Wpływ zabawy i aktywności ruchowej na dziecko w wieku przedszkolnym

1 marca 2019 0 Przez administrator

Wstęp………..2

Rozdział I
Podstawowe rodzaje działalności ruchowej dziecka w wieku przedszkolnym

1. Czym jest zdrowie w życiu dziecka?- wprowadzenie w problematykę tematu……….. 4
2. Aktywność ruchowa jako niezbędny warunek rozwoju dziecka……….. 8
2.1. Funkcje aktywności ruchowej w rozwoju dziecka……….. 9
3. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka ………..16
3.1. Rodzaje i walory zabaw ruchowych ………..16


Rozdział II
Charakterystyka dziecka w wieku przedszkolnym

1. Rozwój fizyczny i motoryczny jako całokształt biologicznych, biochemicznych i biofizycznych zmian zachodzących w organizmie ………..25
2. Rozwój procesów poznawczych umożliwiających dziecku lepszą orientację w otaczającym świecie……….. 31
3. Rozwój emocjonalno-społeczny jako istotne zmiany w psychice dziecka ………..34
4. Rozwój moralny będący ważnym elementem w zdobywaniu doświadczeń życiowych dziecka ………..39


Rozdział III
Wpływ zabaw i aktywności ruchowej na życie i rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

1. Metody aktywności ruchowej i zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym ………..41
2. Wpływ zajęć ruchowych na rozwój fizyczny dzieci w wieku przedszkolnym ………..46
3. Wpływ zajęć ruchowych na rozwój psychiczny dzieci w wieku przedszkolnym……….. 48
4. Współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym, w zakresie rozwoju sprawności fizycznej dziecka w wieku przedszkolnym ………..52


Zakończenie ………..53
Bibliografia……….. 56