Kategoria: Rolnictwo

Prace z dziedziny Rolnictwo . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Wpływ pestycydów na bezkręgowce w krajobrazie rolniczym

Przez administrator

Streszczenie……….4 Abstract……….4 1. Wstęp……….5 2. Wpływ człowieka na bioróżnorodność……….5 3. Środki ochrony roślin……….6 3.1. Wpływ pestycydów na zapylacze……….8 3.2. Wpływ pestycydów na pożyteczną entomofaunę naziemną……….12 3.3. Wpływ pestycydów na dżdżownice ……….13 3.4. Wpływ pestycydów na pająki……….14 4. Struktura krajobrazu rolniczego……….15 4.1. Wpływ struktury krajobrazu na zapylacze……….17 4.2. Wpływ struktury krajobrazu na pożyteczną entomofaunę naziemną……….18 Wnioski……….21 Bibliografia……….23 Tabele……….26 Rysunki……….36

Efekty podawania preparatów zawierających aminokwasy rozgałęzione (BCAA)

Przez administrator

Wstęp………7 Rozdział 1 Aminokwasy – podstawowe informacje 1.1. Właściwości i znaczenie dla organizmu……… 9 1.2. Klasyfikacja i rodzaje ………11 Rozdział 2 Aminokwasy rozgałęzione i ich rola w organizmie 2.1. Charakterystyka grupy BCAA ………14 2.2. Zawartość aminokwasów rozgałęzionych w organizmie człowieka i zapotrzebowanie……… 16 2.3. Skutki niedoborowego i nadmiernego spożycia aminokwasów rozgałęzionych……… 18 Rozdział 3 Zastosowanie odżywek zawierających aminokwasy rozgałęzione w sporcie 3.1. Formy (rodzaje) odżywek z BCAA i częstość ich stosowania……… 21 3.2. Przyswajalność preparatów BCAA w organizmie……… 22 3.3. Wpływ podawania BCAA na tkankę mięśniową……… 23 3.4. Wpływ podawania BCAA na zdolności wysiłkowe……… 26 Zakończenie ………30 Bibliografia ………32 Spis…

Warunki glebowe i klimatyczne dla produkcji rolniczej w gminie XYZ

Przez administrator

I. Wstęp i cel pracy ………. 8 II. Charakterystyka gminy Przyłęk  2.1. Społeczna i gospodarcza ………. 10 2.2. Zagospodarowania przestrzennego ………. 13 2.3. Produkcji rolniczej ………. 14 2.4. Geologiczna ………. 17 2.5. Klimatyczno-hydrologiczna ………. 19 III. Charakterystyka przyrodnicza gleb użytków rolniczych 3.1. Typy i podtypy gleb ………. 24 3.2. Rodzaje i gatunki gleb ………. 29 3.3. Charakterystyka gleb w zlewni rzeki Zwolenka ………. 32 3.4. Właściwości morfologiczne i fizykochemiczne gleb ………. 34 IV. Klasyfikacja użytkowa gleb gminy 4.1. Klasy bonitacyjne gleb gruntów ornych ………. 43 4.2. Klasy bonitacyjne gleb użytków zielonych ………. 44 4.3. Kompleksy rolniczej przydatności gleb gruntów ornych…

Rynek artykulów spozywczych z uwzglednieniem zywnosci ekologicznej w rejonie siedleckim

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Przeglad literatury dotyczacej rolnictwa ekologicznego………6 1.1. Rozwój ekologicznych metod produkcji w aspekcie kryzysu rolnictwa intensywnego………6 1.2. Okreslenie rolnictwa ekologicznego………7 1.3. Podloze ideowe rolnictwa Ekologicznego………10 1.4. Jakość zywnosci ekologicznej………11 1.5. Rozwój rolnictwa ekologicznego na swiecie i w Polsce..12 1.6. Uwarunkowania rozwoju ekologicznych metod produkcji zywnosci w Polsce………15 1.7. Wymogi prawne w zakresię zywnosci ekologicznej………17 Rozdział II. Rynek artykulów spozywczych na tle sytuacji gospodarczej w rejonie siedleckim………23 2.1. Pojęcie rynku, jego rodzaje i funkcje……..23 2.2. Popyt i podaz oraz mechanizmy rynkowe………25 2.3. Sytuacja gospodarcza i uwarunkowania ekonomiczne………27 3.4. Czynniki kształtujące tendencje konsumpcyjne oraz preferencje konsumentów przy wyborze produktów spozywczych………30…

