Kategoria: Biznesplany

Prace z dziedziny Biznesplany. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Handel elektroniczny w dobie społeczeństwa informacyjnego 4.17/5 (24)

Wstęp Rozdział 1 Społeczeństwo informacyjne 1.1. Definicja społeczeństwa informacyjnego 1.2. Rozwój i geneza społeczeństwa informacyjnego 1.3. Cechy charakterystyczne społeczeństwa informacyjnego 1.4. Handel elektroniczny, a zarządzanie relacjami w społeczeństwie informacyjnym Rozdział 2 Pojęcie i istota handlu elektronicznego 2.1 Geneza handlu elektronicznego 2.2 Definicja handlu elektronicznego 2.3 Zalety handlu on-line 2.4 Bezpieczeństwo handlu elektronicznego Rozdział 3 Kanały […]

Działalność gospodarcza: Warsztat naprawy i regeneracji alternatorów i rozruszników 4.13/5 (23)

1. Nazwa, lokalizacja i status prawny firmy………. 3 2. Struktura organizacyjna……….3 3. Istota działalności………. 4 4. Analiza i ocena atrakcyjności branży………. 4 5. Założenia strategiczne……….5 6. Zatrudnienie……….5 7. Plan finansowy firmy……….8 7.1. Szacunkowe koszty związane z rozpoczęciem działalności……….10 7.2. Przewidywania dochodów……….12 8. Plany przyszłościowe firmy……….16 9 Wnioski……….16 Oceń Sample rating item

Biznes plan Pierogarni 4.17/5 (29)

1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 1.1 Nazwa i forma przedsiębiorstwa 1.2 Przedmiot działalności 1.3 Siedziba 1.4 Charakterystyka właściciela 2. Rynek i konkurencja 2.1 Wielkość rynku podmiotu 2.2 Typ i siła przetargowa odbiorców 2.3 Główni konkurenci 2.4 Kluczowe czynniki sukcesu w sektorze podmiotu 3. Założenia strategii podmiotu 3.1 Kluczowe Cele 3.2 Analiza SWOT 3.3 Wybór strategii i […]

Biznes plan pensjonatu / hotelu 4.17/5 (18)

I Streszczenie II Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa    1. Dane spółki 2. Dane o właścicielach 3. Podstawowe cele działalności 4. Usługi III Plan marketingowy    1. Podmioty działające w branży, w tym główni konkurenci. 2. Odbiorcy 3. Ceny oferowanych dóbr i usług 4. Dystrybucja 5. Promocja IV Struktura organizacyjna i plan zatrudnienia    1. Kadra zarządzająca 2. Plan kadrowy […]

Biznes Plan clubu 4.21/5 (19)

1. Wstęp 2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa       2.1. Charakterystyka właścicieli 2.2. Umowa spółki jawnej 3. Rynek i konkurencja       3.1. Wielkość rynku podmiotu 3.2.Pozycja konkurencyjna 3.3. Profil Konsumenta 3.4. Jak dotrzeć do klientów 3.5.Usługi 3.6.Jak zwiększyć sprzedaż? 4.Założenia strategii podmiotu       4.1. Kluczowe cele 4.2. Analiza SWOT/ TOWS 4.3 Analiza PEST- analiza otoczenia 4.4Wybór strategii i sposób jej […]

Biznes Plan Gabinet Psychoterapii 4.18/5 (22)

1. Dane wnioskodawcy       1.1 Podstawowe dane………3 1.2 Podstawowe informacje……… 3 2. Skrócony opis przedsięwzięcia       2.1 Rodzaj proponowanej działalności……… 5 2.2 Skrócone dane dotyczące proponowanej inicjatywy……… 5 3. Projekt przedsięwzięcia       3.1 Przedstawienie projektu……… 6 3.2 Oferta……… 8 3.3 Rynek……… 11 3.4 Konkurencja……… 13 3.5 Cena ………14 3.6 Sprzedaż i przychód ………15 3.7 Proces produkcji/dostarczani……… 16 3.8 […]

