Stosunek uczniów gimnazjum do igrzysk olimpijskich, olimpizmu i fair play.

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Przedmiot badan w literaturze 1.1. Zagadnienia terminologiczne ……….5 1.2. Fazy rozwoju igrzysk olimpijskich ……….14 1.3. Pierre de Coubertin – twórca nowozytnych igrzysk ……….16 1.4. Komitety i organizacje olimpijskie ……….17 1.5. Udział polskich sportowców w igrzyskach olimpijskich ……….20 Więcej

Porównanie podstawowej umiejetnosci samoobrony studentów realizujacych ten sam program.

Wstęp……..3 Czesc teoretyczna 1. Geneza sztuk walki ……..4 2. Zagrozenie obywateli w Polsce…….. 6 3. Ustalenia terminologiczne…….. 10 Czesc empiryczna 1. Metodologia badan wlasnych…….. 12 1.1.Zalozenia…….. 12 1.2. Cel badan ……..12 1.3. Hipotezy ……..13 2. Metody badawcze 2.1.Metoda oceny podstawowej Więcej

Ocena wolnoczasowej aktywnosci ruchowej uczniów Liceum Ogólnoksztalcacego w XXX.

Wstęp…………5 Rozdzial I. Charakterystyka aktywnosci ruchowej…………6 1.1. Definicja i znaczenie aktywnosci ruchowej 1.2. Uwarunkowania aktywnosci ruchowej 1.3. Optymalny poziom aktywnosci ruchowej Rozdzial II. Wpływ aktywnosci ruchowej na zdrowie…………16 2.1. Aktywnosc ruchowa jako czynnik zdrowia 2.2. Wpływ aktywnosci ruchowej na uklad Więcej

Pilka reczna

Wstęp………….2 1. Teoretyczne podstawy pracy. 1.1. Ogólna charakterystyka gry w pilke reczna………….3 1.2. Pojecia: technika i taktyka w pilce recznej………….5 1.3. Funkcje pilki recznej………….9 2. Historia pilki recznej w Polsce. 3. Etapy szkolenia w pilce recznej………….13 4. Zabawy i gry Więcej

Problem spozywania alkoholu przez sportowców w opinii zawodników.

Rozdzial I. Zjawisko spozywania alkoholu przez sportowców w literaturze przedmiotu. 1. Definicje oraz próby sklasyfikowania alkoholizmu. 2. Spoleczno – ekonomiczne skutki spozywania alkoholu. 3. Spozywanie alkoholu zagrozeniem dla sportowców. Rozdzial II Metodologia badan wlasnych. 1. Przedmiot i cel badan. 2. Więcej

Analiza i porównanie systemów pilkarskiego szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce oraz w Austrii.

Wstęp Rozdzial I Metodologiczne podstawy pracy 1. Cel pracy i pytania badawcze 2. Material i metody badawcze Rozdzial II Analiza systemu szkolenia pilkarskiego w Polsce 1. Warunki i sciezki rozowju sportowego pilkarzy noznych 2. Organizacyjne i merytoryczne aspekty systemu szkolenia Więcej

Realizacja podstawy programowej z zakresu gimnastyki w szkole podstawowej nr X w XYZ

Wstęp Rozdzial I. Zalozenia metodologiczne badan wlasnych 1.1 Przedmiot i cel badan 1.2 Problemy i hipotezy badawcze 1.3 Pytania badawcze 1.4 Metody i organizacja badan 1.5 Opis srodowiska badawczego Rozdzial II. Tematyka pracy w świetle literatury 2.1. Historyczny zarys gimnastyki Więcej

Aktywnosc fizyczna i zdolnosci wytrzymalosciowe uczniów wybranych szkól ponadgimnazjalnych w XYZ

Wstęp………. 3 Rozdzial I. Tematyka pracy w świetle literatury. 1.1. Definicja i istota aktywnosci i sprawnosci fizycznej………. 5 1.2. Procesy rozwojowe organizmu………. 12 1.3. Uwarunkowania sprawnosci fizycznej……….20 1.4. Typy budowy ciala……….29 Rozdzial II. Czesc metodologiczna badan 2.1. Przedmiot oraz cel Więcej

Analiza porównawcza jakosci pracy gimnazjum w XYZ oraz gimnazjum publicznego nr X w XXX w zakresię kultury fizycznej.

