Tag: Polska wobec praca magisterska

Polska wobec wojny informacyjnej – wybrane uwarunkowania i model przeciwdziałania

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Uwarunkowania bezpieczeństwa informacyjnego państwa w XXI wieku 1.1. Bezpieczeństwo informacyjne w świetle literatury przedmiotu……….. 5 1.2. Wpływ postępującej informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego na bezpieczeństwo państwa……….. 10 1.3. Internet jako środowisko działania aktorów państwowych i niepaństwowych ………..16 1.4. Wyzwania i zagrożenia dla…

Polska wobec zjawiska globalizacji – korzyści i straty w latach 2001-2015

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1 Teoretyczne aspekty procesu globalizacji 1.1. Pojęcie globalizacji w świetle literatury przedmiotu………8 1.2. Geneza i ewolucja procesów globalnych………13 1.3. Zakres i wymiary zjawiska globalizacji………16 1.4. Postawy wobec globalizacji………20 1.5. Szanse i zagrożenia wynikające z globalizacji………22 Rozdział 2 Polska wobec procesu globalizacji 2.1. Wpływ…

Polska wobec zjawiska terroryzmu morskiego.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zjawisko terroryzmu w literaturze przedmiotu 1.1 Pojęcie i rodzaje dzialan terrorystycznych 1.2 Geneza terroryzmu 1.3 Wspólczesne organizacje terrorystyczne 1.4 Geografia współczesnego terroryzmu 1.5 Charakterystyczne cechy, przyczyny i przejawy współczesnego terroryzmu Rozdział II Terroryzm morski u progu XXI wieku 2.1 Pojęcie i charakterystyczne…