Kategoria: Public Relations

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Rola Public Relations w kreowaniu wizerunku firmy na przykładzie firmy PZU S.A.

Wstęp………..4 Rozdaiał I Rola Public Relations w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w nowoczesnej firmie  1.1. Istota komunikacji interpersonalnej w działaniach Public Relations – różne ujęcia i czynniki wyznaczające jej poziom……….. 7 1.2. Proces komunikacji z otoczeniem zewnętrznym i cele działań PR w tym zakresie……….. 15 1.2.1.Działania marketingowe jako wyraz działań Public Relations ………..18 1.3. Rodzaje…
Przeczytaj więcej

Przejawy manipulacji w środkach masowego przekazu

Wstęp………3 Rozdział 1 Wprowadzenie do problematyki mass mediów 1.1. Definicja mass mediów i komunikowania masowego……… 4 1.2. Historia mass mediów ………7 1.3. Charakterystyka współczesnych środków masowego przekazu……… 11 Rozdział 2 Manipulacja w mass mediach 2.1. Definicja manipulacji………15 2.2. Mass media a manipulacja ………17 2.3. Techniki manipulacji w mass mediach……… 19 2.4. Prawo a manipulacja ………23…
Przeczytaj więcej

Reklama internetowa w strategii marketingowej przedsiębiorstwa

Wstęp……… 5 Rozdział 1 Reklama i promocja w świetle literatury 1.1. Podstawowe pojęcia związane z reklamą………. 7 1.2. Rodzaje reklamy ……….11 1.3. Strategia reklamy ……….14 Rozdział 2 Reklama internetowa na tle reklamy tradycyjnej. 2.1. Rola Internetu we współczesnym świecie ……….19 2.2. Reklama tradycyjna a reklama w Internecie ……….22 2.3. Postrzeganie reklamy internetowej………. 25 2.4. Rynek…
Przeczytaj więcej

Dlug jako czynnik ksztaltujacy dzialanie i rozwój przedsiębiorstwa

Wstęp Rozdzial 1 Znaczenie dlugu w finansach przedsiebiorstw 1.Pojecie i znaczenie dlugu 2.Źródła finansowania przedsiewziec gospodarczych 3.Możliwościpozyskiwania kapitału obcego przez przedsiębiorstwa 3.1 Bankowe kredyty inwestycyjne, pozyczki dlugoterminowe 3.2 Emisja obligacji i innych dlugoterminowych papierów dluznych 3.3 Leasing 3.4 Krótkoterminowe kredyty bankowe, pozyczki 3.5 Emisja krótkoterminowych papierów dluznych 4.Strategie finansowania majatku firm Rozdzial 2. Czynniki kształtujące…
Przeczytaj więcej

Formy ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach.

Wstęp Rozdzial I Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw 1. Zadania rachunkowosci 2. Rodzaje rachunkowosci 3. Znaczenie rachunkowosci Rozdzial II Male przedsiębiorstwa i ich miejsce w gospodarce narodowej 1. Pojecie i rozwój małych firm 2. Miejsce i znaczenie małych przedsiebiorstw w rozwoju gospodarki narodowej Rozdzial III Formy rozliczeń działalności małych przedsiebiorstw 1. Podatkowa księga przychodów i…
Przeczytaj więcej

Rachunkowość małych przedsiebiorstw. Ryczaltowa forma rozliczen.

Wstęp………..3 Rozdzial I Przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej………..6 1. Istota i zadania przedsiębiorstwa 2. Rodzaje przedsiebiorstw 3. Znaczenie małych przedsiebiorstw w gospodarce narodowej Rozdzial II Rachunkowość przedsiębiorstwa………..28 1. Zadania rachunkowosci 2. Rodzaje rachunkowosci 3. Ewidencja działalności małych firm Rozdzial III Ryczalt ewidencjonowany, jako sposób działalności małych przedsiebiorstw………..52 1. Podstawy prawne i charakterystyka 2. Ocena i znaczenie…
Przeczytaj więcej

Ewidencja działalności małych przedsiebiorstw – podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Wstęp………..2 Rozdzial I Male przedsiębiorstwa i ich znaczenie w gospodarce……….. 4 narodowej 1. Istota i podzial przedsiebiorstw 2. Miejsce i znacznie małych przedsiebiorstw w rozwoju gospodarczym kraju Rozdzial II Formy ewidencji działalności małych przedsiebiorstw………..22 1. Istota i zasady rachunkowosci 2. Formy rozliczeń działalności małych i srednich przedsiebiorstw Rozdzial III Ksiega przychodów i rozchodów jako jedna…
Przeczytaj więcej

Emisja obligacji jako jedno ze zródel pozyskiwania kapitału obcego

Wstęp………….2 Rozdzial I Formy finansowaia działalności przedsiębiorstwa………….3 1.1 Finansowanie wlasne 1.1.1. Zysk zatrzymany 1.1.2. Amortyzacja 1.1.3. Fundusz zapasowy 1.1.4. Akcje 1.2 Koszt kapitału wlasnego 1.2.1 Koszt zatrzymanych zysków 1.2.2 Koszt kapitału wlasnego gromadzonego przez emisje nowych akcji zwyklych. 1.2.3 Koszt kapitału wlasnego gromadzonego w wyniku emisji nowych akcji uprzywilejowanych. 1.3 Finansowanie obce 1.3.1 Kredyt 1.3.2…
Przeczytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jeden ze sposobów rozliczeń podatkowych małych przedsiebiorstw.

Wstęp………..3 Rozdzial I Przedsiebiorstwo i jego miejsce w gospodarce narodowej…………5 1. Istota i rodzaje przedsiebiorstw 2. Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw Rozdzial II Male przedsiębiorstwa…………28 1. Podzial małych przedsiebiorstw 2. Znaczenie małych przedsiebiorstw w ekonomice kraju oraz perspektywy ich rozwoju Rozdzial III Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji działalności małych i srednich przedsiebiorstw…
Przeczytaj więcej

Amortyzacja jako instrument polityki oddzialywania na wynik firmy

Wstęp. Rozdzial I Amortyzacja środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych. 1.1 Istota, funkcje i zasady amortyzacji jako kategorii ekonomicznej. 1.2 Przedmiot amortyzacji wedlug prawa handlowego, a prawa podatkowego. 1.3 Wartość poczatkowa podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych. 1.4 Fizyczne i ekonomiczne zuzycie środków trwalych. 1.5 Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o…
Przeczytaj więcej

Rachunkowość zarzadcza

Rozdzial 1. Rachunkowość zarzadcza…………4 1.1 Zarys historii rachunkowosci 1.2. Pojecie, funkcje i metody rachunkowosci 1.3. Rachunkowość finansowa 1.4. Pojecie i geneza rachunkowosci zarzadczej 1.5 Rachunkowość zarzadcza, a rachunkowosc finansowa 1.6 Glówne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiazywanych w ramach rachunkowosci zarzadczej Rozdzial 2.Rachunkowość finansowa…………20 2.1 Istota, klasyfikacja i zadania sprawozdan finansowych 2.2 Nadrzedne zasady rachunkowosc finansowej 2.3…
Przeczytaj więcej

Obnizenie kapitału w spółce akcyjnej

Rozdzial I Pojecie i funkcje kapitalów spółki akcyjnej 1. Kapitalowy charakter spółki akcyjnej. 2. Pojecie kapitału zakladowego 3. Funkcje kapitału zakladowego Rozdzial II Pojecie i struktura kapitału zakladowego 1. Pokrycie kapitału zakladowego A. Pojecie i rodzaje wkladów 2. Struktura kapitału zakladowego A. Pojecie akcji B. Wartość akcji C. Umorzenie akcji Rozdzial III Obnizenie kapitału zakladowego…
Przeczytaj więcej

Rachunkowość w zarządzaniu środkami trwałymi.

Wstęp………3 Rozdzial I.Rzeczowy majatek trwaly w firmie 1.1 Istota i znaczenie środków trwałych w firmie………4 1.2 Rzeczowy majatek trwaly w polskim prawie bilansowym i podatkowym………12 1.3 Kryteria grupowania środków trwalych………16 1.4 Istota i metody wyceny środków trwalych………21 1.5 Rodzaje wartosci środków trwalych………23 1.6 Wycena wartosci poczatkowej składników aktywów trwalych……….26 Rozdzial II. Pomiar zuzycia środków trwałych…
Przeczytaj więcej

Rzeczowe aktywa trwale w prawie bilansowym i podatkowym.

