Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie UEFA EURO 2012

Wstęp………..3 Rozdział 1 Istota bezpieczeństwa imprez masowych 1.1 Istota i pojęcie imprez masowych………..6 1.2 Bezpieczeństwo imprez masowych w przepisach prawa ………..12 1.3 Charakterystyka bezpieczeństwa imprez masowych………..14 Rozdział 2 Zarządzanie turniejem UEFA EURO 2012 i potencjalne zagrożenia 2.1 Organizacja oraz obszary Więcej

Rola armii zawodowej w zapewnieniu bezpieczeństwa w społeczeństwie

Wstęp…….3 Rozdział 1 Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu bezpieczeństwa 1.1. Istota i klasyfikacje bezpieczeństwa …….4 1.2. Pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego……. 7 1.3. Zagrożenia bezpieczeństwa …….10 Rozdział 2 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej  2.1. Typy, rodzaje i struktury sił zbrojnych …….13 2.2. Więcej

Skutecznosc negocjacji handlowych

Wstęp……….2 Rozdzial 1 1. Pojecie i istota negocjacji……….10 2. Specyfika negocjacji handlowych……….19 2.1 Strategie i taktyki negocjacji handlowych……….22 2.2 Narzedzia sprzyjajace strategii rozmów z kontrahentami……….27 2.3 Demaskowanie gier handlowych……….31 2.4 Cechy klienta, a skutecznosc negocjacji……….35 Rozdzial II Metodologia badan 1.1 Więcej

Zarządzanie konfliktem w firmie

Wstęp………4 Rozdzial 1. Ogólne zagadnienia Public Relations…………6 1.1 Pojecie Public Relations 1.2 Historia Public Relations…………8 1.3 Zadania Public Relations, czynniki im towarzyszace oraz wizerunek i tozsamosc jako podstawa komunikacji zewnetrznej …………10 1.4 Cele, funkcje oraz otoczenie Public Relations Rozdzial 2. Więcej

Konflikty w organizacjach; przyczyny powstawania i metody sterowania konfliktem

Wstęp………..3 Rozdzial I Zachowania organizacyjne (czlowiek w organizacji). 1.1. Pojecie i charakterystyka organizacji………..4 1.2. Czlowiek w organizacji, potrzeby i motywacje………..11 1.3. Cele organizacji………..16 Rozdzial II Analiza konfliktów w organizacjach. 2.1.Pojecie konfliktu………..21 2.2.Przyczyny konfliktów………..29 2.2.1. Zmienne osobowosciowe………..29 2.2.2. Brak umiejetnosci komunikowania Więcej

Negocjacje w procesię rozwiazywania konfliktów.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Istota i znaczenie negocjacji………4 1.1. Sens negocjacji – czym sa i czemu sluza………4 1.2. Rola negocjacji w rozwiazywaniu konfliktów………9 1.3. Najwazniejsze formy rozwiazywania konfliktów………11 1.3.1. GRIT – działania ugodowe w warunkach ostrego konfliktu………15 1.3.2. Efektywność negocjacji w Więcej

Kierowanie konfliktem w organizacji

Wstęp………3 Rozdzial I. Konflikt i jego rola w organizacji………6 1. Definicja spoleczna, psychologiczna i organizacyjna………7 2. Ewolucja pogladów na konflikt………15 3. Źródła konfliktów………18 4. Typologia konfliktów………25 5. Dynamika konfliktów………32 Rozdzial II. Zarządzanie konfliktem w organizacji………43 1. Kierowanie konfliktem – strategie, Więcej

Projektowanie, prowadzenie i ocena efektywnosci szkolen na przykładzie szkolenia z negocjacji z elementami asertywnosci przeprowadzonego dla Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

