Kategoria: Socjologia

Prace z dziedziny Socjologia . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Rodzaje dylematów etycznych w pracy socjalnej 4.27/5 (26)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I 1.1. Definicje pracy socjalnej 1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8 1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10 1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12 Rozdział II 2.1. Czym jest etyka? 2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19 2.4. Dylematy etyczne…

Wymiary dylematów etycznych w pracy socjalnej 4.11/5 (18)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I 1.1. Definicje pracy socjalnej 1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8 1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10 1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12 Rozdział II 2.1. Czym jest etyka? 2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19 2.4. Dylematy etyczne…

Starzenie się spoleczenstwa w Polsce na przykładzie województwa mazowieckiego 5/5 (10)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Starzenie się spoleczenstwa jako czynnik demograficzny……….4 1. Podstawowe pojęcia demograficzne……….4 2. Miary ludnosci……….7 3. Starosc – podstawowe pojęcia……….15 3.1. Konsekwencje w zakresię opieki zdrowotnej i socjalnej……….21 3.2. Konsekwencje w zakresię opieki mieszkalnej……….24 4. Czynniki wpływajace na starzenie…

Struktura i róznice stanu cywilnego mieszkańców regionu zachodniopomorskiego. 4.26/5 (23)

Przez administrator

Wstęp………5 1. Cel i zakres pracy………5 2. Podstawowe definicje i metody pomiaru………5 3. Schemat postępowania badawczego………7 Rozdział 1. Stan cywilny w Polsce w regionie zachodniopomorskim………8 1.1. Czynniki wpływajace na stan cywilny ludnosci………8 1.2. Charakterystyka województwa zachodniopomorskiego………10 1.3. Stan cywilny w…

Modele funkcjonowania osobowosci a pozycja w rodzinie. 4.44/5 (18)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Osobowosc 1.1 Koncepcja osobowosci Kazimierza Obuchowskiego a teorie osobowosci powstale wczesniej ………. 7 1.2 Definicja i struktura osobowosci wedlug Kazimierza Obuchowskiego ………. 10 1.3 Badanie, zmiany i rozwój osobowosci w koncepcji Kazimierza Obuchowskiego ………. 13 1.4 Czynniki…

Przemiany wspólczesnej rodziny polskiej. 4.11/5 (19)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Rodzina jako przedmiot badan. 1.1 Kategoria 'rodziny' – analiza pojęcia………..5 1.2 Psychologiczne i socjologiczne ujecie rodziny………..11 1.3 Rodzina jako przedmiot analiz pedagogicznych………..17 Rozdział II. Model polskiej rodziny w latach 1945-1989 2.1 Wpływ ideologii socjalizmu na rozumienie funkcji…

Stosunek studentów do uchodzców w Polsc. 4.35/5 (23)

Przez administrator

Streszczenie ………..3 Wstęp ………..4 Rozdział I. Uchodzcy na swiecie i w Polsce 1.1. Definicja uchodzcy……….. 6 1.2. Zadania Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodzców ………..8 1.3. Status prawny uchodzców ………..9 1.4. Uchodzcy w Polsce – ustawodawstwo i jego rozwój ………..12…

Zjawisko samobójstw wśród dzieci i mlodziezy. 4.45/5 (22)

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I. Samobójstwo jako zjawisko patologiczne…………4 1. Wprowadzenie 2. Geneza samobójstw 3. Rodzaje samobójstw 4. Rozmiar samobójstw wśród dzieci i mlodziezy Rozdział II. Uwarunkowania samobójstw…………31 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania samobójstw 3. Typy rodzin a samobójstwa Rozdział III. Przeciwdzialanie próbom…

Samobójstwa jako problem spoleczny. 4.27/5 (22)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Zjawisko samobójstw w historii i obyczajach 1.1. Pojęcie samobójstwa w świetle literatury przedmiotu 1.2. Idea zamachów samobójczych w historii wybranych kultur 1.2.1. Starozytna Grecja i Rzym 1.2.2. Tradycja chrzescijanska 1.2.3. Kultura Wschodu 1.2.4. Czasy Nowozytne 1.2.5. Wspólczesnosc…

Eutanazja – problem spoleczny. 4.18/5 (28)

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział I. Problem eutanazji 1.1. Rodzaje eutanazji 1.2. Sytuacja w poszczególnych krajach Rozdział II. Eutanazja w aspekcie moralnym 2.1. Rys historyczny 2.2. Wspólczesne argumenty za dopuszczalnoscia eutanazji 2.3. Wspólczesne argumenty przeciwko eutanazji Rozdział III. Eutanazja w świetle prawa polskiego…

Problem subiektywnego odczucia izolacji społecznej rodzin dzieci z ADHD. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………… 3 Rozdział I. ADHD – istota zagadnienia, wprowadzenie w problematyke zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej 1.1 Wyjasnienie terminu ADHD, zdefiniowanie problemu i przedstawienie czestotliwosci wystepowania choroby ……… 8 1.2 Etiologia, przyczyny wystepowania zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej …………11 1.3 Charakterystyka zachowania się…

Osobowosc studentów Wyzszej Szkoly XYZ w XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Streszczenie……..4 Wstęp……..5 Rozdział 1. Przeglad literatury. 1.1. Charakterystyka Wyzszej Szkoly XYZ w XYZ……..6 1.2. Definicje i zakres pojęcia osobowosc……..10 1.3. Przeglad najwazniejszych teorii osobowosci……..12 1.3.1. Teorie psychoanalityczne…….12 1.3.2. Teorie psychodynamiczne……..14 1.3.3. Teorie humanistyczne…….16 1.3.4. Piecioczynnikowy model osobowosci……..18 1.4. Charakterystyka wczesnej…

Spoleczenstwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Teoretyczne podstawy dotyczace niepełnosprawności intelektualnej 1.1 Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej w świetle literatury naukowej 1.2 Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej 1.3 Rodzaje niepełnosprawności intelektualnej 1.4 Rewalidacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie 1.5 Spoleczenstwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie na przestrzeni lat…

Redefinicja tradycyjnego pojęcia kobiecosci w świetle przemian prasy kobiecej, na wybranych przykladach. 4.25/5 (28)

Przez administrator

Rozdział I Plec 1.1 Plec……..6 1.1.1 Tozsamosc plciowa…….6 1.1.2 Identyfikacja i role plciowe……..8 1.2 Spoleczno – kulturowy wymiar plci……..12 1.2.2 Kulturowe wzorce kobiecosci i meskosci……..12 1.2.1 Transformacje społeczne a modele tozsamosci plciowych……..16 1.2.3 Stereotypy plci……..19 Rozdział 2 Plec a wspólczesna…

Polskie migracje zagraniczne w warunkach wspólnego rynku Unii Europejskiej. 4.42/5 (24)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Charakterystyka miedzynarodowych migracji ludnosci……….5 1.1. Definicja, istota migracji, jej formy 1.2. Skutki migracji zagranicznych 1.3. Masowosc i kierunki migracji miedzynarodowych Rozdział II. Migracje międzynarodowe a proces kształtowania się globalnego rynku pracy……….20 2.1. Swobodny przeplyw pracowników w warunkach…

Zróznicowanie spoleczenstwa oraz wpływ i stosunek Polaków do luksusu (bogactwa). 4.22/5 (23)

Przez administrator

Wstęp……….6 Rozdział I Zróznicowanie spoleczenstwa – podobienstwa i róznice miedzy grupami 1.1 Teorie nierówności spolecznych……….9 1.2 Struktura spoleczna a kapital ( ekonomiczny, spoleczny, kulturowy)………..12 1.3 Wyjasnienie kluczowych pojęć: bogactwo, wladza, prestiz pieniadze……….14 1.5 O naturze bogactwa……….23 Rozdział II Wieloaspektowosc spojrzenia…

Przyczyny i konsekwencje zjawiska odrzucenia społecznego dzieci przez ich rówiesników. 4.28/5 (29)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Zjawisko odrzucenia społecznego………..4 1.1 Pojęcie odrzucenia społecznego 1.2 Przyczyny odrzucenia społecznego 1.3 Konsekwencje odrzucenia społecznego 1.4 Najczesciej odrzucane grupy społeczne Rozdział 2. Wpływ grupy rówiesniczej na proces socjalizacji……….. 18 2.1 Grupa rówiesnicza w procesię uspoleczniania 2.1.1 Rodzaje…

Aktywnosc zawodowa wspólczesnych kobiet. 4.18/5 (22)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1. Praca licencjacka, rozwój zawodowy i satysfakcja z pracy kobiet i mezczyzn……….6 1.1Istota pracy 1.2 Pojęcie rozwoju zawodowego 1.2.1 Rozwój zawodowy a kariera zawodowa 1.2.2 Determinanty rozwoju zawodowego 1.3 Satysfakcja z pracy- wymiary i poziom 1.4 Równowaga miedzy…

Wpływ UE na spoleczna swiadomosc Polaków na przykładzie mieszkańców powiatu XYZ. 4.15/5 (26)

Przez administrator

Wstęp ………5 Rozdział I.Geneza, cele i struktura UE 1.1.Geneza Unii Europejskiej ………8 1.2.Cele Unii Europejskiej i srodki ich realizacji ………16 1.3.Instytucje Unii Europejskiej ………22 1.3.1.Zasady systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej ………23 1.3.2.Wazniejsze instytucje systemu ………24 1.4.Tozsamosc europejska ………30 Rozdział II.Proces integracji…