Kategoria: Socjologia

Prace z dziedziny Socjologia . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Rozumienie przez pracowników socjalnych dylematów etycznych 4.15/5 (20)

Wstęp………4 Rozdzial I 1.1. Definicje pracy socjalnej 1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8 1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10 1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12 Rozdzial II 2.1. Czym jest etyka? 2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19 2.4. Dylematy etyczne w pracy socjalnej………23 2.5. Rozwiazywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej………26 Rozdzial III 3.1. Przedmiot i […]

Rodzaje dylematów etycznych w pracy socjalnej 4.28/5 (25)

Wstęp………4 Rozdzial I 1.1. Definicje pracy socjalnej 1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8 1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10 1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12 Rozdzial II 2.1. Czym jest etyka? 2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19 2.4. Dylematy etyczne w pracy socjalnej………23 2.5. Rozwiazywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej………26 Rozdzial III 3.1. Przedmiot i […]

Wymiary dylematów etycznych w pracy socjalnej 4.11/5 (18)

Wstęp………4 Rozdzial I 1.1. Definicje pracy socjalnej 1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8 1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10 1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12 Rozdzial II 2.1. Czym jest etyka? 2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19 2.4. Dylematy etyczne w pracy socjalnej………23 2.5. Rozwiazywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej………26 Rozdzial III 3.1. Przedmiot i […]

Starzenie się spoleczenstwa w Polsce na przykładzie województwa mazowieckiego 5/5 (10)

Wstęp……….3 Rozdzial I. Starzenie się spoleczenstwa jako czynnik demograficzny……….4 1. Podstawowe pojecia demograficzne……….4 2. Miary ludnosci……….7 3. Starosc – podstawowe pojecia……….15 3.1. Konsekwencje w zakresię opieki zdrowotnej i socjalnej……….21 3.2. Konsekwencje w zakresię opieki mieszkalnej……….24 4. Czynniki wpływajace na starzenie się ludnosci……….26 4.1. Konsekwencje spoleczno-gospodarcze starzenia się spoleczenstwa……….28 Rozdzial 2. Zmiany w liczbie i strukturze […]

Struktura i róznice stanu cywilnego mieszkańców regionu zachodniopomorskiego. 4.26/5 (23)

Wstęp………5 1. Cel i zakres pracy………5 2. Podstawowe definicje i metody pomiaru………5 3. Schemat postępowania badawczego………7 Rozdzial 1. Stan cywilny w Polsce w regionie zachodniopomorskim………8 1.1. Czynniki wpływajace na stan cywilny ludnosci………8 1.2. Charakterystyka województwa zachodniopomorskiego………10 1.3. Stan cywilny w regionie zachodniopomorskim na tle Polski………13 Rozdzial 2. Odrebnosci w strukturze w kategoriach stanu cywilnego populacji […]

Badanie stosunków kolezenskich i przyjacielskich wśród uczniów klas mlodszych. 4.36/5 (25)

Rozdzial I. Kolezenstwo i przyjazn w ujęciu literatury pedagogicznej…………2 1.1. Przeglad przedmiotowej literatury pedagogicznej. 1.2. Pojmowanie kolezenstwa i przyjazni w literaturze pedagogicznej. 1.3. Rozwój stosunków kolezenskich i przyjacielskich w mlodszym wieku szkolnym. 1.4. Trudnosci w kontaktach z rówiesnikami. 1.5. Wpływ klasy szkolnej na rozwój kolezenstwa i przyjazni. 1.6. Wpływ szkoly na wzbogacanie stosunków kolezenskich i […]

Praca zawodowa, a struktura potrzeb współczesnego spoleczenstwa. 4.22/5 (23)

Wstęp 3 Czesc I. Pojecie i istota pracy zawodowej Rozdzial I. 1.1. Spoleczny charakter pracy ludzkiej……… 5 1.2. Odmiany pracy zawodowej czlowieka……… 9 1.3. Praca zawodowa jako wartosc……… 12 1.4. Społeczne i psychologiczne konsekwencje utraty pracy………18 Czesc II. Praca w społeczenstwie nowoczesnym na przykładzie Polski(Analiza empiryczna – postrzeganie) Rozdzial II. Praca zawodowa a zmiany spoleczno-gospodarcze […]

