Polska wobec wojny informacyjnej – wybrane uwarunkowania i model przeciwdziałania

13 października 2020 0 Przez administrator

Wstęp………..3

Rozdział I
Uwarunkowania bezpieczeństwa informacyjnego państwa w XXI wieku

1.1. Bezpieczeństwo informacyjne w świetle literatury przedmiotu……….. 5
1.2. Wpływ postępującej informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego na bezpieczeństwo państwa……….. 10
1.3. Internet jako środowisko działania aktorów państwowych i niepaństwowych ………..16
1.4. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego……….. 20


Rozdział II
Zjawisko wojny informacyjnej i dezinformacji

2.1. Informacja jako broń i cel ataków……….. 25
2.2. Pojęcie wojny i walki informacyjnej……….. 30
2.3. Kampanie dezinformacyjne w konfliktach poniżej progu wojny……….. 34
2.4. Walka informacyjna jako instrument oddziaływania wybranych państw……….. 38


Rozdział III
Wybrane przejawy wojny informacyjnej w kajowej przestrzeni informacyjnej

3.1. Polska jako obiekt wrogich działań w cyberprzestrzeni i środowisku informacyjnym……….. 44
3.2. Rosyjska wojna informacyjna przeciwko Polsce ………..50
3.3. Obszary i dziedziny funkcjonowania państwa podatne na cyberataki i dezinformację……….. 56
3.4. Analiza wybranych narracji i zakładanych efektów adwersarzy……….. 61


Rozdział IV
System bepzieczeństwa III RP wobec zagrożeń informacyjnych

4.1. Podejście do zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego w świetle dokumentów strategicznych……….. 65
4.2. Ewolucja i struktura krajowego systemu cyberbezpieczeństwa……….. 71
4.3. Identyfikacja i ocena krajowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania elementom walki informacyjnej……….. 78
4.4. Zalecenia do rozwiązań w obszarze przeciwdziałania wrogim oddziaływaniom informacyjnym……….. 81


Zakończenie……….. 84
Bibliografia……….. 86
Spis rysunków i tabel……….. 96
Streszczenie……….. 97
Summary……….. 98