Kategoria: Konflikty

Prace z dziedziny Konflikty. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie UEFA EURO 2012

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Istota bezpieczeństwa imprez masowych 1.1 Istota i pojęcie imprez masowych………..6 1.2 Bezpieczeństwo imprez masowych w przepisach prawa ………..12 1.3 Charakterystyka bezpieczeństwa imprez masowych………..14 Rozdział 2 Zarządzanie turniejem UEFA EURO 2012 i potencjalne zagrożenia 2.1 Organizacja oraz obszary reagowania………..17 2.2 Centrum Bezpieczeństwa Narodowego…

Rola armii zawodowej w zapewnieniu bezpieczeństwa w społeczeństwie

Przez administrator

Wstęp…….3 Rozdział 1 Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu bezpieczeństwa 1.1. Istota i klasyfikacje bezpieczeństwa …….4 1.2. Pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego……. 7 1.3. Zagrożenia bezpieczeństwa …….10 Rozdział 2 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej  2.1. Typy, rodzaje i struktury sił zbrojnych …….13 2.2. Podstawowe zadania i funkcje sił…

Skutecznosc negocjacji handlowych

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 1. Pojęcie i istota negocjacji……….10 2. Specyfika negocjacji handlowych……….19 2.1 Strategie i taktyki negocjacji handlowych……….22 2.2 Narzedzia sprzyjajace strategii rozmów z kontrahentami……….27 2.3 Demaskowanie gier handlowych……….31 2.4 Cechy klienta, a skutecznosc negocjacji……….35 Rozdział II Metodologia badan 1.1 Cele pracy……….39 1.2 Problemy badawcze……….40…

Zarządzanie konfliktem w firmie

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1. Ogólne zagadnienia Public Relations…………6 1.1 Pojęcie Public Relations 1.2 Historia Public Relations…………8 1.3 Zadania Public Relations, czynniki im towarzyszace oraz wizerunek i tozsamosc jako podstawa komunikacji zewnetrznej …………10 1.4 Cele, funkcje oraz otoczenie Public Relations Rozdział 2. Komunikacja, jej charakterystyka i wpływ…

Konflikty w organizacjach; przyczyny powstawania i metody sterowania konfliktem

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Zachowania organizacyjne (czlowiek w organizacji). 1.1. Pojęcie i charakterystyka organizacji………..4 1.2. Czlowiek w organizacji, potrzeby i motywacje………..11 1.3. Cele organizacji………..16 Rozdział II Analiza konfliktów w organizacjach. 2.1.Pojęcie konfliktu………..21 2.2.Przyczyny konfliktów………..29 2.2.1. Zmienne osobowosciowe………..29 2.2.2. Brak umiejetnosci komunikowania sie………..33 2.2.3. Brak zaangazowania pracowników…

Negocjacje w procesię rozwiazywania konfliktów.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Istota i znaczenie negocjacji………4 1.1. Sens negocjacji – czym sa i czemu sluza………4 1.2. Rola negocjacji w rozwiazywaniu konfliktów………9 1.3. Najwazniejsze formy rozwiazywania konfliktów………11 1.3.1. GRIT – działania ugodowe w warunkach ostrego konfliktu………15 1.3.2. Efektywność negocjacji w procesię rozwiazywania konfliktów………18 Rozdział 2.…

Kierowanie konfliktem w organizacji

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Konflikt i jego rola w organizacji………6 1. Definicja spoleczna, psychologiczna i organizacyjna………7 2. Ewolucja pogladów na konflikt………15 3. Źródła konfliktów………18 4. Typologia konfliktów………25 5. Dynamika konfliktów………32 Rozdział II. Zarządzanie konfliktem w organizacji………43 1. Kierowanie konfliktem – strategie, techniki, metody………43 2. Konflikty wewnatrz…

Projektowanie, prowadzenie i ocena efektywnosci szkolen na przykładzie szkolenia z negocjacji z elementami asertywnosci przeprowadzonego dla Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Przez administrator

I. Wprowadzenie do pracy………3 II. Szkolenie jako projekt……..4 III. Uczenie się jako proces………7 Cykl uczenia się i jego wpływ na projektowanie szkolenia ……… 7 Czynniki sprzyjajace uczeniu się doroslych……….14 a. Motywacja……….14 b. Indywidualny styl uczenia sie……….15 IV. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w organizacji………18 V. Rodzaje i…

Cechy dobrego negocjatora

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Negocjacje – czym sa i czemu sluza……… 5 1.1. Komunikacja jako perswazja………8 1.2. Aktywnosc konwersacyjna w negocjacjach i komunikacja niewerbalna………18 1.3. Zasady poprawnego komunikowania się ………28 Rozdział II. Trudne sytuacje negocjacyjne 2.1. Manipulacje i 'chwyty’ w negocjacjach……… 31 2.2. Erystyka, czyli sztuka…

Negocjacje nastawione na wspólprace.

Przez administrator

I. Negocjacje……… 2 Negocjacje nalezy podejmowac……… 4 Nie nalezy podejmowac negocjacji………. 5 Redukcja kosztów.. 16 Kompensacja.. 19 Dopasowanie……… 20 Laczenie……… 20 Zasady interpersonalne.. 25 II. Trzy najwazniejsze rozwiazania integrujace 26

Negocjacje jako podstawa komunikacji miedzy podmiotami rynku na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Pojęcie negocjacji w biznesię 1.1. Istota i rola negocjacji w życiu czlowieka……….5 1.1. Procesy komunikacji ………. 8 1.3. Zasady negocjacji ………. 14 1.4. Przygotowanie do negocjacji ……….16 1.5. Rozmowy negocjacyjne……….19 1.6. Strategie, style i taktyki rozmów negocjacyjnych……….24 1.7. Konflikty w negocjacjach i…

Profil dobrego negocjatora.

