Kategoria Biznesplany

Działalność gospodarcza: Warsztat naprawy i regeneracji alternatorów i rozruszników

 

1. Nazwa, lokalizacja i status prawny firmy………. 3

2. Struktura organizacyjna……….3

3. Istota działalności………. 4

4. Analiza i ocena atrakcyjności branży………. 4

5. Założenia strategiczne……….5

6. Zatrudnienie……….5

7. Plan finansowy firmy……….8
7.1. Szacunkowe koszty związane z rozpoczęciem działalności……….10
7.2. Przewidywania dochodów……….12

8. Plany przyszłościowe firmy……….16

9 Wnioski……….16

Czytaj więcej

Biznes plan Pierogarni

 

1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
      1.1 Nazwa i forma przedsiębiorstwa
1.2 Przedmiot działalności
1.3 Siedziba
1.4 Charakterystyka właściciela

2. Rynek i konkurencja
      2.1 Wielkość rynku podmiotu
2.2 Typ i siła przetargowa odbiorców
2.3 Główni konkurenci
2.4 Kluczowe czynniki sukcesu w sektorze podmiotu

3. Założenia strategii podmiotu
      3.1 Kluczowe Cele
3.2 Analiza SWOT
3.3 Wybór strategii i sposób jej wdrażania

4. Plan marketingowy
      4.1 Cechy rynku docelowego
4.2 Polityka asortymentowa
4.3 Zarządzanie cenami
4.4 Dystrybucja i promocja

5. Plan techniczny
      5.1 Stosowane technologie
...

Czytaj więcej

Biznes plan pensjonatu / hotelu

 

I Streszczenie

II Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
   1. Dane spółki
2. Dane o właścicielach
3. Podstawowe cele działalności
4. Usługi

III Plan marketingowy
   1. Podmioty działające w branży, w tym główni konkurenci.
2. Odbiorcy
3. Ceny oferowanych dóbr i usług
4. Dystrybucja
5. Promocja

IV Struktura organizacyjna i plan zatrudnienia
   1. Kadra zarządzająca
2. Plan kadrowy
3. Płace
4. Schemat organizacyjny

V Plan techniczny
   1. Majątek firmy
2. Źródła finansowania inwestycji
3. Plan ilościowy produkcji
4. Zaopatrzenie w materiały i surowce
5. Nakłady inwestycyjne

VI Plan finansowy
   1. Przychody
2. Koszty
3. Zysk

VII Analiz...

Czytaj więcej

Biznes Plan clubu

 

1. Wstęp

2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
      2.1. Charakterystyka właścicieli
2.2. Umowa spółki jawnej

3. Rynek i konkurencja
      3.1. Wielkość rynku podmiotu
3.2.Pozycja konkurencyjna
3.3. Profil Konsumenta
3.4. Jak dotrzeć do klientów
3.5.Usługi
3.6.Jak zwiększyć sprzedaż?

4.Założenia strategii podmiotu
      4.1. Kluczowe cele
4.2. Analiza SWOT/ TOWS
4.3 Analiza PEST- analiza otoczenia
4.4Wybór strategii i sposób jej wdrażania

5.Plan marketingowy
      5.1. Cechy rynku docelowego
5.2.Polityka asortymentowa
5.3. Zarządzanie cenami
5.4 Dystrybucja i promocja

6. Plan techniczny
      6.1 Stosowane technologie
6...

Czytaj więcej

Biznes Plan Gabinet Psychoterapii

 

1. Dane wnioskodawcy
      1.1 Podstawowe dane………3
1.2 Podstawowe informacje……… 3

2. Skrócony opis przedsięwzięcia
      2.1 Rodzaj proponowanej działalności……… 5
2.2 Skrócone dane dotyczące proponowanej inicjatywy……… 5

3. Projekt przedsięwzięcia
      3.1 Przedstawienie projektu……… 6
3.2 Oferta……… 8
3.3 Rynek……… 11
3.4 Konkurencja……… 13
3.5 Cena ………14
3.6 Sprzedaż i przychód ………15
3.7 Proces produkcji/dostarczani……… 16
3.8 Zagrożenia i możliwości……… 19

4. Plan wydatków
      4.1 Uzasadnienie wydatków w prowadzonej działalności gospodarczej ………19
4.2 Charakterystyka prowadzonej działalności gospodarczej ………20
4...

