Kategoria: Politologia

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.

Pozycja ustrojowa i kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wstęp……..3 Rozdział I Historia i ewolucja kształtowania instytucji prezydenta w polskim systemie ustrojowym       1.1 Instytucja prezydenta w II Rzeczpospolitej Polskiej…….. 5 1.2 Okres Krajowej Rady Narodowej 1944-1946…….. 6 1.3 Pozycja i rola prawnoustrojowa Prezydenta Rzeczpospolitej w świetle Małej konstytucji z 19 lutego 1947r……… 13 1.4 Kształtowanie instytucji prezydenta w procesie transformacji ustrojowej w latach 1989-1997…
Przeczytaj więcej

 

Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polski w czasie pokoju, kryzysu i wojny

Wstęp……..3 Rozdział 1 Istota i znaczenie Sił Zbrojnych RP 1.1. Geneza Sił Zbrojnych RP…….. 4 1.2. Struktura i organizacja Sił Zbrojnych RP…….. 6 1.3. Podstawowe funkcje Sił Zbrojnych RP ……..8 1.3.1. Cele i zadania Sił Zbrojnych RP…….. 8 1.3.2. Misje i operacje wojskowe Sił Zbrojnych RP poza teryrorium Polski ……..10 Rozdział 2 Rola Sił Zbrojnych…
Przeczytaj więcej

 

Wiedza studentów XXX na temat stosowania środków odurzających i psychotropowych

Wstęp……….9 Rozdział 1 Badany problem w świetle piśmiennictwa 1.1. Definicja narkotyku oraz klasyfikacja ……….11 1.2. Geneza używania substancji odurzających i psychotropowych………. 14 1.3. Problematyka społeczna narkomanii ……….17 1.4. Skutki zdrowotne zażywania narkotyków ……….18 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Cel pracy ……….23 2.2. Metoda badań ……….23 2.3. Przebieg i organizacja badań ……….23 2.4. Materiał badań…
Przeczytaj więcej

 

Świadomość matek dzieci do 3 roku życia na temat szczepień obowiązkowych i zalecanych

1. Wstęp………..3 2. Szczepienia dzieci do lat 3………..4 3. Cel badania………..13 4. Materiał i metoda………..13 5. Wyniki………..15 6. Dyskusja………..40 Wnioski Piśmiennictwo Spis tabel Spis rycin Aneks  

 

Demokratyczne systemy polityczne.

Rozdzial I. System polityczny 1. Pojecie systemu politycznego………1 2. Elementy systemu politycznego………3 2.1. Panstwo………3 2.2. Partia i systemy partyjne………7 2.3. Grupy nacisku i interesów………11 2.4. Opinia publiczna………17 2.5. Systemy wyborcze………20 3. Rodzaje i legitymizacja wladzy politycznej………29 4. Demokracja 31 5. Totalitaryzm 36 Rozdzial II. System prezydencki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej………41 1. Podstawowe zasady ustrojowe………41…
Przeczytaj więcej

 

Strategie mocarstw wobec kryzysu kubanskiego

Wstęp……….4 Rozdzial I Pojecie i istota strategii. 1.1. Dynamika przeobrazen pojecia strategii……….6 1.2. Ogólna charakterystyka pojec: Strategia, Doktryna, Taktyka. Ich Wspólzaleznoscistota i hierarchia………..9 1.3. Strategie jako determinanty optymalizacji zachowan panstw w procesachdecyzyjnych………..17 Rozdzial II. Sytuacja polityczna Kuby w latach 1953 – 1961. 1.1. Rewolucja kubanska i jej skutki………..21 1.2. Rywalizacja Systemów………..34 1.3. Interesy mocarstw w…
Przeczytaj więcej

 

Terroryzm jako zjawisko we wspólczesnym swiecie

Rozdzial I Terroryzm jako zjawisko we wspólczesnym swiecie……….1 Rozdzial II Definicje terroryzmu……….16 Rozdzial III Terroryzm w latach 1945 – 1965……….25 Rozdzial IV Terroryzm w latach 1965 – 1985……….40 Rozdzial V Terroryzm po roku 1985……….73 Rozdzial VI Walka z terroryzmem – aspekt prawny……….105 Rozdzial VII Formy zwalczania terroryzmu……….119 Rozdzial VIII Zagrozenia wspólczesne……….134  

 

Zjawisko terroryzmu a podrózowanie

Wstęp……….2 Rozdzial I Turystyka jako forma wypoczynku………5 1.1. Pojecie turystyki 1.2. Rodzaje turystyki 1.3. Turystyka na swiecie 1.4. Bezpieczeństwo w turystyce i niebezpieczenstwa zwiazane z wyjazdami turystycznymi Rozdzial II Terroryzm jako czynnik ograniczajacy ruch turystyczny…………35 2.1. Definicja terroryzmu 2.2. Terroryzm na swiecie – przyczyny wystepowania 2.3. Terroryzm islamski jako najbardziej skrajny i niebezpieczny 2.4. Polityka…
Przeczytaj więcej

 

Partie polityczne w Polsce.

