Kategoria: Biznesplany

Prace z dziedziny Biznesplany. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Handel elektroniczny w dobie społeczeństwa informacyjnego 4.17/5 (24)

Wstęp Rozdział 1 Społeczeństwo informacyjne 1.1. Definicja społeczeństwa informacyjnego 1.2. Rozwój i geneza społeczeństwa informacyjnego 1.3. Cechy charakterystyczne społeczeństwa informacyjnego 1.4. Handel elektroniczny, a zarządzanie relacjami w społeczeństwie informacyjnym Rozdział 2 Pojęcie i istota handlu elektronicznego 2.1 Geneza handlu elektronicznego 2.2 Definicja handlu elektronicznego 2.3 Zalety handlu on-line 2.4 Bezpieczeństwo handlu elektronicznego Rozdział 3 Kanały […]

Działalność gospodarcza: Warsztat naprawy i regeneracji alternatorów i rozruszników 4.13/5 (23)

1. Nazwa, lokalizacja i status prawny firmy………. 3 2. Struktura organizacyjna……….3 3. Istota działalności………. 4 4. Analiza i ocena atrakcyjności branży………. 4 5. Założenia strategiczne……….5 6. Zatrudnienie……….5 7. Plan finansowy firmy……….8 7.1. Szacunkowe koszty związane z rozpoczęciem działalności……….10 7.2. Przewidywania dochodów……….12 8. Plany przyszłościowe firmy……….16 9 Wnioski……….16 Oceń

Biznes plan Pierogarni 4.17/5 (29)

1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 1.1 Nazwa i forma przedsiębiorstwa 1.2 Przedmiot działalności 1.3 Siedziba 1.4 Charakterystyka właściciela 2. Rynek i konkurencja 2.1 Wielkość rynku podmiotu 2.2 Typ i siła przetargowa odbiorców 2.3 Główni konkurenci 2.4 Kluczowe czynniki sukcesu w sektorze podmiotu 3. Założenia strategii podmiotu 3.1 Kluczowe Cele 3.2 Analiza SWOT 3.3 Wybór strategii i […]

Biznes plan pensjonatu / hotelu 4.17/5 (18)

I Streszczenie II Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa    1. Dane spółki 2. Dane o właścicielach 3. Podstawowe cele działalności 4. Usługi III Plan marketingowy    1. Podmioty działające w branży, w tym główni konkurenci. 2. Odbiorcy 3. Ceny oferowanych dóbr i usług 4. Dystrybucja 5. Promocja IV Struktura organizacyjna i plan zatrudnienia    1. Kadra zarządzająca 2. Plan kadrowy […]

Biznes Plan clubu 4.21/5 (19)

1. Wstęp 2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa       2.1. Charakterystyka właścicieli 2.2. Umowa spółki jawnej 3. Rynek i konkurencja       3.1. Wielkość rynku podmiotu 3.2.Pozycja konkurencyjna 3.3. Profil Konsumenta 3.4. Jak dotrzeć do klientów 3.5.Usługi 3.6.Jak zwiększyć sprzedaż? 4.Założenia strategii podmiotu       4.1. Kluczowe cele 4.2. Analiza SWOT/ TOWS 4.3 Analiza PEST- analiza otoczenia 4.4Wybór strategii i sposób jej […]

Biznes Plan Gabinet Psychoterapii 4.18/5 (22)

1. Dane wnioskodawcy       1.1 Podstawowe dane………3 1.2 Podstawowe informacje……… 3 2. Skrócony opis przedsięwzięcia       2.1 Rodzaj proponowanej działalności……… 5 2.2 Skrócone dane dotyczące proponowanej inicjatywy……… 5 3. Projekt przedsięwzięcia       3.1 Przedstawienie projektu……… 6 3.2 Oferta……… 8 3.3 Rynek……… 11 3.4 Konkurencja……… 13 3.5 Cena ………14 3.6 Sprzedaż i przychód ………15 3.7 Proces produkcji/dostarczani……… 16 3.8 […]

Biznes plan – Restauracja 4.35/5 (26)

1. Streszczenie……..5 2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 6       2.1. Nazwa przedsiębiorstwa, siedziba, status, bank ……..6 2.2. Lokal……..6 2.3. Przedmiot działalności……..6 2.4. Misja ……..6 2.5. Wizja ……..6 2.6. Cele działalności……..6 3. Analiza SWOT…….. 7       3.1. Mocne strony ……..7 3.2. Słabe strony ……..7 3.3. Szanse ……..7 3.4. Zagrożenia…….. 7 4. Cele przedsiębiorstwa…….. 7       4.1. Cele krótkoterminowe ……..7 4.2. […]

Biznesplan – Agencja ubezpieczeniowa PZU 4.33/5 (21)

1 Agencja Ubezpieczeniowa       1.1 Informacje ogólne o Agencji Ubezpieczeniowej 1.2 Zasoby Agencji Ubezpieczeniowej 1.3 Misja i cele 2 Projekt ‚Agencja Biurowa PZU w Dębicy’       2.1 Informacje ogólne 2.2 Zasoby udostępniane przez PZU 2.3 Zasoby Agencji Ubezpieczeniowej 2.4 Kluczowe elementy sukcesu 3 Plan działań       3.1 Kamienie milowe projektu 3.2 Plan komunikacji 4 Sprzedaż       4.1 Pakiet usług […]

