Kategoria: Konflikty

Prace z dziedziny Konflikty. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie UEFA EURO 2012 4.35/5 (17)

Wstęp………..3 Rozdział 1 Istota bezpieczeństwa imprez masowych 1.1 Istota i pojęcie imprez masowych………..6 1.2 Bezpieczeństwo imprez masowych w przepisach prawa ………..12 1.3 Charakterystyka bezpieczeństwa imprez masowych………..14 Rozdział 2 Zarządzanie turniejem UEFA EURO 2012 i potencjalne zagrożenia 2.1 Organizacja oraz obszary reagowania………..17 2.2 Centrum Bezpieczeństwa Narodowego i jego rola podczas trwania turnieju………..20 2.3 Obszary ryzyka………..21 Rozdział […]

Rola armii zawodowej w zapewnieniu bezpieczeństwa w społeczeństwie 4.24/5 (21)

Wstęp…….3 Rozdział 1 Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu bezpieczeństwa 1.1. Istota i klasyfikacje bezpieczeństwa …….4 1.2. Pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego……. 7 1.3. Zagrożenia bezpieczeństwa …….10 Rozdział 2 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej  2.1. Typy, rodzaje i struktury sił zbrojnych …….13 2.2. Podstawowe zadania i funkcje sił zbrojnych …….17 Rozdział 3 Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa […]

Skutecznosc negocjacji handlowych 4.2/5 (25)

Wstęp……….2 Rozdzial 1 1. Pojecie i istota negocjacji……….10 2. Specyfika negocjacji handlowych……….19 2.1 Strategie i taktyki negocjacji handlowych……….22 2.2 Narzedzia sprzyjajace strategii rozmów z kontrahentami……….27 2.3 Demaskowanie gier handlowych……….31 2.4 Cechy klienta, a skutecznosc negocjacji……….35 Rozdzial II Metodologia badan 1.1 Cele pracy……….39 1.2 Problemy badawcze……….40 1.3 Technika badan……….42 1.4 Organizacja i przebieg badan……….43 Zakończenie Analiza […]

Zarządzanie konfliktem w firmie 4.07/5 (27)

Wstęp………4 Rozdzial 1. Ogólne zagadnienia Public Relations…………6 1.1 Pojecie Public Relations 1.2 Historia Public Relations…………8 1.3 Zadania Public Relations, czynniki im towarzyszace oraz wizerunek i tozsamosc jako podstawa komunikacji zewnetrznej …………10 1.4 Cele, funkcje oraz otoczenie Public Relations Rozdzial 2. Komunikacja, jej charakterystyka i wpływ na stosunki w firmie…………18 2.1. Komunikowanie się jako podstawa dzialan […]

Konflikty w organizacjach; przyczyny powstawania i metody sterowania konfliktem Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..3 Rozdzial I Zachowania organizacyjne (czlowiek w organizacji). 1.1. Pojecie i charakterystyka organizacji………..4 1.2. Czlowiek w organizacji, potrzeby i motywacje………..11 1.3. Cele organizacji………..16 Rozdzial II Analiza konfliktów w organizacjach. 2.1.Pojecie konfliktu………..21 2.2.Przyczyny konfliktów………..29 2.2.1. Zmienne osobowosciowe………..29 2.2.2. Brak umiejetnosci komunikowania sie………..33 2.2.3. Brak zaangazowania pracowników w sprawy organizacji………..39 2.3. Konflikty miedzy organizacjami………..42 Rozdzial III Sterowanie […]

Negocjacje w procesię rozwiazywania konfliktów. 4.47/5 (17)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Istota i znaczenie negocjacji………4 1.1. Sens negocjacji – czym sa i czemu sluza………4 1.2. Rola negocjacji w rozwiazywaniu konfliktów………9 1.3. Najwazniejsze formy rozwiazywania konfliktów………11 1.3.1. GRIT – działania ugodowe w warunkach ostrego konfliktu………15 1.3.2. Efektywność negocjacji w procesię rozwiazywania konfliktów………18 Rozdzial 2. Charakterystyka negocjacji………20 2.1. Strategie negocjacyjne………20 2.2. Taktyki negocjacyjne………28 2.3. Fazy […]

Kierowanie konfliktem w organizacji 4.24/5 (17)

Wstęp………3 Rozdzial I. Konflikt i jego rola w organizacji………6 1. Definicja spoleczna, psychologiczna i organizacyjna………7 2. Ewolucja pogladów na konflikt………15 3. Źródła konfliktów………18 4. Typologia konfliktów………25 5. Dynamika konfliktów………32 Rozdzial II. Zarządzanie konfliktem w organizacji………43 1. Kierowanie konfliktem – strategie, techniki, metody………43 2. Konflikty wewnatrz organizacji ………54 3. Sytuacja konfliktowa w organizacji wady i zalety………57 […]

