Kategoria: Turystyka, Agroturystyka

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.

Agroturystyka jako forma i szansa aktywizacji terenów wiejskich

Wstęp Rozdzial 1 Pojecie agroturystyki 1.1 Turystyka wiejska z agroturystyka 1.2 Formy turystyki alternatywnej i jej rozwój 1.3 Aspekty prawne agroturystyki Rozdzial 2. Agroturystyka jako forma wielofunkcyjnego rozwoju wsi 2.1 Ogólne czynniki prowadzenia działalności agroturystycznej 2.2 Rola doradztwa w przygotowaniu przedsiewziec agroturystycznych 2.3 Szanse i ograniczenia rozwoju agroturystyki 2.3.1 Szanse rozwoju agroturystyki 2.3.2 Ograniczenia rozwoju…
Przeczytaj więcej

Szanse i perspektywy rozwoju turystyki w Europie Srodkowej i Wschodniej.

Wstęp……….2 Rozdzial 1. 1.1. Turystyka – zagadnienia ogólne i troche historii………6 1.2. Czynniki rozwoju turystyki………12 1.2.1. Czas wolny a turystyka………12 Rozdzial 2. Rozwój turystyki w świetle globalnej integracji systemów informacyjnych………17 2.1. Istota i dynamika rozwoju turystyki i przemyslu turystycznego………17 2.2. Struktury funkcjonalne i instytucjonalne przemyslu turystycznego………19 2.3. Strategia rozwoju turystyki………22 Rozdzial 3. Turystyka do roku…
Przeczytaj więcej

Walory turystyczne Kaszub.

Wstęp Rozdzial I Polozenie i zarys historyczny 1.1. Historia Kaszub 1.2. Zasieg i polozenie geograficzne 1.3. Rys historyczny Rozdzial II Krainy geograficzne Kaszub 2.1. Pojezierze Kaszubskie 2.2 Szwajcaria Kaszubska 2.3 Ziemia Koscierska 2.4. Ziemia Chojnicka i Zaborska 2.5. Wybrzeze Slowinskie Rozdzial III Perspektywy rozwoju Kaszub 3.1. Dzis i jutro regionu Kaszubskiego 3.2. Warunki rozwoju regionu…
Przeczytaj więcej

Muzeum Auschwitz-Birkenau jako miejsce docelowe turystyki edukacyjnej.

Wstęp………3 Rozdzial I Zalozenia metodoligiczne badan 1.1. Przedmiot i cel badan………5 1.2. Problem badawczy i hipotezy………6 1.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………8 Rozdzial II Problem w literaturze 2.1. Charakterystyka podstawowych pojec………11 2.2. Turystyka edukacyjna dzieci i młodzieży szkolnej………18 2.3. Wycieczka jako forma realizacji programów szkolnych………21 2.4. Rola muzeum w dydaktyce………26 Rozdzial III Charakterystayka omawianego obiektu…
Przeczytaj więcej

Wykorzystanie walorów krajoznawczo-turystycznych w strategii rozwoju turystyki na Pogórzu Przemyskim

Wstęp…….5 Rozdzial I Rys historyczny Pogórza Przemyskiego…….7 Rozdzial II Charakterystyka Pogórza Przemyskiego…….18 1.1.Polozenie fizjograficzne …….18 1.2.Budowa geologiczna …….19 1.3.Klimat i siec wodna…….21 1.4.Szata roslinna i swiat zwierzat …….23 2.Charakterystyka walorów krajobrazowych …….26 2.1. Parki krajobrazowe…….26 2.2.Rezerwaty przyrody …….29 2.3.Obszary chronionego krajobrazu …….36 2.4.Pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne i uzytki ekologiczne Pogórza …….37 3.Charakterystyka wybranych miejscowosci Pogórza…
Przeczytaj więcej

Czynniki przyrodnicze i ekonomiczne warunkujace rozwój turystyki kajakowej w Polsce.