Modele funkcjonowania osobowosci a pozycja w rodzinie. 4.44/5 (18)

Wstęp……….4 Rozdzial I. Osobowosc 1.1 Koncepcja osobowosci Kazimierza Obuchowskiego a teorie osobowosci powstale wczesniej ………. 7 1.2 Definicja i struktura osobowosci wedlug Kazimierza Obuchowskiego ………. 10 1.3 Badanie, zmiany i rozwój osobowosci w koncepcji Kazimierza Obuchowskiego ………. 13 1.4 Czynniki wpływajace na ksztaltowanie się osobowosci ………. 15 1.5 Kształtowanie się modeli osobowosci. Rewolucja podmiotów ……….18 […]

Przemiany wspólczesnej rodziny polskiej. 4.11/5 (19)

Wstęp………..3 Rozdzial I. Rodzina jako przedmiot badan. 1.1 Kategoria ‚rodziny’ – analiza pojecia………..5 1.2 Psychologiczne i socjologiczne ujecie rodziny………..11 1.3 Rodzina jako przedmiot analiz pedagogicznych………..17 Rozdzial II. Model polskiej rodziny w latach 1945-1989 2.1 Wpływ ideologii socjalizmu na rozumienie funkcji rodziny………..23 2.2 Trzy dominujace typy rodziny w socjalizmie………..28 Rozdzial III. Wpływ przemian spoleczno-ekonomicznych na polska […]

Stosunek studentów do uchodzców w Polsc. 4.35/5 (23)

Streszczenie ………..3 Wstęp ………..4 Rozdzial I. Uchodzcy na swiecie i w Polsce 1.1. Definicja uchodzcy……….. 6 1.2. Zadania Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodzców ………..8 1.3. Status prawny uchodzców ………..9 1.4. Uchodzcy w Polsce – ustawodawstwo i jego rozwój ………..12 1.5. Dynamika zjawiska na swiecie ………..15 1.6. Dynamika zjawiska w Polsce……….. 17 1.7. Integracja uchodzców […]

Zjawisko samobójstw wśród dzieci i mlodziezy. 4.45/5 (22)

Wstęp…………4 Rozdzial I. Samobójstwo jako zjawisko patologiczne…………4 1. Wprowadzenie 2. Geneza samobójstw 3. Rodzaje samobójstw 4. Rozmiar samobójstw wśród dzieci i mlodziezy Rozdzial II. Uwarunkowania samobójstw…………31 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania samobójstw 3. Typy rodzin a samobójstwa Rozdzial III. Przeciwdzialanie próbom samobójczym…………47 1. Wprowadzenie 2. Oddzialywanie profilaktyczne 3. Terapia osób podejmujacych próby samobójcze 4. Instytucje pomocy […]

Samobójstwa jako problem spoleczny. 4.27/5 (22)

Wstęp Rozdzial I. Zjawisko samobójstw w historii i obyczajach 1.1. Pojecie samobójstwa w świetle literatury przedmiotu 1.2. Idea zamachów samobójczych w historii wybranych kultur 1.2.1. Starozytna Grecja i Rzym 1.2.2. Tradycja chrzescijanska 1.2.3. Kultura Wschodu 1.2.4. Czasy Nowozytne 1.2.5. Wspólczesnosc Rozdzial II. Uwarunkowania zachowan suicydalnych w aspekcie interdyscyplinarnym 2.1. Dynamika i struktura samobójstwa 2.2. Plec, […]

Eutanazja – problem spoleczny. 4.18/5 (28)

Wprowadzenie Rozdzial I. Problem eutanazji 1.1. Rodzaje eutanazji 1.2. Sytuacja w poszczególnych krajach Rozdzial II. Eutanazja w aspekcie moralnym 2.1. Rys historyczny 2.2. Wspólczesne argumenty za dopuszczalnoscia eutanazji 2.3. Wspólczesne argumenty przeciwko eutanazji Rozdzial III. Eutanazja w świetle prawa polskiego 3.1. Stanowisko kodeksu karnego 3.2. Praktyka wymiaru sprawiedliwosci Zakończenie Literatura Materialy zródlowe Oceń Sample rating […]

