Biznesplany

Handel elektroniczny w dobie społeczeństwa informacyjnego

Wstęp

Rozdział 1
Społeczeństwo informacyjne
1.1. Definicja społeczeństwa informacyjnego
1.2. Rozwój i geneza społeczeństwa informacyjnego
1.3. Cechy charakterystyczne społeczeństwa informacyjnego
1.4. Handel elektroniczny, a zarządzanie relacjami w społeczeństwie informacyjnym

Rozdział 2
Pojęcie i istota handlu elektronicznego
2.1 Geneza handlu elektronicznego
2.2 Definicja handlu elektronicznego
2.3 Zalety handlu on-line
2.4 Bezpieczeństwo handlu elektronicznego

Rozdział 3
Kanały sprzedaży w handlu elektronicznym
3.1 Sklepy internetowe
3.2 Portale społecznościowe
3.3 Portale aukcyjne
3.4 Porównywarki cenowe

Rozdział 4
Diagnoza sprzedaży internetowej na przykładzie wy...

więcej

Działalność gospodarcza: Warsztat naprawy i regeneracji alternatorów i rozruszników

1. Nazwa, lokalizacja i status prawny firmy………. 3

2. Struktura organizacyjna……….3

3. Istota działalności………. 4

4. Analiza i ocena atrakcyjności branży………. 4

5. Założenia strategiczne……….5

6. Zatrudnienie……….5

7. Plan finansowy firmy……….8
7.1. Szacunkowe koszty związane z rozpoczęciem działalności……….10
7.2. Przewidywania dochodów……….12

8. Plany przyszłościowe firmy……….16

9 Wnioski……….16

więcej

Biznes plan Pierogarni

1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
1.1 Nazwa i forma przedsiębiorstwa
1.2 Przedmiot działalności
1.3 Siedziba
1.4 Charakterystyka właściciela

2. Rynek i konkurencja
2.1 Wielkość rynku podmiotu
2.2 Typ i siła przetargowa odbiorców
2.3 Główni konkurenci
2.4 Kluczowe czynniki sukcesu w sektorze podmiotu

3. Założenia strategii podmiotu
3.1 Kluczowe Cele
3.2 Analiza SWOT
3.3 Wybór strategii i sposób jej wdrażania

4. Plan marketingowy
4.1 Cechy rynku docelowego
4.2 Polityka asortymentowa
4.3 Zarządzanie cenami
4.4 Dystrybucja i promocja

5. Plan techniczny
      5.1 Stosowane technologie
5.2 Majątek produkcyjny-inwestycje
5.3 Plan ilościowy produkcji
5...

więcej

Biznes plan pensjonatu / hotelu

I Streszczenie

II Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
   1. Dane spółki
2. Dane o właścicielach
3. Podstawowe cele działalności
4. Usługi

III Plan marketingowy
   1. Podmioty działające w branży, w tym główni konkurenci.
2. Odbiorcy
3. Ceny oferowanych dóbr i usług
4. Dystrybucja
5. Promocja

IV Struktura organizacyjna i plan zatrudnienia
   1. Kadra zarządzająca
2. Plan kadrowy
3. Płace
4. Schemat organizacyjny

V Plan techniczny
   1. Majątek firmy
2. Źródła finansowania inwestycji
3. Plan ilościowy produkcji
4. Zaopatrzenie w materiały i surowce
5. Nakłady inwestycyjne

VI Plan finansowy
   1. Przychody
2. Koszty
3. Zysk

VII Analiza...

więcej

Biznes Plan clubu

1. Wstęp

2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
      2.1. Charakterystyka właścicieli
2.2. Umowa spółki jawnej

3. Rynek i konkurencja
      3.1. Wielkość rynku podmiotu
3.2.Pozycja konkurencyjna
3.3. Profil Konsumenta
3.4. Jak dotrzeć do klientów
3.5.Usługi
3.6.Jak zwiększyć sprzedaż?

4.Założenia strategii podmiotu
      4.1. Kluczowe cele
4.2. Analiza SWOT/ TOWS
4.3 Analiza PEST- analiza otoczenia
4.4Wybór strategii i sposób jej wdrażania

5.Plan marketingowy
      5.1. Cechy rynku docelowego
5.2.Polityka asortymentowa
5.3. Zarządzanie cenami
5.4 Dystrybucja i promocja

6. Plan techniczny
      6.1 Stosowane technologie
6...

więcej

Biznes Plan Gabinet Psychoterapii

1. Dane wnioskodawcy
      1.1 Podstawowe dane………3
1.2 Podstawowe informacje……… 3

2. Skrócony opis przedsięwzięcia
      2.1 Rodzaj proponowanej działalności……… 5
2.2 Skrócone dane dotyczące proponowanej inicjatywy……… 5