Biznes plan – Restauracja 4.35/5 (26)

1. Streszczenie……..5 2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 6       2.1. Nazwa przedsiębiorstwa, siedziba, status, bank ……..6 2.2. Lokal……..6 2.3. Przedmiot działalności……..6 2.4. Misja ……..6 2.5. Wizja ……..6 2.6. Cele działalności……..6 3. Analiza SWOT…….. 7       3.1. Mocne strony ……..7 3.2. Słabe strony ……..7 3.3. Szanse ……..7 3.4. Zagrożenia…….. 7 4. Cele przedsiębiorstwa…….. 7       4.1. Cele krótkoterminowe ……..7 4.2. […]

Biznesplan – Agencja ubezpieczeniowa PZU 4.33/5 (21)

1 Agencja Ubezpieczeniowa       1.1 Informacje ogólne o Agencji Ubezpieczeniowej 1.2 Zasoby Agencji Ubezpieczeniowej 1.3 Misja i cele 2 Projekt ‚Agencja Biurowa PZU w Dębicy’       2.1 Informacje ogólne 2.2 Zasoby udostępniane przez PZU 2.3 Zasoby Agencji Ubezpieczeniowej 2.4 Kluczowe elementy sukcesu 3 Plan działań       3.1 Kamienie milowe projektu 3.2 Plan komunikacji 4 Sprzedaż       4.1 Pakiet usług […]

Biznes plan dla gospodarstwa agroturystycznego na terenie gminy XYZ. 4.46/5 (37)

Wstęp…………5 Rozdzial I Ogólne informacje o agroturystyce 1.1. Geneza turystyki wiejskiej………… 7 1.2. Pojecie i funkcje agroturystyki …………9 1.3. Czynniki wpływajace na rozwój działalności agroturystycznej …………10 1.4.1. Definicja i podzial podmiotów agroturystycznych …………13 1.4.2 Agroturystyka w polskim ustawodawstwie………… 16 1.4.3 Działalność agroturystyczna jako szansa rozwoju dla wsi w programach Unii Europejskiej………… 18 Rozdzial II Podstawowe […]

Biznes plan firmy XYZ. 4.46/5 (39)

Rozdzial 1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 1.1. Nazwa, siedziba i forma prawna firmy 1.2. Charakterystyka pracowników firmy 1.4. Zakres dzialalnosci 1.5. Oferta usług wykonywanych przez „XYZ” Rozdzial 2. Zalozenia planu strategicznego przedsiewziecia 2.1. Analiza strategiczna (swot) 2.2. Analiza pozycji firmy 2.3. Wybór i wdrazanie strategii Rozdzial 3. Plan techniczny 3.1. Opis usług swiadczonych przez firme 3.2. […]

Biznes plan sklepu ‚XYZ’ 4.35/5 (55)

Rozdzial I. Prezentacja firmy Rozdzial II. Analiza rynku 1. Dostawcy. 2. Odbiorcy. 3. Konkurencja. Rozdzial III. Plan marketingowy 1. Zalozenia planu marketingowego Strategia cenowa Strategia produktu Strategia dystrybucji Strategia reklamowa Rozdzial IV. Prezentacja przedsiewziecia inwestycyjnego 1. Przedmiot przedsiewziecia inwestycyjnego 2. Cel przedsiewziecia inwestycyjnego 3. Źródła finansowania 4. Harmonogram przedsiewziecia inwestycyjnego Rozdzial V. Plan finansowy 1. […]

Koncepcja biznesplanu dla nowej firmy kosmetycznej 4.36/5 (42)

Wstęp Rozdzial 1 Zastosowanie biznes planu w zarzadzaniu 1.1. Definicja i struktura biznes planu Rozdzial 2 Specyfikacja Malej firmy Rozdzial 3 Przyklad Biznes Planu i jego zastosowanie w zarządzaniu firma kosmetyczna 3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 3.2. Charakterystyka kadry kierowniczej oraz personelu firmy 3.3. Plan marketingowy 3.4. Plan organizacyjny 3.4.1. Pracownicy 3.4.2. Dostawcy 3.4.3. Ksiegowosc 3.5. Harmonogram […]

