Kategoria: Konflikty

Prace z dziedziny Konflikty. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie UEFA EURO 2012 4.35/5 (17)

Wstęp………..3 Rozdział 1 Istota bezpieczeństwa imprez masowych 1.1 Istota i pojęcie imprez masowych………..6 1.2 Bezpieczeństwo imprez masowych w przepisach prawa ………..12 1.3 Charakterystyka bezpieczeństwa imprez masowych………..14 Rozdział 2 Zarządzanie turniejem UEFA EURO 2012 i potencjalne zagrożenia 2.1 Organizacja oraz obszary reagowania………..17 2.2 Centrum Bezpieczeństwa Narodowego i jego rola podczas trwania turnieju………..20 2.3 Obszary ryzyka………..21 Rozdział […]

Rola armii zawodowej w zapewnieniu bezpieczeństwa w społeczeństwie 4.24/5 (21)

Wstęp…….3 Rozdział 1 Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu bezpieczeństwa 1.1. Istota i klasyfikacje bezpieczeństwa …….4 1.2. Pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego……. 7 1.3. Zagrożenia bezpieczeństwa …….10 Rozdział 2 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej  2.1. Typy, rodzaje i struktury sił zbrojnych …….13 2.2. Podstawowe zadania i funkcje sił zbrojnych …….17 Rozdział 3 Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa […]

Skutecznosc negocjacji handlowych 4.2/5 (25)

Wstęp……….2 Rozdzial 1 1. Pojecie i istota negocjacji……….10 2. Specyfika negocjacji handlowych……….19 2.1 Strategie i taktyki negocjacji handlowych……….22 2.2 Narzedzia sprzyjajace strategii rozmów z kontrahentami……….27 2.3 Demaskowanie gier handlowych……….31 2.4 Cechy klienta, a skutecznosc negocjacji……….35 Rozdzial II Metodologia badan 1.1 Cele pracy……….39 1.2 Problemy badawcze……….40 1.3 Technika badan……….42 1.4 Organizacja i przebieg badan……….43 Zakończenie Analiza […]

Zarządzanie konfliktem w firmie 4.07/5 (27)

Wstęp………4 Rozdzial 1. Ogólne zagadnienia Public Relations…………6 1.1 Pojecie Public Relations 1.2 Historia Public Relations…………8 1.3 Zadania Public Relations, czynniki im towarzyszace oraz wizerunek i tozsamosc jako podstawa komunikacji zewnetrznej …………10 1.4 Cele, funkcje oraz otoczenie Public Relations Rozdzial 2. Komunikacja, jej charakterystyka i wpływ na stosunki w firmie…………18 2.1. Komunikowanie się jako podstawa dzialan […]

Konflikty w organizacjach; przyczyny powstawania i metody sterowania konfliktem Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..3 Rozdzial I Zachowania organizacyjne (czlowiek w organizacji). 1.1. Pojecie i charakterystyka organizacji………..4 1.2. Czlowiek w organizacji, potrzeby i motywacje………..11 1.3. Cele organizacji………..16 Rozdzial II Analiza konfliktów w organizacjach. 2.1.Pojecie konfliktu………..21 2.2.Przyczyny konfliktów………..29 2.2.1. Zmienne osobowosciowe………..29 2.2.2. Brak umiejetnosci komunikowania sie………..33 2.2.3. Brak zaangazowania pracowników w sprawy organizacji………..39 2.3. Konflikty miedzy organizacjami………..42 Rozdzial III Sterowanie […]

Negocjacje w procesię rozwiazywania konfliktów. 4.47/5 (17)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Istota i znaczenie negocjacji………4 1.1. Sens negocjacji – czym sa i czemu sluza………4 1.2. Rola negocjacji w rozwiazywaniu konfliktów………9 1.3. Najwazniejsze formy rozwiazywania konfliktów………11 1.3.1. GRIT – działania ugodowe w warunkach ostrego konfliktu………15 1.3.2. Efektywność negocjacji w procesię rozwiazywania konfliktów………18 Rozdzial 2. Charakterystyka negocjacji………20 2.1. Strategie negocjacyjne………20 2.2. Taktyki negocjacyjne………28 2.3. Fazy […]

