Kategoria Konflikty

Skutecznosc negocjacji handlowych

 Wstęp……….2

Rozdzial 1
1. Pojecie i istota negocjacji……….10

2. Specyfika negocjacji handlowych……….19
2.1 Strategie i taktyki negocjacji handlowych……….22
2.2 Narzedzia sprzyjajace strategii rozmów z kontrahentami……….27
2.3 Demaskowanie gier handlowych……….31
2.4 Cechy klienta, a skutecznosc negocjacji……….35


Rozdzial II
Metodologia badan

1.1 Cele pracy……….39
1.2 Problemy badawcze……….40
1.3 Technika badan……….42
1.4 Organizacja i przebieg badan……….43


Zakończenie
Analiza wybranych przypadków negocjacji handlowych wraz z wnioskami……….43

Bibliografia

Czytaj więcej

Zarządzanie konfliktem w firmie

 


Wstęp………4

Rozdzial 1.
Ogólne zagadnienia Public Relations…………6

1.1 Pojecie Public Relations
1.2 Historia Public Relations…………8
1.3 Zadania Public Relations, czynniki im towarzyszace oraz wizerunek i tozsamosc jako podstawa komunikacji zewnetrznej
…………10
1.4 Cele, funkcje oraz otoczenie Public Relations


Rozdzial 2.
Komunikacja, jej charakterystyka i wpływ na stosunki w firmie…………18

2.1. Komunikowanie się jako podstawa dzialan Public Relations
2.2. Istota, wlasciwosci oraz style komunikowania sie
2.3. Komunikowanie się interpersonalne
2.4 Komunikowanie jako czesc zarządzania
2.5. Komunikowanie się w pracy, kierownik – podwladny


Rozdzial 3.
Charakterystyka konfliktu oraz miejsce i z...

Czytaj więcej

Konflikty w organizacjach; przyczyny powstawania i metody sterowania konfliktem

 


Wstęp………..3

Rozdzial I
Zachowania organizacyjne (czlowiek w organizacji).

1.1. Pojecie i charakterystyka organizacji………..4
1.2. Czlowiek w organizacji, potrzeby i motywacje………..11
1.3. Cele organizacji………..16


Rozdzial II
Analiza konfliktów w organizacjach.

2.1.Pojecie konfliktu………..21
2.2.Przyczyny konfliktów………..29
2.2.1. Zmienne osobowosciowe………..29
2.2.2. Brak umiejetnosci komunikowania sie………..33
2.2.3. Brak zaangazowania pracowników w sprawy organizacji………..39
2.3. Konflikty miedzy organizacjami………..42


Rozdzial III
Sterowanie konfliktem.

3.1. Unikanie………..45
3.2. Dominacja………..45
3.3. Hierarchiczne sterowanie konfliktem………..48
3.4. Ustepowanie………..51
3.5. Kompromis………..53
3.6...

Czytaj więcej

Negocjacje w procesię rozwiazywania konfliktów.

 


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Istota i znaczenie negocjacji………4

1.1. Sens negocjacji – czym sa i czemu sluza………4
1.2. Rola negocjacji w rozwiazywaniu konfliktów………9
1.3. Najwazniejsze formy rozwiazywania konfliktów………11
1.3.1. GRIT – działania ugodowe w warunkach ostrego konfliktu………15
1.3.2. Efektywność negocjacji w procesię rozwiazywania konfliktów………18


Rozdzial 2.
Charakterystyka negocjacji………20

2.1. Strategie negocjacyjne………20
2.2. Taktyki negocjacyjne………28
2.3. Fazy negocjacji………32
2.3.1. Przygotowanie do negocjacji………33
2.3.2. Otwarcie rozmów………40
2.3.3. Przedstawienie propozycji………41
2.3.4. Kontrakt koncowy………49
2.4. Negocjatorzy………50
2.4.1...