Przez administrator

Wstęp ………1 Rozdział I. Negocjacje – co to znaczy? ………3 Rozdział II. Style negocjacji ………11 Rozdział III. Techniki negocjacyjne……… 21 Rozdział IV. Profil dobrego negocjatora……… 36 Zakończenie……… 49 Bibliografia ………51 Spis rysunków ……… 53 Spis tabel………54

Negocjacje jako sztuka osiagania celu. Aspekt teoretyczny i praktyczny problemu.

Przez administrator

Wstęp……..3 Cel pracy, jej zakres i metody badan…….. 5 Rozdział I. Teoretyczna aspekty procesu negocjacji 1.Komunikacja jako perswazja ……..7 2.Aktywnosc konwersacyjna w negocjacjach …….. 9 3.Cechy idealnego nadawcy ……..10 4.Sztuka sluchania ……..11 5.Zasady poprawnego komunikowania się …….. 11 6.Komunikacja niewerbalna …….. 12 6.1.Sygnaly wzrokowe…….. 12…

Osobowosciowe i moralne cechy dobrego negocjatora.

Przez administrator

Wstęp ……….. 3 Rozdział I. Negocjacje 1.1. Definicje i istota negocjacji ……….. 4 1.2. Przebieg negocjacji ……….. 7 1.3. Style negocjacji ………..18 Rozdział II. Cechy osobowosciowe i moralne 2.1. Definicja osobowosci ……….. 23 2.2. Temperament……….. 27 2.3. Charakter czlowieka ……….. 32 2.4. Definicja moralnosci –…

Manipulacja

Przez administrator

Wstęp …………1 Rozdział I. Czym jest manipulacja 1.1 Rys historyczny ………… 2 1.2 Pojęcie manipulacji ………… 4 Rozdział II. Formy manipulacji oraz reguly psychologiczne, na których opieraja się techniki manipulacyjne 2.1 Manipulowanie bezpośrednie ………… 7 2.2 Posrednia forma manipulacji w komunikowaniu………… 11 2.3 Inne formy…

Negocjacje jako metoda rozwiazywania konfliktów.

Przez administrator

Wprowadzenie………. 3 Rozdział I. Podstawowe zagadanienia negocjacji 1.1. Istota negocjacji ……….5 1.2. Cechy negocjacji………. 8 1.3. Zasady prowadzenia negocjacji………. 12 1.4. Klasyfikacja negocjacji ……….16 Rozdział II. Rodzaje negocjacji 2.1. Negocjacje indywidualne i zbiorowe ……….21 2.2. Style przeprowadzania negocjacji ……….28 2.3. Negocjacje pozycyjne………. 32 2.4. Negocjacje…

Identyfikacja zródel konfliktów w organizacji na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Organizacja i jej elementy 1.1.Istota organizacji i jej cele……..5 1.2. Funkcjonowanie i rozwój organizacji……..10 1.3. Struktura organizacyjna – funkcje i cechy……..17 1.4. Zasoby ludzkie jako spoleczny podsystem organizacji……..25 Rozdział II Konflikt i jego rola w organizacji 2.1. Pojęcie i rodzaje konfliktów w…

Problematyka negocjacji w rozwiazywaniu konfliktów.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Pojęcie komunikowania interpersonalnego.. 1.1. Cechy i funkcje komunikowania interpersonalnego…….. 6 1.2. Elementy procesu komunikowania ……..9 1.3. Modele procesu komunikowania ……..18 Rozdział II. Sposoby komunikowania iterpersonalnego. 1.1. Komunikowanie werbalne, niewerbalne i wokalne……..22 1.2. Zasady dobrego komunikowania…….. 24 1.3. Sluchanie jako akt zrozumienia i…

Jezykowe podloze konfliktów w malzenstwie.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Komunikacja jako czynnik budowania relacji w malzenstwie 1.1. Jezyk w komunikacji 1.2. Modele komunikacji 1.2.1 Model komunikacji Romana Jakobsona 1.2.2 Model komunikacji Lasswella 1.2.3 Model dwutorowy 1.2.4 Model Shanonn’a i Waevera 1.3. Malzenstwo w ujęciu prawnym i koscielnym 1.4. Konkubinat a malzenstwo…

Strategie, taktyki, techniki w wybranych etapach negocjacyjnych.

Przez administrator

Wstęp ……….4 Rozdział I Negocjacje i problematyka procesu. 1.1. Definicje negocjacji……….6 1.2. Typy negocjacji……….8 1.3. Uczestnicy negocjacji……….11 1.4. Poziomy negocjacji ……….14 1.5. Cel rozmów negocjacyjnych ……….17 Rozdział II Przygotowanie do negocjacji. techniki i taktyki na otwarcie. 2.1. Przygotowanie otwarcie negocjacji………..33 2.2. Style negocjacji……….33 2.3. Reguly…

Negocjacje jako sposób rozwiazywania konfliktów spolecznych.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Konflikt 1.1. Definicja konfliktu 1.2. Przyczyny konfliktów w organizacji 1.3. Typy konfliktów Rozdział II. Przebieg konfliktu 2.1. Etapy powstawania konfliktu 2.2. Róznice pogladów na konflikty wystepujace w organizacjach Rozdział III. Negocjacje jako sposób rozwiazywania konfliktów 3.1. Definicja negocjacji 3.2. Sposoby prowadzenia negocjacji…