3. Projekt przedsięwzięcia
      3.1 Przedstawienie projektu……… 6
3.2 Oferta……… 8
3.3 Rynek……… 11
3.4 Konkurencja……… 13
3.5 Cena ………14
3.6 Sprzedaż i przychód ………15
3.7 Proces produkcji/dostarczani……… 16
3.8 Zagrożenia i możliwości……… 19

4. Plan wydatków
      4.1 Uzasadnienie wydatków w prowadzonej działalności gospodarczej ………19
4.2 Charakterystyka prowadzonej działalności gospodarczej ………20
4...

więcej

Biznes plan – Restauracja

1. Streszczenie……..5
2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 6
      2.1. Nazwa przedsiębiorstwa, siedziba, status, bank ……..6
2.2. Lokal……..6
2.3. Przedmiot działalności……..6
2.4. Misja ……..6
2.5. Wizja ……..6
2.6. Cele działalności……..6
3. Analiza SWOT…….. 7
      3.1. Mocne strony ……..7
3.2. Słabe strony ……..7
3.3. Szanse ……..7
3.4. Zagrożenia…….. 7
4. Cele przedsiębiorstwa…….. 7
      4.1. Cele krótkoterminowe ……..7
4.2. Cele długoterminowe…….. 7
5. Plan marketingowy ……..7
      5.1. Asortyment usług ……..7
5.2. Klienci……..8
5.3. Konkurencja ……..8
5.4. Ceny ……..8
5.5. Dystrybucja…….. 10
5.6. Promocja ……..10
6. Plan działalności operacyjnej……..10
  ...

więcej

Biznesplan – Agencja ubezpieczeniowa PZU

1 Agencja Ubezpieczeniowa
      1.1 Informacje ogólne o Agencji Ubezpieczeniowej
1.2 Zasoby Agencji Ubezpieczeniowej
1.3 Misja i cele

2 Projekt ‚Agencja Biurowa PZU w Dębicy’
      2.1 Informacje ogólne
2.2 Zasoby udostępniane przez PZU
2.3 Zasoby Agencji Ubezpieczeniowej
2.4 Kluczowe elementy sukcesu

3 Plan działań
      3.1 Kamienie milowe projektu
3.2 Plan komunikacji

4 Sprzedaż
      4.1 Pakiet usług Agencji Biurowej
4.2 Platforma EVEREST
4.3 Klienci
4.4 Plan sprzedaży
4.5 Prognoza sprzedaży – wykresy

5 Zatrudnienie
      5.1 Kadra
5.2 Model zatrudnienia
5.2.1 Model zatrudnienia
5.2.2 Wykres kosztów zatrudnienia

6 Dane finansowe
      6...

więcej

Biznes plan zakladu fizjoterapeutycznego.

Wstęp……….5

Rozdzial I.
Pojecie, definicje i funkcje biznes planu

1. Biznes plan w literaturze przedmiotu……….9
2. Pojecie biznes planu……….14
3. Cechy biznes planu……….21
4. Funkcje biznes planu……….25


Rozdzial II.
Budowa biznes planu

1. Struktura biznes planu……….32
2. Plan działalności gospodarczej……….35
2.1. Opis przedsiewziecia……….35
2.2. Konkurencja……….37
2.3. Analiza marketingowa……….40
2.4. Analiza finansowa……….44
2.5. Analiza ‚SWOT’………. .48


Rozdzial III.
Biznes plan zakladu fizjoterapeutycznego ‚XYZ’

1. Charakterystyka przedsiewziecia……….51
2. Streszczenie projektu……….57
3. Spis tresci……….58
3.1.Firma i branza……….60
3.2.Inwestycja……….67
3.3.Plan sprzedaży i marketingu………...

więcej

Budowa biznes planu na przykładzie Fabryki MebliWstęp………….3

Rozdzial I
Prezentacja Fabryki Mebli XYZ S.A.

1.1. Historia firmy………….5
1.2. Przedmiot działalnosci………….5

Rozdzial II
Zalozenia strategiczne.

2.1. Analiza strategiczna SWOT………….9
2.2. Strategiczna pozycja firmy………….10
2.3. Misja przedsiębiorstwa………….15
2.4. Cele dlugoterminowe………….16

Rozdzial III
Plan techniczny.

3.1. Wyrób i proces produkcji………….19
3.2. Program produkcji – zdolnosci produkcyjne………….20

Rozdzial IV
Plan marketingowy.

4.1. Produkt………….26
4.2. Cena………….40
4.3. Dystrybucja………….47
4.4. Promocja………….66

Rozdzial V
Plan organizacyjny.