Kierowanie konfliktem w organizacji 4.24/5 (17)

Wstęp………3 Rozdzial I. Konflikt i jego rola w organizacji………6 1. Definicja spoleczna, psychologiczna i organizacyjna………7 2. Ewolucja pogladów na konflikt………15 3. Źródła konfliktów………18 4. Typologia konfliktów………25 5. Dynamika konfliktów………32 Rozdzial II. Zarządzanie konfliktem w organizacji………43 1. Kierowanie konfliktem – strategie, techniki, metody………43 2. Konflikty wewnatrz organizacji ………54 3. Sytuacja konfliktowa w organizacji wady i zalety………57 […]

Projektowanie, prowadzenie i ocena efektywnosci szkolen na przykładzie szkolenia z negocjacji z elementami asertywnosci przeprowadzonego dla Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 4.3/5 (20)

I. Wprowadzenie do pracy………3 II. Szkolenie jako projekt……..4 III. Uczenie się jako proces………7 Cykl uczenia się i jego wpływ na projektowanie szkolenia ……… 7 Czynniki sprzyjajace uczeniu się doroslych……….14 a. Motywacja……….14 b. Indywidualny styl uczenia sie……….15 IV. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w organizacji………18 V. Rodzaje i formy szkolen oraz kryteria ich wyboru……… 20 VI. Warsztat jako […]

Cechy dobrego negocjatora 4.85/5 (13)

Wstęp………4 Rozdzial I. Negocjacje – czym sa i czemu sluza……… 5 1.1. Komunikacja jako perswazja………8 1.2. Aktywnosc konwersacyjna w negocjacjach i komunikacja niewerbalna………18 1.3. Zasady poprawnego komunikowania się ………28 Rozdzial II. Trudne sytuacje negocjacyjne 2.1. Manipulacje i ‚chwyty’ w negocjacjach……… 31 2.2. Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów………37 2.3. Działania ugodowe w warunkach silnego konfliktu ……… […]

Negocjacje jako podstawa komunikacji miedzy podmiotami rynku na przykładzie firmy XYZ. 4.22/5 (23)

Wstęp……….3 Rozdzial I. Pojecie negocjacji w biznesię 1.1. Istota i rola negocjacji w życiu czlowieka……….5 1.1. Procesy komunikacji ………. 8 1.3. Zasady negocjacji ………. 14 1.4. Przygotowanie do negocjacji ……….16 1.5. Rozmowy negocjacyjne……….19 1.6. Strategie, style i taktyki rozmów negocjacyjnych……….24 1.7. Konflikty w negocjacjach i sposoby ich przezwyciezania ……….32 Rozdzial II. Charakterystyka działalności firmy XYZ […]

Negocjacje jako sztuka osiagania celu. Aspekt teoretyczny i praktyczny problemu. 3/5 (1)

Wstęp……..3 Cel pracy, jej zakres i metody badan…….. 5 Rozdzial I. Teoretyczna aspekty procesu negocjacji 1.Komunikacja jako perswazja ……..7 2.Aktywnosc konwersacyjna w negocjacjach …….. 9 3.Cechy idealnego nadawcy ……..10 4.Sztuka sluchania ……..11 5.Zasady poprawnego komunikowania się …….. 11 6.Komunikacja niewerbalna …….. 12 6.1.Sygnaly wzrokowe…….. 12 6.2. Otwartość i uczciwosc …….. 14 6.3. Wspólpraca miedzy negocjatorami […]

Osobowosciowe i moralne cechy dobrego negocjatora. 4.31/5 (16)

Wstęp ……….. 3 Rozdzial I. Negocjacje 1.1. Definicje i istota negocjacji ……….. 4 1.2. Przebieg negocjacji ……….. 7 1.3. Style negocjacji ………..18 Rozdzial II. Cechy osobowosciowe i moralne 2.1. Definicja osobowosci ……….. 23 2.2. Temperament……….. 27 2.3. Charakter czlowieka ……….. 32 2.4. Definicja moralnosci – wartość jako element moralnosci czlowieka……….. 35 Rozdzial III. Cechy osobowosciowe […]