Czytaj więcej

Kierowanie konfliktem w organizacji

 


Wstęp………3

Rozdzial I.
Konflikt i jego rola w organizacji………6

1. Definicja spoleczna, psychologiczna i
organizacyjna………7
2. Ewolucja pogladów na konflikt………15
3. Źródła konfliktów………18
4. Typologia konfliktów………25
5. Dynamika konfliktów………32


Rozdzial II.
Zarządzanie konfliktem w organizacji………43

1. Kierowanie konfliktem – strategie, techniki,
metody………43
2. Konflikty wewnatrz organizacji ………54
...

Czytaj więcej

Projektowanie, prowadzenie i ocena efektywnosci szkolen na przykładzie szkolenia z negocjacji z elementami asertywnosci przeprowadzonego dla Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

 


I. Wprowadzenie do pracy………3

II. Szkolenie jako projekt……..4

III. Uczenie się jako proces………7

Cykl uczenia się i jego wpływ na projektowanie szkolenia ……… 7
Czynniki sprzyjajace uczeniu się doroslych……….14
a. Motywacja……….14
b. Indywidualny styl uczenia sie……….15


IV. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w organizacji………18

V. Rodzaje i formy szkolen oraz kryteria ich wyboru……… 20

VI. Warsztat jako forma szkoleniowa……….22

Czytaj więcej

Cechy dobrego negocjatora

 


Wstęp………4

Rozdzial I.
Negocjacje – czym sa i czemu sluza……… 5

1.1. Komunikacja jako perswazja………8
1.2. Aktywnosc konwersacyjna w negocjacjach i komunikacja niewerbalna………18
1.3. Zasady poprawnego komunikowania się ………28

Rozdzial II.
Trudne sytuacje negocjacyjne

2.1. Manipulacje i ‚chwyty’ w negocjacjach……… 31
2.2. Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów………37
2.3. Działania ugodowe w warunkach silnego konfliktu ……… 42

Rozdzial III.
Cechy dobrego negocjatora

3.1. Sila ………45
3.2. Aspiracje……… 46
3.3. Zdolnosci ………48
3.4. Bledy w przetwarzaniu danych……… 51
3.5. Kreatywny styl psychiczny……… 53
3.6. Pytania ankietowe, analiza wyników ………55

Zakończenie………6...

Czytaj więcej

Negocjacje nastawione na wspólprace.

 


I. Negocjacje……… 2

Negocjacje nalezy podejmowac……… 4
Nie nalezy podejmowac negocjacji………. 5
Redukcja kosztów.. 16
Kompensacja.. 19
Dopasowanie……… 20
Laczenie……… 20
Zasady interpersonalne.. 25
II. Trzy najwazniejsze rozwiazania integrujace 26

Czytaj więcej

Negocjacje jako podstawa komunikacji miedzy podmiotami rynku na przykładzie firmy XYZ.

 


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Pojecie negocjacji w biznesię

1.1. Istota i rola negocjacji w życiu czlowieka……….5
1.1. Procesy komunikacji ………. 8
1.3. Zasady negocjacji ………. 14
1.4. Przygotowanie do negocjacji ……….16
1.5. Rozmowy negocjacyjne……….19
1.6. Strategie, style i taktyki rozmów negocjacyjnych……….24
1.7. Konflikty w negocjacjach i sposoby ich przezwyciezania ……….32

Rozdzial II.
Charakterystyka działalności firmy XYZ

2.1. Rys historyczny firmy XYZ, struktura organizacyjna oraz przedmiot i zakres działalności na swiecie……….37
2.2. Działalność XYZ w Polsce……….42
2.3. Charakterystyka negocjacji prowadzonych przez firme XYZ……….50

Rozdzial III.
Procesy negocjacji prowadzonych prz...

Czytaj więcej

Profil dobrego negocjatora.

 


Wstęp ………1

Rozdzial I.

Negocjacje – co to znaczy? ………3

Rozdzial II.

Style negocjacji ………11

Rozdzial III.

Techniki negocjacyjne……… 21


Rozdzial IV.

Profil dobrego negocjatora……… 36


Zakończenie……… 49
Bibliografia ………51
Spis rysunków ……… 53
Spis tabel………54

Czytaj więcej

Negocjacje jako sztuka osiagania celu. Aspekt teoretyczny i praktyczny problemu.

 


Wstęp……..3
Cel pracy, jej zakres i metody badan…….. 5

Rozdzial I.

Teoretyczna aspekty procesu negocjacji
1.Komunikacja jako perswazja ……..7
2.Aktywnosc konwersacyjna w negocjacjach …….. 9
3.Cechy idealnego nadawcy ……..10
4.Sztuka sluchania ……..11
5.Zasady poprawnego komunikowania się …….. 11
6.Komunikacja niewerbalna …….. 12
6.1.Sygnaly wzrokowe…….. 12
6.2. Otwartość i uczciwosc …….. 14
6.3. Wspólpraca miedzy negocjatorami …….. 14
6.4. Okazywanie sympatii ……..15
6.5. Pewnosc siebie ……..16
6.6. Ocena toku rozmów ……..17
6.7. Postawa defensywna ……..19
6.8. Podejrzliwosc w negocjacjach ……..20
6.9...