Projektowanie, prowadzenie i ocena efektywnosci szkolen na przykładzie szkolenia z negocjacji z elementami asertywnosci przeprowadzonego dla Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 4.3/5 (20)

I. Wprowadzenie do pracy………3 II. Szkolenie jako projekt……..4 III. Uczenie się jako proces………7 Cykl uczenia się i jego wpływ na projektowanie szkolenia ……… 7 Czynniki sprzyjajace uczeniu się doroslych……….14 a. Motywacja……….14 b. Indywidualny styl uczenia sie……….15 IV. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w organizacji………18 V. Rodzaje i formy szkolen oraz kryteria ich wyboru……… 20 VI. Warsztat jako […]

Cechy dobrego negocjatora 4.85/5 (13)

Wstęp………4 Rozdzial I. Negocjacje – czym sa i czemu sluza……… 5 1.1. Komunikacja jako perswazja………8 1.2. Aktywnosc konwersacyjna w negocjacjach i komunikacja niewerbalna………18 1.3. Zasady poprawnego komunikowania się ………28 Rozdzial II. Trudne sytuacje negocjacyjne 2.1. Manipulacje i ‚chwyty’ w negocjacjach……… 31 2.2. Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów………37 2.3. Działania ugodowe w warunkach silnego konfliktu ……… […]

Negocjacje jako podstawa komunikacji miedzy podmiotami rynku na przykładzie firmy XYZ. 4.22/5 (23)

Wstęp……….3 Rozdzial I. Pojecie negocjacji w biznesię 1.1. Istota i rola negocjacji w życiu czlowieka……….5 1.1. Procesy komunikacji ………. 8 1.3. Zasady negocjacji ………. 14 1.4. Przygotowanie do negocjacji ……….16 1.5. Rozmowy negocjacyjne……….19 1.6. Strategie, style i taktyki rozmów negocjacyjnych……….24 1.7. Konflikty w negocjacjach i sposoby ich przezwyciezania ……….32 Rozdzial II. Charakterystyka działalności firmy XYZ […]

Negocjacje jako sztuka osiagania celu. Aspekt teoretyczny i praktyczny problemu. 3/5 (1)

Wstęp……..3 Cel pracy, jej zakres i metody badan…….. 5 Rozdzial I. Teoretyczna aspekty procesu negocjacji 1.Komunikacja jako perswazja ……..7 2.Aktywnosc konwersacyjna w negocjacjach …….. 9 3.Cechy idealnego nadawcy ……..10 4.Sztuka sluchania ……..11 5.Zasady poprawnego komunikowania się …….. 11 6.Komunikacja niewerbalna …….. 12 6.1.Sygnaly wzrokowe…….. 12 6.2. Otwartość i uczciwosc …….. 14 6.3. Wspólpraca miedzy negocjatorami […]

Osobowosciowe i moralne cechy dobrego negocjatora. 4.31/5 (16)

Wstęp ……….. 3 Rozdzial I. Negocjacje 1.1. Definicje i istota negocjacji ……….. 4 1.2. Przebieg negocjacji ……….. 7 1.3. Style negocjacji ………..18 Rozdzial II. Cechy osobowosciowe i moralne 2.1. Definicja osobowosci ……….. 23 2.2. Temperament……….. 27 2.3. Charakter czlowieka ……….. 32 2.4. Definicja moralnosci – wartość jako element moralnosci czlowieka……….. 35 Rozdzial III. Cechy osobowosciowe […]

Manipulacja 4.41/5 (17)

Wstęp …………1 Rozdzial I. Czym jest manipulacja 1.1 Rys historyczny ………… 2 1.2 Pojecie manipulacji ………… 4 Rozdzial II. Formy manipulacji oraz reguly psychologiczne, na których opieraja się techniki manipulacyjne 2.1 Manipulowanie bezpośrednie ………… 7 2.2 Posrednia forma manipulacji w komunikowaniu………… 11 2.3 Inne formy manipulacji………… 14 Rozdzial III. Zasady manipulacji wg Calidiniego 3.1 Regula […]

Negocjacje jako metoda rozwiazywania konfliktów. 4.09/5 (23)

