Kategoria: Rolnictwo

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.

Wpływ pestycydów na bezkręgowce w krajobrazie rolniczym

Streszczenie……….4 Abstract……….4 1. Wstęp……….5 2. Wpływ człowieka na bioróżnorodność……….5 3. Środki ochrony roślin……….6 3.1. Wpływ pestycydów na zapylacze……….8 3.2. Wpływ pestycydów na pożyteczną entomofaunę naziemną……….12 3.3. Wpływ pestycydów na dżdżownice ……….13 3.4. Wpływ pestycydów na pająki……….14 4. Struktura krajobrazu rolniczego……….15 4.1. Wpływ struktury krajobrazu na zapylacze……….17 4.2. Wpływ struktury krajobrazu na pożyteczną entomofaunę naziemną……….18 Wnioski……….21…
Przeczytaj więcej

 

Efekty podawania preparatów zawierających aminokwasy rozgałęzione (BCAA)

Wstęp………7 Rozdział 1 Aminokwasy – podstawowe informacje 1.1. Właściwości i znaczenie dla organizmu……… 9 1.2. Klasyfikacja i rodzaje ………11 Rozdział 2 Aminokwasy rozgałęzione i ich rola w organizmie 2.1. Charakterystyka grupy BCAA ………14 2.2. Zawartość aminokwasów rozgałęzionych w organizmie człowieka i zapotrzebowanie……… 16 2.3. Skutki niedoborowego i nadmiernego spożycia aminokwasów rozgałęzionych……… 18 Rozdział 3 Zastosowanie…
Przeczytaj więcej

 

Warunki glebowe i klimatyczne dla produkcji rolniczej w gminie XYZ

I. Wstęp i cel pracy ………. 8 II. Charakterystyka gminy Przyłęk  2.1. Społeczna i gospodarcza ………. 10 2.2. Zagospodarowania przestrzennego ………. 13 2.3. Produkcji rolniczej ………. 14 2.4. Geologiczna ………. 17 2.5. Klimatyczno-hydrologiczna ………. 19 III. Charakterystyka przyrodnicza gleb użytków rolniczych 3.1. Typy i podtypy gleb ………. 24 3.2. Rodzaje i gatunki gleb ………. 29…
Przeczytaj więcej

 

Rynek artykulów spozywczych z uwzglednieniem zywnosci ekologicznej w rejonie siedleckim

Wstęp………2 Rozdzial I. Przeglad literatury dotyczacej rolnictwa ekologicznego………6 1.1. Rozwój ekologicznych metod produkcji w aspekcie kryzysu rolnictwa intensywnego………6 1.2. Okreslenie rolnictwa ekologicznego………7 1.3. Podloze ideowe rolnictwa Ekologicznego………10 1.4. Jakość zywnosci ekologicznej………11 1.5. Rozwój rolnictwa ekologicznego na swiecie i w Polsce..12 1.6. Uwarunkowania rozwoju ekologicznych metod produkcji zywnosci w Polsce………15 1.7. Wymogi prawne w zakresię zywnosci…
Przeczytaj więcej

 

Wspólna polityka rolna – dostosowanie polskiego rolnictwa do norm Unii Europejskiej.

Wstęp………3 Rozdzial I. Wspólna Polityka Rolna………6 1. Ogólna charakterystyka rolnictwa UE………6 2. Projektowanie i wprowadzenie WPR………8 3. Tworzenie, cele i zakres oraz reforma WPR………10 4. Podstawowe typy rynku rolnego………19 5. Polityka strukturalna w rolnictwie………24 Rozdzial II. Problemy polskiego prawa w zwiazku z dostosowaniem polskiego rolnictwa do norm Unii Europejskich. ………3 1. Dostosowanie polskiego prawa rolnego…
Przeczytaj więcej

 

