Kategoria: Ochrona Środowiska Ekologia

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Finansowe zagadnienia ochrony srodowiska.

Wstęp ………… 3 Rozdzial I. Polityka ekologiczna państwa. ………… 7 1.1. Zasady polityki ekologicznej w Polsce. ………… 7 1.2. Prawodawstwo w zakresię ochrony srodowiska. ………… 16 1.3. Kierunki usprawnien w kontekscie wymogów Unii Europejskiej. ………… 24 Rozdzial II. Źródła finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce. ………… 30 2.1. Krajowe źródła finansowania ochrony srodowiska. ………… 30 2.2.…
Przeczytaj więcej

Gospodarka odpadami medycznymi w XYZ.

Wstęp………2 Rozdzial 1. Prawne aspekty gospodarki odpadami medycznymi………4 Rozdzial 2. Źródła ,rodzaje i stan gospodarki odpadami medycznymi w Polsce………14 Rozdzial 3. Sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych………31 Rozdzial 4. Charakterystyka zródel i rodzaje odpadów w XYZ………40 Rozdzial 5. Sposoby postępowania z odpadami w XYZ………49 Rozdzial 6. Ocena stanu gospodarki odpadami w XYZ………61 Wnioski………66 Bibliografia………68 Zalaczniki 72………(brak zdjec)

Przeciwdzialanie skazeniu srodowiska pochodnymi ropy naftowej w sasiedztwie baz paliw plynnych i stacji benzynowych

Streszczenie………4 Wstęp………6 Wprowadzenie………6 Cel pracy………7 Rozdzial I Ropa naftowa i produkty jej przeróbki………8 1.1. Ropa naftowa………8 1.2. Paliwa benzynowe………12 1.3. Oleje napedowe………13 1.4. Środki smarowe………14 1.5. Oleje silnikowe………14 1.6. Asfalty………15 Rozdzial II Toksycznosc ropy i jej składników………17 2.1. Produkty ropopochodne i ich stopien toksycznosci………17 2.2. Skazenie srodowiska naturalnego: ropa, produktami jej przetwarzania, produktami spalania ropy…
Przeczytaj więcej

Energetyka wiatrowa

Wstęp………3 1. Stan techniki w dziedzinie energetyki wiatrowej………5 2.1. Historia energetyki wiatrowej na swiecie………5 2.2. Równania stosowane w obliczaniu mocy generowanej przez elektrownie wiatrowa………6 2.3. Cynniki wpływajace na wartość energii uzyskiwanej z wiatru………7 2.3.1. Wpływ czynników srodowiskowych………8 2.3.2. Wpływ czynników konstrukcyjnych……….11 2.4. Rozwiazania techniczne stosowane w dziedzinie energetyki wiatrowej………13 2.5. Budowa elektrowni wiatrowej………14 2.6. Wydajnosc…
Przeczytaj więcej

Metody usuwania rteci z odpadów przemyslowych

I. Wprowadzenie………6 II. Cel pracy………10 III. Czesc literaturowa 11 III.1. Charakterystyka wlasciwosci rteci i jej zwiazków………11 III.2. Wystepowanie rteci oraz jej zwiazków w srodowisku………17 III.3. Emisja rteci ze zródel antropogenicznych………1 III.4. Odpady zawierajace rtec i sposoby ich unieszkodliwiania………31 III.5. Przeglad procesów technologicznych usuwania rteci z odpadów ………37 III.5.1. Technologie utylizacji odpadów zawierajacych rtec, ze szczególnym…
Przeczytaj więcej

Ochrona srodowiska na przykładzie miasta i gminy XYZ

Wstęp………5 Rozdzial 1. Podstawowe elementy zarządzania srodowiskiem………8 1.1.Podstawowe pojecia z zakresu ochrony srodowiska………8 1.2.Przepisy prawne z zakresu ochrony srodowiska………9 1.3.Ogólna charakterystyka norm z zakresu ochrony srodowiska………11 1.4.Wybrane elementy zarządzania srodowiskiem w oparciu o ISO gr.14001………15 1.4.1.Polityka srodowiskowa………16 1.4.2.Wprowadzanie systemu zarządzania ochrona srodowiska………18 1.5.TQEM czyli Totalne Zarządzanie Jakośćia Srodowiska………20 1.6.Zarządzanie ofensywne srodowiskiem……… 26 Rozdzial 2. Charakterystyka…
Przeczytaj więcej

Ruchy ekologiczne – Zieloni.

Wstęp……….1 Rozdzial 1. Ruchy społeczne w teorii socjologicznej……….4 1.1. Ruchy społeczne w XX w – wprowadzenie historyczne……….4 1.2. Geneza ruchu społecznego………6 1.3. Definicja ruchu społecznego……….7 1.4. Teoria ruchów spolecznych……….14 1.5. Teoria zachowan zbiorowych……….16 Rozdzial 2. Kształtowanie się ruchu ekologicznego w Polsce……….24 2.1. Kształtowanie się swiadomosci ekologicznej Polaków……….24 2.2. Poziom swiadomosci zagrozen ekologicznych w społeczenstwie polskim……….29…
Przeczytaj więcej

Aspekty zarządzania ekologicznego na przykładzie funkcjonowania elektrowni na wegiel brunatny

Wprowadzenie Rozdzial 1. Sztuka nowoczesnego zarządzania w powiazaniu z zarzadzaniem ekologicznym 1.1. Zarządzanie – ewolucja i rozwój historyczny 1.1.1. Klasyczna szkola zarządzania 1.1.2. Szkola behawioralna: organizacja to ludzie 1.1.3. Szkola ilosciowa zarządzania: badania operacyjne i teoria decyzji 1.1.4. Szkola systemowa 1.2. Nowoczesne zarzadzanie 1.3. Funkcje zarządzania w zarysie 1.4. Zarządzanie zintegrowane 1.4.1. Strategia 1.4.2. Zarządzanie…
Przeczytaj więcej

Projekt stanowiska badawczego do wyznaczania wskaznika reaktywnosci i sorpcji bezwzglednej sorbentu.