I. Wprowadzenie do pracy………3 II. Szkolenie jako projekt……..4 III. Uczenie się jako proces………7 Cykl uczenia się i jego wpływ na projektowanie szkolenia ……… 7 Czynniki sprzyjajace uczeniu się doroslych……….14 a. Motywacja……….14 b. Indywidualny styl uczenia sie……….15 IV. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych Więcej

Cechy dobrego negocjatora

Wstęp………4 Rozdzial I. Negocjacje – czym sa i czemu sluza……… 5 1.1. Komunikacja jako perswazja………8 1.2. Aktywnosc konwersacyjna w negocjacjach i komunikacja niewerbalna………18 1.3. Zasady poprawnego komunikowania się ………28 Rozdzial II. Trudne sytuacje negocjacyjne 2.1. Manipulacje i ‚chwyty’ w negocjacjach……… Więcej

Negocjacje nastawione na wspólprace.

I. Negocjacje……… 2 Negocjacje nalezy podejmowac……… 4 Nie nalezy podejmowac negocjacji………. 5 Redukcja kosztów.. 16 Kompensacja.. 19 Dopasowanie……… 20 Laczenie……… 20 Zasady interpersonalne.. 25 II. Trzy najwazniejsze rozwiazania integrujace 26

Negocjacje jako podstawa komunikacji miedzy podmiotami rynku na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Pojecie negocjacji w biznesię 1.1. Istota i rola negocjacji w życiu czlowieka……….5 1.1. Procesy komunikacji ………. 8 1.3. Zasady negocjacji ………. 14 1.4. Przygotowanie do negocjacji ……….16 1.5. Rozmowy negocjacyjne……….19 1.6. Strategie, style i taktyki rozmów negocjacyjnych……….24 Więcej

Profil dobrego negocjatora.

Wstęp ………1 Rozdzial I. Negocjacje – co to znaczy? ………3 Rozdzial II. Style negocjacji ………11 Rozdzial III. Techniki negocjacyjne……… 21 Rozdzial IV. Profil dobrego negocjatora……… 36 Zakończenie……… 49 Bibliografia ………51 Spis rysunków ……… 53 Spis tabel………54

Negocjacje jako sztuka osiagania celu. Aspekt teoretyczny i praktyczny problemu.

Wstęp……..3 Cel pracy, jej zakres i metody badan…….. 5 Rozdzial I. Teoretyczna aspekty procesu negocjacji 1.Komunikacja jako perswazja ……..7 2.Aktywnosc konwersacyjna w negocjacjach …….. 9 3.Cechy idealnego nadawcy ……..10 4.Sztuka sluchania ……..11 5.Zasady poprawnego komunikowania się …….. 11 6.Komunikacja niewerbalna Więcej

Osobowosciowe i moralne cechy dobrego negocjatora.

Wstęp ……….. 3 Rozdzial I. Negocjacje 1.1. Definicje i istota negocjacji ……….. 4 1.2. Przebieg negocjacji ……….. 7 1.3. Style negocjacji ………..18 Rozdzial II. Cechy osobowosciowe i moralne 2.1. Definicja osobowosci ……….. 23 2.2. Temperament……….. 27 2.3. Charakter czlowieka ……….. Więcej

Manipulacja

Wstęp …………1 Rozdzial I. Czym jest manipulacja 1.1 Rys historyczny ………… 2 1.2 Pojecie manipulacji ………… 4 Rozdzial II. Formy manipulacji oraz reguly psychologiczne, na których opieraja się techniki manipulacyjne 2.1 Manipulowanie bezpośrednie ………… 7 2.2 Posrednia forma manipulacji w Więcej

Negocjacje jako metoda rozwiazywania konfliktów.