Wspólna polityka rolna – dostosowanie polskiego rolnictwa do norm Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Wspólna Polityka Rolna………6 1. Ogólna charakterystyka rolnictwa UE………6 2. Projektowanie i wprowadzenie WPR………8 3. Tworzenie, cele i zakres oraz reforma WPR………10 4. Podstawowe typy rynku rolnego………19 5. Polityka strukturalna w rolnictwie………24 Rozdział II. Problemy polskiego prawa w zwiazku z dostosowaniem polskiego rolnictwa do norm Unii Europejskich. ………3 1. Dostosowanie polskiego prawa rolnego do standardów Unii Europejskiej. ………33 2. Systematyka regulacji prawnych Unii Europejskiej jako wyznacznik zmian prawa rolnego i zywnosciowego w Polsce………36 3. Poprawa dochodowosci rolnictwa jako zasadnicza zmiana w polityce rolnej. ..39 4. Polityka rolna jako polityka rozwoju wsi………41 Rozdział III. Integracja z Unia Europejska –…

Zmiany w sektorze mlecznym w Polsce w zwiazku z przystapieniem Polski do UE

Przez administrator

Wstęp……. 4 Rozdział I. Pojęcie i znaczenie mleka w zywieniu czlowieka 1.1. Mleko i przetwory mleczne ……. 5 1.2. Znaczenie mleka w zywieniu czlowieka ……. 5 1.3. Spozycie mleka i jego przetworów ……. 7 Rozdział II. Polskie mleczarstwo w kontekscie przystapienia do Unii Europejskiej 2.1. Jakość mleka a wymagania unijne……. 25 2.2. Glówne zalozenia 'Strategii Rozwoju Polskiego Sektora Mleczarskiego’……. 36 2.3. Szanse i wyzwania stojace przed polskim rynkiem mleka……. 44 Rozdział III. Pozyskiwanie mleka jako jeden z podstawowych warunków konkurencyjnosci polskiego mleczarstwa Unii Europejskiej 3.1. Perspektywy produkcji mleka w Polsce ……. 54 3.2. Analiza konsekwencji systemu kwotowego …….54 Rozdział IV.…

Chów bydla w Polsce

Przez administrator

1. Wstęp ……….2 2. Znaczenie bydla w gospodarstwie rolnym ……….3 3. Rasy bydla w Polsce 3.1. Rasa nizinna Czarno-Biala ……….4 3.2. Bydlo Rasy Polskiej Czerwonej………. 5 3.3. Bydlo Rasy Nizinnej Czerwono-Bialej ……….6 3.4. Bydlo Simentalskie………. 6 4. Srodowisko dla bydla ……….7 4.1. Pomieszczenia dla bydla………. 8 4.1.1. Obory wolno-wybiegowe………. 9 5. Zywienie bydla………. 14 5.1. Budowa i funkcja zwacza ……….14 5.2. Zapotrzebowanie pokarmowe bydla ……….15 5.2.1. Letnie i zimowe zywienie krów mlecznych ……….16 6. Pielegnowanie bydla ……….17 7. Mleczne uzytkowanie krów………. 18 8. Podsumowanie………. 23 9. Literatura ……….24 Uwaga: W pracy nie ma przypisów.

Wpływ przejazdów agregatów rolniczych po polu na stan fizyczny gleby.

Przez administrator

1. Wstęp i cel pracy 2. Przeglad literatury 2.1. Systemy uprawy roli i roslin 2.2. Sposoby oceny intensywnosci przejazdów agregatów ciagnikowych po polu 2.3. Fizyko-mechaniczne wlasciwosci gleby 3. Obekt badan 4. Program badan 5. Metodyka badan wlasnych 5.1. Metodyka wyznaczania wybranych wlasciwosci gleby 5.2. Metodyka okreslania wskazników oceny intensywnosci przejazdów agregatów ciagnikowych po polu 6. Wyniki badan i ich analiza Bibliografia Aneks

Pasze gospodarcze w zywieniu zwierzat.

Przez administrator

Rozdział I. Charakterystyka wazniejszych pasz………….4 1.1. Rola poszczególnych składników pokarmowych i ich przemiany w organizmie zwierzat 1.2. Wartość pokarmowa pasz 1.3. Podzial i charakterystyka pasz 1.4. Pasze wodniste pochodzenia przemyslowego 1.5. Pasze objetosciowe suche 1.6. Pasze tresciwe 1.7. Przemyslowe mieszanki paszowe 1.8. Pasze tresciwe produkowane w gospodarstwie rolnym 1.9. Produkty uboczne przemyslu rolno – spozywczego – otreby 1.10. Pasze mineralne i syntetyczne zwiazki amonowe Rozdział II. Zywienie bydla 2.1. Ogólne wiadomosci o zywieniu bydla………….37 2.2. Sposób ukladania dziennych dawek pokarmowych dla krów 2.3. Zywienie krów w okresie letnim 2.4. Zywienie krów w okresie zimowym 2.5. Opasanie wybrakowanych krów 2.6. Opasanie…

Polskie rolnictwo na tle integracji z Unia Europejska.

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział I. Obecna sytuacja 1.1. Polskie rolnictwo ………2 1.2. Polska a UE………8 1.3. Rolnictwo a budżet 2002………10 1.4. Specjalny Program Pomocy Przedakcesyjnej na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich – SAPARD ………12 Rozdział II. Stanowisko Polski w negocjacjach z UE………16 2.1. Pomoc państwa………20 2.2. Rynki poszczególnych produktów rolnych……….21 2.3. Kwestie weterynaryjne i fitosanitarne………23 2.4. Aktualny stan prac integracyjnych………24 Rozdział III. Obawy w Polsce zwiazane z integracja rolnictwa z UE 3.1. Zagadnienia ogólne dotyczace integracji polskiego rolnictwa z UE………28 3.2. Wdrazanie i konsekwencje WPR w Polsce………35 3.3. Konkurencyjnosc polskiego rolnictwa………40 3.4. Korzysci dla polskich rolników z integracji z UE………48 Rozdział…

Technologia uprawy ziemniaków

Przez administrator

I Wstęp II Cel pracy III Metodyka pracy IV Historia, pochodzenie ziemniaka oraz znaczenie gospodarcze V Charakterystyka botaniczna VI Ogólna charakterystyka gospodarstwa XYZ VII Wymagania siedliskowe, wymagania klimatyczne VIII Nowoczesna technologia uprawy ziemniaka w XYZ VIII.1.Uprawa roli VIII.2.Sadzenie ziemniaków VIII.3.Nawozenie VIII.4.Pielegnacja chemiczna ziemniaka VIII.5.Nawadnianie IX Charakterystyka najwazniejszych odmian uprawianych w XYZ IX.1.Sante IX.2.Karlena IX.3.Felsina IX.4.Fresco X Zbiór X.1.Maszyny wykorzystywane do zbioru X.2.Przygotowanie do zbioru X.3.Zbiory wlasciwe XI Przechowywanie XII Podsumowanie Uwaga: Brak przypisów.

Rolnictwo ekologiczne w Polsce i Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Rolnictwo ekologiczne jako haslo przedmiotowe. 1.1. Definicja rolnictwa ekologicznego jako okreslonego sposobu gospodarowania. 1.2. Funkcje rolnictwa ekologicznego. 1.3. Ustawowa droga do prowadzenia ekologicznej działalności rolniczej w Polsce. Rozdział II. Podstawy prawne rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej. 2.1. IFOAM 2.2. Podstawowe regulacje prawne w Unii Europejskiej dotyczace rolnictwa ekologicznego. 2.3. Aktualne ustawodawstwo dotyczace rolnictwa ekologicznego obowiazujace w UE. Rozdział III. Akty prawne regulujace rolnictwo ekologiczne w Polsce. 3.1. Pierwsze regulacje prawne dotyczace rolnictwa ekologicznego w Polsce. 3.2. Wpływ obecnych przepisów prawnych na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Rozdział IV. Konsekwencje nowego prawa i akcesji z UE dla rolnictwa…

Analiza obrotu towaru rolno spozywczego w latach 2006-2007.

Przez administrator

Wstęp ………..3 Rozdział I. Znaczenie handlu zagranicznego w procesię globalizacji 1.1. Rolnictwo polskie i gospodarka zywnosciowa wobec procesów globalizacji ………..4 1.2. Handel zagraniczny produktami rolno-spozywczymi po wejściu Polski do UE ………..8 1.3. Konkurencyjnosc polskiego przemyslu spozywczego na jednolitym rynku europejskim ………..11 1.4. Międzynarodowe prawo handlowe ………..12 Rozdział II. Dane statystyczne z lat 2006-2007 2.1. Rok 2006……….. 15 2.2. Rok 2007 ………..19 2.3. Porównanie miedzy rokiem 2007 a rokiem 2006……….. 20 Rozdział III. Kierunki rozwoju handlu zagranicznego 3.1. Bezpieczenstwa zywnosci w UE ………..25 3.2. Rola wiedzy w sektorze rolniczym ………..32 3.3. Przyszłość rozwoju handlu zagranicznego……….. 35 Zakończenie ………..38 Bibliografia ………..39 Zalaczniki………..…

Problemy spoleczno-gospodarcze wspólczesnych rolników.