1. Wstęp………6 2. Cel pracy………8 3. Technologie odsiarczania spalin………9 3.1. Technologia mokra wapienno – gipsowa………10 3.2. Technologia pólsucha………15 3.3. Technologia sucha……… 18 3.3.1. Procesy zachodzace w suchej metodzie odsiarczania spalin………19 4. Sorbenty w procesię odsiarczania spalin………23 4.1. Mikronizacja sorbentu a sucha metoda odsiarczaniaspalin………25 4.2. Przemyslowe próby stosowania ultradrobnych sorbentów………27 5. Zloza sorbentów w Polsce……… 29…
Przeczytaj więcej

Wykorzystywanie odpadów na gruncie prawa ochrony srodowiska.

Wykaz skrótów……….3 Wstęp……….5 Rozdzial 1 Wprowadzenie do problematyki prawnej odpadów………6 1.1. Rozwój i miejsce regulacji postępowania z odpadamiw polskim systemie prawnym………6 1.2. Prawne pojecie odpadów……….10 1.3. Rodzaje i klasyfikacja odpadów………14 1.4. Wytwórcy i odbiorcy odpadów………18 1.5. Podstawowe zasady i cele postępowania z odpadami……….21 Rozdzial 2 Zasady wykorzystywania odpadów………25 2.1. Pojecie wykorzystywania odpadów……….25 2.2. Ulgi i…
Przeczytaj więcej

Instalacje do odsiarczania i odazotowania gazów odlotowych w procesach energetycznego spalania paliw.

1. Wstęp………5 2. Cel i koncepcja 6 3. Rodzaje paliw stosowanych w energetyce i ich charakterystyka………7 4. Rodzaje i ilosc zanieczyszczen emitowanych w procesach spalania paliw………10 4.1. Spalanie paliw w obiektach stacjonarnych………11 4.1.1. Emisja dwutlenku wegla………12 4.1.2. Emisja tlenków siarki………13 4.1.3. Emisja tlenków azotu………13 4.1.4. Emisja tlenku wegla………14 4.1.5. Emisja lotnych zwiazków organicznych………15 4.1.6. Emisja…
Przeczytaj więcej

Ozonosfera i dziura ozonowa.

Wstęp…….3 Rozdzial 1.Ozon i jego miejsce w atmosferze…….5 1.1. Budowa i sklad atmosfery…….5 1.2. Ozon-techniki pomiarowe…….7 1.3. Ozonowy parasol Ziemi……..14 Rozdzial 2. Dziura ozonowa…….21 2.1. Co szkodzi warstwie ozonowej?…….22 2.2. Niebezpieczne freony……..25 2.3. Szkodliwe promieniowanie…….34 2.4. Dziura ozonowa nad Antarktyda…….40 2.5. Ozon a plamy na sloncu……..48 Rozdzial 3.Nastepstwa zaniku ozonu……..51 3.1. Dziura ozonowa- zagrozenie dla…
Przeczytaj więcej

Promieniotwórczosc.

Cel i zakres pracy………3 Rozdzial 1. Zagrozenie dla srodowiska ze strony promieniowania………3 2.1. Promieniotwórczosc naturalna 2.1.1. Promieniowanie kosmiczne 2.1.2. Promieniowanie ziemskie 2.2. Promieniotwórczosc sztuczna 2.2.1. Źródła medyczne 2.2.2. Elektrownie jadrowe 2.2.3. Opad promieniotwórczy 2.2.4. Bron i naped nuklearny 2.2.5. Inne cywilizacyjne źródła promieniotwórcze 2.3. Biologiczne skutki promieniowania 2.3.1. Skutki stochastyczne 2.3.2. Skutki niestochastyczne Rozdzial 2.…
Przeczytaj więcej

Oznaczenie zawartosci miedzi jako mikroelementu w roslinach metoda absorpcji atomowej ASA

1. Wstęp 2. Wystepowanie i rola miedzi 3. Pobieranie miedzi przez rosliny 4. Objawy niedoboru i nadmiaru miedzi w roslinach 5. Graniczne zawartosci miedzi w roslinach 6. Teoria absorpcji atomowej 7. Ogólna zasada działania aparatu do absorpcyjnej spektrometrii atomowej 8. Omówienie poszczególnych czesci aparatu 9. Czesc praktyczna: 9.1. Aparatura i sprzet 9.2. Roztwory do wykreslenia…
Przeczytaj więcej

Porzucone wraki środków transportu

Wstęp………2 Rozdzial I. Dokumenty regulujace postepowanie z zuzytymi środkami transportu………5 1. Prawo o ruchu drogowym………5 2. Dokumenty nawiazujace do ustawy o odpadach………8 3. Ocena przepisów prawnych………12 Rozdzial II. Ocena aktualnego stanu w zakresię postepowanie z wyeksploatowanymi pojazdami………15 1. Krajowy park pojazdów………15 2. Przedsiębiorstwa zajmujace się recyklingiem samochodów………19 a. Skup i demontaz………19 b. Mlyny przemyslowe………21 3.…
Przeczytaj więcej

