Kategoria: Marketing, Promocja, Reklama, Produkt

Prace z dziedziny Marketing Promocja Reklama Produkt . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Analiza pozytywnych odróżnień mieszanki marketingowej sieci salonów obuwniczych Deichmann

Przez administrator

Rozdział I Prawidłowości kształtowania strategii i mieszanki marketingowej 1. Podstawowe pojęcia marketingu 2. Działania marketingowe w przedsiębiorstwie 2.1 Cele podejmowania działań marketingowych 2.2 Działania strategiczne 2.3 Działania instrumentalne – kształtowanie mieszanki marketingowej 3. Koncepcja marketingowa McCarthy’ego 3.1 Geneza i główne założenia modelu 4P 3.2 Rozszerzenie…

Etyczne aspekty marketingu politycznego

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Wymiar teoretyczny marketingu politycznego 1. Geneza marketingu politycznego……….. 6 2. Specyfika marketingu politycznego……….. 12 3. Metodyka, formy i narzędzia marketingu politycznego……….. 15 Rozdział II Marketing polityczny w praktyce & 1. Kanały komunikacji w marketingu politycznym……….. 22 2. Wpływ Internetu na marketing…

Plan marketingowy spółki XYZ

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Rynek wina 1.1. Historia uprawy 1.2. Warunki wymagane do produkcji i przechowywania win 1.3. Rynek wina w Europie 1.4. Metody przechowywania wina Rozdział 2 Opis sytuacji w firmie XYZ 2.1. Historia działalności 2.2. Cele i misja działalności 2.3. Działalność marketingowa 2.4. SWOT…

Marketing wielopoziomowy jako koncepcja prowadzenia biznesu

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Znaczenie współczesnego marketingu w kreowaniu rynku 1.1. Definicja, cele i funkcje marketingu 1.2. Ewolucja orientacji marketingowych 1.3. Złożoność segmentacji i pozycjonowania rynku 1.4. Komponenty systemu marketingu 1.5. Kierunki rozwoju marketingu Rozdział II Istota marketingu wielopoziomowego 2.1. Współczesne rozumienie marketingu wielopoziomowego 2.2. Marketing…

Zarządzanie marketingowe przedsiebiorstwem na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Marketing w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………7 1.1. Istota i funkcje zarządzania marketingowego………7 1.2. Specyfika rynku dóbr przemyslowych………12 1.2.1. Produkty na rynku dóbr przemyslowych………14 1.2.2. Klienci………15 1.2.3. Popyt………17 1.3. Badania marketingowe………21 1.4. Okreslenie misji przedsiębiorstwa………23 1.5. Wybór strategii działania i procedury planowania………24 1.6. Organizacja,…

Marketingowa strategia produktu na przykładzie XYZ S.A.

Przez administrator

Wstęp ………… 5 Rozdział I. Marketingowa strategia produktu …………7 1. Elementy strategii produktu …………7 2. Koncepcja produktu jako elementu strategii produktu …………10 2.1. Istota i pojecie produktu …………10 2.2. Struktura produktu …………12 2.3. Cechy i funkcje produktu …………13 2.4. Klasyfikacja produktów …………15 2.4.1. Produkty konsumpcyjne…

Kształtowanie wizerunku marki na przykładzie Coca Cola.

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdzia I. Wizerunek marki …………5 1.1. Definicja, istota i funkcje marki …………5 1.2. Tozsamosc marki …………14 1.3. Tozsamosc marki a wizerunek marki …………21 Rozdzia II. Czynniki wpływajace na wizerunek marki …………34 2.1. Organizacja marketingowa przedsiębiorstwa …………34 2.2. Promocja jako podstawowy element wpływajacy na…

Badania marketingowe w zarzadzaniu.