Przez administrator

Wstęp ………. 3 Rozdział I. Proces integracji polskiego rolnictwa z systemem Unii Europejskiej 1.1. Dostosowanie polskiego rolnictwa do stawianych wymogów ………. 5 1.2. Sytuacja rolnictwa po wejściu do Unii Europejskiej ……….12 Rozdział II. Istota i charakter rolnictwa 2.1. Znaczenie i funkcje rolnictwa ………. 16 2.2. Struktura przestrzenna polskiego rolnictwa ……….19 Rozdział III. Charakterystyka powiatów: mysliborski, pyrzycki, choszczenski oraz stargardzki województwa zachodniopomorskiego 3.1. Charakterystyka powiatów ………. 27 3.2. Struktura przestrzenna powiatów ……….30 3.3. Stan i struktura ludnosci ………. 33 3.3.1. Wiek ludnosci ………. 35 3.3.2. Stan cywilny ……….36 3.4. Poziom wyksztalcenia ………. 37 3.5. Źródło utrzymania ludnosci ………. 38 3.6. Rolnicze…

Finansowanie rozwoju obszarów rolnych 2007-2013

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Wspólna Polityka Rolna do 2007 roku 1.1. Geneza, cele, zasady i ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej 1.2.Specjalne programy rolne dla nowych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej 1.2.1.Specjalny Program Przedakcesyjnej Pomocy na rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD) 1.2.2. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 1.2.3. Sektorowy Program Operacyjny 'Restrukturyzacja i modernizacja sektora zywnosciowego oraz rozwój obszarów wiejskich- 1.3. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej Luksemburg 2003 rok 1.3.1. System platnosci JPG i JPR 1.3.2.Obliczanie platnosci jednostkowej na hektar uzytków rolnych z wylaczeniem obszaru odlogowego 1.3.3. Zasada wspólzaleznosci 1.3.4. Kontrola 1.3.5. Kary 1.3.6. System doradztwa rolniczego 1.3.7. Zwiekszenie roli rozwoju obszarów wiejskich 1.3.8.…

Wykorzystanie instrumentów wspólnej polityki rolnej w rozwoju obszarów wiejskich na terenie gminy XYZ.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Metodologia badan 1.1 Przedmiot i cel badan 1.2 Hipotezy glówne 1.3 Teren badan Rozdział II. Podstawowe zagadnienia dotyczace Wspólnej Polityki Rolnej 2.1 Istota Wspólnej Polityki Rolnej 2.2 Kształtowanie się Wspólnej Polityki Rolnej 2.3 Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej 2.4 Zasady finansowania Wspólnej Polityki Rolnej Rozdział III. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej 3.1 Instrumenty wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich 3.2 SAPARD jako przedakcesyjny instrument dostosowania polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich do wymogów Wspólnoty Europejskiej 3.3 Platnosci bezpośrednie 3.4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2004-2006 3.5 Instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2013 Rozdział IV.…

Rynek mleka w latach 2004 – 2007.

Przez administrator

Rozdział 1. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. 1.1. Geneza Wspólnej Polityki Rolnej……… 7 1.2. Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej………9 1.2.1. Cele Wspólnej Polityki Rolnej………9 1.2.2. Zasady Wspólnej Polityki Rolnej……… ……… 10 1.3. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej………11 1.3.1. Rozwój do lat 1968 r……… ………12 1.3.2. Plan Mansholta – 1968………13 1.3.3. Lata 1985 – 1990……… 13 1.3.4. 1992 r. – Plan Mc Sharry’ego………15 1.3.5. Agenda 2000………17 1.3.6. Luksemburg 2003 – Plan Fischera……… 19 1.4. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej……… 20 1.5. Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej……… 21 Rozdział 2. Mechanizmy regulujace rynek mleka w Unii Europejskiej. 2.1. Kwoty produkcyjne na mleko………26 2.1.1. Rodzaje…

Wykorzystanie podloza po uprawie owocników boczniaka ostrygowatego do odbarwiania wodnych roztworów wybranych barwników