Biznes Plan – fitness club Fitnes XYZ. 4.23/5 (48)

Rozdzial 1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 1.1. Nazwa, siedziba i forma prawna spólki 1.2. Przedmiot dzialalnosci 1.3. Charakterystyka wlascicieli spólki Rozdzial 2. Zalozenia planu strategicznego przedsiewziecia 2.1. Oferta klubu „Boginie i Herosi” 2.2. Analiza strategiczna (SWOT) 2.3. Analiza pozycji firmy 2.4. Wybór i wdrozenie strategii Rozdzial 3. Plan techniczny 3.1. Opis usługi 3.2. Sposób swiadczenia uslug […]

Biznes-Plan, Uruchomienie punktu malej gastronomii ,projekt inwestycyjny 4.44/5 (41)

1. Dane autora planu 2. Wstęp 3. Lokalizacja projektu 4. Planowany termin rozpoczecia dzialalnosci 5. Opis projektu 6. Analiza rynku 7. Analiza popytu 8. Zatrudnienie i personel 9. Spis podstawowego sprzetu potrzebnego do rozpoczecia dzialalnosci 10. Stan przygotowania inwestycji 11. Informacja o planowanej inwestycji 12. Proces techniczny oferowania usługi w przypadku planowanej inwestycji 13. Finanse […]

Biznes plan biura nieruchomości. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Opis przedsiewziecia 2.1 Uslugi proponowane przez firme 2.2 Analiza popytu i podazy Rozdzial 1.Plan Marketingowy Rozdzial 2. Analiza konkurencji Rozdzial 3.Reklama- kampania promujaca Rozdzial 4.Analiza przedsiewziecia-SWOT 6.1 Szanse i zagrozenia 6.2 Silne i slabe strony 6.3 Wnioski Rozdzial 5. Plan zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstwa Rozdzial 6. Plan finansowy 8.1 Koszty – jako koszty wejscia […]

Biznes plan dla działalności gospodarczej na przykładzie gabinetu fizjoterapii. 4.38/5 (37)

Streszczenie w jezyku angielskim………4 Wstęp………5 Rozdzial 1. Prezentacja przedsiewziecia. 1.1 Charakterystyka planowanego przedsiewziecia………6 1.2 Formalnosci zwiazane z zalozeniem firmy………6 1.3 Zalozenia wstepne………7 Rozdzial 2. Analiza makroekonomiczna i mikroekonomiczna otoczenia przedsiębiorstwa. 2.1 Otoczenie- firmy konkurencyjne………35 2.2 Charakterystyka odbiorców………35 Rozdzial 3. Plan marketingowy. 3.1 Działania promocyjne………36 3.2 Analiza SWOT………37 Rozdzial 4. Plan finansowy przedsiewziecia na lata 2014-2016. […]

Biznes plan zakladu fizjoterapeutycznego. 4.4/5 (42)

Wstęp……….5 Rozdzial I. Pojecie, definicje i funkcje biznes planu 1. Biznes plan w literaturze przedmiotu……….9 2. Pojecie biznes planu……….14 3. Cechy biznes planu……….21 4. Funkcje biznes planu……….25 Rozdzial II. Budowa biznes planu 1. Struktura biznes planu……….32 2. Plan działalności gospodarczej……….35 2.1. Opis przedsiewziecia……….35 2.2. Konkurencja……….37 2.3. Analiza marketingowa……….40 2.4. Analiza finansowa……….44 2.5. Analiza ‚SWOT’………. .48 […]

Budowa biznes planu na przykładzie Fabryki Mebli 4.36/5 (39)