Badania technologiczne scieków i osadów sciekowych

Cel prac Wstęp Rozdzial I. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych w sciekach 1.1 Oznaczanie ChZT metoda standardowa, polska i skrócona. 1.1.1 Metoda standardowa. 1.1.2 Metoda polska. 1.1.3 Metoda dwuchromianowa skrócona. 1.1.4 Oznaczanie BZT5(7) metoda rozcienczen. Rozdzial II. Oczyszczanie scieków metoda osadu czynnego. 2.1 Mikroorganizmy w osadzie czynnym. 2.2 Puchniecie osadu czynnego. 2.3 Glówne elementy procesy osadu czynnego.…
Przeczytaj więcej

Funkcjonowanie parków narodowych w świetle prawa ochrony srodowiska

Wstęp Rozdzial I. Rys historyczny regulacji prawnych dotyczacych ochrony srodowiska. 1. Ochrona srodowiska w Konstytucji PRL. 2. Podstawowe dokumenty w prawie miedzynarodowym dotyczace ochrony srodowiska. 3. Regulacje prawne dotyczace ochrony srodowiska – ustawy. Rozdzial II. Organizacja i struktura parków narodowych. 1. Definicja, cele i funkcje parków. 2. Plan ochrony parków narodowych. 3. Organy zarzadzajace, opiniodawcze,…
Przeczytaj więcej

Pieninski Park Narodowy.

I. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Cel i metoda opracowania 1.3. Historia powstania i lokalizacja Pieninskiego Parku Narodowego 1.4. Wartosci naczelne Pieninskiego Parku Narodowego 1.5. Wykorzystanie Pieninskiego Parku Narodowego w edukacji srodowiskowej – ustalenia historyczne 1.6. Program edukacji srodowiskowej w Pieninskim Parku Narodowym II. Zbiory, wydawnictwa, badania Pieninskiego Parku Narodowego – niezbedne elementy w prowadzeniu edukacji…
Przeczytaj więcej

Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście XYZ.

Cel i zakres pracy ………..4 Wstęp ………..5 Rozdzial 1. Charakterystyka odpadów 3.1. Pojecie odpadów komunalnych ………..7 3.2. Podstawowe cechy odpadów ………..8 3.2.1. Wskazniki ilosciowe i jakosciowe odpadów w Polsce na tle innych panstw ………..8 3.2.2. Wskazniki ilosciowe odpadów……….. 10 3.2.3. Sklad morfologiczny odpadów ………..10 3.2.4. Sposób postępowania przy badaniu skladu morfologicznego odpadów komunalnych ………..11 3.2.5.…
Przeczytaj więcej

Jak powinna byc czysta woda przeznaczona do potrzeb gospodarczych i spozywczych oraz sposoby jej uzdatniania.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Ogólne wlasciwosci wody………. 4 Rozdzial II. Jakość wody………. 8 2.1. Źródła zaopatrzenia w wode i ich charakterystyka……….8 2.2. Jakość wody uzytkowej………. 16 Rozdzial III. Stan wód w Polsce………. 19 3.1. Ochrona wód ……….19 3.2. Zanieczyszczenia wód……….21 3.3. Stan wód……….22 Rozdzial IV. Zastosowania wody najczesciej wymagajace jej uzdatnienia……….23 4.1. Praktyczne metody oczyszczania wody…
Przeczytaj więcej

Odpowiedzialnosc prawna w zakresię ochrony srodowiska.

Wstęp Rozdzial I. Odpowiedzialnosc administracyjna Rozdzial II. Odpowiedzialnosc cywilna Rozdzial III. Odpowiedzialnosc karna Bibliografia

Ocena wykorzystania biopaliw transportowych.

Wstęp Cel i zakres pracy Metodyka pracy 1. Regulacje i przepisy prawne 1.1. Uwarunkowania prawne w zakresię biopaliw w Polsce 1.2. Wskazniki wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce na tle UE 2. Surowce, pólprodukty, fazy produkcji oraz potencjal technologiczny do produkcji biopaliw 2.1. Biodiesel 2.2. Bioetanol 3. Generacje i perspektywy wykorzystania biopaliw transportowych 4. Wnioski Bibliografia

Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Kalisza w latach 1993-2004.

I Wstęp II Cel pracy III Czesc teoretyczna 1. Zanieczyszczenia powietrza 1.1. Źródła zanieczyszczen powietrza 1.2. Podzial zanieczyszczen 1.3. Gazy zanieczyszczajace powietrze 1.4. Zanieczyszczenia pylowe 2. Panstwowy Monitoring Srodowiska 2.1. Podsystem monitoringu powietrza 2.2. Podsystem emisji zanieczyszczen do powietrza 3. Typy stanowisk pomiarowych 3.1. Metody wykonywania pomiarów stezen zanieczyszczen atmosfery 3.2. Zalecane i dopuszczalne metodyki…
Przeczytaj więcej

Wpływ preparatów antyglonowych na wybrane grupy roslin wodnych.

Wstęp………4 Rozdzial I. 1. Rosliny wodne i glony – wiadomosci ogólne 2. Preparaty antyglonowe ………7 2.1 Charakterystyka najpopularniejszych preparatów antyglonowych……… 7 2.2 Obserwacje dotyczace wpływu antyglonów na rosliny akwariowe ………9 3. Miedz a rosliny wodne ………11 3.1 Miedz w wodach naturalnych i akwarium……… 11 3.2 Pobieranie i akumulacja miedzi w roslinach wodnych ………13 3.3 Mechanizmy…
Przeczytaj więcej

Analiza gospodarki odpadami w gminie XYZ.