Wstęp Narodziny partii politycznych …………3 Rozdzial I. Geneza i powstanie Polski Ludowej …………7 1.1. Program PPR………… 8 1.2. Budowa nowego aparatu wladzy i administracji………… 12 1.3. Rewolucyjne akty rzadu ludowo-demokratycznego………… 13 1.4. Polska wobec przemian ustrojowych …………15 1.5. Powstanie PZPR …………16 Rozdzial II. NSZZ ‚Solidarnosc’ …………19 2.1. Wydarzenia sierpniowe 1980 …………19 2.2. Powstanie NSZZ ‚Solidarnosc’…
Przeczytaj więcej

 

Kampanie wyborcze na przykładzie kampanii prezydenckich.

Wstęp………4 Rozdzial I. Kampanie wyborcze – dialog ze spoleczenstwem. 1.1. Kampanie wyborcze – podstawowe definicje………5 1.2. Opinia publiczna………12 1.3. Informacja w kampanii wyborczej………18 Rozdzial II. Marketing polityczny jako srodek realizacji kampanii wyborczej. 2.1. Marketing polityczny – definicje i funkcje………25 2.2. Narzedzia marketingowe………26 2.3. Public Relations………30 2.4. Przygotowanie kampanii wyborczej………32 Rozdzial III. Wybory prezydenckie a techniki…
Przeczytaj więcej

 

Rola Stanów Zjednoczonych we wspólczesnym swiecie.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Historia polityczna Stanów Zjednoczonych ………..6 Rozdzial II. Stany Zjednoczone a globalizacja gospodarcza ………..31 Rozdzial III. Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych ………..43 Rozdzial IV. Polityka militarna i udzial w interwencjach zbrojnych w swiecie ………..55 Rozdzial V. Krytyka Stanów Zjednoczonych we wspólczesnym swiecie ……….. 66 Zakończenie ………..71 Bibliografia ………..73 Spis tabel ………..77 Spis wykresów ………..77…
Przeczytaj więcej

 

Rosja Borysa Jelcyna. Wybrane aspekty polityki wewnetrznej i zagranicznej w latach 1991-1999.

Wstęp………..2 Rozdzial I. Rozpad Zwiazku Socjalistycznych Republik Radzieckich………..5 1.1. Sytuacja w kraju pod koniec istnienia ZSRR. 1.2. Ostatnie wzloty i upadki. Od pierestrojki po krach systemu. 1.3. Ostateczne rozwiazanie ZSRR. Rozdzial II. Prezydent Rosji………..28 2.1. Borys Jelcyn jako prezydent Rosji – poczatki panowania. 2.2. Nowy ustrój, nowa konstytucja – pozycja ustrojowa prezydenta. 2.3. Postac Borysa…
Przeczytaj więcej

 

Polityka spoleczna rzadu koalicji SLD-PSL w latach 1993-1997.

Wstęp………. 4 Rozdzial I Utworzenie koalicji parlametarnej SLD i PSL 1. Wybory parlamentarne z 19 wrzesnia 1993………. 6 2. Programy wyborcze zwycieskich partii……….. 10 3. Utworzenie i zasady wspóldziałania koalicji parlamentarnej SLD-PSL. ………. 12 Rozdzial II Polityka w dzedzinie opieki zdrowotnej 1. Finansowanie ochrony zdrowia……….. 17 2. Zmiany w ubezpieczeniach zdrowotnych ………. 18 3. Projekty…
Przeczytaj więcej

 

Przemiany w ochronie linii lotniczych wobec zagrozen terroryzmem.