Wprowadzenie Rozdzial 1. Znaczenie i istota turystyki aktywnej i kwalifikowanej w zyciu współczesnego czlowieka 1. Aktywny wypoczynek produktem zachodniej cywilizacji 2. Turystka kwalifikowana i turystyka aktywna 3. Turystyka kajakowa jako przyklad aktywnego wypoczynku Rozdzial 2. Czynniki korzystne i negatywne wpływajace na obecny poziom kajakarstwa w Polsce 1. Czynniki sprzyjajace rozwojowi turystyki kajakowej 1.1. Polskie rzeki…
Przeczytaj więcej

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym – analiza szczególowa programu szkolenia

Wstęp……….2 1. Analiza uwarunkowan prawnych wprowadzenia certyfikatów kompetencji zawodowych. Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu……….5 1.1 Warunki przystapienia do egzaminu 1.2 Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu 1.3 Sposób przechowywania protokolów z przeprowadzonych egzaminów oraz przeprowadzenia rejestru wydawanych certyfikatów kompetencji zawodowych 2. Szczególowa analiza programu szkolenia……….8 2.1 Program szkolenia w zakresię Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przewoznika drogowego obejmuje…
Przeczytaj więcej

Czynniki kształtujące rozwój turystyki na Pojezierzu Drawskim.

Wstęp i cel pracy…………3 Rozdzial I. 1. Rys historyczny miasta………… 6 2. Warunki srodowiska geograficznego badanego obszaru …………8 2.1. Polozenie geograficzne miasta i gminy………… 8 2.2. Budowa geologiczna …………12 2.3. Rzezba terenu………… 13 2.4. Wody …………14 2.5. Klimat………… 16 2.6. Gleby …………17 2.7. Surowce mineralne …………18 2.8. Szata roslinna i swiat zwierzecy …………19 Rozdzial II.…
Przeczytaj więcej

Walory turystyczne lasów województwa lubuskiego.

Wstęp Rozdzial I Znaczenie lasów w turystyce 1.1. Pojecie lasów 1.2. Lasy w Polsce 1.3. Wyznacznie terenów lesnych pod wypoczynek 1.4. Formy turystyki i wypoczynku na terenach lesnych Rozdzial II Lasy województwa lubuskiego ich walory i funkcje 2.1. Polozenie oraz powieszchnie zajmowane przez lasy na ternie woj. lubuskiego 2.2. Krainy przyrodniczo-lesne 2.3. Zasoby atrakcji turystycznych…
Przeczytaj więcej

Projekt rowerowego szklaku turystycznego po obiektach historycznych w gminie XYZ

Wstęp………4 Rozdzial 1. Opis obszaru na którym bedzie przebiegal szlak. Fizjografia Gminy ………5 2.1. Dostepnosc komunikacyjna Gminy……… 6 2.2. Krótki opis krajobrazu Gminy ………7 2.3. Osobliwosci flory i fauny ………9 2.4. Warunki hydrologiczne……… 9 2.4.1. Rzeki………10 2.4.2. Jeziora………10 2.4.3. Wody podziemne ………10 2.5. Warunki klimatyczne ………11 2.6 Rys historyczny Gminy……… 12 Rozdzial 2. Obiekty historyczne…
Przeczytaj więcej

Znaczenie turystyki dla rozwoju obszaru pogranicza polsko-ukrainskiego.

Wstęp………5 Rozdzial I Uwarunkowania współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy 1. Uwarunkowania historyczne współpracy polsko-ukrainskiej………8 2. Niepodleglosc Ukrainy w perspektywie europejskiej i swiatowej………12 3. Rola i uwarunkowania współpracy transgranicznej………15 4. Podstawy prawne współpracy transgranicznej………19 5. Euroregiony jako forma organizacyjna wspólpracy………28 Rozdzial II Rola i znaczenie granicy polsko-ukrainskiej dla współpracy gospodarczej 1. Granica polsko-ukrainska jako wschodnia granica…
Przeczytaj więcej

Atrakcyjność turystyczna wybranych zamków w Polsce.

Wstęp ………..4 Rozdzial I. Historia i opis wybranych zamków w Polsce 1.1. Zamek w Bolkowie……….. 5 1.2. Zamek Chojnik……….. 10 1.3. Zamek w Niedzicy ………..12 1.4. Zamek w Ogrodziencu 16 1.5. Zamek w Pieskowej Skale ……….. 21 1.6. Zamek w Szamotulach ……….. 24 1.7. Zamek Krzyztopór w Ujezdzie ………..27 Rozdzial II. Atrakcyjność legend zamkowych 2.1.…
Przeczytaj więcej

Przyszłość turystyki w Unii Europejskiej.

