Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1Dziękujemy za odwiedziny. Korzystanie ze strony jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem.

2.1 Jeżeli korzystasz ze strony internetowej to automatycznie oświadczasz, że zapoznałeś/łaś się z regulaminem oraz adnotacjami : 

  1. Treść publikacji na stronie ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być tratowana, jako oferta handlowa.  Korzystanie jest możliwe po wcześniejszym zapoznaniu się z całym regulaminem strony internetowej.
  2. Strona internetowa obejmuje treści : prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, które mogą być pobrane w formie pliku PDF A(3.7) w celach wydruku pomocy naukowej. Pobranie pliku jest możliwe za pomocą odblokowania, poprzez wysłanie sms.
  3. Uzyskanie pliku PDF,  wymaga wysłania sma-a LEAD.PRACA – 25 zł netto , 30,75 zł brutto pod numer 92505  . Po wysłaniu SMS ukaże się opcja pobrania pliku PDF. Instrukcja pobrania pliku  w punkcie :  2. Pobranie pliku

2.Pobranie pliku

Po wpisaniu kodu oraz wciśnięciu przycisku „Pobieram PDF” bądź „Pobieram DOCX – Word dokument” strona przeładuje się w przeciągu 2-5 sekund i ukarze się komunikat jak poniżej :

Następnie należy przewinąć stronę na sam dół i kliknąć „Pobierz PDF”. Brak podjęcia akcji, opuszczenie aktualnej strony strony, uniemożliwia pobranie pliku PDF.

3.Adnotacje

Strona internetowa dokłada wszelkich starań, aby publikowane treści były aktualne, ale z racji , że nie jest możliwe pełne zweryfikowanie wszystkich danych oraz działających usług na stronie,  nie bierze na siebie odpowiedzialności  za:
3.1. Korzystanie ze strony bez zapoznania się z regulaminem.
3.2. Treść ogłoszeń, komentarzy, oraz wszelkich nieautoryzowanych opublikowanych tekstów.
3.3. Ograniczenia w funkcjonowaniu, tymczasowe lub stałe wstrzymanie działania serwisu wynikające z problemów technicznych.

3.4. Zaprzestania świadczenia usług, dodania nowych lub zmiany ich charakteru bądź funkcjonalności.

3.5. Wprowadzenia dodatkowych wymogów dla spełnienia warunków korzystania z określonej części zasobów strony internetowej.

3.6. Braku zapoznania się z regulaminem, jego zrozumieniem oraz adnotacjami. Braku zapoznania się z ceną sms przed wysłaniem sms-a.

3.7. Plik może być użyty do wydrukowania, użyty do konsultacji w celach edukacyjnych, bądź jako pomoc podczas pisania samodzielnej. Plik zawiera treść w formie spis aktualnie przeglądanego spisu treści na stronie.

3.8. W przypadku braku wersji DOCX, wersja PDF jest domyślną.

3.9.PDF – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych.