.1. Filozofia marketingowa………6 1.2. Instrumenty marketingu-mix………21 1.3. Targi jako nosnik komunikacji………37 Rozdzial II Geneza , funkcje i cele targów………43 2.1. Geneza i rozwój form targów………45 2.2. Funkcje targów i wystaw………53 2.3. Elementy marketingu – mix targów………60 2.4. Polski rynek targowy………73 Rozdzial III Znaczenie targów w działalności promocyjnej spółki xyz………77…
Przeczytaj więcej

Strategia marketingowa na tle strategii ogólnej XYZ sp. z o.o.(Firma handlowo – uslugowa).

Wstęp………2 Rozdzial I. Strategia marketingowa w ogólnej strategii przedsiębiorstwa………4 1.1. Istota strategii przedsiębiorstwa………4 2.2. Strategia marketingowa………6 2.3. Rodzaje strategii marketingowych………15 2.4. Umiejscowienie funkcji marketingowych w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa………24 Rozdzial II. Charakterystyka firmy XYZ sp. z o.o……….29 2.1. Historia spólki………29 2.2. Organizacja funkcji w XYZ sp. z o.o……….36 2.3. Powiazania przedsiębiorstwa w kanalach dystrybucji………45 Rozdzial III.…
Przeczytaj więcej

Reklama jako narzędzie kształtowania zachowania nabywców.

Wstęp………4 Rozdzial 1 Determinaty zachowan nabywców………….5 1.1. Proces zachowania nabywcy – istota i etapy 1.1.1. Uswiadomienie potrzeby 1.1.2. Identyfikacja sposobów zaspokojenia potrzeby 1.1.3. ocena alternatyw wyboru 1.1.4 Wybór i zakup produktu 1.1.5. Ocena i gromadzenie doswiadczen 1.2. Czynniki wpływajace na zachowanie nabywcy 1.2.1. Wpływy wpływy sytuacyjne 1.2.2. Wpływy psychologiczne 1.2.3 wpływy spoleczno – kulturowe 1.3.…
Przeczytaj więcej

Podstawa kształtowania przekazów reklamowych.

Wstęp……..4 Rozdzial 1. Wpływ reklamy na postepowanie konsumenta na rynku………5 1.1 Polityka promocji jako element marketingu mix 1.2 Wybór rynku docelowego 1.3 Ustalanie celów reklamy 1.4 Wybór mediów 1.5 Proces podejmowania decyzji 1.6 Reklama a postepowanie konsumentów na rynku Rozdzial 2. Tworzenie przekazów reklamy telewizyjnej…………21 2.1 Tworzenie przekazu reklamowego 2.2 Przekaz reklamowy jako komunikat naklaniajacy…
Przeczytaj więcej

Marketing w strukturze organizacyjnej zakladu hotelarskiego.

Wstęp. Rozdzial 1 Otoczenie marketingowe hotelu. 1.1. Podstawowe elementy otoczenia hotelu. 1.2. Znaczenie i rodzaje informacji. 1.3. Cele i etapy badan marketingowych. Rozdzial 2 Działania i instrumenty marketingowe. 2.1. Usluga hotelarska jako produkt. 2.2. Ceny w hotelarstwie. 2.3. Dystrybucja i kanaly dystrybucji. 2.4. Promocja usług hotelarskich. Rozdzial 3 Strategie marketingowe. 3.1. Strategia segmentacji rynku. 3.2.…
Przeczytaj więcej

Marketing w krajach Unii Europejskiej.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Krztaltowanie produktu i asortymentu………5 1.1. Zakres decyzji marketingowych dotyczacych produktu………5 1.2. Ustalenie cech materialnych………5 1.3. Krztaltowanie znaku cech materialnych………8 1.4. Dywersyfikacja asortymentu………19 Rozdzial 2. Cena………22 2.1. Orientacje cenowe przedsiebiorstw………22 Rodzial 3. Tworzenie kanalów dystybucji w krajach Unii Europejskiej………31 3.1. Wprowadzenie nowoczesnych punktów sprzedazy………32 3.2. Kooperacja , koncetracja i umowy miedzy-narodowienie firm handlowych………37…
Przeczytaj więcej

Cena jako element gry na rynku telefonii komórkowej.