Wstęp Rozdzial I. Jakość pracy szkoly w zakresię kultury fizycznej 1.1. Istota jakosci pracy szkoly w zakresię kultury fizycznej 1.2. Rola nauczyciela wychowania fizycznego 1.3. Uczen w nowym systemie fizycznej edukacji Rozdzial II. Cele, pytania badawcze i hipotezy 2.1. Przedmiot Więcej

Ogólna ocena rozwoju fizycznego dziewcząt w wieku 16-17 lat z Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoly Zawodowej w XYZ.

Wstęp………..4 Cel pracy………..6 Rozdzial 1. Sprawnosc i rozwój fizyczny w świetle literatury 1.1.Badania w literaturze………..7 1.2. Charakterystyka fizycznego rozwoju………..11 1.3. Charakterystyka ogólnej sprawnosci motorycznej………..15 1.4. Charakterystyka wieku dorastania i motorycznego rozwoju………..19 Rozdzial 2.Metodologia badan wlasnych 2.1.Problematyka i hipoteza badawcza………..20 2.2.Metody, Więcej

Ocena efektów treningu zdrowotnego wśród studentów wychowania fizycznego.

Wstęp……….2 Rozdzial I Ogólna charakterystyka treningu sportowego 1.1. Istota i pojecie treningu……….4 1.2. Rodzaje treningu……….7 1.3. Środki treningowe……….14 1.4. Wpływ treningu na wydolnosc fizyczna i miesniowa……….19 1.5. Metody treningowe……….24 Rozdzial II Podstawy metodologiczne badan wlasnych 2.1. Cel i przedmiot badan……….32 Więcej

Aktywne spedzanie wolnego czasu na przykładzie uczestnictwa w amatorskiej lidze siatkówki.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Czas wolny, sposoby jego spedzania 1.1.Definicja czasu wolnego………..5 1.2. Sposoby spedzania wolnego czasu………..6 1.3. Aktywnosc i sprawnosc fizyczna………..10 Rozdzial II. Szczecinska Amatorska Liga Pilki Siatkowej 2.1. Siatkówka, przepisy, zasady gry………..14 2.2. SALPS -poczatki………..18 2.3. Uczestnicy SALPS jako Więcej

Najczesciej spotykane trudnosci w pracy nauczyciela wychowania fizycznego sposoby ich rozwiazywania

Wstęp……….9 Rozdzial 1. Wychowanie fizyczne jako przedmiot szkolny 1.1 Cele i zadania wychowania fizycznego……….11 1.2 Funkcje wychowania fizycznego, wpływ ruchu na organizm……….15 1.3 Organizacja i zalozenie podstawy programowej……….20 Rozdzial 2. Rola nauczyciela wychowania fizycznego w realizacji przedmiotu. 2.1 Pozadane cechy Więcej

Wychowanie fizyczne jako proces promocji zdrowia w szkolach podstawowych

Wstęp…………3 Rozdzial I Promocja zdrowia w literaturze przedmiotu. 1.1. Zdrowie i czynniki je warunkujace…………5 1.2. Zdrowy styl zycia, profilaktyka i determinanty…………8 1.3. Promocja zdrowia oraz edukacja zdrowotna…………11 Rozdzial II Rozwój dzieci w literaturze przedmiotu. 2.1. Definicje rozwoju…………13 2.2. Rozwój fizyczny Więcej

Psychologia sportu stosowana przez sedziów koszykówki w pracy zawodowej

Wstęp………… 4 Rozdzial I. Teoretyczne ujecie psychologii sportu w aspekcie sedziego koszykówki 1.1 Definicja oraz zadania psychologii sportu …………6 1.2 Zagadnienie postaw sedziego wobec psychologii sportu …………8 1.3 Metody z zakresu psychologii sportu stosowane przez sedziów koszykówki …………12 1.4 Odpornosc Więcej

Porównanie wybranych cech motorycznych gimnazjalistów uczeszczajacych do klas o profilu sportowym i ich rówiesników.