Czytaj więcej

Biznes plan – Restauracja

 

1. Streszczenie……..5
2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 6
      2.1. Nazwa przedsiębiorstwa, siedziba, status, bank ……..6
2.2. Lokal……..6
2.3. Przedmiot działalności……..6
2.4. Misja ……..6
2.5. Wizja ……..6
2.6. Cele działalności……..6
3. Analiza SWOT…….. 7
      3.1. Mocne strony ……..7
3.2. Słabe strony ……..7
3.3. Szanse ……..7
3.4. Zagrożenia…….. 7
4. Cele przedsiębiorstwa…….. 7
      4.1. Cele krótkoterminowe ……..7
4.2. Cele długoterminowe…….. 7
5. Plan marketingowy ……..7
      5.1. Asortyment usług ……..7
5.2. Klienci……..8
5.3. Konkurencja ……..8
5.4. Ceny ……..8
5.5. Dystrybucja…….. 10
5.6. Promocja ……..10
6. Plan działalności operacyjnej……..10
 ...

Czytaj więcej

Biznesplan – Agencja ubezpieczeniowa PZU

 

1 Agencja Ubezpieczeniowa
      1.1 Informacje ogólne o Agencji Ubezpieczeniowej
1.2 Zasoby Agencji Ubezpieczeniowej
1.3 Misja i cele

2 Projekt ‚Agencja Biurowa PZU w Dębicy’
      2.1 Informacje ogólne
2.2 Zasoby udostępniane przez PZU
2.3 Zasoby Agencji Ubezpieczeniowej
2.4 Kluczowe elementy sukcesu

3 Plan działań
      3.1 Kamienie milowe projektu
3.2 Plan komunikacji

4 Sprzedaż
      4.1 Pakiet usług Agencji Biurowej
4.2 Platforma EVEREST
4.3 Klienci
4.4 Plan sprzedaży
4.5 Prognoza sprzedaży – wykresy

5 Zatrudnienie
      5.1 Kadra
5.2 Model zatrudnienia
5.2.1 Model zatrudnienia
5.2.2 Wykres kosztów zatrudnienia

6 Dane finansowe
      6...

Czytaj więcej

Biznesplan firmy internetowej

 


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Podstawy teoretyczne planowania biznesu

1.1. Istota biznesplanu……….. 6
1.2.Funkcje biznesplanu ………..9
1.3.1. Streszczenie ………..16
1.3.2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa ………..17
1.3.3. Analiza strategiczna ………..17
1.3.4. Strategia przedsiębiorstwa ………..18
1.3.5. Plan marketingowy ………..20
1.3.6. Plan działalności operacyjnej ………..22
1.3.7. Plan organizacji i zarządzania ………..23


Rozdzial 2
Problemy konkurencyjnosci małych i srednich przedsiebiorstw

2.1. Problemy konkurencyjnosci małych i srednich przedsiebiorstw……….. 27
2.2.Formy finansowania małych przedsiebiorstw ………..30
2.3. Bariery wynikajace z polityki gospodarczej ………..36


Rozdzial 3
Biznespl...

Czytaj więcej

Projekt uprawy tymianku pospolitego z zastosowaniem nawozenia dolistnego.

 


Wstęp 3

Rzodzial 1.
Charakterystyka tymianku pospolitego

2.1. Znaczenie gospodarcze…………5
2.2. Charakterystyka surowca i zastosowanie…………. 6
2.3. Wymagania klimatyczno – glebowe…………. 7
2.4. Uprawa roli i przygotowanie stanowiska………… 9
2.5. Siew i rozsada…………. 9
2.6. Pielegnacja i ochrona plantacji…………. 10
2.7. Nawozenie dolistne………… 13
2.8. Wpływ zastosowania nawozów dolistnych na plon i jakosc surowca…………. 15
2.9. Zbiór i suszenie………… 17


Rozdzial 2.
Czesc projektowa

3.1. Charakterystyka warunków klimatyczno – glebowych gospodarstwa we wsi Ochla…………. 18
3.2. Wyposazenie gospodarstwa…………. 19
3.3. Wybór odmiany…………. 19
3.4. Uprawa…………. 19
3.5...

Czytaj więcej

Biznes plan Pensjonatu.

 

Rozdzial 1.
Opis przedsiewziecia.

1.1. Cele przedsiewziecia ………..3
1.2. Potrzeby kredytowe……….. 4

Rozdzial 2.
Uwarunkowania prawne majace wpływ na realizacje przedsiewziecia………..5

Rozdzial 3.
Charakterystyka branzy i kierunki jej rozwoju………..5

Rozdzial 4.
Uwarunkowania spoleczno – geograficzne……….. 8

4.1 Atrakcje i zabytki otoczenia pensjonatu……….. 9

Rozdzial 5. Plan marketingowy ………..13

5.1 Produkty ………..13
5.2 Konkurencja ………..15
5.3 Docelowy segment klientów ………..16
5.4 Reklama i promocja ………..16

Rozdzial 6.
Charakterystyka nieruchomosci………… 17

Rozdzial 7.
Plan finansowy

7.1 Przychody ………..20
7.2 Koszty materialów i energii……….. 23
7.3 Uslugi obce……….. 25
7.4 Podatki i opłaty ………....

Czytaj więcej

Biznes plan dla gospodarstwa agroturystycznego na terenie gminy XYZ.

