Rozumienie przez pracowników socjalnych dylematów etycznych

Wstęp………4 Rozdzial I 1.1. Definicje pracy socjalnej 1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8 1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10 1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12 Rozdzial II 2.1. Czym jest etyka? 2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19 2.4. Dylematy etyczne Więcej

Rodzaje dylematów etycznych w pracy socjalnej

Wstęp………4 Rozdzial I 1.1. Definicje pracy socjalnej 1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8 1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10 1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12 Rozdzial II 2.1. Czym jest etyka? 2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19 2.4. Dylematy etyczne Więcej

Wymiary dylematów etycznych w pracy socjalnej

Wstęp………4 Rozdzial I 1.1. Definicje pracy socjalnej 1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8 1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10 1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12 Rozdzial II 2.1. Czym jest etyka? 2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19 2.4. Dylematy etyczne Więcej

Starzenie się spoleczenstwa w Polsce na przykładzie województwa mazowieckiego

Wstęp……….3 Rozdzial I. Starzenie się spoleczenstwa jako czynnik demograficzny……….4 1. Podstawowe pojecia demograficzne……….4 2. Miary ludnosci……….7 3. Starosc – podstawowe pojecia……….15 3.1. Konsekwencje w zakresię opieki zdrowotnej i socjalnej……….21 3.2. Konsekwencje w zakresię opieki mieszkalnej……….24 4. Czynniki wpływajace na starzenie Więcej

Struktura i róznice stanu cywilnego mieszkańców regionu zachodniopomorskiego.

Wstęp………5 1. Cel i zakres pracy………5 2. Podstawowe definicje i metody pomiaru………5 3. Schemat postępowania badawczego………7 Rozdzial 1. Stan cywilny w Polsce w regionie zachodniopomorskim………8 1.1. Czynniki wpływajace na stan cywilny ludnosci………8 1.2. Charakterystyka województwa zachodniopomorskiego………10 1.3. Stan cywilny w Więcej

Badanie stosunków kolezenskich i przyjacielskich wśród uczniów klas mlodszych.

Rozdzial I. Kolezenstwo i przyjazn w ujęciu literatury pedagogicznej…………2 1.1. Przeglad przedmiotowej literatury pedagogicznej. 1.2. Pojmowanie kolezenstwa i przyjazni w literaturze pedagogicznej. 1.3. Rozwój stosunków kolezenskich i przyjacielskich w mlodszym wieku szkolnym. 1.4. Trudnosci w kontaktach z rówiesnikami. 1.5. Wpływ Więcej

Praca zawodowa, a struktura potrzeb współczesnego spoleczenstwa.

Wstęp 3 Czesc I. Pojecie i istota pracy zawodowej Rozdzial I. 1.1. Spoleczny charakter pracy ludzkiej……… 5 1.2. Odmiany pracy zawodowej czlowieka……… 9 1.3. Praca zawodowa jako wartosc……… 12 1.4. Społeczne i psychologiczne konsekwencje utraty pracy………18 Czesc II. Praca w Więcej

Modele funkcjonowania osobowosci a pozycja w rodzinie.

Wstęp……….4 Rozdzial I. Osobowosc 1.1 Koncepcja osobowosci Kazimierza Obuchowskiego a teorie osobowosci powstale wczesniej ………. 7 1.2 Definicja i struktura osobowosci wedlug Kazimierza Obuchowskiego ………. 10 1.3 Badanie, zmiany i rozwój osobowosci w koncepcji Kazimierza Obuchowskiego ………. 13 1.4 Czynniki Więcej

Przemiany wspólczesnej rodziny polskiej.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Rodzina jako przedmiot badan. 1.1 Kategoria ‚rodziny’ – analiza pojecia………..5 1.2 Psychologiczne i socjologiczne ujecie rodziny………..11 1.3 Rodzina jako przedmiot analiz pedagogicznych………..17 Rozdzial II. Model polskiej rodziny w latach 1945-1989 2.1 Wpływ ideologii socjalizmu na rozumienie funkcji Więcej

Stosunek studentów do uchodzców w Polsc.

Streszczenie ………..3 Wstęp ………..4 Rozdzial I. Uchodzcy na swiecie i w Polsce 1.1. Definicja uchodzcy……….. 6 1.2. Zadania Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodzców ………..8 1.3. Status prawny uchodzców ………..9 1.4. Uchodzcy w Polsce – ustawodawstwo i jego rozwój ………..12 Więcej

Zjawisko samobójstw wśród dzieci i mlodziezy.

