Kategoria Politologia

Demokratyczne systemy polityczne.

 


Rozdzial I.
System polityczny

1. Pojecie systemu politycznego………1
2. Elementy systemu politycznego………3
2.1. Panstwo………3
2.2. Partia i systemy partyjne………7
2.3. Grupy nacisku i interesów………11
2.4. Opinia publiczna………17
2.5. Systemy wyborcze………20
3. Rodzaje i legitymizacja wladzy politycznej………29
4. Demokracja 31
5. Totalitaryzm 36


Rozdzial II.
System prezydencki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej………41

1. Podstawowe zasady ustrojowe………41
2. System organów panstwowych……..44
2.1. Prezydent………44
2.2. Parlament………47
2.3. Sad Najwyzszy………50
3. System partyjny, partie, grupy nacisku i interesów………51
4. System prawa wyborczego – wybory prezydenckie i wybory do Kongresu………56


Rozdzial I...

Czytaj więcej

Strategie mocarstw wobec kryzysu kubanskiego

 


Wstęp……….4

Rozdzial I
Pojecie i istota strategii.

1.1. Dynamika przeobrazen pojecia strategii……….6
1.2. Ogólna charakterystyka pojec: Strategia, Doktryna, Taktyka. Ich Wspólzaleznoscistota i hierarchia………..9
1.3. Strategie jako determinanty optymalizacji zachowan panstw w procesachdecyzyjnych………..17


Rozdzial II.
Sytuacja polityczna Kuby w latach 1953 – 1961.

1.1. Rewolucja kubanska i jej skutki………..21
1.2. Rywalizacja Systemów………..34
1.3. Interesy mocarstw w zatoce Karaibskiej………..40


Rozdzial III.
Strategie mocarstw w obliczu wojny.

1.1...

Czytaj więcej

Terroryzm jako zjawisko we wspólczesnym swiecie

 


Rozdzial I

Terroryzm jako zjawisko we wspólczesnym swiecie……….1


Rozdzial II

Definicje terroryzmu……….16


Rozdzial III

Terroryzm w latach 1945 – 1965……….25


Rozdzial IV

Terroryzm w latach 1965 – 1985……….40


Rozdzial V

Terroryzm po roku 1985……….73


Rozdzial VI

Walka z terroryzmem – aspekt prawny……….105


Rozdzial VII

Formy zwalczania terroryzmu……….119


Rozdzial VIII

Zagrozenia wspólczesne……….134

Czytaj więcej

Zjawisko terroryzmu a podrózowanie

 

Wstęp……….2

Rozdzial I
Turystyka jako forma wypoczynku………5

1.1. Pojecie turystyki
1.2. Rodzaje turystyki
1.3. Turystyka na swiecie
1.4. Bezpieczeństwo w turystyce i niebezpieczenstwa zwiazane z wyjazdami turystycznymi


Rozdzial II
Terroryzm jako czynnik ograniczajacy ruch turystyczny…………35

2.1. Definicja terroryzmu
2.2. Terroryzm na swiecie – przyczyny wystepowania
2.3. Terroryzm islamski jako najbardziej skrajny i niebezpieczny
2.4. Polityka wobec terroryzmu
2.5. Zamachy terrorystyczne zwiazane z turystyka i turystami


Rozdzial III
Swiat po 11.IX.2001……….58

3.1. Wpływ wydarzen z 11 wrzesnia 2001 na swiatowy ruch turystyczny
3.2...

Czytaj więcej

Partie polityczne w Polsce.

 


Wstęp
Narodziny partii politycznych …………3

Rozdzial I.
Geneza i powstanie Polski Ludowej …………7

1.1. Program PPR………… 8
1.2. Budowa nowego aparatu wladzy i administracji………… 12
1.3. Rewolucyjne akty rzadu ludowo-demokratycznego………… 13
1.4. Polska wobec przemian ustrojowych …………15
1.5. Powstanie PZPR …………16

Rozdzial II.
NSZZ ‚Solidarnosc’ …………19

2.1. Wydarzenia sierpniowe 1980 …………19
2.2. Powstanie NSZZ ‚Solidarnosc’ oraz I Zjazd Zwiazku………… 20
2.3. Stan wojenny …………21

Rozdzial III.
Obrady Okraglego Stolu …………24

Rozdzial IV.
Systemy wielopartyjne

4.1. Definicja systemu partyjnego …………29
4.2. Partie polityczne w Polsce Ludowej………… 29
4.3...

Czytaj więcej

Kampanie wyborcze na przykładzie kampanii prezydenckich.

 


Wstęp………4

Rozdzial I.
Kampanie wyborcze – dialog ze spoleczenstwem.

