Kategoria: Socjologia

Prace z dziedziny Socjologia . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Rozumienie przez pracowników socjalnych dylematów etycznych 4.15/5 (20)

Wstęp………4 Rozdzial I 1.1. Definicje pracy socjalnej 1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8 1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10 1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12 Rozdzial II 2.1. Czym jest etyka? 2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19 2.4. Dylematy etyczne w pracy socjalnej………23 2.5. Rozwiazywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej………26 Rozdzial III 3.1. Przedmiot i […]

Rodzaje dylematów etycznych w pracy socjalnej 4.28/5 (25)

Wstęp………4 Rozdzial I 1.1. Definicje pracy socjalnej 1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8 1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10 1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12 Rozdzial II 2.1. Czym jest etyka? 2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19 2.4. Dylematy etyczne w pracy socjalnej………23 2.5. Rozwiazywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej………26 Rozdzial III 3.1. Przedmiot i […]

Wymiary dylematów etycznych w pracy socjalnej 4.11/5 (18)

Wstęp………4 Rozdzial I 1.1. Definicje pracy socjalnej 1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8 1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10 1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12 Rozdzial II 2.1. Czym jest etyka? 2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19 2.4. Dylematy etyczne w pracy socjalnej………23 2.5. Rozwiazywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej………26 Rozdzial III 3.1. Przedmiot i […]

Starzenie się spoleczenstwa w Polsce na przykładzie województwa mazowieckiego 5/5 (10)

Wstęp……….3 Rozdzial I. Starzenie się spoleczenstwa jako czynnik demograficzny……….4 1. Podstawowe pojecia demograficzne……….4 2. Miary ludnosci……….7 3. Starosc – podstawowe pojecia……….15 3.1. Konsekwencje w zakresię opieki zdrowotnej i socjalnej……….21 3.2. Konsekwencje w zakresię opieki mieszkalnej……….24 4. Czynniki wpływajace na starzenie się ludnosci……….26 4.1. Konsekwencje spoleczno-gospodarcze starzenia się spoleczenstwa……….28 Rozdzial 2. Zmiany w liczbie i strukturze […]

Struktura i róznice stanu cywilnego mieszkańców regionu zachodniopomorskiego. 4.26/5 (23)

Wstęp………5 1. Cel i zakres pracy………5 2. Podstawowe definicje i metody pomiaru………5 3. Schemat postępowania badawczego………7 Rozdzial 1. Stan cywilny w Polsce w regionie zachodniopomorskim………8 1.1. Czynniki wpływajace na stan cywilny ludnosci………8 1.2. Charakterystyka województwa zachodniopomorskiego………10 1.3. Stan cywilny w regionie zachodniopomorskim na tle Polski………13 Rozdzial 2. Odrebnosci w strukturze w kategoriach stanu cywilnego populacji […]

Badanie stosunków kolezenskich i przyjacielskich wśród uczniów klas mlodszych. 4.36/5 (25)

Rozdzial I. Kolezenstwo i przyjazn w ujęciu literatury pedagogicznej…………2 1.1. Przeglad przedmiotowej literatury pedagogicznej. 1.2. Pojmowanie kolezenstwa i przyjazni w literaturze pedagogicznej. 1.3. Rozwój stosunków kolezenskich i przyjacielskich w mlodszym wieku szkolnym. 1.4. Trudnosci w kontaktach z rówiesnikami. 1.5. Wpływ klasy szkolnej na rozwój kolezenstwa i przyjazni. 1.6. Wpływ szkoly na wzbogacanie stosunków kolezenskich i […]

Praca zawodowa, a struktura potrzeb współczesnego spoleczenstwa. 4.22/5 (23)

Wstęp 3 Czesc I. Pojecie i istota pracy zawodowej Rozdzial I. 1.1. Spoleczny charakter pracy ludzkiej……… 5 1.2. Odmiany pracy zawodowej czlowieka……… 9 1.3. Praca zawodowa jako wartosc……… 12 1.4. Społeczne i psychologiczne konsekwencje utraty pracy………18 Czesc II. Praca w społeczenstwie nowoczesnym na przykładzie Polski(Analiza empiryczna – postrzeganie) Rozdzial II. Praca zawodowa a zmiany spoleczno-gospodarcze […]