Manipulacja 4.41/5 (17)

Wstęp …………1 Rozdzial I. Czym jest manipulacja 1.1 Rys historyczny ………… 2 1.2 Pojecie manipulacji ………… 4 Rozdzial II. Formy manipulacji oraz reguly psychologiczne, na których opieraja się techniki manipulacyjne 2.1 Manipulowanie bezpośrednie ………… 7 2.2 Posrednia forma manipulacji w komunikowaniu………… 11 2.3 Inne formy manipulacji………… 14 Rozdzial III. Zasady manipulacji wg Calidiniego 3.1 Regula […]

Negocjacje jako metoda rozwiazywania konfliktów. 4.09/5 (23)

Wprowadzenie………. 3 Rozdzial I. Podstawowe zagadanienia negocjacji 1.1. Istota negocjacji ……….5 1.2. Cechy negocjacji………. 8 1.3. Zasady prowadzenia negocjacji………. 12 1.4. Klasyfikacja negocjacji ……….16 Rozdzial II. Rodzaje negocjacji 2.1. Negocjacje indywidualne i zbiorowe ……….21 2.2. Style przeprowadzania negocjacji ……….28 2.3. Negocjacje pozycyjne………. 32 2.4. Negocjacje bezpośrednie i pośrednie………. 35 Rozdzial III. Rodzaje negocjacji 3.1. Elementy […]

Identyfikacja zródel konfliktów w organizacji na przykładzie firmy XYZ. 4.38/5 (26)

Wstęp………4 Rozdzial I Organizacja i jej elementy 1.1.Istota organizacji i jej cele……..5 1.2. Funkcjonowanie i rozwój organizacji……..10 1.3. Struktura organizacyjna – funkcje i cechy……..17 1.4. Zasoby ludzkie jako spoleczny podsystem organizacji……..25 Rozdzial II Konflikt i jego rola w organizacji 2.1. Pojecie i rodzaje konfliktów w organizacji……..27 2.2. Źródła konfliktów w organizacji……..34 2.3. Sposoby rozwiazywania konfliktów……..38 […]

Problematyka negocjacji w rozwiazywaniu konfliktów. 4.2/5 (25)

Wstęp………4 Rozdzial I. Pojecie komunikowania interpersonalnego.. 1.1. Cechy i funkcje komunikowania interpersonalnego…….. 6 1.2. Elementy procesu komunikowania ……..9 1.3. Modele procesu komunikowania ……..18 Rozdzial II. Sposoby komunikowania iterpersonalnego. 1.1. Komunikowanie werbalne, niewerbalne i wokalne……..22 1.2. Zasady dobrego komunikowania…….. 24 1.3. Sluchanie jako akt zrozumienia i utrzymania dobrego kontaktu ……..27 Rozdzial III. Geneza i przebieg konfliktu. […]

Jezykowe podloze konfliktów w malzenstwie. 4.38/5 (26)

Wstęp Rozdzial 1. Komunikacja jako czynnik budowania relacji w malzenstwie 1.1. Jezyk w komunikacji 1.2. Modele komunikacji 1.2.1 Model komunikacji Romana Jakobsona 1.2.2 Model komunikacji Lasswella 1.2.3 Model dwutorowy 1.2.4 Model Shanonn’a i Waevera 1.3. Malzenstwo w ujęciu prawnym i koscielnym 1.4. Konkubinat a malzenstwo Rozdzial 2. Komunikacja w malzenstwie w kontekscie sytuacji konfliktowych 2.1. […]