Wprowadzenie………2 Rozdzial 1. Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami 1.1. Regulacje prawne w Polsce ………5 1.2. Regulacje prawne w krajach Unii Europejskiej ………6 Rozdzial 2. Sposoby zagospodarowania odpadów 2.1. Unieszkodliwianie odpadów ………9 2.2. Skladowanie odpadów ………10 2.3. Kompostowanie odpadów ………12 2.4. Spalanie odpadów ………14 Rozdzial 3. Charakterystyka gminy XYZ 3.1. Polozenie i warunki geograficzne……… 16 3.2.…
Przeczytaj więcej

Ochrona wody w aglomeracjach miejskich na przykładzie XYZ.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Przepisy prawne obowiazujace w Polsce dotyczace ochrony wód 1.1. Ustawy i rozporzadzenia ………..5 1.2. Umowy miedzynarodowe……….. 8 Rozdzial II. Bezpośrednie oddzialywanie na zanieczyszczenia wód 2.1. Glówne czynniki przyczyniajace się do zanieczyszczen wód……….. 10 2.2. Działalność przemyslowa ………..15 2.3. Działalność rolnicza ………..16 Rozdzial III. Skutki zanieczyszczen wód 3.1. Zanieczyszczanie wód……….. 19 3.2. Sposoby…
Przeczytaj więcej

Rolnicze zanieczyszczenia srodowiska glebowego i wodnego.

Wstęp ………..3 Rozdzial I. Przeglad literatury 1.1. Zanieczyszczenia gleby ……….. 5 1.2. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych ……….. 9 1.3. Rolnicze zanieczyszczenia (rodzaje zanieczyszczen) ……….. 15 1.4. Zanieczyszczenia rolnicze gleby (nawozy, pestycydy) ……….. 18 1.5. Zanieczyszczenia rolnicze wód ………..23 Rozdzial II. Charakterystyka gminy XYZ 2.1. Powierzchnia, polozenie……….. 28 2.2. Demografia……….. 29 2.4. Zasoby i róznorodnosc…
Przeczytaj więcej

Ochrona przyrody na terenie nadlesnictwa XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Ochrona przyrody w UE i Polsce 1.1. Polityka Polski w zakresię ochrony przyrody terenów lesnych 1.2. Kierunki dzialan UE w sektorze lesnym 1.3. Instytucja Lasów Panstwowych i jej polityka ochrony srodowiska Rozdzial II. Charakterystyka nadlesnictwa XYZ 2.1. Opis historii nadlesnictwa 2.2. Zasoby przyrodnicze i gospodarcze 2.3. Walory turystyczne i krajobrazowe Rozdzial III.…
Przeczytaj więcej

Możliwościwykorzystania biogazu w gospodarce.

Wstęp………. 2 1.1 Definicja biogazu i jego wlasciwosci ………. 2 1.2 Surowce do produkcji biogazu ………. 5 1.3 Źródła pozyskiwania biogazu ………. 7 1.4 Proces produkcji biogazu ……….13 Rozdzial I. Pozytywne i negatywne aspekty produkcji biogazu 2.1 Produkcja energii odnawialnej ………. 17 2.2 Ograniczenie emisji metanu ………. 19 2.3 Zmniejszenie efektu cieplarnianego ……….21 2.4 Ryzyko…
Przeczytaj więcej

Odnawialne źródła energii.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Istota i znaczenie energii w przyrodzie. 1.1. Pojecie i rodzaje energii……….5 Rozdzial II. Odnawialne i nieodnawialne zasoby energii i ich obieg w przyrodzie. 2.1. Krazenie wody w przyrodzie……….17 2.1.1. Mala elektrownia wodna……….19 2.1.2. Duze elektrownie wodne………..23 2.1.3. Energia plywów………..25 2.1.4. Energia fal………..25 2.1.5. Energia pradów morskich………..26 2.2. Wiatry……….27 2.3. Energia sloneczna……….32 2.3.1.…
Przeczytaj więcej

Ochrona srodowiska w polityce ekologicznej państwa na przykładzie gminy XYZ.

Wstęp………6 Rozdzial 1 Podstawy polityki ekologicznej Panstwa 1.1. Ekologia jako dyscyplina naukowa………9 1.2. Polityka ekologiczna – perspektywa teoretyczna………11 1.3. Uwarunkowania polityki ekologicznej państwa………17 1.4. Ekorozwój jako podstawa polityki ekologicznej………20 Rozdzial 2 Prawne i społeczne aspekty ochrony srodowiska 2.1. Przeslanki i motywy ochrony srodowiska………26 2.2. Prawne i organizacyjne podstawy ochrony srodowiska………31 2.3. Edukacja ekologiczna spoleczenstwa………38 2.4.…
Przeczytaj więcej

Polityka ekologiczna a swiadomosc lokalnej spolecznosci.

Wstęp………7 Rozdzial I Podstawy polityki ekologicznej państwa. 1.1. Podstawowe pojecia i zakres badan ekologii……………..11 1.2. Teoretyczne podstawy polityki ekologicznej……… 13 1.3. Ekorozwój jako podstawa zalozen polityki ekologicznej………20 1.4. Uwarunkowania polityki ekologicznej………25 Rozdzial II Uwarunkowania swiadomosci ekologicznej spoleczenstwa. 2.1. Istota pojecia ‚swiadomosc ekologiczna’ na gruncie róznych nauk………30 2.2.Struktura i ksztaltowanie się swiadomosci ekologicznej w społeczenstwie………35 2.3.Edukacja…
Przeczytaj więcej

Wpływ stosowania biopaliw na ochrone srodowiska.

Wstęp…….3 Rozdzial 1. Biopaliwa stale……..5 1.1. Biomasa……..5 1.1.1.Wspólczesne procesy pozyskiwania energii z biomasy…….7 1.1.1.1. Proces spalania…….8 1.1.1.2. Gazyfikacja biomasy……..10 1.1.1.3. Piroliza biomasy…….12 1.1.1.4. Wspólspalanie biomasy z weglem…….13 1.1.2. Biomasa a paliwa konwencjonalne…….15 Rozdzial 2. Biopaliwa plynne ……..18 2.1. Bioalkohole……..21 2.1.1. Bietanol…….21 2.1.1.1. Rodzaje biopaliw produkowanych na bazie etanolu……..25 2.1.2. Biometanol……..26 2.1.2.1. Metanol w zastosowaniach paliwowych……..27…
Przeczytaj więcej

Zagospodarowanie i ochrona srodowiska geograficznego solectwa XYZ w gminie XYZ.