Wprowadzenie………4 Rozdzial I Techniki kształtowania i róznicowania się cen na rynku. 1.1. Znaczenie i rola ceny………8 1.2. Czynniki kształtujące polityke cenowa………13 1.3. Róznicowanie się ceny w róznych warunkach rynkowych………18 Rozdzial II Strategie cenowe. 2.1. Metody ustalania cen………23 2.2. Rodzaje strategii cenowych stosowanych przez przedsiebiorstwo na rynku………30 Rozdzial III Cena jako element walki na rynku telefonii…
Przeczytaj więcej

Skutecznosc i efektywnosc reklamy

Wstęp……….4 Rozdzial I Istota i znaczenie reklamy w gospodarce rynkowej. 1. Pojecie reklamy……….5 2. Reklama w systemie marketingu……….7 3. Cele i zadania reklamy……….11 4. Środki i narzedzia reklamy……….16 Rozdzial II Badania marketingowych. 1. Reklama w badaniach marketingowych……….23 2. Badania wykorzystujace kwestionariusz……….25 3. Metodologia badania kwestionariuszowego……….31 4. Wady pytan kwestionariuszowych……….34 Rozdzial III Skutecznosc i efektywnosc reklamy…
Przeczytaj więcej

Promocja usług turystycznych na przykładzie biura podrózy XYZ

Wstęp………1 Rozdzial I. Rynek w turystyce………3 1. Pojecie rynku………3 2. Badanie i ustalanie segmentów rynku w turystyce………9 3. Systemy informacyjne w turystyce………21 Rozdzial II. Marketing w turystyce………25 1. Charakterystyka marketingu………25 2. Rola marketingu………32 3. Uslugi a marketing – mix………38 4. Koncepcje marketingu………42 5. Promocja………46 Rozdzial III. Promocja w turystyce………67 1. Charakterystyka firmy………67 2. Charakterystyka usług…
Przeczytaj więcej

Miejsce promocji w strategiach marketingowych firm swiadczacych usługi internetowe.

Wstęp…….. 4 Rozdzial I. Podstawowe pojecia………6 1. Okreslenie pojecia strategii marketingowej………6 1.1 Rynek docelowy………8 1.2 Pozycja………9 1.3 Produkt………10 1.4 Cena………11 1.5 Dystrybucja………12 1.6 Reklama………13 1.7 Promocja………14 Rozdzial II. Promocja jako czesc strategii marketingowej………16 1. Pojecia promocji………16 1.1 Reklama w sieci Internet – modele cenowe………16 1.2 Sponsoring – skuteczna forma promocji w Internecie………22 1.3 Promocja uzupelniajaca…
Przeczytaj więcej

Rola reklamy w marketingu.

Wstęp Rozdzial I Pojecie oraz ogólna charakterystyka koncepcji marketingu………4 1. Pojecie oraz ogólna charakterystyka marketingu 2. Zasadnicze cechy (wlasciwosci) aspektów nowoczesnej koncepcji marketingu 3. Wybrane elementy maketingu 3.1. Polityka cen jako element maketingu 3.2. Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu 3.3. Reklama jako element marketingu 4. Telemarketing jako nowa forma marketingu bezpośredniego 4.1. Geneza oraz pojecie…
Przeczytaj więcej

Czynniki wpływajace na zachowanie konsumenta oraz procesy podejmowania decyzji zakupu.

Rozdzial I 1. Ogólna charakterystyka czynników wpływajacych na zachowanie konsumenta. 1.1. Definicja zachowania konsumenta. 1.2. Zachowanie racjonalne. 1.2.1. Definicje zachowania racjonalnego. 1.2.2. Wybór. 1.2.3. Koszt alternatywny. 1.2.4. Czas i ryzyko. 1.2.5. Krytyka i ograniczenia zachowania racjonalnego. 1.3. Teoria ograniczenia racjonalnego. 1.4. Zachowanie irracjonalne. 1.5. Klasyfikacja czynników wpływajacych na zachowanie konsumenta 1.6. Potrzeby jako podstawa zachowania…
Przeczytaj więcej

Marketing w przedsiębiorstwie handlowym.