Wprowadzenie………. 3 Rozdzial I. Podstawowe zagadanienia negocjacji 1.1. Istota negocjacji ……….5 1.2. Cechy negocjacji………. 8 1.3. Zasady prowadzenia negocjacji………. 12 1.4. Klasyfikacja negocjacji ……….16 Rozdzial II. Rodzaje negocjacji 2.1. Negocjacje indywidualne i zbiorowe ……….21 2.2. Style przeprowadzania negocjacji ……….28 2.3. Więcej

Identyfikacja zródel konfliktów w organizacji na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp………4 Rozdzial I Organizacja i jej elementy 1.1.Istota organizacji i jej cele……..5 1.2. Funkcjonowanie i rozwój organizacji……..10 1.3. Struktura organizacyjna – funkcje i cechy……..17 1.4. Zasoby ludzkie jako spoleczny podsystem organizacji……..25 Rozdzial II Konflikt i jego rola w organizacji 2.1. Więcej

Problematyka negocjacji w rozwiazywaniu konfliktów.

Wstęp………4 Rozdzial I. Pojecie komunikowania interpersonalnego.. 1.1. Cechy i funkcje komunikowania interpersonalnego…….. 6 1.2. Elementy procesu komunikowania ……..9 1.3. Modele procesu komunikowania ……..18 Rozdzial II. Sposoby komunikowania iterpersonalnego. 1.1. Komunikowanie werbalne, niewerbalne i wokalne……..22 1.2. Zasady dobrego komunikowania…….. 24 1.3. Więcej

Jezykowe podloze konfliktów w malzenstwie.

Wstęp Rozdzial 1. Komunikacja jako czynnik budowania relacji w malzenstwie 1.1. Jezyk w komunikacji 1.2. Modele komunikacji 1.2.1 Model komunikacji Romana Jakobsona 1.2.2 Model komunikacji Lasswella 1.2.3 Model dwutorowy 1.2.4 Model Shanonn’a i Waevera 1.3. Malzenstwo w ujęciu prawnym i Więcej

Strategie, taktyki, techniki w wybranych etapach negocjacyjnych.

Wstęp ……….4 Rozdzial I Negocjacje i problematyka procesu. 1.1. Definicje negocjacji……….6 1.2. Typy negocjacji……….8 1.3. Uczestnicy negocjacji……….11 1.4. Poziomy negocjacji ……….14 1.5. Cel rozmów negocjacyjnych ……….17 Rozdzial II Przygotowanie do negocjacji. techniki i taktyki na otwarcie. 2.1. Przygotowanie otwarcie negocjacji………..33 Więcej

Konflikt twórczy i dobra praktyka wytwarzania wyrobów medycznych w firmie XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Konflikty w organizacjach produkujacych wyroby medyczne 1.1. Przebieg konfliktu Rozdzial II. Strategia marketingowa na rynku farmaceutycznym 2.1. Istota i kryteria segmentacji 2.2. Istota i klasyfikacja produktów 2.3. Cykl zycia produktu 2.4. Wprowadzanie nowego produktu na rynek 2.5. Więcej

Negocjacje jako sposób rozwiazywania konfliktów spolecznych.

Wstęp Rozdzial I. Konflikt 1.1. Definicja konfliktu 1.2. Przyczyny konfliktów w organizacji 1.3. Typy konfliktów Rozdzial II. Przebieg konfliktu 2.1. Etapy powstawania konfliktu 2.2. Róznice pogladów na konflikty wystepujace w organizacjach Rozdzial III. Negocjacje jako sposób rozwiazywania konfliktów 3.1. Definicja Więcej

Kulturowe uwarunkowania negocjacji w kontaktach logistycznych z krajami arabskimi.

Wprowadzenie Rozdzial 1. Pojecie i przedmiot negocjacji Rozdzial 2. Zasady prowadzenia negocjacji Rozdzial 3. Style, taktyki i techniki negocjacyjne Rozdzial 4. Negocjacje w biznesie 4.1. Negocjatorzy wywodzacy się z róznych kultur 4.1.1. Europa 4.1.2. Stany Zjednoczone 4.1.3. Azja 4.1.4. Kraje Więcej

Kulturalne uwarunkowania negocjacji oraz zasady ich prowadzenia na przykładzie Wloch.

