Kampanie wyborcze na przykładzie kampanii prezydenckich.

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………4

Rozdział I.
Kampanie wyborcze – dialog ze spoleczenstwem.

1.1. Kampanie wyborcze – podstawowe definicje………5
1.2. Opinia publiczna………12
1.3. Informacja w kampanii wyborczej………18

Rozdział II.
Marketing polityczny jako srodek realizacji kampanii wyborczej.

2.1. Marketing polityczny – definicje i funkcje………25
2.2. Narzedzia marketingowe………26
2.3. Public Relations………30
2.4. Przygotowanie kampanii wyborczej………32

Rozdział III.
Wybory prezydenckie a techniki przeprowadzania kampanii wyborczych (implikacje praktyczne).

3.1. Sylwetki Prezydentów RP od 1990………37
3.2. Wizerunek kandydata a poparcie opinii publicznej………39
3.3. Przebieg i wyniki wyborów prezydenckich od 1990 roku………44

Zakończenie………50
Bibliografia………51