Kategoria: Public Relations

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.

Rola Public Relations w kreowaniu wizerunku firmy na przykładzie firmy PZU S.A.

Wstęp………..4 Rozdaiał I Rola Public Relations w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w nowoczesnej firmie  1.1. Istota komunikacji interpersonalnej w działaniach Public Relations – różne ujęcia i czynniki wyznaczające jej poziom……….. 7 1.2. Proces komunikacji z otoczeniem zewnętrznym i cele działań PR w tym zakresie……….. 15 1.2.1.Działania marketingowe jako wyraz działań Public Relations ………..18 1.3. Rodzaje…
Przeczytaj więcej

Przejawy manipulacji w środkach masowego przekazu

Wstęp………3 Rozdział 1 Wprowadzenie do problematyki mass mediów 1.1. Definicja mass mediów i komunikowania masowego……… 4 1.2. Historia mass mediów ………7 1.3. Charakterystyka współczesnych środków masowego przekazu……… 11 Rozdział 2 Manipulacja w mass mediach 2.1. Definicja manipulacji………15 2.2. Mass media a manipulacja ………17 2.3. Techniki manipulacji w mass mediach……… 19 2.4. Prawo a manipulacja ………23…
Przeczytaj więcej

Reklama internetowa w strategii marketingowej przedsiębiorstwa

Wstęp……… 5 Rozdział 1 Reklama i promocja w świetle literatury 1.1. Podstawowe pojęcia związane z reklamą………. 7 1.2. Rodzaje reklamy ……….11 1.3. Strategia reklamy ……….14 Rozdział 2 Reklama internetowa na tle reklamy tradycyjnej. 2.1. Rola Internetu we współczesnym świecie ……….19 2.2. Reklama tradycyjna a reklama w Internecie ……….22 2.3. Postrzeganie reklamy internetowej………. 25 2.4. Rynek…
Przeczytaj więcej

Dlug jako czynnik ksztaltujacy dzialanie i rozwój przedsiębiorstwa

Wstęp Rozdzial 1 Znaczenie dlugu w finansach przedsiebiorstw 1.Pojecie i znaczenie dlugu 2.Źródła finansowania przedsiewziec gospodarczych 3.Możliwościpozyskiwania kapitału obcego przez przedsiębiorstwa 3.1 Bankowe kredyty inwestycyjne, pozyczki dlugoterminowe 3.2 Emisja obligacji i innych dlugoterminowych papierów dluznych 3.3 Leasing 3.4 Krótkoterminowe kredyty bankowe, pozyczki 3.5 Emisja krótkoterminowych papierów dluznych 4.Strategie finansowania majatku firm Rozdzial 2. Czynniki kształtujące…
Przeczytaj więcej

Formy ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach.

Wstęp Rozdzial I Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw 1. Zadania rachunkowosci 2. Rodzaje rachunkowosci 3. Znaczenie rachunkowosci Rozdzial II Male przedsiębiorstwa i ich miejsce w gospodarce narodowej 1. Pojecie i rozwój małych firm 2. Miejsce i znaczenie małych przedsiebiorstw w rozwoju gospodarki narodowej Rozdzial III Formy rozliczeń działalności małych przedsiebiorstw 1. Podatkowa księga przychodów i…
Przeczytaj więcej

Rachunkowość małych przedsiebiorstw. Ryczaltowa forma rozliczen.

Wstęp………..3 Rozdzial I Przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej………..6 1. Istota i zadania przedsiębiorstwa 2. Rodzaje przedsiebiorstw 3. Znaczenie małych przedsiebiorstw w gospodarce narodowej Rozdzial II Rachunkowość przedsiębiorstwa………..28 1. Zadania rachunkowosci 2. Rodzaje rachunkowosci 3. Ewidencja działalności małych firm Rozdzial III Ryczalt ewidencjonowany, jako sposób działalności małych przedsiebiorstw………..52 1. Podstawy prawne i charakterystyka 2. Ocena i znaczenie…
Przeczytaj więcej