Wstęp………..4 Rozdzial I. Motorycznosc czlowieka. 1. Definicje i podzial wlasciwosci motorycznosci………..6 2. Zdolnosci motoryczne – ogólna klasyfikacja i charakterystyka………..9 3. Sprawnosc fizyczna i motoryczna jako efektywne wlasciwosci motorycznosci ………..13 4. Charakterystyka zdolnosci motorycznych mlodziezy………..16 Rozdzial II Pilka siatkowa, a motorycznosc Więcej

Aktywnosc rekreacyjno-sportowa wybranej grupy mlodziezy

Wstęp Rozdzial I Wpływ aktywnosci ruchowej na zdrowie czlowieka 1.1. Podstawowe pojecia i definicje zwiazane z ruchem i aktywnoscia czlowieka 1.2.Wytyczne dla aktywnosci fizycznej Rozdzial II Sprawnosc fizyczna jako przejaw aktywnosci czlowieka 2.1 Sprawnosc fizyczna – charakterystyka i uwarunkowania jej Więcej

Tance swingowe we wspólczesnym swiecie

Wstęp ………2 Rozdzial I Historia tanca……… 5 1.2. Rozwój tanca w XX wieku ………9 1.2. Historia jazzu od ragtime’u do swinga ………11 Rozdzial II Czym jest swing 2.1. Pojecie swingu………. 17 2.2. Rola i funkcje tanca……… 18 Rozdzial III Tance Więcej

Rozwazania nad osobowoscia nauczyciela trenera i próba sprecyzowania idealnego trenera w oparciu o wyniki badan wlasnych.

Wstęp………..4 Rozdzial 1 Osobowosc w literaturze przedmiotu 1.1. Definicja osobowosci………..5 1.2. Teorie osobowosci………..8 1.3. Struktura osobowosci………..20 1.4. Pojecie wlasnego ja. 1.5. Osobowosc i swiat. Rozdzial 2 Osobowosc trenera/ instruktora jako pochodna osobowosci nauczyciela 2.1.Pojecie osobowosci nauczyciela. 2.2.Osobowosc nauczyciela jako czynnik Więcej

Doping w sporcie w świetle danych epidemiologicznych a konsekwencje zdrowotne wynikajace z jego stosowania.

Wstęp……….. 5 Rozdzial I Geneza dopingu 1.1. Definicja dopingu ………..7 1.2. Rodzaje dopingu……….. 9 1.2.a. Doping farmakologiczny……….. 13 1.2.b. Doping fizjologiczny ………..13 1.2.c. Doping genetyczny ………..14 1.3. Konwencja antydopingowa……….. 14 1.4. Cel pracy……….. 15 Rozdzial II Aktualne dane dotyczace stosowania Więcej

Uczestnicy rekreacyjnych zajęć kulturystycznych

Wstęp……….. 4 Cel i zakres pracy……….. 5 Rozdzial 1 Historia kulturystyki. 1.1. Geneza kulturystyki……….. 6 1.2. Kulturystyka wspólczesna……….. 8 Rozdzial 2 Charakterystyka cwiczen kulturystycznych. 2.1. Rozgrzewka, Regeneracja i intensywnosc treningu……….. 13 2.2. Stretching – rozciaganie miesni……….. 16 2.3. Trening miesni Więcej

Ocena barier rekreacji fizycznej na przykładzie mlodziezy

Wstęp………..4 Rozdzial 1. Ogólna charakterystyka barier rekreacji fizycznej 1.1 Definicja i zarys historyczny rekreacji fizycznej ………..8 1.2 Funkcje rekreacji fizycznej ………..15 1.3 Bariery rekreacji fizycznej ………..21 1.4 Opis badan uczestnictwa w rekreacji fizycznej ………..29 Rozdzial 2. Metodologia prowadzonych badan 2.1 Więcej

Wartość kultury fizycznej jako formy spędzania czasu wolnego

Wstęp………..5 Rozdzial I. Zagadnienie kultury fizycznej i czasu wolnego w świetle literatury podmiotu 1.1 Pojecie kultury fizycznej……….. 6 1.2 Aktywnosc fizyczna, jako sposób wykorzystania czasu wolnego ………..15 1.3 Czas wolny- pojecia, definicje………… 21 1.4 Wpływ czasu wolnego na aktywnosc fizyczna Więcej

Aktywnosc fizyczna i jakosc zycia kobiet po mastektomii.