Czytaj więcej

Osobowosciowe i moralne cechy dobrego negocjatora.

 


Wstęp ……….. 3

Rozdzial I.
Negocjacje

1.1. Definicje i istota negocjacji ……….. 4
1.2. Przebieg negocjacji ……….. 7
1.3. Style negocjacji ………..18

Rozdzial II.
Cechy osobowosciowe i moralne

2.1. Definicja osobowosci ……….. 23
2.2. Temperament……….. 27
2.3. Charakter czlowieka ……….. 32
2.4. Definicja moralnosci – wartość jako element moralnosci czlowieka……….. 35

Rozdzial III.
Cechy osobowosciowe i moralne dobrego negocjatora

3.1. Sila ………..39
3.2. Aspiracje……….. 41
3.3. Zdolnosci……….. 42
3.4. Kreatywny styl psychiczny ……….. 48

Zakończenie ………..53
Spis tabel ………..55
Spis wykresów ……….. 55
Bibliografia ………..56

Czytaj więcej

Manipulacja

 


Wstęp …………1

Rozdzial I.
Czym jest manipulacja

1.1 Rys historyczny ………… 2
1.2 Pojecie manipulacji ………… 4

Rozdzial II.
Formy manipulacji oraz reguly psychologiczne, na których opieraja się techniki manipulacyjne

2.1 Manipulowanie bezpośrednie ………… 7
2.2 Posrednia forma manipulacji w komunikowaniu………… 11
2.3 Inne formy manipulacji………… 14

Rozdzial III.
Zasady manipulacji wg Calidiniego

3.1 Regula wzajemnosci …………17
3.2 Regula kontrastu …………21
3.3 Regula zaangazowania i konsekwencji ………… 24
3.4 Regula niedostepnosci ………… 27
3.5 Regula społecznego dowodu slusznosci………… 29
3.6 Regula lubienia i sympatii …………30
3.7 Regula autorytetu ………… 31

Rozdzial IV.
Jak bronic się...

Czytaj więcej

Negocjacje jako metoda rozwiazywania konfliktów.

 


Wprowadzenie………. 3

Rozdzial I.
Podstawowe zagadanienia negocjacji

1.1. Istota negocjacji ……….5
1.2. Cechy negocjacji………. 8
1.3. Zasady prowadzenia negocjacji………. 12
1.4. Klasyfikacja negocjacji ……….16

Rozdzial II.
Rodzaje negocjacji

2.1. Negocjacje indywidualne i zbiorowe ……….21
2.2. Style przeprowadzania negocjacji ……….28
2.3. Negocjacje pozycyjne………. 32
2.4. Negocjacje bezpośrednie i pośrednie………. 35

Rozdzial III.
Rodzaje negocjacji

3.1. Elementy negocjacji i struktura procesu negocjacyjnego………. 41
3.2. Przygotowanie negocjacji………. 42
3.3. Otwarcie oraz przeprowadzenie rozmówW ……….48
3.4. Faza koncowa oraz ponegocjacyjna ……….52

Rozdzial IV...

Czytaj więcej

Identyfikacja zródel konfliktów w organizacji na przykładzie firmy XYZ.

 


Wstęp………4

Rozdzial I
Organizacja i jej elementy

1.1.Istota organizacji i jej cele……..5
1.2. Funkcjonowanie i rozwój organizacji……..10
1.3. Struktura organizacyjna – funkcje i cechy……..17
1.4. Zasoby ludzkie jako spoleczny podsystem organizacji……..25


Rozdzial II
Konflikt i jego rola w organizacji

2.1. Pojecie i rodzaje konfliktów w organizacji……..27
2.2. Źródła konfliktów w organizacji……..34
2.3. Sposoby rozwiazywania konfliktów……..38


Rozdzial III
Identyfikacja zródel konfliktów w badanej organizacji

3.1. Charakterystyka badanej firmy……..41
3.2. Relacje i stosunki interpersonalne panujace w badanej firmie……..48
3.3...

Czytaj więcej