Strategie, taktyki, techniki w wybranych etapach negocjacyjnych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……….4 Rozdzial I Negocjacje i problematyka procesu. 1.1. Definicje negocjacji……….6 1.2. Typy negocjacji……….8 1.3. Uczestnicy negocjacji……….11 1.4. Poziomy negocjacji ……….14 1.5. Cel rozmów negocjacyjnych ……….17 Rozdzial II Przygotowanie do negocjacji. techniki i taktyki na otwarcie. 2.1. Przygotowanie otwarcie negocjacji………..33 2.2. Style negocjacji……….33 2.3. Reguly wywierania wpływu……….36 2.4. Rozpoczecie rozmów negocjacyjnych……….41 Rozdzial III Strategie, taktyki […]

Konflikt twórczy i dobra praktyka wytwarzania wyrobów medycznych w firmie XYZ. 4.09/5 (23)

Wstęp Rozdzial I. Konflikty w organizacjach produkujacych wyroby medyczne 1.1. Przebieg konfliktu Rozdzial II. Strategia marketingowa na rynku farmaceutycznym 2.1. Istota i kryteria segmentacji 2.2. Istota i klasyfikacja produktów 2.3. Cykl zycia produktu 2.4. Wprowadzanie nowego produktu na rynek 2.5. Bledy i bariery we wprowadzaniu nowego produktu na rynek farmaceutyczny Rozdzial III. Dobra praktyka wytwarzania […]

Negocjacje jako sposób rozwiazywania konfliktów spolecznych. 4.52/5 (21)

Wstęp Rozdzial I. Konflikt 1.1. Definicja konfliktu 1.2. Przyczyny konfliktów w organizacji 1.3. Typy konfliktów Rozdzial II. Przebieg konfliktu 2.1. Etapy powstawania konfliktu 2.2. Róznice pogladów na konflikty wystepujace w organizacjach Rozdzial III. Negocjacje jako sposób rozwiazywania konfliktów 3.1. Definicja negocjacji 3.2. Sposoby prowadzenia negocjacji 3.3. Taktyki negocjacji rozdzielczych 3.3.1. Grozby i obietnice 3.3.2. Perswazja […]

Kulturowe uwarunkowania negocjacji w kontaktach logistycznych z krajami arabskimi. 4.54/5 (13)

Wprowadzenie Rozdzial 1. Pojecie i przedmiot negocjacji Rozdzial 2. Zasady prowadzenia negocjacji Rozdzial 3. Style, taktyki i techniki negocjacyjne Rozdzial 4. Negocjacje w biznesie 4.1. Negocjatorzy wywodzacy się z róznych kultur 4.1.1. Europa 4.1.2. Stany Zjednoczone 4.1.3. Azja 4.1.4. Kraje Arabskie Podsumowanie Bibliografia Oceń Sample rating item

Psychologiczne uwarunkowania skutecznych rozmów handlowych. 4.24/5 (21)

Wstęp. Rozdzial 1. Komunikacja interpersonalna w literaturze przedmiotu. 1.1 Istota procesu komunikacji. 1.2 Formy komunikowania. 1.3 Zaklócenia w procesię komunikacji. Rozdzial 2. psychologiczne determinanty kontaktów z klientami. 2.1 Typy osobowosci klienta a skuteczna komunikacja. 2.2.Komunikacja werbalna i pozawerbalna. 2.3 Tworzenie dobrego klimatu rozmowy – zachowania wspierajace i obronne. Rozdzial 3. Techniki prowadzenia rozmów handlowych.28 3.1 […]

Konflikt jako zaklócenie procesu komunikacji w organizacji. 4.24/5 (29)

Wstęp………3 Rozdzial I. Proces komunikacji w organizacji 1. Pojecie i przebieg procesu komunikacji………5 2. Rodzaje i modele komunikacji………8 3. Funkcje procesu komunikowania i zasady dobrej komunikacji………13 4. Przeszkody w skutecznym komunikowaniu………18 Rozdzial II. Charakterystyka konfliktu w organizacji 1. Pojecie i rodzaje konfliktów………25 2. Uczestnicy konfliktu………29 3. Przyczyny i skutki konfliktu………30 4. Przebieg konfliktu………34 5. Sposoby […]

Sprawnosc procesów negocjacyjnych w pozyskiwaniu klientów. 4.33/5 (21)

