Kategoria: Socjologia

Prace z dziedziny Socjologia . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Postrzeganie roli kobiety we wspólczesnym swiecie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Rola spoleczna. 1.1 Kategoria roli spolecznej i jej znaczenie. 1.2 Wzory ról spolecznych. 1.3 Hierarchia ról spolecznych. 1.4 Konflikt ról spolecznych. Rozdzial 2 Czesc metodologiczna. 2.1 Przedmiot, cel badania i problem badawczy. 2.2 Hipotezy badawcze i wskazniki. 2.3 Metody, techniki, narzedzia. 2.4 Jednostki analizy, dobór próby, organizacja…

Rozumienie przez pracowników socjalnych dylematów etycznych 4.15/5 (20)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I 1.1. Definicje pracy socjalnej 1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8 1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10 1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12 Rozdział II 2.1. Czym jest etyka? 2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19 2.4. Dylematy etyczne w pracy socjalnej………23 2.5. Rozwiazywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej………26…

Rodzaje dylematów etycznych w pracy socjalnej 4.27/5 (26)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I 1.1. Definicje pracy socjalnej 1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8 1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10 1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12 Rozdział II 2.1. Czym jest etyka? 2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19 2.4. Dylematy etyczne w pracy socjalnej………23 2.5. Rozwiazywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej………26…

Wymiary dylematów etycznych w pracy socjalnej 4.11/5 (18)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I 1.1. Definicje pracy socjalnej 1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8 1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10 1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12 Rozdział II 2.1. Czym jest etyka? 2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19 2.4. Dylematy etyczne w pracy socjalnej………23 2.5. Rozwiazywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej………26…

Starzenie się spoleczenstwa w Polsce na przykładzie województwa mazowieckiego 5/5 (10)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Starzenie się spoleczenstwa jako czynnik demograficzny……….4 1. Podstawowe pojęcia demograficzne……….4 2. Miary ludnosci……….7 3. Starosc – podstawowe pojęcia……….15 3.1. Konsekwencje w zakresię opieki zdrowotnej i socjalnej……….21 3.2. Konsekwencje w zakresię opieki mieszkalnej……….24 4. Czynniki wpływajace na starzenie się ludnosci……….26 4.1. Konsekwencje spoleczno-gospodarcze starzenia się spoleczenstwa……….28 Rozdział 2.…

Struktura i róznice stanu cywilnego mieszkańców regionu zachodniopomorskiego. 4.26/5 (23)

Przez administrator

Wstęp………5 1. Cel i zakres pracy………5 2. Podstawowe definicje i metody pomiaru………5 3. Schemat postępowania badawczego………7 Rozdział 1. Stan cywilny w Polsce w regionie zachodniopomorskim………8 1.1. Czynniki wpływajace na stan cywilny ludnosci………8 1.2. Charakterystyka województwa zachodniopomorskiego………10 1.3. Stan cywilny w regionie zachodniopomorskim na tle Polski………13 Rozdział 2. Odrebnosci w strukturze…

Badanie stosunków kolezenskich i przyjacielskich wśród uczniów klas mlodszych. 4.36/5 (25)

Przez administrator

Rozdział I. Kolezenstwo i przyjazn w ujęciu literatury pedagogicznej…………2 1.1. Przeglad przedmiotowej literatury pedagogicznej. 1.2. Pojmowanie kolezenstwa i przyjazni w literaturze pedagogicznej. 1.3. Rozwój stosunków kolezenskich i przyjacielskich w mlodszym wieku szkolnym. 1.4. Trudnosci w kontaktach z rówiesnikami. 1.5. Wpływ klasy szkolnej na rozwój kolezenstwa i przyjazni. 1.6. Wpływ szkoly…

Praca zawodowa, a struktura potrzeb współczesnego spoleczenstwa. 4.22/5 (23)

Przez administrator

Wstęp 3 Czesc I. Pojęcie i istota pracy zawodowej Rozdział I. 1.1. Spoleczny charakter pracy ludzkiej……… 5 1.2. Odmiany pracy zawodowej czlowieka……… 9 1.3. Praca zawodowa jako wartosc……… 12 1.4. Społeczne i psychologiczne konsekwencje utraty pracy………18 Czesc II. Praca w społeczenstwie nowoczesnym na przykładzie Polski(Analiza empiryczna – postrzeganie) Rozdział II.…

Modele funkcjonowania osobowosci a pozycja w rodzinie. 4.44/5 (18)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Osobowosc 1.1 Koncepcja osobowosci Kazimierza Obuchowskiego a teorie osobowosci powstale wczesniej ………. 7 1.2 Definicja i struktura osobowosci wedlug Kazimierza Obuchowskiego ………. 10 1.3 Badanie, zmiany i rozwój osobowosci w koncepcji Kazimierza Obuchowskiego ………. 13 1.4 Czynniki wpływajace na ksztaltowanie się osobowosci ………. 15 1.5 Kształtowanie się…

