Kategoria: Turystyka, Agroturystyka

Prace z dziedziny Turystyka . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Walory turystyczne Kaszub. 4.31/5 (16)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Polozenie i zarys historyczny 1.1. Historia Kaszub 1.2. Zasieg i polozenie geograficzne 1.3. Rys historyczny Rozdział II Krainy geograficzne Kaszub 2.1. Pojezierze Kaszubskie 2.2 Szwajcaria Kaszubska 2.3 Ziemia Koscierska 2.4. Ziemia Chojnicka i Zaborska 2.5. Wybrzeze Slowinskie…

Wykorzystanie walorów krajoznawczo-turystycznych w strategii rozwoju turystyki na Pogórzu Przemyskim 4.77/5 (56)

Przez administrator

Wstęp…….5 Rozdział I Rys historyczny Pogórza Przemyskiego…….7 Rozdział II Charakterystyka Pogórza Przemyskiego…….18 1.1.Polozenie fizjograficzne …….18 1.2.Budowa geologiczna …….19 1.3.Klimat i siec wodna…….21 1.4.Szata roslinna i swiat zwierzat …….23 2.Charakterystyka walorów krajobrazowych …….26 2.1. Parki krajobrazowe…….26 2.2.Rezerwaty przyrody …….29 2.3.Obszary chronionego…

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym – analiza szczególowa programu szkolenia 4.35/5 (20)

Przez administrator

Wstęp……….2 1. Analiza uwarunkowan prawnych wprowadzenia certyfikatów kompetencji zawodowych. Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu……….5 1.1 Warunki przystapienia do egzaminu 1.2 Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu 1.3 Sposób przechowywania protokolów z przeprowadzonych egzaminów oraz przeprowadzenia rejestru wydawanych certyfikatów kompetencji zawodowych 2.…

Znaczenie turystyki dla rozwoju obszaru pogranicza polsko-ukrainskiego. 4.44/5 (18)

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Uwarunkowania współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy 1. Uwarunkowania historyczne współpracy polsko-ukrainskiej………8 2. Niepodleglosc Ukrainy w perspektywie europejskiej i swiatowej………12 3. Rola i uwarunkowania współpracy transgranicznej………15 4. Podstawy prawne współpracy transgranicznej………19 5. Euroregiony jako forma organizacyjna wspólpracy………28 Rozdział…

Przyszłość turystyki w Unii Europejskiej. 4.21/5 (19)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Znaczenie turystyki we Wspólnocie Europejskiej………5 1. Specyfika sektora turystycznego 1.1 Produkt turystyczny 1.2. Uslugi turystyczne 1.3. Formy turystyki 2. Statystyka i trendy 2.1. Trendy glówne oraz znaczenie w gospodarce 2.2. Zmiany demograficzne i przyszla ewolucja branzy Rozdział…

Dwory i pałace ziemi jarocinskiej. 4.35/5 (26)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Ziemianstwo na ziemi jarocinskiej w XIX i XX wieku ………5 Rozdział II. Dwory i pałace ziemianstwa polskiego w XIX i XX wieku………31 Rozdział III. Dwory i pałace ziemianstwa niemieckiego w XIX i XX wieku………78 Rozdział IV. Źródła…

Ekonomiczne znaczenie turystyki. 4.41/5 (17)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Znaczenie przemyslu turystycznego s skali globalnej 1.1 Przychody z turystyki na swiecie 1.2 Procent zatrudnionych w sektorze turystycznym na swiecie 1.3 Kraje o znaczacej roli przemyslu turystycznego 1.4 Top Tourism Earners, Top Tourism Spenders, Top Five Tourism…

Rozwój turystyki na przykładzie gminy XYZ. 4.38/5 (26)

Przez administrator

Wstęp……… 5 Rozdział I. Zagadnienia teoretyczne z zakresu turystyki 1.1. Pojęcie turystyki ……… 7 1.2. Czynniki kształtujące turystyke……… 9 1.3. Rola turystyki ……… 15 1.4. Podzial turystyki ……… 24 1.5. Definicja turyzmu ……… 29 1.6. Charakterystyka ruchu turystycznego ……… 31…

Edukacyjne walory turystyczne regionów Hiszpanii. 4.27/5 (15)

Przez administrator

Wstęp ………1 Rozdział I. Aspekty teoretyczne turystyki 1. Podstawowe pojęcia turysty i turystyki……… 3 2. Wiodace regiony turystyczne na Swiecie……… 10 3. Miedzynarodowy ruch turystyczny……… 14 Rozdział II. Turystyczne regiony Hiszpanii 1. Ogólna charakterystyka Hiszpanii……… 19 1.1 Informacje ogólne ………19…

Stan i perspektywy rozwoju turystyki kwalifikowanej w regionie XYZ na Mazurach. 4.24/5 (21)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Polozenie badanego obszaru – jego rozmiary i dostepnosc komunikacyjna 1.1. Polozenie obszaru ……….5 1.2. Ludnosc ……….7 1.3. Dostepnosc komunikacyjna………. 10 Rozdział II. Charakterystyka srodowiska geograficznego 2.1. Uksztaltowanie powierzchni………. 12 2.2. Stosunki wodne………. 16 2.3. Klimat………. 17 2.4.…

Turystyka przyjazdowa do Polski na tle uwarunkowan międzynarodowego ruchu osobowego w Unii Europejskiej 4.31/5 (29)

Przez administrator

Wstęp ………..3 Rozdział I. Miedzynarodowy ruch osobowy w kontekscie zjawiska turystyki 1.1. Istota miedzynarodowego przeplywu osób……….. 5 1.2. Czynniki sprzyjajace rozwojowi turystyki……….. 15 1.3. Warunki rozwoju turystyki………..17 1.3.1. Warunki naturalne ………..17 1.3.2. Warunki polityczne ………..21 1.3.3. Warunki spoleczno-ekonomiczne ………..23 1.4.…