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka rzeczowego majatku trwalego 1.1 Charakterystyka rzeczowych składników majatku trwalego 1.2 Istota i elementy składników majatku trwalego 1.3 Klasyfikacja środków trwalych 1.4 Środki trwale w budowie 1.5 Kryteria grupowania rzeczowych składników majatku trwalego 1.6 Istota i metody wyceny wartosci rzeczowego majatku trwalego 1.7 Rodzaje wartosci rzeczowego majatku trwalego Rozdzial II. Procedura obrachunkowa…
Przeczytaj więcej

Proces przechodzenia na ksiegi rachunkowe na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp………4 Rozdzial I. Formy i zasady opodatkowania jednostek gospodarczych ………6 1.1 Podstawy prawne działalności gospodarczej 1.2 Opodatkowanie jednostek gospodarczych 1.3 Obowiazek prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów 1.4 Obowiazek zakladania i prowadzenia ksiag rachunkowych Rozdzial II. Zasady prowadzenia ewidencji w podatkowej ksiedze przychodów i rozchodów………33 2.1 Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów 2.2 Budowa…
Przeczytaj więcej

Charakterystyka i klasyfikacja rozrachunków w rachunkowości.

Wstęp ……….3 Rozdzial I. Istota i klasyfikacja rozrachunków ……….4 1.1. Pojecie rozrachunków 1.2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 1.3. Rozrachunki publiczno-prawne 1.4. Rozrachunki z pracownikami 1.5. Pozostale rozrachunki 1.6. Odpisy aktualizujace rozrachunki Rozdzial II. Zasady dokumentowania i ewidencja poszczególnych grup rozrachunków dotyczacych działalności gospodarczej……….24 2.1. Wprowadzenie 2.2. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 2.3. Ewidencja…
Przeczytaj więcej

Rachunkowość budżetowa na przykładzie jednostki X OHP dzialajacej na terenie województwa malopolskiego za lata 2004 – 2006.

Wstęp………4 Rozdzial I Charakterystyka sektora finansów publicznych w Polsce 1.1 Charakterystyka sektora finansów publicznych………5 1.2 Zadania podmiotów sektora publicznego………12 1.3 Budżet państwa, a budżet samorządu terytorialnego………15 1.4 Klasyfikacja budżetowa………21 Rozdzial IIRachunkowość jednostki budżetowej 2.1 Podstawowe zasady rachunkowosci jednostek budżetowych………29 2.2 Zakladowy plan kont………33 2.3 Dochody i wydatki jednostki budżetowej………45 2.4 Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego………51…
Przeczytaj więcej

Rozrachunki z pracownikami na przykładzie Gimnazjum .

Wstęp ……… 4 Rozdzial I. Istota i pojecie rozrachunków z pracownikami 1. Ogólna charakterystyka rozrachunków z pracownikami ……… 5 2. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ……… 6 3. Rozrachunki z tytułu podrózy sluzbowych pracowników……… 7 4. Rozrachunki z pracownikami z tytułu Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych ……… 9 5. Ochrona zdrowia nauczycieli oraz doksztalcanie i doskonalenie zawodowe…
Przeczytaj więcej

Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej (małych przedsiebiorców).

Wstęp………4 Rozdzial I Istota i podstawy prawne działalności gospodarczej 1.1 Klasyfikacja podmiotów prowadzacych dzialalnosc gospodarcza ………7 1.1.1 Formy prawno-organizacyjne prowadzacych dzialalnosc gospodarcza 1.1.2 Klasyfikacja podmiotów prowadzacych dzialalnosc gospodarcza. 1.2 Podstawy prawne funkcjonowania małych i srednich przedsiebiorców w Polsce………17 1.3 Wymagania formalno-prawne zalozenia działalności gospodarczej………20 1.3.1 Zalozenie jednoosobowej działalności gospodarczej………20 1.3.2 Rejestracja spółek handlowych……… ………25 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartosci materialnych na tle amortyzacji bilansowej.

Wstęp………3 Rozdzial 1 Środki trwale………5 1.1 Pojecie środków trwałych w prawie bilansowym 1.2 Pojecie środków trwałych w prawie podatkowym 1.3 Podstawowe róznice w definiowaniu środków trwalych 1.4 Ustalenie wartosci poczatkowej środków trwalych 1.5 Zmiana wartosci poczatkowej środków trwalych Rozdzial 2 Wartosci niematerialne i prawne………23 2.1 Pojecie wartosci niematerialnych i prawnych 2.2 Wartosci niematerialne i prawne…
Przeczytaj więcej

Wartosci poznawcze i specyfika rachunkowosci rolnej na podstawie danych indywidualnego gospodarstwa rolnego

Wstęp………….4 Rozdzial 1. Rola rachunkowosci w funkcjonowaniu podmiotów 1.1. Pojecie rachunkowosci i podstawy prawne…………. 6 1.2. Podstawowe pojecia stosowane w rachunkowosci finansowej…………. 11 1.3. Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza ………….17 1.4. Dokumentacja zdarzen gospodarczych………….22 Rozdzial 2. Charakterystyka rachunkowosci rolnej. 2.1. Wykorzystanie rachunkowosci w gospodarstwie rolnym………….27 2.2. Zasady prowadzenia rachunkowosci w gospodarstwie rolnym ………….32 2.3. Wykorzystanie…
Przeczytaj więcej

Analiza rozwiazan franczyzowych w prowadzeniu działalności gospodarczej na przykładzie McDonald

Wstęp Rozdzial 1. Istota i znaczenie franczyzy 1.1 Historia franczyzy………..6 1.2 Istota franczyzy……….. 7 1.3 Rodzaje franczyzy……….. 9 1.4 Korzysci z franczyzy jako formy prowadzenia działalności gospodarczej……….. 11 Rozdzial 2. Franczyza w prawie europejskim i polskim 2.1 Regulacje prawne dotyczace franczyzy w Unii Europejskiej……….. 13 2.2 Regulacje prawne dotyczace franczyzy w Polsce……….. 15 2.3 Umowa…
Przeczytaj więcej

Gospodarstwo domowe jako podmiot współczesnego rynku.

Wstęp…………3 Rozdzial 1. Gospodarstwo domowe – charakterystyka…………3 1.1 Historia powstania gospodarstwa domowego 1.2 Klasyfikacja gospodarstw domowych 1.3 Funkcja i cele gospodarstw domowego 1.4 Miejsce rola gospodarstwa domowego we wspólczesnej gospodarce 1.5 Determinanty zachowan ekonomicznych gospodarstw domowych Rozdzial 2. Gospodarstwo domowe – zalozenia, sfera działania , podmiot rynku…………27 2.1 Konsumpcja gospodarstw domowych jako jedna z funkcji…
Przeczytaj więcej

Wpływ systemu motywacyjnego na efektywnosc organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa gminna spóldzielnia – XYZ

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Motywowanie jako instrument oddzialywania. 1.1. Istota i rodzaje motywacji……….5 1.2. Motywowanie jako funkcja zarządzania……….9 1.3. Modele motywacji……….16 1.4. Teorie motywacji a potrzeby pracowników……….22 1.5. Instrumenty pobudzania motywacji……….28 Rozdzial 2. Czynniki motywujace pracowników. 2.1. Placa jako srodek motywacji……….31 2.2. Społeczne uwarunkowania efektywnosci plac……….34 2.3. Wpływ kadry kierowniczej na potrzeby procesu motywowania……….36 2.4. Nagrody…
Przeczytaj więcej

Analiza rentownosci firmy Piekarnia XYZ Spólka Jawna.

