Samobójstwa jako problem spoleczny.


Wstęp

Rozdzial I.
Zjawisko samobójstw w historii i obyczajach

1.1. Pojecie samobójstwa w świetle literatury przedmiotu
1.2. Idea zamachów samobójczych w historii wybranych kultur
1.2.1. Starozytna Grecja i Rzym
1.2.2. Tradycja chrzescijanska
1.2.3. Kultura Wschodu
1.2.4. Czasy Nowozytne
1.2.5. Wspólczesnosc

Rozdzial II.
Uwarunkowania zachowan suicydalnych w aspekcie interdyscyplinarnym

2.1. Dynamika i struktura samobójstwa
2.2. Plec, wiek i inne cechy demograficzne
2.3. Osobowosciowe i psychologiczne uwarunkowania zamachów samobójczych

Rozdzial III.
Determinanty społeczne i kulturowe, glówne przyczyny usposabiajace do zachowan samobójczych

3.1. Korelacja ukladów i sytuacji spolecznych
3.1.1. Rodzina
3.1.2. Szkola
3.1.3. Grupa rówiesnicza
3.1.4. Szpital, wojsko, wiezienie
3.1.5. Sekty

Rozdzial IV.
Profilaktyka i zapobieganie dzialaniom samobójczym

4.1. Działania terapeutyczne wobec jednostek zagrozonych samobójstwem
4.1.1. Profilaktyka spoleczna
4.1.2. Interwencja kryzysowa
4.1.3. Oddzialywania postsuicydalne
4.1.4. Programy prewencyjne

Zakończenie
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>