Wstęp Rozdzial I. Rozwój naturalny choroby nowotworowej 1.1 Choroba nowotworowa 1.2 Rak piersi 1.2.1 Anatomia piersi 1.2.2 Epidemiologia 2.3. Czynniki ryzyka Rozdzial II. Jakość zycia i adaptacja kobiet po mastektomii 2.1 Jakość zycia w medycynie – rozwazania ogólne 2.2 Krytyczne Więcej

Analiza dzialan techniczno-taktycznych zapasników w stylu klasycznym wśród zawodników wieku 16-17 lat – na przykładzie

Wstęp ………… 4 Rozdzial 1. Przeglad literatury w podjetej tematyce badan 1.1. Charakterystyka zapasów w stylu wolnym i klasycznym oraz zapasów kobiet………… 6 1.2. Przygotowanie techniczno-taktyczne zapasników …………12 1.3. Analiza tresci walki sportowej w zapasach…………. 20 1.4. Przebieg i organizacja Więcej

Wpływ masy ciala na aktywnosc fizyczna w wieku gimnazjalnym

Wstęp Rozdzial I Rola aktywnosci fizycznej w prawidlowym funkcjonowaniu organizmu 1.1. Aktywnosc fizyczna w świetle literatury przedmiotu 1.2. Formy aktywnosci fizycznej 1.3. Rozwój fizyczny w wieku gimnazjalnym 1.4. Odzywianie i wskaznik BMI a sprawnosc fizyczna młodzieży gimnazjalnej Rozdzial II Metodologia Więcej

Warunki realizacji zajęć z wychowania fizycznego w powiecie piaseczynskim

Wstęp………4 Rozdzial I Podstawy teoretyczne realizacji zajęć wychowania fizycznego 1.1. Zalozenia programowe wychowania fizycznego……… 6 1.2. Kompetencje współczesnego nauczyciela wychowania fizycznego……… 12 1.3. Efektywność lekcji wychowania fizycznego ………15 1.4. Innowacyjne formy realizacji programu wychowania fizycznego ………17 Rozdzial II Metodologia badan Więcej

Znaczenie pływania dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży.

Wstęp……… 4 Rozdzial 1. Plywanie jako forma aktywnosci ruchowej. 1.1. Historia plywania ……… 7 1.2. Metody nauczania plywania w Polsce……… 12 1.3. Geneza i rozwój plywania sportowego……… 14 1.4. Techniki plywania……… 18 Rozdzial 2. Aktywnosc ruchowa dzieci w srodowisku wodnym. Więcej

Zumba jako nowoczesna forma rekreacji

Wstęp Rozdzial I. Istota tanca 1.1 Historia tanca oraz rola tanca w życiu czlowieka 1.2 Taniec jako forma kształtowania zdrowia. Rozdzial II. Omówienie pojęćaerobik i fitness 2.1 Fitness 2.2 Aerobik Rozdzial III Zumba jako forma fitness 3.1 Definicja Zumby 3.2 Więcej

Dodatkowe zajecia ruchowe, a sprawnosc fizyczna młodzieży w wieku gimnazjalnym

Wykaz skrótów ………..3 Wstęp………..4 Rozdzial I. Szkolne kola i kluby sportowe oraz wspólzawodnictwo sportowe uczniów. 1.1.Szkolne Zwiazki Sportowe………..5 1.2.Gimnazjalne kluby i kola w szkolach oraz miejska infrastruktura sportowa………..14 1.3.Aktywnosc fizyczna………..23 1.4.Rózne formy uczestnictwa w kulturze fizycznej………..26 1.5. Wspólzawodnictwo sportowe uczniów Więcej

Wykorzystywanie zabaw i gier ruchowych w treningach pilki noznej.

Wstęp. Rozdzial 1 Przeglad literatury. 1. Zespolowe gry sportowe – pilka nozna. 1.1. Rys historyczny dyscypliny. 1.2. Zmiany w przepisach gry. 2. Miejsce zabaw i gier kopnych w zajeciach dzieci i mlodziezy. 2.1. Gry i zabawy ruchowe w zajeciach dzieci Więcej

Działalność uczniowskich klubów sportowych w powiecie tomaszowskim.

Wstęp Rozdzial I Uczniowskie kluby sportowe w literaturze przedmiotu 1.1.Podstawy prawne działania Uczniowskich Klubów Sportowych 1.2. Tryb postępowania i wymagania zwiazane z zalozeniem Uczniowskiego Klubu Sportowego Rozdzial II Rola trenera w zakresię rozwoju dziecka uczestniczacego w zajeciach Uczniowskiego Klubu Sportowego Więcej

Doping we współczesnym sporcie.

Wstęp. Rozdział I 1. Problem dopingu w sporcie……….. 5 2. Doping w sporcie – historyczny rys……….. 8 Rozdział II 3. Klasyczne środki dopingu – Środki pobudzające (stymulanty)……….. 30 – Narkotyczne środki przeciwbólowe ………..30 – Steroidy anaboliczno-androgenne (anaboliki)………..31 – Beta-andrenolityki (beta-blokery)……….. Więcej

Aktywnosc fizyczna wśród gimnazjalistów ze srodowiska miejskiego i wiejskiego.

