Kategoria: Gastronomia Hotelarstwo

Prace z dziedziny Gastronomia Hotelarstwo. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Jakość usług hotelarskich – standard ISO 9000. 3/5 (2)

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział 1. Jakość usługi hotelarskiej w świetle literatury……….5 Rozdział 2. Metodologia badan……….17 2.1. Pojęcie badan jakosciowych……….17 2.2. Przedmiot i cele badan……….18 Rozdział 3. Jakość usług hotelarskich………21 3.1. Rynek usług hotelarskich………21 3.2. Czynniki kształtujące jakosc usług hotelarskich………24 3.3. Systemy jakosci………29…

Informatyzacja obslugi hoteli 4.08/5 (24)

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. 1.1. Poczatki hotelarstwa – rys historyczny……….4 1.2. Podstawowe pojęcia – definicje……….9 1.3.Wymogi eksploatacyjne………14 1.4. Struktura zarządzania hotelem………16 1.5. Normy ISO 9000 w hotelu……….20 Rozdział II 2.1. Elementy skladowe współczesnego komputera………28 2.2. Optymalna konfiguracja komputera………33 2.3. Dobór odpowiedniego…

Strategia restrukturyzacji dla hotelu XYZ. 4.27/5 (26)

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział I. Cele i funkcje restrukturyzacji podmiotu gospodarczego 1.1 Restrukturyzacja jako celowa zmiana………… 5 1.2 Przyczyny dzialan restrukturyzacyjnych………… 16 1.3 Fazy procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa………… 18 1.4 Struktura procesu restrukturyzacji …………20 1.5 Zagrozenia dla zmian i sposoby zapobiegania …………22…

System organizacji i funkcjonowania usług hotelarskich. 4.29/5 (21)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Hotel i usługi hotelarskie 1.1 Zarys rozwoju hotelarstwa w Polsce i na swiecie………5 1.2 Podstawowe pojęcia w hotelarstwie………13 1.3 Definicja usług hotelarskich………15 1.4 Rodzaje i podzial usług hotelarskich………19 1.4.1 Podstawowe usługi hotelarskie………21 1.4.2 Uslugi hotelarskie o wyzszym…

Techniczne i organizacyjne aspekty działalności hotelarskiej. 4.1/5 (21)

Przez administrator

Wstęp………….. 2 Rozdział I. Hotel jako przedsiebiorstwo 1.1. Pojęcie, funkcje i rodzaje obiektów noclegowych …………..3 1.2. Hotel w ekonomice turystyki………….. 6 1.3. Działalność wytwórcza i uslugowa hoteli …………..10 1.3.1 Dyrekcja i zarzad …………..10 1.3.2 Recepcja i hall………….. 10 1.3.3 Sluzby…

Animacja czasu wolnego w hotelu. 4.27/5 (15)

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Omówienie problematyki czasu wolnego………7 1.1 Zarys rozwoju rekreacji i animacji 1.2 Pojęcie animacji czasu wolnego 1.3 Role i metody animacji Rozdział II Animacja czasu wolnego w hotelu………18 2.1 Zajecia sportowe i rekreacyjne 2.2 Organizacja czasu dla dzieci…

Segmentacja w hotelarstwie na podstawie hotelu XYZ. 4.12/5 (26)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Historia hotelarstwa 1.1.Poczatki usług hotelarstwa na swiecie……….5 1.2 Poczatki usług hotelarskich w Polsce……….8 1.3. Hotelarstwo po II wojnie swiatowej do wspólczesnosci……….11 Rozdział II. Rodzaje obiektów hotelarskich 2.1. Podzial i klasyfikacja obiektów hotelowych. ………14 2.2. Kategoryzacja obiektów hotelowych.…

Wybrane procesy logistyczne na podstawie Hotelu De Silva. 4.08/5 (24)