Wstęp……….5 Rozdzial 1 Istota współczesnego terroryzmu……….7 1.Ujecie interpretacyjne. 2.Źródła terroryzmu. 2.1 Motywacja religijna w działania ch terrorystów. 2.2 Terrorysci-media 3. Polska wobec terroryzmu Rozdzial 2 Procedury ochrony……….23 1. Kontrola statku powietrznego 2. Laczenie bagazu rejestrowanego z pasazerami posiadajacymi karty wstepu na poklad, tranzytowymi, transferowymi 2.1 Kontrola pasazerów i ich bagazu 2.2 Kontrola pasazerów niepelnosprawnych 2.3…
Przeczytaj więcej

 

Terroryzm i antyterroryzm we wspólczesnym swiecie.

Wstęp………2 Rozdzial I. Historia terroryzmu 1.1. Istota terroryzmu i pierwsze ataki terrorystyczne……… 5 1.2. Specyfikacja terroryzmu historycznego ………8 1.3. Rozwój terroryzmu w latach 70-tych……… 9 Rozdzial II. Wspólczesne oblicza terroryzmu 2.1. Ewolucja terroryzmu wspólczesnego……… 13 2.2. Organizacje terrorystyczne i ich charakterystyka ………14 2.2.1. Dzihad – terroryzm palestynski ………16 2.2.2. Hezbollah – terroryzm muzulmanski ………19 2.2.3.…
Przeczytaj więcej

 

Zjawisko terroryzmu we wspólczesnym swiecie.

Wstęp……….4 Rozdzial I. Terroryzm polityczny i jego istota. 1. Terror i terroryzm……….7 2. Definicje terroryzmu……….10 3. Odmiany terroryzmu……….13 4. Typologie terroryzmu 18 Rozdzial II. Formy i metody terroryzmu i jego finansowanie. 1. Przemiany organizacyjne……….21 2. Finansowanie terroryzmu i jego glówni sponsorzy……….23 3. Środki i metody działania ……….26 Rozdzial III. Terroryzm o podlozu ideologicznym i jego…
Przeczytaj więcej

 

Terroryzm islamski.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Charaketrystyka terroryzmu islamskiego 1.1. Definicja terroryzmu, islamu, fundamentalizmu islamskiego………. 5 1.2. Historia terroryzmu ……….10 1.3. Organizacje terrorystyczne………. 15 1.4. Terroryzm a religia islamska ……….20 Rozdzial II. Wybrane ataki terrorystyczne i ich konsekwencje 2.1. Zamach terrorystyczny na budynek World Trade Center i Pentagon ……….24 2.2. Zamach terrorystyczny w Madrycie ……….30 Rozdzial III. Walka…
Przeczytaj więcej

 

Wspólpraca panstw w celu zwalczania przejawów terroryzmu.

Wstęp…………3 Rozdzial I. Zjawisko terroryzmu oraz jego charakterystyka………… 5 1.1 Pojecie oraz istota terroryzmu i terroru 1.2 Przeslanki terroryzmu 1.3 Odmiany terroryzmu Rozdzial II. Miedzynarodowa walka z grupami terrorystycznymi…………22 2.1 Unia Europejska wobec fali zagrozen terrorystycznych 2.2 Rola ONZ w kreowaniu Swiatowego bezpieczenstwa 2.3 Działania antyterrorystyczne 2.4 Kompetencje państwa oraz organizacji miedzynarodowych na rzecz zwalczania…
Przeczytaj więcej

 

Zjawisko terroryzmu a działania Unii Europejskiej.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Terroryzm i sposoby jego przeciwdziałania ……….. 5 1.1. Terroryzm definicja i problematyka 1.2. Wspólczesne oblicza terroryzmu 1.3. Rodzaje terroryzmu 1.4. Metody sluzace zwalczaniu terroryzmu Rozdzial II. Najwazniejsze organizacje terrorystyczne dzialajace w Europie ………..21 2.1. Terroryzm lewacki 2.1.1. Frakcja Czerwonej Armii 2.1.2. Czerwone Brygady 2.2. Terroryzm etniczno-niepodleglosciowy 2.2.1. ETA 2.2.2. IRA Irlandzka Armia…
Przeczytaj więcej

 

Miedzynarodowa wspólpraca w zakresię zwalczania terroryzmu.