Wstęp…………4 Rozdzial I. Samobójstwo jako zjawisko patologiczne…………4 1. Wprowadzenie 2. Geneza samobójstw 3. Rodzaje samobójstw 4. Rozmiar samobójstw wśród dzieci i mlodziezy Rozdzial II. Uwarunkowania samobójstw…………31 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania samobójstw 3. Typy rodzin a samobójstwa Rozdzial III. Przeciwdzialanie próbom Więcej

Samobójstwa jako problem spoleczny.

Wstęp Rozdzial I. Zjawisko samobójstw w historii i obyczajach 1.1. Pojecie samobójstwa w świetle literatury przedmiotu 1.2. Idea zamachów samobójczych w historii wybranych kultur 1.2.1. Starozytna Grecja i Rzym 1.2.2. Tradycja chrzescijanska 1.2.3. Kultura Wschodu 1.2.4. Czasy Nowozytne 1.2.5. Wspólczesnosc Więcej

Eutanazja – problem spoleczny.

Wprowadzenie Rozdzial I. Problem eutanazji 1.1. Rodzaje eutanazji 1.2. Sytuacja w poszczególnych krajach Rozdzial II. Eutanazja w aspekcie moralnym 2.1. Rys historyczny 2.2. Wspólczesne argumenty za dopuszczalnoscia eutanazji 2.3. Wspólczesne argumenty przeciwko eutanazji Rozdzial III. Eutanazja w świetle prawa polskiego Więcej

Problem subiektywnego odczucia izolacji społecznej rodzin dzieci z ADHD.

Wstęp ………… 3 Rozdzial I. ADHD – istota zagadnienia, wprowadzenie w problematyke zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej 1.1 Wyjasnienie terminu ADHD, zdefiniowanie problemu i przedstawienie czestotliwosci wystepowania choroby ……… 8 1.2 Etiologia, przyczyny wystepowania zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej …………11 1.3 Charakterystyka zachowania się Więcej

Osobowosc studentów Wyzszej Szkoly XYZ w XYZ.

Streszczenie……..4 Wstęp……..5 Rozdzial 1. Przeglad literatury. 1.1. Charakterystyka Wyzszej Szkoly XYZ w XYZ……..6 1.2. Definicje i zakres pojecia osobowosc……..10 1.3. Przeglad najwazniejszych teorii osobowosci……..12 1.3.1. Teorie psychoanalityczne…….12 1.3.2. Teorie psychodynamiczne……..14 1.3.3. Teorie humanistyczne…….16 1.3.4. Piecioczynnikowy model osobowosci……..18 1.4. Charakterystyka wczesnej Więcej

Spoleczenstwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Wstęp Rozdzial I Teoretyczne podstawy dotyczace niepełnosprawności intelektualnej 1.1 Pojecie niepełnosprawności intelektualnej w świetle literatury naukowej 1.2 Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej 1.3 Rodzaje niepełnosprawności intelektualnej 1.4 Rewalidacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie 1.5 Spoleczenstwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie na przestrzeni lat Więcej

Redefinicja tradycyjnego pojecia kobiecosci w świetle przemian prasy kobiecej, na wybranych przykladach.

Rozdzial I Plec 1.1 Plec……..6 1.1.1 Tozsamosc plciowa…….6 1.1.2 Identyfikacja i role plciowe……..8 1.2 Spoleczno – kulturowy wymiar plci……..12 1.2.2 Kulturowe wzorce kobiecosci i meskosci……..12 1.2.1 Transformacje społeczne a modele tozsamosci plciowych……..16 1.2.3 Stereotypy plci……..19 Rozdzial 2 Plec a wspólczesna Więcej

Polskie migracje zagraniczne w warunkach wspólnego rynku Unii Europejskiej.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Charakterystyka miedzynarodowych migracji ludnosci……….5 1.1. Definicja, istota migracji, jej formy 1.2. Skutki migracji zagranicznych 1.3. Masowosc i kierunki migracji miedzynarodowych Rozdzial II. Migracje międzynarodowe a proces kształtowania się globalnego rynku pracy……….20 2.1. Swobodny przeplyw pracowników w warunkach Więcej