Wprowadzenie 1.Pojecie przedmiot negocjacji 2.Zasady prowadzenia negocjacji miedzykulturowych 3.Narzedzia negocjacyjne 4.Negocjacje w biznesię miedzykulturowym 4.1.Europa 4.2.Stany Zjednoczone i Kanada 4.3.Bliski wschód 4.4.Daleki wschód 5.Negocjatorzy pochodzacy z Wloch Podsumowanie Bibliografia

Kulturowe uwarunkowania negocjacji oraz zasady ich prowadzenia na przykładzie Rosji.

Wstęp 1. Negocjacje – Ogólne informacje 2. Taktyki i techniki wykorzystywane w negocjacjach 3. Zasady prowadzenia negocjacji 4. Negocjacje miedzynarodowe 4.1. Negocjacje miedzykulturowe na Swiecie 4.2. Rosja Zakończenie Bibliografia

Psychologiczne uwarunkowania skutecznych rozmów handlowych.

Wstęp. Rozdzial 1. Komunikacja interpersonalna w literaturze przedmiotu. 1.1 Istota procesu komunikacji. 1.2 Formy komunikowania. 1.3 Zaklócenia w procesię komunikacji. Rozdzial 2. psychologiczne determinanty kontaktów z klientami. 2.1 Typy osobowosci klienta a skuteczna komunikacja. 2.2.Komunikacja werbalna i pozawerbalna. 2.3 Tworzenie Więcej

Konflikt jako zaklócenie procesu komunikacji w organizacji.

Wstęp………3 Rozdzial I. Proces komunikacji w organizacji 1. Pojecie i przebieg procesu komunikacji………5 2. Rodzaje i modele komunikacji………8 3. Funkcje procesu komunikowania i zasady dobrej komunikacji………13 4. Przeszkody w skutecznym komunikowaniu………18 Rozdzial II. Charakterystyka konfliktu w organizacji 1. Pojecie i Więcej

Sprawnosc procesów negocjacyjnych w pozyskiwaniu klientów.

Wstęp. Rozdzial I. Działalność przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. 1.1. Istota i cele przedsiebiorstw. 1.2. Formy organizacyjno-prawne przedsiebiorstw. 1.3. Funkcjonowanie przedsiebiorstw w warunkach integracji z Unia Europejska. Rozdzial II. Znaczenie negocjacji w działalności gospodarczej przedsiebiorstw. 2.1. Istota pojecia negocjacji. 2.2. Metody Więcej

Konflikty społeczne i metody ich likwidowania na przykładzie międzynarodowego towarzystwa ubezpieczeniowego oddzial w Polsce

Wstęp………..3 Rozdzial I. Konflikt jako zjawisko społeczne 1.1. Pojecie konfliktu i jego rodzaje ………..5 1.2. Przyczyny i konsekwencje powstawania konfliktu……….. 7 1.3. Przebieg konfliktu……….. 13 Rozdzial II. metody likwidowania konfliktów 2.1. Tradycyjne metody likwidowania konfliktów……….. 19 2.1.1. Ignorowanie ………..19 2.1.2. Więcej

Negocjacje jako metoda rozwiazywania konfliktów w organizacji

Wstęp……. 5 Rozdzial 1. Konflikt jako element relacji miedzyludzkich. 1.1. Konflikt w świetle literatury przedmiotu……… 7 1.2. Etapy powstawania i rozwoju konfliktu……….. 12 1.3. Zarządzanie przez konflikt i sposoby ich rozwiazywania……… 14 Rozdzial 2. Charakterystyka procesu negocjacji. 2.1. Definicja negocjacji………… Więcej