Modele funkcjonowania osobowosci a pozycja w rodzinie. 4.44/5 (18)

Wstęp……….4 Rozdzial I. Osobowosc 1.1 Koncepcja osobowosci Kazimierza Obuchowskiego a teorie osobowosci powstale wczesniej ………. 7 1.2 Definicja i struktura osobowosci wedlug Kazimierza Obuchowskiego ………. 10 1.3 Badanie, zmiany i rozwój osobowosci w koncepcji Kazimierza Obuchowskiego ………. 13 1.4 Czynniki wpływajace na ksztaltowanie się osobowosci ………. 15 1.5 Kształtowanie się modeli osobowosci. Rewolucja podmiotów ……….18 […]

Przemiany wspólczesnej rodziny polskiej. 4.11/5 (19)

Wstęp………..3 Rozdzial I. Rodzina jako przedmiot badan. 1.1 Kategoria ‚rodziny’ – analiza pojecia………..5 1.2 Psychologiczne i socjologiczne ujecie rodziny………..11 1.3 Rodzina jako przedmiot analiz pedagogicznych………..17 Rozdzial II. Model polskiej rodziny w latach 1945-1989 2.1 Wpływ ideologii socjalizmu na rozumienie funkcji rodziny………..23 2.2 Trzy dominujace typy rodziny w socjalizmie………..28 Rozdzial III. Wpływ przemian spoleczno-ekonomicznych na polska […]

Stosunek studentów do uchodzców w Polsc. 4.35/5 (23)

Streszczenie ………..3 Wstęp ………..4 Rozdzial I. Uchodzcy na swiecie i w Polsce 1.1. Definicja uchodzcy……….. 6 1.2. Zadania Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodzców ………..8 1.3. Status prawny uchodzców ………..9 1.4. Uchodzcy w Polsce – ustawodawstwo i jego rozwój ………..12 1.5. Dynamika zjawiska na swiecie ………..15 1.6. Dynamika zjawiska w Polsce……….. 17 1.7. Integracja uchodzców […]

Zjawisko samobójstw wśród dzieci i mlodziezy. 4.45/5 (22)

Wstęp…………4 Rozdzial I. Samobójstwo jako zjawisko patologiczne…………4 1. Wprowadzenie 2. Geneza samobójstw 3. Rodzaje samobójstw 4. Rozmiar samobójstw wśród dzieci i mlodziezy Rozdzial II. Uwarunkowania samobójstw…………31 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania samobójstw 3. Typy rodzin a samobójstwa Rozdzial III. Przeciwdzialanie próbom samobójczym…………47 1. Wprowadzenie 2. Oddzialywanie profilaktyczne 3. Terapia osób podejmujacych próby samobójcze 4. Instytucje pomocy […]

Samobójstwa jako problem spoleczny. 4.27/5 (22)

Wstęp Rozdzial I. Zjawisko samobójstw w historii i obyczajach 1.1. Pojecie samobójstwa w świetle literatury przedmiotu 1.2. Idea zamachów samobójczych w historii wybranych kultur 1.2.1. Starozytna Grecja i Rzym 1.2.2. Tradycja chrzescijanska 1.2.3. Kultura Wschodu 1.2.4. Czasy Nowozytne 1.2.5. Wspólczesnosc Rozdzial II. Uwarunkowania zachowan suicydalnych w aspekcie interdyscyplinarnym 2.1. Dynamika i struktura samobójstwa 2.2. Plec, […]

Eutanazja – problem spoleczny. 4.18/5 (28)

Wprowadzenie Rozdzial I. Problem eutanazji 1.1. Rodzaje eutanazji 1.2. Sytuacja w poszczególnych krajach Rozdzial II. Eutanazja w aspekcie moralnym 2.1. Rys historyczny 2.2. Wspólczesne argumenty za dopuszczalnoscia eutanazji 2.3. Wspólczesne argumenty przeciwko eutanazji Rozdzial III. Eutanazja w świetle prawa polskiego 3.1. Stanowisko kodeksu karnego 3.2. Praktyka wymiaru sprawiedliwosci Zakończenie Literatura Materialy zródlowe Oceń

Problem subiektywnego odczucia izolacji społecznej rodzin dzieci z ADHD. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………… 3 Rozdzial I. ADHD – istota zagadnienia, wprowadzenie w problematyke zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej 1.1 Wyjasnienie terminu ADHD, zdefiniowanie problemu i przedstawienie czestotliwosci wystepowania choroby ……… 8 1.2 Etiologia, przyczyny wystepowania zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej …………11 1.3 Charakterystyka zachowania się dzieci z ADHD, objawy nadpobudliwosci psychoruchowej ………… 14 1.3.1 Funkcjonowanie dziecka nadpobudliwego w szkole ………… […]

Osobowosc studentów Wyzszej Szkoly XYZ w XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Streszczenie……..4 Wstęp……..5 Rozdzial 1. Przeglad literatury. 1.1. Charakterystyka Wyzszej Szkoly XYZ w XYZ……..6 1.2. Definicje i zakres pojecia osobowosc……..10 1.3. Przeglad najwazniejszych teorii osobowosci……..12 1.3.1. Teorie psychoanalityczne…….12 1.3.2. Teorie psychodynamiczne……..14 1.3.3. Teorie humanistyczne…….16 1.3.4. Piecioczynnikowy model osobowosci……..18 1.4. Charakterystyka wczesnej doroslosci……..24 Rozdzial 2. Metodologia badan wlasnych. 2.1. Cel badan, pytania badawcze……..29 2.2. Material badan…….29 2.3. […]

Spoleczenstwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I Teoretyczne podstawy dotyczace niepełnosprawności intelektualnej 1.1 Pojecie niepełnosprawności intelektualnej w świetle literatury naukowej 1.2 Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej 1.3 Rodzaje niepełnosprawności intelektualnej 1.4 Rewalidacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie 1.5 Spoleczenstwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie na przestrzeni lat i obecnie 1.6 Psychospołeczne problemy rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie 1.7 Postawy i ich determinanty Rozdzial […]

Redefinicja tradycyjnego pojecia kobiecosci w świetle przemian prasy kobiecej, na wybranych przykladach. 4.25/5 (28)

Rozdzial I Plec 1.1 Plec……..6 1.1.1 Tozsamosc plciowa…….6 1.1.2 Identyfikacja i role plciowe……..8 1.2 Spoleczno – kulturowy wymiar plci……..12 1.2.2 Kulturowe wzorce kobiecosci i meskosci……..12 1.2.1 Transformacje społeczne a modele tozsamosci plciowych……..16 1.2.3 Stereotypy plci……..19 Rozdzial 2 Plec a wspólczesna prasa kobieca 2.1 Plec w kulturze popularnej……..25 2.1.1 Popkultura a role plciowe…….25 2.1.2 Zmiany w […]

Polskie migracje zagraniczne w warunkach wspólnego rynku Unii Europejskiej. 4.42/5 (24)

Wstęp……….3 Rozdzial I. Charakterystyka miedzynarodowych migracji ludnosci……….5 1.1. Definicja, istota migracji, jej formy 1.2. Skutki migracji zagranicznych 1.3. Masowosc i kierunki migracji miedzynarodowych Rozdzial II. Migracje międzynarodowe a proces kształtowania się globalnego rynku pracy……….20 2.1. Swobodny przeplyw pracowników w warunkach wspólnego rynku 2.2. Etapy otwierania rynków pracy przez państwa czlonkowskie 2.3. Glówne kierunki polskiej emigracji […]

Spotkanie kultur w doswiadczeniu migrantów zarobkowych, na przykładzie wybranych mieszkańców Ostródy 4.47/5 (19)

Streszczenie Wstęp Rozdzial 1. Analiza pojecia wielokulturowosc 1.1. Wilelokulturowosc jako sytuacja spotkania kulturowego i ideal spoleczny 1.2. Wielokulturowosc jako postawa spoleczna 1.3. Postawy wobec innych kultur dawniej i dzis Rozdzial 2. Wielokulturowosc w doswiadczeniu Polski po 1989 r 2.1. Otwarcie granic a postawy wobec wielokulturowosci 2.2. Migracje Polaków w dobie przemian Rozdzial 3. Metodologia badan […]

Zróznicowanie spoleczenstwa oraz wpływ i stosunek Polaków do luksusu (bogactwa). 4.22/5 (23)

