Rolnictwo ekologiczne w Polsce i Unii Europejskiej.


Wstęp

Rozdzial I.
Rolnictwo ekologiczne jako haslo przedmiotowe.

1.1. Definicja rolnictwa ekologicznego jako okreslonego sposobu gospodarowania.
1.2. Funkcje rolnictwa ekologicznego.
1.3. Ustawowa droga do prowadzenia ekologicznej działalności rolniczej w Polsce.

Rozdzial II.
Podstawy prawne rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej.

2.1. IFOAM
2.2. Podstawowe regulacje prawne w Unii Europejskiej dotyczace rolnictwa ekologicznego.
2.3. Aktualne ustawodawstwo dotyczace rolnictwa ekologicznego obowiazujace w UE.

Rozdzial III.
Akty prawne regulujace rolnictwo ekologiczne w Polsce.

3.1. Pierwsze regulacje prawne dotyczace rolnictwa ekologicznego w Polsce.
3.2. Wpływ obecnych przepisów prawnych na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce.

Rozdzial IV.
Konsekwencje nowego prawa i akcesji z UE dla rolnictwa ekologicznego w Polsce.

4.1. Tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.
4.2. Pozostale czynniki wpływajace na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce.
4.3. Rozwój rolnictwa ekologicznego na przykładzie województwa swietokrzyskiego.

Zakończenie
Bibliografia
Zalacznik

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>