Wstęp Rozdzial I Firma handlowa jako uczestnik procesu gospodarczego 1. Istota przedsiębiorstwa handlowego i jego miejsce w gospodarce narodowej 2. Organizacja działalności handlowej 3. Formy organizacyjne firm handlowych Rozdzial II Marketing, sposoby myslenia i działania na rynku 1. Istota, cele i zakres marketingu 2. Znaczenie marketingu dla działalności przedsiębiorstwa Rozdzial III Zarządzanie przedsiebiorstwem handlowym, miejsce…
Przeczytaj więcej

Jakość obslugi klienta jako przewaga marketingowa firm.

Wstęp………4 Rozdzial 1 Charakterystyka marketingu uslug………7 1.1 Istota marketingu uslug………. 9 1.2 Charakterystyka uslug………. 12 1.3 Marketing Mix w uslugach ………. 15 Rozdzial 2 Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwach uslugowych………23 2.1 Struktura działalności marketingowej……… 24 2.2 Strategie marketingowe……… 30 2.3 Programy marketingowe w sferze uslug………. 35 Rozdzial 3 Firma uslugowa zorientowana na klienta……….40 3.1 Jakość i…
Przeczytaj więcej

Atrakcyjność rynku samochodowego w Polsce.

Wstęp………3 Rozdzial I. Charakterystyka polskiego rynku samochodów osobowych……….5 1.1) Ewolucja przemyslu samochodowego na swiecie i w Polsce. 5 1.2) Ewolucja polskiego rynku samochodowego……….7 1.3) Charakterystyka podazy na polskim rynku samochodów osobowych……….12 1.4) Charakterystyka popytu na polskim rynku samochodów osobowych……….18 Rozdzial II. Firma General Motors oraz jej pozycja na rynku europejskim………22 2.1) Historia firmy General Motors…
Przeczytaj więcej

Promocja sprzedaży jako element marketingu mix skutecznie oddzialywujacy na rynek

Wstęp………3 Rozdzial I Działania firm w ramach koncepcji marketingu -mix………5 1.1 Rola marketingu w działalności firmy………5 1.2 Marketing mix – istota i znaczenie………8 1.3 Elementy marketingu mix………9 1.3.1 Podkompozycja produktu………10 1.3.2 Podkompozycja ceny………14 1.3.3 Podkompozycja dystrybucji………17 1.3.4 Podkompozycja promocji………18 Rozdzial II Elementy promocji sprzedazy………24 2.1 Zintegrowane działania promocyjne – promotion mix………24 2.2 Cele i zadania…
Przeczytaj więcej

Kompozycja promocji na podstawie firm samochodów dostawczych

Wstęp………1 Roadzial I. Istota marketingu ………2 1.1 Powiazania marketingu ze strategiami przedsiębiorstwa………3 1.2. Promocja -system komunikacji………8 1.3. Strategia promocyjna przedsiębiorstwa………13 1.3.1.Strategie promocyjne typu "push" i "pull"………15 1.4. Miejsce i rola promocji zarządzaniu marketingowym w przedsiębiorstwie………17 1.5. Etapy budowy skutecznej promocji………19 1.5.1.Identyfikacja docelowego adresata promocji………19 1.5.2. Okreslenie celów promocyjnych………21 1.5.3.Projektowanie przekazu promocyjnego………23 1.5.4.Wybór kanalu komunikacji………24 1.5.5.Ustalenie…
Przeczytaj więcej

Sklepy Internetowe jako nowa forma realizacji sprzedazy

Rozdzial 1 Charakterystyka Internetu i rynku elektronicznego 1.1. Historia Internetu 1.2. Przeszkody handlu internetowego 1.3. Pierwsza siec-ARPANET 1.4. Rozwój Internetu od lat 80-tych 1.5. Internet dzis Rozdzial 2 Systemy platnosci i bezpieczenstwa danych stosowane w Internecie. 2.1. Straty i zagrozenia w Internecie 2.2. Podstawowe zagadnienia bezpieczenstwa 2.3. Protokól IKP 2.4. Najnowsze systemy platnosci w Internecie…
Przeczytaj więcej