Zmiany w sektorze mlecznym w Polsce w zwiazku z przystapieniem Polski do UE

Wstęp……. 4 Rozdzial I. Pojecie i znaczenie mleka w zywieniu czlowieka 1.1. Mleko i przetwory mleczne ……. 5 1.2. Znaczenie mleka w zywieniu czlowieka ……. 5 1.3. Spozycie mleka i jego przetworów ……. 7 Rozdzial II. Polskie mleczarstwo w kontekscie przystapienia do Unii Europejskiej 2.1. Jakość mleka a wymagania unijne……. 25 2.2. Glówne zalozenia ‚Strategii…
Przeczytaj więcej

 

Chów bydla w Polsce

1. Wstęp ……….2 2. Znaczenie bydla w gospodarstwie rolnym ……….3 3. Rasy bydla w Polsce 3.1. Rasa nizinna Czarno-Biala ……….4 3.2. Bydlo Rasy Polskiej Czerwonej………. 5 3.3. Bydlo Rasy Nizinnej Czerwono-Bialej ……….6 3.4. Bydlo Simentalskie………. 6 4. Srodowisko dla bydla ……….7 4.1. Pomieszczenia dla bydla………. 8 4.1.1. Obory wolno-wybiegowe………. 9 5. Zywienie bydla………. 14 5.1.…
Przeczytaj więcej

 

Wpływ przejazdów agregatów rolniczych po polu na stan fizyczny gleby.

1. Wstęp i cel pracy 2. Przeglad literatury 2.1. Systemy uprawy roli i roslin 2.2. Sposoby oceny intensywnosci przejazdów agregatów ciagnikowych po polu 2.3. Fizyko-mechaniczne wlasciwosci gleby 3. Obekt badan 4. Program badan 5. Metodyka badan wlasnych 5.1. Metodyka wyznaczania wybranych wlasciwosci gleby 5.2. Metodyka okreslania wskazników oceny intensywnosci przejazdów agregatów ciagnikowych po polu 6.…
Przeczytaj więcej

 

Pasze gospodarcze w zywieniu zwierzat.

Rozdzial I. Charakterystyka wazniejszych pasz………….4 1.1. Rola poszczególnych składników pokarmowych i ich przemiany w organizmie zwierzat 1.2. Wartość pokarmowa pasz 1.3. Podzial i charakterystyka pasz 1.4. Pasze wodniste pochodzenia przemyslowego 1.5. Pasze objetosciowe suche 1.6. Pasze tresciwe 1.7. Przemyslowe mieszanki paszowe 1.8. Pasze tresciwe produkowane w gospodarstwie rolnym 1.9. Produkty uboczne przemyslu rolno – spozywczego…
Przeczytaj więcej

 

Polskie rolnictwo na tle integracji z Unia Europejska.

Wstęp………1 Rozdzial I. Obecna sytuacja 1.1. Polskie rolnictwo ………2 1.2. Polska a UE………8 1.3. Rolnictwo a budżet 2002………10 1.4. Specjalny Program Pomocy Przedakcesyjnej na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich – SAPARD ………12 Rozdzial II. Stanowisko Polski w negocjacjach z UE………16 2.1. Pomoc państwa………20 2.2. Rynki poszczególnych produktów rolnych……….21 2.3. Kwestie weterynaryjne i fitosanitarne………23 2.4.…
Przeczytaj więcej

 

Technologia uprawy ziemniaków

I Wstęp II Cel pracy III Metodyka pracy IV Historia, pochodzenie ziemniaka oraz znaczenie gospodarcze V Charakterystyka botaniczna VI Ogólna charakterystyka gospodarstwa XYZ VII Wymagania siedliskowe, wymagania klimatyczne VIII Nowoczesna technologia uprawy ziemniaka w XYZ VIII.1.Uprawa roli VIII.2.Sadzenie ziemniaków VIII.3.Nawozenie VIII.4.Pielegnacja chemiczna ziemniaka VIII.5.Nawadnianie IX Charakterystyka najwazniejszych odmian uprawianych w XYZ IX.1.Sante IX.2.Karlena IX.3.Felsina IX.4.Fresco…
Przeczytaj więcej

 

Rolnictwo ekologiczne w Polsce i Unii Europejskiej.