Spotkanie kultur w doswiadczeniu migrantów zarobkowych, na przykładzie wybranych mieszkańców Ostródy

Streszczenie Wstęp Rozdzial 1. Analiza pojecia wielokulturowosc 1.1. Wilelokulturowosc jako sytuacja spotkania kulturowego i ideal spoleczny 1.2. Wielokulturowosc jako postawa spoleczna 1.3. Postawy wobec innych kultur dawniej i dzis Rozdzial 2. Wielokulturowosc w doswiadczeniu Polski po 1989 r 2.1. Otwarcie Więcej

Zróznicowanie spoleczenstwa oraz wpływ i stosunek Polaków do luksusu (bogactwa).

Wstęp……….6 Rozdzial I Zróznicowanie spoleczenstwa – podobienstwa i róznice miedzy grupami 1.1 Teorie nierówności spolecznych……….9 1.2 Struktura spoleczna a kapital ( ekonomiczny, spoleczny, kulturowy)………..12 1.3 Wyjasnienie kluczowych pojęć: bogactwo, wladza, prestiz pieniadze……….14 1.5 O naturze bogactwa……….23 Rozdzial II Wieloaspektowosc spojrzenia Więcej

Przyczyny i konsekwencje zjawiska odrzucenia społecznego dzieci przez ich rówiesników.

Wstęp Rozdzial 1. Zjawisko odrzucenia społecznego………..4 1.1 Pojecie odrzucenia społecznego 1.2 Przyczyny odrzucenia społecznego 1.3 Konsekwencje odrzucenia społecznego 1.4 Najczesciej odrzucane grupy społeczne Rozdzial 2. Wpływ grupy rówiesniczej na proces socjalizacji……….. 18 2.1 Grupa rówiesnicza w procesię uspoleczniania 2.1.1 Rodzaje Więcej

Emocjonalne i społeczne konsekwencje rozwodu w opinii osób doswiadczonych.

Wstęp…………3 Rozdzial I Rodzina niepelna w świetle literatury naukowej………….5 1.1 Pojecie rodziny, rodziny niepelnej 1.2 Pojecie rozwodu; przyczyny rozwodów 1.3 Rola wieku dziecka, charakteru i okolicznosci jakie wystepuja przy rozstaniu lub rozwodzie rodziców 1.4 Najwieksze zagrozenia dla dzieci rozwiedzionych rodziców Więcej

Aktywnosc zawodowa wspólczesnych kobiet.

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Praca licencjacka, rozwój zawodowy i satysfakcja z pracy kobiet i mezczyzn……….6 1.1Istota pracy 1.2 Pojecie rozwoju zawodowego 1.2.1 Rozwój zawodowy a kariera zawodowa 1.2.2 Determinanty rozwoju zawodowego 1.3 Satysfakcja z pracy- wymiary i poziom 1.4 Równowaga miedzy Więcej

Wpływ UE na spoleczna swiadomosc Polaków na przykładzie mieszkańców powiatu XYZ.

Wstęp ………5 Rozdzial I.Geneza, cele i struktura UE 1.1.Geneza Unii Europejskiej ………8 1.2.Cele Unii Europejskiej i srodki ich realizacji ………16 1.3.Instytucje Unii Europejskiej ………22 1.3.1.Zasady systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej ………23 1.3.2.Wazniejsze instytucje systemu ………24 1.4.Tozsamosc europejska ………30 Rozdzial II.Proces integracji Więcej

Przemiany demograficzne w mieście XYZ w latach 2000-2006

Wstęp. Rozdzial 1. Demografia jako nauka o rozwoju ludnosci 1.1. Definicje i charakterystyka demografii 1.2. Teorie i czynniki demograficzne Rozdzial 2. Ogólna charakterystyka zasad i metod analizy demograficznej 2.1. Grupowanie ludnosci dla celów analizy demograficznej 2.2. Czas i przestrzen w Więcej

Kształtowanie się spoleczenstwa informacyjnego.