Wstęp………4 Rozdzial I. Znaczenie turystyki we Wspólnocie Europejskiej………5 1. Specyfika sektora turystycznego 1.1 Produkt turystyczny 1.2. Uslugi turystyczne 1.3. Formy turystyki 2. Statystyka i trendy 2.1. Trendy glówne oraz znaczenie w gospodarce 2.2. Zmiany demograficzne i przyszla ewolucja branzy Rozdzial II. Nowa koncepcja turystyki europejskiej………35 1. Proces ‚Turyzm i Zatrudnienie’ 1.1. Podnoszenie jakosci usług turystycznych…
Przeczytaj więcej

Dwory i pałace ziemi jarocinskiej.

Wstęp………3 Rozdzial I. Ziemianstwo na ziemi jarocinskiej w XIX i XX wieku ………5 Rozdzial II. Dwory i pałace ziemianstwa polskiego w XIX i XX wieku………31 Rozdzial III. Dwory i pałace ziemianstwa niemieckiego w XIX i XX wieku………78 Rozdzial IV. Źródła wiedzy o palacach, dworach i ziemianstwie. Bibliografia regionalna – wybór………112 Rozdzial V. Wspólczesne funkcje i…
Przeczytaj więcej

Ekonomiczne znaczenie turystyki.

Wstęp Rozdzial I. Znaczenie przemyslu turystycznego s skali globalnej 1.1 Przychody z turystyki na swiecie 1.2 Procent zatrudnionych w sektorze turystycznym na swiecie 1.3 Kraje o znaczacej roli przemyslu turystycznego 1.4 Top Tourism Earners, Top Tourism Spenders, Top Five Tourism Destinations 1.5 Lista najwiekszych graczy (Key Players) 1.5.1 Sieci hotelowe 1.5.2 Tour – operatorzy 1.5.3…
Przeczytaj więcej

Rozwój turystyki na przykładzie gminy XYZ.

Wstęp……… 5 Rozdzial I. Zagadnienia teoretyczne z zakresu turystyki 1.1. Pojecie turystyki ……… 7 1.2. Czynniki kształtujące turystyke……… 9 1.3. Rola turystyki ……… 15 1.4. Podzial turystyki ……… 24 1.5. Definicja turyzmu ……… 29 1.6. Charakterystyka ruchu turystycznego ……… 31 Rozdzial II. Charakterystyka gminy XYZ 2.1. Powstanie i polozenie Gminy ……… 34 2.2. Walory turystyczne…
Przeczytaj więcej

Edukacyjne walory turystyczne regionów Hiszpanii.

Wstęp ………1 Rozdzial I. Aspekty teoretyczne turystyki 1. Podstawowe pojecia turysty i turystyki……… 3 2. Wiodace regiony turystyczne na Swiecie……… 10 3. Miedzynarodowy ruch turystyczny……… 14 Rozdzial II. Turystyczne regiony Hiszpanii 1. Ogólna charakterystyka Hiszpanii……… 19 1.1 Informacje ogólne ………19 1.2 Historia……… 22 1.3 Gospodarka ………23 1.4 Kultura ………24 1.5 Kuchnia hiszpanska ………24 1.6 Turystyka…
Przeczytaj więcej

Stan i perspektywy rozwoju turystyki kwalifikowanej w regionie XYZ na Mazurach.

Wstęp……….4 Rozdzial I. Polozenie badanego obszaru – jego rozmiary i dostepnosc komunikacyjna 1.1. Polozenie obszaru ……….5 1.2. Ludnosc ……….7 1.3. Dostepnosc komunikacyjna………. 10 Rozdzial II. Charakterystyka srodowiska geograficznego 2.1. Uksztaltowanie powierzchni………. 12 2.2. Stosunki wodne………. 16 2.3. Klimat………. 17 2.4. Flora i fauna………. 19 Rozdzial III. Walory naturalne i antropogeniczne 3.1. Walory naturalne………. 27 3.2.…
Przeczytaj więcej

Jakość usług agroturystycznych w wybranych gospodarstwach gminy XYZ.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Agroturystyka jako forma usług turystycznych 1.1. Agroturystyka jako forma wypoczynku ……….5 1.2. Usluga turystyczna jako produkt………. 9 1.2.1. Pojecie usługi turystycznej ……….9 1.2.2. Cechy usług turystycznych ……….15 Rozdzial II. Charakterystyka gminy XYZ 2.1. Historia gminy, polozenie, powierzchnia, demografia ……….20 2.1.1. Historia gminy ……….20 2.1.2. Polozenie ……….21 2.2.3. Powierzchnia ……….22 2.2.4. Demografia………. 23…
Przeczytaj więcej

Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji w XYZ w powiecie zywieckim.