Wstęp Rozdzial I. Rolnictwo ekologiczne jako haslo przedmiotowe. 1.1. Definicja rolnictwa ekologicznego jako okreslonego sposobu gospodarowania. 1.2. Funkcje rolnictwa ekologicznego. 1.3. Ustawowa droga do prowadzenia ekologicznej działalności rolniczej w Polsce. Rozdzial II. Podstawy prawne rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej. 2.1. IFOAM 2.2. Podstawowe regulacje prawne w Unii Europejskiej dotyczace rolnictwa ekologicznego. 2.3. Aktualne ustawodawstwo dotyczace…
Przeczytaj więcej

 

Analiza obrotu towaru rolno spozywczego w latach 2006-2007.

Wstęp ………..3 Rozdzial I. Znaczenie handlu zagranicznego w procesię globalizacji 1.1. Rolnictwo polskie i gospodarka zywnosciowa wobec procesów globalizacji ………..4 1.2. Handel zagraniczny produktami rolno-spozywczymi po wejściu Polski do UE ………..8 1.3. Konkurencyjnosc polskiego przemyslu spozywczego na jednolitym rynku europejskim ………..11 1.4. Międzynarodowe prawo handlowe ………..12 Rozdzial II. Dane statystyczne z lat 2006-2007 2.1. Rok…
Przeczytaj więcej

 

Problemy spoleczno-gospodarcze wspólczesnych rolników.

Wstęp ………. 3 Rozdzial I. Proces integracji polskiego rolnictwa z systemem Unii Europejskiej 1.1. Dostosowanie polskiego rolnictwa do stawianych wymogów ………. 5 1.2. Sytuacja rolnictwa po wejściu do Unii Europejskiej ……….12 Rozdzial II. Istota i charakter rolnictwa 2.1. Znaczenie i funkcje rolnictwa ………. 16 2.2. Struktura przestrzenna polskiego rolnictwa ……….19 Rozdzial III. Charakterystyka powiatów: mysliborski,…
Przeczytaj więcej

 

Finansowanie rozwoju obszarów rolnych 2007-2013

Wstęp Rozdzial I Wspólna Polityka Rolna do 2007 roku 1.1. Geneza, cele, zasady i ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej 1.2.Specjalne programy rolne dla nowych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej 1.2.1.Specjalny Program Przedakcesyjnej Pomocy na rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD) 1.2.2. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 1.2.3. Sektorowy Program Operacyjny ‚Restrukturyzacja i modernizacja sektora zywnosciowego oraz rozwój…
Przeczytaj więcej

 

Wykorzystanie instrumentów wspólnej polityki rolnej w rozwoju obszarów wiejskich na terenie gminy XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Metodologia badan 1.1 Przedmiot i cel badan 1.2 Hipotezy glówne 1.3 Teren badan Rozdzial II. Podstawowe zagadnienia dotyczace Wspólnej Polityki Rolnej 2.1 Istota Wspólnej Polityki Rolnej 2.2 Kształtowanie się Wspólnej Polityki Rolnej 2.3 Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej 2.4 Zasady finansowania Wspólnej Polityki Rolnej Rozdzial III. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej 3.1…
Przeczytaj więcej

 

Rynek mleka w latach 2004 – 2007.

Rozdzial 1. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. 1.1. Geneza Wspólnej Polityki Rolnej……… 7 1.2. Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej………9 1.2.1. Cele Wspólnej Polityki Rolnej………9 1.2.2. Zasady Wspólnej Polityki Rolnej……… ……… 10 1.3. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej………11 1.3.1. Rozwój do lat 1968 r……… ………12 1.3.2. Plan Mansholta – 1968………13 1.3.3. Lata 1985 – 1990……… 13…
Przeczytaj więcej

 

Wykorzystanie podloza po uprawie owocników boczniaka ostrygowatego do odbarwiania wodnych roztworów wybranych barwników

1. Streszczenie 2. Wprowadzenie 3. Cel pracy Czesc teoretyczna 4. Boczniak ostrygowaty 4.1. Systematyka 4.2. Wyglad 4.3. Walory konsumpcyjne 4.4. Wartość odzywcza 4.5. Wlasnosci lecznicze 5. Uprawa owocników boczniaka 5.1. Uprawa amatorska 5.2. Uprawa towarowa 5.3. Choroby i ochrona 5.4. Wykorzystanie zuzytego podloza 6. Hodowla grzybni 6.1. Hodowla wglebna (SF) 6.2. Hodowla na podlozu stalym…
Przeczytaj więcej

 

Porównanie plonowania dwóch odmian jeczmienia.