Ewidencja działalności małych przedsiebiorstw – podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Wstęp………..2 Rozdzial I Male przedsiębiorstwa i ich znaczenie w gospodarce……….. 4 narodowej 1. Istota i podzial przedsiebiorstw 2. Miejsce i znacznie małych przedsiebiorstw w rozwoju gospodarczym kraju Rozdzial II Formy ewidencji działalności małych przedsiebiorstw………..22 1. Istota i zasady rachunkowosci 2. Formy rozliczeń działalności małych i srednich przedsiebiorstw Rozdzial III Ksiega przychodów i rozchodów jako jedna…
Przeczytaj więcej

Emisja obligacji jako jedno ze zródel pozyskiwania kapitału obcego

Wstęp………….2 Rozdzial I Formy finansowaia działalności przedsiębiorstwa………….3 1.1 Finansowanie wlasne 1.1.1. Zysk zatrzymany 1.1.2. Amortyzacja 1.1.3. Fundusz zapasowy 1.1.4. Akcje 1.2 Koszt kapitału wlasnego 1.2.1 Koszt zatrzymanych zysków 1.2.2 Koszt kapitału wlasnego gromadzonego przez emisje nowych akcji zwyklych. 1.2.3 Koszt kapitału wlasnego gromadzonego w wyniku emisji nowych akcji uprzywilejowanych. 1.3 Finansowanie obce 1.3.1 Kredyt 1.3.2…
Przeczytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jeden ze sposobów rozliczeń podatkowych małych przedsiebiorstw.

Wstęp………..3 Rozdzial I Przedsiebiorstwo i jego miejsce w gospodarce narodowej…………5 1. Istota i rodzaje przedsiebiorstw 2. Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw Rozdzial II Male przedsiębiorstwa…………28 1. Podzial małych przedsiebiorstw 2. Znaczenie małych przedsiebiorstw w ekonomice kraju oraz perspektywy ich rozwoju Rozdzial III Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji działalności małych i srednich przedsiebiorstw…
Przeczytaj więcej

Amortyzacja jako instrument polityki oddzialywania na wynik firmy

Wstęp. Rozdzial I Amortyzacja środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych. 1.1 Istota, funkcje i zasady amortyzacji jako kategorii ekonomicznej. 1.2 Przedmiot amortyzacji wedlug prawa handlowego, a prawa podatkowego. 1.3 Wartość poczatkowa podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych. 1.4 Fizyczne i ekonomiczne zuzycie środków trwalych. 1.5 Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o…
Przeczytaj więcej

Rachunkowość zarzadcza

Rozdzial 1. Rachunkowość zarzadcza…………4 1.1 Zarys historii rachunkowosci 1.2. Pojecie, funkcje i metody rachunkowosci 1.3. Rachunkowość finansowa 1.4. Pojecie i geneza rachunkowosci zarzadczej 1.5 Rachunkowość zarzadcza, a rachunkowosc finansowa 1.6 Glówne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiazywanych w ramach rachunkowosci zarzadczej Rozdzial 2.Rachunkowość finansowa…………20 2.1 Istota, klasyfikacja i zadania sprawozdan finansowych 2.2 Nadrzedne zasady rachunkowosc finansowej 2.3…
Przeczytaj więcej

Obnizenie kapitału w spółce akcyjnej

Rozdzial I Pojecie i funkcje kapitalów spółki akcyjnej 1. Kapitalowy charakter spółki akcyjnej. 2. Pojecie kapitału zakladowego 3. Funkcje kapitału zakladowego Rozdzial II Pojecie i struktura kapitału zakladowego 1. Pokrycie kapitału zakladowego A. Pojecie i rodzaje wkladów 2. Struktura kapitału zakladowego A. Pojecie akcji B. Wartość akcji C. Umorzenie akcji Rozdzial III Obnizenie kapitału zakladowego…
Przeczytaj więcej

Rachunkowość w zarządzaniu środkami trwałymi.

Wstęp………3 Rozdzial I.Rzeczowy majatek trwaly w firmie 1.1 Istota i znaczenie środków trwałych w firmie………4 1.2 Rzeczowy majatek trwaly w polskim prawie bilansowym i podatkowym………12 1.3 Kryteria grupowania środków trwalych………16 1.4 Istota i metody wyceny środków trwalych………21 1.5 Rodzaje wartosci środków trwalych………23 1.6 Wycena wartosci poczatkowej składników aktywów trwalych……….26 Rozdzial II. Pomiar zuzycia środków trwałych…
Przeczytaj więcej

Rzeczowe aktywa trwale w prawie bilansowym i podatkowym.