Problem subiektywnego odczucia izolacji społecznej rodzin dzieci z ADHD. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………… 3 Rozdzial I. ADHD – istota zagadnienia, wprowadzenie w problematyke zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej 1.1 Wyjasnienie terminu ADHD, zdefiniowanie problemu i przedstawienie czestotliwosci wystepowania choroby ……… 8 1.2 Etiologia, przyczyny wystepowania zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej …………11 1.3 Charakterystyka zachowania się dzieci z ADHD, objawy nadpobudliwosci psychoruchowej ………… 14 1.3.1 Funkcjonowanie dziecka nadpobudliwego w szkole ………… […]

Osobowosc studentów Wyzszej Szkoly XYZ w XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Streszczenie……..4 Wstęp……..5 Rozdzial 1. Przeglad literatury. 1.1. Charakterystyka Wyzszej Szkoly XYZ w XYZ……..6 1.2. Definicje i zakres pojecia osobowosc……..10 1.3. Przeglad najwazniejszych teorii osobowosci……..12 1.3.1. Teorie psychoanalityczne…….12 1.3.2. Teorie psychodynamiczne……..14 1.3.3. Teorie humanistyczne…….16 1.3.4. Piecioczynnikowy model osobowosci……..18 1.4. Charakterystyka wczesnej doroslosci……..24 Rozdzial 2. Metodologia badan wlasnych. 2.1. Cel badan, pytania badawcze……..29 2.2. Material badan…….29 2.3. […]

Spoleczenstwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I Teoretyczne podstawy dotyczace niepełnosprawności intelektualnej 1.1 Pojecie niepełnosprawności intelektualnej w świetle literatury naukowej 1.2 Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej 1.3 Rodzaje niepełnosprawności intelektualnej 1.4 Rewalidacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie 1.5 Spoleczenstwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie na przestrzeni lat i obecnie 1.6 Psychospołeczne problemy rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie 1.7 Postawy i ich determinanty Rozdzial […]

Redefinicja tradycyjnego pojecia kobiecosci w świetle przemian prasy kobiecej, na wybranych przykladach. 4.25/5 (28)

Rozdzial I Plec 1.1 Plec……..6 1.1.1 Tozsamosc plciowa…….6 1.1.2 Identyfikacja i role plciowe……..8 1.2 Spoleczno – kulturowy wymiar plci……..12 1.2.2 Kulturowe wzorce kobiecosci i meskosci……..12 1.2.1 Transformacje społeczne a modele tozsamosci plciowych……..16 1.2.3 Stereotypy plci……..19 Rozdzial 2 Plec a wspólczesna prasa kobieca 2.1 Plec w kulturze popularnej……..25 2.1.1 Popkultura a role plciowe…….25 2.1.2 Zmiany w […]

Polskie migracje zagraniczne w warunkach wspólnego rynku Unii Europejskiej. 4.42/5 (24)

Wstęp……….3 Rozdzial I. Charakterystyka miedzynarodowych migracji ludnosci……….5 1.1. Definicja, istota migracji, jej formy 1.2. Skutki migracji zagranicznych 1.3. Masowosc i kierunki migracji miedzynarodowych Rozdzial II. Migracje międzynarodowe a proces kształtowania się globalnego rynku pracy……….20 2.1. Swobodny przeplyw pracowników w warunkach wspólnego rynku 2.2. Etapy otwierania rynków pracy przez państwa czlonkowskie 2.3. Glówne kierunki polskiej emigracji […]

Spotkanie kultur w doswiadczeniu migrantów zarobkowych, na przykładzie wybranych mieszkańców Ostródy 4.47/5 (19)

Streszczenie Wstęp Rozdzial 1. Analiza pojecia wielokulturowosc 1.1. Wilelokulturowosc jako sytuacja spotkania kulturowego i ideal spoleczny 1.2. Wielokulturowosc jako postawa spoleczna 1.3. Postawy wobec innych kultur dawniej i dzis Rozdzial 2. Wielokulturowosc w doswiadczeniu Polski po 1989 r 2.1. Otwarcie granic a postawy wobec wielokulturowosci 2.2. Migracje Polaków w dobie przemian Rozdzial 3. Metodologia badan […]

Zróznicowanie spoleczenstwa oraz wpływ i stosunek Polaków do luksusu (bogactwa). 4.22/5 (23)