Wstęp……… 3 Rozdzial I. Teoretyczne podstawy analizy rentownosci przedsiębiorstwa……… 4 1.1 Istota i znaczenie analizy rentownosci w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Sposoby pomiaru rentownosci……… 7 1.2 Źródła informacji wykorzystywanych w analizie……… 10 Rozdzial II. Próg rentownosci i jego przydatnosc w praktyce 2.1. Identyfikacja i analiza kosztów zmiennych……… 15 2.2. Próg rentownosci – krótka charakterystyka……… 17 2.3. Próg…
Przeczytaj więcej

Budzetowanie na potrzeby biura rachunkowego

Wstęp……….6 Rozdzial 1. Budzetowanie jako narzedzie zarządzania 1.1. Geneza budżetowania………. 8 1.2. Podstawowe definicje………. 13 1.3. Budzetowanie jako metoda zarządzania………. 14 1.4. Klasyfikacja budżetów ……….17 1.5. Sporzadzanie budżetów ……….20 1.6. Ewidencja budżetów ……….26 Rozdzial 2. Metodyka budżetowania 2.1. Pojecie procesu budżetowania………. 28 2.2. Metody budżetowania ……….30 2.3. Funkcje i zadania budżetowania w przedsiębiorstwie………. 35 2.4.…
Przeczytaj więcej

Formy działalności oraz ewidencji gospodarczej w małych przedsiębiorstwach

Wstęp Rozdzial I Rola rachunkowosci w działalności małych przedsiebiorstw. 1.1. Definicje i rozwój sektora małych i srednich przedsiebiorstw…………7 1.2. Rodzaje dzialalnosc gospodarczej…………. 11 1.3. Pojecie i zakres rachunkowości…………. 13 1.4. Znaczenie i ewidencja gospodarcza rachunkowości…………. 15 1.5. Proces rozpoczecia działalności gospodarczej…………. 17 1.6. Przychody i koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej…………. 25 Rozdzial II. Formy…
Przeczytaj więcej

Istota wyniku finansowego.

Wstęp………5 Rozdzial I Istota wyniku finansowego 1.1. Pojecie i znaczenie wyniku finansowego……… 7 1.2. Regulacje prawne wyniku finansowego……… 9 1.3. Ustalanie wyniku finansowego jako rezultat procesów gospodarczych……… 12 1.4. Wynik finansowy a wynik podatkowy……… 13 1.5. Wynik finansowy a wynik rzeczowy……… 16 Rozdzial II Elementy wyniku finansowego 2.1. Zwiekszenia wyniku finansowego……… 17 2.1.1. Przychody……… 17…
Przeczytaj więcej

Wycena i ewidencja środków trwalych

Wstęp………..3 Rozdzial I Pojecie i klasyfikacja środków trwalych. 1.1. Pojecie środków trwalych………..4 1.2. Klasyfikacja środków trwalych………..7 Rozdzial II Wycena środków trwalych. 2.1. Wprowadzenie do wyceny………..32 2.2. Metody wyceny………..32 2.3. Wartość poczatkowa środków trwałych wedlug prawa bilansowego………..34 2.4. Wartość poczatkowa środków trwałych wedlug ustaw podatkowych………..35 2.5. Zmiana wartosci poczatkowej srodka trwalego ………..36 Rozdzial III Ewidencja i…
Przeczytaj więcej

Samozatrudnienie jako forma prowadzenia działalności gospodarczej.

Wstęp Rozdzial I Pojecie samozatrudnienia 1. Działalność gospodarcza-definicja……….. 6 2. Przedsiebiorca-definicja……….. 10 3. Cechy działalności gospodarczej……….. 13 Rozdzial II Wymogi formalne rozpoczecia aktywizacji zawodowej w formie samozatrudnienia……….. 18 Rozdzial III Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej……….. 29 Rozdzial IV Ocena samo zatrudnienia ………..40 1. Pozytywne aspekty ………..40 2. Negatywne aspekty ………..41 Zakończenie. Bibliografia

Biegly Rewident, jako zawód publicznego zaufania w regulacjach prawnych.

Wstęp………. 3 Rozdzial 1 Biegly Rewident, jako zawód publicznego zaufania w regulacjach prawnych 1.1 Pojecie i istota bieglego rewidenta……….4 1.2 Wiarygodnosc i etyka Bieglego Rewidenta……….9 1.3 Techniki stosowane w badaniu sprawozdania finansowego……….15 Rozdzial 2 Wiarygodnosc sprawozdania finansowego 2.1 Sprawozdanie finansowe, jako produkt finalny rachunkowości……….21 2.2 Adresaci sprawozdan finansowych……….30 2.3 Sprawozdanie finansowe a biegly rewident……….34 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Rachunkowość i zarzadzanie rozrachunkami z tytułu wynagrodzeń na przykładzie firmy XYZ SP.Z O.O.

Wstęp. Rozdzial 1 Wynagrodzenie za prace ogólna charakterystyka 1.1 Istota wynagrodzen. 1.2 Formy wynagrodzeń za prace. 1.3 Funkcje wynagrodzeń pracowników. 1.4 Istota ochrony wynagrodzeń za prace. Rozdzial 2 Obligatoryjne i fakultatywne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy 2.1 Wynagrodzenie zasadnicze i uzupelniajace. 2.2 Wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy. 2.3 Swiadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz…
Przeczytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji stosowana w PPHU XYZ w XYZ nalezacego do sektora MSP

Wstęp Rozdzial I. Podstawy prawne, zakres obowiazywania oraz zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………5 1.1. Podatnicy zobowiazani do prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów 1.2. Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów 1.3. Zakres stosowanych dowodów dokumentacji ksiegowej i ich rodzaje 1.4. Ewidencja uzupelniajaca do podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………15 Rozdzial II. Prezentacja przedsiębiorstwa…
Przeczytaj więcej

Porównanie pozycji bilansowych w oparciu o ustawe o rachunkowosc oraz MSR.

Wstęp………3 Rozdzial I. Istota, cele i znaczenie bilansu. 1. Pojecie bilansu, jego elementy i rodzaje………7 2. Formy prezentacji i uklad bilansu………14 3. Cele i funkcje bilansu w teorii i praktyce………19 Rozdzial II. Podstawowe kategorie bilansu. 1. Aktywa jako kluczowe kategorie bilansu………26 2. Zobowiazania jako element zródel finansowania………37 3. Kapital wlasny i jego struktura………45 Rozdzial III.…
Przeczytaj więcej

Bilans jako podstawowe źródłooceny sytuacji finansowej i majatkowej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ Kalisz

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka sprawozdan finansowych ze szczególnym uwzglednieniem bilansu 1.1. Istota i cel sporzadzania bilansu oraz pozostalych elementów sprawozdania finansowego 1.2. Zasady sporzadzania bilansu oraz pozostalych elementów sprawozdania finansowego 1.3. Uzytkownicy sprawozdan finansowych 1.4. Elementy sprawozdania finansowego 1.4.1. Bilans 1.4.2. Pozostale elementy sprawozdania finansowego Rozdzial II Analiza sytuacji kapitalowo-majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa w oparciu…
Przeczytaj więcej

Dokumentacja w podatku VAT

Wstęp ………4 Rozdzial 1. Podatek od towarów i uslug- charakterystyka ogólna. 1. Ogólne pojecie podatku i jego cechy ………6 2. Podstawa opodatkowania , stawki podatku VAT ………8 3. Podatek nalezny i naliczony………9 4. Zwroty, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatku VAT………10 Rozdzial 2 Fakturowanie w podatku VAT 1. Tresc faktur………13 2. Sposób wystawiania faktur oraz not korygujacych…
Przeczytaj więcej

Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym.

Wstęp………..4 Rozdzial I Charakterystyka środków trwalych. 1.1 Pojecie środków trwalych………..6 1.2 Klasyfikacja środków trwalych………..9 1.3 Zuzycie środków trwalych………..15 Rozdzial II Istota amortyzacji środków trwalych. 2.1 Pojecie i funkcje amortyzacji środków trwalych………..19 2.2 Podstawa amortyzacji środków trwalych………..24 2.3 Metody amortyzacji środków trwalych………..28 Rozdzial III Zasady amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie ‚Stacja paliw’ 3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa ‚Stacja…
Przeczytaj więcej

Istota i znaczenie środków trwałych w działalności jednostki gospodarczej

Wstęp ……….4 Rozdzial I. Pojecie i klasyfikacja środków trwalych 1.1. Pojecie środków trwalych………. 7 1.1.1. Pojecie środków trwałych w prawie bilansowym………. 9 1.1.2. Pojecie środków trwałych w prawie podatkowym ……….12 1.2. Klasyfikacja środków trwalych ……….15 1.3. Ustalanie wartosci poczatkowej środków trwalych ……….17 Rozdzial II. Ewidencja i amortyzacja środków trwalych 2.1. Ewidencja środków trwalych ……….25 2.2.…
Przeczytaj więcej

Optymalizacja struktury środków trwałych w zarządzaniu przedsiebiorstwem na przykładzie firmy xyz

Wstęp ………3 Rozdzial 1. Charakterystyka środków trwalych 1.1. Istota rachunkowości……….. 5 1.1.1. Zakres oraz funkcje rachunkowości……….. 5 1.2 Podzial zasobów majatkowych (aktywów) i zródel pochodzenia majatku (pasywów)……….. 8 1.3. Szczególowa charakterystyka środków trwalych……….. 10 1.4. Środki trwale w przepisach podatkowych……….. 13 1.4.1. Relacja pomiedzy prawem bilansowym, podatkowym i ustawa o rachunkowości……….. 14 1.5. Klasyfikacja środków…
Przeczytaj więcej

Środki pieniężne i ich ewidencja.