Przemiany wspólczesnej rodziny polskiej. 4.11/5 (19)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Rodzina jako przedmiot badan. 1.1 Kategoria 'rodziny’ – analiza pojęcia………..5 1.2 Psychologiczne i socjologiczne ujecie rodziny………..11 1.3 Rodzina jako przedmiot analiz pedagogicznych………..17 Rozdział II. Model polskiej rodziny w latach 1945-1989 2.1 Wpływ ideologii socjalizmu na rozumienie funkcji rodziny………..23 2.2 Trzy dominujace typy rodziny w socjalizmie………..28 Rozdział III.…

Stosunek studentów do uchodzców w Polsc. 4.35/5 (23)

Przez administrator

Streszczenie ………..3 Wstęp ………..4 Rozdział I. Uchodzcy na swiecie i w Polsce 1.1. Definicja uchodzcy……….. 6 1.2. Zadania Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodzców ………..8 1.3. Status prawny uchodzców ………..9 1.4. Uchodzcy w Polsce – ustawodawstwo i jego rozwój ………..12 1.5. Dynamika zjawiska na swiecie ………..15 1.6. Dynamika zjawiska w…

Zjawisko samobójstw wśród dzieci i mlodziezy. 4.45/5 (22)

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I. Samobójstwo jako zjawisko patologiczne…………4 1. Wprowadzenie 2. Geneza samobójstw 3. Rodzaje samobójstw 4. Rozmiar samobójstw wśród dzieci i mlodziezy Rozdział II. Uwarunkowania samobójstw…………31 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania samobójstw 3. Typy rodzin a samobójstwa Rozdział III. Przeciwdzialanie próbom samobójczym…………47 1. Wprowadzenie 2. Oddzialywanie profilaktyczne 3. Terapia osób podejmujacych…

Samobójstwa jako problem spoleczny. 4.27/5 (22)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Zjawisko samobójstw w historii i obyczajach 1.1. Pojęcie samobójstwa w świetle literatury przedmiotu 1.2. Idea zamachów samobójczych w historii wybranych kultur 1.2.1. Starozytna Grecja i Rzym 1.2.2. Tradycja chrzescijanska 1.2.3. Kultura Wschodu 1.2.4. Czasy Nowozytne 1.2.5. Wspólczesnosc Rozdział II. Uwarunkowania zachowan suicydalnych w aspekcie interdyscyplinarnym 2.1. Dynamika…

Eutanazja – problem spoleczny. 4.18/5 (28)

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział I. Problem eutanazji 1.1. Rodzaje eutanazji 1.2. Sytuacja w poszczególnych krajach Rozdział II. Eutanazja w aspekcie moralnym 2.1. Rys historyczny 2.2. Wspólczesne argumenty za dopuszczalnoscia eutanazji 2.3. Wspólczesne argumenty przeciwko eutanazji Rozdział III. Eutanazja w świetle prawa polskiego 3.1. Stanowisko kodeksu karnego 3.2. Praktyka wymiaru sprawiedliwosci Zakończenie Literatura…

Problem subiektywnego odczucia izolacji społecznej rodzin dzieci z ADHD. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………… 3 Rozdział I. ADHD – istota zagadnienia, wprowadzenie w problematyke zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej 1.1 Wyjasnienie terminu ADHD, zdefiniowanie problemu i przedstawienie czestotliwosci wystepowania choroby ……… 8 1.2 Etiologia, przyczyny wystepowania zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej …………11 1.3 Charakterystyka zachowania się dzieci z ADHD, objawy nadpobudliwosci psychoruchowej ………… 14 1.3.1 Funkcjonowanie…

Osobowosc studentów Wyzszej Szkoly XYZ w XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Streszczenie……..4 Wstęp……..5 Rozdział 1. Przeglad literatury. 1.1. Charakterystyka Wyzszej Szkoly XYZ w XYZ……..6 1.2. Definicje i zakres pojęcia osobowosc……..10 1.3. Przeglad najwazniejszych teorii osobowosci……..12 1.3.1. Teorie psychoanalityczne…….12 1.3.2. Teorie psychodynamiczne……..14 1.3.3. Teorie humanistyczne…….16 1.3.4. Piecioczynnikowy model osobowosci……..18 1.4. Charakterystyka wczesnej doroslosci……..24 Rozdział 2. Metodologia badan wlasnych. 2.1. Cel badan, pytania…

Spoleczenstwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Teoretyczne podstawy dotyczace niepełnosprawności intelektualnej 1.1 Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej w świetle literatury naukowej 1.2 Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej 1.3 Rodzaje niepełnosprawności intelektualnej 1.4 Rewalidacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie 1.5 Spoleczenstwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie na przestrzeni lat i obecnie 1.6 Psychospołeczne problemy rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie 1.7…

Redefinicja tradycyjnego pojęcia kobiecosci w świetle przemian prasy kobiecej, na wybranych przykladach. 4.25/5 (28)