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka rzeczowego majatku trwalego 1.1 Charakterystyka rzeczowych składników majatku trwalego 1.2 Istota i elementy składników majatku trwalego 1.3 Klasyfikacja środków trwalych 1.4 Środki trwale w budowie 1.5 Kryteria grupowania rzeczowych składników majatku trwalego 1.6 Istota i metody wyceny wartosci rzeczowego majatku trwalego 1.7 Rodzaje wartosci rzeczowego majatku trwalego Rozdzial II. Procedura obrachunkowa…
Przeczytaj więcej

Proces przechodzenia na ksiegi rachunkowe na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp………4 Rozdzial I. Formy i zasady opodatkowania jednostek gospodarczych ………6 1.1 Podstawy prawne działalności gospodarczej 1.2 Opodatkowanie jednostek gospodarczych 1.3 Obowiazek prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów 1.4 Obowiazek zakladania i prowadzenia ksiag rachunkowych Rozdzial II. Zasady prowadzenia ewidencji w podatkowej ksiedze przychodów i rozchodów………33 2.1 Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów 2.2 Budowa…
Przeczytaj więcej

Charakterystyka i klasyfikacja rozrachunków w rachunkowości.

Wstęp ……….3 Rozdzial I. Istota i klasyfikacja rozrachunków ……….4 1.1. Pojecie rozrachunków 1.2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 1.3. Rozrachunki publiczno-prawne 1.4. Rozrachunki z pracownikami 1.5. Pozostale rozrachunki 1.6. Odpisy aktualizujace rozrachunki Rozdzial II. Zasady dokumentowania i ewidencja poszczególnych grup rozrachunków dotyczacych działalności gospodarczej……….24 2.1. Wprowadzenie 2.2. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 2.3. Ewidencja…
Przeczytaj więcej

Rachunkowość budżetowa na przykładzie jednostki X OHP dzialajacej na terenie województwa malopolskiego za lata 2004 – 2006.

Wstęp………4 Rozdzial I Charakterystyka sektora finansów publicznych w Polsce 1.1 Charakterystyka sektora finansów publicznych………5 1.2 Zadania podmiotów sektora publicznego………12 1.3 Budżet państwa, a budżet samorządu terytorialnego………15 1.4 Klasyfikacja budżetowa………21 Rozdzial IIRachunkowość jednostki budżetowej 2.1 Podstawowe zasady rachunkowosci jednostek budżetowych………29 2.2 Zakladowy plan kont………33 2.3 Dochody i wydatki jednostki budżetowej………45 2.4 Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego………51…
Przeczytaj więcej

Rozrachunki z pracownikami na przykładzie Gimnazjum .

Wstęp ……… 4 Rozdzial I. Istota i pojecie rozrachunków z pracownikami 1. Ogólna charakterystyka rozrachunków z pracownikami ……… 5 2. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ……… 6 3. Rozrachunki z tytułu podrózy sluzbowych pracowników……… 7 4. Rozrachunki z pracownikami z tytułu Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych ……… 9 5. Ochrona zdrowia nauczycieli oraz doksztalcanie i doskonalenie zawodowe…
Przeczytaj więcej

Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej (małych przedsiebiorców).

Wstęp………4 Rozdzial I Istota i podstawy prawne działalności gospodarczej 1.1 Klasyfikacja podmiotów prowadzacych dzialalnosc gospodarcza ………7 1.1.1 Formy prawno-organizacyjne prowadzacych dzialalnosc gospodarcza 1.1.2 Klasyfikacja podmiotów prowadzacych dzialalnosc gospodarcza. 1.2 Podstawy prawne funkcjonowania małych i srednich przedsiebiorców w Polsce………17 1.3 Wymagania formalno-prawne zalozenia działalności gospodarczej………20 1.3.1 Zalozenie jednoosobowej działalności gospodarczej………20 1.3.2 Rejestracja spółek handlowych……… ………25 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartosci materialnych na tle amortyzacji bilansowej.

