Kategoria: Konflikty

Prace z dziedziny Konflikty. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie UEFA EURO 2012 4.35/5 (17)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Istota bezpieczeństwa imprez masowych 1.1 Istota i pojęcie imprez masowych………..6 1.2 Bezpieczeństwo imprez masowych w przepisach prawa ………..12 1.3 Charakterystyka bezpieczeństwa imprez masowych………..14 Rozdział 2 Zarządzanie turniejem UEFA EURO 2012 i potencjalne zagrożenia 2.1 Organizacja oraz obszary…

Skutecznosc negocjacji handlowych 4.2/5 (25)

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 1. Pojęcie i istota negocjacji……….10 2. Specyfika negocjacji handlowych……….19 2.1 Strategie i taktyki negocjacji handlowych……….22 2.2 Narzedzia sprzyjajace strategii rozmów z kontrahentami……….27 2.3 Demaskowanie gier handlowych……….31 2.4 Cechy klienta, a skutecznosc negocjacji……….35 Rozdział II Metodologia badan 1.1…

Zarządzanie konfliktem w firmie 4.07/5 (27)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1. Ogólne zagadnienia Public Relations…………6 1.1 Pojęcie Public Relations 1.2 Historia Public Relations…………8 1.3 Zadania Public Relations, czynniki im towarzyszace oraz wizerunek i tozsamosc jako podstawa komunikacji zewnetrznej …………10 1.4 Cele, funkcje oraz otoczenie Public Relations Rozdział 2.…

Konflikty w organizacjach; przyczyny powstawania i metody sterowania konfliktem Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Zachowania organizacyjne (czlowiek w organizacji). 1.1. Pojęcie i charakterystyka organizacji………..4 1.2. Czlowiek w organizacji, potrzeby i motywacje………..11 1.3. Cele organizacji………..16 Rozdział II Analiza konfliktów w organizacjach. 2.1.Pojęcie konfliktu………..21 2.2.Przyczyny konfliktów………..29 2.2.1. Zmienne osobowosciowe………..29 2.2.2. Brak umiejetnosci komunikowania…

Negocjacje w procesię rozwiazywania konfliktów. 4.47/5 (17)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Istota i znaczenie negocjacji………4 1.1. Sens negocjacji – czym sa i czemu sluza………4 1.2. Rola negocjacji w rozwiazywaniu konfliktów………9 1.3. Najwazniejsze formy rozwiazywania konfliktów………11 1.3.1. GRIT – działania ugodowe w warunkach ostrego konfliktu………15 1.3.2. Efektywność negocjacji w…

Kierowanie konfliktem w organizacji 4.24/5 (17)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Konflikt i jego rola w organizacji………6 1. Definicja spoleczna, psychologiczna i organizacyjna………7 2. Ewolucja pogladów na konflikt………15 3. Źródła konfliktów………18 4. Typologia konfliktów………25 5. Dynamika konfliktów………32 Rozdział II. Zarządzanie konfliktem w organizacji………43 1. Kierowanie konfliktem – strategie,…

Projektowanie, prowadzenie i ocena efektywnosci szkolen na przykładzie szkolenia z negocjacji z elementami asertywnosci przeprowadzonego dla Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 4.3/5 (20)

Przez administrator

I. Wprowadzenie do pracy………3 II. Szkolenie jako projekt……..4 III. Uczenie się jako proces………7 Cykl uczenia się i jego wpływ na projektowanie szkolenia ……… 7 Czynniki sprzyjajace uczeniu się doroslych……….14 a. Motywacja……….14 b. Indywidualny styl uczenia sie……….15 IV. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych…

Cechy dobrego negocjatora 4.85/5 (13)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Negocjacje – czym sa i czemu sluza……… 5 1.1. Komunikacja jako perswazja………8 1.2. Aktywnosc konwersacyjna w negocjacjach i komunikacja niewerbalna………18 1.3. Zasady poprawnego komunikowania się ………28 Rozdział II. Trudne sytuacje negocjacyjne 2.1. Manipulacje i 'chwyty’ w negocjacjach…………