Wstęp Rozdzial I. Teoretyczne aspekty spoleczenstwa informacyjnego 1.1. Wieloaspektowosc definicji spoleczenstwa informacyjnego 1.2. Istota spoleczenstwa informacyjnego 1.3. Cechy spoleczenstwa informacyjnego 1.4. Funkcje spoleczenstwa informacyjnego Rozdzial II. Rozwój spoleczenstwa informacyjnego 2.1. Geneza spoleczenstwa informacyjnego 2.2. Rozwój spoleczenstwa informacyjnego w Europie 2.3. Więcej

Rola kobiet w opinii mezczyzn. Badania wśród studentów.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Role kobiece w literaturze przedmiotu. 1.1 Role społeczne w ujęciu socjologicznym………5 1.2 Ewolucja społecznych ról kobiety………8 1.3 Wspólczesne postrzeganie przez mezczyzn ról kobiecych………14 1.4 Role kobiet i mezczyzn w aktualnych badaniach socjologicznych………17 Rozdzial 2. Badania wlasne – Więcej

Poczucie tozsamosci narodowej młodzieży pochodzenia bialoruskiego zamieszkujacej wschodnie pogranicze Polski.

Wstęp Rozdzial I Zalozenia metodologiczne badan wlasnych 1.1. Cel i przedmiot badan 1.2. Problemy badawcze 1.3. Hipotezy badawcze 1.4. Zmienne i wskazniki 1.5. Metody, techniki, narzedzia badawcze 1.6. Teren organizacja i przebieg badan 1.7. Charakterystyka badanej próby reprezentacyjnej Rozdzial II Więcej

Kreowanie wizerunku kibola w gazecie wyborczej, a społeczne postrzeganie kibiców.

Wstęp Rozdzial I. Metodologiczne zalozenia badania 1.1 Uzasadnienie wyboru tematu 1.2 Przedmiot i cel badan 1.3 Problematyka badawcza 1.4 Hipotezy badawcze 1.5 Aparatura pojeciowa 1.6 Charakterystyka wybranej techniki badawczej 1.7 Dobór próby badawczej Rozdzial 2. Opracowanie badan 2.1 Tresci dotyczace Więcej

Problem bezrobocia w województwie kuj-pomorskim w latach 2007-2009.

Wstęp……….2 Rozdzial I. Zjawisko bezrobocia we wspólczesnym swiecie. 1. Pojecie i rodzaje bezrobocia – zagadnienia ogólne……….4 2. Pojecie bezrobotnego w prawie polskim i miedzynarodowym……….7 3. Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia……….9 Rozdzial II. Charakterystyka polskiego bezrobocia. 1. Polskie bezrobocie w ujęciu Więcej

Polskie migracje zagraniczne w ramach swobodnego przeplywu osób.

Wstęp……… 3 Rozdzial I Prawo swobody przemieszczania się wedlug prawnych regulacji miedzynarodowych. 1.1. Podstawowe pojecia i formy migracji miedzynarodowych……… 5 1.2. Swoboda przemieszczania się osób w regulacjach miedzynarodowych……… 11 1.2.1. Powszechna deklaracja prawa czlowieka……… 12 1.2.2. Europejska konwencja o ochronie Więcej

Swiat spoleczny dziecka w rodzinie osób bezrobotnych. Studium socjologiczne

Wstęp……….2 Rozdzial I. Bezrobocie jako problem spoleczny 1.1. Bezrobocie – przeglad stanowisk ……….5 1.2. Rodzaje bezrobocia ……….8 1.3. Typologia bezrobotny ……….10 1.4. Przestrzenie społeczne bezrobocia………. 12 1.5. Etiologia bezrobocia ……….14 1.6. Skutki bezrobocia ……….18 Rozdzial II. Rodzina jako grupa i Więcej

Inzynieria spoleczna wykorzystywana w hackingu na przykładzie działalności Kevina Mitnicka

Wstęp……… 3 Rozdzial I. Zagadnienia wprowadzajace. 1. Hacking jako przestepstwo komputerowe……… 4 2. Pojecie socjotechniki……… 7 3. Postac socjotechnika-hackera ……… 8 Rozdzial II. Sylwetka Kevina Mitnicka 1. Biografia ……… 10 2. Wpływ na rozwój inzynierii społecznej……… 11 Rozdzial III. Reguly Więcej

Migracje obywateli Polski w latach 2004-2010.