Konflikty w organizacji na przykładzie firmy XYZ

Wstęp Rozdzial 1 Organizacja jako system działania 1.1 Istota organizacji i jej cele 1.2 Istota procesu zarządzania 1.3 Struktura organizacyjna jako narzedzie zarządzania 1.4 Zasoby ludzkie jako spoleczny podsystem organizacji Rozdzial 2 Konflikt i jego rola w organizacji 2.1 Pojecie Więcej

Komunikacja w organizacji na przykładzie firmy XYZ

Wstęp Rozdzial I. Komunikacja i jej rola w organizacji 1.1. Pojecie i istota komunikacji 1.2. Komunikacja jako proces 1.3. Modele komunikowania 1.4. Bariery utrudniajace skuteczne komunikowanie oraz ich przezwyciezenie Rozdzial II. Charakterystyka firmy XYZ 2.1. Historia 2.2. Działalność 2.3. Struktura Więcej

Ekonomiczne podstawy negocjacji na podstawie ksiazki pod redakcja Haliny Jastrzebskiej – Smolagi pt. ‚Ekonomiczne podstawy negocjacji. Pomiedzy prawem, a moralnoscia.’

Wprowadzenie………..3 Rozdzial I Przyczyny negocjacji 1.1 Ekonomiczne przyczyny negocjacji wewnatrz podmiotów gospodarczych……….. 5 1.2 Negocjacje pomiedzy podmiotami gospodarczymi……….. 7 1.3 Negocjacje branzowe – przyczyny ekonomiczne ………..11 1.4. Elektroniczne formy negocjacji gospodarczych………… 13 Rozdzial II Przebieg negocjacji 2.1 Przygotowanie do negocjacji……….. Więcej

Strategie zarządzania konfliktami organizacyjnymi. Studium przypadku – analiza procesu zarządzania konfliktami w firmie XYZ

Wstęp…………3 Rozdzial I Problematyka konfliktu w literaturze przedmiotu 1.1. Definicja konfliktu…………5 1.2. Konflikt jako zjawisko społeczne…………16 1.3. Typologia konfliktów…………25 1.4. Społeczne i ekonomiczne przyczyny konfliktów…………41 Rozdzial II Zarządzanie konfliktem w organizacji 2.1. Pojecie konfliktu w organizacji…………50 2.2. Sytuacja konfliktu w Więcej

Negocjacje w rozwiazywaniu konfliktów

Wprowadzenie Rozdzial 1. Proces negocjacji 1.1 Definicja negocjacji 1.2 Elementy negocjacji i struktura procesu negocjacyjna 1.3 Strategie negocjacyjne Rozdzial 2. Konflikt 2.1 Pojecie konfliktu 2.2 Typy i etapy konfliktu Rozdzial 3. Problem (praktyczny) – negocjowanie zmiany warunków splaty kredytu 3.1 Więcej

Osobowosc jako determinanta stylu rozwiazywania konfliktów w organizacji.

Wstęp………4 Rozdzial 1. Konflikty w organizacji. 1.1. Definicje konfliktów………7 1.2. Rodzaje konfliktów………10 1.3. Źródła konfliktów w organizacji………14 1.4. Konsekwencje konfliktów………19 1.4.1. Efekty negatywne………20 1.4.2. Efekty pozytywne………21 1.5. Style rozwiazywania konfliktów………23 Rozdzial 2. Osobowosc i czynnikowe ujecie osobowosci. 2.1. Osobowosc w Więcej

Konflikt organizacyjny na tle zmian restrukturyzacyjnych na przykładzie filii New Yorker w Krakowie

Wstęp……..4 Rozdzial 1. Konflikt organizacyjny 1.1. Konflikt w świetle zródel literatury…….. 6 1.2. Istota konfliktu organizacyjnego…….. 9 1.3. Źródła konfliktów organizacyjnych 14 1.4. Fazy konfliktu organizacyjnego ……..15…….. 1.5. Rodzaje konfliktów organizacyjnych ……..18 1.6. Metody kierowania konfliktem organizacyjnym…….. 24 Rozdzial 2. Więcej

Konflikt organizacyjny na tle zmian resterukturyzacyjnych z firmie Tesco Polska Sp. z o.o.

