Kategoria: Prace Dyplomowe

Prace dyplomowe oraz licencjackie

Znaczenie terapii zajeciowej dla niepelnosprawnych podopiecznych z ubezwlasnowolnieniem sadowym realizowanej na warsztatach terapii zajeciowej 4.83/5 (35)

Przez administrator

  Wstep Rozdzial I Ubezwłasnowolnienie osoby dorosłej I.1 Sens ubezwłasnowolnienia I.2 Ubezwlasnowolnienie w przepisach prawa I.3 Pojęcie opiekuna prawnego i sprawowania opieki I.4 Obowiazki wynikajace ze sprawowania opieki nad osoba ubezwłasnowolniona Rozdzial II Niepełnosprawność jako problem spoleczny II.1 Definicje niepelnosprawnosci na…

Rentownosc jako kategoria oddzialujaca na efektywnosc zarzadzania 5/5 (6)

Przez administrator

  Wstep………..3 Rozdzial 1 Efektywność zarzadzania w przedsiębiorstwie 1.1. Tradycyjne podejście do zarzadzania przedsiebiorstwem……….. 5 1.2. Współczesne koncepcje zarzadzania ………..11 1.3. Sprawozdawczość finansowa jako zródlo informacji o rentowności przedsiebiorstwa……….. 15 Rozdzial 2 Rentownosc w rachunkowosci finansowej 1.4. Pojecie, istota i metody…

Wspieranie rozwoju dziecka zdolnego w wieku wczesnoszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep………..3 Rozdzial I Dziecko zdolne w literaturze przedmiotu 1.1. Pojecie zdolnosci, talentów, inteligencji………..5 1.2. Rodzaje uzdolnien………..11 1.3. Charakterystyka dziecka uzdolnionego………..13 1.4. Czynniki sprzyjajace rozwojowi zdolnego dziecka………..15 Rozdzial II Rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym, warunki rozwoju 2.1. Rozwój intelektualny………..18 2.2. Rozwój…

Dzialania pomocnicze dla osób niepelnosprawnych prowadzone przez gmine X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

  Wstep Czesc teoretyczna I Osoba niepelnosprawna 1. Pojecie i rodzaje niepelnosprawnosci 2. Charakterystyka niepelnosprawnosci………. 8 2.1 Niepelnosprawnosc sensoryczna………. 8 2.2 Niepelnosprawnosc fizyczna ……….11 2.3 Niepelnosprawnosc psychiczna………. 15 2.4 Niepelnosprawnosc zlozona ……….25 II Specyfika dzialan dotyczacych osób niepelnosprawnych w gminie…

Zakład aktywnosci zawodowej jako forma aktywizacji zawodowej osób uposledzonych umyslowo Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

  Wstep Rozdzial I Aktywizacja zawodowa osób uposledzonych umyslowo. analiza w swietle literatury 1.Specyfika funkcjonowania osób uposledzonych umyslowo………..5 2.Znaczenie pracy w rehabilitacji osób uposledzonych umyslowo………..9 3.Stereotypy i uprzedzenia wobec osób niepelnosprawnych………..12 4.Definicja i formy aktywizacji zawodowej………..15 5.Zaklady Aktywnosci Zawodowej –…

Praca jako sposób rozwoju osoby niepelnosprawnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

  Wstep………..3 Rozdzial I Osoby niepelnosprawne w srodowisku spolecznym 1.1 Niepelnosprawny – pelnoprawny obywatel………..5 1.2 Osoba niepelnosprawna – rozwiniecie pojecia………..9 2. Cel ksztalcenia osób niepelnosprawnych………..11 2.1 Ksztalcenie osób niepelnosprawnych w Unii Europejskiej………..12 2.2 Ksztalcenie osób niepelnosprawnych w Polsce………..12 3. Spoleczenstwo…

Poziom czestotliwosci wystepowania zachowan agresywnych i prospolecznych uczniów szkoly podstawowej na podstawie opinii nauczycieli Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

  Wstep………..3 Rozdzial 1 Agresja i agresywnosc jako cechy zachowan spolecznych 1.1.Wybrane teorie agresji………..4 1.2.Pojecie agresji i jej rodzaje………..8 1.2.1.Bullying i cyberbullying jako rodzaje agresji rówiesniczej………..12 1.3.Grupa rówiesnicza jako zródlo i obszar manifestowania zachowan agresywnych………..20 Rozdzial 2 Dzialania profilaktyczne na…

Kompetencje pracowników sluzb dzialajacych w obszarze bezpieczenstwa w zakresie pomocy przedmedycznej na przykladzie policji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

  Wstep………5 Rozdzial I 1. Kompetencje oraz potrzeby ich rozwijania w pracy, pracowników sluzb dzialajacych w obszarze bezpieczenstwa 1.1 Pojecie i istota kompetencji w pracy policji………. 6 1.1.1. Pojecie kompetencji ………6 1.1.2 Aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie na kompetencje……… 6 1.1.3…

Zalety i wady wegetarianizmu. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

  1. Wstep………. 3 2. Charakterystyka wegetarianizmu 2.1. Historia wegetarianizmu 2.2. Podzial wegetarianizmu………. 5 2.3.Argumenty przemawiajace za wyborem wegetarianizmu ……….8 3. Zalety ……….10 4. Wady ……….17 5. Wegetarianizm w ciazy………. 20 Wnioski i zakonczenie………. 22 Bibliografia………. 23 Oceń

Leasing i kredyt jako zródla finansowania przedsiebiorstwa – analiza porównawcza Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

  Wstep………6 Rozdzial I Zródla finansowania przedsiebiorstwa 1.1. Istota przedsiębiorstwa ………8 1.2. Klasyfikacja zródel finansowania przedsiebiorstwa………12 1.3. Charakterystyka kapitalów obcych………16 Rozdzial II Leasing jako zródlo finansowania inwestycji przedsiebiorstwa 2.1. Istota i geneza leasingu………20 2.2. Cechy leasingu………23 2.2.1. Przedmiot leasingu………23 2.2.2.…