Rola zabawy i jej wpływ na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

9 lipca 2019 3 Przez administrator

Wstęp.

Rozdział I
Zabawa w świetle literatury przedmiotu.

1.1 Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi wieku przedszkolnym.
1.2. Zabawa a cechy dziecięcości.
1.3. Rola i funkcje zabawy.
1.4. Rodzaje zabaw dzieci w wieku przedszkolnym.
1.5. Organizacja i kierowanie zabawą.


Rozdział II
Założenia metodologiczne badań.

2.1. Przedmiot i cele badań.
2.2.Problemy badawcze.
2.3. Hipotezy badawcze.
2.4. Metody, techniki i narzędzia badań.
2.5. Dobór terenu i próby badawczej.
2.6. Organizacja i przebieg badań.


Rozdział III
Analiza wyników badań własnych.

3.1. Sposoby zachęcania przez nauczyciela dzieci do podejmowania zabaw.
3.2. Zabawy najczęściej organizowane przez nauczycieli w grupie przedszkolnej.
3.3. Rodzaje i formy zabaw najczęściej podejmowanych przez dzieci w opinii ich nauczycieli.
3.4. Częstotliwość organizowanych zabaw dzieciom 5 letnim przez nauczycieli.
3.5. Czas poświęcany przez dzieci w ciągu dnia na zabawę.


Zakończenie.
Bibliografia.
Pozycje zwarte.
Czasopisma.
Inne źródła.
Spis tabel.
Spis ilustracji.
Aneks.