Biznes plan dla gospodarstwa agroturystycznego na terenie gminy XYZ. 4.46/5 (37)

Wstęp…………5 Rozdzial I Ogólne informacje o agroturystyce 1.1. Geneza turystyki wiejskiej………… 7 1.2. Pojecie i funkcje agroturystyki …………9 1.3. Czynniki wpływajace na rozwój działalności agroturystycznej …………10 1.4.1. Definicja i podzial podmiotów agroturystycznych …………13 1.4.2 Agroturystyka w polskim ustawodawstwie………… 16 1.4.3 Działalność agroturystyczna jako szansa rozwoju dla wsi w programach Unii Europejskiej………… 18 Rozdzial II Podstawowe […]

Biznes plan firmy XYZ. 4.46/5 (39)

Rozdzial 1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 1.1. Nazwa, siedziba i forma prawna firmy 1.2. Charakterystyka pracowników firmy 1.4. Zakres dzialalnosci 1.5. Oferta usług wykonywanych przez „XYZ” Rozdzial 2. Zalozenia planu strategicznego przedsiewziecia 2.1. Analiza strategiczna (swot) 2.2. Analiza pozycji firmy 2.3. Wybór i wdrazanie strategii Rozdzial 3. Plan techniczny 3.1. Opis usług swiadczonych przez firme 3.2. […]

Biznes plan sklepu ‚XYZ’ 4.35/5 (55)

Rozdzial I. Prezentacja firmy Rozdzial II. Analiza rynku 1. Dostawcy. 2. Odbiorcy. 3. Konkurencja. Rozdzial III. Plan marketingowy 1. Zalozenia planu marketingowego Strategia cenowa Strategia produktu Strategia dystrybucji Strategia reklamowa Rozdzial IV. Prezentacja przedsiewziecia inwestycyjnego 1. Przedmiot przedsiewziecia inwestycyjnego 2. Cel przedsiewziecia inwestycyjnego 3. Źródła finansowania 4. Harmonogram przedsiewziecia inwestycyjnego Rozdzial V. Plan finansowy 1. […]

Koncepcja biznesplanu dla nowej firmy kosmetycznej 4.36/5 (42)

Wstęp Rozdzial 1 Zastosowanie biznes planu w zarzadzaniu 1.1. Definicja i struktura biznes planu Rozdzial 2 Specyfikacja Malej firmy Rozdzial 3 Przyklad Biznes Planu i jego zastosowanie w zarządzaniu firma kosmetyczna 3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 3.2. Charakterystyka kadry kierowniczej oraz personelu firmy 3.3. Plan marketingowy 3.4. Plan organizacyjny 3.4.1. Pracownicy 3.4.2. Dostawcy 3.4.3. Ksiegowosc 3.5. Harmonogram […]

Biznes Plan – fitness club Fitnes XYZ. 4.23/5 (48)

Rozdzial 1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 1.1. Nazwa, siedziba i forma prawna spólki 1.2. Przedmiot dzialalnosci 1.3. Charakterystyka wlascicieli spólki Rozdzial 2. Zalozenia planu strategicznego przedsiewziecia 2.1. Oferta klubu „Boginie i Herosi” 2.2. Analiza strategiczna (SWOT) 2.3. Analiza pozycji firmy 2.4. Wybór i wdrozenie strategii Rozdzial 3. Plan techniczny 3.1. Opis usługi 3.2. Sposób swiadczenia uslug […]

Biznes-Plan, Uruchomienie punktu malej gastronomii ,projekt inwestycyjny 4.44/5 (41)

1. Dane autora planu 2. Wstęp 3. Lokalizacja projektu 4. Planowany termin rozpoczecia dzialalnosci 5. Opis projektu 6. Analiza rynku 7. Analiza popytu 8. Zatrudnienie i personel 9. Spis podstawowego sprzetu potrzebnego do rozpoczecia dzialalnosci 10. Stan przygotowania inwestycji 11. Informacja o planowanej inwestycji 12. Proces techniczny oferowania usługi w przypadku planowanej inwestycji 13. Finanse […]

Biznes plan biura nieruchomości. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Opis przedsiewziecia 2.1 Uslugi proponowane przez firme 2.2 Analiza popytu i podazy Rozdzial 1.Plan Marketingowy Rozdzial 2. Analiza konkurencji Rozdzial 3.Reklama- kampania promujaca Rozdzial 4.Analiza przedsiewziecia-SWOT 6.1 Szanse i zagrozenia 6.2 Silne i slabe strony 6.3 Wnioski Rozdzial 5. Plan zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstwa Rozdzial 6. Plan finansowy 8.1 Koszty – jako koszty wejscia […]

Biznes plan dla działalności gospodarczej na przykładzie gabinetu fizjoterapii. 4.38/5 (37)

