Rozwój sektora turystyki aktywnej i przyjaznej srodowisku w powiecie gdanskim w latach 2004-2008.


Wstęp ………..5

Rozdzial I.
Turystyka jako czynnik lokalnego rozwoju gospodarczego

1. Pojecie turystyki i ruchu turystycznego……….. 7
1.1 Znaczenie turystyki dla gospodarki w świetle statystyk ……….. 7
2. Miejsce turystyki w gospodarce swiata ……….. 13
2.1 Turystyka – podstawowe wskazniki……….. 13
2.2 Turystyka zrównowazona jako alternatywa turystyki masowej ……….. 17
2.3 Ekoturystyka jako podstawa koncepcji zrównowazonego rozwoju lokalnego ………..20
3. Rozwój turystyki a swiadomosc ekologiczna spolecznosci lokalnych ………..21
3.1 Fazy rozwoju turystyki w Polsce ……….. 21
3.2 Aspekty rozpatrywania turystyki ……….. 22
3.3 Kształtowanie turystyki społecznej ……….. 23
4. Uwarunkowania prowadzenia usług turystycznych w Polsce po akcesji do UE ………..24
4.1 Zmiany na polskim rynku turystycznym po wejściu do Unii Europejskiej ……….. 24
4.2 Swiadczenie usług turystycznych na wsi w świetle przepisów prawnych Polski i UE ………..27

Rozdzial II.
Problemy strategiczne Pruszcza Gdanskiego oraz powiatu gdanskiego

1. Ogólna charakterystyka miasta Pruszcz Gdanski……….. 31
2. Infrastruktura transportowa Pruszcza Gdanskiego ………..32
2.1 Budowa autostrady a rozwój Pruszcza Gdanskiego……….. 32
2.1.1 Korzysci plynace z bliskiej lokalizacji autostrad ………..33
2.2 Obciazenie dróg w Pruszczu Gdanskim……….. 33
2.2.1 Perspektywy poprawy stanu infrastruktury drogowej w Pruszczu Gdanskim……….. 35
3. Czynniki warunkujace zrównowazony rozwój Pruszcza Gdanskiego……….. 37
3.1 Zarządzanie mobilnoscia problemem strategicznym Pruszcza Gdanskiego ………..37
3.2 Uwarunkowania rozwoju zrównowazonego Pruszcza Gdanskiego……….. 41
3.3 Ocena stanu komunikacji publicznej Pruszcza Gdanskiego……….. 43
4. Działalność wladz Pruszcza Gdanskiego w zakresię promocji miasta……….. 45
5. Jakość zarządzania przestrzenia w powiecie gdanskim……….. 46
5.1 Powiat gdanski jako czesc aglomeracji gdanskiej……….. 46
5.2 Polozenie geograficzne powiatu gdanskiego ………..47
5.3 Atrakcje turystyczne powiatu gdanskiego……….. 49
5.4 Trasy turystyczne powiatu gdanskiego……….. 51
6. Ruch turystyczny w powiecie gdanskim……….. 54
7. Projekty inwestycyjne dotyczace rozbudowy infrastruktury transportowej w powiecie gdanskim ………..56
8. Znaczenie turystyki w powiecie gdanskim ………..58
8.1 Brak informacji na temat atrakcji, bazy turystycznej/identyfikacji produktów ………..59
8.2 Niedostateczna wspólpraca z sasiednimi powiatami ………..61
8.3 Brak środków na finansowanie dzialan marketingowych……….. 62
8.4 Brak perspektywicznego myslenia decydentów w samorzadach ………..62
8.5 Agroturystyka w powiecie gdanskim ………..63
8.5.1Korzysci plynace z rozwoju agroturystyki……….. 63
8.5.2 Negatywne strony rozwoju agroturystyki……….. 64

Rozdzial III.
Próba porównania polityki komunikacyjnej Pruszcza Gdanskiego z polityka komunikacyjna miasta Lüneburg

1. Miasto Lüneburg wzorcem zrównowazonej mobilnosci – uzasadnienie wyboru ………..65
2. Istota transportu zintegrowanego na obszarach zurbanizowanych……….. 66
3. Charakterystyka miasta Lüneburg ………..66
3.1 Zrównowazone korzystanie z przestrzeni Lüneburga ………..67
3.2 Gospodarowanie przestrzenia Lüneburga ………..69
4. Pozytywne skutki wzorowania się na miastach rozwinietych w sposób zrównowazony………..71

Podsumowanie i wnioski ………..72
Spis tablic ………..73
Spis wykresów ……….. 73
Spis rysunków ……….. 73
Spis map ………..74
Spis fotografii ………..74
Spis zródel……….. 75

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>