Marketingowa analiza rynku podszewek w Polsce

Wstęp……….5 Rozdzial I. Charakterystyka produktu oraz umiejscowienie rynku podszewek w strukturze przemyslu………9 1.1. Produkt na rynku przemyslowym……….9 1.2. Zespól instrumentów zwiazanych z produktem……….20 1.3. Podszewki jako produkt i ich miejsce na rynku……….29 Rozdzial II. Analiza makrootoczenia marketingowego dostawcy podszewek……….35 2.1. Czynniki makrosrodowiskowe……….36 a) demografia……….36 b) czynniki ekonomiczne……….37 c) uwarunkowania spoleczno-kulturowe……….37 d) uwarunkowania polityczne i prawne……….38…
Przeczytaj więcej

Promocja środków kosmetycznych na przykładzie XYZ

Rozdzial I. Polityka promocyjna w przedsiębiorstwie 1. Istota i znaczenie promocji 2. Etapy tworzenia programu promocyjnego 2.1. Formulowanie celów polityki promocyjnej 2.2. Wybór form promocji a inne elementy marketingu mix 2.3. Ustalanie constansów promocyjnych 2.4. Ustalenie budżetu promocyjnego Rozdzial II. Narzedzia promocji-mix 1. Reklama jako proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem 2. Sprzedaz osobista 3.…
Przeczytaj więcej

Promocja w salonach samochodowych na przykładzie Fiat Auto Poland

Wstęp………2 Rozdzial I Determinaty zachowania nabywców 1.1. Proces zachowania nabywców – istota i etapy………3 1.1.1. Uswiadomienie potrzeby………4 1.1.2. Identyfikacja sposobów zaspokojenia potrzeby………5 1.1.3. Ocena alternatyw wyboru………7 1.1.4. Wybór i zakup produktu………8 1.1.5. Ocena i gromadzenie doswiadczen………9 1.2. Czynniki wpływajace na zachowanie nabywcy………12 1.2.1. Wpływy sytuacyjne………14 1.2.2. Wpływy psychologiczne………14 1.2.3. Wpływy spoleczno kulturowe………21 Rozdzial II Promocja…
Przeczytaj więcej

Wpływ reklamy na model wspólczesnej rodziny

Wstęp………2 Rozdzial 1. Rodzina w społeczenstwie……….3 1.1. Postawy i zachowania prokreacyjne……….4 1.2. Funkcje rodziny……….13 1.3. Formy zycia rodzinnego……….14 1.4. Rodzina w Polsce……….24 Rozdzial 2. Wpływ mediów na model zycia rodzinnego……….28 2.1. Środki masowego przekazu a sposoby oddzialywania reklamy……….28 2.2. Elementy zachowan społecznych wykorzystywane w reklamie……….32 2.3. Oddzialywanie reklamy na rodzine……….34 Rozdzial 3. Model wspólczesnej rodziny…
Przeczytaj więcej

Agencja reklamowa. Studium wybranej firmy na przykładzie hipermarketu real.

Wstęp………4 Rozdzial I Istota marketingu………7 1.1. Charakterystyka marketingu………7 1.2. Niezmienne prawa marketingu………12 1.3. Podmiot marketingu – konsument………24 Rozdzial II Aktywizacja sprzedazy………32 2.1. Instrumenty aktywizacji sprzedazy………32 2.2. Reklama i promocja………38 2.3. Agencja reklamowa………43 Rozdzial III Skutecznosc reklamy na przykładzie hipermarketu ‚real’………55 3.1. Ogólne informacje o hipermarkecie ‚real’………55 3.2. Istota skutecznosci i efektywnosc reklamy………59 3.3. Metoda badan………62…
Przeczytaj więcej

Strategie marketingowe w działalności banku na przykładzie XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I Rola marketingu w działalności banków………6 1.1 Marketing usług bankowych, istota, ewolucje, znaczenie 1.2 Instrumenty marketingu-mix w działalności banków 1.3 Organizacja marketingu w bankach 1.4 Strategie marketingowe w działalności banków – rodzaje, charakterystyka Rozdzial II Charakterystyka działalności XYZ S.A. ………37 2.1 Rynek usług bankowych w Polsce 2.2 Powstanie i rozwój XYZ S.A. Oddzial…
Przeczytaj więcej

Analiza sprzedaży wybranych wyrobów.