1.1. Kampanie wyborcze – podstawowe definicje………5
1.2. Opinia publiczna………12
1.3. Informacja w kampanii wyborczej………18

Rozdzial II.
Marketing polityczny jako srodek realizacji kampanii wyborczej.

2.1. Marketing polityczny – definicje i funkcje………25
2.2. Narzedzia marketingowe………26
2.3. Public Relations………30
2.4. Przygotowanie kampanii wyborczej………32

Rozdzial III.
Wybory prezydenckie a techniki przeprowadzania kampanii wyborczych (implikacje praktyczne).

3.1. Sylwetki Prezydentów RP od 1990………37
3.2. Wizerunek kandydata a poparcie opinii publicznej………39
3.3. Przebieg i wyniki wyborów prezydenckich od 1990 roku………44

Czytaj więcej

Rola Stanów Zjednoczonych we wspólczesnym swiecie.

 


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Historia polityczna Stanów Zjednoczonych ………..6

Rozdzial II.
Stany Zjednoczone a globalizacja gospodarcza ………..31

Rozdzial III.
Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych ………..43

Rozdzial IV.
Polityka militarna i udzial w interwencjach zbrojnych w swiecie ………..55

Rozdzial V.
Krytyka Stanów Zjednoczonych we wspólczesnym swiecie ……….. 66

Zakończenie ………..71
Bibliografia ………..73
Spis tabel ………..77
Spis wykresów ………..77

Czytaj więcej

Rosja Borysa Jelcyna. Wybrane aspekty polityki wewnetrznej i zagranicznej w latach 1991-1999.

 


Wstęp………..2

Rozdzial I.
Rozpad Zwiazku Socjalistycznych Republik Radzieckich………..5

1.1. Sytuacja w kraju pod koniec istnienia ZSRR.
1.2. Ostatnie wzloty i upadki. Od pierestrojki po krach systemu.
1.3. Ostateczne rozwiazanie ZSRR.

Rozdzial II.
Prezydent Rosji………..28

2.1. Borys Jelcyn jako prezydent Rosji – poczatki panowania.
2.2. Nowy ustrój, nowa konstytucja – pozycja ustrojowa prezydenta.
2.3. Postac Borysa Jelcyna – rys biograficzny.

Rozdzial III.
Polityka zagraniczna Rosji w okresie kadencji Borysa Jelcyna………..51

3.1. Rosja w dobie federacji i WNP.
3.2. Glówne kierunki polityki zagranicznej.
3.3. Relacje polsko-rosyjskie.

Rozdzial IV.
Sprawy wewnetrzne Rosji w ostatniej dekadzi...

Czytaj więcej

Polityka spoleczna rzadu koalicji SLD-PSL w latach 1993-1997.

 


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Utworzenie koalicji parlametarnej SLD i PSL

1. Wybory parlamentarne z 19 wrzesnia 1993………. 6
2. Programy wyborcze zwycieskich partii……….. 10
3. Utworzenie i zasady wspóldziałania koalicji parlamentarnej SLD-PSL. ………. 12


Rozdzial II
Polityka w dzedzinie opieki zdrowotnej

1. Finansowanie ochrony zdrowia……….. 17
2. Zmiany w ubezpieczeniach zdrowotnych ………. 18
3. Projekty nowych ustaw. ………. 23
4. Rezultaty dzialan ………. 24


Rozdzial III
Ubezpieczenia społeczne

1. Zmiany w systemie. ………. 26
2. Ubezpieczenia emerytalno-rentowe………. 29
3. swiadczenia rodzinne ………. 32


Rozdzial IV
Polityka zatrudnienia

1...

Czytaj więcej

Przemiany w ochronie linii lotniczych wobec zagrozen terroryzmem.

 


Wstęp……….5

Rozdzial 1
Istota współczesnego terroryzmu……….7

1.Ujecie interpretacyjne.
2.Źródła terroryzmu.
2.1 Motywacja religijna w działania ch terrorystów.
2.2 Terrorysci-media
3. Polska wobec terroryzmu


Rozdzial 2
Procedury ochrony……….23

1. Kontrola statku powietrznego
2. Laczenie bagazu rejestrowanego z pasazerami posiadajacymi karty wstepu na poklad, tranzytowymi, transferowymi
2.1 Kontrola pasazerów i ich bagazu
2.2 Kontrola pasazerów niepelnosprawnych
2.3 Kontrola zalóg latajacych i ich bagazu
3. Odmowa przewozu
4. Postepowanie wobec pasazerów potencjalnie niebezpiecznych
4.1 Przewóz pasazerów deportowanych lub nie przyjetych bez eskorty
4...

Czytaj więcej

Terroryzm i antyterroryzm we wspólczesnym swiecie.