Negocjacje nastawione na wspólprace. 4.41/5 (22)

Przez administrator

I. Negocjacje……… 2 Negocjacje nalezy podejmowac……… 4 Nie nalezy podejmowac negocjacji………. 5 Redukcja kosztów.. 16 Kompensacja.. 19 Dopasowanie……… 20 Laczenie……… 20 Zasady interpersonalne.. 25 II. Trzy najwazniejsze rozwiazania integrujace 26 Oceń

Profil dobrego negocjatora. 4.43/5 (23)

Przez administrator

Wstęp ………1 Rozdział I. Negocjacje – co to znaczy? ………3 Rozdział II. Style negocjacji ………11 Rozdział III. Techniki negocjacyjne……… 21 Rozdział IV. Profil dobrego negocjatora……… 36 Zakończenie……… 49 Bibliografia ………51 Spis rysunków ……… 53 Spis tabel………54 Oceń

Osobowosciowe i moralne cechy dobrego negocjatora. 4.31/5 (16)

Przez administrator

Wstęp ……….. 3 Rozdział I. Negocjacje 1.1. Definicje i istota negocjacji ……….. 4 1.2. Przebieg negocjacji ……….. 7 1.3. Style negocjacji ………..18 Rozdział II. Cechy osobowosciowe i moralne 2.1. Definicja osobowosci ……….. 23 2.2. Temperament……….. 27 2.3. Charakter czlowieka ………..…

Manipulacja 4.41/5 (17)

Przez administrator

Wstęp …………1 Rozdział I. Czym jest manipulacja 1.1 Rys historyczny ………… 2 1.2 Pojęcie manipulacji ………… 4 Rozdział II. Formy manipulacji oraz reguly psychologiczne, na których opieraja się techniki manipulacyjne 2.1 Manipulowanie bezpośrednie ………… 7 2.2 Posrednia forma manipulacji w…

Negocjacje jako metoda rozwiazywania konfliktów. 4.09/5 (23)

Przez administrator

Wprowadzenie………. 3 Rozdział I. Podstawowe zagadanienia negocjacji 1.1. Istota negocjacji ……….5 1.2. Cechy negocjacji………. 8 1.3. Zasady prowadzenia negocjacji………. 12 1.4. Klasyfikacja negocjacji ……….16 Rozdział II. Rodzaje negocjacji 2.1. Negocjacje indywidualne i zbiorowe ……….21 2.2. Style przeprowadzania negocjacji ……….28 2.3.…

Problematyka negocjacji w rozwiazywaniu konfliktów. 4.2/5 (25)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Pojęcie komunikowania interpersonalnego.. 1.1. Cechy i funkcje komunikowania interpersonalnego…….. 6 1.2. Elementy procesu komunikowania ……..9 1.3. Modele procesu komunikowania ……..18 Rozdział II. Sposoby komunikowania iterpersonalnego. 1.1. Komunikowanie werbalne, niewerbalne i wokalne……..22 1.2. Zasady dobrego komunikowania…….. 24 1.3.…

Jezykowe podloze konfliktów w malzenstwie. 4.38/5 (26)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Komunikacja jako czynnik budowania relacji w malzenstwie 1.1. Jezyk w komunikacji 1.2. Modele komunikacji 1.2.1 Model komunikacji Romana Jakobsona 1.2.2 Model komunikacji Lasswella 1.2.3 Model dwutorowy 1.2.4 Model Shanonn’a i Waevera 1.3. Malzenstwo w ujęciu prawnym i…

Strategie, taktyki, techniki w wybranych etapach negocjacyjnych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….4 Rozdział I Negocjacje i problematyka procesu. 1.1. Definicje negocjacji……….6 1.2. Typy negocjacji……….8 1.3. Uczestnicy negocjacji……….11 1.4. Poziomy negocjacji ……….14 1.5. Cel rozmów negocjacyjnych ……….17 Rozdział II Przygotowanie do negocjacji. techniki i taktyki na otwarcie. 2.1. Przygotowanie otwarcie negocjacji………..33…