Kategoria: Public Relations

Prace z dziedziny Public Relations . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Rola mediów społecznościowych w procesie podejmowania decyzji zakupowych przez pokolenie Y. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Media społecznościowe jako narzędzie nowoczesnego marketingu 1.1. Media społecznościowe – definicja pojęcia 1.2. Klasyfikacja i charakterystyka wybranych mediów społecznościowych 1.3. Media społecznościowe jako narzędzie współczesnej komunikacji marketingowej 1.4. Pozytywne i negatywne strony użytkowania mediów społecznościowych Rozdział 2…

Chatterboty jako nowoczesne narzędzie komunikacji marketingowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Komunikacja marketingowa – ujęcie teoretyczne 1.1. Definicja pojęcia 1.2. Istota procesu komunikacyjnego 1.3. Komunikacja marketingowa a promocja 1.5. Komunikacja formalna i nieformalna 1.6. Fazy rozwoju komunikacji marketingowej 1.7. Promotion-mix 1.8. Skuteczność komunikacji marketingowej 1.9. Modele komunikacji marketingowej…

Rola marketingu internetowego w komunikacji przedsiębiorstwa na przykładzie dealera samochodowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Teoretyczne aspekty wykorzystania marketingu w przedsiębiorstwie 1.1. Sieć internet i jej istotne cechy………. 4 1.2. Pojęcia marketingu i marketingu internetowego………. 8 1.3. Metody i narzędzia komunikacji marketingowej ……….14 Rozdział 2 Działania promocyjne w internecie 2.1. Strona internetowa…

Polska wobec wojny informacyjnej – wybrane uwarunkowania i model przeciwdziałania Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Uwarunkowania bezpieczeństwa informacyjnego państwa w XXI wieku 1.1. Bezpieczeństwo informacyjne w świetle literatury przedmiotu……….. 5 1.2. Wpływ postępującej informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego na bezpieczeństwo państwa……….. 10 1.3. Internet jako środowisko działania aktorów państwowych i niepaństwowych ………..16…

Przejawy manipulacji w środkach masowego przekazu 4.12/5 (25)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Wprowadzenie do problematyki mass mediów 1.1. Definicja mass mediów i komunikowania masowego……… 4 1.2. Historia mass mediów ………7 1.3. Charakterystyka współczesnych środków masowego przekazu……… 11 Rozdział 2 Manipulacja w mass mediach 2.1. Definicja manipulacji………15 2.2. Mass media…

Dlug jako czynnik ksztaltujacy dzialanie i rozwój przedsiębiorstwa 4.41/5 (27)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Znaczenie dlugu w finansach przedsiebiorstw 1.Pojęcie i znaczenie dlugu 2.Źródła finansowania przedsiewziec gospodarczych 3.Możliwościpozyskiwania kapitału obcego przez przedsiębiorstwa 3.1 Bankowe kredyty inwestycyjne, pozyczki dlugoterminowe 3.2 Emisja obligacji i innych dlugoterminowych papierów dluznych 3.3 Leasing 3.4 Krótkoterminowe kredyty…

Rachunkowość małych przedsiebiorstw. Ryczaltowa forma rozliczen. 4.22/5 (27)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej………..6 1. Istota i zadania przedsiębiorstwa 2. Rodzaje przedsiebiorstw 3. Znaczenie małych przedsiebiorstw w gospodarce narodowej Rozdział II Rachunkowość przedsiębiorstwa………..28 1. Zadania rachunkowosci 2. Rodzaje rachunkowosci 3. Ewidencja działalności małych firm Rozdział III Ryczalt…

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jeden ze sposobów rozliczeń podatkowych małych przedsiebiorstw. 4.4/5 (20)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Przedsiebiorstwo i jego miejsce w gospodarce narodowej…………5 1. Istota i rodzaje przedsiebiorstw 2. Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw Rozdział II Male przedsiębiorstwa…………28 1. Podzial małych przedsiebiorstw 2. Znaczenie małych przedsiebiorstw w ekonomice kraju oraz perspektywy ich rozwoju…

Rachunkowość zarzadcza 5/5 (11)

Przez administrator

Rozdział 1. Rachunkowość zarzadcza…………4 1.1 Zarys historii rachunkowosci 1.2. Pojęcie, funkcje i metody rachunkowosci 1.3. Rachunkowość finansowa 1.4. Pojęcie i geneza rachunkowosci zarzadczej 1.5 Rachunkowość zarzadcza, a rachunkowosc finansowa 1.6 Glówne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiazywanych w ramach rachunkowosci zarzadczej Rozdział…

Obnizenie kapitału w spółce akcyjnej 4.53/5 (15)

Przez administrator

Rozdział I Pojęcie i funkcje kapitalów spółki akcyjnej 1. Kapitalowy charakter spółki akcyjnej. 2. Pojęcie kapitału zakladowego 3. Funkcje kapitału zakladowego Rozdział II Pojęcie i struktura kapitału zakladowego 1. Pokrycie kapitału zakladowego A. Pojęcie i rodzaje wkladów 2. Struktura kapitału…

Rachunkowość w zarządzaniu środkami trwałymi. 4.19/5 (27)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I.Rzeczowy majatek trwaly w firmie 1.1 Istota i znaczenie środków trwałych w firmie………4 1.2 Rzeczowy majatek trwaly w polskim prawie bilansowym i podatkowym………12 1.3 Kryteria grupowania środków trwalych………16 1.4 Istota i metody wyceny środków trwalych………21 1.5 Rodzaje wartosci…

Rzeczowe aktywa trwale w prawie bilansowym i podatkowym. 4.21/5 (29)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka rzeczowego majatku trwalego 1.1 Charakterystyka rzeczowych składników majatku trwalego 1.2 Istota i elementy składników majatku trwalego 1.3 Klasyfikacja środków trwalych 1.4 Środki trwale w budowie 1.5 Kryteria grupowania rzeczowych składników majatku trwalego 1.6 Istota i metody…

Charakterystyka i klasyfikacja rozrachunków w rachunkowości. 2.52/5 (48)

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I. Istota i klasyfikacja rozrachunków ……….4 1.1. Pojęcie rozrachunków 1.2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 1.3. Rozrachunki publiczno-prawne 1.4. Rozrachunki z pracownikami 1.5. Pozostale rozrachunki 1.6. Odpisy aktualizujace rozrachunki Rozdział II. Zasady dokumentowania i ewidencja poszczególnych grup…