Kategoria: Socjologia

Prace z dziedziny Socjologia . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Rola edukacji szkolnej w profilaktyce problemów związanych z narkotykami u młodzieży licealnej

Przez administrator

  Wstęp………. 4 Rozdział INarkomania- ujęcie teoretyczne 1.1. Zagrożenia współczesnego świata………. 61.2. Historia narkomanii w Polsce………. 91.3. Próba zdefiniowania uzależnienia………. 111.4. Rodzaje narkotyków i ich skutki………. 141.5. Przyczyny narkotyzowania się młodzieży ……….221.6. Sposoby zapobiegania narkomanii, formy leczenia dla osób uzależnionych………. 29 Rozdział II Metodologia badań własnych2.1 Cel i przedmiot badań………. 352.2. Problemy badawcze i hipotezy badawcze………. 352.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ……….372.4. Charakterystyka badanej grupy ……….392.5. Opis postępowania badawczego………. 40 Rozdział III Postrzeganie problemu narkomanii przez młodzież szkół licealnych- analiza wyników badań własnych3.1. Obecność zjawiska narkomanii- na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród uczniów liceum ogólnokształcącego XYZ………. 413.2. Przyczyny sięgania po…

Różnice w postrzeganiu problemu narkomanii między młodzieżą licealną a studentami

Przez administrator

  Wstęp………. 4 Rozdział INarkomania- ujęcie teoretyczne 1.1. Zagrożenia współczesnego świata………. 61.2. Historia narkomanii w Polsce………. 91.3. Próba zdefiniowania uzależnienia………. 111.4. Rodzaje narkotyków i ich skutki………. 141.5. Przyczyny narkotyzowania się młodzieży ……….221.6. Sposoby zapobiegania narkomanii, formy leczenia dla osób uzależnionych………. 29 Rozdział II Metodologia badań własnych2.1 Cel i przedmiot badań………. 352.2. Problemy badawcze i hipotezy badawcze………. 352.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ……….372.4. Charakterystyka badanej grupy ……….392.5. Opis postępowania badawczego………. 40 Rozdział III Postrzeganie problemu narkomanii przez młodzież szkół licealnych- analiza wyników badań własnych3.1. Obecność zjawiska narkomanii- na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród uczniów liceum ogólnokształcącego XYZ………. 413.2. Przyczyny sięgania po…

Wpływ wiedzy na postawy młodzieży licealnej wobec problemu narkomanii

Przez administrator

  Wstęp………. 4 Rozdział INarkomania- ujęcie teoretyczne 1.1. Zagrożenia współczesnego świata………. 61.2. Historia narkomanii w Polsce………. 91.3. Próba zdefiniowania uzależnienia………. 111.4. Rodzaje narkotyków i ich skutki………. 141.5. Przyczyny narkotyzowania się młodzieży ……….221.6. Sposoby zapobiegania narkomanii, formy leczenia dla osób uzależnionych………. 29 Rozdział II Metodologia badań własnych2.1 Cel i przedmiot badań………. 352.2. Problemy badawcze i hipotezy badawcze………. 352.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ……….372.4. Charakterystyka badanej grupy ……….392.5. Opis postępowania badawczego………. 40 Rozdział III Postrzeganie problemu narkomanii przez młodzież szkół licealnych- analiza wyników badań własnych3.1. Obecność zjawiska narkomanii- na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród uczniów liceum ogólnokształcącego XYZ………. 413.2. Przyczyny sięgania po…

Postrzeganie roli kobiety we wspólczesnym swiecie

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Rola spoleczna. 1.1 Kategoria roli spolecznej i jej znaczenie. 1.2 Wzory ról spolecznych. 1.3 Hierarchia ról spolecznych. 1.4 Konflikt ról spolecznych. Rozdzial 2 Czesc metodologiczna. 2.1 Przedmiot, cel badania i problem badawczy. 2.2 Hipotezy badawcze i wskazniki. 2.3 Metody, techniki, narzedzia. 2.4 Jednostki analizy, dobór próby, organizacja i teren badan. Rozdzial 3 Analiza badan wyników badan wlasnych. Zakonczenie. Bibliografia Spis tabel. Spis wykresów. Zal. Nr 1 Ankieta