Wstęp…….1 Rozdzial 1 Polozenie i rys historyczny 1.1 Polozenie geograficzne…….2 1.2 Rys historyczny…….5 Rozdzial 2 Charakterystyka srodowiska przyrodniczego 2.1 Budowa geologiczna i rzezba terenu……. 9 2.2 Warunki klimatyczne i stosunki wodne……. 9 2.3 Gleby…….10 2.4 Szata roslinna is wiat zwierzecy…….13 Rozdzial 3 Spoleczno – ekonomiczne uwarunkowania zagospodarowania badanego terenu 3.1 Stosunki ludnosciowe…….16 3.2 Struktura gospodarki…
Przeczytaj więcej

Energetyka wiatrowa jako alternatywne źródłoenergii.

Wstęp. Rozdzial 1. Źródła energii odnawialnych i sposoby ich wykorzystania……….4 1.1.Energia sloneczna 1.2.Energia wody 1.3.Energetyka geotermalna 1.4.Biomasa 1.5 Energia wiatru Rozdzial 2. Polityka ekologiczna w zakresię rozwoju odnawialnych zródel energii……….36 2.1. Programy, dokumenty prawne Unii Europejskiej dotyczace odnawialnych zródel energii 2.2. Polskie uwarunkowanie polityczne w zakresię rozwoju odnawialnych zródel energii 2.3. Regulacje prawne dotyczace energetyki…
Przeczytaj więcej

Zasady importu i eksportu odpadów.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Prawne podstawy miedzynarodowego obrotu odpadami……….5 1.1 Pojecie odpadów i miedzynarodowego obrotu odpadami 1.2. Konwencja Bazylejska 1.2.1. Zasady bezpiecznego obrotu odpadami wskazane przez Konwencje 1.2.2. Klasyfikacja odpadów wedlug Konwencji Bazylejskiej 1.3. Decyzje Organizacji Wspólpracy Gospodarczej i Rozwoju 1.4. Unijne regulacje miedzynarodowego obrotu odpadami 1.5. Ustawa o miedzynarodowym przemieszczaniu odpadów Rozdzial II. Zasady importu…
Przeczytaj więcej

Odnawialne źródła energii oraz sposoby ich wykorzystania w powiecie XYZ.

Wstęp Rozdzial 1 Metodologiczne podstawy pracy 1.1. Cel pracy Rozdzial 2 Teoretyczne podstawy pracy 2.1. Energia wód 2.2. Energia geotermalna 2.3. Energia sloneczna 2.4. Energia wiatru 2.5. Biomasa (drewno, sloma, odchody zwierzat) 2.6. Biogaz 2.7. Energetyka jadrowa Rozdzial 3 Opis terenu 3.1. Historia i ogólna charakterystyka powiatu 3.2. Usytuowanie powiatu puckiego 3.3. Demografia 3.4. Gleby,…
Przeczytaj więcej

Możliwościrozwoju rolnictwa ekologicznego w powiecie XYZ.

Wstęp ………..4 Cel i zakres pracy Rozdzial 1 Przeglad literatury……….. 6 3.1 Rys historyczny 3.1.1 Historia rolnictwa ekologicznego w krajach UE 3.1.2 Historia rolnictwa ekologicznego w Polsce 3.2 systemy uprawy w rolnictwie 3.3 Metody gospodarowania w rolnictwie ekologicznym 3.4 Zasady gospodarowania w rolnictwie ekologicznym 3.5 Certyfikowanie w rolnictwie ekologicznym 3.6 oplacalnosc ekonomiczna produkcji ekologicznej 3.7…
Przeczytaj więcej

Możliwościwykorzystania odnawialnych zródel energii w warunkach Polski.

Rozdzial 1. Pojecie i podzial odnawialnych zródel energii. Rozdzial 2. Charakterystyka wybranych zródel energii. 2.1 Energia wody. 2.2 Biomasa. 2.3 Biogaz. Rozdzial 3. Charakterystyka wybranych urzadzen korzystajacych z odnawialnych zródel energii. 3.1 Turbiny. 3.2 Kotly. 3.3 Silniki spalania wewnetrznego i zewnetrznego. Rozdzial 4. Możliwościwykorzystania odnawialnych zródel energii. 4.1 Bariery utrudniajace rozwój odnawialnych zródel energii. 4.2…
Przeczytaj więcej

Rozwój malej energetyki wodnej w Polsce.

Wstęp………2 Rozdzial I Zadania energetyki wodnej a ochrona srodowiska. 1.1 Wspólczesna polityka energetyczna panstw………3 1.2 Polityka energetyczna a charakterystyka obecnego stanu srodowiska………8 1.3 Odnawialne źródła energii – charakterystyka………12 1.4 Techniczne możliwości wykorzystania odnawialnych zródel energii………17 1.5 Źródła odnawialne w kontekscie polityki energetycznej (poziom UE i krajowy)………19 Rozdzial II Mala energetyka wodna. 2.1. Sposoby wykorzystania potencjalu…
Przeczytaj więcej

Jakość powietrza atmosferycznego w aglomeracji miejskiej XYZ

Cel pracy……… 9 Wstęp……… 11 Rozdzial 1. Szczecin-informacje ogólne 1.1. Srodowisko naturalne……… 14 1.2. Klimat ………15 Rozdzial 2. Zanieczyszczenia powietrza 2.1. Co to jest zanieczyszczenie? ………17 2.2. Źródła zanieczyszczen powietrza atmosferycznego ………20 2.2.1. Klasyfikacja zanieczyszczen powietrza……… 21 2.2.2. Zanieczyszczenia przemyslowe ………22 2.2.3. Zanieczyszczenia powodowane przez srodki transportu ………24 2.2.3.1. Najwazniejsze zanieczyszczenia powietrza, ich pochodzenie oraz…
Przeczytaj więcej

Analiza wpływu zanieczyszczen zawartych w osadach sciekowych na rosliny.