Wstęp. Rozdzial I. Działalność przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. 1.1. Istota i cele przedsiebiorstw. 1.2. Formy organizacyjno-prawne przedsiebiorstw. 1.3. Funkcjonowanie przedsiebiorstw w warunkach integracji z Unia Europejska. Rozdzial II. Znaczenie negocjacji w działalności gospodarczej przedsiebiorstw. 2.1. Istota pojecia negocjacji. 2.2. Metody zdobywania klientów przez przedsiębiorstwa. 2.3. Przygotowanie jako najwazniejszy z etapów procesu negocjacji. Rozdzial III. Sposoby […]

Konflikty społeczne i metody ich likwidowania na przykładzie międzynarodowego towarzystwa ubezpieczeniowego oddzial w Polsce 4.25/5 (20)

Wstęp………..3 Rozdzial I. Konflikt jako zjawisko społeczne 1.1. Pojecie konfliktu i jego rodzaje ………..5 1.2. Przyczyny i konsekwencje powstawania konfliktu……….. 7 1.3. Przebieg konfliktu……….. 13 Rozdzial II. metody likwidowania konfliktów 2.1. Tradycyjne metody likwidowania konfliktów……….. 19 2.1.1. Ignorowanie ………..19 2.1.2. Mediacje ………..20 2.1.3. Kompromis ………..21 2.2. Nowoczesne metody likwidowania konfliktów ………..22 Rozdzial III. Konflikty w […]

Negocjacje jako metoda rozwiazywania konfliktów w organizacji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……. 5 Rozdzial 1. Konflikt jako element relacji miedzyludzkich. 1.1. Konflikt w świetle literatury przedmiotu……… 7 1.2. Etapy powstawania i rozwoju konfliktu……….. 12 1.3. Zarządzanie przez konflikt i sposoby ich rozwiazywania……… 14 Rozdzial 2. Charakterystyka procesu negocjacji. 2.1. Definicja negocjacji………… 19 2.2. Etapy procesu negocjacji……….. 23 2.3. Style i techniki negocjacji……… 30 2.4. Bledy podczas […]

Konflikty w organizacji na przykładzie firmy XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial 1 Organizacja jako system działania 1.1 Istota organizacji i jej cele 1.2 Istota procesu zarządzania 1.3 Struktura organizacyjna jako narzedzie zarządzania 1.4 Zasoby ludzkie jako spoleczny podsystem organizacji Rozdzial 2 Konflikt i jego rola w organizacji 2.1 Pojecie i istota konfliktu 2.2 Rodzaje konfliktów w organizacji 2.3 Źródła konfliktów wewnatrz organizacji 2.4 Dynamika […]

Komunikacja w organizacji na przykładzie firmy XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I. Komunikacja i jej rola w organizacji 1.1. Pojecie i istota komunikacji 1.2. Komunikacja jako proces 1.3. Modele komunikowania 1.4. Bariery utrudniajace skuteczne komunikowanie oraz ich przezwyciezenie Rozdzial II. Charakterystyka firmy XYZ 2.1. Historia 2.2. Działalność 2.3. Struktura organizacyjna 2.4. Zatrudnienie i jego struktura 2.5. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa Rozdzial III. Komunikacja w firmie […]

Ekonomiczne podstawy negocjacji na podstawie ksiazki pod redakcja Haliny Jastrzebskiej – Smolagi pt. ‚Ekonomiczne podstawy negocjacji. Pomiedzy prawem, a moralnoscia.’ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wprowadzenie………..3 Rozdzial I Przyczyny negocjacji 1.1 Ekonomiczne przyczyny negocjacji wewnatrz podmiotów gospodarczych……….. 5 1.2 Negocjacje pomiedzy podmiotami gospodarczymi……….. 7 1.3 Negocjacje branzowe – przyczyny ekonomiczne ………..11 1.4. Elektroniczne formy negocjacji gospodarczych………… 13 Rozdzial II Przebieg negocjacji 2.1 Przygotowanie do negocjacji……….. 15 2.2 Realizacja negocjacji ………..21 Rozdzial III Rezultaty wynikajace z negocjacji 3.1 Porozumienie ………..27 3.2 […]