Wstęp………3 Rozdzial 1 Środki trwale………5 1.1 Pojecie środków trwałych w prawie bilansowym 1.2 Pojecie środków trwałych w prawie podatkowym 1.3 Podstawowe róznice w definiowaniu środków trwalych 1.4 Ustalenie wartosci poczatkowej środków trwalych 1.5 Zmiana wartosci poczatkowej środków trwalych Rozdzial 2 Wartosci niematerialne i prawne………23 2.1 Pojecie wartosci niematerialnych i prawnych 2.2 Wartosci niematerialne i prawne…
Przeczytaj więcej

Wartosci poznawcze i specyfika rachunkowosci rolnej na podstawie danych indywidualnego gospodarstwa rolnego

Wstęp………….4 Rozdzial 1. Rola rachunkowosci w funkcjonowaniu podmiotów 1.1. Pojecie rachunkowosci i podstawy prawne…………. 6 1.2. Podstawowe pojecia stosowane w rachunkowosci finansowej…………. 11 1.3. Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza ………….17 1.4. Dokumentacja zdarzen gospodarczych………….22 Rozdzial 2. Charakterystyka rachunkowosci rolnej. 2.1. Wykorzystanie rachunkowosci w gospodarstwie rolnym………….27 2.2. Zasady prowadzenia rachunkowosci w gospodarstwie rolnym ………….32 2.3. Wykorzystanie…
Przeczytaj więcej

Analiza rozwiazan franczyzowych w prowadzeniu działalności gospodarczej na przykładzie McDonald

Wstęp Rozdzial 1. Istota i znaczenie franczyzy 1.1 Historia franczyzy………..6 1.2 Istota franczyzy……….. 7 1.3 Rodzaje franczyzy……….. 9 1.4 Korzysci z franczyzy jako formy prowadzenia działalności gospodarczej……….. 11 Rozdzial 2. Franczyza w prawie europejskim i polskim 2.1 Regulacje prawne dotyczace franczyzy w Unii Europejskiej……….. 13 2.2 Regulacje prawne dotyczace franczyzy w Polsce……….. 15 2.3 Umowa…
Przeczytaj więcej

Gospodarstwo domowe jako podmiot współczesnego rynku.

Wstęp…………3 Rozdzial 1. Gospodarstwo domowe – charakterystyka…………3 1.1 Historia powstania gospodarstwa domowego 1.2 Klasyfikacja gospodarstw domowych 1.3 Funkcja i cele gospodarstw domowego 1.4 Miejsce rola gospodarstwa domowego we wspólczesnej gospodarce 1.5 Determinanty zachowan ekonomicznych gospodarstw domowych Rozdzial 2. Gospodarstwo domowe – zalozenia, sfera działania , podmiot rynku…………27 2.1 Konsumpcja gospodarstw domowych jako jedna z funkcji…
Przeczytaj więcej

Wpływ systemu motywacyjnego na efektywnosc organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa gminna spóldzielnia – XYZ

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Motywowanie jako instrument oddzialywania. 1.1. Istota i rodzaje motywacji……….5 1.2. Motywowanie jako funkcja zarządzania……….9 1.3. Modele motywacji……….16 1.4. Teorie motywacji a potrzeby pracowników……….22 1.5. Instrumenty pobudzania motywacji……….28 Rozdzial 2. Czynniki motywujace pracowników. 2.1. Placa jako srodek motywacji……….31 2.2. Społeczne uwarunkowania efektywnosci plac……….34 2.3. Wpływ kadry kierowniczej na potrzeby procesu motywowania……….36 2.4. Nagrody…
Przeczytaj więcej

Analiza rentownosci firmy Piekarnia XYZ Spólka Jawna.

Wstęp……… 3 Rozdzial I. Teoretyczne podstawy analizy rentownosci przedsiębiorstwa……… 4 1.1 Istota i znaczenie analizy rentownosci w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Sposoby pomiaru rentownosci……… 7 1.2 Źródła informacji wykorzystywanych w analizie……… 10 Rozdzial II. Próg rentownosci i jego przydatnosc w praktyce 2.1. Identyfikacja i analiza kosztów zmiennych……… 15 2.2. Próg rentownosci – krótka charakterystyka……… 17 2.3. Próg…
Przeczytaj więcej