Wstęp ………. 3 Rozdzial Aktywnosc fizyczna ucznia w czasię wolnym. 1.1. Aktywnosc fizyczna w kategorii pojeciowej i jej funkcje ………. 5 1.2. Czas wolny młodzieży gimnazjalnej ……….13 1.3. Zajecia pozaszkolne młodzieży gimnazjalnej ……….24 1.4. Zdrowotna rola aktywnosci fizycznej ……….29 1.5. Więcej

Wady postawy i ból kregoslupca u sportowców.

Wstęp……….. 2 Rozdzial I. Kregoslup, jako centralna jednostka funkcjonalna 1.1 Biomechanika kregoslupa ………..3 1.2 Dolegliwosci bólowe kregoslupa……….. 7 1.3 Dolegliwosci bólowe kregoslupa, a dzialalnosc sportowa ………..10 Rozdzial II. Bóle kregoslupa i wady postawy u sportowców 2.1 Ból kregoslupa u sportowców Więcej

Geneza i powody stosowania dopingu w sporcie.

Wstęp …………3 Rozdzial I. Zagadnienie dopingu w ujęciu teoretycznym 1.1 Doping – zarys historyczny………… 5 1.2 Definicja pojecia doping …………12 Rozdzial II. Charakterystyka środków dopingujacych 2.1 Środki i metody dopingu oraz ich wpływ na zdrowie czlowieka………… 17 2.2 Metody dopingu Więcej

Formy aktywnosci fizycznej ze szczególnym uwzglednieniem plywania dzieci klas IV-VI Szkoly Podstawowej XYZ

I. Wstęp 1. Streszczenie 2. Przeglad pismiennictwa 3. Rozwój sprawnosci fizycznej dzieci 4. Istota aktywnosci fizycznej dzieci i mlodziezy 5. Rola rodziny i szkoly w rozwoju aktywnosci fizycznej dzieci 6. Plywanie, jako forma aktywnosci fizycznej II. Cel badan III. Metodologia Więcej

Aktywnosc ruchowa wśród studentów Wyzszej Szkoly Bankowej we Wroclawiu.

1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie do problematyki badawczej …………2 1.2. Cele badan………… 3 2. Metodologia badan. 2.1. Metody badawcze………… 4 2.2 Organizacja i przebieg badan………… 9 3. Aktywnosc ruchowa. 3.1. Pojecie „aktywnosc ruchowa- ustalenia terminologiczne…………11 3.2. Czynniki warunkujace aktywnosc ruchowa………… 13 Więcej

Problemy finansowe polskich pilkarzy.

Rozdzial 1 Historia polskiej pilki noznej 1.1. Poczatki footballu na ziemiach polskich …………5 1.2. Organizowanie polskiego pilkarstwa w poczatkach XX w……….6 1.3. Debiut reprezentacji Polski w MS………..7 Rozdzial II Biografie polskich pilkarzy. 2.1. Stanislaw Andrzej Terlecki …………9 2.2. Slawomir Rutka Więcej

Modele wychowania sportowców w Polsce i w Chinach. Analiza wybranych wypowiedzi medialnych, dziel filmowych i literatury naukowej

Rozdzial 1. Powstanie i przemiany koncepcji wychowania fizycznego 1.1. Sport w prehistorii jako element przetrwania 1.2. Kultura fizyczna w antycznej Grecji i Rzymie 1.3. Profesjonalizacja sportu Rozdzial 2. Wychowanie sportowców w dzisiejszej kulturze 2.1 Sport we wspólczesnej kulturze 2.2 Wzór Więcej

Poziom i struktura koordynacyjnych zdolnosci motorycznych osób trenujacych aikido na róznych poziomach zaawansowania sportowego.

Wstęp. Rozdzial 1. Charakterystyka aikido w świetle literatury 1.1. Specyfika aikido i jego miejsce w sztukach walki. 1.2. Charakterystyka treningu sportowego w aikido. 1.3. Wiodace KZM w wybranych sztukach i sportach walki. Rozdzial 2. Zalozenie metodologiczne pracy 2.1. Uzasadnienie tematu, Więcej

Gra w pilke nozna, jako forma aktywnosci rekreacyjnej u dzieci i jej wpływ na rozwój sprawnosci fizycznej.

