Udział w targach wyrazem orientacji marketingowej spółki XYZ.(Firma produkujaca materialy budowlane).

Wstęp………4

Rozdzial I
Działania promocyjne firmy………6

1.1. Filozofia marketingowa………6
1.2. Instrumenty marketingu-mix………21
1.3. Targi jako nosnik komunikacji………37


Rozdzial II
Geneza , funkcje i cele targów………43

2.1. Geneza i rozwój form targów………45
2.2. Funkcje targów i wystaw………53
2.3. Elementy marketingu – mix targów………60
2.4. Polski rynek targowy………73


Rozdzial III
Znaczenie targów w działalności
promocyjnej spółki xyz………77

3.1. Charakterystyka spólki………77
3.2. Organizacja i instrumenty dzialan marketingowychxyz………84
3.3. Udział w targach Spólki xyz w latach 1990-1998………89
3.4. Ocena programu targowego xyz i jego realizacji………91


Zakończenie………96
Bibliografia………98
Spis rysunków, wykresów i tabel………101

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>