Budzetowanie na potrzeby biura rachunkowego

Wstęp……….6 Rozdzial 1. Budzetowanie jako narzedzie zarządzania 1.1. Geneza budżetowania………. 8 1.2. Podstawowe definicje………. 13 1.3. Budzetowanie jako metoda zarządzania………. 14 1.4. Klasyfikacja budżetów ……….17 1.5. Sporzadzanie budżetów ……….20 1.6. Ewidencja budżetów ……….26 Rozdzial 2. Metodyka budżetowania 2.1. Pojecie procesu budżetowania………. 28 2.2. Metody budżetowania ……….30 2.3. Funkcje i zadania budżetowania w przedsiębiorstwie………. 35 2.4.…
Przeczytaj więcej

Formy działalności oraz ewidencji gospodarczej w małych przedsiębiorstwach

Wstęp Rozdzial I Rola rachunkowosci w działalności małych przedsiebiorstw. 1.1. Definicje i rozwój sektora małych i srednich przedsiebiorstw…………7 1.2. Rodzaje dzialalnosc gospodarczej…………. 11 1.3. Pojecie i zakres rachunkowości…………. 13 1.4. Znaczenie i ewidencja gospodarcza rachunkowości…………. 15 1.5. Proces rozpoczecia działalności gospodarczej…………. 17 1.6. Przychody i koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej…………. 25 Rozdzial II. Formy…
Przeczytaj więcej

Istota wyniku finansowego.

Wstęp………5 Rozdzial I Istota wyniku finansowego 1.1. Pojecie i znaczenie wyniku finansowego……… 7 1.2. Regulacje prawne wyniku finansowego……… 9 1.3. Ustalanie wyniku finansowego jako rezultat procesów gospodarczych……… 12 1.4. Wynik finansowy a wynik podatkowy……… 13 1.5. Wynik finansowy a wynik rzeczowy……… 16 Rozdzial II Elementy wyniku finansowego 2.1. Zwiekszenia wyniku finansowego……… 17 2.1.1. Przychody……… 17…
Przeczytaj więcej

Wycena i ewidencja środków trwalych

Wstęp………..3 Rozdzial I Pojecie i klasyfikacja środków trwalych. 1.1. Pojecie środków trwalych………..4 1.2. Klasyfikacja środków trwalych………..7 Rozdzial II Wycena środków trwalych. 2.1. Wprowadzenie do wyceny………..32 2.2. Metody wyceny………..32 2.3. Wartość poczatkowa środków trwałych wedlug prawa bilansowego………..34 2.4. Wartość poczatkowa środków trwałych wedlug ustaw podatkowych………..35 2.5. Zmiana wartosci poczatkowej srodka trwalego ………..36 Rozdzial III Ewidencja i…
Przeczytaj więcej

Samozatrudnienie jako forma prowadzenia działalności gospodarczej.

Wstęp Rozdzial I Pojecie samozatrudnienia 1. Działalność gospodarcza-definicja……….. 6 2. Przedsiebiorca-definicja……….. 10 3. Cechy działalności gospodarczej……….. 13 Rozdzial II Wymogi formalne rozpoczecia aktywizacji zawodowej w formie samozatrudnienia……….. 18 Rozdzial III Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej……….. 29 Rozdzial IV Ocena samo zatrudnienia ………..40 1. Pozytywne aspekty ………..40 2. Negatywne aspekty ………..41 Zakończenie. Bibliografia

Biegly Rewident, jako zawód publicznego zaufania w regulacjach prawnych.

Wstęp………. 3 Rozdzial 1 Biegly Rewident, jako zawód publicznego zaufania w regulacjach prawnych 1.1 Pojecie i istota bieglego rewidenta……….4 1.2 Wiarygodnosc i etyka Bieglego Rewidenta……….9 1.3 Techniki stosowane w badaniu sprawozdania finansowego……….15 Rozdzial 2 Wiarygodnosc sprawozdania finansowego 2.1 Sprawozdanie finansowe, jako produkt finalny rachunkowości……….21 2.2 Adresaci sprawozdan finansowych……….30 2.3 Sprawozdanie finansowe a biegly rewident……….34 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Rachunkowość i zarzadzanie rozrachunkami z tytułu wynagrodzeń na przykładzie firmy XYZ SP.Z O.O.