5.1. Zasoby ludzkie………….84
5.2. Struktura organizacyjna………….87
5.3. Analiza kosztów pracy………….87

Rozdzial VI
Plan finansowy...

więcej

Mój pomysl na biznes koncepcja i analiza możliwości rozwoju

Wstęp

1 Profil prawno – organizacyjny firmy.

2 Zaprojektowanie struktury organizacyjnej.
3 Okreslenie docelowego rynku działania oraz wykreowanie oferty rynkowej na docelowym rynku działania .
4 Marketing.
5 Konkurencja.
6 Analiza SWOT.
7 Profil organizacyjno – techniczny.
8 Profil finansowy firmy.


Podsumowanie
Bibliografia


więcej

Biznes plan jako narzędzie planowania i organizacji biznesuWstęp………… .3

Rozdzial I.
Planowanie działalności gospodarczej.

1.1 Misja przedsiębiorstwa…………6
1.2 Cele organizacji………….7
1.3 Rodzaje planów………….8


Rozdzial II.
Pojecie planu biznesowego wedlug autorów.

1.1 Struktura planu biznesowego dla wlascicieli i kierownictwa firmy…………15
1.2 Struktura planu biznesowego dla potrzeb banków i wierzycieli…………17
1.3 Struktura planu biznesowego dla potrzeb inwestorów…………18


Rozdzial III.
Metody i zasady sporzadzania biznes planu.

1.1 Struktura biznes planu………….22
1.2 Streszczenie projektu przedsiewziecia………… .23
1.3 Profil działania firmy…………24
1.4 Plan techniczny…………24
1.5 Plan marketingowy………….25
1.6 Plan organizacyjny…………26
1...

więcej

Biznes Plan Gabinetu Odnowy i Studia Gimnastycznego.I Streszczenie kierownicze

II Geneza projektu

2.1 Historia firmy
2.2 Zamierzenia na przyszlosc
2.3 Stan prawno-organizacyjny firmy
2.4 Lokalizacja firmy
2.5 Analiza SWOT

III Misja i cele strategiczne firmy

3.1 Misja zewnetrzna
3.2 Misja wewnetrzna
3.3 Cele strategiczne
3.4 Cele operacyjne
IV Charakterystyka swiadczonych uslug

4.1 Zajecia na silowni
4.2 Zajecia aerobiku
4.3 Gabinet masazu
4.4 Solarium
4.5 Szatnia i wezel sanitarny
4.6 Biuro

V Rynek i Marketing w firmie

5.1 Charakterystyka rynku
5...

więcej

Projekt inwestycji budowlanej, przygotowanie do realizacji, ocena oplacalnosci oraz ryzyka inwestycyjnego.


Wstęp ……….3

Rozdzial 1.
Projekt inwestycji budowlanej………. 4

1.1 Proces inwestycyjny w budownictwie……….. 5
1.2 Etapy procesu inwestycyjnego………. 8

Rozdzial 2.
Ocena oplacalnosci i ryzyka inwestycyjnego………. 23

2.1 Ocena ekonomicznej efektywnosci inwestycji………. 24
Metody uproszczone oceny projektów inwestycyjnych………. 28
2.3 Istota i klasyfikacja ryzyka………. 30
2.4 Identyfikacja ryzyka ……….31
2.5 Wybrane rodzaje ryzyka………. 33
2.6 Pomiar ryzyka ……….42

Rozdzial 3.
Przygotowanie inwestycji budowlanej do realizacji ……….44

3.1 Programowanie i planowanie………. 52
3.2 Wybór lokalizacji i decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu………. 55
3.3 Pozwolenie na budowe ……….60

Rozdzial 4.
Finans...

więcej

Biznes Plan rozwoju Stacji Paliw przedsiębiorstwa XYZ Sp. z o. o


Wstęp……….. 4

Rozdzial 1.
Istota i znaczenie biznesplanu dla przedsiebiorcy

1.1 Podstawowe funkcje planu finansowo- ekonomicznego……….. 5
1.2 Budowa biznesplanu……….. 6


Rozdzial 2.
Przedsiębiorstwa XYZ sp. z o.o- podstawowe informacje

2.1 Zasady współpracy z PKN Orlen S.A………… 11


Rozdzial 3.
Charakterystyka przedsiewziecia.

3.1 Zakres i cel inwestycji………… 16
3.1.1 Motel ………..16
3.1.2 Myjnia ………..18
3.1.3 Perony tankowania……….. 20
3.2 Harmonogram inwestycji……….. 21


Rozdzial 4.
Analiza otoczenia firmy.

4.1 Analiza polskiego rynku paliw plynnych……….. 22
4.2 Analiza konkurencji ………..24
4.3 Okreslenie rynku docelowego………… 26
4.4 Analiza SWOT ………..27


Rozdzial 5.
Plan finansowy stacji pa...

więcej