Rozumienie przez pracowników socjalnych dylematów etycznych

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I 1.1. Definicje pracy socjalnej 1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8 1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10 1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12 Rozdział II 2.1. Czym jest etyka? 2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19 2.4. Dylematy etyczne w pracy socjalnej………23 2.5. Rozwiazywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej………26 Rozdział III 3.1. Przedmiot i cele badan 3.2. Problemy i hipotezy badawcze………29 3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………34 3.4. Charakterystyka badan wlasnych………37 Rozdział IV 4.1.Charakterystyka spoleczno – demograficzna badanych 4.1.1.Rozumienie przez pracowników socjalnych dylematów etycznych……… 43 4.1.2. Rodzaje dylematów etycznych w pracy socjalnej……… 47 4.1.3. Wymiary dylematów etycznych w pracy…

Rodzaje dylematów etycznych w pracy socjalnej

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I 1.1. Definicje pracy socjalnej 1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8 1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10 1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12 Rozdział II 2.1. Czym jest etyka? 2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19 2.4. Dylematy etyczne w pracy socjalnej………23 2.5. Rozwiazywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej………26 Rozdział III 3.1. Przedmiot i cele badan 3.2. Problemy i hipotezy badawcze………29 3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………34 3.4. Charakterystyka badan wlasnych………37 Rozdział IV 4.1.Charakterystyka spoleczno – demograficzna badanych 4.1.1.Rozumienie przez pracowników socjalnych dylematów etycznych……… 43 4.1.2. Rodzaje dylematów etycznych w pracy socjalnej……… 47 4.1.3. Wymiary dylematów etycznych w pracy…

Wymiary dylematów etycznych w pracy socjalnej

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I 1.1. Definicje pracy socjalnej 1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8 1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10 1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12 Rozdział II 2.1. Czym jest etyka? 2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19 2.4. Dylematy etyczne w pracy socjalnej………23 2.5. Rozwiazywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej………26 Rozdział III 3.1. Przedmiot i cele badan 3.2. Problemy i hipotezy badawcze………29 3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………34 3.4. Charakterystyka badan wlasnych………37 Rozdział IV 4.1.Charakterystyka spoleczno – demograficzna badanych 4.1.1.Rozumienie przez pracowników socjalnych dylematów etycznych……… 43 4.1.2. Rodzaje dylematów etycznych w pracy socjalnej……… 47 4.1.3. Wymiary dylematów etycznych w pracy…

Starzenie się spoleczenstwa w Polsce na przykładzie województwa mazowieckiego

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Starzenie się spoleczenstwa jako czynnik demograficzny……….4 1. Podstawowe pojęcia demograficzne……….4 2. Miary ludnosci……….7 3. Starosc – podstawowe pojęcia……….15 3.1. Konsekwencje w zakresię opieki zdrowotnej i socjalnej……….21 3.2. Konsekwencje w zakresię opieki mieszkalnej……….24 4. Czynniki wpływajace na starzenie się ludnosci……….26 4.1. Konsekwencje spoleczno-gospodarcze starzenia się spoleczenstwa……….28 Rozdział 2. Zmiany w liczbie i strukturze demograficznej ludzi w starszym wiek w Polsce w latach 1988-2002……….31 1. Liczba ludnosci w Polsce wedlug miejsca zamieszkania w latach 1988-2002……….31 2. Zmiany w strukturze demograficznej ludnosci wedlug plci i wieku……….34 3. Zmiany w strukturze demograficznej ludnosci wedlug stanu cywilnego……….39 4. Zmiany w strukturze demograficznej…

Struktura i róznice stanu cywilnego mieszkańców regionu zachodniopomorskiego.

Przez administrator

Wstęp………5 1. Cel i zakres pracy………5 2. Podstawowe definicje i metody pomiaru………5 3. Schemat postępowania badawczego………7 Rozdział 1. Stan cywilny w Polsce w regionie zachodniopomorskim………8 1.1. Czynniki wpływajace na stan cywilny ludnosci………8 1.2. Charakterystyka województwa zachodniopomorskiego………10 1.3. Stan cywilny w regionie zachodniopomorskim na tle Polski………13 Rozdział 2. Odrebnosci w strukturze w kategoriach stanu cywilnego populacji mezczyzn………19 2.1. Klasyfikacja przestrzenna kawalerów w województwie zachodniopomorskim, na obszarach wiejskich i w miastach ………19 2.2. Klasyfikacja przestrzenna zonatych mezczyzn w województwie zachodniopomorskim, na obszarach wiejskich i w miastach………21 2.3. Klasyfikacja przestrzenna wdowców w województwie zachodniopomorskim, na obszarach wiejskich i w miastach ………23 2.4. Klasyfikacja…

Badanie stosunków kolezenskich i przyjacielskich wśród uczniów klas mlodszych.