Wstęp……….6 Rozdzial I Zróznicowanie spoleczenstwa – podobienstwa i róznice miedzy grupami 1.1 Teorie nierówności spolecznych……….9 1.2 Struktura spoleczna a kapital ( ekonomiczny, spoleczny, kulturowy)………..12 1.3 Wyjasnienie kluczowych pojęć: bogactwo, wladza, prestiz pieniadze……….14 1.5 O naturze bogactwa……….23 Rozdzial II Wieloaspektowosc spojrzenia na dobrobyt, dostatek i posiadanie bogactwa 2.1 Rozne aspekty rozumienia luksusu oraz bogactwa w przeszlosci […]

Przyczyny i konsekwencje zjawiska odrzucenia społecznego dzieci przez ich rówiesników. 4.28/5 (29)

Wstęp Rozdzial 1. Zjawisko odrzucenia społecznego………..4 1.1 Pojecie odrzucenia społecznego 1.2 Przyczyny odrzucenia społecznego 1.3 Konsekwencje odrzucenia społecznego 1.4 Najczesciej odrzucane grupy społeczne Rozdzial 2. Wpływ grupy rówiesniczej na proces socjalizacji……….. 18 2.1 Grupa rówiesnicza w procesię uspoleczniania 2.1.1 Rodzaje grup rówiesniczych 2.1.2 Oddzialywanie grupy a wychowanie 2.2 Srodowisko a postawy społeczne dziecka Rozdzial 3. […]

Emocjonalne i społeczne konsekwencje rozwodu w opinii osób doswiadczonych. 3.75/5 (4)

Wstęp…………3 Rozdzial I Rodzina niepelna w świetle literatury naukowej………….5 1.1 Pojecie rodziny, rodziny niepelnej 1.2 Pojecie rozwodu; przyczyny rozwodów 1.3 Rola wieku dziecka, charakteru i okolicznosci jakie wystepuja przy rozstaniu lub rozwodzie rodziców 1.4 Najwieksze zagrozenia dla dzieci rozwiedzionych rodziców 1.5 Funkcjonowanie emocjonalne dzieci malzenstw rozwiedzionych 1.6 Problemy matek samotnie wychowujacych dzieci 1.7 Problemy ojców […]

Aktywnosc zawodowa wspólczesnych kobiet. 4.18/5 (22)

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Praca licencjacka, rozwój zawodowy i satysfakcja z pracy kobiet i mezczyzn……….6 1.1Istota pracy 1.2 Pojecie rozwoju zawodowego 1.2.1 Rozwój zawodowy a kariera zawodowa 1.2.2 Determinanty rozwoju zawodowego 1.3 Satysfakcja z pracy- wymiary i poziom 1.4 Równowaga miedzy zyciem zawodowym a prywatnym podstawowym czynnikiem spelnienia i satysfakcji z pracy kobiety. Rozdzial 2.Postrzeganie kobiet […]

Wpływ UE na spoleczna swiadomosc Polaków na przykładzie mieszkańców powiatu XYZ. 4.15/5 (26)

Wstęp ………5 Rozdzial I.Geneza, cele i struktura UE 1.1.Geneza Unii Europejskiej ………8 1.2.Cele Unii Europejskiej i srodki ich realizacji ………16 1.3.Instytucje Unii Europejskiej ………22 1.3.1.Zasady systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej ………23 1.3.2.Wazniejsze instytucje systemu ………24 1.4.Tozsamosc europejska ………30 Rozdzial II.Proces integracji Polski z UE 2.1.Motywy i cele integracji Polski z UE ………36 2.2.Etapy integracji z UE […]

Przemiany demograficzne w mieście XYZ w latach 2000-2006 4.28/5 (25)

Wstęp. Rozdzial 1. Demografia jako nauka o rozwoju ludnosci 1.1. Definicje i charakterystyka demografii 1.2. Teorie i czynniki demograficzne Rozdzial 2. Ogólna charakterystyka zasad i metod analizy demograficznej 2.1. Grupowanie ludnosci dla celów analizy demograficznej 2.2. Czas i przestrzen w analizie demograficznej 2.3. Siatka demograficzna – diagram lexisa 2.4. Rodzaje analiz Rozdzial 3. Charakterystyka miasta […]

