Kategoria: Biznesplany

Prace z dziedziny Biznesplany. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania nabycia nieruchomości mieszkalnych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Kredyt i rynek nieruchomosci mieszkalnych jako kategorie ekonomiczne 1.1 Charakterystyka rynku nieruchomosci 1.2 Rynek nieruchomosci mieszkalnych w Polsce w latach 2010-2019 1.3 Pojecie i klasyfikacja kredytów Rozdzial 2 Kredyt hipoteczny w PLN jako zródlo finansowania nabycia nieruchomosci mieszkalnych 2.1 Kredyt hipoteczny w PLN i jego istota 2.2.…

Biznes plan na podstawie przedsiębiorstwa produkcyjno handlowo usługowego XYZ spółka jawna. 4.44/5 (9)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Cel i zakres pracy 1.1. Biznes plan i jego rola 1.2. Zasada konstrukcji biznes planu 1.3. Miejsce planu marketingowego w strategicznym planowaniu przedsiębiorstwa 1.4. Proces sporządzania planu marketingowego Rozdział 2 Baza przygotowawcza do opracowania biznes planu 2.1. Prezentacja firmy 2.2. Podstawowe produkty, towary i usługi 2.3. Zamierzenia…

Zarządzanie marketingowe i kontrola planu działań marketingowych w przedsiębiorstwie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Miejsce promocji w koncepcji marketingu-mix………5 1.1 Istota marketingu………5 1.1.1 Instrumenty marketingu………6 1.2 Promocja jako element kompozycji marketingowej………8 1.3 Planowanie strategii procesu komunikacji………9 1.3.1 Identyfikacja docelowego segmentu rynku………11 1.3.2 Określenie celów promocji………13 1.3.3 Opracowanie przesłania………14 1.3.4 Wybór kanałów komunikacji………16 1.3.5 Wyznaczenie budżetu promocji………18 1.3.6 Wybór instrumentów promocji-mix………20 1.3.7…

Biznes plan małego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ 1/5 (1)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Rola i znaczenie sektora MSP w gospodarce………5 1.1 Definicje małych i średnich przedsiębiorstw 1.1.1. Definicje oparte na kryteriach jakościowych 1.1.2. Definicje oparte na kryteriach ilościowych 1.2. Klasyfikacja MSP 1.3. Rola i znaczenie sektora MSP w gospodarce 1.3.1. Polityka wspierania sektora MSP 1.3.2. Bariery i ograniczenia w funkcjonowaniu…

Biznes plan zakładu fizjoterapeutycznego. 1/5 (1)

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I. Pojęcie, definicje i funkcje biznes planu 1. Biznes plan w literaturze przedmiotu……….9 2. Pojęcie biznes planu……….14 3. Cechy biznes planu……….21 4. Funkcje biznes planu……….25 Rozdział II. Budowa biznes planu 1. Struktura biznes planu……….32 2. Plan działalności gospodarczej……….35 2.1. Opis przedsięwzięcia……….35 2.2. Konkurencja……….37 2.3. Analiza marketingowa……….40 2.4. Analiza…

Biznes plan w małej firmie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział I. Podstawowe zasady planowania działalności gospodarczej. 1. Planowanie strategiczne 1.1. Formułowanie strategii 1.2. Struktura strategii firmy 1.3. Planowanie działalności przedsiębiorstwa 1.4. Wizerunek firmy 1.5. Dobra reputacja(goodwill) 2. Bariery rynkowe 3. Lokalizacja 3.1. Wymagania lokalizacyjne 3.2. Procedury wyboru lokalizacji Rozdział II. Biznes plan jako narzędzie planowania inwestycji. 1. Funkcje biznes…

Biznes-Plan, Uruchomienie punktu małej gastronomii ,projekt inwestycyjny Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Dane autora planu 2. Wstęp 3. Lokalizacja projektu 4. Planowany termin rozpoczęcia działalności 5. Opis projektu 6. Analiza rynku 7. Analiza popytu 8. Zatrudnienie i personel 9. Spis podstawowego sprzętu potrzebnego do rozpoczęcia działalności 10. Stan przygotowania inwestycji 11. Informacja o planowanej inwestycji 12. Proces techniczny oferowania usługi w…

Biznes plan zakładu drzewnego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Streszczenie ………..3 Rozdział I. Profil i zakres działania przedsiębiorstwa i zakres działania przedsiębiorstwa ………..4 1. Dane do przedsiębiorstwie – Siedziba przedsiębiorstwa – Przedmiot działalności przedsiębiorstwa – Struktura kapitałowa – Zobowiązania 2. Wymagania formalno prawne – Wymagania formalno-prawne Rozdział II. Plan marketingowy ………..5 1. Analiza rynku 2. Strategia cenowa 3. Dystrybucja…