Przez administrator

Rozdział I. Kolezenstwo i przyjazn w ujęciu literatury pedagogicznej…………2 1.1. Przeglad przedmiotowej literatury pedagogicznej. 1.2. Pojmowanie kolezenstwa i przyjazni w literaturze pedagogicznej. 1.3. Rozwój stosunków kolezenskich i przyjacielskich w mlodszym wieku szkolnym. 1.4. Trudnosci w kontaktach z rówiesnikami. 1.5. Wpływ klasy szkolnej na rozwój kolezenstwa i przyjazni. 1.6. Wpływ szkoly na wzbogacanie stosunków kolezenskich i przyjacielskich. 1.7. Wpływ sposobu spedzania wolnego czasu na rozwój kolezenstwa i przyjazni. Rozdział II. Metodologia badan wlasnych…………24 2.1. Przedmiot i cel badan 2.2. Problematyka badan i hipotezy robocze. 2.3. Miejsce i czas badan charakterystyka badanej grupy. 2.4. Metody i techniki badan wlasnych. 2.4.1. Techniki socjometryczne.…

Praca zawodowa, a struktura potrzeb współczesnego spoleczenstwa.

Przez administrator

Wstęp 3 Czesc I. Pojęcie i istota pracy zawodowej Rozdział I. 1.1. Spoleczny charakter pracy ludzkiej……… 5 1.2. Odmiany pracy zawodowej czlowieka……… 9 1.3. Praca zawodowa jako wartosc……… 12 1.4. Społeczne i psychologiczne konsekwencje utraty pracy………18 Czesc II. Praca w społeczenstwie nowoczesnym na przykładzie Polski(Analiza empiryczna – postrzeganie) Rozdział II. Praca zawodowa a zmiany spoleczno-gospodarcze na poczatku XXI wieku ………39 2.1. Prognozowane skutki powszechnego (kategorycznego) dazenia do posiadania pracy zawodowej ………45 2.2. Wpływ współczesnego znaczenia pracy na system wartosci i stylów zycia (zakladany przez ludzi cel zycia, stosunki rodzinne)……… 50 Zakończenie……… 54 Bibliografia ………56

Modele funkcjonowania osobowosci a pozycja w rodzinie.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Osobowosc 1.1 Koncepcja osobowosci Kazimierza Obuchowskiego a teorie osobowosci powstale wczesniej ………. 7 1.2 Definicja i struktura osobowosci wedlug Kazimierza Obuchowskiego ………. 10 1.3 Badanie, zmiany i rozwój osobowosci w koncepcji Kazimierza Obuchowskiego ………. 13 1.4 Czynniki wpływajace na ksztaltowanie się osobowosci ………. 15 1.5 Kształtowanie się modeli osobowosci. Rewolucja podmiotów ……….18 1.6 Charakterystyka modeli funkcjonowania osobowosci ………. 20 Rozdział II. Rodzina 2.1 Rodzina jako grupa i instytucja spoleczna ……….27 2.2 Rodzina srodowiskiem opiekunczo – wychowawczym ………. 29 2.3 Wpływ oddzialywan wychowawczych na wybrane aspekty osobowosci czlowieka ………. 35 2.4 Znaczenie pozycji w rodzinie dla rozwoju osobowosci…

Przemiany wspólczesnej rodziny polskiej.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Rodzina jako przedmiot badan. 1.1 Kategoria 'rodziny’ – analiza pojęcia………..5 1.2 Psychologiczne i socjologiczne ujecie rodziny………..11 1.3 Rodzina jako przedmiot analiz pedagogicznych………..17 Rozdział II. Model polskiej rodziny w latach 1945-1989 2.1 Wpływ ideologii socjalizmu na rozumienie funkcji rodziny………..23 2.2 Trzy dominujace typy rodziny w socjalizmie………..28 Rozdział III. Wpływ przemian spoleczno-ekonomicznych na polska rodzine po 1989 roku. 3.1 Nowa rzeczywistosc spoleczno-polityczna w Polsce po 1989 roku………..37 3.2 Obraz polskiej rodziny na tle ostatnich 10-ciu lat………..40 3.3 Kryzys rodziny a kryzys pokolenia obecnej mlodziezy………..47 3.4 Typologia zagrozen dla procesu wychowawczego w Polsce………..55 Rozdział IV. Rodzina w XXI wieku –…

Stosunek studentów do uchodzców w Polsc.

Przez administrator

Streszczenie ………..3 Wstęp ………..4 Rozdział I. Uchodzcy na swiecie i w Polsce 1.1. Definicja uchodzcy……….. 6 1.2. Zadania Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodzców ………..8 1.3. Status prawny uchodzców ………..9 1.4. Uchodzcy w Polsce – ustawodawstwo i jego rozwój ………..12 1.5. Dynamika zjawiska na swiecie ………..15 1.6. Dynamika zjawiska w Polsce……….. 17 1.7. Integracja uchodzców w Polsce ………..21 Rozdział II. Metodologia badan wlasnych 2.1. Pytania i problemy badawcze……….. 24 2.2. Hipotezy badawcze ………..26 2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ………..27 2.4. Dobór próby ………..29 2.5. Cechy metryczkowe do doboru próby……….. 30 2.6. Miejsce badan……….. 31 2.7. Czas badan……….. 32 2.8.…

Zjawisko samobójstw wśród dzieci i mlodziezy.

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I. Samobójstwo jako zjawisko patologiczne…………4 1. Wprowadzenie 2. Geneza samobójstw 3. Rodzaje samobójstw 4. Rozmiar samobójstw wśród dzieci i mlodziezy Rozdział II. Uwarunkowania samobójstw…………31 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania samobójstw 3. Typy rodzin a samobójstwa Rozdział III. Przeciwdzialanie próbom samobójczym…………47 1. Wprowadzenie 2. Oddzialywanie profilaktyczne 3. Terapia osób podejmujacych próby samobójcze 4. Instytucje pomocy Podsumowanie i wnioski koncowe…………63 Bibliografia…………65

Samobójstwa jako problem spoleczny.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Zjawisko samobójstw w historii i obyczajach 1.1. Pojęcie samobójstwa w świetle literatury przedmiotu 1.2. Idea zamachów samobójczych w historii wybranych kultur 1.2.1. Starozytna Grecja i Rzym 1.2.2. Tradycja chrzescijanska 1.2.3. Kultura Wschodu 1.2.4. Czasy Nowozytne 1.2.5. Wspólczesnosc Rozdział II. Uwarunkowania zachowan suicydalnych w aspekcie interdyscyplinarnym 2.1. Dynamika i struktura samobójstwa 2.2. Plec, wiek i inne cechy demograficzne 2.3. Osobowosciowe i psychologiczne uwarunkowania zamachów samobójczych Rozdział III. Determinanty społeczne i kulturowe, glówne przyczyny usposabiajace do zachowan samobójczych 3.1. Korelacja ukladów i sytuacji spolecznych 3.1.1. Rodzina 3.1.2. Szkola 3.1.3. Grupa rówiesnicza 3.1.4. Szpital, wojsko, wiezienie 3.1.5. Sekty Rozdział IV.…

Eutanazja – problem spoleczny.

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział I. Problem eutanazji 1.1. Rodzaje eutanazji 1.2. Sytuacja w poszczególnych krajach Rozdział II. Eutanazja w aspekcie moralnym 2.1. Rys historyczny 2.2. Wspólczesne argumenty za dopuszczalnoscia eutanazji 2.3. Wspólczesne argumenty przeciwko eutanazji Rozdział III. Eutanazja w świetle prawa polskiego 3.1. Stanowisko kodeksu karnego 3.2. Praktyka wymiaru sprawiedliwosci Zakończenie Literatura Materialy zródlowe

Problem subiektywnego odczucia izolacji społecznej rodzin dzieci z ADHD.

Przez administrator

Wstęp ………… 3 Rozdział I. ADHD – istota zagadnienia, wprowadzenie w problematyke zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej 1.1 Wyjasnienie terminu ADHD, zdefiniowanie problemu i przedstawienie czestotliwosci wystepowania choroby ……… 8 1.2 Etiologia, przyczyny wystepowania zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej …………11 1.3 Charakterystyka zachowania się dzieci z ADHD, objawy nadpobudliwosci psychoruchowej ………… 14 1.3.1 Funkcjonowanie dziecka nadpobudliwego w szkole ………… 18 1.4 Diagnoza zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej ………… 22 1.5 Rodzaje i zadania terapii dzieci z ADHD ………… 25 1.5.1 Grupy wsparcia jako forma terapii dla rodziców i dzieci z ADHD ………… 28 Rozdział II. Funkcjonowanie rodzin dzieci z ADHD w społeczenstwie 2.1 Problem izolacji społecznej…

Osobowosc studentów Wyzszej Szkoly XYZ w XYZ.

Przez administrator

Streszczenie……..4 Wstęp……..5 Rozdział 1. Przeglad literatury. 1.1. Charakterystyka Wyzszej Szkoly XYZ w XYZ……..6 1.2. Definicje i zakres pojęcia osobowosc……..10 1.3. Przeglad najwazniejszych teorii osobowosci……..12 1.3.1. Teorie psychoanalityczne…….12 1.3.2. Teorie psychodynamiczne……..14 1.3.3. Teorie humanistyczne…….16 1.3.4. Piecioczynnikowy model osobowosci……..18 1.4. Charakterystyka wczesnej doroslosci……..24 Rozdział 2. Metodologia badan wlasnych. 2.1. Cel badan, pytania badawcze……..29 2.2. Material badan…….29 2.3. Metody badan……..29 Rozdział 3. Wyniki badan wlasnych. 1 3.1. Wyniki badan wlasnych…….31 Rozdział 4 Podsumowanie wyników badan wlasnych…….48 Pismiennictwo……..50 Spis tabel……..52 Spis wykresów……..53 Aneks……..54

Spoleczenstwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Teoretyczne podstawy dotyczace niepełnosprawności intelektualnej 1.1 Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej w świetle literatury naukowej 1.2 Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej 1.3 Rodzaje niepełnosprawności intelektualnej 1.4 Rewalidacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie 1.5 Spoleczenstwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie na przestrzeni lat i obecnie 1.6 Psychospołeczne problemy rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie 1.7 Postawy i ich determinanty Rozdział II Metodologia badan pedagogicznych 2.1 Przedmiot i cele badan 2.2 Problem glówny i problemy szczególowe 2.3 Hipotezy glówne i szczególowe 2.4 Zmienne i ich wskazniki 2.5 Metody, techniki i narzedzia badawcze 2.6 Teren badan i populacja Rozdział III Analiza wyników badan dotyczacych stosunku spoleczenstwa do…

Redefinicja tradycyjnego pojęcia kobiecosci w świetle przemian prasy kobiecej, na wybranych przykladach.

Przez administrator

Rozdział I Plec 1.1 Plec……..6 1.1.1 Tozsamosc plciowa…….6 1.1.2 Identyfikacja i role plciowe……..8 1.2 Spoleczno – kulturowy wymiar plci……..12 1.2.2 Kulturowe wzorce kobiecosci i meskosci……..12 1.2.1 Transformacje społeczne a modele tozsamosci plciowych……..16 1.2.3 Stereotypy plci……..19 Rozdział 2 Plec a wspólczesna prasa kobieca 2.1 Plec w kulturze popularnej……..25 2.1.1 Popkultura a role plciowe…….25 2.1.2 Zmiany w postrzeganiu plci we wspólczesnej kulturze Popularnej…….28 2.2 Prasa kobieca…….31 2.2.1 Charakter i podzial wspólczesnej prasy kobiecej……..31 2.2.2 Zmiany wizerunków kobiecosci we wspólczesnych pozycjach wydawniczych dla kobiet…….35 Rozdział 3 Nowoczesnosc i tradycja 3.1 Utrwalanie tradycyjnego wizerunku kobiecosci a kobiecosc nowoczesna…….39 3.1.1 Tradycyjna rola kobieca w 'Przyjaciólce’…….39…