Wstęp………….3 Rozdzial I Prezentacja Fabryki Mebli XYZ S.A. 1.1. Historia firmy………….5 1.2. Przedmiot działalnosci………….5 Rozdzial II Zalozenia strategiczne. 2.1. Analiza strategiczna SWOT………….9 2.2. Strategiczna pozycja firmy………….10 2.3. Misja przedsiębiorstwa………….15 2.4. Cele dlugoterminowe………….16 Rozdzial III Plan techniczny. 3.1. Wyrób i proces produkcji………….19 3.2. Program produkcji – zdolnosci produkcyjne………….20 Rozdzial IV Plan marketingowy. 4.1. Produkt………….26 4.2. Cena………….40 […]

Biznes plan jako narzędzie planowania i organizacji biznesu 4.41/5 (37)

Wstęp………… .3 Rozdzial I. Planowanie działalności gospodarczej. 1.1 Misja przedsiębiorstwa…………6 1.2 Cele organizacji………….7 1.3 Rodzaje planów………….8 Rozdzial II. Pojecie planu biznesowego wedlug autorów. 1.1 Struktura planu biznesowego dla wlascicieli i kierownictwa firmy…………15 1.2 Struktura planu biznesowego dla potrzeb banków i wierzycieli…………17 1.3 Struktura planu biznesowego dla potrzeb inwestorów…………18 Rozdzial III. Metody i zasady sporzadzania biznes […]

Projekt inwestycji budowlanej, przygotowanie do realizacji, ocena oplacalnosci oraz ryzyka inwestycyjnego. 4.31/5 (51)

Wstęp ……….3 Rozdzial 1. Projekt inwestycji budowlanej………. 4 1.1 Proces inwestycyjny w budownictwie……….. 5 1.2 Etapy procesu inwestycyjnego………. 8 Rozdzial 2.Ocena oplacalnosci i ryzyka inwestycyjnego………. 23 2.1 Ocena ekonomicznej efektywnosci inwestycji………. 24 Metody uproszczone oceny projektów inwestycyjnych………. 28 2.3 Istota i klasyfikacja ryzyka………. 30 2.4 Identyfikacja ryzyka ……….31 2.5 Wybrane rodzaje ryzyka………. 33 2.6 Pomiar […]

Biznes Plan rozwoju Stacji Paliw przedsiębiorstwa XYZ Sp. z o. o 4.34/5 (47)

Wstęp……….. 4 Rozdzial 1. Istota i znaczenie biznesplanu dla przedsiebiorcy 1.1 Podstawowe funkcje planu finansowo- ekonomicznego……….. 5 1.2 Budowa biznesplanu……….. 6 Rozdzial 2. Przedsiębiorstwa XYZ sp. z o.o- podstawowe informacje 2.1 Zasady współpracy z PKN Orlen S.A………… 11 Rozdzial 3. Charakterystyka przedsiewziecia. 3.1 Zakres i cel inwestycji………… 16 3.1.1 Motel ………..16 3.1.2 Myjnia ………..18 3.1.3 […]

Biznes plan Spólki Akcyjnej XYZ (branza górnicza). 4.47/5 (38)

Wstęp. Rozdzial I. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa ……….. 3 1. Dane o przedsiębiorstwie 2. Dane o czlonkach zarzadu 3. Charakterystyka działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 4. Oceny i prognozy 5. Analiza danych finansowych Rozdzial II. Misja firmy XYZ S.A………..10 Rozdzial III. Glówne cele i zadania firmy XYZ S.A………..11. Rozdzial IV. Analiza SWOT………..22. 1. Szanse i zagrozenia 2. Lista […]

Biznesplan firmy internetowej 4.48/5 (46)

Wstęp………..4 Rozdzial 1 Podstawy teoretyczne planowania biznesu 1.1. Istota biznesplanu……….. 6 1.2.Funkcje biznesplanu ………..9 1.3.1. Streszczenie ………..16 1.3.2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa ………..17 1.3.3. Analiza strategiczna ………..17 1.3.4. Strategia przedsiębiorstwa ………..18 1.3.5. Plan marketingowy ………..20 1.3.6. Plan działalności operacyjnej ………..22 1.3.7. Plan organizacji i zarządzania ………..23 Rozdzial 2 Problemy konkurencyjnosci małych i srednich przedsiebiorstw 2.1. Problemy […]