Wstęp……… 5 Rozdzial I Charakterystyka środków pienieznych 1.1. Pojecie i podzial środków pienieznych ……… 6 1.2. Formy rozliczeń pienieznych ……… 10 1.3. Środki pieniężne ujete w bilansię ……… 13 Rozdzial II Rozliczenia gotówkowe 2.1. Zasady gospodarki kasowej………19 2.2. Dokumentacja operacji kasowych ……… 22 2.3. Ewidencja środków pienieznych w kasię ………30 Rozdzial III Rozliczenia bezgotówkowe 3.1.…
Przeczytaj więcej

Ewidencja i amortyzacja rzeczowych składników majatku trwalego na podstawie firmy XXX SP. Z O.O.

Wstęp ……….4 Rozdzial I Pojecie i zakres rzeczowych składników majatku trwalego 1.1. Pojecie środków trwałych ……….5 1.2. Pojecie inwestycji………. 7 1.3. Klasyfikacja środków trwalych………. 9 Rozdzial II Ewidencja środków trwalych 2.1. Ogólne zasady ewidencji środków trwalych ……….12 2.2. Środki trwale pozyskane z inwestycji ……….16 2.3. Środki trwale uzyskane w drodze zakupu………. 17 2.4. Doplaty, subwencje…
Przeczytaj więcej

Rachunkowość zarzadcza jako narzędzie efektywnego zarządzania przedsiebiorstwem

Wstęp………… 4 Rozdzial 1. Istota i zakres rachunkowosci zarzadczej 1.1. Istota rachunkowosci …………7 1.2. Definicja rachunkowosci zarzadczej …………10 1.3. Rachunkowość zarzadcza a rachunkowosc finansowa …………11 1.4. Rachunkowość zarzadcza a rachunek kosztów …………15 1.5. Rachunkowość zarzadcza w procesię decyzyjnym …………18 1.6. Rachunkowość zarzadcza w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………… 21 Rozdzial 2. Modele rachunku kosztów w rachunkowosci zarzadczej…
Przeczytaj więcej

Kopalnia Wegla Brunatnego ‚Adamów’ Spólka Akcyjna, ocena kondycji finansowej kopalni przy wykorzystaniu rachunku przeplywów pienieznych.

Wstęp Rozdzial I. Rachunek przeplywów pienieznych jako źródłoinformacji do analizy finansowej. 1.1.Rachunek przeplywów pienieznych jako podstawa plynnosci finansowej. 1.2. Działalność operacyjna. 1.3. Działalność inwestycyjna 1.4. Działalność finansowa. 1.5. Rachunek przeplywów pienieznych jako integralna czesc analizy finansowej. Rozdzial II. Analiza finansowa i wskazniki struktury rachunek przeplywów pienieznych. 1.1. Istota analizy finansowej rachunku przeplywów pienieznych. 1.2.Analiza wskazników…
Przeczytaj więcej

Rozliczenie wynagrodzen

Wstęp……….3 Rozdzial I Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzen. 1.Wynagrodzenie- róznorodnosc ujec………..5 2.Formy wynagrodzeń pracowników………..8 3.Funkcje wynagrodzeń pracowników………..14 4.System wynagrodzeń pracowników………..18 Rozdzial II Obligatoryjne i fakultatywne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy. 1.Wynagrodzenie ze stosunku pracy………..25 2.Wynagrodzenie za czas nie wykonywania pracy………..32 3.Odprawy i odszkodowania………..37 Rozdzial III Pomiar i ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników. 1. Dokumentacja…
Przeczytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jeden ze sposobów ewidencji podatkowej przedsiebiorstw reprezentujacych sektor MMSP

Wstęp Rozdzial I Przedsiebiorstwo i jego miejsce w gospodarce narodowej 1. Istota i rodzaje przedsiebiorstw 2. Podzial, ogólna charakterystyka i perspektywy rozwoju sektora MMSP 3. Funkcje i rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw Rozdzial II PKPiR jako forma ewidencji działalności przedsiebiorstw 1. Podstawy prawne oraz zakres obowiazywania 2. Zasady prowadzenia PKPiR 3. Ocena PKPiR na tle…
Przeczytaj więcej

Prawo zamówien publicznych, a racjonalne wydatkowe środków budżetowych.

Wstęp……… 4 Rozdzial I Cele i istota systemu zamówien publicznych. 1. Cele systemu zamówien publicznych……… 7 1.1. Efektywność wydatkowania środków publicznych……… 7 1.2. Przeciw dzialalania zjawiskom patologicznym……… 7 1.3. Zielone zamówienia……… 8 2. Zasady postępowania przy udzielaniu zamówien publicznych……… 9 2.1. Zasada równego traktowania oferentów……… 10 2.2. Zasada bezstronnosci i obiektywizmu……… 11 2.3. Zasada uczciwej…
Przeczytaj więcej

Uwarunkowania działalności gospodarczej spółek komandytowych (na przykładzie przedsiębiorstwa Media Markt Polska sp. z o.o Bielsko -Biala)

Wstęp ……….. 4 Rozdzial I. Spólka jako forma organizacyjno-prawna podmiotów gospodarczych w Polsce 1. Rodzaje podmiotów gospodarczych……….. 6 2. Miejsce spółek w gospodarce narodowej……….. 14 2.1. Klasyfikacja spółek ……….. 15 2.2. Rodzaje spółek cywilnych ……….. 17 3. Czynniki determinujace funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w Polsce……….. 21 3.1. Czynniki formalno-prawne……….. 21 3.2. Czynniki ekonomiczno-finansowe ……….. 21 3.3.…
Przeczytaj więcej

Ewidencja i gospodarowanie środkami trwalymi w firmie XYZ

Wstęp………..4 Rozdzial I Pojecie środków trwałych oraz ich klasyfikacja i wycena. 1.1. Pojecie środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym………6 1.2. Klasyfikacja środków trwalych………..10 1.3. Zasady wyceny środków trwalych………..13 Rozdzial II Ewidencja i dokumentacja środków trwalych. 2.1. Podstawowe zasady ewidencji środków trwalych………..19 2.2. Dokumentacja ksiegowa środków trwalych………..21 2.3. Ewidencja zmian wartosci poczatkowej i stanu środków…
Przeczytaj więcej

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pozarolniczej działalności gospodarczej na przykładzie Przedsiębiorstwa Uslugowego XYZ

Wstęp…………5 Rozdzial 1. Rozpoczecie działalności gospodarczej przez osobe fizyczna. 1.1.Wybór wlasciwej formy prowadzenia działalności gospodarczej…………7 1.1.1. Jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza…………7 1.1.2. Działalność w formie spółki cywilnej…………8 1.2.Rejestracja działalności gospodarczej…………9 Rozdzial 2. Zryczaltowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. 2.1. Istota, podstawa prawna oraz stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej…………14 2.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres karty…
Przeczytaj więcej

Charakterystyka biura rachunkowego jako podmiotu gospodarczego.