Streszczenie w jezyku angielskim………4 Wstęp………5 Rozdzial 1. Prezentacja przedsiewziecia. 1.1 Charakterystyka planowanego przedsiewziecia………6 1.2 Formalnosci zwiazane z zalozeniem firmy………6 1.3 Zalozenia wstepne………7 Rozdzial 2. Analiza makroekonomiczna i mikroekonomiczna otoczenia przedsiębiorstwa. 2.1 Otoczenie- firmy konkurencyjne………35 2.2 Charakterystyka odbiorców………35 Rozdzial 3. Plan marketingowy. 3.1 Działania promocyjne………36 3.2 Analiza SWOT………37 Rozdzial 4. Plan finansowy przedsiewziecia na lata 2014-2016. […]

Biznes plan zakladu fizjoterapeutycznego. 4.4/5 (42)

Wstęp……….5 Rozdzial I. Pojecie, definicje i funkcje biznes planu 1. Biznes plan w literaturze przedmiotu……….9 2. Pojecie biznes planu……….14 3. Cechy biznes planu……….21 4. Funkcje biznes planu……….25 Rozdzial II. Budowa biznes planu 1. Struktura biznes planu……….32 2. Plan działalności gospodarczej……….35 2.1. Opis przedsiewziecia……….35 2.2. Konkurencja……….37 2.3. Analiza marketingowa……….40 2.4. Analiza finansowa……….44 2.5. Analiza ‚SWOT’………. .48 […]

Budowa biznes planu na przykładzie Fabryki Mebli 4.36/5 (39)

Wstęp………….3 Rozdzial I Prezentacja Fabryki Mebli XYZ S.A. 1.1. Historia firmy………….5 1.2. Przedmiot działalnosci………….5 Rozdzial II Zalozenia strategiczne. 2.1. Analiza strategiczna SWOT………….9 2.2. Strategiczna pozycja firmy………….10 2.3. Misja przedsiębiorstwa………….15 2.4. Cele dlugoterminowe………….16 Rozdzial III Plan techniczny. 3.1. Wyrób i proces produkcji………….19 3.2. Program produkcji – zdolnosci produkcyjne………….20 Rozdzial IV Plan marketingowy. 4.1. Produkt………….26 4.2. Cena………….40 […]

Biznes plan jako narzędzie planowania i organizacji biznesu 4.41/5 (37)

Wstęp………… .3 Rozdzial I. Planowanie działalności gospodarczej. 1.1 Misja przedsiębiorstwa…………6 1.2 Cele organizacji………….7 1.3 Rodzaje planów………….8 Rozdzial II. Pojecie planu biznesowego wedlug autorów. 1.1 Struktura planu biznesowego dla wlascicieli i kierownictwa firmy…………15 1.2 Struktura planu biznesowego dla potrzeb banków i wierzycieli…………17 1.3 Struktura planu biznesowego dla potrzeb inwestorów…………18 Rozdzial III. Metody i zasady sporzadzania biznes […]

Projekt inwestycji budowlanej, przygotowanie do realizacji, ocena oplacalnosci oraz ryzyka inwestycyjnego. 4.31/5 (51)

Wstęp ……….3 Rozdzial 1. Projekt inwestycji budowlanej………. 4 1.1 Proces inwestycyjny w budownictwie……….. 5 1.2 Etapy procesu inwestycyjnego………. 8 Rozdzial 2.Ocena oplacalnosci i ryzyka inwestycyjnego………. 23 2.1 Ocena ekonomicznej efektywnosci inwestycji………. 24 Metody uproszczone oceny projektów inwestycyjnych………. 28 2.3 Istota i klasyfikacja ryzyka………. 30 2.4 Identyfikacja ryzyka ……….31 2.5 Wybrane rodzaje ryzyka………. 33 2.6 Pomiar […]

Biznes Plan rozwoju Stacji Paliw przedsiębiorstwa XYZ Sp. z o. o 4.34/5 (47)

Wstęp……….. 4 Rozdzial 1. Istota i znaczenie biznesplanu dla przedsiebiorcy 1.1 Podstawowe funkcje planu finansowo- ekonomicznego……….. 5 1.2 Budowa biznesplanu……….. 6 Rozdzial 2. Przedsiębiorstwa XYZ sp. z o.o- podstawowe informacje 2.1 Zasady współpracy z PKN Orlen S.A………… 11 Rozdzial 3. Charakterystyka przedsiewziecia. 3.1 Zakres i cel inwestycji………… 16 3.1.1 Motel ………..16 3.1.2 Myjnia ………..18 3.1.3 […]

Biznes plan Spólki Akcyjnej XYZ (branza górnicza). 4.47/5 (38)

Wstęp. Rozdzial I. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa ……….. 3 1. Dane o przedsiębiorstwie 2. Dane o czlonkach zarzadu 3. Charakterystyka działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 4. Oceny i prognozy 5. Analiza danych finansowych Rozdzial II. Misja firmy XYZ S.A………..10 Rozdzial III. Glówne cele i zadania firmy XYZ S.A………..11. Rozdzial IV. Analiza SWOT………..22. 1. Szanse i zagrozenia 2. Lista […]