1. Wstęp 2. Przeglad literatury 2.1 Przygotowanie stanowiska 2.2 Dobór odmian 2.3 Przygotowanie materialu siewnego 2.4 Siew jeczmienia 2.5 Nawozenie 2.5.1 Nawozenie fosforem i potasem 2.5.2 Nawozenie azotem 2.5.3 Wapnowanie i nawozenie magnezem 2.5.4 Nawozenie mikroelementami 2.6 Pielegnacja 2.7 Zbiór 3. Cel pracy 4. Metodyka badan 4.1 Charakterystyka terenu badan 4.2 Charakterystyka podmiotu badan 4.3…
Przeczytaj więcej

 

Wpływ nawozenia azotowego na plon jeczmienia jarego.

Wstęp Rozdzial 1 Przeglad literatury 1.1. Charakterystyka jeczmienia 1.1.1. Pochodzenie i historia uprawy jeczmienia 1.2.2. Znaczenie gospodarcze jeczmienia 1.1.3. Wymagania siedliskowe, klimatyczne i inne 1.1.4. Odmiany jeczmienia jarego 1.2. Uprawa jeczmienia 1.2.1. Uprawa roli 1.2.2. Zaopatrzenie roslin w azot 1.2.3. Przygotowanie materialu siewnego, siew i zbiór Rozdzial 2. Cel pracy Rozdzial 3 Metodyka i przedmiot…
Przeczytaj więcej

 

Neuronowa identyfikacja obrazów ultrasonograficznych w wybranych zagadnieniach inzynierii rolniczej program w C

1. Wstęp……… 9 2. Historia i etapy rozwoju …….. 10 3. Biologiczne inspiracje …….. 13 4. Topologie sieci neuronowych…….. 17 4.1. Sieci neuronowe liniowe …….. 18 4.2. Sieci neuronowe nieliniowe …….. 18 Perceptron wielowarstwowy typu MLP …….. 18 Sieci o radialnych funkcjach bazowych RBF…….. 19 Sieci regresyjne typu PNN …….. 20 Sieci Kohonena …….. 21…
Przeczytaj więcej

 

Wspólna polityka rolna -platnosci bezpośrednie i uzupelniajace z perspektywy gospodarstwa rolnego.

Wstęp Rozdzial 1. Wspólna polityka rolna (wpr) 1.1. Rolnictwo i obszary wiejskie w państwach czlonkowskich wspólnoty europejskiej 1.2. Rolnictwo i obszary wiejskie w Polsce Rozdzial 2. Kształtowanie się wspólnej polityki rolnej 2.1. Ewolucja wspólnej polityki rolnej – od wsparcia produkcji do wsparcia producenta i obszarów wiejskich 2.2. Wspólna polityka rolna a interesy narodowe panstw czlonkowskich…
Przeczytaj więcej

 

Projekt modernizacji gospodarstwa specjalizujacego się w produkcji pieczarek.

Wstęp………8 Rozdzial I Produkcja pieczarek w Polsce 1.1. Wartość odzywcza i znaczenie pieczarek w zywieniu czlowieka ………11 1.2. Przemiany w technologii produkcji pieczarek ……… 13 1.3. Czynniki fizyczne i klimatyczne w uprawie pieczarki ……… 15 Rozdzial II Rynki zbytu, wymagania jakosciowe i ceny pieczarek 2.1. Glówne rynki zbytu ……… 18 2.2. Normy dotyczace jakosci pieczarek………20…
Przeczytaj więcej

 

Wpływ glebokosci siewu i nawozenia azotem na plon i jakosc ziarna pszenicy twardej ozimej.