Projekt uprawy tymianku pospolitego z zastosowaniem nawozenia dolistnego. 4.4/5 (42)

Wstęp 3 Rzodzial 1. Charakterystyka tymianku pospolitego 2.1. Znaczenie gospodarcze…………5 2.2. Charakterystyka surowca i zastosowanie…………. 6 2.3. Wymagania klimatyczno – glebowe…………. 7 2.4. Uprawa roli i przygotowanie stanowiska………… 9 2.5. Siew i rozsada…………. 9 2.6. Pielegnacja i ochrona plantacji…………. 10 2.7. Nawozenie dolistne………… 13 2.8. Wpływ zastosowania nawozów dolistnych na plon i jakosc surowca…………. 15 […]

Biznes plan Pensjonatu. 4.33/5 (54)

Rozdzial 1. Opis przedsiewziecia. 1.1. Cele przedsiewziecia ………..3 1.2. Potrzeby kredytowe……….. 4 Rozdzial 2. Uwarunkowania prawne majace wpływ na realizacje przedsiewziecia………..5 Rozdzial 3. Charakterystyka branzy i kierunki jej rozwoju………..5 Rozdzial 4. Uwarunkowania spoleczno – geograficzne……….. 8 4.1 Atrakcje i zabytki otoczenia pensjonatu……….. 9 Rozdzial 5. Plan marketingowy ………..13 5.1 Produkty ………..13 5.2 Konkurencja ………..15 5.3 […]

Biznes plan producenta wyrobów dziewiarskich. 4.39/5 (36)

Rozdzial I. Inormacje o przedsiębiorstwie Forma organizacyjno-prawna Przedmiot dzialalnosci Udzialy w innych podmiotach Historia przedsiębiorstwa Rozdzial II. Opis działalności Wielkosc i struktura produkcji Sprzedaz i marketing Sytuacja prawna majatku Dystrybucja i zaopatrzenie Rozdzial III. Analiza rynku Charakterystyka popytu Charakterystyka podazy i konkurencji Organizacja dystrybucji Zalozenia marketingowe Ocena ryzyka Rozdzial IV. Potencjal przedsiębiorstwa Majatek trwaly Majatek […]

Biznes plan budowy stacji benzynowej. 4.44/5 (45)

Wstęp ……….3 Rozdzial I. Podstawowe informacje o inwestycji i przedsiębiorstwie 1.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa i jego otoczenia………. 6 1.2. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa………. 17 1.3. Zakres i cele inwestycji ……….25 1.4. Wybór dostawcy………. 29 1.5. Lokalizacja inwestycji ……….31 Rozdzial II. Podstawowe obszary planowania funkcjonalnego 2.1. Plan techniczny ……….35 2.2. Plan organizacyjny – zasoby ludzkie ……….37 2.3. Plan […]

Biznes plan komisu samochodowego. 4.44/5 (41)

Wstęp……… 6 Rozdzial I Charakterystyka planu przedsiewziecia gospodarczego 1. Cele i zadania planu przedsiewziecia gospodarczego. ………6 2. Rodzaje inwestycji………. 7 3. Analiza i ocena efektywnosci przedsiewziec inwestycyjnych………. 8 Rozdzial II Struktura firmy, personelu i kosztów zatrudnienia. 1. Profil i zakres działania firmy………. 10 2. Opis uslug. ………10 3. Forma prawna przedsiewziecia. ………11 4. Nabór pracowników………. […]

Biznes plan uruchomienia baru zdrowej zywnosci. 4.45/5 (40)