Kształtowanie się spoleczenstwa informacyjnego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I. Teoretyczne aspekty spoleczenstwa informacyjnego 1.1. Wieloaspektowosc definicji spoleczenstwa informacyjnego 1.2. Istota spoleczenstwa informacyjnego 1.3. Cechy spoleczenstwa informacyjnego 1.4. Funkcje spoleczenstwa informacyjnego Rozdzial II. Rozwój spoleczenstwa informacyjnego 2.1. Geneza spoleczenstwa informacyjnego 2.2. Rozwój spoleczenstwa informacyjnego w Europie 2.3. Rozwój spoleczenstwa informacyjnego w krajach pozaeuropejskich 2.4. Działalność Unii Europejskiej na rzecz rozwoju spoleczenstwa informacyjnego […]

Rola kobiet w opinii mezczyzn. Badania wśród studentów. 4.3/5 (23)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Role kobiece w literaturze przedmiotu. 1.1 Role społeczne w ujęciu socjologicznym………5 1.2 Ewolucja społecznych ról kobiety………8 1.3 Wspólczesne postrzeganie przez mezczyzn ról kobiecych………14 1.4 Role kobiet i mezczyzn w aktualnych badaniach socjologicznych………17 Rozdzial 2. Badania wlasne – zalozenia metodologiczne. 2.1 Przedmiot i cel badan………27 2.2 Charakterystyka terenu badanej populacji………29 2.3 Problem, hipotezy […]

Poczucie tozsamosci narodowej młodzieży pochodzenia bialoruskiego zamieszkujacej wschodnie pogranicze Polski. 4.33/5 (21)

Wstęp Rozdzial I Zalozenia metodologiczne badan wlasnych 1.1. Cel i przedmiot badan 1.2. Problemy badawcze 1.3. Hipotezy badawcze 1.4. Zmienne i wskazniki 1.5. Metody, techniki, narzedzia badawcze 1.6. Teren organizacja i przebieg badan 1.7. Charakterystyka badanej próby reprezentacyjnej Rozdzial II Bialoruska mniejszosc narodowa w Polsce 2.1. Pogranicze. 2.1.1. Istota pogranicza jako miejsca kształtowania się poczucia […]

Kreowanie wizerunku kibola w gazecie wyborczej, a społeczne postrzeganie kibiców. 4.53/5 (19)

Wstęp Rozdzial I. Metodologiczne zalozenia badania 1.1 Uzasadnienie wyboru tematu 1.2 Przedmiot i cel badan 1.3 Problematyka badawcza 1.4 Hipotezy badawcze 1.5 Aparatura pojeciowa 1.6 Charakterystyka wybranej techniki badawczej 1.7 Dobór próby badawczej Rozdzial 2. Opracowanie badan 2.1 Tresci dotyczace kibiców pilki noznej w Gazecie Wyborczej w świetle badan wlasnych 2.2 Prezentacja wyników ankiety 2.2.1 […]

Problem bezrobocia w województwie kuj-pomorskim w latach 2007-2009. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….2 Rozdzial I. Zjawisko bezrobocia we wspólczesnym swiecie. 1. Pojecie i rodzaje bezrobocia – zagadnienia ogólne……….4 2. Pojecie bezrobotnego w prawie polskim i miedzynarodowym……….7 3. Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia……….9 Rozdzial II. Charakterystyka polskiego bezrobocia. 1. Polskie bezrobocie w ujęciu historycznym……….14 1.1. Okres miedzywojenny……….14 1.2. Bezrobocie w Polsce w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. ……….15 1.3. […]

Polskie migracje zagraniczne w ramach swobodnego przeplywu osób. 4.41/5 (22)

Wstęp……… 3 Rozdzial I Prawo swobody przemieszczania się wedlug prawnych regulacji miedzynarodowych. 1.1. Podstawowe pojecia i formy migracji miedzynarodowych……… 5 1.2. Swoboda przemieszczania się osób w regulacjach miedzynarodowych……… 11 1.2.1. Powszechna deklaracja prawa czlowieka……… 12 1.2.2. Europejska konwencja o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci……….14 1.2.3. Miedzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych……… 15 Rozdzial II […]

Swiat spoleczny dziecka w rodzinie osób bezrobotnych. Studium socjologiczne 4.25/5 (28)