Wstęp………3 Przeglad pismiennictwa………6 Cel badan………12 Rozdzial 1 Metodyka badan………13 Rozdzial 2 Warunki przyrodnicze i agrotechniczne………14 5.1 Lokalizacja badan………14 5.2 Warunki glebowe………15 5.3 Przebieg pogody………15 5.4 Charakterystyka materialu siewnego ………17 5.5 Technika uprawy ………18 Rozdzial 3 Wyniki badan wlasnych………19 6.1 Obserwacje polowe………19 6.1.1 Liczba roslin po wschodach………19 6.1.2 Rozwój fazowy roslin………20 6.1.3 Zachwaszczenie………21 6.1.4 Porazenie roslin…
Przeczytaj więcej

 

Efekty unijnej pomocy dla rolnictwa.

Wstęp………..2 Rozdzial I Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. l.1. Ogólna charakterystyka Wspólnej Polityki Rolnej………..4 l.2. Cele Wspólnej Polityki Rolnej………..5 1.3. Zasady Wspólnej Polityki Rolnej………..6 1.4. Finansowanie i instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej………..7 1.5. Struktura Wspólnej Polityki Rolnej………..12 1.6. Stan polskiej gospodarki zywnosciowej po przystapieniu do Unii Europejskiej………..16 Rozdzial II Rezultat negocjacji akcesyjnych w obszarze rolnictwo 2.1.…
Przeczytaj więcej

 

Wspólna polityka rolna dla młodych rolników.

Wstęp………2 Rozdzial I Polityka rozwoju obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej 1.1. Cele i zasady wspólnej polityki rolnej………5 1.2. Polityka strukturalna w rolnictwie………9 Rozdzial II Przeslanki uzyskania pomocy dla młodych rolników. 2.1. Wymagania wobec młodych rolników do otrzymania dotacji………23 2.2. Kwalifikacje zawodowe mlodego rolnika………28 2.3. Warunki otrzymania dotacji………29 2.4. Zobowiazania mlodego rolnika………33 Rozdzial III…
Przeczytaj więcej

 

Czynniki wpływajace na jakosc wedlin

Wstęp………..2 Rozdzial I Rynek miesny w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. 1.1.Ogólna charakterystyka branzy miesnej………..5 1.2.Sytuacja przemyslu miesnego przed integracja z UE………..7 1.3.Przemysl miesny w obliczu integracji z Unia Europejska………..10 1.4.Konsument na rynku miesa w Polsce i UE………..11 1.5.Branza miesna – stan po integracji z UE………..15 Rozdzial II Jakość wedlin. 2.1. Pojecie jakosci………..19 2.2.…
Przeczytaj więcej

 

Grzyby zasiedlajace ziarniaki pszenicy ozimej w dwóch systemach gospodarowania.

1. Wstęp i cel pracy 2. Przeglad literatury 2.1 Podzial systemów gospodarowania 2.1.1. Charakterystyka rolnictwa ekologicznego 2.1.2. Charakterystyka rolnictwa konwencjonalnego 2.2. Charakterystyka biologiczna pszenicy ozimej 2.3. Choroby przenoszone przez nasiona 2.3.1. Sniec cuchnaca pszenicy 2.3.2. Glownia pylaca pszenicy 2.3.3. Sporysz zbóz i traw 2.3.4. Septorioza plew pszenicy 2.3.5. Fuzarioza klosów 2.4. Grzyby zasiedlajace nasiona 3.…
Przeczytaj więcej

 

Klasyfikacja gruntów ornych.

Wstęp. Rozdzial 1 Pojecie gleby Rozdzial 2 Kompleksy przydatnosci rolniczej gleb Rozdzial 3 Kompleksy glebowo-rolnicze gruntów ornych Rozdzial 4 Uzytkowanie i bonitacja gleb w Polsce Rozdzial 5 Klasyfikacja gruntów ornych. 5.1 Klasa I – gleby orne najlepsze 5.2 Klasa II – gleby orne bardzo dobre 5.3 Klasa III a – gleby orne dobre 5.4 Klasa…
Przeczytaj więcej

 

Klonowanie zwierzat.