Wprowadzenie……….. 4 Rozdzial 1. Nasz cel ………..5 Charakterystyka pracowników ………..6 Dostawcy ………..7 Nasi konsumenci ………..7 Konkurencja ………..8 Analiza sytuacji: mocne i slabe strony przedsiębiorstwa ………..9 Produkt ………..10 Cena ………..10 Cennik ………..11 Dystrybucja ………..13 Plan promocji ………..14 Plan finansowy ………..17 Zestawienie spodziewanych dochodów………..19 Zalaczniki Prognoza sprzedazy Koszty towarów sprzedanych w rachunku wyników Budżet gotówki Planowany bilans […]

Biznes Plan. Wsparcie samozatrudnienia- POKL 6.2-Agencja nieruchomości. 4.45/5 (42)

Czesc I Opis planowanego biznesu. A.Dane przedsiebiorcy ………..3 B.Merytoryczne przygotowanie przedsiebiorcy……….. 3 C.Charakterystyka planowanego biznesu……….. 4 D.Analiza SWOT ………………….6 E.Planowane zatrudnienie 8 Czesc II Plan marketingowy A.Charakterystyka odbiorców……….. 8 B.Konkurencja na rynku……….. 12 C.Charakterystyka dostawców……….. 13 D.Dystrybucja i promocja ………..14 E.Planowana struktura sprzedaży w pierwszych 3 latach ………..15 Czesc III Dotacja inwestycyjna A.Planowane inwestycje……….. 16 […]

Biznes plan uruchomienia firmy zajmujacej się obrotem materialami wybuchowymi i uslugami z tym zwiazanymi 4.3/5 (46)

Wstęp…………3 1. Udzialowcy, wklady i majatek spólki…………. 8 2. Cele „xxx” sp. z o.o. …………17 3. Lokalizacja …………18 4. Uslugi i korzysci dla odbiorcy …………20 5. Analiza strategiczna „xxx” sp. z o.o. 5.1. Otoczenie ogólne …………22 5.2. Rynek …………25 5.3. Konkurencja …………34 5.4. Analiza SWOT …………41 6. Marketing – sposób działania …………44 7. Personel i […]

Biznes plan przedsiębiorstwa zajmujacego się handlem i wypozyczaniem sprzetu rehabilitacyjnego. 4.51/5 (37)

1. Opis przedsiewziecia 1.1 Cel przedsiewziecia ………4 1.2 Uzasadnienie realizacji……… 4 2.Plan marketingowy 2.1 Opis oferowanych towarów i usług ………5 2.2 Charakterystyka rynku……… 8 2.3 Rynek docelowy ………9 2.4. Analiza konkurencji ………10 2.5 Plan sprzedazy……… 10 2.6 Polityka cenowa ………13 2.7 Reklama, promocja, dystrybucja……… 14 3. Potrzeby inwestycyjne 4.Analiza kosztów……… 15 5. Kalkulacja przychodów ………17 […]

Biznes plan producenta komputerów typu PC oraz serwerów. 4.38/5 (48)

Rozdzial I…………1 Zestawienie podsumowujace Rozdzial II. Charakterystyka przedsiębiorstwa…………3 Rozdzial III. Produkt…………5 Asortyment produktu Róznice miedzy produktami firmy Necrosoft® a konkurencja. przemysl Rozdzial IV. Charakterystyka odbiorców…………13 Rozdzial V. Charakterystyka konkurencji…………15 Rozdzial VI. Marketingowy plan działania i taktyki sprzedazy…………18 Rynki docelowe Polityka cen Rozdzial VII. Lokalizacja…………23 Zarządzanie biurami sprzedazy Wybór marki. Rozmieszczenie sprzedawców Gromadzenie zapasów i koszty […]

Biznes plan gospodarstwa rolniczego. 4.39/5 (46)

Wstęp……….3 Rozdzial I. Podstawowe wiadomosci biznes planu 1.1 Pojecie, cele i zakres biznes planu……….5 1.2 Cechy biznes planu……….9 1.3 Funkcje biznes planu……….13 1.4 Konstrukcja biznes planu i charakterystyka elementów……….17 Rozdzial II. Ocena finansowych przedsiewziec rozwojowcych 2.1 Strategia pozyskania środków finansowych……….31 2.2. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoo kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa……….38 2.3 Analiza wskaznikowa……….45 2.4 Metody oceny […]

