Aktywizacja społeczna a jej skutki w społeczeństwie

7 maja 2023 0 Przez administrator

Wprowadzenie……….4

Rozdział I
Kampania społeczna – wprowadzenie teoretyczne.

1.1 Określenie kampanii społecznych……….6
1.2 Typy kampanii społecznych……….8
1.3 Cele kampanii społecznych……….10
1.4 Różnice między reklamą społeczną a reklamą komercyjną……….11

Rozdział II
Kampania 'bezpieczna droga – życie ratujesz’ jako temat badań.

2.1 Statystyki wypadków drogowych ……….26
2.2 Charakterystyka kampanii 'Bezpieczna droga – życie ratujesz’……….27
2.2.1 Cel kampanii……….27
2.2.2 Grupy docelowe……….27
2.2.3 Finansowanie kampanii……….28
2.3 Media wykorzystane w kampanii 'Bezpieczna droga – życie ratujesz’……….29

Rozdział III
Kampania 'Bezpieczna droga – życie ratujesz’ i jej wpływ na społeczeństwo’

3.1 Metody badawcze……….37
3.2 Charakterystyka grupy badawczej……….38
3.3 Rezultaty badań……….41
3.4 Podsumowanie wyników badań……….52

Podsumowanie……….54

Bibliografia……….55
Spis tabel……….58
Spis rysunków……….59
Spis wykresów……….60