Ogólna ocena rozwoju fizycznego dziewcząt w wieku 16-17 lat z Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoly Zawodowej w XYZ.

Wstęp………..4

Cel pracy………..6

Rozdzial 1.
Sprawnosc i rozwój fizyczny w świetle literatury

1.1.Badania w literaturze………..7
1.2. Charakterystyka fizycznego rozwoju………..11
1.3. Charakterystyka ogólnej sprawnosci motorycznej………..15
1.4. Charakterystyka wieku dorastania i motorycznego rozwoju………..19


Rozdzial 2.
Metodologia badan wlasnych

2.1.Problematyka i hipoteza badawcza………..20
2.2.Metody, techniki i narzedzia badawcze………..21
2.3.Organizacja i przebieg badan………..30


Rozdzial 3.
Wyniki i ich omówienie

3.1.Poziom rozwoju fizycznego badanych dziewcząt………..31
3.2.Poziom rozwoju sprawnosci motorycznej badanych dziewcząt………..34


Podsumowanie i wnioski………..41
Pismiennictwo………..42
Aneks………..44

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>