Konflikty w organizacjach; przyczyny powstawania i metody sterowania konfliktem


Wstęp………..3

Rozdzial I
Zachowania organizacyjne (czlowiek w organizacji).

1.1. Pojecie i charakterystyka organizacji………..4
1.2. Czlowiek w organizacji, potrzeby i motywacje………..11
1.3. Cele organizacji………..16


Rozdzial II
Analiza konfliktów w organizacjach.

2.1.Pojecie konfliktu………..21
2.2.Przyczyny konfliktów………..29
2.2.1. Zmienne osobowosciowe………..29
2.2.2. Brak umiejetnosci komunikowania sie………..33
2.2.3. Brak zaangazowania pracowników w sprawy organizacji………..39
2.3. Konflikty miedzy organizacjami………..42


Rozdzial III
Sterowanie konfliktem.

3.1. Unikanie………..45
3.2. Dominacja………..45
3.3. Hierarchiczne sterowanie konfliktem………..48
3.4. Ustepowanie………..51
3.5. Kompromis………..53
3.6. Negocjacje podstawowym sposobem rozwiazywania spornych kwestii………..53
3.7. Przetargi………..61
3.8. Wykorzystanie trzeciej strony w kierowaniu konfliktem………..63


Zakończenie………..67
Literatura………..68


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>