Wstęp …………. 1 Rozdzial I. XYZ i jej walory turystyczne 1.1. Informacje wstepne o XYZ…………. 3 1.2. Historia XYZ …………. 5 1.3. Atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna w XYZ…………. 7 Rozdzial II. Zagadnienia teoretyczne zwiazane z turystyka i rekreacja 2.1. Turystyka – definicje i klasyfikacje…………. 16 2.2. Rekreacja jako forma aktywnosci …………. 23 Rozdzial III. Perspektywy…
Przeczytaj więcej

Turystyka przyjazdowa do Polski na tle uwarunkowan międzynarodowego ruchu osobowego w Unii Europejskiej

Wstęp ………..3 Rozdzial I. Miedzynarodowy ruch osobowy w kontekscie zjawiska turystyki 1.1. Istota miedzynarodowego przeplywu osób……….. 5 1.2. Czynniki sprzyjajace rozwojowi turystyki……….. 15 1.3. Warunki rozwoju turystyki………..17 1.3.1. Warunki naturalne ………..17 1.3.2. Warunki polityczne ………..21 1.3.3. Warunki spoleczno-ekonomiczne ………..23 1.4. Rodzaje ruchu turystycznego……….. 25 Rozdzial II. Wspólnoty europejskie a miedzynarodowy ruch osobowy 2.1. Działalność Unii…
Przeczytaj więcej

Perspektywy rozwoju turystyki na obszarze Nadlesnictwa XYZ.

Wstęp Cel pracy Rozdzial I. Teoretyczne zagadnienia turystyki 1.1 Istota, funkcje i podzial turystyki 1.2 Uwarunkowanie rozwoju turystyki 1.3 Dobra turystyczne i walory turystyczne 1.4 Infrastruktura turystyczna 1.5 Znaczenie zabytków dla rozwoju turystyki Rozdzial II. Walory turystyczne Nadlesnictwa XYZ 2.1 Rys historyczny Nadlesnictwa XYZ 2.2 Diagnoza i analiza strategiczna masywów lesnych Nadlesnictwa XYZ 2.3 Walory…
Przeczytaj więcej

Rozwój sektora turystyki aktywnej i przyjaznej srodowisku w powiecie gdanskim w latach 2004-2008.

Wstęp ………..5 Rozdzial I. Turystyka jako czynnik lokalnego rozwoju gospodarczego 1. Pojecie turystyki i ruchu turystycznego……….. 7 1.1 Znaczenie turystyki dla gospodarki w świetle statystyk ……….. 7 2. Miejsce turystyki w gospodarce swiata ……….. 13 2.1 Turystyka – podstawowe wskazniki……….. 13 2.2 Turystyka zrównowazona jako alternatywa turystyki masowej ……….. 17 2.3 Ekoturystyka jako podstawa koncepcji…
Przeczytaj więcej

Walory turystyczne Slowacji ze szczególnym uwzglednieniem Bratyslawy i Koszyc.

Wstęp ………….. 3 Rozdzial I. Slowacja – kraj tysiaca zamków. Wiadomosci ogólne 1.1. Ogólna charakterystyka regionu ………….. 7 1.2. Zarys historyczny ………….. 13 Rozdzial II. Charakterystyka wybranych miast Slowacji 2.1. Bratyslawa ………….. 17 2.1.1. Historia miasta ………….. 18 2.1.2. Walory antropogeniczne …………..20 2.1.3. Walory przyrodnicze ………….. 29 2.1.4. Zagospodarowanie turystyczne i dostepnosc komunikacyjna………….. 33 2.2.…
Przeczytaj więcej

Jerozolima – miasto trzech religii.

Wstęp……..3 Rozdzial I Dzieje Jerozolimy. 1.1. Historia miasta…….4 1.2. Jerozolima w czasach nowozytnych……..12 Rozdzial II Jerozolima – swiete miasto trzech religii. 2.1. Miasto Judaizmu……..17 2.2. Miasto Chrzescijanstwa…….23 2.3. Miasto Islamu……..24 Rozdzial III Jerozolima – walory turystyczne. 3.1. Dzielnica muzulmanska…….28 3.2. Dzielnica Zydowska……..33 3.3. Dzielnica Ormianska…….35 3.4. Dzielnica chrzescijanska……..43 3.5. Obrzeza Jerozolimy…….45 Zakończenie……..48 Bibliografia…….49 Spis fotografii…….51