Wstęp……..3 Rozdzial I. Pojecie, zasady utworzenia i rola biura rachunkowego……… 4 1.1.Wymogi dotyczace utworzenia biura rachunkowego……… 11 1.2.Wpis do ewidencji działalności gospodarczej……… 12 1.3.Numer REGON……… 13 1.4.Rejestracja w urzedzie skarbowym……… 15 1.5.Numer identyfikacji podatkowej – NIP……… 16 1.6.Zgloszenie do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych……… 20 1.7.Wpis na liste doradców podatkowych……… 27 Rozdzial II. Zawód doradcy podatkowego. 2.1.Wykonywanie…
Przeczytaj więcej

Źródła finansowania nowo powstajacej działalności gospodarczej

Wstęp ………3 Rozdzial 1. Sektor małych i srednich przedsiebiorstw. 1.1. Charakterystyka sektora małych i srednich przedsiebiorstw………5 1.2. Rozwój sektora msp w polsce………11 1.3. Rola małych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce narodowej ………14 1.4. Bariery w rozwoju sektora małych i srednich przedsiebiorstw ………18 Rozdzial 2. Najczesciej stosowane źródła finansowania dla powstajacej działalności gospodarczej 2.1. Wprowadzenie do…
Przeczytaj więcej

Wynik finansowy w ujęciu podatkowym i bilansowym

Wstęp………..5 Rozdzial I Wynik finansowy w ujęciu bilansowym 1.1. Istota i funkcje rachunkowosci 1.1.1. Zakres i cele rachunkowości……….. 8 1.1.2. Funkcje rachunkowości……….. 11 1.1.3. Metody poznawcze w rachunkowości……….. 13 1.1.4. Prowadzenie ksiag rachunkowych……….. 14 1.1.5. Wycena aktywów i pasywów oraz ich inwentaryzacja ………..17 1.2. Podstawowe zasady rachunkowosci ujecie bilansowe i podatkowe ………..20 1.3. Przychody i…
Przeczytaj więcej

Rynek nieruchomości, a rynek akcji i obligacji.

Wstęp………. 1 Rozdzial I Rynek nieruchomosci 1.1 Funkcjonowanie rynku nieruchomosci………. 2 1.2 Pojecie i rodzaj nieruchomosci ……….5 1.3 Prawa zwiazane z nieruchomosciami ……….12 1.4. Aspekty zwiazane z funkcjonowaniem rynku nieruchomosci………. 13 Rozdzial II Rynek akcji i obligacji 2.1 Rynek akcji………. 17 2.1 Rynek obligacji ……….21 2.3 Cykle koniunkturalne ……….24 2.4 Korelacja miedzy rynkiem nieruchomosci, a…
Przeczytaj więcej

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie rolniczym

Wprowadzenie………..2 Rozdzial I. Ogólne zagadnienia kosztów 1.1. Istota i zakres kosztów ………..4 1.1.1. Ewidencja kosztów wedlug ich rodzajów………… 6 1.1.2. Ewidencja kosztów wedlug celu ich ponoszenia………… 7 1.2. Zakres, funkcje i systemy rachunku kosztów………… 9 Rozdzial II. Ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym 2.1. Ogólne informacje o przedsiębiorstwie………… 11 2.2. Zasady rachunkowosci w jednostce………… 14 2.2.1.…
Przeczytaj więcej

Ksiegowe zuzycie środków trwałych w przykladowym przedsiebiortwie przemyslowym

Wstęp. Rozdzial 1 Charakterystyka środków trwalych 1.1 Definicja środków trwalych 1.2 Klasyfikacja środków trwalych 1.3 Sposoby wyceny środków trwalych 1.4 Dokumentacja środków trwalych 1.5 Ksiegowa ewidencja środków trwalych Rozdzial 2 Zuzycie środków trwałych i jego pomiar 2.1 Czynniki wpływajace na zuzycie środków trwalych 2.2 Amortyzacja jako odzwierciedlenie zuzycia środków trwalych 2.2.1 Pojecie i funkcje amortyzacji…
Przeczytaj więcej

Podstawa opodatkowania przy podatku rolnym.

Wstęp Rozdzial I Podatek rolny w systemie podatkowym Polski. 1.1. Geneza podatku rolnego…………5 1.2. Ogólna charakterystyka podatku rolnego…………7 Rozdzial II Podstawa opodatkowania przy opodatkowaniu gruntów gospodarstw rolnych i innych gruntów. 2.1. Przyczyny dywersyfikacji gruntów podlegajacych opodatkowaniu podatkiem rolnym…………10 2.2. Podatkowa definicja gospodarstwa rolnego…………11 2.3. Hektar przeliczeniowy i sposób jego ustalania…………14 2.4. Hektar rzeczywisty jako miara…
Przeczytaj więcej

Amortyzacja środków trwałych w świetle prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie firmy X.

Wstęp…………2 Rozdzial I. Charakterystyka środków trwalych. 1.1. Definicja środków trwalych………..4 1.2. Klasyfikacja środków trwalych………..7 1.3. Zasady wyceny środków trwalych………..11 1.4. Róznice i podobienstwa w ujmowaniu definicji środków trwałych w przepisach podatkowych i bilansowych………..15 Rozdzial II. Amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym. 2.1. Pojecie, przyczyny i funkcje amortyzacji…………19 2.2. Zasady i stawki amortyzacji…………23 2.3. Metody amortyzacji………..31…
Przeczytaj więcej

Wynagrodzenia jako koszt przedsiębiorstwa na podstawie szpitala w XYZ

Wstęp ………….3 Rozdzial I Wynagrodzenia jako koszt przedsiębiorstwa 1.1. Pojecie wynagrodzeń …………. 5 1.2. Podzial wynagrodzeń …………. 7 1.3. Elementy systemu wynagrodzeń …………. 10 1.4. Funkcje wynagrodzeń …………. 22 1.5. Lista plac jako podstawowy dokument w zakresię wynagrodzeń …………. 25 Rozdzial II Specyfika szpitala jako jednostki gospodarujacej 2.1. Ogólna charakterystyka badanej jednostki …………. 30 2.2.…
Przeczytaj więcej

Rozliczenie kosztu procesów fuzji i przejec w oparciu o MSSF 3

Wstęp……….. 3 Rozdzial I Fuzje i przejecia w strategii rozwoju przedsiebiorstw 1.1. Fale rozwoju fuzji i przejec……….. 5 1.1.1. Rozwój fuzji i przejec na swiecie……….. 5 1.1.2. Rozwój fuzji i przejec w Polsce ………..10 1.2. Znaczenie fuzji i przejec w rozwoju przedsiebiorstw……….. 13 1.2.1. Istota fuzji i przejec ………..13 1.2.2. Motywy przeprowadzania transakcji fuzji i…
Przeczytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów w małych przedsiębiorstwach

Wstęp…………2 Rozdzial 1. Male przedsiębiorstwa i ich obowiazki ewidencyjne. 1.1. Istota i rodzaje ewidencji podatkowej przedsiebiorstw…………3 1.2. Formy ewidencji w małych przedsiębiorstwach…………6 1.3. Kryteria wyboru formy opodatkowania małych przedsiebiorstw…………10 Rozdzial 2. Ksiega przychodów i rozchodów jako forma ewidencji działalności gospodarczej. 2.1. Charakterystyka ksiegi przychodów i rozchodów…………14 2.2. Podmioty zobowiazane do prowadzenia ksiegi i ich obowiazek…
Przeczytaj więcej

Ewidencja i rozliczanie kosztów przedsiębiorstwa na przykładzie spółki XYZ

Wstęp…………5 Rozdzial I Teoretyczne podstawy rachunkowosci 1.1. Zarys rozwoju rachunkowości…………7 1.2. Istota oraz zadania rachunkowości…………10 1.3. Pojecie kosztów i ich znaczenie…………17 Rozdzial II Wybrane metody ewidencji i rozliczania kosztów działalności operacyjnej 2.1. Rodzaje grupowania kosztów…………21 2.2. Klasyfikacja i ewidencja kosztów w podstawowych ukladach ewidencyjnych…………26 2.2.1. Uklad rodzajowy kosztów…………27 2.2.2. Uklad funkcjonalny kosztów…………31 2.2.3. Uklad funkcjonalno-kalkulacyjny…
Przeczytaj więcej

Podatek dochodowy jako źródło dochodów budżetu państwa.

Wstęp ………4 Rozdzial I Podatek dochodowy jako źródło dochodów budżetu państwa 1.1 Istota budżetu państwa…………6 1.2 Podstawowe instrumenty gromadzenia dochodów budżetu państwa…………8 1.3 Podatek jako instrument gromadzenia dochodów…………11 1.4 Podatek dochodowy i jego cechy…………15 1.5 System podatkowy w Polsce…………23 Rozdzial II Zryczaltowany podatek dochodowy od przychodów Ewidencjonowanych 2.1 Podstawa prawna opodatkowania zryczaltowanego…………26 2.2 Definicje ustawowe…
Przeczytaj więcej

Amortyzacja aktywów trwałych na przykładzie firmy XYZ

Wstęp Rozdzial I Próba definicji amortyzacji, jej przedmiotów, podmiotów i prawnych ograniczen 1.1. Amortyzacja na tle kosztów w przedsiębiorstwie 1.2. Podmioty uprawnione do dokonywania odpisów amortyzacyjnych 1.3. Przedmioty podlegajace odpisom amortyzacyjnym 1.4. Przedmiotowe ograniczenia dotyczace dokonywania odpisów amortyzacyjnych składników majatku przedsiębiorstwa Rozdzial II Środki trwale i wartosci niematerialne i prawne wedlug przepisów bilansowych i podatkowych…
Przeczytaj więcej

Bilansowa a podatkowa amortyzacja środków trwałych na przykładzie przedsiębiorstwa XX S.A.