Wprowadzenie Rozdzial 1. Zanieczyszczenia w osadach sciekowych 1. Osady sciekowe – ogólna charakterystyka 1.1.1. Wtórne wykorzystanie oczyszczonych scieków 1.1.2. Istota i rodzaje osadów sciekowych 1.1.3. Procesy przeróbki i unieszkodliwiania osadów sciekowych 1.1.4. Wlasciwosci osadów sciekowych 1.1.5. Ilosci powstajacych osadów 1.2. Zanieczyszczenia wystepujace w osadach sciekowych 1.2.1. Metale ciezkie 1.2.2. Grzyby, wirusy i bakterie 1.2.3. Inne…
Przeczytaj więcej

Energia wiatru-stan aktualny i perspektywy rozwoju.

Wstęp Rozdzial 1 Energia wiatru 1.1 Pojecie i rodzaje odnawialnych zródel enerii 1.2 Historia i krótka charakterystyka energii wiatru Rozdzial 2 Stan prawny odnawialnych zródel energii 2.1 W Unii Europejskiej 2.2 W Polsce Rozdzial 3 Energetyka wiatrowa w Polsce 3.1 Zasoby energii wiatru 3.2 Stan aktualny 3.3 Perspektywy rozwoju Rozdzial 4 Instrumenty finansowania 4.1 Fundusze…
Przeczytaj więcej

Europejskie prawo ochrony srodowiska.

Wstęp ………. 3 Rozdzial I Podstawy ochrony srodowiska w Polsce w świetle czlonkostwa w Unii Europejskiej………. 5 1.1 Prawne podstawy ochrony srodowiska………. 5 1.2 Źródła prawa ochrony srodowiska……….8 1.3 Przedmiot ochrony i jej istota………. 13 Rozdzial II Ochrona srodowiska w Unii Europejskiej. 2.1 Zagadnienia ogólne polityki ochrony srodowiska Unii Europejskiej………. 15 2.2 Źródła prawa ochrony…
Przeczytaj więcej

Energetyka wiatrowa w Polsce-stan aktualny i perspektywy rozwoju.

Wstęp. 4 Przeglad literatury.. 7 Rozdzial 1 Energia wiatru na tle odnawialnych zródel energii 1.1 Rodzaje odnawialnych zródel energii………..15 1.2 Historia i charakterystyka energii wiatru………… 21 Rozdzial 2 Prawne uwarunkowania dotyczace odnawialnych zródel energii 2.1 Regulacje prawne obowiazujac w Unii Europejskiej ………..24 2.2 Regulacje prawne obowiazujace w Polsce………… 26 Rozdzial 3 Energetyka wiatrowa w bilansię…
Przeczytaj więcej

Zarys problemów globalnego kryzysu wodnego

Wstęp Rozdzial 1. Zasoby wodne swiata 1.1. Glówne znaczenie wody dla srodowiska 1.2. Szczególne znaczenie wody dla czlowieka 1.3. Wpływ czlowieka na brak czystej wody 1.4. Zasoby wody. 1.5. Woda pitna jako jedno z praw czlowieka Rozdzial 2. Problem wody w krajach Trzeciego Swiata 2.1. Woda a Afryka 2.2. Jakość wody w krajach Afryki 2.3.…
Przeczytaj więcej

Zrównowazone warunki zycia w zmieniajacym się systemie klimatycznym Ziemi

Wstęp………..5 Rozdzial I Planeta w niebezpieczenstwie………..7 1.Przyczyny zmian klimatycznych 2.Skutki i wynikajace z nich zagrozenia zmian klimatycznych Rozdzial II Wyzwanie XXI wieku ………..19 1.Strategia ochrony klimatu wedlug Unii Europejskiej 2.Zrównowazony rozwój w XXI wieku – działania i zadania 3.Zmiany gospodarki rolnej i zabezpieczenie zywnosciowe ludzkosci wobec zmian klimatu. 4.Adaptacja do zmian klimatu Rozdzial III Nasz…
Przeczytaj więcej

Analiza odnawialnych zródel energii.

Wstęp……….2 Rozdzial I Uregulowania prawne w zakresię ochrony srodowiska. 1.1. Dyrektywy UE……….5 1.2. Przepisy obowiazujace w RP……….23 1.3. Biezacy stan dostosowywania Polskiego prawa do przepisów UE……….36 Rozdzial II Odnawialne źródła energii. 2.1. Farmy wiatrowe……….45 2.2. Elektrownie wodne……….52 2.3. Biomasa i baterie sloneczne……….61 Rozdzial III Zagrozenia i korzysci zwiazane z instalacja odnawialnych zródel energii. 3.1. Perspektywy…
Przeczytaj więcej

Analiza oddzialywania stacji elektorenergetycznej ‚Narew’ na srodowisko

Wstęp Streszczenie Rozdzial 1. Podmiot, przedmiot, cel i zakres pracy oraz metody badawcze Rozdzial 2. Przeglad literatury i materialów zwiazanych z przeplywem pradu 2.1. Normy i akty prawne regulujace kwestie lokalizacji i budowy stacji elektroenergetycznych 2.2. Normy i akty prawne regulujace kwestie wpływu funkcjonowania stacji elektroenergetycznych na srodowisko Rozdzial 3. Krajowy System Elektroenergetyczny i jego…
Przeczytaj więcej

Możliwościrozwoju odnawialnych zródel energii w Polsce.