Wstęp……….2 Rozdzial I. Bezrobocie jako problem spoleczny 1.1. Bezrobocie – przeglad stanowisk ……….5 1.2. Rodzaje bezrobocia ……….8 1.3. Typologia bezrobotny ……….10 1.4. Przestrzenie społeczne bezrobocia………. 12 1.5. Etiologia bezrobocia ……….14 1.6. Skutki bezrobocia ……….18 Rozdzial II. Rodzina jako grupa i instytucja spoleczna 2.1. Definicja rodziny ……….21 2.3. Typologia rodziny ……….23 2.2. Struktura i funkcje rodziny………. […]

Inzynieria spoleczna wykorzystywana w hackingu na przykładzie działalności Kevina Mitnicka 4.43/5 (14)

Wstęp……… 3 Rozdzial I. Zagadnienia wprowadzajace. 1. Hacking jako przestepstwo komputerowe……… 4 2. Pojecie socjotechniki……… 7 3. Postac socjotechnika-hackera ……… 8 Rozdzial II. Sylwetka Kevina Mitnicka 1. Biografia ……… 10 2. Wpływ na rozwój inzynierii społecznej……… 11 Rozdzial III. Reguly socjotechniczne. 1. Regula wzajemnosci ……… 12 2. Regula sympatii……… 14 3. Regula niedostepnosci……… 15 4. […]

Migracje obywateli Polski w latach 2004-2010. 4.19/5 (21)

Wstęp………3 Rozdzial I Ogólna charakterystyka problemu migracji zagranicznych w Polsce. 1.1. Migracje Polaków za granice kraju………6 1.2. Migracje wysoko wykwalifikowanych specjalistów………12 1.3. Bezrobocie jako jeden z czynników determinujacych migracje ………16 Rozdzial II Zagraniczne migracje Polaków we wspólczesnym Swiecie ………19 2.1. Profil osobowo-zawodowy polskiego pracownika migrujacego………23 2.2. Kierunki migracji Polaków ………25 2.3. Migracje Polaków do Wielkiej […]

Pracoholizm jako patologia spoleczna. 4.36/5 (22)

Wstęp Rozdzial I Pojecie i źródła pracoholizmu 1.1. Uzaleznienie od pracy- próba definicji zjawiska………. 7 1.2. Uwarunkowania, przyczyny i źródła pracoholizmu………. 12 1.3. Pracoholik- ofiara pracoholizmu ……….14 Rozdzial II Metodologia badan 1. Przedmiot badan ……….19 2. Cel i zakres badan………. 19 3. Ogólna charakterystyka poruszanej problematyki………. 19 4.Definicje podstawowych pojęćpojawiajacych się w pracy……….. 20 5. […]

Psychospołeczne skutki dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym. 4.24/5 (29)

Wstęp……… 2 Rozdzial I Podstawy teoretyczne dotyczace problematyki uzaleznienia od alkoholu. 1.1. Definicja alkoholizmu w róznych znaczeniach……… 4 1.2. Fazy uzaleznienia od alkoholu……… 6 1.3. Fazy upicia zwyklego……… 8 1.4. Przyczyny, mechanizmy i skutki uzaleznienia……… 10 Rozdzial II Choroba alkoholowa i jej wpływ na zycie i funkcjonowanie rodziny. 2.1. Wspól uzaleznienie w rodzinie – definiowanie […]

Telefon komórkowy jako medium komunikacji – analiza socjologiczna przedmiotu. 4.21/5 (28)

Wstęp………6 Rozdzial I Spoleczenstwo sieci 1.1 Poczatki spoleczenstwa sieci………8 1.2 Portale spolecznosciowe funkcjonujace w Polsce……… 12 Rozdzial II Telefon komórkowy 2.1 Historia i rozwój telefonu komórkowego……… 15 2.2 Poczatek systemu GSM ………16 2.3 Rozwój telefonii komórkowej w Polsce na przykładzie sieci Plus GSM……… 17 2.4 Rodzaje taryf i usług oferowanych klientom sieci Plus GSM……… 18 […]

Kibic i jego znaczenie w społeczenstwie. 4.52/5 (21)

Wstęp ……….4 Rozdzial 1 Charakterystyka kibiców w świetle literatury 1.1. Pojecie kibica ……….7 1.2. Historia kibicowania ……….9 1.3. Nowe trendy w kibicowaniu ……….15 1.4. Kibice jako subkultura ……….18 Rozdzial 2 Społeczne i psychologiczne przyczyny kibicowania 2.1. Koncepcje socjologiczne ……….21 2.2. Koncepcje psychologiczne ……….23 2.3. Dwie twarze kibica ……….26 2.4. Podgrupy i hierarchia wśród kibiców ……….28 […]