Wstęp………4 Rozdzial I Teoretyczne problemy funkcji sprzedazy………8 1. Program produkcji………8 2. Charakterystyka rynków………14 3. Obszary wyboru w zakresię sprzedazy………20 4. Czynniki wpływajace na polityke sprzedazy………26 Rozdzial II Realizacja sprzedaży przez przedsiebiorstwo………31 1. Uwarunkowania działania przedsiębiorstwa na rynku………31 2. Analiza sprzedazy………39 3. Analiza produktów strategicznych………51 Rozdzial III Kierunki aktywizacji sprzedazy………63 1. Zmiany w strategii produktu………63 2.…
Przeczytaj więcej

Marketing w małych i srednich przedsiębiorstwach.

Wstęp………3 Rozdzial I. Zagadnienia metodologiczne małych i srednich przedsiebiorstw………5 1.1. Definicja przedsiębiorstwa, jego struktura organizacyjna………5 1.2. Klasyfikacja srednich i małych firm………17 1.3. Glówne cele funkcji przedsiebiorstw w gospodarce………26 Rozdzial II. Procedury marketingowe w działalności banków………34 2.1. Produkt jako element marketingu-mix………34 2.2. Cena produktów banku………41 2.3. Polityka lokalizacji jako element strategii dystrybucji………46 2.4. Pojecie i elementy…
Przeczytaj więcej

Sprzedaz produktów w Internecie.

Wstęp Rozdzial 1. Wykorzystanie Internetu w biznesie……….1 1.1. Rozwój Internetu – nowego medium……….1 1.2. Rodzaje usług sieciowych……….3 1.2.1. World Wide Web……….3 1.2.2. Poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne i IRC……….9 1.2.3. FTP……….10 1.2.4. Telnet……….10 1.3. Czym jest e-Biznes?………11 1.3.1. Co to jest handel elektroniczny?………12 1.3.2. Co to jest rynek elektroniczny?………13 1.3.3. Podzial rynku elektronicznego……….15 1.4. Rozwój handlu…
Przeczytaj więcej

Charakterystyka rynku używek w Polsce.

Wstęp……….2 Rozdzial 1. Charakterystyka rynku używek w Polsce………4 1.1. Uzywki jako produkt………4 1.2. Produkcja używek w Polsce………9 1.3. Uczestnicy polskiego rynku używek w latach 1990 – 2000………22 Rozdzial 2. Tendencje i przemiany w spożyciu i wydatkach gospodarstw domowych w Polsce………32 2.1. Wydatki i spozycie zywnosci………32 2.2. Wydatki na mieszkanie………40 2.3. Wydatki na ochrone zdrowia………42 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Produkt jako jeden z czynników wpływajacych na zachowanie konsumenta.

Wstęp Rozdzial 1. Wprowadzenie………6 1.1. Pojecie i znaczenie marketingu Rozdzial 2. Wpływ produktu na zachowanie konsumenta………11 2.1. Charakterystyka produktu 2.1.1. Pojecie produktu 2.1.2. Podzial produktów 2.1.3. Funkcje i atrybuty produktu 2.2. Oddzialywanie poszczególnych cech produktu na postepowanie nabywców 2.2.1. Produkt fizyczny 2.2.2. Marka 2.2.3. Opakowanie 2.2.4. Visual merchandising – oferowanie i prezentacja towarów w miejscu…
Przeczytaj więcej

Zastosowanie marketingu w działalności menedzera na przykładzie firm XXX i YYY.

Wstęp………4 Rozdzial I Marketingowe zarzadzanie przedsiębiorstwem. 1.1. Marketing jako sposób kierowania przedsiebiorstwem w gospodarce rynkowej……….8 1.2. Istota zarządzania przedsiębiorstwem……….11 1.3. Misja i glówne cele przedsiębiorstwa……….13 1.4. Elementy zarządzania w przedsiębiorstwie………14 1.5. Zadania i narzedzia zarządzania marketingowego……….17 Rozdzial II Miejsce menedzera w marketingu. 2.1. Pojecie i charakterystyka menedzera………20 2.2. Rola i znaczenie menedzera w marketingu……….23 2.3.…
Przeczytaj więcej

Logistyczne i marketingowe aspekty dystrybucji produktów spozywczych.