Wstęp. Rozdzial 1 Wynagrodzenie za prace ogólna charakterystyka 1.1 Istota wynagrodzen. 1.2 Formy wynagrodzeń za prace. 1.3 Funkcje wynagrodzeń pracowników. 1.4 Istota ochrony wynagrodzeń za prace. Rozdzial 2 Obligatoryjne i fakultatywne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy 2.1 Wynagrodzenie zasadnicze i uzupelniajace. 2.2 Wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy. 2.3 Swiadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz…
Przeczytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji stosowana w PPHU XYZ w XYZ nalezacego do sektora MSP

Wstęp Rozdzial I. Podstawy prawne, zakres obowiazywania oraz zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………5 1.1. Podatnicy zobowiazani do prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów 1.2. Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów 1.3. Zakres stosowanych dowodów dokumentacji ksiegowej i ich rodzaje 1.4. Ewidencja uzupelniajaca do podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………15 Rozdzial II. Prezentacja przedsiębiorstwa…
Przeczytaj więcej

Porównanie pozycji bilansowych w oparciu o ustawe o rachunkowosc oraz MSR.

Wstęp………3 Rozdzial I. Istota, cele i znaczenie bilansu. 1. Pojecie bilansu, jego elementy i rodzaje………7 2. Formy prezentacji i uklad bilansu………14 3. Cele i funkcje bilansu w teorii i praktyce………19 Rozdzial II. Podstawowe kategorie bilansu. 1. Aktywa jako kluczowe kategorie bilansu………26 2. Zobowiazania jako element zródel finansowania………37 3. Kapital wlasny i jego struktura………45 Rozdzial III.…
Przeczytaj więcej

Bilans jako podstawowe źródłooceny sytuacji finansowej i majatkowej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ Kalisz

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka sprawozdan finansowych ze szczególnym uwzglednieniem bilansu 1.1. Istota i cel sporzadzania bilansu oraz pozostalych elementów sprawozdania finansowego 1.2. Zasady sporzadzania bilansu oraz pozostalych elementów sprawozdania finansowego 1.3. Uzytkownicy sprawozdan finansowych 1.4. Elementy sprawozdania finansowego 1.4.1. Bilans 1.4.2. Pozostale elementy sprawozdania finansowego Rozdzial II Analiza sytuacji kapitalowo-majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa w oparciu…
Przeczytaj więcej

Dokumentacja w podatku VAT

Wstęp ………4 Rozdzial 1. Podatek od towarów i uslug- charakterystyka ogólna. 1. Ogólne pojecie podatku i jego cechy ………6 2. Podstawa opodatkowania , stawki podatku VAT ………8 3. Podatek nalezny i naliczony………9 4. Zwroty, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatku VAT………10 Rozdzial 2 Fakturowanie w podatku VAT 1. Tresc faktur………13 2. Sposób wystawiania faktur oraz not korygujacych…
Przeczytaj więcej

Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym.

Wstęp………..4 Rozdzial I Charakterystyka środków trwalych. 1.1 Pojecie środków trwalych………..6 1.2 Klasyfikacja środków trwalych………..9 1.3 Zuzycie środków trwalych………..15 Rozdzial II Istota amortyzacji środków trwalych. 2.1 Pojecie i funkcje amortyzacji środków trwalych………..19 2.2 Podstawa amortyzacji środków trwalych………..24 2.3 Metody amortyzacji środków trwalych………..28 Rozdzial III Zasady amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie ‚Stacja paliw’ 3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa ‚Stacja…
Przeczytaj więcej

Istota i znaczenie środków trwałych w działalności jednostki gospodarczej

Wstęp ……….4 Rozdzial I. Pojecie i klasyfikacja środków trwalych 1.1. Pojecie środków trwalych………. 7 1.1.1. Pojecie środków trwałych w prawie bilansowym………. 9 1.1.2. Pojecie środków trwałych w prawie podatkowym ……….12 1.2. Klasyfikacja środków trwalych ……….15 1.3. Ustalanie wartosci poczatkowej środków trwalych ……….17 Rozdzial II. Ewidencja i amortyzacja środków trwalych 2.1. Ewidencja środków trwalych ……….25 2.2.…
Przeczytaj więcej