Prostytucja w literaturze 4.29/5 (21)

Wstęp………3 Rozdzial I Problematyka prostytucji w literaturze przedmiotu. 1.1. Pojecie i formy prostytucji………5 1.2. Historia prostytucji………10 1.3. Prawne regulacje prostytucji………15 1.4. Etiologiczne ujecie problemu prostytucji w świetle literatury………19 1.5. Oblicze wspólczesnej prostytucji………23 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych. 2.1. Strategia badan………27 2.2. Przedmiot i cel badan………28 2.3. Problemy i hipotezy badawcze………30 2.4. Zmienne i ich wskazniki………32 […]

Wizerunek prostytutki w wybranych przekazach medialnych 4.11/5 (28)

Wstęp………4 Rozdzial 1. Prostytucja jako zjawisko społeczne. 1.1 Historia prostytucji od starozytnosci do XIX wieku………5 1.1 a. Prostytucja w Starozytnej Grecji i Starozytnym Rzymie………5 1.1.b Prostytucja w sredniowieczu………8 1.1.c Prostytucja od czasów nowozytnych do konca XIX wieku………9 1.2. Próby definicji zjawiska prostytucji ………11 1.3. Prawne aspekty prostytucji………12 1.4. Formy i rodzaje prostytucji. Typowe doswiadczenia osób […]

Niepelnosprawni w systemie szkolenia kierowców- możliwości i bariery uzyskiwania prawo jazdy przez osoby niepelnosprawne 4.19/5 (16)

Wstęp…………3 Rozdzial I Niepelosprawnosc i niepelnosprawni w społeczenstwie. 1. Wspólczesny sposób rozumienia niepelnosprawnosci……….5 2. Rodzaje niepełnosprawności jej rozmiary i zjawiska……….8 3. Bariery integracji społecznej osób niepelnosprawnych……….11 Rozdzial II Niepelnosprawni w systemie szkolenia kierowców. 1. Rozwiazania formalno – prawne w systemie szkolenia kierowców……….18 2. Nauka jazdy……….22 3. Prawo jazdy dla osób niepelnosprawnych……….25 Rozdzial III Metodologiczne i […]

Aspiracje zyciowe maturzystów 4.2/5 (30)

I Czesc teoretyczno – metodologiczna. 1. Przedmiot badawczy w literaturze………..5 1.1.Wkształcenie a praca……….. 5 1.2. Mlodziez i polityka……….. 8 1.3. Szanse mlodziezy……….. 10 1.4. Mlodziez po roku 1989……….. 13 2.Postawienie problemu badawczego. Uszczególowienie problematyki badan. Hipotezy badawcze……….. 15 3. Podstawowe pojecia i definicje……….. 17 3.1. Aspiracje……….. 18 3.2. Mlodziez……….. 31 3.3. Praca……….. 35 4. Podejscie […]

Subkultura kibiców pilkarskich w Polsce. Próba socjologicznej analizy zjawiska na przykładzie kibiców Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….3 Rozdzial 1 Ogólna charakterystyka Subkultur……….5 1.1. Okreslenie pojecia’subkultura’ 1.2. Geneza zjawiska 1.3. Cechy charakterystyczne zjawiska subkultur Rozdzial 2. Wspólczesna subkultura sytuacyjna kibiców pilkarskich na podstawie badan ankietowych……….11 2.1 Ultrasi 2.2 Szalikowcy 2.3. Chuligani Rozdzial 3. Charakterystyka spoleczno – demograficzna kibiców pilkarskich ……….13 3.1 Tozsamosc jednostki z grupa kibiców Podsumowanie……….20 Bibliografia Oceń Sample rating item

Powody i konsekwencje zdrady malzenskiej 4.48/5 (23)

Wprowadzenie……….7 Rozdzial 1. Wspólczesne zagrozenia malzenstwa i rodziny 1.1. Pojecie zdrady (niewiernosci malzenskiej) ……….10 1.1.1. Potoczne opinie na temat nielojalnosci i zdrady………. 12 1.1.2. Zmiany czestosci zdrady malzenskiej………. 14 1.2. Rodzaje, cechy zdrady………. 17 1.2.1. Bariery ……….19 1.2.2. Poczucie winy………. 19 1.2.3. Naciski społeczne………. 20 1.3. Reakcje malzonków na zdrade………. 21 1.4. Przyczyny zdrady malzenskiej………. […]