Wstęp……….6 Rozdzial I Zróznicowanie spoleczenstwa – podobienstwa i róznice miedzy grupami 1.1 Teorie nierówności spolecznych……….9 1.2 Struktura spoleczna a kapital ( ekonomiczny, spoleczny, kulturowy)………..12 1.3 Wyjasnienie kluczowych pojęć: bogactwo, wladza, prestiz pieniadze……….14 1.5 O naturze bogactwa……….23 Rozdzial II Wieloaspektowosc spojrzenia na dobrobyt, dostatek i posiadanie bogactwa 2.1 Rozne aspekty rozumienia luksusu oraz bogactwa w przeszlosci […]

Przyczyny i konsekwencje zjawiska odrzucenia społecznego dzieci przez ich rówiesników. 4.28/5 (29)

Wstęp Rozdzial 1. Zjawisko odrzucenia społecznego………..4 1.1 Pojecie odrzucenia społecznego 1.2 Przyczyny odrzucenia społecznego 1.3 Konsekwencje odrzucenia społecznego 1.4 Najczesciej odrzucane grupy społeczne Rozdzial 2. Wpływ grupy rówiesniczej na proces socjalizacji……….. 18 2.1 Grupa rówiesnicza w procesię uspoleczniania 2.1.1 Rodzaje grup rówiesniczych 2.1.2 Oddzialywanie grupy a wychowanie 2.2 Srodowisko a postawy społeczne dziecka Rozdzial 3. […]

Emocjonalne i społeczne konsekwencje rozwodu w opinii osób doswiadczonych. 3.75/5 (4)

Wstęp…………3 Rozdzial I Rodzina niepelna w świetle literatury naukowej………….5 1.1 Pojecie rodziny, rodziny niepelnej 1.2 Pojecie rozwodu; przyczyny rozwodów 1.3 Rola wieku dziecka, charakteru i okolicznosci jakie wystepuja przy rozstaniu lub rozwodzie rodziców 1.4 Najwieksze zagrozenia dla dzieci rozwiedzionych rodziców 1.5 Funkcjonowanie emocjonalne dzieci malzenstw rozwiedzionych 1.6 Problemy matek samotnie wychowujacych dzieci 1.7 Problemy ojców […]

Aktywnosc zawodowa wspólczesnych kobiet. 4.18/5 (22)

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Praca licencjacka, rozwój zawodowy i satysfakcja z pracy kobiet i mezczyzn……….6 1.1Istota pracy 1.2 Pojecie rozwoju zawodowego 1.2.1 Rozwój zawodowy a kariera zawodowa 1.2.2 Determinanty rozwoju zawodowego 1.3 Satysfakcja z pracy- wymiary i poziom 1.4 Równowaga miedzy zyciem zawodowym a prywatnym podstawowym czynnikiem spelnienia i satysfakcji z pracy kobiety. Rozdzial 2.Postrzeganie kobiet […]

Wpływ UE na spoleczna swiadomosc Polaków na przykładzie mieszkańców powiatu XYZ. 4.15/5 (26)

Wstęp ………5 Rozdzial I.Geneza, cele i struktura UE 1.1.Geneza Unii Europejskiej ………8 1.2.Cele Unii Europejskiej i srodki ich realizacji ………16 1.3.Instytucje Unii Europejskiej ………22 1.3.1.Zasady systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej ………23 1.3.2.Wazniejsze instytucje systemu ………24 1.4.Tozsamosc europejska ………30 Rozdzial II.Proces integracji Polski z UE 2.1.Motywy i cele integracji Polski z UE ………36 2.2.Etapy integracji z UE […]

Przemiany demograficzne w mieście XYZ w latach 2000-2006 4.28/5 (25)

Wstęp. Rozdzial 1. Demografia jako nauka o rozwoju ludnosci 1.1. Definicje i charakterystyka demografii 1.2. Teorie i czynniki demograficzne Rozdzial 2. Ogólna charakterystyka zasad i metod analizy demograficznej 2.1. Grupowanie ludnosci dla celów analizy demograficznej 2.2. Czas i przestrzen w analizie demograficznej 2.3. Siatka demograficzna – diagram lexisa 2.4. Rodzaje analiz Rozdzial 3. Charakterystyka miasta […]