Wstęp………3 Rozdzial I. Dystrybucja jako element marketing-mix………5 1.1. Ogólna charakterystyka elementów marketing-mix ………5 1.2. Rola dystrybucji w strategii marketingowej………15 1.3. Planowanie dystrybucji………21 1.4. Kanały dystrybucji i czynniki determinujace ich wybór………24 Rozdzial II. Logistyka jako zespół dzialan zarządzania dystrybucja………31 2.1. Modelowanie systemu logistycznego w dystrybucji ………32 2.2. Dobór uczestników kanalu dystrybucji………37 2.3. Struktura czynnosciowa dzialan logistycznych…
Przeczytaj więcej

Marketingowe zarzadzanie w przedsiębiorstwie przemyslu wlókienniczego na przykładzie XYZ.

Wstęp………4 Rozdzial I Charakterystyka rynku produktów wlókienniczych……….6 1.1. Specyfika rynku produktów wlókienniczych……….6 1.2. Wielkosc i struktura popytu……….9 1.3. Wielkosc i struktura podazy……….11 Rozdzial II Marketingowe zarzadzanie przedsiębiorstwem……….21 2.1. Miejsce marketingu w zarządzaniu przedsiebiorstwem ………21 2.2. Istota i rodzaje strategii marketingowych………23 2.3. Strategie marketingowe w cyklu zycia rynkowego produktu………28 Rozdzial III Charakterystyka XYZ ………32 3.1. Geneza…
Przeczytaj więcej

Analiza zarządzania marketingowego na przykładzie XYZ.

Wstęp………3 Rozdizal 1. Nowoczesna koncepcja zarządzania………5 1.1. Definicja i funkcje marketingu………5 1.2. Etapy podejmowania decyzji marketingowych………8 Rozdzial 2. Rola planu marketingowego w przedsiębiorstwie………10 2.1. Struktura planu marketingowego………12 2.2. Rodzaje planów marketingowych………13 Rozdzial 3. Charakterystyka XYZ……….22 3.1. Prezentacja firmy………22 3.2. Polityka prorynkowa i inwestycje kapitalowe………23 Rozdzial 4. Plan marketingowy dla Wydzialu ABC………33 4.1. Streszczenie menedzerskie………34 4.2.…
Przeczytaj więcej

Ocena promocji realizowanej w XYZ.

Wstęp ……… 4 Rozdzial 1. Promocja w instrumentarium marketingowym………6 1.1. Marketing jako nowoczesne spojrzenie na klienta………6 1.2. Kompozycja instrumentów marketingu-mix………10 1.3. Promocja jako element marketingu-mix………12 1.3.1. Istota promocji………12 1.3.2. Cele i funkcje promocji……… 16 1.3.3. Kompozycja promocji-mix………20 1.4. Zwiazki promocji z pozostalymi instrumentami marketingu-mix……. ..23 Rozdzial 2. Charakterystyka instrumentów promocji-mix………34 2.1. Reklama jako proces komunikowania…
Przeczytaj więcej

Marketing na rynku usług kosmetycznych na przykładzie salonu kosmetycznego XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I. Rynek usług kosmetycznych jako elementy rynku dóbr i usług konsumpcyjnych………4 1.1 Pojecie rynku usług kosmetycznych………4 1.2 Zarys historyczny kosmetyki………7 1.3 Elementy rynku usług kosmetycznych………13 Rozdzial II. Charakterystyka salonu XYZ………16 2.1 Struktura organizacyjna………16 2.2 Personel firmy i obsługa klienta………20 2.3 Klienci firmy………24 2.4 Pozycja firmy na rynku………26 Rozdzial III Wybrane elementy marketingu w…
Przeczytaj więcej

Telemetria jako skuteczny srodek w tworzeniu kampanii reklamowych.