Przez administrator

Rozdział I Plec 1.1 Plec……..6 1.1.1 Tozsamosc plciowa…….6 1.1.2 Identyfikacja i role plciowe……..8 1.2 Spoleczno – kulturowy wymiar plci……..12 1.2.2 Kulturowe wzorce kobiecosci i meskosci……..12 1.2.1 Transformacje społeczne a modele tozsamosci plciowych……..16 1.2.3 Stereotypy plci……..19 Rozdział 2 Plec a wspólczesna prasa kobieca 2.1 Plec w kulturze popularnej……..25 2.1.1 Popkultura a…

Polskie migracje zagraniczne w warunkach wspólnego rynku Unii Europejskiej. 4.42/5 (24)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Charakterystyka miedzynarodowych migracji ludnosci……….5 1.1. Definicja, istota migracji, jej formy 1.2. Skutki migracji zagranicznych 1.3. Masowosc i kierunki migracji miedzynarodowych Rozdział II. Migracje międzynarodowe a proces kształtowania się globalnego rynku pracy……….20 2.1. Swobodny przeplyw pracowników w warunkach wspólnego rynku 2.2. Etapy otwierania rynków pracy przez państwa czlonkowskie…

Spotkanie kultur w doswiadczeniu migrantów zarobkowych, na przykładzie wybranych mieszkańców Ostródy 4.47/5 (19)

Przez administrator

Streszczenie Wstęp Rozdział 1. Analiza pojęcia wielokulturowosc 1.1. Wilelokulturowosc jako sytuacja spotkania kulturowego i ideal spoleczny 1.2. Wielokulturowosc jako postawa spoleczna 1.3. Postawy wobec innych kultur dawniej i dzis Rozdział 2. Wielokulturowosc w doswiadczeniu Polski po 1989 r 2.1. Otwarcie granic a postawy wobec wielokulturowosci 2.2. Migracje Polaków w dobie…

Zróznicowanie spoleczenstwa oraz wpływ i stosunek Polaków do luksusu (bogactwa). 4.22/5 (23)

Przez administrator

Wstęp……….6 Rozdział I Zróznicowanie spoleczenstwa – podobienstwa i róznice miedzy grupami 1.1 Teorie nierówności spolecznych……….9 1.2 Struktura spoleczna a kapital ( ekonomiczny, spoleczny, kulturowy)………..12 1.3 Wyjasnienie kluczowych pojęć: bogactwo, wladza, prestiz pieniadze……….14 1.5 O naturze bogactwa……….23 Rozdział II Wieloaspektowosc spojrzenia na dobrobyt, dostatek i posiadanie bogactwa 2.1 Rozne aspekty rozumienia…

Przyczyny i konsekwencje zjawiska odrzucenia społecznego dzieci przez ich rówiesników. 4.28/5 (29)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Zjawisko odrzucenia społecznego………..4 1.1 Pojęcie odrzucenia społecznego 1.2 Przyczyny odrzucenia społecznego 1.3 Konsekwencje odrzucenia społecznego 1.4 Najczesciej odrzucane grupy społeczne Rozdział 2. Wpływ grupy rówiesniczej na proces socjalizacji……….. 18 2.1 Grupa rówiesnicza w procesię uspoleczniania 2.1.1 Rodzaje grup rówiesniczych 2.1.2 Oddzialywanie grupy a wychowanie 2.2 Srodowisko a…

Emocjonalne i społeczne konsekwencje rozwodu w opinii osób doswiadczonych. 3.75/5 (4)

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I Rodzina niepelna w świetle literatury naukowej………….5 1.1 Pojęcie rodziny, rodziny niepelnej 1.2 Pojęcie rozwodu; przyczyny rozwodów 1.3 Rola wieku dziecka, charakteru i okolicznosci jakie wystepuja przy rozstaniu lub rozwodzie rodziców 1.4 Najwieksze zagrozenia dla dzieci rozwiedzionych rodziców 1.5 Funkcjonowanie emocjonalne dzieci malzenstw rozwiedzionych 1.6 Problemy matek samotnie…

Aktywnosc zawodowa wspólczesnych kobiet. 4.18/5 (22)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1. Praca licencjacka, rozwój zawodowy i satysfakcja z pracy kobiet i mezczyzn……….6 1.1Istota pracy 1.2 Pojęcie rozwoju zawodowego 1.2.1 Rozwój zawodowy a kariera zawodowa 1.2.2 Determinanty rozwoju zawodowego 1.3 Satysfakcja z pracy- wymiary i poziom 1.4 Równowaga miedzy zyciem zawodowym a prywatnym podstawowym czynnikiem spelnienia i satysfakcji z…

Wpływ UE na spoleczna swiadomosc Polaków na przykładzie mieszkańców powiatu XYZ. 4.15/5 (26)

Przez administrator

Wstęp ………5 Rozdział I.Geneza, cele i struktura UE 1.1.Geneza Unii Europejskiej ………8 1.2.Cele Unii Europejskiej i srodki ich realizacji ………16 1.3.Instytucje Unii Europejskiej ………22 1.3.1.Zasady systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej ………23 1.3.2.Wazniejsze instytucje systemu ………24 1.4.Tozsamosc europejska ………30 Rozdział II.Proces integracji Polski z UE 2.1.Motywy i cele integracji Polski z UE…