 


Wstęp………2

Rozdzial I.
Historia terroryzmu

1.1. Istota terroryzmu i pierwsze ataki terrorystyczne……… 5
1.2. Specyfikacja terroryzmu historycznego ………8
1.3. Rozwój terroryzmu w latach 70-tych……… 9


Rozdzial II.
Wspólczesne oblicza terroryzmu

2.1. Ewolucja terroryzmu wspólczesnego……… 13
2.2. Organizacje terrorystyczne i ich charakterystyka ………14
2.2.1. Dzihad – terroryzm palestynski ………16
2.2.2. Hezbollah – terroryzm muzulmanski ………19
2.2.3. Baader-Meinhof – terroryzm rewolucyjny ………25
2.2.4. Ku-Klux-Klan – terroryzm na tle rasowym ………32
2.2.5. IRA – terror nacjonalistyczny ………36
2.3. Akty terrorystyczne po 1990 roku……… 41


Rozdzial III.
Swiat w walce z terroryzmem

3.1...

Czytaj więcej

Zjawisko terroryzmu we wspólczesnym swiecie.

 


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Terroryzm polityczny i jego istota.

1. Terror i terroryzm……….7
2. Definicje terroryzmu……….10
3. Odmiany terroryzmu……….13
4. Typologie terroryzmu 18


Rozdzial II.
Formy i metody terroryzmu i jego finansowanie.

1. Przemiany organizacyjne……….21
2. Finansowanie terroryzmu i jego glówni sponsorzy……….23
3. Środki i metody działania ……….26


Rozdzial III.
Terroryzm o podlozu ideologicznym i jego cech

1. Terroryzm lewicowy i jego charakterystyka……….28
2. Glówne ugrupowania lewicowego terroryzmu……….30
2.1 Frakcja Czerwonej Armii (Niemcy)……….30
2.2 Czerwone Brygady (Wlochy)……….31
2.3 Akcja bezposrednia……….32
2.4 Rewolucyjna Organizacja 17 listopada (Grecja)……….33
2...

Czytaj więcej

Terroryzm islamski.

 


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Charaketrystyka terroryzmu islamskiego

1.1. Definicja terroryzmu, islamu, fundamentalizmu islamskiego………. 5
1.2. Historia terroryzmu ……….10
1.3. Organizacje terrorystyczne………. 15
1.4. Terroryzm a religia islamska ……….20

Rozdzial II.
Wybrane ataki terrorystyczne i ich konsekwencje

2.1. Zamach terrorystyczny na budynek World Trade Center i Pentagon ……….24
2.2. Zamach terrorystyczny w Madrycie ……….30

Rozdzial III.
Walka z terroryzmem

3.1. Sposoby walki z terroryzmem w skali miedzynarodowej………. 35
3.2. Polska wobec zjawiska terroryzmu………. 43

Zakończenie ……….51
Bibliografia………. 52

Czytaj więcej

Wspólpraca panstw w celu zwalczania przejawów terroryzmu.

 


Wstęp…………3

Rozdzial I.
Zjawisko terroryzmu oraz jego charakterystyka………… 5

1.1 Pojecie oraz istota terroryzmu i terroru
1.2 Przeslanki terroryzmu
1.3 Odmiany terroryzmu

Rozdzial II.
Miedzynarodowa walka z grupami terrorystycznymi…………22

2.1 Unia Europejska wobec fali zagrozen terrorystycznych
2.2 Rola ONZ w kreowaniu Swiatowego bezpieczenstwa
2.3 Działania antyterrorystyczne
2.4 Kompetencje państwa oraz organizacji miedzynarodowych na rzecz zwalczania terroryzmu

Rozdzial III.
Polska i jej miejsce w przeciwdzialaniu terroryzmowi…………47

3.1 Polskie służby panstwowe w obliczu zagrozenia terroryzmem
3.2 Polskie prawo karne wobec przejawów terroru
3...

Czytaj więcej

Zjawisko terroryzmu a działania Unii Europejskiej.

 


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Terroryzm i sposoby jego przeciwdziałania ……….. 5

1.1. Terroryzm definicja i problematyka
1.2. Wspólczesne oblicza terroryzmu
1.3. Rodzaje terroryzmu
1.4. Metody sluzace zwalczaniu terroryzmu

Rozdzial II.
Najwazniejsze organizacje terrorystyczne dzialajace w Europie ………..21

2.1. Terroryzm lewacki
2.1.1. Frakcja Czerwonej Armii
2.1.2. Czerwone Brygady
2.2. Terroryzm etniczno-niepodleglosciowy
2.2.1. ETA
2.2.2. IRA Irlandzka Armia Republikanska
2.3. Terroryzm islamski
2.3.1. Al-Kaida

Rozdzial III.
Działania Unii Europejskiej oraz wybranych panstw Unii w walce z terroryzmem ………..52

3.1...

Czytaj więcej