Rola Stanów Zjednoczonych we wspólczesnym swiecie. 4.33/5 (40)

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział I.
Historia polityczna Stanów Zjednoczonych ………..6

Rozdział II.
Stany Zjednoczone a globalizacja gospodarcza ………..31

Rozdział III.
Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych ………..43

Rozdział IV.
Polityka militarna i udzial w interwencjach zbrojnych w swiecie ………..55

Rozdział V.
Krytyka Stanów Zjednoczonych we wspólczesnym swiecie ……….. 66

Zakończenie ………..71
Bibliografia ………..73
Spis tabel ………..77
Spis wykresów ………..77

Oceń