Kategoria: Rolnictwo

Prace z dziedziny Rolnictwo . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Wpływ pestycydów na bezkręgowce w krajobrazie rolniczym 4.35/5 (23)

Streszczenie……….4 Abstract……….4 1. Wstęp……….5 2. Wpływ człowieka na bioróżnorodność……….5 3. Środki ochrony roślin……….6 3.1. Wpływ pestycydów na zapylacze……….8 3.2. Wpływ pestycydów na pożyteczną entomofaunę naziemną……….12 3.3. Wpływ pestycydów na dżdżownice ……….13 3.4. Wpływ pestycydów na pająki……….14 4. Struktura krajobrazu rolniczego……….15 4.1. Wpływ struktury krajobrazu na zapylacze……….17 4.2. Wpływ struktury krajobrazu na pożyteczną entomofaunę naziemną……….18 Wnioski……….21 […]

Efekty podawania preparatów zawierających aminokwasy rozgałęzione (BCAA) 4.45/5 (22)

Wstęp………7 Rozdział 1 Aminokwasy – podstawowe informacje 1.1. Właściwości i znaczenie dla organizmu……… 9 1.2. Klasyfikacja i rodzaje ………11 Rozdział 2 Aminokwasy rozgałęzione i ich rola w organizmie 2.1. Charakterystyka grupy BCAA ………14 2.2. Zawartość aminokwasów rozgałęzionych w organizmie człowieka i zapotrzebowanie……… 16 2.3. Skutki niedoborowego i nadmiernego spożycia aminokwasów rozgałęzionych……… 18 Rozdział 3 Zastosowanie […]

Warunki glebowe i klimatyczne dla produkcji rolniczej w gminie XYZ 4.17/5 (29)

I. Wstęp i cel pracy ………. 8 II. Charakterystyka gminy Przyłęk  2.1. Społeczna i gospodarcza ………. 10 2.2. Zagospodarowania przestrzennego ………. 13 2.3. Produkcji rolniczej ………. 14 2.4. Geologiczna ………. 17 2.5. Klimatyczno-hydrologiczna ………. 19 III. Charakterystyka przyrodnicza gleb użytków rolniczych 3.1. Typy i podtypy gleb ………. 24 3.2. Rodzaje i gatunki gleb ………. 29 […]

Rynek artykulów spozywczych z uwzglednieniem zywnosci ekologicznej w rejonie siedleckim 5/5 (11)

Wstęp………2 Rozdzial I. Przeglad literatury dotyczacej rolnictwa ekologicznego………6 1.1. Rozwój ekologicznych metod produkcji w aspekcie kryzysu rolnictwa intensywnego………6 1.2. Okreslenie rolnictwa ekologicznego………7 1.3. Podloze ideowe rolnictwa Ekologicznego………10 1.4. Jakość zywnosci ekologicznej………11 1.5. Rozwój rolnictwa ekologicznego na swiecie i w Polsce..12 1.6. Uwarunkowania rozwoju ekologicznych metod produkcji zywnosci w Polsce………15 1.7. Wymogi prawne w zakresię zywnosci […]

Wspólna polityka rolna – dostosowanie polskiego rolnictwa do norm Unii Europejskiej. 4.32/5 (28)

Wstęp………3 Rozdzial I. Wspólna Polityka Rolna………6 1. Ogólna charakterystyka rolnictwa UE………6 2. Projektowanie i wprowadzenie WPR………8 3. Tworzenie, cele i zakres oraz reforma WPR………10 4. Podstawowe typy rynku rolnego………19 5. Polityka strukturalna w rolnictwie………24 Rozdzial II. Problemy polskiego prawa w zwiazku z dostosowaniem polskiego rolnictwa do norm Unii Europejskich. ………3 1. Dostosowanie polskiego prawa rolnego […]

Zmiany w sektorze mlecznym w Polsce w zwiazku z przystapieniem Polski do UE 4.48/5 (21)

Wstęp……. 4 Rozdzial I. Pojecie i znaczenie mleka w zywieniu czlowieka 1.1. Mleko i przetwory mleczne ……. 5 1.2. Znaczenie mleka w zywieniu czlowieka ……. 5 1.3. Spozycie mleka i jego przetworów ……. 7 Rozdzial II. Polskie mleczarstwo w kontekscie przystapienia do Unii Europejskiej 2.1. Jakość mleka a wymagania unijne……. 25 2.2. Glówne zalozenia ‚Strategii […]

Chów bydla w Polsce 4.45/5 (20)

1. Wstęp ……….2 2. Znaczenie bydla w gospodarstwie rolnym ……….3 3. Rasy bydla w Polsce 3.1. Rasa nizinna Czarno-Biala ……….4 3.2. Bydlo Rasy Polskiej Czerwonej………. 5 3.3. Bydlo Rasy Nizinnej Czerwono-Bialej ……….6 3.4. Bydlo Simentalskie………. 6 4. Srodowisko dla bydla ……….7 4.1. Pomieszczenia dla bydla………. 8 4.1.1. Obory wolno-wybiegowe………. 9 5. Zywienie bydla………. 14 5.1. […]

Wpływ przejazdów agregatów rolniczych po polu na stan fizyczny gleby. 4.36/5 (22)

1. Wstęp i cel pracy 2. Przeglad literatury 2.1. Systemy uprawy roli i roslin 2.2. Sposoby oceny intensywnosci przejazdów agregatów ciagnikowych po polu 2.3. Fizyko-mechaniczne wlasciwosci gleby 3. Obekt badan 4. Program badan 5. Metodyka badan wlasnych 5.1. Metodyka wyznaczania wybranych wlasciwosci gleby 5.2. Metodyka okreslania wskazników oceny intensywnosci przejazdów agregatów ciagnikowych po polu 6. […]

Pasze gospodarcze w zywieniu zwierzat. 4.53/5 (19)

Rozdzial I. Charakterystyka wazniejszych pasz………….4 1.1. Rola poszczególnych składników pokarmowych i ich przemiany w organizmie zwierzat 1.2. Wartość pokarmowa pasz 1.3. Podzial i charakterystyka pasz 1.4. Pasze wodniste pochodzenia przemyslowego 1.5. Pasze objetosciowe suche 1.6. Pasze tresciwe 1.7. Przemyslowe mieszanki paszowe 1.8. Pasze tresciwe produkowane w gospodarstwie rolnym 1.9. Produkty uboczne przemyslu rolno – spozywczego […]

Polskie rolnictwo na tle integracji z Unia Europejska. 4.26/5 (23)

Wstęp………1 Rozdzial I. Obecna sytuacja 1.1. Polskie rolnictwo ………2 1.2. Polska a UE………8 1.3. Rolnictwo a budżet 2002………10 1.4. Specjalny Program Pomocy Przedakcesyjnej na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich – SAPARD ………12 Rozdzial II. Stanowisko Polski w negocjacjach z UE………16 2.1. Pomoc państwa………20 2.2. Rynki poszczególnych produktów rolnych……….21 2.3. Kwestie weterynaryjne i fitosanitarne………23 2.4. […]

Technologia uprawy ziemniaków 4.19/5 (26)

I Wstęp II Cel pracy III Metodyka pracy IV Historia, pochodzenie ziemniaka oraz znaczenie gospodarcze V Charakterystyka botaniczna VI Ogólna charakterystyka gospodarstwa XYZ VII Wymagania siedliskowe, wymagania klimatyczne VIII Nowoczesna technologia uprawy ziemniaka w XYZ VIII.1.Uprawa roli VIII.2.Sadzenie ziemniaków VIII.3.Nawozenie VIII.4.Pielegnacja chemiczna ziemniaka VIII.5.Nawadnianie IX Charakterystyka najwazniejszych odmian uprawianych w XYZ IX.1.Sante IX.2.Karlena IX.3.Felsina IX.4.Fresco […]

Rolnictwo ekologiczne w Polsce i Unii Europejskiej. 4.26/5 (31)

Wstęp Rozdzial I. Rolnictwo ekologiczne jako haslo przedmiotowe. 1.1. Definicja rolnictwa ekologicznego jako okreslonego sposobu gospodarowania. 1.2. Funkcje rolnictwa ekologicznego. 1.3. Ustawowa droga do prowadzenia ekologicznej działalności rolniczej w Polsce. Rozdzial II. Podstawy prawne rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej. 2.1. IFOAM 2.2. Podstawowe regulacje prawne w Unii Europejskiej dotyczace rolnictwa ekologicznego. 2.3. Aktualne ustawodawstwo dotyczace […]

Analiza obrotu towaru rolno spozywczego w latach 2006-2007. 4.17/5 (24)

Wstęp ………..3 Rozdzial I. Znaczenie handlu zagranicznego w procesię globalizacji 1.1. Rolnictwo polskie i gospodarka zywnosciowa wobec procesów globalizacji ………..4 1.2. Handel zagraniczny produktami rolno-spozywczymi po wejściu Polski do UE ………..8 1.3. Konkurencyjnosc polskiego przemyslu spozywczego na jednolitym rynku europejskim ………..11 1.4. Międzynarodowe prawo handlowe ………..12 Rozdzial II. Dane statystyczne z lat 2006-2007 2.1. Rok […]

Problemy spoleczno-gospodarcze wspólczesnych rolników. 4.16/5 (25)

Wstęp ………. 3 Rozdzial I. Proces integracji polskiego rolnictwa z systemem Unii Europejskiej 1.1. Dostosowanie polskiego rolnictwa do stawianych wymogów ………. 5 1.2. Sytuacja rolnictwa po wejściu do Unii Europejskiej ……….12 Rozdzial II. Istota i charakter rolnictwa 2.1. Znaczenie i funkcje rolnictwa ………. 16 2.2. Struktura przestrzenna polskiego rolnictwa ……….19 Rozdzial III. Charakterystyka powiatów: mysliborski, […]

Finansowanie rozwoju obszarów rolnych 2007-2013 4.25/5 (24)

Wstęp Rozdzial I Wspólna Polityka Rolna do 2007 roku 1.1. Geneza, cele, zasady i ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej 1.2.Specjalne programy rolne dla nowych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej 1.2.1.Specjalny Program Przedakcesyjnej Pomocy na rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD) 1.2.2. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 1.2.3. Sektorowy Program Operacyjny ‚Restrukturyzacja i modernizacja sektora zywnosciowego oraz rozwój […]

Wykorzystanie instrumentów wspólnej polityki rolnej w rozwoju obszarów wiejskich na terenie gminy XYZ. 4.16/5 (25)

Wstęp Rozdzial I. Metodologia badan 1.1 Przedmiot i cel badan 1.2 Hipotezy glówne 1.3 Teren badan Rozdzial II. Podstawowe zagadnienia dotyczace Wspólnej Polityki Rolnej 2.1 Istota Wspólnej Polityki Rolnej 2.2 Kształtowanie się Wspólnej Polityki Rolnej 2.3 Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej 2.4 Zasady finansowania Wspólnej Polityki Rolnej Rozdzial III. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej 3.1 […]

Rynek mleka w latach 2004 – 2007. 4.22/5 (27)

Rozdzial 1. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. 1.1. Geneza Wspólnej Polityki Rolnej……… 7 1.2. Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej………9 1.2.1. Cele Wspólnej Polityki Rolnej………9 1.2.2. Zasady Wspólnej Polityki Rolnej……… ……… 10 1.3. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej………11 1.3.1. Rozwój do lat 1968 r……… ………12 1.3.2. Plan Mansholta – 1968………13 1.3.3. Lata 1985 – 1990……… 13 […]

Wykorzystanie podloza po uprawie owocników boczniaka ostrygowatego do odbarwiania wodnych roztworów wybranych barwników 4.38/5 (24)

1. Streszczenie 2. Wprowadzenie 3. Cel pracy Czesc teoretyczna 4. Boczniak ostrygowaty 4.1. Systematyka 4.2. Wyglad 4.3. Walory konsumpcyjne 4.4. Wartość odzywcza 4.5. Wlasnosci lecznicze 5. Uprawa owocników boczniaka 5.1. Uprawa amatorska 5.2. Uprawa towarowa 5.3. Choroby i ochrona 5.4. Wykorzystanie zuzytego podloza 6. Hodowla grzybni 6.1. Hodowla wglebna (SF) 6.2. Hodowla na podlozu stalym […]

Porównanie plonowania dwóch odmian jeczmienia. 4.24/5 (21)

1. Wstęp 2. Przeglad literatury 2.1 Przygotowanie stanowiska 2.2 Dobór odmian 2.3 Przygotowanie materialu siewnego 2.4 Siew jeczmienia 2.5 Nawozenie 2.5.1 Nawozenie fosforem i potasem 2.5.2 Nawozenie azotem 2.5.3 Wapnowanie i nawozenie magnezem 2.5.4 Nawozenie mikroelementami 2.6 Pielegnacja 2.7 Zbiór 3. Cel pracy 4. Metodyka badan 4.1 Charakterystyka terenu badan 4.2 Charakterystyka podmiotu badan 4.3 […]

Wpływ nawozenia azotowego na plon jeczmienia jarego. 4.24/5 (25)

Wstęp Rozdzial 1 Przeglad literatury 1.1. Charakterystyka jeczmienia 1.1.1. Pochodzenie i historia uprawy jeczmienia 1.2.2. Znaczenie gospodarcze jeczmienia 1.1.3. Wymagania siedliskowe, klimatyczne i inne 1.1.4. Odmiany jeczmienia jarego 1.2. Uprawa jeczmienia 1.2.1. Uprawa roli 1.2.2. Zaopatrzenie roslin w azot 1.2.3. Przygotowanie materialu siewnego, siew i zbiór Rozdzial 2. Cel pracy Rozdzial 3 Metodyka i przedmiot […]

Neuronowa identyfikacja obrazów ultrasonograficznych w wybranych zagadnieniach inzynierii rolniczej program w C 4.16/5 (25)

1. Wstęp……… 9 2. Historia i etapy rozwoju …….. 10 3. Biologiczne inspiracje …….. 13 4. Topologie sieci neuronowych…….. 17 4.1. Sieci neuronowe liniowe …….. 18 4.2. Sieci neuronowe nieliniowe …….. 18 Perceptron wielowarstwowy typu MLP …….. 18 Sieci o radialnych funkcjach bazowych RBF…….. 19 Sieci regresyjne typu PNN …….. 20 Sieci Kohonena …….. 21 […]

Wspólna polityka rolna -platnosci bezpośrednie i uzupelniajace z perspektywy gospodarstwa rolnego. 4.42/5 (19)

Wstęp Rozdzial 1. Wspólna polityka rolna (wpr) 1.1. Rolnictwo i obszary wiejskie w państwach czlonkowskich wspólnoty europejskiej 1.2. Rolnictwo i obszary wiejskie w Polsce Rozdzial 2. Kształtowanie się wspólnej polityki rolnej 2.1. Ewolucja wspólnej polityki rolnej – od wsparcia produkcji do wsparcia producenta i obszarów wiejskich 2.2. Wspólna polityka rolna a interesy narodowe panstw czlonkowskich […]

Projekt modernizacji gospodarstwa specjalizujacego się w produkcji pieczarek. 4.43/5 (23)

Wstęp………8 Rozdzial I Produkcja pieczarek w Polsce 1.1. Wartość odzywcza i znaczenie pieczarek w zywieniu czlowieka ………11 1.2. Przemiany w technologii produkcji pieczarek ……… 13 1.3. Czynniki fizyczne i klimatyczne w uprawie pieczarki ……… 15 Rozdzial II Rynki zbytu, wymagania jakosciowe i ceny pieczarek 2.1. Glówne rynki zbytu ……… 18 2.2. Normy dotyczace jakosci pieczarek………20 […]

Wpływ glebokosci siewu i nawozenia azotem na plon i jakosc ziarna pszenicy twardej ozimej. 4.5/5 (20)

Wstęp………3 Przeglad pismiennictwa………6 Cel badan………12 Rozdzial 1 Metodyka badan………13 Rozdzial 2 Warunki przyrodnicze i agrotechniczne………14 5.1 Lokalizacja badan………14 5.2 Warunki glebowe………15 5.3 Przebieg pogody………15 5.4 Charakterystyka materialu siewnego ………17 5.5 Technika uprawy ………18 Rozdzial 3 Wyniki badan wlasnych………19 6.1 Obserwacje polowe………19 6.1.1 Liczba roslin po wschodach………19 6.1.2 Rozwój fazowy roslin………20 6.1.3 Zachwaszczenie………21 6.1.4 Porazenie roslin […]

Efekty unijnej pomocy dla rolnictwa. 4.53/5 (19)

Wstęp………..2 Rozdzial I Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. l.1. Ogólna charakterystyka Wspólnej Polityki Rolnej………..4 l.2. Cele Wspólnej Polityki Rolnej………..5 1.3. Zasady Wspólnej Polityki Rolnej………..6 1.4. Finansowanie i instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej………..7 1.5. Struktura Wspólnej Polityki Rolnej………..12 1.6. Stan polskiej gospodarki zywnosciowej po przystapieniu do Unii Europejskiej………..16 Rozdzial II Rezultat negocjacji akcesyjnych w obszarze rolnictwo 2.1. […]