Przez administrator

Wstęp……….1 Rozdział 1. Wybrane procesy logistyczne w hotelarstwie 1.1.Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelowego……….3 1.1.1.Pojęcie i rodzaje hoteli……….3 1.1.2. Zasady organizacji pracy w hotelach ……….7 1.2. Wybrane procesy logistyczne w hotelach……….12 1.2.1 Logistyka zaopatrzenia……….20 1.2.2 Logistyka dystrybucji……….24 Rozdział 2. Charakterystyka hotelu…

Przystosowanie obiektów hotelarskich do obslugi osób niepelnosprawnych. 4.35/5 (26)

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Wprowadzenie. 1.1 Osoby niepelnosprawne w Polsce (wielkosc populacji, struktura i dynamika zmian)………..8 1.2 Rodzaje niesprawnosci………..13 1.3 Elementy antropometryczne i ergonomiczne………..18 Rozdział II Przystosowanie obiektów hotelowych do potrzeb osób niepelnosprawnych. 2.1 Elementy zagospodarowania zewnetrznego………..21 2.2 Pion pobytowy w…

Analiza działalności promocyjnej Hotelu Sheraton w Krakowie. 4.21/5 (28)

Przez administrator

Wstęp ………….. 3 Rozdział 1. Marketing jako obszar zarządzania w przedsiębiorstwie 1.1. Istota orientacji marketingowej i charakterystyka marketingu…………..4 1.2. Proces marketingu i zarządzanie marketingiem…………..5 1.3. Zalozenia i skladniki kompozycji marketingu-mix…………..8 Rozdział 2.Promocja jako element marketingu 2.1. Podstawowe strategie oraz funkcje…

Sport, spa i wellness jako oferta nowoczesnego hotelarstwa. 4.33/5 (27)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Istota i funkcjonowanie hotelarstwa 1.1. Miejsce hotelarstwa w gospodarce turystycznej………. 5 1.2. Istota i zakres usługi hotelarskiej………. 7 1.3. Wspólczesne tendencje w ksztaltowaniu usług hotelarskich………. 10 Rozdział II Sport, SPA i wellness jako elementy produktu turystycznego 2.1.…

Zarządzanie zasobami ludzkimi w hotelu XYZ. 4.1/5 (29)

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział I Istota i rola zarządzania zasobami ludzkimi. 1. Pojęcie, rola i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi…………4 1.2. Cel zarządzania strategicznego zasobami ludzkimi…………9 1.3. Operacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi…………13 1.4. Planowanie personelu firmy…………16 Rozdział II System motywacji pracowników. 1. Pojęcie i…

Perspektywa rozwoju bazy hotelowej XYZ. 4.24/5 (21)

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I Pojecia zwiazane z baza hotelowa ………. 4 1.1 Baza Hotelowa………. 4 1.2 Uslugi hotelarskie………. 10 1.3 Baza Noclegowa………. 14 Rozdział II Ogólna charakterystyka miasta XYZ 2.1 Historia XYZa………. 24 2.2 Demografia………. 25 2.3 Znani XYZanie………. 27…

Spa i Wellness jako oferta nowoczesnego hotelarstwa. 4.14/5 (29)

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział I Istota i funkcjonowanie hotelarstwa 1.1 Hotelarstwo na wspólczesnym rynku turystycznym………. 6 1.1.1. Hotelarstwo na swiecie ……….7 1.1.2. Hotelarstwo w Polsce ……….8 1.2. Specyfika usługi hotelarskiej ……….9 1.3.Jakość jako istotny element usługi hotelarskiej………. 15 Rozdział II SPA…

Internetowa promocja usług hotelarskich 4.19/5 (31)

Przez administrator

Wstęp …………4 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia, promocja i Internet w hotelarstwie 1.1. Podstawowe terminy zwiazane z turystyka i hotelarstwem …………6 1.2. Charakterystyka rynku usług hotelarskich …………9 1.3. Marketing w hotelarstwie. Internet jako narzedzie promocji usług hotelarskich …………17 Rozdział 2. Rynek…