Rozdzial 1. Narodzil się klon Rozdzial 2. Trzy sklonowane myszy Rozdzial 3.Lamanie praw Natury Rozdzial 4. Zanim powstala Dolly Rozdzial 5. Droga przed nami  

 

Metody zwalczania grzybowych chorób róz w latach 2007-2008r.

Wstęp, cel pracy………..1 Rozdzial 1. Ogólna charakterystyka grzybów róz. 1.1. Budowa grzybów………..4 1.2. Fizjologia………..5 1.3. Grzyby jako fitopatogeny………..7 1.4. Przebieg choroby (patogeneza)………..8 Rozdzial 2. Charakterystyka najwazniejszych chorób róz wywolanych przez grzyby. 2.1. Maczniak wlasciwy (prawdziwy ) róz. ………..10 2.2. Maczniak rzekomy………..12 2.3. Rdza róz………..15 2.4. Szara plesn………..16 2.5. Werticillioza………..20 2.6. Antraknoza róz………..23 2.7. Czarna plamistosc………..25…
Przeczytaj więcej

 

Monografia Stadniny Koni Golejewko

Wstęp………..8 Rozdzial 1.Historia powstania stadniny………..9 Rozdzial 2.Opis gospodarstwa………..17 Rozdzial 3.Metody wychowu, zywienie i praca hodowlana………..19 Rozdzial 4.Rodziny zenskie i najwybitniejsze ogiery czolowe……….22 Rozdzial 5.Osiagniecia na torach wyscigowych………..29 Spis literatury………..33  

 

Wykorzystanie technik komputerowych w zarządzaniu gospodarstwem rolnym

Wstęp …………2 Rozdzial 1 Ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego 1.1.Definicja gospodarstwa rolnego………… 4 1.2.Typy gospodarstw rolnych………… 8 1.3.Regionalne zróznicowanie gospodarstw rolnych w Polsce …………13 Rozdzial 2 Zarządzanie gospodarstwem rolnym 2.1. Definicja i sposoby zarządzania gospodarstwem rolnym …………19 2.2. Modele zarządzania stosowane w gospodarstwach rolnych …………23 2.3. Podobienstwa i róznice w zarządzaniu gospodarstwem w produkcji roslinnej i…
Przeczytaj więcej

 

Regionalne zróznicowanie trwałych uzytków zielonych w Polsce w ostatnich latach

Rozdzial I. Przeglad literatury 1.1 Pojecie trwałych uzytków zielonych 1.2 Obszar i rozmieszczenie trwałych uzytków zielonych 1.3 Wydajnosc trwałych uzytków zielonych 1.4 Wartość paszy i oplacalnosc produkcji pasz na trwałych uzytkach zielonych 1.5 Znaczenie trwałych uzytków zielonych w srodowisku przyrodniczym 1.6 Zróznicowanie trwałych uzytków zielonych w Polsce porównanie lak i pastwisk w Polsce Rozdzial II.…
Przeczytaj więcej

 

Zywnosc ekologiczna a swiadomosc konsumentów

Wstęp ………2 Rozdzial 1 Cel pracy……… 5 Rozdzial 2 Przeglad literatury 1. Pojecie odzywiania i zywienia ………6 2. Produkcja i spozycie zywnosci ekologicznej w Polsce ………7 3. Zywnosc genetycznie modyfikowana ………15 4. Podstawowe zasady zdrowego zywienia………17 4.1 Kształtowanie nawyków zdrowego zywienia……… 22 4.2 Zrównowazona dieta ………23 4.3 Zapotrzebowanie na energie……… 28 4.4 Wskaznik masy ciala…………
Przeczytaj więcej

 

Rodzaj doradztwa rolniczego w UE i ich charakterystyka

Rozdzial 1. Rozwój Doradztwa rolniczego w Polsce Rozdzial 2. Regulacje Unii Europejskiej w sprawie doradztwa rolniczego Rozdzial 3. Organizacja doradztwa rolniczego w wybranych krajach UE 3.1. Irlandia 3.2. Dania 3.3.Niemcy 3.3.1. Doradztwo oficjalne – panstwowe 3.3.2. Doradztwo oficjalne – organizowane przez izby rolnicze. 3.3.3. Doradztwo w kolach doradczych. 3.3.4. Komercyjne doradztwo prywatne. 3.4. Francja 3.5.…
Przeczytaj więcej