Wstęp………3 Rozdzial I Ogólna charakterystyka problemu migracji zagranicznych w Polsce. 1.1. Migracje Polaków za granice kraju………6 1.2. Migracje wysoko wykwalifikowanych specjalistów………12 1.3. Bezrobocie jako jeden z czynników determinujacych migracje ………16 Rozdzial II Zagraniczne migracje Polaków we wspólczesnym Swiecie ………19 2.1. Więcej

Pracoholizm jako patologia spoleczna.

Wstęp Rozdzial I Pojecie i źródła pracoholizmu 1.1. Uzaleznienie od pracy- próba definicji zjawiska………. 7 1.2. Uwarunkowania, przyczyny i źródła pracoholizmu………. 12 1.3. Pracoholik- ofiara pracoholizmu ……….14 Rozdzial II Metodologia badan 1. Przedmiot badan ……….19 2. Cel i zakres badan………. Więcej

Psychospołeczne skutki dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym.

Wstęp……… 2 Rozdzial I Podstawy teoretyczne dotyczace problematyki uzaleznienia od alkoholu. 1.1. Definicja alkoholizmu w róznych znaczeniach……… 4 1.2. Fazy uzaleznienia od alkoholu……… 6 1.3. Fazy upicia zwyklego……… 8 1.4. Przyczyny, mechanizmy i skutki uzaleznienia……… 10 Rozdzial II Choroba alkoholowa Więcej

Telefon komórkowy jako medium komunikacji – analiza socjologiczna przedmiotu.

Wstęp………6 Rozdzial I Spoleczenstwo sieci 1.1 Poczatki spoleczenstwa sieci………8 1.2 Portale spolecznosciowe funkcjonujace w Polsce……… 12 Rozdzial II Telefon komórkowy 2.1 Historia i rozwój telefonu komórkowego……… 15 2.2 Poczatek systemu GSM ………16 2.3 Rozwój telefonii komórkowej w Polsce na przykładzie Więcej

Kibic i jego znaczenie w społeczenstwie.

Wstęp ……….4 Rozdzial 1 Charakterystyka kibiców w świetle literatury 1.1. Pojecie kibica ……….7 1.2. Historia kibicowania ……….9 1.3. Nowe trendy w kibicowaniu ……….15 1.4. Kibice jako subkultura ……….18 Rozdzial 2 Społeczne i psychologiczne przyczyny kibicowania 2.1. Koncepcje socjologiczne ……….21 2.2. Więcej

Prostytucja w literaturze

Wstęp………3 Rozdzial I Problematyka prostytucji w literaturze przedmiotu. 1.1. Pojecie i formy prostytucji………5 1.2. Historia prostytucji………10 1.3. Prawne regulacje prostytucji………15 1.4. Etiologiczne ujecie problemu prostytucji w świetle literatury………19 1.5. Oblicze wspólczesnej prostytucji………23 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych. 2.1. Strategia badan………27 Więcej

Wizerunek prostytutki w wybranych przekazach medialnych

Wstęp………4 Rozdzial 1. Prostytucja jako zjawisko społeczne. 1.1 Historia prostytucji od starozytnosci do XIX wieku………5 1.1 a. Prostytucja w Starozytnej Grecji i Starozytnym Rzymie………5 1.1.b Prostytucja w sredniowieczu………8 1.1.c Prostytucja od czasów nowozytnych do konca XIX wieku………9 1.2. Próby definicji Więcej

Niepelnosprawni w systemie szkolenia kierowców- możliwości i bariery uzyskiwania prawo jazdy przez osoby niepelnosprawne

Wstęp…………3 Rozdzial I Niepelosprawnosc i niepelnosprawni w społeczenstwie. 1. Wspólczesny sposób rozumienia niepelnosprawnosci……….5 2. Rodzaje niepełnosprawności jej rozmiary i zjawiska……….8 3. Bariery integracji społecznej osób niepelnosprawnych……….11 Rozdzial II Niepelnosprawni w systemie szkolenia kierowców. 1. Rozwiazania formalno – prawne w systemie Więcej

Aspiracje zyciowe maturzystów

I Czesc teoretyczno – metodologiczna. 1. Przedmiot badawczy w literaturze………..5 1.1.Wkształcenie a praca……….. 5 1.2. Mlodziez i polityka……….. 8 1.3. Szanse mlodziezy……….. 10 1.4. Mlodziez po roku 1989……….. 13 2.Postawienie problemu badawczego. Uszczególowienie problematyki badan. Hipotezy badawcze……….. 15 3. Podstawowe Więcej