 

Wstęp…………5

Rozdzial I
Ogólne informacje o agroturystyce

1.1. Geneza turystyki wiejskiej………… 7
1.2. Pojecie i funkcje agroturystyki …………9
1.3. Czynniki wpływajace na rozwój działalności agroturystycznej …………10
1.4.1. Definicja i podzial podmiotów agroturystycznych …………13
1.4.2 Agroturystyka w polskim ustawodawstwie………… 16
1.4.3 Działalność agroturystyczna jako szansa rozwoju dla wsi w programach Unii Europejskiej………… 18


Rozdzial II
Podstawowe wiadomosci biznes planu

2.1. Pojecie, cele i zakres biznes planu………… 20
2.2. Cechy biznes planu………… 22
2.3. Funkcje biznes planu …………24
2.4. Konstrukcja biznes planu i charakterystyka jego elementów …………25


Rozdzial III
Projekt biznes ...

Czytaj więcej

Biznes plan firmy XYZ.

 

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa

1.1. Nazwa, siedziba i forma prawna firmy
1.2. Charakterystyka pracowników firmy
1.4. Zakres dzialalnosci
1.5. Oferta usług wykonywanych przez „XYZ”

Rozdzial 2.
Zalozenia planu strategicznego przedsiewziecia

2.1. Analiza strategiczna (swot)
2.2. Analiza pozycji firmy
2.3. Wybór i wdrazanie strategii

Rozdzial 3.
Plan techniczny

3.1. Opis usług swiadczonych przez firme
3.2. Technologia produkcji, usług i jej poziom
3.3. Majatek trwaly
3.4. Inne srodki trwale
3.5. Koszty swiadczenia uslug

Rozdzial 4.
Plan marketingowy

4.1. Analiza rynku
4.2. Strategia marketingowa
4.3. Strategia cen
4.4. Strategia promocji i reklamy
4.5...

Czytaj więcej

Biznesplan firmy „Schodek” Sp. z o. o.

 

1. Cel opracowania biznes planu.
2. Prezentacja firmy i profilu jej działalności
3. Glówne dane finansowe
4. Kwalifikacje pracowników
5. Place
6. Wielkosc zatrudnienia w poszczególnych dzialach
7. Klienci
8. Konkurencja
9. Analiza SWOT
10. Prognozy zysków i strat
11. Bariery wejscia na rynek
12. Kroki zapobiegajace
Wnioski


Czytaj więcej

Biznes plan sklepu ‚XYZ’

 

Rozdzial I.
Prezentacja firmy

Rozdzial II.
Analiza rynku

1. Dostawcy.
2. Odbiorcy.
3. Konkurencja.

Rozdzial III.
Plan marketingowy

1. Zalozenia planu marketingowego
Strategia cenowa
Strategia produktu
Strategia dystrybucji
Strategia reklamowa

Rozdzial IV.
Prezentacja przedsiewziecia inwestycyjnego

1. Przedmiot przedsiewziecia inwestycyjnego
2. Cel przedsiewziecia inwestycyjnego
3. Źródła finansowania
4. Harmonogram przedsiewziecia inwestycyjnego

Rozdzial V.
Plan finansowy

1. Planowane koszty
2. Koszty calkowite
3. Planowane przychody
4. Rachunek zysków i strat
5. Bilans firmy

Rozdzial VI.
Wnioski
Spis tabel


Czytaj więcej

Koncepcja biznesplanu dla nowej firmy kosmetycznej

 

Wstęp

Rozdzial 1
Zastosowanie biznes planu w zarzadzaniu

1.1. Definicja i struktura biznes planu


Rozdzial 2
Specyfikacja Malej firmy

Rozdzial 3
Przyklad Biznes Planu i jego zastosowanie w zarządzaniu firma kosmetyczna

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
3.2. Charakterystyka kadry kierowniczej oraz personelu firmy
3.3. Plan marketingowy
3.4. Plan organizacyjny
3.4.1. Pracownicy
3.4.2. Dostawcy
3.4.3. Ksiegowosc
3.5. Harmonogram realizacji przedsiewziecia
3.6. Opis i analiza rynków zbytu, klientów i konkurentów
3.7. Prezentacja nowego przedsiewziecia z jego gruntownym uzasadnieniem, próba okreslenia miejsca na rynku, wadami i zaletami itp.
3.8. Plan finansowy
3.9...

Czytaj więcej