Kategoria: Public Relations

Prace z dziedziny Public Relations . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Inicjatywy społeczne a ich oddziaływanie na społeczność

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Kampania społeczna – zarys teoretyczny. 1.1 Definicja kampanii społecznych……….6 1.2 Typologie kampanii społecznych……….8 1.3 Cele działań kampanii społecznych……….10 1.4 Różnice między reklamą społeczną a reklamą komercyjną……….11 Rozdział II Kampania 'bezpieczne przejście – zatrzymaj się i żyj’ jako przedmiot badawczy. 2.1 Dane dotyczące…

Budowanie skutecznego personal brandingu: analiza najlepszych praktyk

Przez administrator

W pracy magisterskiej zostanie przedstawione jakie są najlepsze praktyki w budowaniu skutecznego personal brandingu. Praca będzie się składała z analizy przypadków, badań ankietowych i badania literatury z zakresu personal brandingu. I. Wprowadzenie 1.1 Definicja personal brandingu 1.2 Znaczenie personal brandingu dla rozwoju kariery zawodowej 1.3…

Rola jakosci obslugi w budowaniu lojalnosci klienta

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Obsluga klienta jako podstawa relacji z klientem 1.1. Pojecie i istota obslugi 1.2. Jakosc obslugi klienta a zadowolenie 1.3. Zarzadzanie relacjami z klientami jako zródlo sukcesu firmy 1.4. Konsumencka natura strategii firmy Rozdzial 2 Wybrane aspekty lojalnosci klienta 2.1. Pojecie i istota…

Kreowanie marki dóbr luksusowych w branzy mody na przykladzie Hermès

Przez administrator

Wstęp ………..4 1. Kreowanie marki – zagadnienia teoretyczne 1.1. Definicja i składniki strategii marketingowej ……….. 6 1.2. Definicje i funkcje marki ……….. 9 1.3. Proces kreowania marki ……….. 11 2. Rynek dóbr luksusowych i mody 2.1. Definicja pojęcia luksusu ……….. 15 2.2. Rynek dóbr luksusowych…

Rola mediów społecznościowych w procesie podejmowania decyzji zakupowych przez pokolenie Y.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Media społecznościowe jako narzędzie nowoczesnego marketingu 1.1. Media społecznościowe – definicja pojęcia 1.2. Klasyfikacja i charakterystyka wybranych mediów społecznościowych 1.3. Media społecznościowe jako narzędzie współczesnej komunikacji marketingowej 1.4. Pozytywne i negatywne strony użytkowania mediów społecznościowych Rozdział 2 Proces podejmowania decyzji konsumenckich w…

Chatterboty jako nowoczesne narzędzie komunikacji marketingowej

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Komunikacja marketingowa – ujęcie teoretyczne 1.1. Definicja pojęcia 1.2. Istota procesu komunikacyjnego 1.3. Komunikacja marketingowa a promocja 1.5. Komunikacja formalna i nieformalna 1.6. Fazy rozwoju komunikacji marketingowej 1.7. Promotion-mix 1.8. Skuteczność komunikacji marketingowej 1.9. Modele komunikacji marketingowej Rozdział 2. Chatterboty jako narzędzie…

Komunikacja wizualna w projektowaniu wizerunku marki na przykładzie XYZ

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Część teoretyczna 1.2 Wizerunek 1.4 Identyfikacja wizualna 1.5 Reklama wizualna Rozdział 2 Charakterystyka marki XYZ 2.1 Historia marki 2.2 Tożsamość i aksjologia marki 2.3 Identyfikacja wizualna marki – wstęp Rozdział 3 Analiza komunikatów wizualnych marki XYZ 3.1 Metodologia 3.2 Analiza przedstawień audiowizualnych…

Rola marketingu internetowego w komunikacji przedsiębiorstwa na przykładzie dealera samochodowego

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Teoretyczne aspekty wykorzystania marketingu w przedsiębiorstwie 1.1. Sieć internet i jej istotne cechy………. 4 1.2. Pojęcia marketingu i marketingu internetowego………. 8 1.3. Metody i narzędzia komunikacji marketingowej ……….14 Rozdział 2 Działania promocyjne w internecie 2.1. Strona internetowa i reklamy w wyszukiwarkach ……….20…