Wstęp……..5 Rozdzial I Środki trwale jako przedmiot amortyzacji 1.1. Pojecie środków trwałych w prawie bilansowym…….. 7 1.2. Pojecie środków trwałych w prawie podatkowym…….. 9 1.3. Klasyfikacja środków trwalych ……..12 1.4. Ustalenie wartosci poczatkowej środków trwałych jako podstawy amortyzacji…….. 15 1.5. Zmiana wartosci środków trwalych ……..17 Rozdzial II Charakterystyka metod amortyzacji środków trwalych 2.1. Pojecie, istota…
Przeczytaj więcej

Monitoring naleznosci firmy Nestle SA.

Wstęp……….. 5 Rozdzial I Charakterystyka rozrachunków z odbiorcami. 1.1. Pojecie, znaczenie i struktura naleznosci……….. 6 1.2. Odpis aktualizujacy naleznosci……….. 7 1.3. Inwentaryzacja naleznosci……….. 8 Rozdzial II Zarządzanie naleznosciami. 2.1. Podstawowe fazy zarządzania naleznosciami……….. 12 2.2. Zabezpieczenie wierzytelnosci …………18 2.2.1. Rodzaje ubezpieczen naleznosci……….. 22 2.2.2. Korzysci plynace z ubezpieczenia naleznosci……….. 24 2.3. Monitoring przeterminowanych naleznosci……….. 25…
Przeczytaj więcej

Środki trwale i ich amortyzacja.

Wstęp. Rozdzial 1. Teoretyczne aspekty środków trwalych 1.1 Istota i klasyfikacja środków trwalych……… 7 1.2 Ujecie bilansowe środków trwalych……… 11 1.3 Wycena środków trwalych……… 13 1.4 Ewidencja i dokumentacja środków trwalych……… 14 1.5 Inwentaryzacja środków trwalych……… 20 Rozdzial 2 Charakterystyka amortyzacji 2.1 Pojecie i funkcje amortyzacji……… 23 2.2 Metody amortyzacji ………24 2.2.1 Metoda liniowa ………24…
Przeczytaj więcej

Kapital obrotowy netto jako miara plynnosci finansowej – analiza na przykładzie branzy miesnej.

Wstęp………….5 Rozdzial 1. Istota przedsiębiorstwa, celów jego działania oraz sposoby ich pomiaru 1.1 Definicja przedsiębiorstwa…………. 7 1.2 Rodzaje przedsiebiorstw ………….11 1.2.1 Przedsiebiorstwo jednoosobowe…………. 12 1.2.2 Przedsiebiorstwo panstwowe…………. 13 1.2.3 Przedsiębiorstwa-spóldzielnie…………. 15 1.2.4 Spólki…………. 15 1.2.4.1 Spólki osobowe ………….16 1.2.4.2 Spólki kapitalowe ………….18 1.3 Podstawowe cele działania przedsiębiorstwa…………..19 1.4 Źródła i sposoby pomiaru celów przedsiębiorstwa…………. 26…
Przeczytaj więcej

Raporty finansowe w procesię decyzyjnym

Wstęp. Rozdzial I Proces podejmowania decyzji w firmie 1.1. Definicja i okreslenie procesu podejmowania decyzji 1.2.Istota procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie 1.3. Rozwiazywanie problemów – a przygotowanie decyzji. 1.4. Rola menedzera w procesię zarządzania 1.5. Podejmowanie decyzji w oparciu o monitorowanie rynku 1.6. Okreslenie celu decyzji w firmie 1.7. Znaczenie i rola informacji finansowych w…
Przeczytaj więcej

Franchising – czyli sposób na biznes na przykładzie ING Banku Slaskiego.

Wstęp 1. Cel i hipotezy badawcze 2. Historia Ing Banku Slaskiego S.A. 3. Definicja franczyzy ( franchisingu ). 4. Historia franczyzy 5. Uwarunkowania umowy franchisingu a. Korzysci dla franczyzodawcy b. Korzysci dla franczyzobiorcy c. Wady franczyzy dla franczyzobiorców 6. Przyczyny porazek franczyzodawców 7. Oferowane produkty bankowe w Placówkach Franczyzowych ING Banku Slaskiego S.A. 8. Wyniki…
Przeczytaj więcej

Narzedzia polityki finansowej miasta Szczecina

Wstęp……….2 Rozdzial I Narzedzia polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego 1.1. Charakterystyka budżetu zadaniowego……….4 1.2. Wieloletnie planowanie finansowe……….6 1.3. Wieloletni plan inwestycyjny……….8 1.4. Dlug publiczny……….10 1.5. Rating……….12 Rozdzial II Narzedzia polityki finansowej miasta Szczecin za 2012 rok. 2.1. Planowane dochody budżetowe miasta Szczecin na 2012 rok……….14 2.2. Planowane wydatki budżetowe miasta Szczecin na 2012 rok……….17 2.3.…
Przeczytaj więcej

Środki trwale i wartosci niematerialne i prawne w świetle obowiazujacego prawa.

Wstęp ……….3 Rozdzial 1 Środki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne wedlug prawa bilansowego. 1.1 Ogólne zagadnienia środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych prawnych……….5 1.2 Amortyzacja bilansowa ……….14 1.3 Wycena środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych……….17 Rozdzial 2 Środki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne wedlug prawa podatkowego. 2.1 Ogólne zasady zaliczania zuzycia…
Przeczytaj więcej

Wynik finansowy jako kategoria bilansowa i podatkowa w spółce kapitalowej

Wstęp……….4 Rozdzial 1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym 1.1. Istota rachunkowosci oraz jej podstawy prawne………. 6 1.2. Funkcje rachunkowości………. 9 1.3. Podstawowe zasady rachunkowosci ……….11 1.4. Metody poznawcze stosowane przez rachunkowosc ……….14 1.5. Elementy sprawozdania finansowego ……….15 1.6. Procedura ustalania wyniku finansowego………. 23 1.7. Podatek odroczony ……….26 1.8. Przychody wedlug prawa bilansowego………. 31 1.9. Koszty…
Przeczytaj więcej

Wykorzystanie analizy zmian w kapitale wlasnym dla celów zarządzania przedsiębiorstwem.

Wstęp. Rozdzial I Istota i klasyfikacja kapitału wlasnego w spólkach handlowych ……….2 1. Pojecie i funkcje kapitału wlasnego ……….5 2. Źródła pozyskiwania kapitału wlasnego………. 9 3. Charakterystyka składników kapitału wlasnego spółek kapitalowych………. 13 3.1 Kapital zakladowy ……….13 3.2 Kapital zapasowy ……….21 3.3 Kapital rezerwowy………. 21 Rozdzial II Prezentacja kapitału wlasnego Grupy Kapitalowej Grupy Lotos S.A.…
Przeczytaj więcej

Sprawozdawczość budżetowa samorządowej jednostki budżetowej na przykładzie gminnego osrodka sportu i rekreacji w ”x”

Wstęp Rozdzial 1. Prawno-finansowe podstawy działalności samorządowej jednostki budżetowej 1.1. Zakres i struktura podmiotowa finansów publicznych 1.2. Pojecie jednostki budżetowej 1.3. Samorzadowa jednostka budżetowa – podstawy prawno-finansowe 1.4. Rachunkowość jednostki budżetowej Rozdzial 2. Istota i zasady sprawozdawczosci finansowej w podsektorze samorzadowym sektora finansów publicznych 2.1. Podstawy prawne sprawozdawczosci budżetowej w podsektorze samorzadowym 2.2. Ogólne zasady…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie kapitalem obrotowym a plynnosc finansowa przedsiębiorstwa XYZ

Wstęp. Rozdzial 1 Plynnosc finansowa i jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 1.1. Pojecie plynnosci finansowej. 1.2. Czynniki wpływajace na plynnosc finansowa. 1.3. Skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia finansowa. Rozdzial 2 Miary plynnosci finansowej. 2.1. Statyczne metody badania plynnosci serwisie. 2.2. Dynamiczne metody badania plynnosci. 2.3. Dodatkowe metody pomiaru plynnosci finansowej. Rozdzial 3 Wykorzystanie kapitału obrotowego do…
Przeczytaj więcej

Funkcjonowanie systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie

Wstęp…………5 Rozdzial 1 Wspólczesna koncepcja wynagrodzeń 1.1. Pojecie oraz istota wynagrodzenia………… 7 1.2. Podstawowe funkcje wynagrodzeń …………9 1.3. Klasyfikacja wynagrodzeń …………14 1.4. Formy wynagrodzeń …………15 1.5. Struktura wewnetrzna wynagrodzen………… 21 Rozdzial 2 Regulacje praw pracownika do wynagrodzenia 2.1. Podstawowe kryteria wynagradzania za prace………… 31 2.2. Uklady zbiorowe pracy………… 36 2.3. Regulamin wynagradzania………… 39 Rozdzial 3…
Przeczytaj więcej

Zjawisko upadlosci konsumenckiej w Polsce na tle doswiadczen swiatowych.