Streszczenie Wstęp 1. Cele pracy i pytania badawcze 2. Metody badawcze 2.1. Charakterystyka grupy badawczej 2.2. Metody i techniki badan 2.3. Organizacja i przebieg badan 3. Czas wolny a aktywnosc rekreacyjna 3.1 Definicja czasu wolnego 3.2. Definicja rekreacji oraz jej Więcej

Podejmowanie aktywnosci fizycznej przez mlodziez na zajeciach wychowania fizycznego

Wstęp…………4 Rozdzial I Aktywnosc fizyczna dzieci i młodzieży w ujęciu teoretycznym 1.1. Charakterystyka rozwoju dzieci i mlodziezy…………6 1.2. Postawy dzieci i młodzieży wobec aktywnosci fizycznej…………12 1.3. Rola wychowania fizycznego w rozwoju dzieci i mlodziezy…………22 1.4. Uwarunkowania procesu wychowania fizycznego…………28 1.5. Więcej

Analiza wykorzystania środków z funduszy unijnych na inwestycje w gminie miejsko – wiejskiej XYZ.

Wstęp………5 Rozdział I. Gmina i jej zadania w strukturze samorządu terytorialnego 1.1. Pojęcie i charakterystyka samorządu terytorialnego ………7 1.2. Zadania samorządu terytorialnego………11 1.3. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego………15 1.4. Zadania gminy ………18 Rozdział II. Gmina miejsko wiejska XYZ jako Więcej

Działalność otwartych funduszy emerytalnych w Polsce na przykładzie OFE XYZ

Wstęp……….5 Rozdzial 1. Ogólna charakterystyka ubezpieczen spolecznych. 1.1. Podstawowe pojecia zwiazane z ubezpieczeniem……….7 1.2. Ubezpieczenia społeczne a ubezpieczenia gospodarcze……….11 1.3. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego……….14 Rozdzial 2. System emerytalny w Polsce. 2.1. System emerytalny przed i po reformie……….23 2.2. Więcej

Prawne aspekty pierwszego filaru Unii Europejskiej

<strong <br Wykaz skrótów……… 3<br Wstęp ………4<br <brRozdzial I.<br Geneza Unii Europejskiej 6<br <brRozdzial II.<br Traktaty jako podstawa wspólnot <br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1. Europejska Wspólnota Wegla i Stali ………10<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2. Europejska Wspólnota Gospodarcza i Wspólnota Energii Atomowej ………12<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.3. Traktaty modyfikujace ………16<br Więcej

Euro jako waluta Unii Europejskiej.

<strong <br Wykaz wazniejszych skrótów……… 3<br <br Wstęp……… 4<br Rozdzial I <br Euro jako pieniadz <br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Pojecie pieniadza ……… 6<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2. Nazwa wspólnego pieniadza unijnego ……… 7<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3. Banknoty euro ……… 8<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4. Monety euro ……… 18<br <br<strong Rozdzial Więcej

Od idei do powstania Unii Europejskiej. Przebieg procesu integracji europejskiej.

<strong <br <br1. Spis tresci………. 3<br <br2. Wstęp………. 4<br <br3. Cel i zakres pracy……….5<br <br4. Geneza integracji europejskiej………. 6<br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.1 Europa jako wspólnota- ujecie historyczne ……….6<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.2 Idee integracyjne w XIX wieku ……….8<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.2.1 Podejmowane próby tworzenia stowarzyszen integracyjnych………. 11<br Więcej

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w województwie XYZ w latach 2004-2010.

<strong <br Wstęp<br Cel, przedmiot, zakres i metodyka pracy<br <brRozdzial 1.<br Fundusze strukturalne, jako instrument realizacji regionalnej polityki strukturalnej Unii Europejskiej w latach 2004-2010<br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Regionalna polityki strukturalna Unii Europejskiej<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1.1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania funduszy strukturalnych UE<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Implementacja Polskiej Więcej

Wyspecjalizowane instytucje ochrony prawa w Unii Europejskiej.

<strong <br Wstęp<br <brRozdzial 1.<br Rozwój współpracy policyjnej i sadowej<br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Geneza wspólpracy, ewolucja uprawnien i struktur<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2. Grupa TREVI<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3. System Schengen<br <strong<brRozdzial 2.<br Unijne instytucje ochrony prawa<br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1. Polityka UE w obszarze spraw wewnetrznych<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2. Wyspecjalizowane instytucje<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2.1. Więcej