Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Jeżeli korzystasz ze strony internetowej to automatycznie oświadczasz, że zapoznałeś/łaś się z regulaminem oraz adnotacjami : 

  1. Treść publikacji na stronie ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być tratowana, jako oferta handlowa.  Korzystanie jest możliwe po wcześniejszym zapoznaniu się z całym regulaminem strony internetowej.
  2. Strona internetowa obejmuje treści : prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, które mogą być pobrane w formie pliku PDF w celach np. : wydruku pomocy naukowej. Pobranie pliku jest możliwe za pomocą odblokowania, poprzez wysłanie sms.
  3. Uzyskanie pliku PDF,  wymaga wysłania  sms o  treści FOR.PRACA – 25 zł netto , 30,75 zł brutto pod numer 92505 w jednym ciągiem. Otrzymany kod jest jednorazowy. Instrukcja pobrania pliku  w punkcie :  2. Pobranie pliku

2.Pobranie pliku

Po wpisaniu kodu oraz wciśnięciu przycisku „Pobieram”   strona przeładuje się w przeciągu 2-5 sekund i ukarze się komunikat jak poniżej :

;

;

Następnie należy przewinąć stronę na sam dół i kliknąć „Pobierz PDF”. Brak podjęcia akcji, opuszczenie aktualnej strony strony, uniemożliwia pobranie pliku PDF.

3.Przetestuj działanie usługi.

Postępuj zgodnie z  krokami poniżej.

1.Upewnij się, że znajdujesz się na stronie https://praca-magisterska24.pl/test/
2.Wpisz „test” w polu poniżej :

3.Kliknij „Pobieram PDF”.

4.Jeśli nie wystąpi błąd, pojawi się komunikat o treści jak poniżej. Komunikat zjedz na dół można pominąć, nie jest on aktywny na stronie testowej.

4.Adnotacje

Strona internetowa dokłada wszelkich starań, aby publikowane treści były aktualne, ale z racji , że nie jest możliwe pełne zweryfikowanie wszystkich danych oraz działających usług na stronie,  nie bierze na siebie odpowiedzialności  za:
4.1. Korzystanie ze strony bez zapoznania się z regulaminem.
4.2. Treść ogłoszeń, komentarzy, oraz wszelkich nieautoryzowanych opublikowanych tekstów.
4.3. Ograniczenia w funkcjonowaniu, tymczasowe lub stałe wstrzymanie działania serwisu wynikające z problemów technicznych.

4.4. Zaprzestania świadczenia usług, dodania nowych lub zmiany ich charakteru bądź funkcjonalności.

4.5. Wprowadzenia dodatkowych wymogów dla spełnienia warunków korzystania z określonej części zasobów strony internetowej.

4.6. Braku zapoznania się z regulaminem, jego zrozumieniem oraz adnotacjami. Braku zapoznania się z ceną sms przed wysłaniem sms-a, brakiem zapoznania się ze stroną testową.

4.7. Plik może być użyty do wydrukowania, użyty do konsultacji w celach edukacyjnych, bądź jako pomoc podczas samodzielnego pisania . Plik zawiera treść w formie spisu aktualnie przeglądanego spisu treści na stronie.

4.8.Różny tytuł może posiadać ten sam spis treści.

4.9 W przypadku braku wersji DOCX, wersja PDF jest domyślną.

4.10. PDF – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych.

4.11. Strona działa poprawnie na przeglądarkach :

Chrome
Edge
Firefox
Safari
Opera
Samsung Internet
Android Webview
Internet Explorer
Safari (in-app)

4.10.1 Aby wykluczyć przypadkowe błędy nie zależne od nas ,prosimy o przetestowanie usługi.