Kategoria: Gastronomia Hotelarstwo

Prace z dziedziny Gastronomia Hotelarstwo. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Informatyzacja obslugi hoteli

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. 1.1. Poczatki hotelarstwa – rys historyczny……….4 1.2. Podstawowe pojęcia – definicje……….9 1.3.Wymogi eksploatacyjne………14 1.4. Struktura zarządzania hotelem………16…