Subkultura kibiców pilkarskich w Polsce. Próba socjologicznej analizy zjawiska na przykładzie kibiców

Wstęp……….3 Rozdzial 1 Ogólna charakterystyka Subkultur……….5 1.1. Okreslenie pojecia’subkultura’ 1.2. Geneza zjawiska 1.3. Cechy charakterystyczne zjawiska subkultur Rozdzial 2. Wspólczesna subkultura sytuacyjna kibiców pilkarskich na podstawie badan ankietowych……….11 2.1 Ultrasi 2.2 Szalikowcy 2.3. Chuligani Rozdzial 3. Charakterystyka spoleczno – demograficzna Więcej

Powody i konsekwencje zdrady malzenskiej

Wprowadzenie……….7 Rozdzial 1. Wspólczesne zagrozenia malzenstwa i rodziny 1.1. Pojecie zdrady (niewiernosci malzenskiej) ……….10 1.1.1. Potoczne opinie na temat nielojalnosci i zdrady………. 12 1.1.2. Zmiany czestosci zdrady malzenskiej………. 14 1.2. Rodzaje, cechy zdrady………. 17 1.2.1. Bariery ……….19 1.2.2. Poczucie winy………. Więcej

Kobieta w Islamie. Literacki obraz miejsca kobiet we wspólczesnym swiecie muzulmanskim

Wstęp………..4 Rozdzial 1 Obraz spolecznosci i kobiet w islamie 1.1.Czym jest islam?……….. 5 1.2.Zasady wiary ……….. 7 1.3.Kobieta postrzegana jako córka, zona, matka ……….. 9 Rozdzial 2 Prawa i obowiazki kobiet w islamie 2.1. Malzenstwo w islamie ……….. 12 2.2. Więcej

Jacqueline Kennedy – wizerunek i rola ikony w kulturze masowej XX wieku.

Wstęp………4 Rozdzial 1 Czym jest wizerunek? 1.1.Wizerunek ……… 6 1.2.Wizerunek polityczny ……… 9 Rozdzial 2 Rola i obowiazki Pierwszej Damy. 2.1. Przywileje Pierwszej Damy……… 15 Rozdzial 3 Zyciorys Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis 3.1. Jacqueline Lee Bouvier ……… 20 3.2. Jacqueline Więcej

Obraz kibica pilkarskiego w mediach

Wstęp………..4 Rozdzial 1 Wspólczesne media 1.1 Czym sa media?………..7 1.2 Cele środków masowego przekazu………..7 1.3 Obiektywnosc mediów kontra manipulacja swiadomoscia spoleczna………..8 1.4 Odpowiednia perspektywa informacji………..10 1.5 Zmiana roli mediów………..10 Rozdzial 2 Kibic pilkarski 2.1 Kim jest kibic pilkarski i co Więcej

Czynniki sprzyjajace zachowaniom agresywnym kierowców.

Wstęp………1 Rozdzial 1. Agresja jako przedmiot badan spolecznych………4 Rozdzial 2. Koncepcje teoretyczne agresji………14 Rozdzial 3. Charakterystyka agresji w ruchu drogowym. 1. Czlowiek jako uczestnik ruchu drogowego………27 2. Zachowania agresywne za kierownica………32 3. Czynniki zwiekszajace ryzyko zachowan agresywnych………42 4. Czynniki powodujace Więcej

Dylematy etyczne pracownika socjalnego.

Wstęp………4 Rozdzial I 1.1. Definicje pracy socjalnej 1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8 1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10 1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12 Rozdzial II 2.1. Czym jest etyka? 2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19 2.4. Dylematy etyczne Więcej

Rola mediów w procesię socjalizacji jednostki. Analiza problemu w oparciu o znane teorie socjalizacji.

Wstęp…………4 Rozdzial 1. Zdefiniowanie pojecia socjalizacji oraz wyjasnienie jej wpływu na ksztaltowanie osobowosci czlowieka………… 5 Rozdzial 2. Zdefiniowanie pojecia media oraz okreslenie roli, jaka odgrywaja w procesię nabywania przez jednostki wiedzy i systemu wartosci Rozdzial 3. Wpływ mediów na tozsamosc Więcej