Przez administrator

1. Streszczenie 2. Wprowadzenie 3. Cel pracy Czesc teoretyczna 4. Boczniak ostrygowaty 4.1. Systematyka 4.2. Wyglad 4.3. Walory konsumpcyjne 4.4. Wartość odzywcza 4.5. Wlasnosci lecznicze 5. Uprawa owocników boczniaka 5.1. Uprawa amatorska 5.2. Uprawa towarowa 5.3. Choroby i ochrona 5.4. Wykorzystanie zuzytego podloza 6. Hodowla grzybni 6.1. Hodowla wglebna (SF) 6.2. Hodowla na podlozu stalym (SSF) 7. Lakaza 7.1. Lakaza jako enzym oksydacyjno-redukcyjny 7.2. Lakaza jako enzym rozkladajacy lignine 7.3. Lakaza jako enzym degradujacy barwniki 7.4. Zastosowanie lakazy 8. Dekoloryzacja barwników 8.1. Ogólna charakterystyka barwników 8.2. Proces dekoloryzacji 8.2.1. Proces biochemiczny 8.2.2. Proces fizyczny Czesc doswiadczalna 9. Stanowisko doswiadczalne 9.1.…

Porównanie plonowania dwóch odmian jeczmienia.

Przez administrator

1. Wstęp 2. Przeglad literatury 2.1 Przygotowanie stanowiska 2.2 Dobór odmian 2.3 Przygotowanie materialu siewnego 2.4 Siew jeczmienia 2.5 Nawozenie 2.5.1 Nawozenie fosforem i potasem 2.5.2 Nawozenie azotem 2.5.3 Wapnowanie i nawozenie magnezem 2.5.4 Nawozenie mikroelementami 2.6 Pielegnacja 2.7 Zbiór 3. Cel pracy 4. Metodyka badan 4.1 Charakterystyka terenu badan 4.2 Charakterystyka podmiotu badan 4.3 Charakterystyka badanych odmian 5. Wyniki badan 5.1 Dane agrotechniczne 5.2 Agrometeorologiczne warunki wzrostu i rozwoju 5.3 Porazenie jeczmienia przez choroby 5.4 Wyniki plonowania 5.5 Warunki klimatyczne 6.Podsumowanie 7. Wnioski 8. Literatura

Wpływ nawozenia azotowego na plon jeczmienia jarego.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Przeglad literatury 1.1. Charakterystyka jeczmienia 1.1.1. Pochodzenie i historia uprawy jeczmienia 1.2.2. Znaczenie gospodarcze jeczmienia 1.1.3. Wymagania siedliskowe, klimatyczne i inne 1.1.4. Odmiany jeczmienia jarego 1.2. Uprawa jeczmienia 1.2.1. Uprawa roli 1.2.2. Zaopatrzenie roslin w azot 1.2.3. Przygotowanie materialu siewnego, siew i zbiór Rozdział 2. Cel pracy Rozdział 3 Metodyka i przedmiot badan 3.1. Opis terenu badan 3.2. Opis przedmiotu badan Omówienie wyników Podsumowane Wnioski Literatura

Neuronowa identyfikacja obrazów ultrasonograficznych w wybranych zagadnieniach inzynierii rolniczej program w C

Przez administrator

1. Wstęp……… 9 2. Historia i etapy rozwoju …….. 10 3. Biologiczne inspiracje …….. 13 4. Topologie sieci neuronowych…….. 17 4.1. Sieci neuronowe liniowe …….. 18 4.2. Sieci neuronowe nieliniowe …….. 18 Perceptron wielowarstwowy typu MLP …….. 18 Sieci o radialnych funkcjach bazowych RBF…….. 19 Sieci regresyjne typu PNN …….. 20 Sieci Kohonena …….. 21 5. Zagadnienie klasyfikacji 6. Wykorzystanie sieci neuronowych Rozpoznawanie obrazów …….. 24 Rozpoznawanie mowy…….. 24 Analiza sygnalów…….. 25 Prognozowanie…….. 25 Sterowanie …….. 25 Projektowanie…….. 25 6.1. Zastosowanie w diagnostyce medycznej……… 26 Termografia – jedna z technik diagnostyki obrazowej…….. 26 Rak endometrium – blony sluzowej macicy…….. 26…

