Skutki mobbingu na pracowników i organizacje – analiza przypadków

15 maja 2023 0 Przez administrator

Wstęp ………..2

Rozdział I.
Pojęcie i rodzaje mobbingu……….3
1.1 Czym jest mobbing?
1.2 Różnorodne wymiary mobbingu
Wielka Brytania
1.3 Rodzaje i fazy mobbingu
1.4 Charakterystyka mobberów i osób mobbingowanych
1.5 Czynniki wpływające na rozwój mobbingu
1.6 Objawy kliniczne mobbingu

Rozdział II.
Prawne regulacje mobbingu………….21

2.1 Regulacje prawne w Polsce
2.2 Regulacje prawne w krajach Unii Europejskiej
Szwecja
Francja
Belgia
2.3 Skala zjawiska mobbingu w Polsce

Rozdział III
Podstawy metodologiczne badań……….47

3.1 Przedmiot i cele badań
3.2 Problem główny i problemy szczegółowe
3.3 Hipotezy główne i szczegółowe
3.4 Zmienne i ich wskaźniki
3.5 Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.6 Teren badań i populacja

Rozdział IV.
Analiza wyników badań dotyczących zjawiska mobbingu…………60

Aneks ………..74
Podsumowanie i wnioski końcowe
Bibliografia
Spis tabel, rysunków i schematów