Korupcja jako problem XXI wieku oraz metody jej zwalczania

29 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp i cel pracy…………3

Rozdział 1

Zagadnienia wstępne

1.1. Historia korupcji …………5
1.2. Definicje i zjawisko korupcji …………8
1.3. Formy korupcji …………18

Rozdział 2
Uwarunkowania i konsekwencje korupcji

2.1. Czynniki przyczynowe korupcji …………22
2.2. Konsekwencje korupcji …………25
2.3. Formy walki z korupcją …………32

Rozdział III
Społeczeństwo obywatelskie a korupcja

3.1 Instytucje Państwowe a przeciwdziałanie korupcji …………36
3.2. Zadania służb specjalnych w walce z korupcją …………40
3.3. ABW i CBA w walce z korupcją …………42

Podsumowanie …………45
Bibliografia …………46
Spis rysunków …………48

Spis tabel …………48
Spis wykresów …………48