Samobójstwa jako problem spoleczny.


Wstęp

Rozdzial I.
Zjawisko samobójstw w historii i obyczajach

1.1. Pojecie samobójstwa w świetle literatury przedmiotu
1.2. Idea zamachów samobójczych w historii wybranych kultur
1.2.1. Starozytna Grecja i Rzym
1.2.2. Tradycja chrzescijanska
1.2.3. Kultura Wschodu
1.2.4. Czasy Nowozytne
1.2.5. Wspólczesnosc

Rozdzial II.
Uwarunkowania zachowan suicydalnych w aspekcie interdyscyplinarnym

2.1. Dynamika i struktura samobójstwa
2.2. Plec, wiek i inne cechy demograficzne
2.3. Osobowosciowe i psychologiczne uwarunkowania zamachów samobójczych

Rozdzial III.
Determinanty społeczne i kulturowe, glówne przyczyny usposabiajace do zachowan samobójczych

3.1. Korelacja ukladów i sytuacji spolecznych
3.1.1. Rodzina
3.1.2. Szkola
3.1.3. Grupa rówiesnicza
3.1.4. Szpital, wojsko, wiezienie
3.1.5. Sekty

Rozdzial IV.
Profilaktyka i zapobieganie dzialaniom samobójczym

4.1. Działania terapeutyczne wobec jednostek zagrozonych samobójstwem
4.1.1. Profilaktyka spoleczna
4.1.2. Interwencja kryzysowa
4.1.3. Oddzialywania postsuicydalne
4.1.4. Programy prewencyjne

Zakończenie
Bibliografia

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>