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział I. Badania marketingowe ich funkcje w przedsiębiorstwie, proces badawczy i źródła danych…………4 1.1. Dane i informacje marketingowe…………4 1.2. Pojęcie i funkcje badan marketingowych…………6 1.3. Proces badawczy…………8 1.4. Menadzerowie i 'badania’…………10 1.5. Badania wtórne…………11 1.6. Badania pierwotne…………12 1.7. Jakie powinno byc badanie marketingowe?…………14 Rozdział…

Nowe media w reklamie

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Tradycyjne media reklamy 1. Omówienie dotychczas stosowanych mediów 1.1. Reklama prasowa 1.1.1. Naglówek 1.1.2. Ilustracja 1.1.3. Korpus reklamy (body copy) 1.1.4. Slogan 1.1.5. Uklad graficzny ogloszenia 1.2. Reklama telewizyjna 1.2.1. Jak jest ogladana reklama w telewizji 1.2.2. Sztuka tworzenia 1.2.3. Sposoby realizacji…

Struktura asortymentowa firmy handlowej na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp …………4 Rozdział I. Istota marketingu w handlu 1.1. Znaczenie marketingu w firmie handlowej …………6 1.2. Narzedzia merchandisingu i ich rola w strategii działania przedsiębiorstwa handlowego …………8 Rozdział II. XYZ w otoczeniu marketingowym 2.1. Genez, organizacja i potencjal XYZ …………20 2.1.1. xyz w Polsce i…

Działalność i promocja firmy samochodowej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Historia firmy Daewoo Group 1.Kim Woo Choong. Zalozyciel i przewodniczacy Daewoo Group 2.Działalność Grupy Daewoo 2.1 Plan Zarzadzania Globalnego 2.2 Daewoo i kryzys ekonomiczny 2.3 Firmy Grupy Daewoo na swiecie 3.Daewoo Motor 4.Samochody koncepcyjne Rozdział II. Daewoo w Polsce 1.Firma 2.Koordynacja pracy…

Zastosowanie marketingu w działania ch menedzera.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Marketingowe zarządzanie przedsiebiorstwem 1.1. Marketing jako sposób kierowania przedsiebiorstwem w gospodarce rynkowej 1.2. Istota zarządzania przedsiebiorstwem 1.3. Misja i glówne cele przedsiębiorstwa 1.4. Elementy zarządzania w przedsiębiorstwie 1.5. Zadania i narzedzia zarządzania marketingowego Rozdział II Miejsce menedzera w marketingu 2.1. Pojęcie i…

Udział w targach wyrazem orientacji marketingowej spółki XYZ.(Firma produkujaca materialy budowlane).

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Działania promocyjne firmy………6 1.1. Filozofia marketingowa………6 1.2. Instrumenty marketingu-mix………21 1.3. Targi jako nosnik komunikacji………37 Rozdział II Geneza , funkcje i cele targów………43 2.1. Geneza i rozwój form targów………45 2.2. Funkcje targów i wystaw………53 2.3. Elementy marketingu – mix targów………60 2.4. Polski rynek…

Strategia marketingowa na tle strategii ogólnej XYZ sp. z o.o.(Firma handlowo – uslugowa).

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Strategia marketingowa w ogólnej strategii przedsiębiorstwa………4 1.1. Istota strategii przedsiębiorstwa………4 2.2. Strategia marketingowa………6 2.3. Rodzaje strategii marketingowych………15 2.4. Umiejscowienie funkcji marketingowych w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa………24 Rozdział II. Charakterystyka firmy XYZ sp. z o.o……….29 2.1. Historia spólki………29 2.2. Organizacja funkcji w XYZ sp.…

Reklama jako narzędzie kształtowania zachowania nabywców.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1 Determinaty zachowan nabywców………….5 1.1. Proces zachowania nabywcy – istota i etapy 1.1.1. Uswiadomienie potrzeby 1.1.2. Identyfikacja sposobów zaspokojenia potrzeby 1.1.3. ocena alternatyw wyboru 1.1.4 Wybór i zakup produktu 1.1.5. Ocena i gromadzenie doswiadczen 1.2. Czynniki wpływajace na zachowanie nabywcy 1.2.1. Wpływy wpływy…

Podstawa kształtowania przekazów reklamowych.