Ocena bazy gastronomiczno – noclegowej wsi XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Ogólna charakterystyka badanego terenu 1.1Polozenie geograficzne 1.2 Ludnosc 1.3 Historia terenu 1.4 Zasoby przyrody Rozdzial II. Antropogeniczne cechy terenu 2.1 Walory antropogeniczne Rozdzial III. Zagospodarowanie turystyczne regionu 3.1 Baza noclegowa 3.2 Baza gastronomiczna 3.2. Baza Komunikacyjna 3.2.1 Transport samochodowy 3.2.2 Transport morski 3.2.3 Transport kolejowy 3.2.4 Transport lotniczy 3.3 Infrastruktura okoloturystyczna –…
Przeczytaj więcej

Charakterystyka Gminy Czernichów

1. Polozenie………2 2. Walory turystyczne………3 2.1. Walory przyrodnicze………3 2.2. Historia Gminy Czernichów………11 2.3. Walory antropogeniczne………14

Zagospodarowanie turystyczne gminy XYZ(w województwie slaskim)

Rozdzial I Lokalizacja gminy – w odniesieniu do podzialu Polski na regiony geograficzne, naturalnych form terenu, szlaków komunikacyjnych Rozdzial II Charakterystyka przyrodnicza gminy 1. Budowa geologiczna 2. Uksztaltowanie terenu 3. Wody powierzchniowe 4. Klimat a. Opady – suma, rozklad w ciagu roku b. Temperatura powietrza – minimalna, maksymalna, srednia, rozklad temperatur w ciagu roku, ilosc…
Przeczytaj więcej

Preferencje wyjazdowe turystów niemieckich.

Wstęp…………….6 Rozdzial 1 Charakterystyka państwa niemieckiego i sylwetka obywatela Niemiec jako turysty 1. Informacje ogólne………………8 1.1. Geografia, ludnosc i system polityczny………8 1.2. Gospodarka i sytuacja ekonomiczna……..10 1. Konsument produktu turystycznego w społeczenstwie niemieckim……12 1.1. Demografia i spoleczenstwo, zagadnienie imigracji………..12 1.2. Styl zycia……………16 Rozdzial 2 Wybrane zagadnienia branzy turystycznej Niemiec……….18 1. Zwiazki, organizacje i instytucje zwiazane…
Przeczytaj więcej

Turystyka kwalifikowana w Wielkopolsce – stan i perspektywy rozwoju na przykładzie jezdziectwa

Wstęp………3 Rozdzial 1. Turystyka kfalifikowana jako oram spedzania czasu wolnego 1.1 Ogólne pojecia………5 1.2 Rys historyczny turystyki kwalifikowanej w Polsce………10 1.3 Turystyka kwalifikowana w liczbach………14 1.4 Imprezy turystyki kwalifikowanej………17 1.5 Formy turystyki kwalifikowanej………21 Rozdzial 2. Charakterystyka Wielkopolski jako regionu turystycznego 2.1 Polozenie i ogólne informacje o regionie………28 2.2 Infrastruktura turystyczna………29 2.3 Szlaki i trasy turystyczne………38…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie przedsiebiorstwem turystycznym na przykładzie XYZ.

Wstęp………5 Rozdzial I. Podstawy zarządzania i marketingu w przedsiębiorstwach turystycznych. 1. Geneza, istota i funkcje zarządzania ………7 2. Struktura organizacji i jej relacje z otoczeniem……… 25 3. Nowoczesne metody zarządzania w przedsiębiorstwach turystycznych……… 27 4. Marketing w działalności firmy turystycznej………31 5. Produkt turystyczny i jego struktura………36 6. Promocja jako narzedzie marketingu……… 38 Rozdzial II. Charakterystyka…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym na przykładzie powiatu XYZ.

Wstęp………4 Rozdzial I Zarządzanie agroturystyka w świetle literatury problemu. 1.1. Agroturystyka i jej cechy………5 1.2. Znaczenia zarządzania agroturystyka………11 1.3. Mechanizmy i ekonomika gospodarstwa agroturystycznych………21 Rozdzial II Obiekty agroturystyczne w powiecie grajewskim. 2.1. Walory turystyczne powiatu grajewskiego………29 2.2. Rozmieszczenie kwater agroturystycznych………38 2.3. Oferta i promocja gospodarstw agroturystycznych w powiecie grajewskim………46 Rozdzial III Zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym wybranych…
Przeczytaj więcej

Wyjazdy Polaków do Egiptu. Sezonowosc wyjazdów.

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka srodowiska geograficznego 1.1 Historia Egiptu 1.2 Polozenie geograficzne państwa 1.3 Srodowisko naturalne 1.4 Budowa geologiczna i rozwój rzezby terenu 1.5 Uwarunkowania klimatyczno – hydrologiczne 1.6 Swiat roslinny i zwierzecy Rozdzial II Atrakcyjność kulturowa Egiptu 2.1 Pojecie atrakcji turystycznych 2.2 Najczesciej odwiedzane miejsca 2.3 Tradycje i obyczaje Rozdzial III Analiza, ocena i…
Przeczytaj więcej

Analiza możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej, wellness i spa w Polsce na przykładzie hotelu spa XYZ.

Wstęp Rozdzial I Miejsce turystyki uzdrowiskowej wellness i Spa we wspólczesnej turystyce 1.1 . Istota turystyki uzdrowiskowej wellness i Spa……….5 1.2 Osrodki uzdrowiskowe wellness i Spa, a rozwój turystyki……….16 1.3 Znaczenie uzdrowisk i ośrodków wellness i Spa dla polskiej gospodarki turystycznej……….22 Rozdzial II Tendencje we wspólczesnej turystyce uzdrowiskowej wellness i Spa 2.1 Produkty i formy…
Przeczytaj więcej

Zagraniczne imprezy sylwestrowe w ofercie wybranych biur turystycznych.

Wstęp, Cel pracy……….4 Rozdzial I Biuro podrózy 1.1.Definicja biura podrózy ……….6 1.2.Podstawy prawne działalności biur podrózy ……….11 1.3. Obowiazki biur podrózy………. 18 Rozdzial II Produkt turystyczny 2.1. Definicja i koncepcja produktu turystycznego ……….21 2.2. Zasady i techniki programowania produktu turystycznego. ……….23 Rozdzial III Działalność biur podrózy w Polsce 3.1.Rozmieszczenie podmiotów turystycznych w Polsce. 3.2. Popyt…
Przeczytaj więcej

Zabytki Sakralne Tarnowa.

Wstęp Cel i zakres pracy 1. Historia Tarnowa 2. Bazylika Mniejsza (Katedra) 2.1 Historia Katedry 2.2 Plac Katedralny i otoczenie bazyliki 2.3 Wnetrze Bazyliki 2.3.1 Przedsionek Poludniowy 2.3.2. Nawa poludniowa 2.3.3 Pomniki Nagrobne 2.3.4 Epitafia 2.3.4 Kruchta pod wieza 2.3.5 Nawa Glówna 2.3.6 Prezbiterium 2.3.7 Nawa Pólnocna 2.3.8 Przedsionek pólnocny 2.3.9 Podziemia i skarbiec 3.…
Przeczytaj więcej

Turystyka motocyklowa forma turystyki kwalifikowanej.

Wprowadzenie……….3 I Rozdzial Miejsce turystyki motocyklowej w turystyce 1.1. Definicje turystyki, turysty oraz turystyki kwalifikowanej……….4 1.2. Pojecie turystyki motorowej……….9 1.3. Historia i rozwój motocykla……….11 1.4 Typy motocykli……….21 II Rozdzial Organizacja turystyki w Polsce 2.1. Struktury i organizacje turystyki motocyklowej w Polsce……….31 2.2. Zloty i rajdy a turystyka indywidualna……….42 2.3. Targi, bazary i gieldy motocyklowe……….51 2.4…
Przeczytaj więcej

Atrakcyjność turystyczna powiatu XYZ dla potrzeb turystyki rowerowej.

Wstęp ……… 3 Rozdzial I. Teoretyczne podstawy problematyki badan 1.1. Definicja i elementy skladowe atrakcyjnosci turystyczny……… 5 1.2. Rola i zadania samorzadów lokalnych w kontekscie rozwoju turystyki w regionie……… 10 1.3. Turystyka rowerowa jako forma turystyki alternatywnej i kwalifikowanej……… 13 1.3.1. Definicje i rodzaje turystyki alternatywnej i kwalifikowanej……… 13 1.3.2. Rower jako atrakcyjny srodek lokomocji…………
Przeczytaj więcej

Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w Gminie XYZ.

Wstęp………4 Rozdzial I Pojecie i znaczenie agroturystyki. 1.1. Rys historyczny i definicja agroturystyki………7 1.2. Agroturystyka w Polsce i na Swiecie. 1.2.1. Agroturystyka na Swiecie………12 1.2.2. Agroturystyka w Polsce………13 1.3. Marketing i promocja w agroturystyce………17 1.4.Programy pomocowe, preferencyjne kredyty, instytucje wspierajace samorzady lokalne.22 Rozdzial II Glówne uwarunkowania rozwoju agroturystyki. 2.1.Czynniki warunkujace rozwój agroturystyki. 2.2.1. Czynniki niezalezne…
Przeczytaj więcej

Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w gminie oraz sposoby jej finansowania (na przykładzie Miasta i Gminy XYZ).

Wstęp………5 Rozdzial I Pojecie i znaczenie agroturystyki. 1.1.Rys historyczny i definicja agroturystyki………8 1.2.Agroturystyka w Polsce i na Swiecie. 1.2.1.Agroturystyka na Swiecie………12 1.2.2.Agroturystyka w Polsce………13 1.3.Marketing w agroturystyce………18 Rozdzial II Wybrane źródła finansowania agroturystyki. 2.1.Kredyty bankowe ………21 2.1.1 Preferencyjne………22 2.1.2.Inwestycyjne………24 2.2.Mikrokredyty na pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza na terenach wiejskich………26 2.3.Programy wspomagajace finansowanie agroturystyki ………28 2.3.1.Program mikropozyczek………34 2.3.2.…
Przeczytaj więcej

Wpływ walorów przyrodniczych i historycznych Kazimierza Dolnego na rozwój bazy hotelowej i noclegowej.

Wstęp……….. 3 Rozdzial I. Walory naturalne i historia Kazimierza Dolnego. 1.1. Historia i terazniejszosc ……….. 6 1.2. Dziedzictwo kulturowe miejscowosci ……….. 17 1.3. Warunki naturalne i srodowiskowe ……….. 20 Rozdzial II. Wykorzystanie i zagospodarowanie turystyczne Kazimierza Dolnego 2.1. Zabytki sakralne i swieckie ……….. 24 2.2. Atrakcje turystyczne Kazimierza Dolnego ……….. 37 Rozdzial III. Stan i…
Przeczytaj więcej

Walory krajoznawczo – turystyczne miejscowosci XYZ

Wstęp……….4 Rozdzial I Ogólna charakterystyka miejscowosci 1.1 Geneza nazwy xyz……….6 1.2 Polozenie geograficzne i administracyjne miejscowosci……….7 1.3 Srodowisko geograficzne……….8 1.4 Lokacja miasta i jego herb……….11 1.5 Rys historyczny……….13 1.6 Rzemioslo……….22 1.7 Placówki uzytecznosci publicznej……….23 1.8.Tradycje religijne i obrzedy ludowe charakterystyczne dla xyz……….25 1.9.Znane osobistosci xyz……….28 Rozdzial II Walory krajoznawcze xyz 2.1 Walory krajoznawcze wystepujace na…
Przeczytaj więcej

Możliwościpromocji walorów turystycznych dolin rzecznych na przykładzie Parku Krajobrazowego XYZ

1. Wstęp 2. Srodowisko geograficzne Parku Krajobrazowego ‚XYZ’ 2.1. Polozenie 2.2. Charakterystyka obszaru 2.3. Infrastruktura spoleczno – gospodarcza 2.4. Srodowisko przyrodnicze 2.4.1. Flora 2.4.2. Fauna 3. Turystyka w regionie 4. Działania promocyjne i ich znaczenie dla zwiększenia atrakcyjnosci turystycznej obszaru 4.1. Pojecie, rola i struktura promocji 4.2. Reklama turystyczna 4.3. Propaganda turystyczna i promocja uzupelniajaca…
Przeczytaj więcej

Zagroda wiejska jako punkt muzealny w regionie

Wstęp Rozdzial I. Zarys historyczny muzealnictwa skansenowskiego. Rozdzial II. Zagroda jako przyklad zwartej ilustracji kultury ludowej regionu. 1. Zagroda – reprezentant kultury ludowej ‚zatrzymanej w czasie’ 2. Polozenie i lokalizacja zagrody a) ‚ulicówka’ b) ‚szeregówka’ c) wies o nieregularnym ukladzie d) zagrody samotnicze 3. Rodzaje, wielkosc i typy zagród 4. Ozdobne detale w architekturze wiejskiej…
Przeczytaj więcej

Sanktuaria w Polsce jako produkt w turystyce na przykładzie Jasnej Góry i Lichenia.

Wstęp………4 Wprowadzenie w problematyke badawcza………4 Cel i zakres pracy (teza)………5 Metoda pracy………6 Literatura z przedmiotu i materialy zródlowe………6 Rozdzial I Sanktuaria miejsca kultu i pielgrzymek 1.1. Czym sa sanktuaria i jaka pelnia role?………8 1.2. Wybrane sanktuaria – polozenie, geneza powstania i historii………14 1.2.1. Polozenie geograficzne, lokalizacja Sanktuarium Jasnogórskiego………14 1.2.2. Geneza powstania i historia Sanktuarium Jasnogórskiego………16…
Przeczytaj więcej

Analiza bazy noclegowej w województwie malopolskim.

Wstęp Rozdzial 1. Metodologia pracy 1.1. Cel i zakres pracy 1.2. Material i metodyka pracy 1.3. Definicje – przeglad Rozdzial 2. Obecny stan bazy noclegowej wybranego regionu 2.1. Struktura, wielkosc oraz zmiany bazy noclegowej wybranego województwa (regionu) na przestrzeni lat oraz porównanie z innymi województwami 2.2. Wykorzystanie miejsc noclegowych w wybranym województwie (regionie) oraz ich…
Przeczytaj więcej

Imprezy maratonskie jako element realizacji strategii rozwoju miast w Polsce.

Wstęp 5 Rozdzial 1. Strategie rozwoju wielkich miast 1.1. Podmiot i przedmiot strategii rozwoju……….. 7 1.1.1. Miasto jako funkcjonalno-przestrzenny uklad osadniczy……….. 7 1.1.2. Funkcje miasta……….. 9 1.1.3. Podmiot i przedmiot strategii……….. 10 1.2. Charakterystyka strategii rozwoju miast……….. 12 1.2.1. Strategia rozwoju miasta jako szczególny rodzaj strategii……….. 12 1.2.2. Cele wdrazania strategii rozwoju miasta……….. 13 1.2.3.…
Przeczytaj więcej

Baza gastronomiczna w centrum Krakowa. Ocena możliwości zaspokojenia potrzeb turystów.

Wstęp Rozdzial I Baza gastronomiczna jako produkt turystyczny 1. Istota i cechy produktu turystycznego………. 5 2 .Struktura produktu turystycznego ……….10 3. Wiadomosci wstepne o gastronomii ……….17 4.Gastronomia jako produkt turystyczny 23 5.Cechy gastronomii, które sluza zaspakajaniu potrzeb turystów………. 25 Rozdzial II. Charakterystyka bazy gastronomicznej Krakowa 1.Tabelaryczne ujecie analizy ruchu turystycznego w Krakowie ……….29 2. Rodzaje…
Przeczytaj więcej

Zainteresowania turystyczne młodzieży gimnazjalnej w XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I Turystyka, jej istota i formy 1.1. Pochodzenie pojecia oraz istota turystyki………4 1.2. Pojecie turystyki wedlug róznych autorów………4 1.3. Aspekty zjawiska turystyki………5 1.4. Formy turystyki………5 1.4.1. Turystyka krajoznawcza………5 1.4.2. Turystyka kwalifikowana………5 1.4.3. Turystyka weekendowa………6 1.4.4. Turystyka zdrowotna………6 1.4.5. Turystyka etniczna………6 1.4.6. Turystyka morska………6 1.5. Cele i funkcje turystyki ………7 1.6. Potrzeby i motywacje…
Przeczytaj więcej

Obiekty noclegowe jako element zagospodarowania Miasta i Gminy XYZ.

Rozdzial 1. Wstęp 1.1. Cele pracy 1.2. Przedmiot, podmiot pracy ……….5 1.3. Podmiot badan w świetle literatury………. 6 1.3.1. Pojecia stosowane w hotelarstwie ……….6 1.3.2. Klasyfikacja i kategoryzacja bazy noclegowej………. 8 1.4. Metody pracy ……….10 1.5. Materialy zródlowe i przeglad literatury ……….11 Rozdzial 2. Lokalizacja i rozwój miasta i gminy XYZ 2.1. Polozenie administracyjne ……….13…
Przeczytaj więcej