Biznes plan zakladu drzewnego. 4.42/5 (45)

Streszczenie ………..3 Rozdzial I. Profil i zakres działania przedsiębiorstwa i zakres działania przedsiębiorstwa ………..4 1. Dane do przedsiębiorstwie – Siedziba przedsiębiorstwa – Przedmiot działalności przedsiębiorstwa – Struktura kapitalowa – Zobowiazania 2. Wymagania formalno prawne – Wymagania formalno-prawne Rozdzial II. Plan marketingowy ………..5 1. Analiza rynku 2. Strategia cenowa 3. Dystrybucja 4. Reklama 5. Produkt 6. […]

Biznes plan spółki Mostostal Gdansk na potrzeby wewnetrzne spółki do wdrazania procesów decyzyjnych, jak równiez zewnetrzne, którego celem nadrzednym bedzie staranie się o kredyt inwestycyjny 4.24/5 (41)

I. Wprowadzenie Metodologia analiz II. Podsumowanie. III. Prezentacja kredytobiorcy. 1. Informacje adresowe. 2. Historia firmy. 3. Zakres działalnosci. 4. Potencjal przedsiębiorstwa. 5. Struktura organizacyjna. 6. Działania marketingowe. 7. Sytuacja ekonomiczno-finansowa. IV. Prezentacja przedsiewziecia inwestycyjnego. 1. Przedmiot inwestycji. 2. Cele inwestycji. 3. Zakres rzeczowo-wartosciowy. 4. Przewidywane źródła finansowania. 5. Harmonogram przedsiewziecia inwestycyjnego (ilustracja graficzna). 6. Ocena […]

Rola biznes planu w nowoczesnym biznesie. 4.46/5 (39)

Wstęp ………. 3 Rozdzial I. Zarządzanie organizacja 1.1. Istota i ewolucja teorii zarządzania ……….4 1.2. Funkcje zarządzania ………. 9 1.3. Miejsce planowania w zarządzaniu organizacja ……….13 1.4. Nowoczesna filozofia planowania ……….18 Rozdzial II. Istota biznes planu 2.1. Miejsce biznes planu w planowaniu i zarządzaniu przedsiebiorstwem ………. 21 2.2. Czesci skladowe biznes planu ……….28 2.3. Funkcje […]

Biznes plan zalozenia sadu wielogatunkowego 4.33/5 (70)

1. Opis projektu 2. Okresy zbiorów poszczególnych gat. owoców. 3. Ekonomiczne uzasadnienie inwestycji. 4. Analiza warunków przyrodniczych. 4.1. Warunki klimatyczne. 4.2. Warunki glebowe. 5. Zalecenia agrotechniczne 5.1. Przygotowanie gleby przed zalozeniem sadu. 5.2. Charakterystyka proponowanych odmian dla poszczególnych gatunków. 6. Kupno i postepowanie z zakupionym materialem sadzeniowym. 7. Szczególowy kosztorys 7.1. Koszty ogrodzenia. 7.2 Koszt […]

Biznes Plan otwarcia salonu odnowy biologicznej XYZ. 4.27/5 (49)

I. Streszczenie kierownicze.. 1. Wprowadzenie………..4 2. Metodologia analiz………..4 II. Charakterystyka firmy 3. Podstawowe dane………..7 4. Forma organizacyjno prawna i stan wlasnosciowy podmiotu………..8 5. Geneza projektu, charakter przedsiębiorstwa………..8 6. Ocena otoczenia, w którym przedsiebiorstwo bedzie funkcjonowac………..9 7. Podstawowy zakres działalnosci………..10 8. Branza podstawowa………..11 9. Zatrudnienie – pracownicy………..11 10. Opis majatku przedsiębiorstwa………..11 III. Strategia bazowa 11. Misja………..13 […]