Optymalizacja struktury środków trwałych w zarządzaniu przedsiebiorstwem na przykładzie firmy xyz

Wstęp ………3 Rozdzial 1. Charakterystyka środków trwalych 1.1. Istota rachunkowości……….. 5 1.1.1. Zakres oraz funkcje rachunkowości……….. 5 1.2 Podzial zasobów majatkowych (aktywów) i zródel pochodzenia majatku (pasywów)……….. 8 1.3. Szczególowa charakterystyka środków trwalych……….. 10 1.4. Środki trwale w przepisach podatkowych……….. 13 1.4.1. Relacja pomiedzy prawem bilansowym, podatkowym i ustawa o rachunkowości……….. 14 1.5. Klasyfikacja środków…
Przeczytaj więcej

Środki pieniężne i ich ewidencja.

Wstęp……… 5 Rozdzial I Charakterystyka środków pienieznych 1.1. Pojecie i podzial środków pienieznych ……… 6 1.2. Formy rozliczeń pienieznych ……… 10 1.3. Środki pieniężne ujete w bilansię ……… 13 Rozdzial II Rozliczenia gotówkowe 2.1. Zasady gospodarki kasowej………19 2.2. Dokumentacja operacji kasowych ……… 22 2.3. Ewidencja środków pienieznych w kasię ………30 Rozdzial III Rozliczenia bezgotówkowe 3.1.…
Przeczytaj więcej

Ewidencja i amortyzacja rzeczowych składników majatku trwalego na podstawie firmy XXX SP. Z O.O.

Wstęp ……….4 Rozdzial I Pojecie i zakres rzeczowych składników majatku trwalego 1.1. Pojecie środków trwałych ……….5 1.2. Pojecie inwestycji………. 7 1.3. Klasyfikacja środków trwalych………. 9 Rozdzial II Ewidencja środków trwalych 2.1. Ogólne zasady ewidencji środków trwalych ……….12 2.2. Środki trwale pozyskane z inwestycji ……….16 2.3. Środki trwale uzyskane w drodze zakupu………. 17 2.4. Doplaty, subwencje…
Przeczytaj więcej

Rachunkowość zarzadcza jako narzędzie efektywnego zarządzania przedsiebiorstwem

Wstęp………… 4 Rozdzial 1. Istota i zakres rachunkowosci zarzadczej 1.1. Istota rachunkowosci …………7 1.2. Definicja rachunkowosci zarzadczej …………10 1.3. Rachunkowość zarzadcza a rachunkowosc finansowa …………11 1.4. Rachunkowość zarzadcza a rachunek kosztów …………15 1.5. Rachunkowość zarzadcza w procesię decyzyjnym …………18 1.6. Rachunkowość zarzadcza w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………… 21 Rozdzial 2. Modele rachunku kosztów w rachunkowosci zarzadczej…
Przeczytaj więcej

Kopalnia Wegla Brunatnego ‚Adamów’ Spólka Akcyjna, ocena kondycji finansowej kopalni przy wykorzystaniu rachunku przeplywów pienieznych.

Wstęp Rozdzial I. Rachunek przeplywów pienieznych jako źródłoinformacji do analizy finansowej. 1.1.Rachunek przeplywów pienieznych jako podstawa plynnosci finansowej. 1.2. Działalność operacyjna. 1.3. Działalność inwestycyjna 1.4. Działalność finansowa. 1.5. Rachunek przeplywów pienieznych jako integralna czesc analizy finansowej. Rozdzial II. Analiza finansowa i wskazniki struktury rachunek przeplywów pienieznych. 1.1. Istota analizy finansowej rachunku przeplywów pienieznych. 1.2.Analiza wskazników…
Przeczytaj więcej

Rozliczenie wynagrodzen

Wstęp……….3 Rozdzial I Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzen. 1.Wynagrodzenie- róznorodnosc ujec………..5 2.Formy wynagrodzeń pracowników………..8 3.Funkcje wynagrodzeń pracowników………..14 4.System wynagrodzeń pracowników………..18 Rozdzial II Obligatoryjne i fakultatywne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy. 1.Wynagrodzenie ze stosunku pracy………..25 2.Wynagrodzenie za czas nie wykonywania pracy………..32 3.Odprawy i odszkodowania………..37 Rozdzial III Pomiar i ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników. 1. Dokumentacja…
Przeczytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jeden ze sposobów ewidencji podatkowej przedsiebiorstw reprezentujacych sektor MMSP