 

Finansowanie koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich ujetej w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Wstęp……….. 1 Rozdzial I Ewolucja Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej oraz jej stan w latach 2007-2013. 1.1. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej w kierunku Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich……….. 5 1.2. Ksztalt Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013………… 11 Rozdzial II Polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowana w Polsce w latach 2007-2013 2.1. Krajowy Plan…
Przeczytaj więcej

 

Fundusze strukturalne w rozwoju rolnictwa

Wstęp………. 4 Rozdzial I Programy operacyjne jako glówne instrumenty realizacji Narodowego Planu Rozwoju. 1.1. Istota i znaczenie programów pomocowych………. 6 1.1.1. Fundusze strukturalne wpływajace na rozwój sektora rolno-spozywczego oraz obszarów wiejskich………. 6 1.1.2. Polityka strukturalna Unii Europejskiej………. 7 1.1.3. Narodowy Plan Rozwoju………. 9 1.2. Glówne zalozenia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Zywnosciowego i…
Przeczytaj więcej

 

Problemy spoleczno ekonomiczne gospodarstw rolnych w Polsce

Wstęp Rozdzial I Pojecia i definicje zwiazane z tytulem opracowania 1.1 Rodzaje gospodarstw rolnych 1.2 Przychody oraz dochody gospodarstw 1.3 Efektywność ekonomiczna gospodarstw Rozdzial II Sytuacja obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce 2.1. Wielofunkcyjnosc obszarów wiejskich 2.2. Źródła utrzymania mieszkańców wsi 2.3. Struktura polskiego rolnictwa 2.4. Analiza dotychczasowego rozwoju eksportu polskiego rolnictwa Rozdzial III Polska…
Przeczytaj więcej

 

Projekt wyposazenia maszynowego obory dla krów

Cel i zakres pracy Wstęp Rozdzial I. Wyposazenie maszynowe gospodarstwa 1.1. Wyposazenie sluzace do dojenia krów 1.2. Wyposazenie sluzace do karmienia krów 1.3. Wyposazenie sluzace do usuwania obornika 1.4. Pozostale wyposazenie maszynowe 1.5. Wymogi co do rozwiazan technicznych zastosowanych w oborze Rozdzial II. Charakterystyka gospodarstwa rolniczego Pana XYZ 2.1. Ogólne informacje o gospodarstwie 2.2. Uzytkowanie…
Przeczytaj więcej

 

Kierunki zmian w rozmiarach i strukturze zatrudnienia w rolnictwie

Wstęp Rozdzial 1. Rola zatrudnienia w gospodarce narodowej 1.1 Pojecie i struktura zatrudnienia 1.1.1. Praca i zatrudnienie – przeglad definicji 1.1.2. Od niewolnictwa do prawnego stosunku pracy – historyczne formy pracy 1.1.3. Struktura zatrudnienia 1.2. Zmiany w rozmiarach zatrudnienia w gospodarce 1.2.1. Zatrudnienie w Polsce do 1989 roku 1.2.2. Polityka spoleczna w latach 1990-2001 1.2.3.…
Przeczytaj więcej

 

Racjonalizacja produkcji w wybranym gospodarstwie rolnym

I. Wstęp i cel pracy……….4 II. Przeglad pismiennictwa……….6 III. Charakterystyka warunków przyrodniczych regionu Mazowsza (agroklimat, pokrywa glebowa, uksztaltowanie terenu, uklad wodny)……….19 IV. Charakterystyka rolniczo-gospodarczej działalności wybranego obiektu……….27 1. Dominujace kierunki produkcji……….27 2. Zywienie bydla……….33 3. Technologie produkcji roslinnej……….35 4. Technologie produkcji zwierzecej……….41 5. Zatrudnienie……….43 6. Wyposazenie techniczne……….46 Podsumowanie……….50 Propozycje zmian……….51 Pismiennictwo……….52 Dokumentacja……….55  