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi 1.1. Istota i tresc zarządzania zasobami ludzkimi………. 5 1.2. Uwarunkowania planowania zatrudnienia ……….10 1.3. Przyciaganie zasobów ludzkich (planowanie)………. 14 1.4. Rekrutacja i selekcja kadr ……….18 1.5. Utrzymanie zasobów ludzkich ……….22 1.6. Gospodarowanie zasobami ludzkimi Więcej

Negocjacje w polityce na przykładzie procesu akcesyjnego Polska – Unia Europejska

Wstęp Rozdzial I Rola negocjacji w stosunkach miedzynarodowych 1.1 Pojecie negocjacji 1.2 Etapy procesu negocjacyjnego 1.3 Negocjacje jako dyplomatyczny srodek rozwiazywania sporów w polityce 1.4 Specyfika negocjacji akcesyjnych Rozdzial II Negocjacje Polski z Unia Europejska 2.1 Przygotowania do procesu przedakcesyjnego Więcej

Rola negocjacji i rozwiazywanie konfliktów w procesię mediacji

Wstęp……….5 Rozdzial I Komunikacja i konflikty interpersonalne 1. Zasady komunikacji interpersonalnej……….8 1.1 Cechy i elementy komunikowania……….9 1.2 Komunikacja werbalna……….11 1.3 Komunikacja niewerbalna……….12 2. Konflikty interpersonalne……….15 2.1 Rodzaje konfliktów……….16 2.2 Działania w sytuacji konfliktu……….20 2.3 Procedury rozwiazywania konfliktów……….21 Rozdzial II Negocjacja Więcej

Analiza (elementów) procesu negocjacji na przykładzie wybranych filmów

Wstęp……….3 Rozdzial I Istota negocjacji 1.1 Pojecie negocjacji ……….5 1.2 Charakterystyczne cechy negocjacji………. 9 1.3 Fazy procesu negocjacji………. 11 1.4 Sposoby prowadzenia negocjacji – style negocjowania………. 16 1.5 Sylwetka dobrego negocjatora ……….20 Rozdzial II Komunikacja podstawa udanych negocjacji 2.1 Znaczenie Więcej

Konflikty wewnatrzorganizacyjne a typ kultury organizacyjnej na przykładzie firmy Amica Wronki.

Wstęp Rozdzial 1. Kultura organizacyjna – pojecie, funkcja, typologia 1.1. Przeglad definicji w świetle literatury przedmiotu 1.2. Elementy kultury organizacyjnej 1.3. Wybrane modele kultury organizacyjnej Rozdzial 2. Konflikty wewnatrzorganizacyjne – pojecie, funkcje, przyczyny 2.1. Pojecie konfliktu w świetle literatury przedmiotu Więcej

Kompetencje funkcjonariuszy Policji w zakresię negocjacji

Wstęp Rozdzial 1. Rola Policji w panstwie w zakresię negocjacji 1.1. Pojecie kompetencji oraz kompetencje funkcjonariuszy Policji 1.2. Negocjacje w Policji 1.2.1. Definicja negocjacji 1.2.2. Fazy negocjacji 1.2.3. Style i rodzaje negocjacji 1.2.4. Rola negocjacji u funkcjonariuszy Policji 1.2.5. Praktyczne Więcej

Negocjacje jako rola menadzera w przedsiębiorstwie

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Istota negocjacji w biznesie…….. 6 Rozdzial 2. Rola menadzera w przedsiębiorstwie 2.1. Menedzer i jego rola w przedsiębiorstwie…….. 14 2.2. Rola menedzera w Zarzadzaniu Zasobami Ludzkimi ……..20 2.3. Funkcje realizowanie przez menedzera w przedsiębiorstwie……..24 Rozdzial 3. Manipulowanie Więcej