Przez administrator

Wstęp……..4 Rozdział 1. Wpływ reklamy na postepowanie konsumenta na rynku………5 1.1 Polityka promocji jako element marketingu mix 1.2 Wybór rynku docelowego 1.3 Ustalanie celów reklamy 1.4 Wybór mediów 1.5 Proces podejmowania decyzji 1.6 Reklama a postepowanie konsumentów na rynku Rozdział 2. Tworzenie przekazów reklamy telewizyjnej…………21…

Marketing w strukturze organizacyjnej zakladu hotelarskiego.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Otoczenie marketingowe hotelu. 1.1. Podstawowe elementy otoczenia hotelu. 1.2. Znaczenie i rodzaje informacji. 1.3. Cele i etapy badan marketingowych. Rozdział 2 Działania i instrumenty marketingowe. 2.1. Usluga hotelarska jako produkt. 2.2. Ceny w hotelarstwie. 2.3. Dystrybucja i kanaly dystrybucji. 2.4. Promocja usług…

Marketing w krajach Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Krztaltowanie produktu i asortymentu………5 1.1. Zakres decyzji marketingowych dotyczacych produktu………5 1.2. Ustalenie cech materialnych………5 1.3. Krztaltowanie znaku cech materialnych………8 1.4. Dywersyfikacja asortymentu………19 Rozdział 2. Cena………22 2.1. Orientacje cenowe przedsiebiorstw………22 Rodzial 3. Tworzenie kanalów dystybucji w krajach Unii Europejskiej………31 3.1. Wprowadzenie nowoczesnych punktów…

Cena jako element gry na rynku telefonii komórkowej.

Przez administrator

Wprowadzenie………4 Rozdział I Techniki kształtowania i róznicowania się cen na rynku. 1.1. Znaczenie i rola ceny………8 1.2. Czynniki kształtujące polityke cenowa………13 1.3. Róznicowanie się ceny w róznych warunkach rynkowych………18 Rozdział II Strategie cenowe. 2.1. Metody ustalania cen………23 2.2. Rodzaje strategii cenowych stosowanych przez przedsiebiorstwo na…

Skutecznosc i efektywnosc reklamy

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Istota i znaczenie reklamy w gospodarce rynkowej. 1. Pojęcie reklamy……….5 2. Reklama w systemie marketingu……….7 3. Cele i zadania reklamy……….11 4. Środki i narzedzia reklamy……….16 Rozdział II Badania marketingowych. 1. Reklama w badaniach marketingowych……….23 2. Badania wykorzystujace kwestionariusz……….25 3. Metodologia badania kwestionariuszowego……….31…

Promocja usług turystycznych na przykładzie biura podrózy XYZ

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział I. Rynek w turystyce………3 1. Pojęcie rynku………3 2. Badanie i ustalanie segmentów rynku w turystyce………9 3. Systemy informacyjne w turystyce………21 Rozdział II. Marketing w turystyce………25 1. Charakterystyka marketingu………25 2. Rola marketingu………32 3. Uslugi a marketing – mix………38 4. Koncepcje marketingu………42 5. Promocja………46 Rozdział…

Miejsce promocji w strategiach marketingowych firm swiadczacych usługi internetowe.

Przez administrator

Wstęp…….. 4 Rozdział I. Podstawowe pojęcia………6 1. Okreslenie pojęcia strategii marketingowej………6 1.1 Rynek docelowy………8 1.2 Pozycja………9 1.3 Produkt………10 1.4 Cena………11 1.5 Dystrybucja………12 1.6 Reklama………13 1.7 Promocja………14 Rozdział II. Promocja jako czesc strategii marketingowej………16 1. Pojecia promocji………16 1.1 Reklama w sieci Internet – modele cenowe………16 1.2…

Rola reklamy w marketingu.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Pojęcie oraz ogólna charakterystyka koncepcji marketingu………4 1. Pojęcie oraz ogólna charakterystyka marketingu 2. Zasadnicze cechy (wlasciwosci) aspektów nowoczesnej koncepcji marketingu 3. Wybrane elementy maketingu 3.1. Polityka cen jako element maketingu 3.2. Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu 3.3. Reklama jako element marketingu 4.…

Czynniki wpływajace na zachowanie konsumenta oraz procesy podejmowania decyzji zakupu.

Przez administrator

Rozdział I 1. Ogólna charakterystyka czynników wpływajacych na zachowanie konsumenta. 1.1. Definicja zachowania konsumenta. 1.2. Zachowanie racjonalne. 1.2.1. Definicje zachowania racjonalnego. 1.2.2. Wybór. 1.2.3. Koszt alternatywny. 1.2.4. Czas i ryzyko. 1.2.5. Krytyka i ograniczenia zachowania racjonalnego. 1.3. Teoria ograniczenia racjonalnego. 1.4. Zachowanie irracjonalne. 1.5. Klasyfikacja…