Kategoria: Turystyka, Agroturystyka

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Agroturystyka jako forma i szansa aktywizacji terenów wiejskich

Wstęp Rozdzial 1 Pojecie agroturystyki 1.1 Turystyka wiejska z agroturystyka 1.2 Formy turystyki alternatywnej i jej rozwój 1.3 Aspekty prawne agroturystyki Rozdzial 2. Agroturystyka jako forma wielofunkcyjnego rozwoju wsi 2.1 Ogólne czynniki prowadzenia działalności agroturystycznej 2.2 Rola doradztwa w przygotowaniu przedsiewziec agroturystycznych 2.3 Szanse i ograniczenia rozwoju agroturystyki 2.3.1 Szanse rozwoju agroturystyki 2.3.2 Ograniczenia rozwoju…
Przeczytaj więcej

Szanse i perspektywy rozwoju turystyki w Europie Srodkowej i Wschodniej.

Wstęp……….2 Rozdzial 1. 1.1. Turystyka – zagadnienia ogólne i troche historii………6 1.2. Czynniki rozwoju turystyki………12 1.2.1. Czas wolny a turystyka………12 Rozdzial 2. Rozwój turystyki w świetle globalnej integracji systemów informacyjnych………17 2.1. Istota i dynamika rozwoju turystyki i przemyslu turystycznego………17 2.2. Struktury funkcjonalne i instytucjonalne przemyslu turystycznego………19 2.3. Strategia rozwoju turystyki………22 Rozdzial 3. Turystyka do roku…
Przeczytaj więcej

Walory turystyczne Kaszub.

Wstęp Rozdzial I Polozenie i zarys historyczny 1.1. Historia Kaszub 1.2. Zasieg i polozenie geograficzne 1.3. Rys historyczny Rozdzial II Krainy geograficzne Kaszub 2.1. Pojezierze Kaszubskie 2.2 Szwajcaria Kaszubska 2.3 Ziemia Koscierska 2.4. Ziemia Chojnicka i Zaborska 2.5. Wybrzeze Slowinskie Rozdzial III Perspektywy rozwoju Kaszub 3.1. Dzis i jutro regionu Kaszubskiego 3.2. Warunki rozwoju regionu…
Przeczytaj więcej

Muzeum Auschwitz-Birkenau jako miejsce docelowe turystyki edukacyjnej.

Wstęp………3 Rozdzial I Zalozenia metodoligiczne badan 1.1. Przedmiot i cel badan………5 1.2. Problem badawczy i hipotezy………6 1.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………8 Rozdzial II Problem w literaturze 2.1. Charakterystyka podstawowych pojec………11 2.2. Turystyka edukacyjna dzieci i młodzieży szkolnej………18 2.3. Wycieczka jako forma realizacji programów szkolnych………21 2.4. Rola muzeum w dydaktyce………26 Rozdzial III Charakterystayka omawianego obiektu…
Przeczytaj więcej

Wykorzystanie walorów krajoznawczo-turystycznych w strategii rozwoju turystyki na Pogórzu Przemyskim

Wstęp…….5 Rozdzial I Rys historyczny Pogórza Przemyskiego…….7 Rozdzial II Charakterystyka Pogórza Przemyskiego…….18 1.1.Polozenie fizjograficzne …….18 1.2.Budowa geologiczna …….19 1.3.Klimat i siec wodna…….21 1.4.Szata roslinna i swiat zwierzat …….23 2.Charakterystyka walorów krajobrazowych …….26 2.1. Parki krajobrazowe…….26 2.2.Rezerwaty przyrody …….29 2.3.Obszary chronionego krajobrazu …….36 2.4.Pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne i uzytki ekologiczne Pogórza …….37 3.Charakterystyka wybranych miejscowosci Pogórza…
Przeczytaj więcej

Czynniki przyrodnicze i ekonomiczne warunkujace rozwój turystyki kajakowej w Polsce.

Wprowadzenie Rozdzial 1. Znaczenie i istota turystyki aktywnej i kwalifikowanej w zyciu współczesnego czlowieka 1. Aktywny wypoczynek produktem zachodniej cywilizacji 2. Turystka kwalifikowana i turystyka aktywna 3. Turystyka kajakowa jako przyklad aktywnego wypoczynku Rozdzial 2. Czynniki korzystne i negatywne wpływajace na obecny poziom kajakarstwa w Polsce 1. Czynniki sprzyjajace rozwojowi turystyki kajakowej 1.1. Polskie rzeki…
Przeczytaj więcej

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym – analiza szczególowa programu szkolenia

Wstęp……….2 1. Analiza uwarunkowan prawnych wprowadzenia certyfikatów kompetencji zawodowych. Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu……….5 1.1 Warunki przystapienia do egzaminu 1.2 Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu 1.3 Sposób przechowywania protokolów z przeprowadzonych egzaminów oraz przeprowadzenia rejestru wydawanych certyfikatów kompetencji zawodowych 2. Szczególowa analiza programu szkolenia……….8 2.1 Program szkolenia w zakresię Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przewoznika drogowego obejmuje…
Przeczytaj więcej

Czynniki kształtujące rozwój turystyki na Pojezierzu Drawskim.

Wstęp i cel pracy…………3 Rozdzial I. 1. Rys historyczny miasta………… 6 2. Warunki srodowiska geograficznego badanego obszaru …………8 2.1. Polozenie geograficzne miasta i gminy………… 8 2.2. Budowa geologiczna …………12 2.3. Rzezba terenu………… 13 2.4. Wody …………14 2.5. Klimat………… 16 2.6. Gleby …………17 2.7. Surowce mineralne …………18 2.8. Szata roslinna i swiat zwierzecy …………19 Rozdzial II.…
Przeczytaj więcej

Walory turystyczne lasów województwa lubuskiego.

Wstęp Rozdzial I Znaczenie lasów w turystyce 1.1. Pojecie lasów 1.2. Lasy w Polsce 1.3. Wyznacznie terenów lesnych pod wypoczynek 1.4. Formy turystyki i wypoczynku na terenach lesnych Rozdzial II Lasy województwa lubuskiego ich walory i funkcje 2.1. Polozenie oraz powieszchnie zajmowane przez lasy na ternie woj. lubuskiego 2.2. Krainy przyrodniczo-lesne 2.3. Zasoby atrakcji turystycznych…
Przeczytaj więcej

Projekt rowerowego szklaku turystycznego po obiektach historycznych w gminie XYZ

Wstęp………4 Rozdzial 1. Opis obszaru na którym bedzie przebiegal szlak. Fizjografia Gminy ………5 2.1. Dostepnosc komunikacyjna Gminy……… 6 2.2. Krótki opis krajobrazu Gminy ………7 2.3. Osobliwosci flory i fauny ………9 2.4. Warunki hydrologiczne……… 9 2.4.1. Rzeki………10 2.4.2. Jeziora………10 2.4.3. Wody podziemne ………10 2.5. Warunki klimatyczne ………11 2.6 Rys historyczny Gminy……… 12 Rozdzial 2. Obiekty historyczne…
Przeczytaj więcej

Znaczenie turystyki dla rozwoju obszaru pogranicza polsko-ukrainskiego.

Wstęp………5 Rozdzial I Uwarunkowania współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy 1. Uwarunkowania historyczne współpracy polsko-ukrainskiej………8 2. Niepodleglosc Ukrainy w perspektywie europejskiej i swiatowej………12 3. Rola i uwarunkowania współpracy transgranicznej………15 4. Podstawy prawne współpracy transgranicznej………19 5. Euroregiony jako forma organizacyjna wspólpracy………28 Rozdzial II Rola i znaczenie granicy polsko-ukrainskiej dla współpracy gospodarczej 1. Granica polsko-ukrainska jako wschodnia granica…
Przeczytaj więcej

Atrakcyjność turystyczna wybranych zamków w Polsce.

Wstęp ………..4 Rozdzial I. Historia i opis wybranych zamków w Polsce 1.1. Zamek w Bolkowie……….. 5 1.2. Zamek Chojnik……….. 10 1.3. Zamek w Niedzicy ………..12 1.4. Zamek w Ogrodziencu 16 1.5. Zamek w Pieskowej Skale ……….. 21 1.6. Zamek w Szamotulach ……….. 24 1.7. Zamek Krzyztopór w Ujezdzie ………..27 Rozdzial II. Atrakcyjność legend zamkowych 2.1.…
Przeczytaj więcej

Przyszłość turystyki w Unii Europejskiej.

Wstęp………4 Rozdzial I. Znaczenie turystyki we Wspólnocie Europejskiej………5 1. Specyfika sektora turystycznego 1.1 Produkt turystyczny 1.2. Uslugi turystyczne 1.3. Formy turystyki 2. Statystyka i trendy 2.1. Trendy glówne oraz znaczenie w gospodarce 2.2. Zmiany demograficzne i przyszla ewolucja branzy Rozdzial II. Nowa koncepcja turystyki europejskiej………35 1. Proces ‚Turyzm i Zatrudnienie’ 1.1. Podnoszenie jakosci usług turystycznych…
Przeczytaj więcej

Dwory i pałace ziemi jarocinskiej.

Wstęp………3 Rozdzial I. Ziemianstwo na ziemi jarocinskiej w XIX i XX wieku ………5 Rozdzial II. Dwory i pałace ziemianstwa polskiego w XIX i XX wieku………31 Rozdzial III. Dwory i pałace ziemianstwa niemieckiego w XIX i XX wieku………78 Rozdzial IV. Źródła wiedzy o palacach, dworach i ziemianstwie. Bibliografia regionalna – wybór………112 Rozdzial V. Wspólczesne funkcje i…
Przeczytaj więcej

Ekonomiczne znaczenie turystyki.

Wstęp Rozdzial I. Znaczenie przemyslu turystycznego s skali globalnej 1.1 Przychody z turystyki na swiecie 1.2 Procent zatrudnionych w sektorze turystycznym na swiecie 1.3 Kraje o znaczacej roli przemyslu turystycznego 1.4 Top Tourism Earners, Top Tourism Spenders, Top Five Tourism Destinations 1.5 Lista najwiekszych graczy (Key Players) 1.5.1 Sieci hotelowe 1.5.2 Tour – operatorzy 1.5.3…
Przeczytaj więcej

Rozwój turystyki na przykładzie gminy XYZ.

Wstęp……… 5 Rozdzial I. Zagadnienia teoretyczne z zakresu turystyki 1.1. Pojecie turystyki ……… 7 1.2. Czynniki kształtujące turystyke……… 9 1.3. Rola turystyki ……… 15 1.4. Podzial turystyki ……… 24 1.5. Definicja turyzmu ……… 29 1.6. Charakterystyka ruchu turystycznego ……… 31 Rozdzial II. Charakterystyka gminy XYZ 2.1. Powstanie i polozenie Gminy ……… 34 2.2. Walory turystyczne…
Przeczytaj więcej

Edukacyjne walory turystyczne regionów Hiszpanii.

Wstęp ………1 Rozdzial I. Aspekty teoretyczne turystyki 1. Podstawowe pojecia turysty i turystyki……… 3 2. Wiodace regiony turystyczne na Swiecie……… 10 3. Miedzynarodowy ruch turystyczny……… 14 Rozdzial II. Turystyczne regiony Hiszpanii 1. Ogólna charakterystyka Hiszpanii……… 19 1.1 Informacje ogólne ………19 1.2 Historia……… 22 1.3 Gospodarka ………23 1.4 Kultura ………24 1.5 Kuchnia hiszpanska ………24 1.6 Turystyka…
Przeczytaj więcej

Stan i perspektywy rozwoju turystyki kwalifikowanej w regionie XYZ na Mazurach.

Wstęp……….4 Rozdzial I. Polozenie badanego obszaru – jego rozmiary i dostepnosc komunikacyjna 1.1. Polozenie obszaru ……….5 1.2. Ludnosc ……….7 1.3. Dostepnosc komunikacyjna………. 10 Rozdzial II. Charakterystyka srodowiska geograficznego 2.1. Uksztaltowanie powierzchni………. 12 2.2. Stosunki wodne………. 16 2.3. Klimat………. 17 2.4. Flora i fauna………. 19 Rozdzial III. Walory naturalne i antropogeniczne 3.1. Walory naturalne………. 27 3.2.…
Przeczytaj więcej

Jakość usług agroturystycznych w wybranych gospodarstwach gminy XYZ.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Agroturystyka jako forma usług turystycznych 1.1. Agroturystyka jako forma wypoczynku ……….5 1.2. Usluga turystyczna jako produkt………. 9 1.2.1. Pojecie usługi turystycznej ……….9 1.2.2. Cechy usług turystycznych ……….15 Rozdzial II. Charakterystyka gminy XYZ 2.1. Historia gminy, polozenie, powierzchnia, demografia ……….20 2.1.1. Historia gminy ……….20 2.1.2. Polozenie ……….21 2.2.3. Powierzchnia ……….22 2.2.4. Demografia………. 23…
Przeczytaj więcej

Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji w XYZ w powiecie zywieckim.

Wstęp …………. 1 Rozdzial I. XYZ i jej walory turystyczne 1.1. Informacje wstepne o XYZ…………. 3 1.2. Historia XYZ …………. 5 1.3. Atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna w XYZ…………. 7 Rozdzial II. Zagadnienia teoretyczne zwiazane z turystyka i rekreacja 2.1. Turystyka – definicje i klasyfikacje…………. 16 2.2. Rekreacja jako forma aktywnosci …………. 23 Rozdzial III. Perspektywy…
Przeczytaj więcej

Turystyka przyjazdowa do Polski na tle uwarunkowan międzynarodowego ruchu osobowego w Unii Europejskiej

Wstęp ………..3 Rozdzial I. Miedzynarodowy ruch osobowy w kontekscie zjawiska turystyki 1.1. Istota miedzynarodowego przeplywu osób……….. 5 1.2. Czynniki sprzyjajace rozwojowi turystyki……….. 15 1.3. Warunki rozwoju turystyki………..17 1.3.1. Warunki naturalne ………..17 1.3.2. Warunki polityczne ………..21 1.3.3. Warunki spoleczno-ekonomiczne ………..23 1.4. Rodzaje ruchu turystycznego……….. 25 Rozdzial II. Wspólnoty europejskie a miedzynarodowy ruch osobowy 2.1. Działalność Unii…
Przeczytaj więcej

Perspektywy rozwoju turystyki na obszarze Nadlesnictwa XYZ.

Wstęp Cel pracy Rozdzial I. Teoretyczne zagadnienia turystyki 1.1 Istota, funkcje i podzial turystyki 1.2 Uwarunkowanie rozwoju turystyki 1.3 Dobra turystyczne i walory turystyczne 1.4 Infrastruktura turystyczna 1.5 Znaczenie zabytków dla rozwoju turystyki Rozdzial II. Walory turystyczne Nadlesnictwa XYZ 2.1 Rys historyczny Nadlesnictwa XYZ 2.2 Diagnoza i analiza strategiczna masywów lesnych Nadlesnictwa XYZ 2.3 Walory…
Przeczytaj więcej

Rozwój sektora turystyki aktywnej i przyjaznej srodowisku w powiecie gdanskim w latach 2004-2008.

Wstęp ………..5 Rozdzial I. Turystyka jako czynnik lokalnego rozwoju gospodarczego 1. Pojecie turystyki i ruchu turystycznego……….. 7 1.1 Znaczenie turystyki dla gospodarki w świetle statystyk ……….. 7 2. Miejsce turystyki w gospodarce swiata ……….. 13 2.1 Turystyka – podstawowe wskazniki……….. 13 2.2 Turystyka zrównowazona jako alternatywa turystyki masowej ……….. 17 2.3 Ekoturystyka jako podstawa koncepcji…
Przeczytaj więcej

Walory turystyczne Slowacji ze szczególnym uwzglednieniem Bratyslawy i Koszyc.

Wstęp ………….. 3 Rozdzial I. Slowacja – kraj tysiaca zamków. Wiadomosci ogólne 1.1. Ogólna charakterystyka regionu ………….. 7 1.2. Zarys historyczny ………….. 13 Rozdzial II. Charakterystyka wybranych miast Slowacji 2.1. Bratyslawa ………….. 17 2.1.1. Historia miasta ………….. 18 2.1.2. Walory antropogeniczne …………..20 2.1.3. Walory przyrodnicze ………….. 29 2.1.4. Zagospodarowanie turystyczne i dostepnosc komunikacyjna………….. 33 2.2.…
Przeczytaj więcej

Jerozolima – miasto trzech religii.

Wstęp……..3 Rozdzial I Dzieje Jerozolimy. 1.1. Historia miasta…….4 1.2. Jerozolima w czasach nowozytnych……..12 Rozdzial II Jerozolima – swiete miasto trzech religii. 2.1. Miasto Judaizmu……..17 2.2. Miasto Chrzescijanstwa…….23 2.3. Miasto Islamu……..24 Rozdzial III Jerozolima – walory turystyczne. 3.1. Dzielnica muzulmanska…….28 3.2. Dzielnica Zydowska……..33 3.3. Dzielnica Ormianska…….35 3.4. Dzielnica chrzescijanska……..43 3.5. Obrzeza Jerozolimy…….45 Zakończenie……..48 Bibliografia…….49 Spis fotografii…….51

Ocena bazy gastronomiczno – noclegowej wsi XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Ogólna charakterystyka badanego terenu 1.1Polozenie geograficzne 1.2 Ludnosc 1.3 Historia terenu 1.4 Zasoby przyrody Rozdzial II. Antropogeniczne cechy terenu 2.1 Walory antropogeniczne Rozdzial III. Zagospodarowanie turystyczne regionu 3.1 Baza noclegowa 3.2 Baza gastronomiczna 3.2. Baza Komunikacyjna 3.2.1 Transport samochodowy 3.2.2 Transport morski 3.2.3 Transport kolejowy 3.2.4 Transport lotniczy 3.3 Infrastruktura okoloturystyczna –…
Przeczytaj więcej

Charakterystyka Gminy Czernichów

1. Polozenie………2 2. Walory turystyczne………3 2.1. Walory przyrodnicze………3 2.2. Historia Gminy Czernichów………11 2.3. Walory antropogeniczne………14

Zagospodarowanie turystyczne gminy XYZ(w województwie slaskim)

Rozdzial I Lokalizacja gminy – w odniesieniu do podzialu Polski na regiony geograficzne, naturalnych form terenu, szlaków komunikacyjnych Rozdzial II Charakterystyka przyrodnicza gminy 1. Budowa geologiczna 2. Uksztaltowanie terenu 3. Wody powierzchniowe 4. Klimat a. Opady – suma, rozklad w ciagu roku b. Temperatura powietrza – minimalna, maksymalna, srednia, rozklad temperatur w ciagu roku, ilosc…
Przeczytaj więcej

Preferencje wyjazdowe turystów niemieckich.

Wstęp…………….6 Rozdzial 1 Charakterystyka państwa niemieckiego i sylwetka obywatela Niemiec jako turysty 1. Informacje ogólne………………8 1.1. Geografia, ludnosc i system polityczny………8 1.2. Gospodarka i sytuacja ekonomiczna……..10 1. Konsument produktu turystycznego w społeczenstwie niemieckim……12 1.1. Demografia i spoleczenstwo, zagadnienie imigracji………..12 1.2. Styl zycia……………16 Rozdzial 2 Wybrane zagadnienia branzy turystycznej Niemiec……….18 1. Zwiazki, organizacje i instytucje zwiazane…
Przeczytaj więcej

Turystyka kwalifikowana w Wielkopolsce – stan i perspektywy rozwoju na przykładzie jezdziectwa

Wstęp………3 Rozdzial 1. Turystyka kfalifikowana jako oram spedzania czasu wolnego 1.1 Ogólne pojecia………5 1.2 Rys historyczny turystyki kwalifikowanej w Polsce………10 1.3 Turystyka kwalifikowana w liczbach………14 1.4 Imprezy turystyki kwalifikowanej………17 1.5 Formy turystyki kwalifikowanej………21 Rozdzial 2. Charakterystyka Wielkopolski jako regionu turystycznego 2.1 Polozenie i ogólne informacje o regionie………28 2.2 Infrastruktura turystyczna………29 2.3 Szlaki i trasy turystyczne………38…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie przedsiebiorstwem turystycznym na przykładzie XYZ.

Wstęp………5 Rozdzial I. Podstawy zarządzania i marketingu w przedsiębiorstwach turystycznych. 1. Geneza, istota i funkcje zarządzania ………7 2. Struktura organizacji i jej relacje z otoczeniem……… 25 3. Nowoczesne metody zarządzania w przedsiębiorstwach turystycznych……… 27 4. Marketing w działalności firmy turystycznej………31 5. Produkt turystyczny i jego struktura………36 6. Promocja jako narzedzie marketingu……… 38 Rozdzial II. Charakterystyka…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym na przykładzie powiatu XYZ.

Wstęp………4 Rozdzial I Zarządzanie agroturystyka w świetle literatury problemu. 1.1. Agroturystyka i jej cechy………5 1.2. Znaczenia zarządzania agroturystyka………11 1.3. Mechanizmy i ekonomika gospodarstwa agroturystycznych………21 Rozdzial II Obiekty agroturystyczne w powiecie grajewskim. 2.1. Walory turystyczne powiatu grajewskiego………29 2.2. Rozmieszczenie kwater agroturystycznych………38 2.3. Oferta i promocja gospodarstw agroturystycznych w powiecie grajewskim………46 Rozdzial III Zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym wybranych…
Przeczytaj więcej

Wyjazdy Polaków do Egiptu. Sezonowosc wyjazdów.

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka srodowiska geograficznego 1.1 Historia Egiptu 1.2 Polozenie geograficzne państwa 1.3 Srodowisko naturalne 1.4 Budowa geologiczna i rozwój rzezby terenu 1.5 Uwarunkowania klimatyczno – hydrologiczne 1.6 Swiat roslinny i zwierzecy Rozdzial II Atrakcyjność kulturowa Egiptu 2.1 Pojecie atrakcji turystycznych 2.2 Najczesciej odwiedzane miejsca 2.3 Tradycje i obyczaje Rozdzial III Analiza, ocena i…
Przeczytaj więcej

Analiza możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej, wellness i spa w Polsce na przykładzie hotelu spa XYZ.

Wstęp Rozdzial I Miejsce turystyki uzdrowiskowej wellness i Spa we wspólczesnej turystyce 1.1 . Istota turystyki uzdrowiskowej wellness i Spa……….5 1.2 Osrodki uzdrowiskowe wellness i Spa, a rozwój turystyki……….16 1.3 Znaczenie uzdrowisk i ośrodków wellness i Spa dla polskiej gospodarki turystycznej……….22 Rozdzial II Tendencje we wspólczesnej turystyce uzdrowiskowej wellness i Spa 2.1 Produkty i formy…
Przeczytaj więcej

Zagraniczne imprezy sylwestrowe w ofercie wybranych biur turystycznych.

Wstęp, Cel pracy……….4 Rozdzial I Biuro podrózy 1.1.Definicja biura podrózy ……….6 1.2.Podstawy prawne działalności biur podrózy ……….11 1.3. Obowiazki biur podrózy………. 18 Rozdzial II Produkt turystyczny 2.1. Definicja i koncepcja produktu turystycznego ……….21 2.2. Zasady i techniki programowania produktu turystycznego. ……….23 Rozdzial III Działalność biur podrózy w Polsce 3.1.Rozmieszczenie podmiotów turystycznych w Polsce. 3.2. Popyt…
Przeczytaj więcej

Zabytki Sakralne Tarnowa.

Wstęp Cel i zakres pracy 1. Historia Tarnowa 2. Bazylika Mniejsza (Katedra) 2.1 Historia Katedry 2.2 Plac Katedralny i otoczenie bazyliki 2.3 Wnetrze Bazyliki 2.3.1 Przedsionek Poludniowy 2.3.2. Nawa poludniowa 2.3.3 Pomniki Nagrobne 2.3.4 Epitafia 2.3.4 Kruchta pod wieza 2.3.5 Nawa Glówna 2.3.6 Prezbiterium 2.3.7 Nawa Pólnocna 2.3.8 Przedsionek pólnocny 2.3.9 Podziemia i skarbiec 3.…
Przeczytaj więcej

Turystyka motocyklowa forma turystyki kwalifikowanej.

Wprowadzenie……….3 I Rozdzial Miejsce turystyki motocyklowej w turystyce 1.1. Definicje turystyki, turysty oraz turystyki kwalifikowanej……….4 1.2. Pojecie turystyki motorowej……….9 1.3. Historia i rozwój motocykla……….11 1.4 Typy motocykli……….21 II Rozdzial Organizacja turystyki w Polsce 2.1. Struktury i organizacje turystyki motocyklowej w Polsce……….31 2.2. Zloty i rajdy a turystyka indywidualna……….42 2.3. Targi, bazary i gieldy motocyklowe……….51 2.4…
Przeczytaj więcej

Atrakcyjność turystyczna powiatu XYZ dla potrzeb turystyki rowerowej.

Wstęp ……… 3 Rozdzial I. Teoretyczne podstawy problematyki badan 1.1. Definicja i elementy skladowe atrakcyjnosci turystyczny……… 5 1.2. Rola i zadania samorzadów lokalnych w kontekscie rozwoju turystyki w regionie……… 10 1.3. Turystyka rowerowa jako forma turystyki alternatywnej i kwalifikowanej……… 13 1.3.1. Definicje i rodzaje turystyki alternatywnej i kwalifikowanej……… 13 1.3.2. Rower jako atrakcyjny srodek lokomocji…………
Przeczytaj więcej

Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w Gminie XYZ.

Wstęp………4 Rozdzial I Pojecie i znaczenie agroturystyki. 1.1. Rys historyczny i definicja agroturystyki………7 1.2. Agroturystyka w Polsce i na Swiecie. 1.2.1. Agroturystyka na Swiecie………12 1.2.2. Agroturystyka w Polsce………13 1.3. Marketing i promocja w agroturystyce………17 1.4.Programy pomocowe, preferencyjne kredyty, instytucje wspierajace samorzady lokalne.22 Rozdzial II Glówne uwarunkowania rozwoju agroturystyki. 2.1.Czynniki warunkujace rozwój agroturystyki. 2.2.1. Czynniki niezalezne…
Przeczytaj więcej

Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w gminie oraz sposoby jej finansowania (na przykładzie Miasta i Gminy XYZ).

Wstęp………5 Rozdzial I Pojecie i znaczenie agroturystyki. 1.1.Rys historyczny i definicja agroturystyki………8 1.2.Agroturystyka w Polsce i na Swiecie. 1.2.1.Agroturystyka na Swiecie………12 1.2.2.Agroturystyka w Polsce………13 1.3.Marketing w agroturystyce………18 Rozdzial II Wybrane źródła finansowania agroturystyki. 2.1.Kredyty bankowe ………21 2.1.1 Preferencyjne………22 2.1.2.Inwestycyjne………24 2.2.Mikrokredyty na pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza na terenach wiejskich………26 2.3.Programy wspomagajace finansowanie agroturystyki ………28 2.3.1.Program mikropozyczek………34 2.3.2.…
Przeczytaj więcej

Wpływ walorów przyrodniczych i historycznych Kazimierza Dolnego na rozwój bazy hotelowej i noclegowej.

Wstęp……….. 3 Rozdzial I. Walory naturalne i historia Kazimierza Dolnego. 1.1. Historia i terazniejszosc ……….. 6 1.2. Dziedzictwo kulturowe miejscowosci ……….. 17 1.3. Warunki naturalne i srodowiskowe ……….. 20 Rozdzial II. Wykorzystanie i zagospodarowanie turystyczne Kazimierza Dolnego 2.1. Zabytki sakralne i swieckie ……….. 24 2.2. Atrakcje turystyczne Kazimierza Dolnego ……….. 37 Rozdzial III. Stan i…
Przeczytaj więcej

Walory krajoznawczo – turystyczne miejscowosci XYZ

Wstęp……….4 Rozdzial I Ogólna charakterystyka miejscowosci 1.1 Geneza nazwy xyz……….6 1.2 Polozenie geograficzne i administracyjne miejscowosci……….7 1.3 Srodowisko geograficzne……….8 1.4 Lokacja miasta i jego herb……….11 1.5 Rys historyczny……….13 1.6 Rzemioslo……….22 1.7 Placówki uzytecznosci publicznej……….23 1.8.Tradycje religijne i obrzedy ludowe charakterystyczne dla xyz……….25 1.9.Znane osobistosci xyz……….28 Rozdzial II Walory krajoznawcze xyz 2.1 Walory krajoznawcze wystepujace na…
Przeczytaj więcej

Możliwościpromocji walorów turystycznych dolin rzecznych na przykładzie Parku Krajobrazowego XYZ

1. Wstęp 2. Srodowisko geograficzne Parku Krajobrazowego ‚XYZ’ 2.1. Polozenie 2.2. Charakterystyka obszaru 2.3. Infrastruktura spoleczno – gospodarcza 2.4. Srodowisko przyrodnicze 2.4.1. Flora 2.4.2. Fauna 3. Turystyka w regionie 4. Działania promocyjne i ich znaczenie dla zwiększenia atrakcyjnosci turystycznej obszaru 4.1. Pojecie, rola i struktura promocji 4.2. Reklama turystyczna 4.3. Propaganda turystyczna i promocja uzupelniajaca…
Przeczytaj więcej

Zagroda wiejska jako punkt muzealny w regionie

Wstęp Rozdzial I. Zarys historyczny muzealnictwa skansenowskiego. Rozdzial II. Zagroda jako przyklad zwartej ilustracji kultury ludowej regionu. 1. Zagroda – reprezentant kultury ludowej ‚zatrzymanej w czasie’ 2. Polozenie i lokalizacja zagrody a) ‚ulicówka’ b) ‚szeregówka’ c) wies o nieregularnym ukladzie d) zagrody samotnicze 3. Rodzaje, wielkosc i typy zagród 4. Ozdobne detale w architekturze wiejskiej…
Przeczytaj więcej

Sanktuaria w Polsce jako produkt w turystyce na przykładzie Jasnej Góry i Lichenia.

Wstęp………4 Wprowadzenie w problematyke badawcza………4 Cel i zakres pracy (teza)………5 Metoda pracy………6 Literatura z przedmiotu i materialy zródlowe………6 Rozdzial I Sanktuaria miejsca kultu i pielgrzymek 1.1. Czym sa sanktuaria i jaka pelnia role?………8 1.2. Wybrane sanktuaria – polozenie, geneza powstania i historii………14 1.2.1. Polozenie geograficzne, lokalizacja Sanktuarium Jasnogórskiego………14 1.2.2. Geneza powstania i historia Sanktuarium Jasnogórskiego………16…
Przeczytaj więcej

Analiza bazy noclegowej w województwie malopolskim.

Wstęp Rozdzial 1. Metodologia pracy 1.1. Cel i zakres pracy 1.2. Material i metodyka pracy 1.3. Definicje – przeglad Rozdzial 2. Obecny stan bazy noclegowej wybranego regionu 2.1. Struktura, wielkosc oraz zmiany bazy noclegowej wybranego województwa (regionu) na przestrzeni lat oraz porównanie z innymi województwami 2.2. Wykorzystanie miejsc noclegowych w wybranym województwie (regionie) oraz ich…
Przeczytaj więcej

Imprezy maratonskie jako element realizacji strategii rozwoju miast w Polsce.

Wstęp 5 Rozdzial 1. Strategie rozwoju wielkich miast 1.1. Podmiot i przedmiot strategii rozwoju……….. 7 1.1.1. Miasto jako funkcjonalno-przestrzenny uklad osadniczy……….. 7 1.1.2. Funkcje miasta……….. 9 1.1.3. Podmiot i przedmiot strategii……….. 10 1.2. Charakterystyka strategii rozwoju miast……….. 12 1.2.1. Strategia rozwoju miasta jako szczególny rodzaj strategii……….. 12 1.2.2. Cele wdrazania strategii rozwoju miasta……….. 13 1.2.3.…
Przeczytaj więcej

Baza gastronomiczna w centrum Krakowa. Ocena możliwości zaspokojenia potrzeb turystów.

Wstęp Rozdzial I Baza gastronomiczna jako produkt turystyczny 1. Istota i cechy produktu turystycznego………. 5 2 .Struktura produktu turystycznego ……….10 3. Wiadomosci wstepne o gastronomii ……….17 4.Gastronomia jako produkt turystyczny 23 5.Cechy gastronomii, które sluza zaspakajaniu potrzeb turystów………. 25 Rozdzial II. Charakterystyka bazy gastronomicznej Krakowa 1.Tabelaryczne ujecie analizy ruchu turystycznego w Krakowie ……….29 2. Rodzaje…
Przeczytaj więcej

Zainteresowania turystyczne młodzieży gimnazjalnej w XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I Turystyka, jej istota i formy 1.1. Pochodzenie pojecia oraz istota turystyki………4 1.2. Pojecie turystyki wedlug róznych autorów………4 1.3. Aspekty zjawiska turystyki………5 1.4. Formy turystyki………5 1.4.1. Turystyka krajoznawcza………5 1.4.2. Turystyka kwalifikowana………5 1.4.3. Turystyka weekendowa………6 1.4.4. Turystyka zdrowotna………6 1.4.5. Turystyka etniczna………6 1.4.6. Turystyka morska………6 1.5. Cele i funkcje turystyki ………7 1.6. Potrzeby i motywacje…
Przeczytaj więcej

Obiekty noclegowe jako element zagospodarowania Miasta i Gminy XYZ.

Rozdzial 1. Wstęp 1.1. Cele pracy 1.2. Przedmiot, podmiot pracy ……….5 1.3. Podmiot badan w świetle literatury………. 6 1.3.1. Pojecia stosowane w hotelarstwie ……….6 1.3.2. Klasyfikacja i kategoryzacja bazy noclegowej………. 8 1.4. Metody pracy ……….10 1.5. Materialy zródlowe i przeglad literatury ……….11 Rozdzial 2. Lokalizacja i rozwój miasta i gminy XYZ 2.1. Polozenie administracyjne ……….13…
Przeczytaj więcej

Walory i atrakcje turystyczne Maroka.

Rozdzial I. Uwarunkowania rozwoju turystyki Królestwa Maroka. 1. Przyrodnicze i historyczne podstawy rozwoju turystyki. 2. Maroko jako kraj przyjazny turystom. 3. Komunikacja i podrózowanie po kraju. Rozdzial II. Wiadomosci ogólne o kraju. 1. Administracja i polityka panstwowa. 2. Gospodarka i przemysl. 3. Ludnosc, kultura i obyczaje. Rozdzial III. Rozrywka, turystyka i sport na terenie Maroka.…
Przeczytaj więcej

Wpływ gastronomii na rozwój turystyki na przykładzie wybranych regionów Polski.

Wstęp………6 Rodzial I Cel i zakres pracy 1. Gastronomia turystyka w świetle literatury naukowej 1.1. Definicje turystyki ………7 1.1.1. Pojecie turystyki………7 1.2.2. Rodzaje turystyki………9 1.2. Definicje gastronomii………14 1.2.1.Pojecie gastronomii………14 1.2.2.Rodzaje gastronomii………15 Rodzial 2. Formy gastronomii w turystyce 2.1. Turystyczna baza gastronomiczna………18 2.1.1. Zasoby bazy gastronomicznej w Polsce………21 2.2. Uslugi gastronomiczne w obiektach hotelarskich………22 2.3. Zywienie…
Przeczytaj więcej

Walory i atrakcje turystyczne Pojezierza Mazurskiego.

Wstęp………2 Rozdzial I Uwarunkowania rozwoju turystyki na Pojezierzu Mazurskim. 1. Przyrodnicze i historyczne podstawy rozwoju turystyki………4 2. Komunikacja i podrózowanie po terenie pojezierza………8 Rozdzial II Wiadomosci ogólne o krainie geograficznej. 1. Gospodarka i przemysl………13 2. Ludnosc, kultura i obyczaje………18 Rozdzial III Rozrywka, turystyka i sport na terenie Pojezierza Mazurskiego. 1. Miejscowosci wypoczynkowe i zabytki………26 2.…
Przeczytaj więcej

Walory i atrakcje turystyczne Rzymu dla rozwoju turystyki pielgrzymkowej.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Polozenie i zarys historyczny 1.1. Zasieg terytorialny i umiejscowienie obszaru………4 1.2. Starozytne dzieje Rzymu………7 Rozdzial 2. Atrakcje turystyczne Rzymu i Watykanu 2.1. Definicja i podzial walorów turystycznych………11 2.2. Sztuka rzymska………11 2.3. Szczególne miejsca parków ogrodów i fontann………19 Rozdzial 3. Kulturowe dziedzictwo pielgrzymek turystycznych 3.1. Charakterystyka turystyki religijno pielgrzymkowej………26 3.2. Koscioly i bazyliki………29…
Przeczytaj więcej

Obiekty zabytkowe w miastach jako podstawa tworzenia produktów turystycznych – przyklad XYZ.

Wstęp 1. Cel i zakres pracy ………5 2. Metody pracy………7 3. Przeglad literatury i materialów zródlowych………8 Rozdzial I. Obiekty zabytkowe jako produkt turystyczny w wybranych miastach w Polsce i na swiecie 1. Pojecie produktu turystycznego………10 2. Wykorzystanie obiektów zabytkowych w wybranych miastach w Polsce 2.1. Wstęp………12 2.2. Torun………13 2.3. Kraków………16 2.4. Gdansk………20 2.5. Malbork………23 2.6.…
Przeczytaj więcej

Atrakcje turystyczne dwóch artystycznych dzielnic Nowego Jorku – Greenwich Village i Soho

1 Wstęp ………..4 1.1. Wprowadzenie……….. 4 1.2. Cel i zakres pracy ………..4 1.3. Metodologia i uklad pracy……….. 5 1.4 Literatura ………..5 2 Polozenie i charakterystyka geograficzna Nowego Jorku 2.1. Polozenie i charakterystyka geograficzna miasta……….. 6 2.2. Podzial administracyjny ………..7 2.3. Uklad komunikacyjny……….. 8 2.4. Klimat ………..10 2.5. swiat przyrody ozywionej ………..12 3 Hisoria Nowego Jorku…
Przeczytaj więcej

Wpływ organizacji Mistrzostw Europy w pilce noznej EURO 2012 na gospodarke turystyczna Trójmiasta

Wstęp………5 Rozdzial I Wpływ wielkich wydarzen sportowych na turystyke. 1.1. Zwiazki turystyki ze sportem………8 1.2. Powiazania i relacje wielkich wydarzen sportowych z rynkiem turystycznym………12 1.3. Praktyczne przyklady wpływu wydarzen sportowych na rynek turystyczny………18 Rozdzial II Analiza rynku turystycznego Trójmiasta 2.1. Podaz turystyczna Trójmiasta………28 2.2. Popyt turystyczny w Trójmiescie………31 Rozdzial III Wpływ mistrzostw europy w pilce…
Przeczytaj więcej

Agroturystyka w powiecie poznanskim.

1. Wstęp 1.1. Cel i zakres pracy………5 1.2. Ocena materialów zródlowych………6 1.3. Przeglad i ocena literatury………7 1.4. Definicje agroturystyki………9 Rozdzial 1. Rozwój agroturystyki w XX i XXI wieku 2.1. Agroturystyka w Europie………10 2.2. Rozwój działalności agroturystycznej w Polsce ………17 Rozdzial 2. Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju agroturystyki w powiecie poznanskim 3.1. Polozenie………23 3.2. Uksztaltowanie terenu………25 3.3. Warunki…
Przeczytaj więcej

Finansowanie turystyki i rekreacji z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Wstęp………..2 Rozdzial I Polityka strukturalna Unii Europejskiej 1.1. Geneza polityki strukturalnej………..4 1.2. Istota i zakres polityki strukturalnej………..9 1.3. Formy polityki strukturalnej………..14 Rozdzial II Narzedzia polityki strukturalnej. 2.1. Fundusze strukturalne………..18 2.2. Programy operacyjne………..24 2.3. Inicjatywy wspólnotowe………..26 2.4. Akcje innowacyjne………..33 Rozdzial III Ocena finansowania Turystyki i Rekreacji z Programów Operacyjnych. 3.1. Finansowanie turystyki z Unii Europejskiej………..39 3.2.…
Przeczytaj więcej

Rozwój turystyki i infrastruktury hotelarskiej w województwie podkarpackim.

Streszczenie…………2 Wstęp…………3 Rozdzial I Tendencje zmian we wspólczesnej turystyce. 1.1. Istota i funkcje wspólczesnej turystyki…………5 1.2. Turystyka a zmiany w stylu zycia czlowieka…………8 1.3. Turystyka w Unii Europejskiej…………12 1.4. Idea hotelarstwa…………18 Rozdzial II Czynniki kształtujące jakosc usług hotelarskich. 2.1. Idea hotelarstwa…………28 2.2. Pojecie klasyfikacji, kategoryzacji i standardu…………32 2.3. Czesci skladowe współczesnego hotelu. Funkcje poszczególnych zespolów…………35…
Przeczytaj więcej

Zagospodarowanie przestrzenno-turystyczne województwa zachodniopomorskiego.

Wstęp………2 Rozdzial I Turystyka jako jeden z zasadniczych sposobów zagospodarowania przestrzennego. 1. Podstawowe definicje i pojecia w zakresię turystyki………4 2. Rodzaje i formy turystyki………9 3. Zadania samorządu gminnego w zakresię rozwoju turystyki………11 Rozdzial II Zagospodarowanie turystyczno-przestrzenne województwa zachodniopomorskiego. 1. Walory turystyczne jako podstawa kształtowania przestrzeni turystycznej………20 2. Baza materialna turystyki………27 3. Statystyki turystyczne przyjazdów do…
Przeczytaj więcej

Promocja walorów turystycznych Kielc.

Wstęp………..3 Rozdzial I Teoretyczne aspekty turystyki 1.1 Turystyka i rola ruchu turystycznego………..6 1.2 Zagospodarowanie turystyczne i jego cele………..21 Rozdzial II Charakterystyka miasta Kielce 2.1 Poczatki i historia Kielc………..31 2.2 Polozenie geograficzne, klimat, fauna i flora………..35 2.3 Infrastruktura turystyczna- baza gastronomiczna, noclegowa i towarzyszaca………..39 Rozdzial III Stan zagospodarowania turystycznego Kielc 3.1 Dostepnosc komunikacyjna………..47 3.2 Organizatorzy i…
Przeczytaj więcej

Mechanizmy zarządzania agroturystyka na przykładzie gminy XYZ z województwa warminsko-mazurskiego.

Wstęp ………. 3 Rozdzial I. Agroturystyka jako element systemu aktywizacji terenów wiejskich. 1.1. Agroturystyka – istota problemu. ………. 5 1.2. Agroturystyka jako czynnik rozwoju rolnictwa oraz forma i szansa aktywizacji wsi……….. 9 1.3. Agroturystyczna dzialalnosc gospodarcza – aspekty prawne……….. 15 Rozdzial II. Elementy systemu zarządzania. 2.1. Definicje pojecia zarządzania……….. 20 2.2. Zarządzanie – funkcje i…
Przeczytaj więcej

Agroturystyka jako alternatywa dla obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim

I. Wstęp II. Miejsce agroturystyki w rozwoju lokalnym – ujecie teoretyczne 2.1. Pojecie rozwoju lokalnego 2.2. Pojecie rozwoju zrównowazonego 2.3. Pojecie agroturystyki III. Uwarunkowanie i rozwój agroturystyki w Polsce 3.1. Krajobraz obszarów wiejskich 3.2. Problemy polskiej wsi 3.3. Rozwój agroturystyki w Polsce 3.4. Cechy charakterystyczne polskiej agroturystyki 3.5. Marketing-mix w agroturystyce IV. Agroturystyka jako sposób…
Przeczytaj więcej

Turystyka zagraniczna na przykładzie Hiszpanii.

Wstęp………2 Rozdzial I Atrakcyjność turystyczna – studia literaturowe. 1.1. Istota pojecia „atrakcyjnosc turystyczna” – rozbieznosci interpretacyjne………4 1.2. Czynniki kreujace atrakcyjnosc turystyczna miasta, regionu, kraju………10 1.3. Sposoby mierzenia atrakcyjnosci turystycznej………19 1.4. Zakres i możliwości kształtowania atrakcyjnosci turystycznej okolicy, miasta, regionu przez czlowieka………22 1.5. Wpływ atrakcyjnosci turystycznej na rozwój miast i regionów………26 Rozdzial II Walory turystyczne Hiszpanii…
Przeczytaj więcej

Rola turystyki w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Wstęp……….9 Rozdzial 1. Charakterystyka gminy Busko-Zdrój……….15 1.1. Historia gminy 1.2. Ogólna charakterystyka gminy 1.3. Budżet gminy 1.4. Walory przyrodnicze, zasoby naturalne i turystyka 1.5. Infrastruktura techniczna 1.6. Ochrona zdrowia, pomoc spoleczna i bezpieczenstwo publiczne 1.7. Oswiata i kultura 1.8. Polityka przestrzenna i inwestycje gminne Rozdzial 2. Gmina, jej funkcjonowanie i sposoby finansowania inwestycji ………. 49…
Przeczytaj więcej

Kraj nie do konca odkryty. Wspólczesna polska turystyka do Nowej Zelandii.

Wstęp Rozdzial I Historia i charakterystyka turystyki. Pojawienie się turystyki zorganizowanej. Zainteresowanie Nowa Zelandia. 1. Historia polskiej turystyki 2. Powstanie turystyki zorganizowanej. Pierwsze biura oferujace zorganizowane wyjazdy 3. Nowa Zelandia-zainteresowanie tym rejonem swiata przez polskich turystów Rozdzial II Wizerunek Nowej Zelandii w oczach polskich turystów. 1. Udział polskich turystów w turystyce do Nowej Zelandii 2.…
Przeczytaj więcej

Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.

Wstęp Rozdzial I Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie 1. 1. Idea stworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego 1. 2. Muzeum Powstania w panoramie muzealnej stolicy Polski 1. 3. Ankieta badawcza na temat działalności i wartosci jakie przekazuje muzeum odwiedzajacym Rozdzial II Ekspozycje 2. 1. Parter i Antresola 2. 2. Pietro i sala pod Liberatorem 2. 3. Podziemia…
Przeczytaj więcej

Walory i atrakcje turystyczne Meksyku.

Wstęp………..4 Rozdzial I. Podstawowe pojecia dotyczace turystyki 1. 1. Turystyka……….. 7 1. 1 1. Historia turystyki……….. 7 1. 1 2. Funkcje turystyki……….. 8 1. 1 3. Formy turystyki……….. 9 1. 2. Najwazniejsze pojecia zwiazane z turystyka……….. 12 1. 3. Rynek turystyczny ………..13 Rozdzial II. Ogólna charakterystyka Meksyku 2. 1. Polozenie geograficzne………..15 2. 1.1 Uksztaltowanie geograficzne………..15…
Przeczytaj więcej

Organizacja rekreacyjnych zawodów sportowych na przykładzie kolarstwa.

Wstęp………. 2 Rozdzial 1. Zalozenia metodologiczne wlasnych badan 1.1.Przedmiot i cel badan………. 4 1.2.Problemy i hipotezy badawcze ……….5 1.3.Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 8 1.4. Charakterystyka grupy badawczej ……….11 Rozdzial 2. Problematyka rekreacji w świetle literatury 2.1. Ogólne pojecie rekreacji………. 14 2.2. Wybrane zagadnienia zwiazane z rekreacja ruchowa………. 18 2.3. Rodzaje i charakterystyka imprez rekreacyjnych…
Przeczytaj więcej

Rekreacja ruchowa na terenie gminy XYZ.

Wstęp……… 2 Rozdzial 1 Problematyka badan w świetle literatury 1. Pojecie rekreacji ruchowej……… 4 2. Formy rekreacji ruchowej ………5 3. Formy rekreacji w ofercie gminy ………10 4. Zaangazowanie mieszkańców w rekreacje ruchowa ………14 Rozdzial 2 Metodologiczne podstawy pracy 1. Przedmiot i cel badan ………17 2. Problemy i hipotezy badawcze……… 18 3. Metody, techniki i narzedzia…
Przeczytaj więcej

Perspektywy rozwoju agroturystyki na przykładzie wybranego gospodarstwa w gminie XYZ.

Wstęp………4 Rozdzial 1. Agroturystyka – stan i perspektywy rozwoju w Polsce. 1.1. Przeslanki rozwoju agroturystyki………6 1.2. Charakterystyka turystyki wiejskiej………14 1.3. Formy turystyki i jej rozwój 1.4. Uwarunkowania prawne agroturystyki………32 Rozdzial 2. Agroturystyka jako forma wielofunkcyjneg rozwoju wsi. 2.1. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej w agroturystyce………37 2.2. Rola doradztwa w przygotowaniu przedsiewziec agroturystycznych………41 2.3. Szanse i ograniczenia…
Przeczytaj więcej

Zabytkowe hotele. Hotel Pod Orlem.

Rozdzial 1. Hotelarstwo 1.1. Znaczenie, funkcje i rozwój hotelarstwa………4 1.2. Podzial obiektów noclegowych w świetle ustawy o uslugach turystycznych………5 1.3. Hotele w obiektach zabytkowych………8 Rozdzial 2. Charakterystyka hotelu „Pod Orlem” 2.1. Rys historyczny………9 2.2. Polozenie, architektura, znamienni goscie, nagrody………11 Rozdzial 3. Uslugi podstawowe i uzupelniajace w hotelu „Pod Orlem” 3.1. Uslugi podstawowe (noclegowe)………14 3.2. Uslugi…
Przeczytaj więcej

Atrakcyjność turystyczna powiatu XYZ w opinii młodzieży szkolnej

Wstęp Rozdzial I Wybrane aspekty turystyki w ujęciu teoretycznym. 1.1. Turystyka, turysta – analiza definicyjna pojec……….5 1.2. Rodzaje i funkcje turystyki………. 9 1.3. Motywy uprawiania turystyki……….18 1.4. Czynniki rozwoju turystyki……….21 1.5. Dobra i walory turystyczne……….24 Rozdzial II Ogólna charakterystyka powiatu XYZ 2.1. Rys historyczny powiatu……….32 2.2. Zycie społeczne, gospodarcze i kulturalne regionu ……….33 2.3. Walory…
Przeczytaj więcej

Możliwościrozwoju turystyki w gminie XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Turystyka jako element rozwoju spolecznosci lokalnej. 1.1. Funkcje wspólczesnej turystyki………5 1.2. Samorzad lokalny jako kreator rozwoju turystyki………10 1.3. Efekty spoleczno-ekonomiczne dla spolecznosci lokalnej z rozwoju turystyki………12 Rozdzial 2. Atrakcyjność turystyczna gminy XYZ. 2.1. Zarys historii gminy XYZ………14 2.2. Charakterystyka spoleczno-gospodarcza………17 2.3. Waloryzacja turystyczna………19 2.4. Zagospodarowanie turystyczne………35 2.5. Organizacje turystyczne i rekreacyjne dzialajace…
Przeczytaj więcej

Walory turystyczne Rzeszowa i okolic, w kontekscie tworzenia w przyszlosci produktów turystycznych.

Rozdzial I Znaczenie gospodarcze produktu w rozwoju turystyki 1.1. Podstawowa terminologia turystyczna………..5 1.1.1. Definicje turystyki………..5 1.1.2. Podzial oraz funkcje turystyki………..6 1.2. Istota produktu turystycznego, jako element rynku……….. 11 1.2.1. Produkt turystyczny, a dobra turystyczne ………..11 1.2.2.Marketingowa koncepcja produktu turystycznego ………..14 1.3. Produkt w systemie planowania marketingowego ………..16 1.3.1. Etapy powstawania produktu ………..16 1.3.2 Twórcy produktów…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie i wizja nowych produktów turystycznych na przykładzie ziemi jaroslawskiej.

Wstęp Rozdzial I Znaczenie produktu turystycznego w rozwoju turystyki 1.1. Podstawowa terminologia turystyczna………….3 1.1.1. Definicje turystyki…………. 3 1.1.2. Podzial oraz funkcje turystyki…………. 4 1.2. Produkt turystyczny, jako element rynku…………. 9 1.2.1. Produkt turystyczny, a dobra turystyczne…………. 9 1.2.2.Marketingowa koncepcja produktu turystycznego ………….14 1.3. Produkt turystyczny w systemie planowania marketingowego ………….16 1.3.1. Etapy powstawania produktu turystycznego………….…
Przeczytaj więcej

Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w gminie XYZ

Wstęp………..2 Rozdzial I. Pojecie i znaczenie agroturystyki 1.1. Rys historyczny i definicja agroturystyki……….. 3 1.2. Regulacje prawno-finansowe agroturystyki……….. 11 1.3. Organizacja agroturystyki w Polsce i w Europie……….. 16 Rozdzial II. Uwarunkowania agroturystyki w Polsce 2.1. Czynniki warunkujace rozwój agroturystyki……….. 23 2.2. Uwarunkowania prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego……….. 29 2.3. Źródła finansowania agroturystyki……….. 38 Rozdzial III. Charakterystyka gminy…
Przeczytaj więcej

Turystyka w gminie XYZ

Wstęp……….2 Rozdzial I Turystyka jako jeden z zasadniczych sposobów zagospodarowania przestrzennego. 1. Podstawowe definicje i pojecia w zakresię turystyki……….4 2. Rodzaje i formy turystyki……….10 3. Zadania samorządu gminnego w zakresię rozwoju turystyki……….11 Rozdzial II. Zagospodarowanie turystyczno-przestrzenne gminy XYZ. 1. Walory turystyczne jako podstawa kształtowania przestrzeni turystycznej……….20 2. Baza materialna turystyki……….30 3. Statystyki turystyczne przyjazdów do…
Przeczytaj więcej

Źródła finansowania sektora usług turystycznych w Polsce.

Wstęp Rozdzial 1. Charakterystyka sektora usług turystycznych w Polsce 1.1. Usluga turystyczna jako produkt marketingowy 1.1.1. Pojecie usługi turystycznej 1.1.2. Cechy usług turystycznych 1.2. Uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce 1.3. Rola usług turystycznych w Polsce 1.4. Turystyka zdrowotna w Polsce 1.5. Bariery rozwoju usług turystycznych w Polsce 1.6. Regulacje prawne dotyczace branzy turystycznej w…
Przeczytaj więcej

Znaczenie turystyki i e-turystyki dla osób niepelnosprawnych. Bariery rozwoju.

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Rozwój usług turystycznych w Polsce……….6 1.1. Stan turystyki w Polsce w latach 2001-2003 1.2. Prognozy rozwoju e-usług turystycznych w Polsce Rozdzial 2. Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce ……….25 2.1. Definicja oraz rodzaje niepelnosprawnosci 2.2. Charakterystyka demograficzna osób niepełnosprawnych w Polsce 2.3. Polityka spoleczna państwa wobec srodowiska osób niepelnosprawnych Rozdzial 3. E-turystyka osób…
Przeczytaj więcej

Zagospodarowanie i ruch turystyczny w gminie XYZ.

Wstęp……….2 Rozdzial 1 Przeglad pismiennictwa. 2.1 Definicje i historia turystyki……….3 2.2 Kryteria podzialu turystyki ……….6 2.3 Definicje i rola zagospodarowania turystycznego……….9 2.4 Zadanie pilota wycieczek oraz przewodnika turystycznego……….11 Rozdzial 2. Cel, metody badan i material badany 3.1 Cel, hipoteza i pytania badane……….13 3.2 Metody i techniki badan oraz material badawczy……….13 Rozdzial 3. Charakterystyka obszaru badan.…
Przeczytaj więcej

Turystyka rowerowa jako forma turystyki aktywnej w gminie Kraków.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Turystyka, jej funkcje i koncepcje rozwoju. 1.1. Podstawowe pojecia……….6 1.2. Rodzaje turystyki……….8 1.3. Funkcje turystyki……….14 1.4. Koncepcje rozwoju wspólczesnej turystyki……….18 Rozdzial II. Turystyka rowerowa w Polsce. 2.1. Cechy charakterystyczne procesu rozwoju turystyki rowerowej w Polsce……….23 2.2. Podmioty tworzace szlaki rowerowe w Polsce……….26 2.3. Podstawy prawne znakowania turystycznych szlaków rowerowych……….28 2.4. Oznakowanie turystycznych…
Przeczytaj więcej

Globalne aspekty rozwoju turystyki na przykładzie panstw basenu morza sródziemnego.

Wstęp Rozdzial I. Wybrane problemy wspólczesnych procesów globalizacji. 1.1. Globalizacja i jej cechy 1.2. Istota i zasady definiowania pojecia globalizacji, czynniki globalizacji 1.3. Dylematy dotyczace globalizacji 1.4. Przejawy globalizacji w procesach gospodarczych Rozdzial II. Ogólna charakterystyka branzy turystycznej 2.1. Pojecie turystyki, formy oraz jej rodzaje 2.2. Przedsiebiorstwo turystyczne i jego cechy. 2.3. Produkt turystyczny– zasady…
Przeczytaj więcej

Wpływ balkanskiego konfliktu zbrojnego na chorwacki rynek turystyczny.

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Walory turystyczne Chorwacji……….6 Rozdzial 2. Źródła konfliktu zbrojnego a turystyka w bylej Jugoslawii……….13 Rozdzial 3. Wpływ konfliktu zbrojnego na rozwój rynku turystycznego Chorwacji……….22 3.1 Zazegnanie materialnych skutków konfliktu Rozdzial 4. Wspólczesny rynek turystyczny Chorwacji……….33 4.1 Oferta turystyczna 4.2 Rynek turystyczny – analiza danych statystycznych Rozdzial 5. Możliwościrynku turystycznego zwiazane z akcesja Chorwacji…
Przeczytaj więcej

Turystyczne możliwości recepcyjne Zulaw.

Wstęp. Rozdzial I Delta Wisly zwana Zulawami Wislanymi 1.1 Podzial terytorialny Zulaw i krótka charakterystyka 1.2. Zulawy Gdanskie 1.3. Zulawy Malborskie 1.4. Zulawy Elblaskie Rozdzial II Omówienie glównych atrakcji turystycznych w miastach 2.1. Nowy Staw 2.2. Malbork 2.3. Nowy Dwór Gdanski Rozdzial III Okoliczne atrakcje turystyczne 3.1. Koscioly, ruiny kosciolów 3.2. Cmentarze mennonickie 3.3. Domy…
Przeczytaj więcej

Turystyka weekendowa jako przyklad oferty wolnoczasowej studentów i pracowników uczelni – analiza porównawcza.

Wstęp……….6 Rozdzial I. Teoretyczne aspekty problematyki badan 1.1 Turystyka jako fenomen w zachowaniach współczesnego czlowieka………. 8 1.1.1 Przeslanki podrózy turystycznych………. 8 1.1.2 Psychologiczne i socjologiczne motywy turystyki………. 10 1.2 Rodzaje i formy turystyki………. 11 1.2.1 Rodzaje turystyki………. 11 1.2.2 Wybrane rodzaje turystyki………. 14 1.2.3 Funkcje i dysfunkcje turystyki………. 18 1.3 Turystyka weekendowo-swiateczna – definicja i…
Przeczytaj więcej

Stan i perspektywy rozwoju turystyki w powiecie XYZ.

Wstęp………..2 Rozdzial 1. Ogólna charakterystyka powiatu krasnickiego. 1.1. Polozenie geograficzne………..3 1.2. Polozenie komunikacyjne i miejscowosci Powiatu Krasnickiego………..5 1.3. Klimat………..7 1.4. Gleby………..8 1.5. Wody………..9 1.6. Historia powiatu krasnickiego………..11 Rozdzial 2. Walory turystyczne. 2.1. Walory przyrodnicze………..15 2.2. Walory kulturowe………..18 2.2.1. Opis wybranych zabytków wg zródel Starostwa Powiatowego w XYZu………..22 Rozdzial 3. Obecny stan turystyki w powiecie XYZ.…
Przeczytaj więcej

Atrakcyjność turystyczna wysp Atlantyku Studium na przykładzie Teneryfy.

Wstęp…………3 Rozdzial I Atrakcyjność turystyczna i jej elementy Walory turystyczne i ich rodzaje………… 5 1.1.1 Walory wypoczynkowe …………6 1.1.2 Walory krajoznawcze …………7 1.1.3 Walory specjalistyczne …………9 1.2 Baza noclegowa …………10 1.3 Baza zywieniowa …………16 1.4 Dostepnosc komunikacyjna …………20 1.5 System informacji turystycznej …………23 Rozdzial II Charakterystyka obszaru badawczego 2.1 Polozenie geograficzne …………25 2.2 Rzezba terenu…
Przeczytaj więcej

Imprezy zagraniczne w ofertach pielgrzymkowych biur podrózy- analiza i ocena na przykładzie wybranych podmiotów.

Wstęp……….4 Rozdzial I Najwieksze chrzesciajanskie osrodki pielgrzymkowe Europy. 1.1. Chrzescijanstwo w Europie……….8 1.2. Watykan……….12 1.3. Lourdes……….18 1.4. Czestochowa……….22 1.5. Fatima……….29 1.6. Inne duze osrodki pielgrzymkowe……….35 Rozdzial II Turystyka religijno- pielgrzymkowa religijno- pielgrzymkowa. 2.1. Turystyka religijno- pielgrzymkowa w strukturze ruchu turystycznego……….38 2.2. Turystyka religijno- pielgrzymkowa istota i zakres……….44 2.3. Uczestnicy turystyki religijno- pielgrzymkowej oraz motywy jej…
Przeczytaj więcej

Projekt zagranicznej imprezy turystycznej dla milosników muzyki klasycznej

Wstęp Rozdzial I Imprezy kulturalne w strukturze walorów kulturowych 1.1. Istota i klasyfikacje walorów kulturowych 1.2. Miejsce i znaczenie imprez kulturalnych w strukturze walorów kulturowych 1.3. Rodzaje i ogólna charakterystyka imprez kulturalnych 1.4. Rola imprez kulturalnych w życiu czlowieka Rozdzial II Muzyka klasyczna jako przedmiot zainteresowania turystów 2.1. Pojecie oraz gatunki muzyki klasycznej 2.2. Muzyka…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie gospodarstwem ekologicznym na przykładzie rolnictwa ekologicznego powiatu debickiego

Wstęp………4 Rozdzial 1. Rolnictwo ekologiczne 1.1. Pojecie rolnictwa ekologicznego……… 6 1.2. Historia rolnictwa ekologicznego……… 8 1.3. Historia rolnictwa ekologicznego w krajach UE…………..11 1.4. Historia rolnictwa ekologicznego w Polsce…………….13 1.5. Metody gospodarowania w rolnictwie ekologicznym……… 17 1.6. Zasady gospodarowania w rolnictwie ekologicznym……… 18 1.7. Regulacje prawne rolnictwa ekologicznego……… 20 1.8. Kondycja krajowego i unijnego rolnictwa ekologicznego…………
Przeczytaj więcej

Turystyka rekreacja a problemy z emocjami.

Wprowadzenie. Rozdzial I Rodzaje stresu psychologicznego. 1. Wyjasnienie pojec. 2. Stres psychologiczny. Rozdzial II Turystyka i rekreacja jako antidotum na stres. 1. Ujecie turystyki i rekreacji. 2. Turystyka i rekreacja w terapii emocjonalnej. Podsumowanie. Bibliografia.

Perspektywy rozwoju agroturystyki na terenie gminy Góry Kalwarii

Streszczenie………3 Wstęp………5 Rozdzial I. Metodologiczne podstawy pracy. 1.1 Cel i przedmiot pracy………7 1.2 Pytania badawcze oraz hipotezy………8 1.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze………10 1.4 Charakterystyka obszaru badan………12 Rozdzial II. Przeglad literatury przedmiotu. 2.1 Historia turystyki i agroturystyki w Polsce………13 2.2 Uwarunkowanie rozwoju agroturystyki na terenie gminy Góry Kalwarii………18 2.2.3 Polozenie i charakterystyka gminy Góry Kalwarii………18…
Przeczytaj więcej

Zagospodarowanie turystyczne Gór Swietokrzyskich

Wstęp………..2 Rozdzial I Masywy górskie na terenie Polski………..4 1.1. Karpaty………..4 1.1.1. Tatry………..5 1.1.2. Podhale i Pieniny………..13 1.1.3. Beskidy………..18 1.1.4. Pogórze Karpackie………..22 2. Sudety………..25 Rozdzial II Polozenie Gór Swietokrzyskich………..30 2.1. Zasieg Gór Swietokrzyskich………..30 2.2. Rozwój geologiczny………..31 2.3. Zróznicowanie rzezby – glówne jednostki morfologiczne………..36 2.4. Walory naturalne i antropogeniczne………..39 2.5. Imprezy………..51 2.6. Folklor………..57 Rozdzial III Baza turystyczna…
Przeczytaj więcej

Monografia hotelu XYZ w XYZ

Wstęp Rozdzial I Dlugopole-Zdrój- ogólna charakterystyka miejscowosci 1.1 Polozenie i rys historyczny 1.2 Walory turystyczne. 1.2.1. Walory przyrodniczce 1.2.2. Walory antropogeniczne 1.3. Elementy zagospodarowania i dostepnosci komunikacyjne Rozdzial II XYZ ogólna charakterystyka obiektu 2.1. Historia i wlasciciele obiektu 2.2 Polozenie obiektu 2.3. Wymagania zwiazane z prowadzeniem działalności uslugowej w obiekcie zabytkowym Rozdzial III Uslugi w…
Przeczytaj więcej

Turystyka inspirowana imprezami sportowymi na przykładzie wielkoszlemowego turnieju tenisowego.

Wstęp. Rozdzial I Istota zjawisk turystyki 1.1 Istota turystyki………. 7 1.1.a Turystyka w ujęciu miedzynarodowym………. 8 1.1.b Okreslenia turystyki aktywnej i pasywnej………. 9 1.2 Historia Turystyki………. 13 1.3 Historia Turystyki w Polsce………. 17 1.4 Podzial i rodzaje turystyki………. 20 Rozdzial II Turystyka sportowa i bezpieczenstwo 2.1 Sport Kwalifikowany………. 24 2.2 Ubezpieczenia w sporcie………. 27 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Walory i atrakcje turystyczne wybranych regionów Hiszpanii

Wstęp…….. 3 Rozdzial 1 Wybrane aspekty turystyki w ujęciu teoretycznym 1.1 Definicje najwazniejszych pojec…….. 5 1.2 Czynniki wpływajace na rozwój turystyki ……..7 1.3 Motywy uprawiania turystyki…….. 9 1.4 Funkcje i dysfunkcje wspólczesnej turystyki…….. 10 1.4.1 Funkcje wspólczesnej turystyki ……..10 1.4.2 Dysfunkcje wspólczesnej turystyki ……..12 Rozdzial 2 Hiszpania i jej znaczenie w Europie 2.1 Ogólna charakterystyka…
Przeczytaj więcej

Sposoby rekreacji mieszkańców Wroclawia

Wstęp…………. 2 Rozdzial 1. Zagadnienie czasu wolnego – podstawy teoretyczne 1.1 Pojmowanie czasu wolnego……….. 4 1.2 Czas wolny jako wartość osobowa i zbiorowa……….. 10 1.3 Kultura czasu wolnego……….. 14 Rozdzial 2. Problematyka rekreacji w świetle literatury przedmiotu 2.1 Pojecie i uczestnicy rekreacji……….. 17 2.2 Funkcje rekreacji……….. 22 Rozdzial 3. Metodologia badan wlasnych 3.1 Przedmiot i…
Przeczytaj więcej

Obiekty sportowe na terenie gminy XYZ i ich wykorzystanie (zastosowanie)

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka obiektów sportowo-rekreacyjnych 1.1 Podstawowe definicje 1.2 Przyczyny tworzenia oraz rola obiektów sportowo-rekreacyjnych 1.3 Korzysci z obiektów sportowych 1.4 Elementy obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz ich parametry technicznej Rozdzial II. Ogólna charakterystyka gminy XYZ 2.1 Polozenie i podzial administracyjny 2.2 Srodowisko naturalne 2.3 Ludnosc i zagadnienia społeczne 2.4 Warunki socjalno-bytowe Rozdzial III. Obiekty sportowo-rekreacyjne…
Przeczytaj więcej