Wprowadzenie….1 Instytucja upadlosci konsumenckiej w Polsce i na swiecie……………4 Podsumowanie……………9 Bibliografia…….10

Ewidencja procesów gospodarczych na przykładzie małych przedsiebiorstw w Polsce.

Wstęp ………..3 Rozdzial 1 Male przedsiębiorstwa i ich znaczenie w polskiej gospodarce 1. Podmioty gospodarcze w polsce ………..4 2. Pojecie i rozwój małych przedsiebiorstw ………..6 3. Znaczenie sektora msp w rozwoju gospodarki narodowej ………..13 Rozdzial 2 Ogólne zasady ewidencji procesów gospodarczych 1. Formy ewidencji w podmiotach gospodarczych………..15 2. Ogólne zasady dokumentacji w księgach rachunkowych ………..…
Przeczytaj więcej

Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym oraz podatkowym.

Wstęp…………. 4 Rozdzial I. Podstawowe informacje dotyczace środków trwalych. 1.1. Funkcje środków trwalych…………. 6 1.2. Środki trwale w prawie bilansowym i podatkowym ………….7 1.3. Ewidencja srodka trwalego…………. 12 1.4. Wycena środków trwalych………….. 13 Rozdzial II. Metody amortyzacji środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym. 2.1. Istota i funkcje amortyzacji ………….19 2.2. Metody amortyzacji ………….24 2.3.…
Przeczytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów na przykładzie apteki.

Wstęp………. 4 Rozdzial I Formy opodatkowania w małych firmach. 1.1 Formy prowadzenia działalności gospodarczej………. 5 1.2 Podstawy prawne rachunkowości………. 10 1.3 Podmioty uprawnione do prowadzenia ksiegi przychodów i rozchodów………. 18 Rozdzial II Wymogi dokumentacji przy prowadzeniu podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów. 2.1 Ksiega przychodów i rozchodów a podatek VAT………. 20 2.2 Metody zaliczania wydatków do…
Przeczytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, jako forma ewidencji podatkowej na przykładzie firmy XYZ

Wstęp………..4 Rozdzial I Zasady ewidencji procesów gospodarczych w podmiotach gospodarczych. Zasady ewidencji procesów gospodarczych w podmiotach gospodarczych. 1.1. Ogólne pojecie podatku……….. 5 1.1.1. Definicja podatku……….. 5 1.1.2. Funkcje podatków ………..10 1.2. Formy ewidencji podatkowej w podmiotach gospodarczych……….. 14 1.2.1. Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów ………..14 1.2.2. Podmioty zobowiazane do prowadzenia ksiegi przychodów i…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie plynnoscia finansowa w przedsiębiorstwie.

Wstęp. Rozdzial 1 Plynnosc finansowa i jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 1.1. Pojecie plynnosci finansowej. 1.2. Czynniki wpływajace na plynnosc finansowa. 1.3. Skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia finansowa. Rozdzial 2 Miary plynnosci finansowej. 2.1. Statyczne metody badania plynnosci serwisie. 2.2. Dynamiczne metody badania plynnosci. 2.3. Dodatkowe metody pomiaru plynnosci finansowej. Rozdzial 3 Wykorzystanie kapitału obrotowego do…
Przeczytaj więcej

Bilans jako źródłooceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp. Rozdzial I Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego 1.1 Istota i cel sprawozdania finansowego 1.2 Uzytkownicy sprawozdan finansowych 1.3 Cech jakosciowe sprawozdania finansowego oraz rodzaje sprawozdan finansowych. 1.4 Zakres i elementy sprawozdania finansowego. Rozdzial II Bilans i jego analiza 2.1 Istota bilansu. 2.2 Aktywa i pasywa bilansu przedsiębiorstwa. 2.3 Pionowa analiza bilansu. 2.4 Pozioma analiza bilansu.…
Przeczytaj więcej

Rachunkowość jako system informacyjny w zarządzaniu jednostka.

Wstęp. Rozdzial IRachunkowość jako system informacyjno kontrolny przedsiębiorstwa 1.Istota i przedmiot rachunkowosci 2.Funkcje i zadania rachunkowosci 3.Zasady rachunkowosci Rozdzial II Rachunkowość i Controling w sterowaniu jednostka 1. Cele i rola rachunkowosci zarzadczej w sterowaniu jednostaka 2. Efektywność ekonomiczna w procesię zarządzania 3.Controling w sterowaniu ekonomicznym przedsiębiorstwa Rozdzial III Rachunkowość w praktyce przedsiebiorstw 1.System ochrony danych…
Przeczytaj więcej

Obligacje komunalne jako instrument zwrotnego zasilania JST.

Wstęp……….4 Rozdzial I Charakterystyka obligacji – zagadnienia teoretyczne 1.1 Papiery wartosciowe – definicje i podzial……… 6 1.2 Cechy obligacji ………10 1.3 Podstawy prawne emisji obligacji ………15 1.4 Korzysci oraz ryzyko zwiazane z inwestycja w obligacje 1………8 Rozdzial II Obligacje komunalne 2.1 Pojecie i istota obligacji komunalnych……… 20 2.2 Rodzaje obligacji komunalnych ………22 2.3 Funkcje obligacji…
Przeczytaj więcej

Determinanty wyboru formy opodatkowania w małych i srednich przedsiębiorstwach.

1. Wprowadzenie 2. Pojecie i klasyfikacja małych i srednich przedsiebiorstw 3.Znaczenie podatku i wymiaru formy opodatkowania dla podmiotów gospodarczych formy opodatkowania dochodów małych i srednich podmiotów gospodarczych 3.1 Skala podatkowa 3.2 Podatek liniowy 3.3 Karta podatkowa 3.4 Ryczalt od przychodów ewidencjonowanych 5. Porównanie wszystkich dostepnych form opodatkowania podatkiem dochodowym 6. Analiza wybrania odpowiedniej formy opodatkowania…
Przeczytaj więcej

Pojecie i rola rezerw w rachunkowosci

Wstęp Rozdzial 1 Istota rezerw w rachunkowosci 1.1 Pojecie rezerw 1.2 Cel tworzenia rezerw 1.3 Klasyfikacja rezerw Rozdzial 2 Rezerwy na zobowiazania 2.1 Ogólna charakterystyka rezerw na zobowiazania 2.2 Rezerwy , a zobowiazania warunkowe 2.3 Rezerwy na restrukturyzacje działalności przedsiębiorstwa 2.4 Rezerwy na swiadczenia pracownicze 2.5 Rezerwy na odroczony podatek dochodowy Rozdzial 3 Rezerwy w…
Przeczytaj więcej

Budzetowanie w przedsiębiorstwie na przykładzie Zakladu Produkcyjno – Uslugowo – Handlowego PROFI.

Wstęp Rozdzial 1. Budzetowanie jako narzedzie zarządzania przedsiębiorstwa 1.1. Budżet a budżetowanie 1.2. Cele i funkcje budżetowania 1.3. Klasyfikacja budżetów 1.4. Metody budżetowania 1.5. Wnioski Rozdzial 2. Sporzadzanie budżetów 2.1. Struktura budżetu 2.2. Etapy budżetowania 2.3. Procedura sporzadzania budżetu 2.3.1. Budżety operacyjne 2.3.2. Budżety finansowe 2.4. Wnioski Rozdzial 3. Budzetowanie w przedsiębiorstwie PROFI w roku…
Przeczytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów w sektorze MSP.