Wstęp Cel pracy………. 4 Wprowadzenie………..4 Rozdzial 1. Technologie, zasoby i stan wykorzystania energii z odnawialnych zródel energii w Polsce. 1.1. Energia wiatrowa……….. 5 1.2. Energia sloneczna……….. 13 1.3. Energia geotermalna ………..16 1.4. Energia wodna ………..19 1.5. Energia z biomasy……….. 21 Rozdzial 2. Czynniki warunkujace rozwój odnawialnych zródel energii w Polsce 2.1. Dokumenty i akty prawne…
Przeczytaj więcej

Ochrona wód powierzchniowych (czesc teoretyczna pracy)

Czesc pierwsza – teoretyczna 1. Wody powierzchniowe 1.1. Zasoby wód powierzchniowych 2. Chemizm wód powierzchniowych 3. Źródła zanieczyszczen 4. Monitoring wód powierzchniowych 5. Klasy wód w calej Polsce 6. Ochrona wód powierzchniowych

Sposoby obnizenia emisji gazów cieplarnianych przez transport

Rozdzial 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Cel i zakres pracy Rozdzial 2. Zagrozenia dla srodowiska zwiazane z emisja gazów cieplarnianych, efekt cieplarniany 2.1.Uwagi ogólne 2.2. Glówne źródła emisji gazów cieplarnianych Rozdzial 3. Nowoczesne rozwiazania ukladów wtryskowych pozwalajace na redukcje zuzycia paliw 3.1. Uwagi ogólne 3.2. Wtrysk bezposredni w silnikach ZI 3.3. Silniki TSI o zaplonie…
Przeczytaj więcej

Projekt klarowania zawiesin mineralnych z wykorzystaniem bioflokulantów

1. Wstęp………4 2. Cel i zakres projektu……… 5 3. Procesy rozdzialu fazy stalej od cieczy 3.1. Sedymentacja zawiesin……… 6 3.1.1. Metody wspomagajace sedymentacje zawiesin mineralnych……… 8 3.2. Filtracja zawiesin ………13 3.3. Bioflokulacja ………14 3.3.1. Wykorzystanie bioflokulanta do procesu sedymentacji……… 14 3.3.2. Podstawowe informacje dotyczace zaproponowanego bioflokulanta……… 15 4. Badania wlasne 4.1. Metodyka wykonywania badan ………17…
Przeczytaj więcej

Perspektywy rozwoju technologii biogazowych w Polsce.

1.1. Wiadomosci podstawowe……….6 1.2. Czynniki wpływajace na przebieg fermentacji……….13 I. Tlen……….13 II. Temperatura……….14 III. Odczyn pH……….15 IV. Mieszanie……….17 V. Potencjal redox……….17 VI. Stosunek wegla do azotu C/N……….18 VII. Inhibitory ……….18 1.3. Techniczne urzadzenia i technologiczne instalacje do produkcji biogazu……….19 1.4. Metody wzbogacania i oczyszczania biogazu……….21 2.1. Zagrozenia toksykologiczne……….23 I. Siarkowodór……….23 II. Amoniak……….24 III. Tlenek wegla……….25…
Przeczytaj więcej

Gospodarowanie odpadami w świetle aktualnych przepisów prawnych.

  Wstęp. Rozdzial I Gospodarowanie odpadami w świetle aktualnych przepisów prawnych 1. Formalnoprawne podstawy gospodarowania odpadami. 1.2 Regulacje Unii Europejskiej w zakresię gospodarowania odpadami. 1.3 Podstawy prawne gospodarki odpadami w Polsce. 2. Instrumenty systemu gospodarowania odpadami. 2.1. Instrumenty regulacji bezpośredniej. 2.2. Instrumenty regulacji pośredniej. 3. Zasady gospodarowania odpadami. 3.1 Zapobieganie powstawaniu odpadów oraz powtórne ich…
Przeczytaj więcej

Analiza gospodarki odpadami w gminie Goleniów

Wstęp……..2 Rozdzial 1 Normy prawne w gospodarce odpadami 1.1. Prawo europejskie…….. 5 1.2. Prawo polskie…….. 8 1.3. Prawo gminne ……..10 Rozdzial 2 Charakterystyka gminy Goleniów…….. 12 Rozdzial 3 Odpady w gminie Goleniów 3.1. Charakterystyka odpadów……… 19 3.1.1. Odpady komunalne…….. 21 3.1.2. Odpady organiczne…….. 24 3.1.3. Odpady przemyslowe…….. 26 3.1.4. Odpady niebezpieczne…….. 28 3.2. Sposoby gospodarowania…
Przeczytaj więcej

Problemy ekologiczne jako zagrozenie dla bezpieczenstwa wewnetrznego.