Strategie zarządzania konfliktami organizacyjnymi. Studium przypadku – analiza procesu zarządzania konfliktami w firmie XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…………3 Rozdzial I Problematyka konfliktu w literaturze przedmiotu 1.1. Definicja konfliktu…………5 1.2. Konflikt jako zjawisko społeczne…………16 1.3. Typologia konfliktów…………25 1.4. Społeczne i ekonomiczne przyczyny konfliktów…………41 Rozdzial II Zarządzanie konfliktem w organizacji 2.1. Pojecie konfliktu w organizacji…………50 2.2. Sytuacja konfliktu w organizacji…………54 2.3. Kierowanie konfliktem w organizacji…………59 Rozdzial III Charakterystyka towarzystwa ubezpieczeniowego XYZ 3.1. Towarzystwo Ubezpieczeniowe […]

Negocjacje w rozwiazywaniu konfliktów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wprowadzenie Rozdzial 1. Proces negocjacji 1.1 Definicja negocjacji 1.2 Elementy negocjacji i struktura procesu negocjacyjna 1.3 Strategie negocjacyjne Rozdzial 2. Konflikt 2.1 Pojecie konfliktu 2.2 Typy i etapy konfliktu Rozdzial 3. Problem (praktyczny) – negocjowanie zmiany warunków splaty kredytu 3.1 Diagnozowanie sytuacji konfliktowej 3.2 Zdefiniowanie kwestii negocjacyjnych 3.3 Przygotowanie argumentów i analiza drugiej strony Podsumowanie […]

Osobowosc jako determinanta stylu rozwiazywania konfliktów w organizacji. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdzial 1. Konflikty w organizacji. 1.1. Definicje konfliktów………7 1.2. Rodzaje konfliktów………10 1.3. Źródła konfliktów w organizacji………14 1.4. Konsekwencje konfliktów………19 1.4.1. Efekty negatywne………20 1.4.2. Efekty pozytywne………21 1.5. Style rozwiazywania konfliktów………23 Rozdzial 2. Osobowosc i czynnikowe ujecie osobowosci. 2.1. Osobowosc w ujęciu podstawowych paradygmatów psychologicznych………28 2.1.1. Paradygmat psychodynamiczny………29 2.1.2. Paradygmat humanistyczny………32 2.1.3. Paradygmat poznawczo – behawioralny………33 […]

Konflikt organizacyjny na tle zmian restrukturyzacyjnych na przykładzie filii New Yorker w Krakowie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……..4 Rozdzial 1. Konflikt organizacyjny 1.1. Konflikt w świetle zródel literatury…….. 6 1.2. Istota konfliktu organizacyjnego…….. 9 1.3. Źródła konfliktów organizacyjnych 14 1.4. Fazy konfliktu organizacyjnego ……..15…….. 1.5. Rodzaje konfliktów organizacyjnych ……..18 1.6. Metody kierowania konfliktem organizacyjnym…….. 24 Rozdzial 2. Funkcjonowanie czlonków organizacji w warunkach zmian i konfliktów 2.1. Procesy restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwach…….. 34 2.2. […]

Konflikt organizacyjny na tle zmian resterukturyzacyjnych z firmie Tesco Polska Sp. z o.o. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi 1.1. Istota i tresc zarządzania zasobami ludzkimi………. 5 1.2. Uwarunkowania planowania zatrudnienia ……….10 1.3. Przyciaganie zasobów ludzkich (planowanie)………. 14 1.4. Rekrutacja i selekcja kadr ……….18 1.5. Utrzymanie zasobów ludzkich ……….22 1.6. Gospodarowanie zasobami ludzkimi a strategia………. 27 Rozdzial 2. Konflikt organizacyjny 2.1 Konflikt w świetle zródel literatury………. 31 2.2 […]

