Rozwój bazy hotelowej w aspekcie rozwoju ruchu turystycznego


Wstęp………3

Rozdzial I.
Pojecia i definicje zwiazane z opracowaniem

1.1. Pojecia zwiazane z turystyka………6
1.2. Kryteria podzialu turystyki ……… 9
1.3. Rodzaje turystyki – z wyszczególnieniem turystyki etnicznej ……… 12
1.4. Uslugi hotelarskie – kryteria podzialu ………18
1.5. Rola usług gastronomicznych w hotelarstwie ………22

Rozdzial II.
Tendencje rozwoju ruchu turystycznego

2.1. Geneza pochodzenia turystyki………27
2.2. Polska turystyka na zakrecie………28
2.3. Informacje dotyczace ruchu turystycznego………30
2.4. Informacje dotyczace hotelarstwa………34

Rozdzial III.
Działalność wyspecjalizowanych podmiotów posrednictwa i organizacji w turystyce

3.1. Podstawowe pojecia i definicje ………37
3.2. Hotel – biuro podrózy. Czy moze byc lepiej? ………49
3.3. Rozwój hotelarstwa jako czynnik stymulujacy dzialalnosc posrednictwa i organizacji w turystyce………54
3.4. Skala działalności podmiotu a stopien ryzyka………55
3.5. Formy organizacji sprzedaży usług a ryzyko handlowe………56

Rozdzial IV.
Korzystne polozenie Bialegostoku, okolic i regionu potencjalnym atutem rozwoju ruchu turystycznego

4.1. Ogólna charakterystyka województwa………59
4.2. Glówne centra turystyczne Podlasia………63
4.3. Charakterystyka bazy materialnej, jej elementy i funkcje………72

Zakończenie………90
Zalaczniki………92
Bibliografia………103

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>