Wstęp…………3 Rozdzial I. Specyfikacja terroryzmu 1.1. Pojecie terroru i terroryzmu ………… 4 1.2. Cele terroryzmu 1.3. Rodzaje terroryzmu 1.4. Motywy dzialan terrorystycznych 1.5. Metody ataków terrorystycznych oraz strategia terroryzmu Rozdzial II. Regulacje międzynarodowe dotyczace zwalczania terroryzmu………..23. 2.1. Konwencja o Ochronie Fizycznej Materialów Jadrowych 2.2. Miedzynarodowa Konwencja Przeciwko Braniu Zakladników 2.3. Konwencja w Sprawie Zwalczania Finansowania…
Przeczytaj więcej

 

Terroryzm – przyczyny i skala zjawiska oraz działania spolecznosci międzynarodowej na rzecz jego likwidacji

Wyakz skrótów………2 Wstęp………4 Rozdzial I Terroryzm – definicje, odmianiy, typologia. 1.Problemy definicyjne……..12 2.Terroryzm miedzynarodowy i wewnetrzny……..15 3.Terroryzm panstwowy i sponsorowany……..17 4.Typologia terroryzmu……..18 Rozdzial II Terroryzm po 1945 roku. Organizacje przywódcy, zamachy. 1.Al-Kaida………28 2.Inne, islamskie organizacje terrorystyczne……..30 3.IRA………43 4.ETA……..45 5.Organizacje terrorystyczne dzialajace we Francji, Wloszech i Niemczech……..46 Rozdzial III Walka spolecznosci miedzynarodowej z terroryzmem. 1.Działania prawne…
Przeczytaj więcej

 

Polityczny wymiar udzialu polskich zolnierzy w misji w Iraku.

Wstęp Rozdzial 1.Budowa pozycji Polski na arenie miedzynarodowej 1.1 Polska jako straznik ladu miedzynarodowego 1.2 Skutki udzialu Polaków w misji w Iraku na polityke zagraniczna Rozdzial 2. Wzmocnienie stosunków transatlantyckich 2.1 Czynniki wpływajace na podjecie decyzji o przystapieniu do misji w Iraku 2.2 Poglebienie współpracy polsko- amerykanskiej w latach 2003-2008 Rozdzial 3. Oslabienie stosunków z…
Przeczytaj więcej

 

Udział Polski w misjach pokojowych.

Wykaz skrótów Wstęp………..4 Rozdzial 1. Pojecie misji pokojowych………..6 1.1. Istota, geneza i funkcje misji pokojowych 1.2. Próba zdefiniowania pojecia misji pokojowych 1.3. Problem utrzymania bezpieczenstwa miedzynarodowego Rozdzial 2. Polska jako uczestnik misji pokojowych………..28 2.1. Udział w misjach organizowanych przez ONZ 2.2 Udział w misjach organizowanych przez NATO 2.3. Udział w misjach organizowanych przez UE Rozdzial…
Przeczytaj więcej

 

Wspólpraca wojskowa w Afganistanie.

Wstęp………..2 Rozdzial I Konflikt w Afganistanie. 1.1 Przyczyny konfliktu………..4 1.2 Strony konfliktu 1.3 Przebieg konfliktu Rozdzial II Wspólpraca sojusznicza w Afganistanie………..18 2.1 Warunki i charakterystyka wspólpracy. 2.3 Panstwa biorace udzial w misji. 2.3 Zakres dzialan i obowiazków. 2.4 Działania kontyngentów Rozdzial III Efekty współpracy miedzynarodowej………..28 3.1 Skutki społeczne interwencji zbrojnej. 3.2 Efekty polityczne misji pokojowej.…
Przeczytaj więcej

 

‚Nie rzucim ziemi’ – czyli jak media lokalne propaguja tozsamosc terytorialna regionu.

Wstęp……….1 Rozdzial 1. 1. Charakterystyka uwarunkowan terytorialnych w poczuciu tozsamosci narodowej i lokalnej czyli o poczuciu tozsamosci na ziemiach rdzennie polskich oraz na terenach ziem odzyskanych……….. 5 2. Charakterystyka ziemi niczyjej czyli tworzenie nowej rzeczywistosci społecznej przez repatriantów na ziemiach odzyskanych. ……….7 3. Tendencje i ideologie przyswiecajace polskim mediom w Polsce komunistycznej ……….10 4. Rola…
Przeczytaj więcej

 

Problem niemiecki w polityce Chruszczowa 1953-1961.

Wstęp ………3 Rozdzial 1.Powstanie dwóch panstw niemieckich 1. Okupacja Niemiec 1945-1946/47 ………5 1.1 Glówne cele okupacji i ich realizacja……… 5 1.2 Proces Norymberski ………10 2. Kryzys berlinski 1948/49 ………13 3. Podzial Niemiec-powstanie RFN I NRD ………16 Rozdzial 2. Miejsce Niemiec w polityce Chruszczowa 2.1 Podzial wladzy po smierci Stalina – cele polityki wobec swiata, Europy,…
Przeczytaj więcej