Wybrane aspekty oddziaływania reklamy telewizyjnej na dzieci

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Aspekty teoretyczne reklamy 1. Geneza reklamy ………..6 2. Funkcje i cele reklamy……….. 8 3. Charakterystyka i zasady jakimi powinna się kierować reklama……….. 11 4. Rodzaje reklamy……….. 15 Rozdział II Wpływ reklamy telewizyjnej na dzieci 1. Skala oglądalności przez dzieci reklam telewizyjnych………..…

Polska wobec wojny informacyjnej – wybrane uwarunkowania i model przeciwdziałania

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Uwarunkowania bezpieczeństwa informacyjnego państwa w XXI wieku 1.1. Bezpieczeństwo informacyjne w świetle literatury przedmiotu……….. 5 1.2. Wpływ postępującej informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego na bezpieczeństwo państwa……….. 10 1.3. Internet jako środowisko działania aktorów państwowych i niepaństwowych ………..16 1.4. Wyzwania i zagrożenia dla…

Rola Public Relations w kreowaniu wizerunku firmy na przykładzie firmy PZU S.A.

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdaiał I Rola Public Relations w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w nowoczesnej firmie  1.1. Istota komunikacji interpersonalnej w działaniach Public Relations – różne ujęcia i czynniki wyznaczające jej poziom……….. 7 1.2. Proces komunikacji z otoczeniem zewnętrznym i cele działań PR w tym zakresie……….. 15…

Przejawy manipulacji w środkach masowego przekazu

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Wprowadzenie do problematyki mass mediów 1.1. Definicja mass mediów i komunikowania masowego……… 4 1.2. Historia mass mediów ………7 1.3. Charakterystyka współczesnych środków masowego przekazu……… 11 Rozdział 2 Manipulacja w mass mediach 2.1. Definicja manipulacji………15 2.2. Mass media a manipulacja ………17 2.3. Techniki…

Reklama internetowa w strategii marketingowej przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp……… 5 Rozdział 1 Reklama i promocja w świetle literatury 1.1. Podstawowe pojęcia związane z reklamą………. 7 1.2. Rodzaje reklamy ……….11 1.3. Strategia reklamy ……….14 Rozdział 2 Reklama internetowa na tle reklamy tradycyjnej. 2.1. Rola Internetu we współczesnym świecie ……….19 2.2. Reklama tradycyjna a reklama…

Dlug jako czynnik ksztaltujacy dzialanie i rozwój przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Znaczenie dlugu w finansach przedsiebiorstw 1.Pojęcie i znaczenie dlugu 2.Źródła finansowania przedsiewziec gospodarczych 3.Możliwościpozyskiwania kapitału obcego przez przedsiębiorstwa 3.1 Bankowe kredyty inwestycyjne, pozyczki dlugoterminowe 3.2 Emisja obligacji i innych dlugoterminowych papierów dluznych 3.3 Leasing 3.4 Krótkoterminowe kredyty bankowe, pozyczki 3.5 Emisja krótkoterminowych…

Formy ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw 1. Zadania rachunkowosci 2. Rodzaje rachunkowosci 3. Znaczenie rachunkowosci Rozdział II Male przedsiębiorstwa i ich miejsce w gospodarce narodowej 1. Pojęcie i rozwój małych firm 2. Miejsce i znaczenie małych przedsiebiorstw w rozwoju gospodarki narodowej Rozdział III…

Rachunkowość małych przedsiebiorstw. Ryczaltowa forma rozliczen.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej………..6 1. Istota i zadania przedsiębiorstwa 2. Rodzaje przedsiebiorstw 3. Znaczenie małych przedsiebiorstw w gospodarce narodowej Rozdział II Rachunkowość przedsiębiorstwa………..28 1. Zadania rachunkowosci 2. Rodzaje rachunkowosci 3. Ewidencja działalności małych firm Rozdział III Ryczalt ewidencjonowany, jako sposób działalności małych…