Wstęp Rozdzial I Przedsiebiorstwo i jego miejsce w gospodarce narodowej 1. Istota i rodzaje przedsiebiorstw 2. Podzial, ogólna charakterystyka i perspektywy rozwoju sektora MMSP 3. Funkcje i rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw Rozdzial II PKPiR jako forma ewidencji działalności przedsiebiorstw 1. Podstawy prawne oraz zakres obowiazywania 2. Zasady prowadzenia PKPiR 3. Ocena PKPiR na tle…
Przeczytaj więcej

Prawo zamówien publicznych, a racjonalne wydatkowe środków budżetowych.

Wstęp……… 4 Rozdzial I Cele i istota systemu zamówien publicznych. 1. Cele systemu zamówien publicznych……… 7 1.1. Efektywność wydatkowania środków publicznych……… 7 1.2. Przeciw dzialalania zjawiskom patologicznym……… 7 1.3. Zielone zamówienia……… 8 2. Zasady postępowania przy udzielaniu zamówien publicznych……… 9 2.1. Zasada równego traktowania oferentów……… 10 2.2. Zasada bezstronnosci i obiektywizmu……… 11 2.3. Zasada uczciwej…
Przeczytaj więcej

Uwarunkowania działalności gospodarczej spółek komandytowych (na przykładzie przedsiębiorstwa Media Markt Polska sp. z o.o Bielsko -Biala)

Wstęp ……….. 4 Rozdzial I. Spólka jako forma organizacyjno-prawna podmiotów gospodarczych w Polsce 1. Rodzaje podmiotów gospodarczych……….. 6 2. Miejsce spółek w gospodarce narodowej……….. 14 2.1. Klasyfikacja spółek ……….. 15 2.2. Rodzaje spółek cywilnych ……….. 17 3. Czynniki determinujace funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w Polsce……….. 21 3.1. Czynniki formalno-prawne……….. 21 3.2. Czynniki ekonomiczno-finansowe ……….. 21 3.3.…
Przeczytaj więcej

Ewidencja i gospodarowanie środkami trwalymi w firmie XYZ

Wstęp………..4 Rozdzial I Pojecie środków trwałych oraz ich klasyfikacja i wycena. 1.1. Pojecie środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym………6 1.2. Klasyfikacja środków trwalych………..10 1.3. Zasady wyceny środków trwalych………..13 Rozdzial II Ewidencja i dokumentacja środków trwalych. 2.1. Podstawowe zasady ewidencji środków trwalych………..19 2.2. Dokumentacja ksiegowa środków trwalych………..21 2.3. Ewidencja zmian wartosci poczatkowej i stanu środków…
Przeczytaj więcej

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pozarolniczej działalności gospodarczej na przykładzie Przedsiębiorstwa Uslugowego XYZ

Wstęp…………5 Rozdzial 1. Rozpoczecie działalności gospodarczej przez osobe fizyczna. 1.1.Wybór wlasciwej formy prowadzenia działalności gospodarczej…………7 1.1.1. Jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza…………7 1.1.2. Działalność w formie spółki cywilnej…………8 1.2.Rejestracja działalności gospodarczej…………9 Rozdzial 2. Zryczaltowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. 2.1. Istota, podstawa prawna oraz stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej…………14 2.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres karty…
Przeczytaj więcej

Charakterystyka biura rachunkowego jako podmiotu gospodarczego.

Wstęp……..3 Rozdzial I. Pojecie, zasady utworzenia i rola biura rachunkowego……… 4 1.1.Wymogi dotyczace utworzenia biura rachunkowego……… 11 1.2.Wpis do ewidencji działalności gospodarczej……… 12 1.3.Numer REGON……… 13 1.4.Rejestracja w urzedzie skarbowym……… 15 1.5.Numer identyfikacji podatkowej – NIP……… 16 1.6.Zgloszenie do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych……… 20 1.7.Wpis na liste doradców podatkowych……… 27 Rozdzial II. Zawód doradcy podatkowego. 2.1.Wykonywanie…
Przeczytaj więcej