Wprowadzenie………. 3 Rozdzial I. Podstawowe zagadanienia negocjacji 1.1. Istota negocjacji ……….5 1.2. Cechy negocjacji………. 8 1.3. Zasady prowadzenia negocjacji………. 12 1.4. Klasyfikacja negocjacji ……….16 Rozdzial II. Rodzaje negocjacji 2.1. Negocjacje indywidualne i zbiorowe ……….21 2.2. Style przeprowadzania negocjacji ……….28 2.3. Negocjacje pozycyjne………. 32 2.4. Negocjacje bezpośrednie i pośrednie………. 35 Rozdzial III. Rodzaje negocjacji 3.1. Elementy […]

Identyfikacja zródel konfliktów w organizacji na przykładzie firmy XYZ. 4.38/5 (26)

Wstęp………4 Rozdzial I Organizacja i jej elementy 1.1.Istota organizacji i jej cele……..5 1.2. Funkcjonowanie i rozwój organizacji……..10 1.3. Struktura organizacyjna – funkcje i cechy……..17 1.4. Zasoby ludzkie jako spoleczny podsystem organizacji……..25 Rozdzial II Konflikt i jego rola w organizacji 2.1. Pojecie i rodzaje konfliktów w organizacji……..27 2.2. Źródła konfliktów w organizacji……..34 2.3. Sposoby rozwiazywania konfliktów……..38 […]

Problematyka negocjacji w rozwiazywaniu konfliktów. 4.2/5 (25)

Wstęp………4 Rozdzial I. Pojecie komunikowania interpersonalnego.. 1.1. Cechy i funkcje komunikowania interpersonalnego…….. 6 1.2. Elementy procesu komunikowania ……..9 1.3. Modele procesu komunikowania ……..18 Rozdzial II. Sposoby komunikowania iterpersonalnego. 1.1. Komunikowanie werbalne, niewerbalne i wokalne……..22 1.2. Zasady dobrego komunikowania…….. 24 1.3. Sluchanie jako akt zrozumienia i utrzymania dobrego kontaktu ……..27 Rozdzial III. Geneza i przebieg konfliktu. […]

Jezykowe podloze konfliktów w malzenstwie. 4.38/5 (26)

Wstęp Rozdzial 1. Komunikacja jako czynnik budowania relacji w malzenstwie 1.1. Jezyk w komunikacji 1.2. Modele komunikacji 1.2.1 Model komunikacji Romana Jakobsona 1.2.2 Model komunikacji Lasswella 1.2.3 Model dwutorowy 1.2.4 Model Shanonn’a i Waevera 1.3. Malzenstwo w ujęciu prawnym i koscielnym 1.4. Konkubinat a malzenstwo Rozdzial 2. Komunikacja w malzenstwie w kontekscie sytuacji konfliktowych 2.1. […]

Strategie, taktyki, techniki w wybranych etapach negocjacyjnych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……….4 Rozdzial I Negocjacje i problematyka procesu. 1.1. Definicje negocjacji……….6 1.2. Typy negocjacji……….8 1.3. Uczestnicy negocjacji……….11 1.4. Poziomy negocjacji ……….14 1.5. Cel rozmów negocjacyjnych ……….17 Rozdzial II Przygotowanie do negocjacji. techniki i taktyki na otwarcie. 2.1. Przygotowanie otwarcie negocjacji………..33 2.2. Style negocjacji……….33 2.3. Reguly wywierania wpływu……….36 2.4. Rozpoczecie rozmów negocjacyjnych……….41 Rozdzial III Strategie, taktyki […]

Konflikt twórczy i dobra praktyka wytwarzania wyrobów medycznych w firmie XYZ. 4.09/5 (23)

Wstęp Rozdzial I. Konflikty w organizacjach produkujacych wyroby medyczne 1.1. Przebieg konfliktu Rozdzial II. Strategia marketingowa na rynku farmaceutycznym 2.1. Istota i kryteria segmentacji 2.2. Istota i klasyfikacja produktów 2.3. Cykl zycia produktu 2.4. Wprowadzanie nowego produktu na rynek 2.5. Bledy i bariery we wprowadzaniu nowego produktu na rynek farmaceutyczny Rozdzial III. Dobra praktyka wytwarzania […]

Negocjacje jako sposób rozwiazywania konfliktów spolecznych. 4.52/5 (21)

Wstęp Rozdzial I. Konflikt 1.1. Definicja konfliktu 1.2. Przyczyny konfliktów w organizacji 1.3. Typy konfliktów Rozdzial II. Przebieg konfliktu 2.1. Etapy powstawania konfliktu 2.2. Róznice pogladów na konflikty wystepujace w organizacjach Rozdzial III. Negocjacje jako sposób rozwiazywania konfliktów 3.1. Definicja negocjacji 3.2. Sposoby prowadzenia negocjacji 3.3. Taktyki negocjacji rozdzielczych 3.3.1. Grozby i obietnice 3.3.2. Perswazja […]