Ewidencja działalności małych przedsiebiorstw – podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Male przedsiębiorstwa i ich znaczenie w gospodarce……….. 4 narodowej 1. Istota i podzial przedsiebiorstw 2. Miejsce i znacznie małych przedsiebiorstw w rozwoju gospodarczym kraju Rozdział II Formy ewidencji działalności małych przedsiebiorstw………..22 1. Istota i zasady rachunkowosci 2. Formy rozliczeń działalności małych i…

Emisja obligacji jako jedno ze zródel pozyskiwania kapitału obcego

Przez administrator

Wstęp………….2 Rozdział I Formy finansowaia działalności przedsiębiorstwa………….3 1.1 Finansowanie wlasne 1.1.1. Zysk zatrzymany 1.1.2. Amortyzacja 1.1.3. Fundusz zapasowy 1.1.4. Akcje 1.2 Koszt kapitału wlasnego 1.2.1 Koszt zatrzymanych zysków 1.2.2 Koszt kapitału wlasnego gromadzonego przez emisje nowych akcji zwyklych. 1.2.3 Koszt kapitału wlasnego gromadzonego w wyniku…

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jeden ze sposobów rozliczeń podatkowych małych przedsiebiorstw.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Przedsiebiorstwo i jego miejsce w gospodarce narodowej…………5 1. Istota i rodzaje przedsiebiorstw 2. Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw Rozdział II Male przedsiębiorstwa…………28 1. Podzial małych przedsiebiorstw 2. Znaczenie małych przedsiebiorstw w ekonomice kraju oraz perspektywy ich rozwoju Rozdział III Podatkowa księga przychodów…

Amortyzacja jako instrument polityki oddzialywania na wynik firmy

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Amortyzacja środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych. 1.1 Istota, funkcje i zasady amortyzacji jako kategorii ekonomicznej. 1.2 Przedmiot amortyzacji wedlug prawa handlowego, a prawa podatkowego. 1.3 Wartość poczatkowa podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych. 1.4 Fizyczne i ekonomiczne zuzycie środków trwalych. 1.5 Odpisy…

Rachunkowość zarzadcza

Przez administrator

Rozdział 1. Rachunkowość zarzadcza…………4 1.1 Zarys historii rachunkowosci 1.2. Pojęcie, funkcje i metody rachunkowosci 1.3. Rachunkowość finansowa 1.4. Pojęcie i geneza rachunkowosci zarzadczej 1.5 Rachunkowość zarzadcza, a rachunkowosc finansowa 1.6 Glówne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiazywanych w ramach rachunkowosci zarzadczej Rozdział 2.Rachunkowość finansowa…………20 2.1 Istota, klasyfikacja…

Obnizenie kapitału w spółce akcyjnej

Przez administrator

Rozdział I Pojęcie i funkcje kapitalów spółki akcyjnej 1. Kapitalowy charakter spółki akcyjnej. 2. Pojęcie kapitału zakladowego 3. Funkcje kapitału zakladowego Rozdział II Pojęcie i struktura kapitału zakladowego 1. Pokrycie kapitału zakladowego A. Pojęcie i rodzaje wkladów 2. Struktura kapitału zakladowego A. Pojęcie akcji B.…

Rachunkowość w zarządzaniu środkami trwałymi.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I.Rzeczowy majatek trwaly w firmie 1.1 Istota i znaczenie środków trwałych w firmie………4 1.2 Rzeczowy majatek trwaly w polskim prawie bilansowym i podatkowym………12 1.3 Kryteria grupowania środków trwalych………16 1.4 Istota i metody wyceny środków trwalych………21 1.5 Rodzaje wartosci środków trwalych………23 1.6 Wycena wartosci…

Rzeczowe aktywa trwale w prawie bilansowym i podatkowym.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka rzeczowego majatku trwalego 1.1 Charakterystyka rzeczowych składników majatku trwalego 1.2 Istota i elementy składników majatku trwalego 1.3 Klasyfikacja środków trwalych 1.4 Środki trwale w budowie 1.5 Kryteria grupowania rzeczowych składników majatku trwalego 1.6 Istota i metody wyceny wartosci rzeczowego majatku trwalego…