Negocjacje w polityce na przykładzie procesu akcesyjnego Polska – Unia Europejska Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I Rola negocjacji w stosunkach miedzynarodowych 1.1 Pojecie negocjacji 1.2 Etapy procesu negocjacyjnego 1.3 Negocjacje jako dyplomatyczny srodek rozwiazywania sporów w polityce 1.4 Specyfika negocjacji akcesyjnych Rozdzial II Negocjacje Polski z Unia Europejska 2.1 Przygotowania do procesu przedakcesyjnego 2.2 Przebieg negocjacji czlonkowskich w Polsce 2.3 Traktat atenski jako final negocjacji miedzy Polska a […]

Rola negocjacji i rozwiazywanie konfliktów w procesię mediacji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….5 Rozdzial I Komunikacja i konflikty interpersonalne 1. Zasady komunikacji interpersonalnej……….8 1.1 Cechy i elementy komunikowania……….9 1.2 Komunikacja werbalna……….11 1.3 Komunikacja niewerbalna……….12 2. Konflikty interpersonalne……….15 2.1 Rodzaje konfliktów……….16 2.2 Działania w sytuacji konfliktu……….20 2.3 Procedury rozwiazywania konfliktów……….21 Rozdzial II Negocjacja w procesię mediacji 1. Pojecie negocjacji……….24 2. Istota negocjacji……….25 3. Typowe strategie negocjacyjne……….26 3.1 Negocjacje […]

Analiza (elementów) procesu negocjacji na przykładzie wybranych filmów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….3 Rozdzial I Istota negocjacji 1.1 Pojecie negocjacji ……….5 1.2 Charakterystyczne cechy negocjacji………. 9 1.3 Fazy procesu negocjacji………. 11 1.4 Sposoby prowadzenia negocjacji – style negocjowania………. 16 1.5 Sylwetka dobrego negocjatora ……….20 Rozdzial II Komunikacja podstawa udanych negocjacji 2.1 Znaczenie komunikacji w negocjacjach………. 23 2.2 Istota oraz elementy dobrej komunikacji………. 25 2.3 Komunikacja jako perswazja […]

Konflikty wewnatrzorganizacyjne a typ kultury organizacyjnej na przykładzie firmy Amica Wronki. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial 1. Kultura organizacyjna – pojecie, funkcja, typologia 1.1. Przeglad definicji w świetle literatury przedmiotu 1.2. Elementy kultury organizacyjnej 1.3. Wybrane modele kultury organizacyjnej Rozdzial 2. Konflikty wewnatrzorganizacyjne – pojecie, funkcje, przyczyny 2.1. Pojecie konfliktu w świetle literatury przedmiotu 2.2. Funkcje i znaczenie konfliktu wewnatrzorganizacyjnego 2.3. Wewnetrzne źródła konfliktów w przedsiębiorstwie 2.4. Sposoby rozwiazywania […]

Kompetencje funkcjonariuszy Policji w zakresię negocjacji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial 1. Rola Policji w panstwie w zakresię negocjacji 1.1. Pojecie kompetencji oraz kompetencje funkcjonariuszy Policji 1.2. Negocjacje w Policji 1.2.1. Definicja negocjacji 1.2.2. Fazy negocjacji 1.2.3. Style i rodzaje negocjacji 1.2.4. Rola negocjacji u funkcjonariuszy Policji 1.2.5. Praktyczne umiejetnosci negocjacji u funkcjonariuszy Policji Rozdzial 2. Kompetencje funkcjonariuszy Policji w zakresię negocjacji – podstawy […]

Negocjacje jako rola menadzera w przedsiębiorstwie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Istota negocjacji w biznesie…….. 6 Rozdzial 2. Rola menadzera w przedsiębiorstwie 2.1. Menedzer i jego rola w przedsiębiorstwie…….. 14 2.2. Rola menedzera w Zarzadzaniu Zasobami Ludzkimi ……..20 2.3. Funkcje realizowanie przez menedzera w przedsiębiorstwie……..24 Rozdzial 3. Manipulowanie emocjami podczas negocjacji…….. 32 Rozdzial 4. Analiza i wnioski z przeprowadzonych badan wlasnych 4.1. Organizacja […]