Polskie migracje zagraniczne w warunkach wspólnego rynku Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Charakterystyka miedzynarodowych migracji ludnosci……….5 1.1. Definicja, istota migracji, jej formy 1.2. Skutki migracji zagranicznych 1.3. Masowosc i kierunki migracji miedzynarodowych Rozdział II. Migracje międzynarodowe a proces kształtowania się globalnego rynku pracy……….20 2.1. Swobodny przeplyw pracowników w warunkach wspólnego rynku 2.2. Etapy otwierania rynków pracy przez państwa czlonkowskie 2.3. Glówne kierunki polskiej emigracji 2.4. Przewidywane tendencje na rynku pracy Rozdział III. Obszar Polski fragmentem rynku wewnetrznego UE……….37 3.1. Unormowania Schengen a graniczny ruch osobowy przez granice wewnetrzne 3.2. Istota wspólnego rynku wewnetrznego 3.3. Polska migracja do panstw czlonkowskich UE 3.3.1 Emigracja z Polski 3.3.2. Reemigracja do Polski Zakończenie……….52…

Spotkanie kultur w doswiadczeniu migrantów zarobkowych, na przykładzie wybranych mieszkańców Ostródy

Przez administrator

Streszczenie Wstęp Rozdział 1. Analiza pojęcia wielokulturowosc 1.1. Wilelokulturowosc jako sytuacja spotkania kulturowego i ideal spoleczny 1.2. Wielokulturowosc jako postawa spoleczna 1.3. Postawy wobec innych kultur dawniej i dzis Rozdział 2. Wielokulturowosc w doswiadczeniu Polski po 1989 r 2.1. Otwarcie granic a postawy wobec wielokulturowosci 2.2. Migracje Polaków w dobie przemian Rozdział 3. Metodologia badan wlasnych 3.1. Metody, techniki i narzedzia badawcze 3.2. Cel i przedmiot badan 3.3. Problem badawczy i hipotezy naukowe 3.4. Organizacja i teren badan Rozdział 4. Analiza wyników badan Zakończenie Bibliografia

Zróznicowanie spoleczenstwa oraz wpływ i stosunek Polaków do luksusu (bogactwa).

Przez administrator

Wstęp……….6 Rozdział I Zróznicowanie spoleczenstwa – podobienstwa i róznice miedzy grupami 1.1 Teorie nierówności spolecznych……….9 1.2 Struktura spoleczna a kapital ( ekonomiczny, spoleczny, kulturowy)………..12 1.3 Wyjasnienie kluczowych pojęć: bogactwo, wladza, prestiz pieniadze……….14 1.5 O naturze bogactwa……….23 Rozdział II Wieloaspektowosc spojrzenia na dobrobyt, dostatek i posiadanie bogactwa 2.1 Rozne aspekty rozumienia luksusu oraz bogactwa w przeszlosci i terazniejszosci……….28 2.2 Luksus i bogactwo w świetle literatury……….32 2.3 Kultura wysoka – elitarna oraz niska kultura – masowa……….34 2.4 Spoleczny odbiór luksusu……….37 Rozdział III Postawy i zachowania konsumenckie 3.1 Zmiana poziomu zycia i ich społeczne uwarunkowania……….42 3.2 Styl zycia……….42 3.3 Spektakle konsumpcji oraz konsumpcja…

Przyczyny i konsekwencje zjawiska odrzucenia społecznego dzieci przez ich rówiesników.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Zjawisko odrzucenia społecznego………..4 1.1 Pojęcie odrzucenia społecznego 1.2 Przyczyny odrzucenia społecznego 1.3 Konsekwencje odrzucenia społecznego 1.4 Najczesciej odrzucane grupy społeczne Rozdział 2. Wpływ grupy rówiesniczej na proces socjalizacji……….. 18 2.1 Grupa rówiesnicza w procesię uspoleczniania 2.1.1 Rodzaje grup rówiesniczych 2.1.2 Oddzialywanie grupy a wychowanie 2.2 Srodowisko a postawy społeczne dziecka Rozdział 3. Metodologia badan wlasnych……….. 29 3.1 Problem glówny i problemy szczególowe 3.1.1 Problem glówny – Jak odrzucenie społeczne oddzialuje na proces socjalizacji? 3.1.2 Problemy szczególowe 3.2 Opis metody badawczej 3.3 Opis grupy badawczej 3.4 Analiza wyników badan 3.5 Wnioski Bibliografia……….. 54 Spis tabel Spis wykresów Aneksy