Wstęp Rozdzial I Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 1.1. Definiowanie małych i srednich przedsiebiorstw 1.2. Ilosciowe i jakosciowe kryteria wyodrebniania wielkosci przedsiebiorstw 1.3. Uwarunkowania rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw 1.4. Rodzaje ewidencji podatkowej w sektorze MSP 1.5. Dylemat wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym w malychi srednich firmach Rozdzial II Ogólna charakterystyka ksiegi przychodów…
Przeczytaj więcej

Środki trwale w świetle polskich i miedzynarodowych standardów rachunkowosci oraz prawa podatkowego

Wstęp………. 3 Rozdzial 1. Miejsce środków trwałych w majatku przedsiębiorstwa 1.1 Pojecie środków trwałych wedlug prawa bilansowego i MSR………. 5 1.2 Pojecie środków trwałych wedlug prawa podatkowego………. 8 1.3 Klasyfikacja środków trwałych ……….10 1.4 Formy pozyskania środków trwałych ……….15 Rozdzial 2. Wartość poczatkowa i ewidencja środków trwałych 2.1 Wycena poczatkowa środków trwałych ……….22 2.1.1 Wycena…
Przeczytaj więcej

Amortyzacja i srodki trwale w rachunkowosci finansowej.

Wstęp Rozdzial I. Istota i znaczenie środków trwalych 1.1.Istota i klasyfikacja środków trwalych 1.2.Zasady ewidencji środków trwalych 1.3.Wartość poczatkowa środków trwalych 1.4.Utrata wartosci aktywów Rozdzial II. Amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym 2.1.Istota i metody amortyzacji 2.2.Amortyzacja w prawie bilansowym 2.3.Amortyzacja w prawie podatkowym 2.4.Zasady ewidencyjne amortyzacji bilansowej i podatkowej Rozdzial III. Analiza środków trwałych…
Przeczytaj więcej

Rozliczenia miedzyokresowe kosztów i przychodów jako przyklad zachowania zasad rachunkowosci w przedsiębiorstwie „X”

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Istota rozliczeń miedzyokresowych 1.1. Ogólna charakterystyka zasad rachunkowości……….6 1.2 Pojecie rozliczeń miedzyokresowych w prawie bilansowym ……….12 1.3. Rozliczenia miedzyokresowe w prawie podatkowym ……….16 1.4. Prezentacja rozliczeń miedzyokresowych w sprawozdaniu finansowym ……….18 Rozdzial 2. Rozliczenia miedzyokresowe kosztów i przychodów w księgach rachunkowych 2.1. Zakres rozliczeń miedzyokresowych kosztów………. 26 2.2. Ewidencja rozliczeń miedzyokresowych kosztów……….…
Przeczytaj więcej

Zasady ewidencji rozrachunków z tytułu dostaw i usług w księgach rachunkowych na przykładzie przedsiębiorstwa „X” Sp. z o.o.

Wstęp………3 Rozdzial 1 Ogólna charakterystyka rozrachunków 1.1. Pojecie i przyczyny powstawania rozrachunków……… 5 1.2. Klasyfikacja rozrachunków……… 7 1.3. Ogólne zasady ewidencji rozrachunków……… 10 1.4. Prezentacja naleznosci i zobowiazan w bilansie……… 13 Rozdzial 2 Rozrachunki z tytułu dostaw i usług w prawie bilansowym 2.1. Zakres rozrachunków z tytułu dostaw i uslug……… 18 2.2. Ewidencja rozrachunków z…
Przeczytaj więcej

Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa na podstawie TP S.A.

Wstęp………… 4 Rozdzial I. Otoczenie firmy………… 6 1. Charakterystyka otoczenia przedsiębiorstwa…………6 1.1 Otoczenie zewnetrzne…………10 1.1.1 Makrootoczenie…………10 1.1.2 Mikrootoczenie…………12 1.2 Otoczenie Wewnetrzne…………15 2. Obserwacja i naliza otoczenia…………17 2.1 Analiza srodowiska wlasnego…………18 2.2 Analiza otoczenia konkurencyjnego…………19 2.3 Analiza otoczenia ogólnego…………26 Rozdzial II. Public Relations – istota i pojecie…………27 1. Pojecie public relations…………27 2. Zakres dzialan public relations…………28…
Przeczytaj więcej

Kształtowanie tozsamosci i wizerunku w firmie PKN Orlen.

Wstęp………3 Rozdzial I. Istota public relations………6 1.1. Public relations – instrument promotion mix………6 1.2. Powstanie i definicje public relations………8 1.3. Psychologiczne aspekty wywierania wpływu na otoczenie……… 12 1.4. Komunikowanie się przedsiębiorstwa z grupami jego otoczenia ………16 1.5. Zakres dzialan public relations………18 1.6. Uwarunkowania prawne public relations………20 Rozdzial II. Tozsmosc przedsiębiorstwa………27 Rozdzial III. Krztaltowanie się wizerunku…
Przeczytaj więcej

Rzecznik prasowy w instytucjach panstwowych na przykładzie XYZ.

Wstęp…………5 Rozdzial I Instytucja rzecznika prasowego…………7 1.1. Rys historyczny…………7 1.2. Przyczyny powolania rzecznika prasowego…………10 1.3. Rola, cechy i kwalifikacje rzecznika prasowego…………12 1.4. Rzecznik prasowy jako element polityki informacyjnej…………20 Rozdzial II Techniki PR wykorzystywane w pracy rzecznika prasowego…………23 2.1. Dobór i wykorzystywanie środków komunikowania…………23 2.1.1. Pojecie komunikowania…………23 2.1.2. Dobór środków komunikowania…………24 2.1.3. Środki masowego przekazu…………29 2.1.4.…
Przeczytaj więcej

Reklama i public relations na przykładzie rozglosni radiowej XYZ.

Streszczenie………3 Wstęp………11 Rozdzial 1. Poczatki i rozwój reklamy………14 1.1. Cele reklamy………18 1.2. Rola reklamy………20 1.3. Kreacyjna funkcja reklamy………22 Rozdzial 2. Istota działalności public relations………24 2.1. Definicje, cele i metody public relations………25 2.1.1. Definicje public relation………25 2.1.2. Komunikowanie jako podstawowa metoda public relations………26 2.1.3. Rola i cele public relations………29 2.2. Narzedzia public relations………33 2.3. Etyka i…
Przeczytaj więcej

Public Relations w działania ch Urzędu Marszalkowskiego w XYZ

Wstęp Rozdzial I. Istota Public Relations 1. Public relations – zagadnienia definicyjne 2. Public relations a dziedziny pokrewne 3. Zadania i skladowe procesu public relations 4. Wewnetrzna i zewnetrzna funkcja PR Rozdzial II. Przydatnosc marketingu w działania ch samorządu terytorialnego 1. Rola samorządu terytorialnego 2. Zadania samorządu terytorialnego 3. Marketing w samorzadzie terytorialnym Rozdzial III.…
Przeczytaj więcej

Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa poprzez public relation na przykładzie xyz sp. z o.o.

Wstęp………3 Rozdzial 1 Istota public relations………6 1.1. Powstanie i ksztaltowanie public relations………7 1.2. Definicja public relations………13 1.3 Działania public relations………16 Rozdzial 2 Środki public relations i ich wykorzystanie………19 2.1. Środki masowego przekazu wykorzystywane przez public relations22 2.2. Wlasne srodki przekazu wykorzystywane przez public relations………31 2.3. Środki bezpośrednie wykorzystywane przez public relations………34 2.4. Sponsoring forma budowy…
Przeczytaj więcej

Zalozenia i spoleczny odbiór reformy służby zdrowia.

Wstęp………3 Rozdzial I. Podstawy nowego systemu………5 1. Finansowanie opieki zdrowotnej………5 2. Kasa Chorych – funkcje, organizacja, zadania s. 12 3. Tryb uzyskiwania swiadczen………17 Rozdzial II. Spoleczny odbiór reformy służby zdrowia w świetle badan opinii społecznej………23 1. Korzystanie z opieki zdrowotnej s. 23 2. Rezygnacja z opieki zdrowotnej i jej przyczyny………31 3. Stosunek do reformy służby…
Przeczytaj więcej