Kobieta w Islamie. Literacki obraz miejsca kobiet we wspólczesnym swiecie muzulmanskim 4.33/5 (24)

Wstęp………..4 Rozdzial 1 Obraz spolecznosci i kobiet w islamie 1.1.Czym jest islam?……….. 5 1.2.Zasady wiary ……….. 7 1.3.Kobieta postrzegana jako córka, zona, matka ……….. 9 Rozdzial 2 Prawa i obowiazki kobiet w islamie 2.1. Malzenstwo w islamie ……….. 12 2.2. Rozwód w islamie ……….. 19 Rozdzial 3 Obyczaje kobiety islamskiej 3.1. Ubiór oraz ozdoby muzulmanek……….. […]

Jacqueline Kennedy – wizerunek i rola ikony w kulturze masowej XX wieku. 4.32/5 (19)

Wstęp………4 Rozdzial 1 Czym jest wizerunek? 1.1.Wizerunek ……… 6 1.2.Wizerunek polityczny ……… 9 Rozdzial 2 Rola i obowiazki Pierwszej Damy. 2.1. Przywileje Pierwszej Damy……… 15 Rozdzial 3 Zyciorys Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis 3.1. Jacqueline Lee Bouvier ……… 20 3.2. Jacqueline Kennedy ……… 22 3.3. Jacqueline Onassis ……… 36 Rozdzial 4 Wizerunek Jackie 4.1. Rola Pierwszej […]

Obraz kibica pilkarskiego w mediach 4.32/5 (19)

Wstęp………..4 Rozdzial 1 Wspólczesne media 1.1 Czym sa media?………..7 1.2 Cele środków masowego przekazu………..7 1.3 Obiektywnosc mediów kontra manipulacja swiadomoscia spoleczna………..8 1.4 Odpowiednia perspektywa informacji………..10 1.5 Zmiana roli mediów………..10 Rozdzial 2 Kibic pilkarski 2.1 Kim jest kibic pilkarski i co to znaczy kibicowac?………..13 2.2 Historia kibiców………..15 2.3 Formalne poczatki stowarzyszen kibiców………..16 2.4 Podzial kibiców………..17 2.5 […]

Czynniki sprzyjajace zachowaniom agresywnym kierowców. 4.14/5 (21)

Wstęp………1 Rozdzial 1. Agresja jako przedmiot badan spolecznych………4 Rozdzial 2. Koncepcje teoretyczne agresji………14 Rozdzial 3. Charakterystyka agresji w ruchu drogowym. 1. Czlowiek jako uczestnik ruchu drogowego………27 2. Zachowania agresywne za kierownica………32 3. Czynniki zwiekszajace ryzyko zachowan agresywnych………42 4. Czynniki powodujace agresje na drodze………45 5. Działania prewencyjne zachowan agresywnych, koncepcja idealnego modelu kursu nauki jazdy………53 Bibliografia………60 […]

Dylematy etyczne pracownika socjalnego. 4.23/5 (30)

Wstęp………4 Rozdzial I 1.1. Definicje pracy socjalnej 1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8 1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10 1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12 Rozdzial II 2.1. Czym jest etyka? 2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19 2.4. Dylematy etyczne w pracy socjalnej………23 2.5. Rozwiazywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej………26 Rozdzial III 3.1. Przedmiot i […]

Rola mediów w procesię socjalizacji jednostki. Analiza problemu w oparciu o znane teorie socjalizacji. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…………4 Rozdzial 1. Zdefiniowanie pojecia socjalizacji oraz wyjasnienie jej wpływu na ksztaltowanie osobowosci czlowieka………… 5 Rozdzial 2. Zdefiniowanie pojecia media oraz okreslenie roli, jaka odgrywaja w procesię nabywania przez jednostki wiedzy i systemu wartosci Rozdzial 3. Wpływ mediów na tozsamosc jednostki…………12 Rozdzial 4. Skutki oddzialywania mediów na dzieci i mlodziez…………16 Zakończenie…………20 Bibliografia…………21 Oceń Sample rating […]