Porównanie i ocena efektywności wybranych funduszy akcyjnych w Polsce

3 marca 2019 Wyłączono Przez administrator


Wstęp………..5

Rozdział 1
Koncepcja funduszu inwestycyjnego

1.1 Pojęcie funduszu inwestycyjnego ……….6
1.2 Zalety i wady inwestowania w fundusze inwestycyjne ……….7
1.3 Podział funduszy inwestycyjnych ……….10
1.4 Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce ……….16
1.5 Pojęcie hossy oraz bessy………. 21


Rozdział 2
Pomiar efektywności funduszy akcyjnych

2.1 Pojęcie benchmarku oraz efektywności funduszu inwestycyjnego………. 22
2.2 Pojęcie ryzyka ……….23
2.3 Miary efektywności funduszy akcyjnych ……….23


Rozdział 3
Analiza efektywności funduszy akcyjnych

3.1 Przedstawienie danych ……….31
3.2 Identyfikacja stanów koniunktury w badanym okresie………. 33
3.3 Analiza stóp zwrotu oraz ryzyka ……….34
3.4 Analiza miar efektywności skorygowanych o ryzyko………. 45
3.5 Ranking funduszy………. 53


Podsumowanie ……….55
Bibliografia ……….57

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto