Dania barowe-produkcja i systemy ekspedycji.

1. Wstęp………3 2. Dania barowe i ich rodzaje………5 3. Organizacja ekspedycji dan barowych………11 4. Sposób przyrzadzania dan barowych – przepisy………20 5. Podsumowanie………28 6. Bibliografia ………30 7. Wykaz ilustracji………31

Jakość usług hotelarskich – standard ISO 9000.

Wstęp………2 Rozdzial 1. Jakość usługi hotelarskiej w świetle literatury……….5 Rozdzial 2. Metodologia badan……….17 2.1. Pojecie badan jakosciowych……….17 2.2. Przedmiot i cele badan……….18 Rozdzial 3. Jakość usług hotelarskich………21 3.1. Rynek usług hotelarskich………21 3.2. Czynniki kształtujące jakosc usług hotelarskich………24 3.3. Systemy jakosci………29 Więcej

Informatyzacja obslugi hoteli

Wstęp………2 Rozdzial I. 1.1. Poczatki hotelarstwa – rys historyczny……….4 1.2. Podstawowe pojecia – definicje……….9 1.3.Wymogi eksploatacyjne………14 1.4. Struktura zarządzania hotelem………16 1.5. Normy ISO 9000 w hotelu……….20 Rozdzial II 2.1. Elementy skladowe współczesnego komputera………28 2.2. Optymalna konfiguracja komputera………33 2.3. Dobór odpowiedniego Więcej

Rozwój bazy hotelowej w aspekcie rozwoju ruchu turystycznego

Wstęp………3 Rozdzial I. Pojecia i definicje zwiazane z opracowaniem 1.1. Pojecia zwiazane z turystyka………6 1.2. Kryteria podzialu turystyki ……… 9 1.3. Rodzaje turystyki – z wyszczególnieniem turystyki etnicznej ……… 12 1.4. Uslugi hotelarskie – kryteria podzialu ………18 1.5. Rola usług Więcej

Centrum sportowo-rekreacyjne jako usluga towarzyszaca w hotelu XYZ

Wstęp Rozdzial I Hotel i usługi hotelarskie 1.1 Historia rozwoju hotelarstwa na swiecie i w Polsce 1.2 Podstawowe pojecia w hotelarstwie 1.3 Definicja usług hotelarskich 1.4 Rodzaje i podzial usług hotelarskich Rozdzial II Charakterystyka centrum sportowo-rekreacynego 2.1 Podstawowe definicje 2.2 Więcej

Strategia restrukturyzacji dla hotelu XYZ.

Wstęp …………3 Rozdzial I. Cele i funkcje restrukturyzacji podmiotu gospodarczego 1.1 Restrukturyzacja jako celowa zmiana………… 5 1.2 Przyczyny dzialan restrukturyzacyjnych………… 16 1.3 Fazy procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa………… 18 1.4 Struktura procesu restrukturyzacji …………20 1.5 Zagrozenia dla zmian i sposoby zapobiegania …………22 Więcej

System organizacji i funkcjonowania usług hotelarskich.

Wstęp………3 Rozdzial I. Hotel i usługi hotelarskie 1.1 Zarys rozwoju hotelarstwa w Polsce i na swiecie………5 1.2 Podstawowe pojecia w hotelarstwie………13 1.3 Definicja usług hotelarskich………15 1.4 Rodzaje i podzial usług hotelarskich………19 1.4.1 Podstawowe usługi hotelarskie………21 1.4.2 Uslugi hotelarskie o wyzszym Więcej

Organizacja pracy sluzb hotelowych na przykładzie wybranych hoteli.

Wstęp……….4 Rozdzial I. Typy zakladów hotelarskich 1.1. Definicja i pojecie zakladu hotelarskego ………. 6 1.2. Typy zakladów hotelarskich i przepisy kategoryzacyjne w prawie polskim ……….6 1.2.1. Hotele ………. 7 1.2.2. Motele ………. 7 1.2.3. Pensjonaty ……….7 1.2.4. Kempingi ……….8 1.2.5. Więcej

Kultura obslugi w hotelu i jej wpływ na sprzedaz usługi turystycznej

Wstęp ………… 2 Rozdzial I. Uslugi i ich istota 1.1 Klasyfikacja usług ………… 3 1.2 Funkcje i cechy usług ………… 17 1.3 Istota, cechy i rodzaje usług turystycznych ………… 23 Rozdzial II. Hotelarstwo i jego zadania 2.1 Rozwój hotelarstwa w Więcej

Techniczne i organizacyjne aspekty działalności hotelarskiej.

Wstęp………….. 2 Rozdzial I. Hotel jako przedsiebiorstwo 1.1. Pojecie, funkcje i rodzaje obiektów noclegowych …………..3 1.2. Hotel w ekonomice turystyki………….. 6 1.3. Działalność wytwórcza i uslugowa hoteli …………..10 1.3.1 Dyrekcja i zarzad …………..10 1.3.2 Recepcja i hall………….. 10 1.3.3 Sluzby Więcej

Animacja czasu wolnego w hotelu.

Wstęp………5 Rozdzial I Omówienie problematyki czasu wolnego………7 1.1 Zarys rozwoju rekreacji i animacji 1.2 Pojecie animacji czasu wolnego 1.3 Role i metody animacji Rozdzial II Animacja czasu wolnego w hotelu………18 2.1 Zajecia sportowe i rekreacyjne 2.2 Organizacja czasu dla dzieci Więcej

Segmentacja w hotelarstwie na podstawie hotelu XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Historia hotelarstwa 1.1.Poczatki usług hotelarstwa na swiecie……….5 1.2 Poczatki usług hotelarskich w Polsce……….8 1.3. Hotelarstwo po II wojnie swiatowej do wspólczesnosci……….11 Rozdzial II. Rodzaje obiektów hotelarskich 2.1. Podzial i klasyfikacja obiektów hotelowych. ………14 2.2. Kategoryzacja obiektów hotelowych. Więcej

Hotel XYZ jako rozwijajacy się podmiot na rynku turystyczno-hotelarskim.

Wstęp……….2 Rozdzial I Tendencje zmian we wspólczesnej turystyce. 1.1. Istota i funkcje wspólczesnej turystyki……….4 1.2. Turystyka a zmiany w stylu zycia czlowieka……….7 1.3. Turystyka w Unii Europejskiej……….10 1.4 Idea hotelarstwa……….17 Rozdzial II Czynniki kształtujące jakosc usług hotelarskich. 2.1. Pojecie klasyfikacji, Więcej

Wybrane procesy logistyczne na podstawie Hotelu De Silva.

Wstęp……….1 Rozdzial 1. Wybrane procesy logistyczne w hotelarstwie 1.1.Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelowego……….3 1.1.1.Pojecie i rodzaje hoteli……….3 1.1.2. Zasady organizacji pracy w hotelach ……….7 1.2. Wybrane procesy logistyczne w hotelach……….12 1.2.1 Logistyka zaopatrzenia……….20 1.2.2 Logistyka dystrybucji……….24 Rozdzial 2. Charakterystyka hotelu Więcej

Standardy obslugi w obiekcie hotelarskim na przykładzie Hotelu XYZ.

Wstęp, cel pracy i metodologia badan……….5 Rozdzial I Hotelarstwo w literaturze. 1.1. Geneza hotelarstwa na swiecie……….7 1.2. Rys historyczny rozwoju hotelarstwa w Polsce……….12 1.3. Kategoryzacja i klasyfikacja obiektów hotelarskich……….16 Rozdzial II Standardy swiadczenia usług zwiazanych z pobytem gosci w zakładzie Więcej

Przystosowanie obiektów hotelarskich do obslugi osób niepelnosprawnych.

Wstęp………..5 Rozdzial I Wprowadzenie. 1.1 Osoby niepelnosprawne w Polsce (wielkosc populacji, struktura i dynamika zmian)………..8 1.2 Rodzaje niesprawnosci………..13 1.3 Elementy antropometryczne i ergonomiczne………..18 Rozdzial II Przystosowanie obiektów hotelowych do potrzeb osób niepelnosprawnych. 2.1 Elementy zagospodarowania zewnetrznego………..21 2.2 Pion pobytowy w Więcej

Analiza funkcjonowania obiektów hotelarskich na przykładzie XYZ

Wstęp Rozdzial 1. Hotel i usluga hotelarska – specyfika pojec 1.1. Historia hotelarstwa w polsce i na swiecie 1.1.1. Rozwój hotelarstwa na swiecie 1.1.2. Rozwój hotelarstwa w Polsce 1.2. Hotel jako przedsiebiorstwo turystyczne 1.2.1. Przedsiebiorstwo turystyczne – istota i funkcje Więcej

Analiza działalności promocyjnej Hotelu Sheraton w Krakowie.

Wstęp ………….. 3 Rozdzial 1. Marketing jako obszar zarządzania w przedsiębiorstwie 1.1. Istota orientacji marketingowej i charakterystyka marketingu…………..4 1.2. Proces marketingu i zarzadzanie marketingiem…………..5 1.3. Zalozenia i skladniki kompozycji marketingu-mix…………..8 Rozdzial 2.Promocja jako element marketingu 2.1. Podstawowe strategie oraz funkcje Więcej

Sport, spa i wellness jako oferta nowoczesnego hotelarstwa.

Wstęp……….3 Rozdzial I Istota i funkcjonowanie hotelarstwa 1.1. Miejsce hotelarstwa w gospodarce turystycznej………. 5 1.2. Istota i zakres usługi hotelarskiej………. 7 1.3. Wspólczesne tendencje w ksztaltowaniu usług hotelarskich………. 10 Rozdzial II Sport, SPA i wellness jako elementy produktu turystycznego 2.1. Więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi w hotelu XYZ.

Wstęp…………2 Rozdzial I Istota i rola zarządzania zasobami ludzkimi. 1. Pojecie, rola i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi…………4 1.2. Cel zarządzania strategicznego zasobami ludzkimi…………9 1.3. Operacyjne zarzadzanie zasobami ludzkimi…………13 1.4. Planowanie personelu firmy…………16 Rozdzial II System motywacji pracowników. 1. Pojecie i Więcej

Promocja Uslug Turystycznych na przykładzie biura podrózy ‚Panorama – Tour’

Wstęp Rozdzial I Turystyka 1. Geneza turystyki 2. Funkcje turystyki 3. Uslugi turystyczne 4. Czynniki wpływajace na rozwój turystyki Rozdzial II Marketing w turystyce 1. Charakterystyka marketingu 2. Rola marketingu 3. Uslugi a marketing mix 4. Koncepcje marketingu 5. Promocja Więcej

Perspektywa rozwoju bazy hotelowej XYZ.

Wstęp………. 3 Rozdzial I Pojecia zwiazane z baza hotelowa ………. 4 1.1 Baza Hotelowa………. 4 1.2 Uslugi hotelarskie………. 10 1.3 Baza Noclegowa………. 14 Rozdzial II Ogólna charakterystyka miasta XYZ 2.1 Historia XYZa………. 24 2.2 Demografia………. 25 2.3 Znani XYZanie………. 27 Więcej

Spa i Wellness jako oferta nowoczesnego hotelarstwa.

Wstęp………. 4 Rozdzial I Istota i funkcjonowanie hotelarstwa 1.1 Hotelarstwo na wspólczesnym rynku turystycznym………. 6 1.1.1. Hotelarstwo na swiecie ……….7 1.1.2. Hotelarstwo w Polsce ……….8 1.2. Specyfika usługi hotelarskiej ……….9 1.3.Jakość jako istotny element usługi hotelarskiej………. 15 Rozdzial II SPA Więcej

Internetowa promocja usług hotelarskich

Wstęp …………4 Rozdzial 1. Podstawowe pojecia, promocja i Internet w hotelarstwie 1.1. Podstawowe terminy zwiazane z turystyka i hotelarstwem …………6 1.2. Charakterystyka rynku usług hotelarskich …………9 1.3. Marketing w hotelarstwie. Internet jako narzedzie promocji usług hotelarskich …………17 Rozdzial 2. Rynek Więcej