Wspólna polityka rolna -platnosci bezpośrednie i uzupelniajace z perspektywy gospodarstwa rolnego.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Wspólna polityka rolna (wpr) 1.1. Rolnictwo i obszary wiejskie w państwach czlonkowskich wspólnoty europejskiej 1.2. Rolnictwo i obszary wiejskie w Polsce Rozdział 2. Kształtowanie się wspólnej polityki rolnej 2.1. Ewolucja wspólnej polityki rolnej – od wsparcia produkcji do wsparcia producenta i obszarów wiejskich 2.2. Wspólna polityka rolna a interesy narodowe panstw czlonkowskich Rozdział 3. Instrumenty wsparcia rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich 3.1. Rynek owoców i warzyw 3.2. Platnosci bezpośrednie 3.3. Fundusze strukturalne na rozwój sektora rolno-spozywczego oraz obszarów wiejskich Rozdział 4. Polskie rolnictwo i obszary wiejskie a wspólna polityka rolna 4.1. Platnosci bezpośrednie w Polsce 4.2. Instrumenty…

Projekt modernizacji gospodarstwa specjalizujacego się w produkcji pieczarek.

Przez administrator

Wstęp………8 Rozdział I Produkcja pieczarek w Polsce 1.1. Wartość odzywcza i znaczenie pieczarek w zywieniu czlowieka ………11 1.2. Przemiany w technologii produkcji pieczarek ……… 13 1.3. Czynniki fizyczne i klimatyczne w uprawie pieczarki ……… 15 Rozdział II Rynki zbytu, wymagania jakosciowe i ceny pieczarek 2.1. Glówne rynki zbytu ……… 18 2.2. Normy dotyczace jakosci pieczarek………20 2.2.1. Ustalenie pojęcia………20 2.2.2. Ustalenia dotyczace wlasciwosci jakosciowych………20 2.2.3. Ustalenia dotyczace wielkosci, tolerancji, otwarcia i oznakowania………21 2.3. Ceny pieczarek w latach 2009-2010………24 Rozdział III Analiza ekonomiczna oplacalnosci produkcji pieczarek 3.1. Charakterystyka badanego gospodarstwa………26 3.1.1. Zasoby ilosciowe i jakosciowe sily roboczej ………28 3.1.2. Wyposazenie w srodki…

Wpływ glebokosci siewu i nawozenia azotem na plon i jakosc ziarna pszenicy twardej ozimej.

Przez administrator

Wstęp………3 Przeglad pismiennictwa………6 Cel badan………12 Rozdział 1 Metodyka badan………13 Rozdział 2 Warunki przyrodnicze i agrotechniczne………14 5.1 Lokalizacja badan………14 5.2 Warunki glebowe………15 5.3 Przebieg pogody………15 5.4 Charakterystyka materialu siewnego ………17 5.5 Technika uprawy ………18 Rozdział 3 Wyniki badan wlasnych………19 6.1 Obserwacje polowe………19 6.1.1 Liczba roslin po wschodach………19 6.1.2 Rozwój fazowy roslin………20 6.1.3 Zachwaszczenie………21 6.1.4 Porazenie roslin przez choroby i szkodniki………22 6.1.5 Wyleganie roslin………22 6.1.6 Wysokosc roslin przed zbiorem………23 6.1.7 Dlugosc klosa………24 6.1.8 Wspólczynnik krzewienia ogólnego………25 6.1.9 Wspólczynnik krzewienia produkcyjnego………26 6.2 Elementy struktury plonu………27 6.2.1 Liczba zdzbel z jednostki powierzchni………27 6.2.2 Liczba klosów z jednostki powierzchni ………28 6.2.3 Liczba ziaren w klosie………29…

Efekty unijnej pomocy dla rolnictwa.

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. l.1. Ogólna charakterystyka Wspólnej Polityki Rolnej………..4 l.2. Cele Wspólnej Polityki Rolnej………..5 1.3. Zasady Wspólnej Polityki Rolnej………..6 1.4. Finansowanie i instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej………..7 1.5. Struktura Wspólnej Polityki Rolnej………..12 1.6. Stan polskiej gospodarki zywnosciowej po przystapieniu do Unii Europejskiej………..16 Rozdział II Rezultat negocjacji akcesyjnych w obszarze rolnictwo 2.1. Dopłaty bezpośrednie dla rolników i limity produkcji………..24 2.2. Strona finansowa polskiego czlonkostwa w UE………..27 2.3. Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacja rolnictwa – programy pomocowe.28 2.4. Dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów UE………..29 Rozdział III Efekty unijnej pomocy. 3.1. Korzysci dla polskiego rolnictwa………..36 3.2. Zagrozenia dla polskiego…