 

Platnosci bezpośrednie jako forma wspierania polskiej wsi przez Unie Europejska

Wstęp………. 3 Rozdzial I Cele i zadania Unii Europejskiej. 1.1. Geneza powstania Unii Europejskiej………. 5 1.2. Funkcjonowanie Wspólnoty………. 8 1.3. Instytucje Unii Europejskiej………. 13 1.4. Wspólna polityka rolna w ramach Unii Europejskiej………. 22 Rozdzial II Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako dystrybutor platnosci bezposrednich. 2.1. Cele i zadania ARiMR……….30 2.2. Programy pomocowe dla rolnictwa ……….…
Przeczytaj więcej

 

Analiza dochodów i wydatków gospodarstw domowych jako podmiotów gospodarczych

Wstęp………4 Rozdzial I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdzial II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych 2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy…
Przeczytaj więcej

 

Wpływ czynników produkcji i zywienia na wydajnosc mleczna krów.

I. Wstęp i cel pracy. II. Przeglad literatury. III. Metodyka badan. IV. Wyniki badan. V. Dyskusja. Wnioski. Literatura. Aneks.  

 

Analiza równomiernosci produkcji mleka i składników odzywczych w okresie roku kalendarzowego w stadach o róznej technoogii chowu

1. Wstęp i cel pracy 2. Przeglad pismiennictwa 3. Material i metody badan 4. Wyniki badan Podsumowanie i wnioski Literatura  

 

Znaczenie zwierzat w gospodarstwach agroturystycznych na przykładzie województwa pomorskiego.

Wstęp. Rozdzial 1 Metodologia badan 1.1 przedmiot i cel badan 1.2 metody i techniki badawcze Rozdzial 2 Agroturyzm w ujęciu teoretycznym 2.1. Turystyka wiejska 2.2. Agroturystyka 2.3. Przemiany rolnictwa i wsi 2.4. Historia turystyki na terenach wiejskich w Polsce i Pomorzu Rozdzial 3 zwierzeta w agroturystyce 3.1. Idea i korzysci wynikajace z obcowania ze zwierzetami.…
Przeczytaj więcej

 

Analiza skupu produktów zwierzecych w latach 2000 – 2008

Wstęp Rozdzial I Znaczenie produktów pochodzenia zwierzecego oraz ich rola w zywieniu czlowieka 1.1. Mleko i produkty pochodne 1.2. Mieso wieprzowe i produkty pochodne 1.3. Mieso wolowe i produkty pochodne Rozdzial II Wielkosc produkcji krajowej mleka i produktów pochodzenia zwierzecego 2.1. Produkcja produktów zwierzecych 2.2. Poglowie zwierzat gospodarskich 2.3. Produkcja zywca rzeznego Rozdzial III Wielkosc…
Przeczytaj więcej

 

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej.

Wstęp Rozdzial 1 Geneza Wspólnej Polityki Rolnej Rozdzial 2 Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej Rozdzial 3 Mechanizmy i instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej Rozdzial 4 Przemiany Wspólnej Polityki Rolnej Rozdzial 5 Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Podsumowanie Spis tabel Pismiennictwo  

 

Wiarygodnosc sprawozdania finansowego w świetle doswiadczen bieglego rewidenta.

Streszczenie …………2 Wstęp …………4 Rozdzial 1. Regulacje prawne, a zawód bieglego rewidenta jako osoba zaufania publicznego. 1.1. Pojecie i istota pracy bieglego rewidenta…………. 5 1.2. Kodeks etyki zawodowej i przepisów prawa, a wiarygodnosc i niezaleznosc bieglych rewidentów oraz ksiegowych………… 10 1.4. Regulacje Krajowych Standardów Rewizji Finansowej………… 19 Rozdzial 2. Wiarygodnosc sporzadzonego sprawozdania finansowego. 2.1. Sprawozdanie…
Przeczytaj więcej