Biznes plan dla firmy XYZ 4.45/5 (51)

Wprowadzenie ………..3 Streszczenie projektu przedsiewziecia 10 Rozdzial I. Profil i zakres działania firmy XYZ 1.1 Historia firmy ………..12 1.2 Misja działalności ………..13 1.3 Podstawowe zasoby……….. 13 1.4 Charakterystyka produktu……….. 14 1.5 Cele i zadania na przyszlosc……….. 14 Rozdzial II. Zalozenia strategiczne projektu 2.1 Ogólne zalozenia przedsiewziecia ………..16 2.2 Charakterystyka produktu wprowadzanego na rynek ………..17 2.3 […]

Biznes plan w malej firmie. 4.34/5 (41)

Rozdzial I. Podstawowe zasady planowania działalności gospodarczej. 1. Planowanie strategiczne 1.1. Formulowanie strategii 1.2. Struktura strategii firmy 1.3. Planowanie działalności przedsiębiorstwa 1.4. Wizerunek firmy 1.5. Dobra reputacja(goodwill) 2. Bariery rynkowe 3. Lokalizacja 3.1. Wymagania lokalizacyjne 3.2. Procedury wyboru lokalizacji Rozdzial II. Biznes plan jako narzedzie planowania inwestycji. 1. Funkcje biznes planu 1.1. Bledy przy konstruowaniu […]

Biznes plan Odlewni Zeliwa. 4.3/5 (37)

Rozdzial I.Rozdzial Wprowadzenie Rozdzial II. Analiza prawna Rozdzial III. Sytuacja spółki w zakresię przepisów o ochronie srodowiska. Rozdzial IV. Rynek odlewów zeliwnych 4.1. Produkcja zeliwa na swiecie i w Polsce 4.2. Charakterystyka branzy odlewniczej w Polsce 4.3. Poziom konkurencyjnosci branzy odlewnictwa zeliwa 4.4. Przewidywane trendy w odlewnictwie Rozdzial V. Analiza pozycji rynkowej odlewni zelaza XYZ […]

Biznes plan malego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ 4.38/5 (45)

Wstęp………3 Rozdzial 1 Rola i znaczenie sektora MSP w gospodarce………5 1.1 Definicje małych i srednich przedsiebiorstw 1.1.1. Definicje oparte na kryteriach jakosciowych 1.1.2. Definicje oparte na kryteriach ilosciowych 1.2. Klasyfikacja MSP 1.3. Rola i znaczenie sektora MSP w gospodarce 1.3.1. Polityka wspierania sektora MSP 1.3.2. Bariery i ograniczenia w funkcjonowaniu MSP 1.4. Wpływ integracji europejskiej […]

Biznes plan producenta tkanin 4.44/5 (52)

Plan marketingowy ………. 1 Misja i ………ategia ARELAN S.A. ………. 4 Charakterystyka rynku ………. 5 Analiza możliwości zbytu produktów ARELAN S.A. ………. 7 Konkurencja ………. 9 Bilans-Aktywa ………. 10 Bilans-Pasywa ………. 11 Rachunek zysków i ………at ………. 12 Wskazniki efektywnosci działania ………. 13 Plan zatrudnienia i wynagrodzenia ………. 14 Plan działalności gospodarczej ………. 16 Plan […]

Biznes plan gospodarstwa rolno-produkcyjnego 4.27/5 (44)

Wstęp Rozdzial 1. Streszczenie projektu przedsiewziecia. 1.1. Struktura biznes planu przedsiewziecia. 1.2. Opis projektu przedsiewziecia. Rozdzial 2. Profil i zakres działania gospodarstwa. 2.1. Dane gospodarstwa. 2.2. Zamierzenia na przyszlosc. 2.3. Misja gospodarstwa. 2.4. Podstawowe cele. 2.5 Pozostale cele i zasady działania . Rozdzial 3. Zalozenia planu strategicznego przedsiewziecia. 3.1. Analiza strategiczna (metoda SWOT). 3.2. Strategiczna […]