Wstęp………1 Rozdzial I Reklama a inne instrumenty promocji……….3 1. Promocja jako narzedzie marketingowe………3 2. Charakterystyka reklamy jako instrumentu promocji………12 3. Proces tworzenia kampanii reklamowej………15 Rozdzial II Wykorzystanie badan telemetrycznych w planowaniu kampanii telewizyjnej………26 1. Telemetria jako nowe zjawisko na rynku mediów telewizyjnych………26 2. Kryteria oceny jakosci badan………37 3. Definicje zmiennych parametrów ogladalnosci………41 4. Struktura widowni…
Przeczytaj więcej

Oddzialywane marketingu na wazniejsze sfery funkcjonowania firmy.

Wstęp Rozdzial I. Pojecie, zakres i uwarunkowania marketingu w przedsiębiorstwie 1. Charakterystyka marketingu 2. Orientacja marketingowa a inne orientacje przedsiębiorstwa 3. Marketing w strukturze organizacyjnej firmy Rozdzial II. Marketing a wybrane sfery funkcjonowania firmy 1. Decyzje marketingowe zwiazane z polityk± produktu 2. Cena produktu jako obszar decyzji marketingowych 3. Kształtowanie dystrybucji i promocji produktu jako…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie marketingowe i kontrola planu dzialan marketingowych w przedsiębiorstwie.

Wstęp Rozdzial I Miejsce promocji w koncepcji marketingu-mix………5 1.1 Istota marketingu………5 1.1.1 Instrumenty marketingu………6 1.2 Promocja jako element kompozycji marketingowej………8 1.3 Planowanie strategii procesu komunikacji………9 1.3.1 Identyfikacja docelowego segmentu rynku………11 1.3.2 Okreslenie celów promocji………13 1.3.3 Opracowanie przeslania………14 1.3.4 Wybór kanalów komunikacji………16 1.3.5 Wyznaczenie budżetu promocji………18 1.3.6 Wybór instrumentów promocji-mix………20 1.3.7 Pomiar skutków promocji………23 1.3.8 Koordynacja…
Przeczytaj więcej

Reklama jako instrument promocji na przykładzie radia XYZ.

Wstęp Rozdzial I Istota reklamy 1.1. Interpretacja reklamy 1.2. Miejsce reklamy w strategii marketingowej 1.3. Cele i funkcje reklamy 1.4. Formy reklamy 1.4.1. zewnetrzna 1.4.2. prasowa 1.4.3. pocztowa 1.4.4. telewizyjna 1.4.5. kinowa 1.4.6. radiowa Rozdzial II Oddzialywanie reklamy 2.1. Tworzenie przekazu reklamowego 2.2. Planowanie reklamy w czasie 2.3. Skutecznosc i efektywnosc reklamy 2.4. Stopien dotarcia…
Przeczytaj więcej

Marketing dla sredniej firmy na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I Dzialana firm w ramach koncepcji marketingu mix………7 1.1. Rola marketingu w działalności firmy………7 1.2. Marketing mix – istota i znaczenie………10 1.3 Elementy marketingu mix 11 1.3.1. Produkt………12 1.3.2. Cena………15 1.3.3. Dystrybucja………18 1.3.4. Promocja………20 1.4. Zintegrowane działania promocyjne – promotion mix………24 1.5. Cele i zadania promocji sprzedazy………26 1.6 Instrumenty promocji konsumenckiej………31 1.7. Instrumenty…
Przeczytaj więcej

Systemy identyfikacji firm.

Rozdzial I. Tozsamosc a wizerunek firmy………3 Rozdzial II. Marketing mix – koncepcje i zadania………5 2.1. Produkt………5 2.2. Cena………5 2.3. Dystrybucja………6 2.4. Promocja i jej formy………6 2.4.1. Reklama………7 2.4.2. Sprzedaz osobista………7 2.4.3. Promocja sprzedazy………8 2.4.4. Public Relations………8 Rozdzial III. Kompleksowy system identyfikacji firmy………12 Rozdzial IV. Etapy budowania systemu calosciowej identyfikacji………15 4.1. Nazwa, znak firmowy, typografia i…
Przeczytaj więcej