Wstęp Rozdzial 1. Szukajac formuly bezpieczenstwa ekologicznego na dzis. Rozdzial 2. Swiadomosc ekologiczna spoleczenstwa. Rozdzial 3. Zagrozenia srodowiska powodowane przez dzialalnosc czlowieka. 3.1 Zagrozenia i ochrona atmosfery. 3.2 Zagrozenia i ochrona litosfery. 3.3 Zagrozenia i ochrona hydrosfery. 3.4 Zagrozenia i ochrona biosfery. 3.5 Halas i odpady jako problem współczesnego spoleczenstwa. Rozdzial 4. Aspekty prawne a…
Przeczytaj więcej

Wpływ wzrostu wymagan zwiazanych z ochrona srodowiska na funkcjonowanie transportu morskiego na obszarze morza Baltyckiego

Wstęp………3 Rozdzial 1. Znaczenie transportu morskiego w obsludze swiatowych przewozów ladunków 1.1. Charakterystyka i funkcjonowanie zeglugi morskiej……… 6 1.2. Organizacja i funkcjonowanie portów morskich ………14 1.3. Perspektywy rozwoju transportu morskiego w regionie morza Maltyckiego ………21 Rozdzial 2. Międzynarodowe regulacje prawne dotyczace ochrony srodowiska morskiego 2.1. Istotnosc ochrony srodowiska naturalnego w portach morskich ………28 2.2. Konwencja…
Przeczytaj więcej

Nowe technologie separacji odpadów z tworzyw sztucznych

Streszczenie………..4 Abstract………..5 1. Wprowadzenie………..7 2. Dane statystyczne dotyczace produkcji i zuzycia tworzyw sztucznych oraz recyklingu na terenie Polski i Europy. 3. Omówienie wybranych materialów polimerowych 3.1. Polietylen (PE) ………..19 3.2. Polichlorek winylu (PVC) ………..29 4. Analiza wybranych technologii rozdzialu odpadów z tworzyw sztucznych. 4.1. Uwagi ogólne………..35 4.2. Technologie separacji odpadów………..39 Wnioski………..59 Bibliografia………..61 Spis rysunków i…
Przeczytaj więcej

Zagrozenia srodowiska naturalnego chemizacja rolnictwa

Wstęp…………5 Rozdzial 1. Zakres chemizacji rolnictwa 1.1. Źródła zanieczyszczen gospodarstw………… 7 1.1.1. Formaldehyd………… 7 1.1.2. Dwutlenek azotu …………8 1.1.3. Tlenek wegla………… 8 1.1.4.wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne …………9 1.1.5. Dwutlenek siarki………… 10 1.1.6. Chlor …………10 1.1.7. Ozon …………11 1.1.8. Olów …………11 1.2. Środki chemiczne uzywane w rolnictwie………… 12 1.2.1. Herbicydy …………12 1.2.2. Fungicydy …………13 1.2.3. Insektycydy …………14…
Przeczytaj więcej

Polityka ekologiczna w Polsce w warunkach czlonkostwa w Unii Europejskiej.

Wstęp……….2 Rozdzial 1 Polityka ekologiczna w ujęciu teoretycznym. 1.1. Definicja i istota polityki ekologicznej……….4 1.2. Cel i zasady polityki ekologicznej………. ……….7 1.3. Ekorozwój jako podloze polityki ekologicznej ……….10 1.4. Narzedzia polityki ekologicznej……….15 Rozdzial 2 Polityka ekologiczna Unii Europejskiej. 2.1. Geneza i rozwój unijnej polityki ekologicznej……….22 2.2. Regulacje prawne i zasady polityki ekologicznej……….29 2.3. Instrumentarium polityki…
Przeczytaj więcej

Wie beeinflusst ökologisches Denken Handlungen von Menschen?/ Jak myslenie ekologiczne wpływa na postepowanie ludzi?

Inhaltsverzeichnis I Einleitung ………4 II Denken und Ökologie ………6 1. Wie funktioniert das Gehirn?……… 7 2. Worauf beruht das Denken?……… 14 2.1 Warum denken wir? ………16 2.2 Rolle des Gedächtnisses……… 17 2.3 Denkfehler ………18 2.4 Die 4 Arten, zu denken ………21 2.5 Denkarten……… 24 2.6 Systemisches Denken……… 25 3. Wie verlaufen Denkprozesse?………30 4. Entwicklung der…
Przeczytaj więcej

Wielkopowierzchniowe sloneczne instalacje grzewcze.

1. Wstęp ……….9 2. Cel i zakres pracy………. 10 3. Wielkopowierzchniowe sloneczne instalacje grzewcze 3.1 Ogólna charakterystyka instalacji wielkopowierzchniowych ………. 11 3.2 Wielkopowierzchniowe sloneczne instalacje grzewcze w Europie ………. 12 3.2.1 Charakterystyka instalacji slonecznej w Marstal ………. 14 3.2.2 Charakterystyka instalacji slonecznej w Graz ………. 16 3.4 Wielkopowierzchniowe sloneczne instalacje grzewcze w Polsce ………. 16…
Przeczytaj więcej

Ekologistyka w systemie zarządzania przedsiebiorstwem na przykładzie firmy XYZ s.a

Wstęp. Rozdzial I Zalozenia koncepcyjne ekologistyki 1.1. Istota i przekrojowe funkcje wspólczesnej logistyki 1.2. Istota ekologicznej orientacji logistyki – definicja ekologistyki 1.3. Ekologiczne aspekty zarządzania – podstawowe okreslenia i definicje 1.4. Proekologiczne systemy zarządzania – zwiazki z logistyka . Rozdzial II Badania empiryczne 2.1. Cel Pracy (1 str.) 2.2. Metodyka 2.2.1. Metody badawcze. Rozdzial III…
Przeczytaj więcej

Polityka Ochrony Środowiska w Unii Europejskiej

Streszczenie………. 1 Wstęp ……….4 Rozdzial 1 Polityka ochrony srodowiska w Unii Europejskiej 1.1. Pojecie polityki ochrony srodowiska Unii Europejskiej ……….5 1.2. Panstwa czlonkowskie UE ……….6 1.3. Instytucje UE………. 7 1.4. Geneza prawa ochrony srodowiska Unii Europejskiej………. 10 1.5. Rozwój prawa traktatowego w zakresię ochrony srodowiska………. 11 1.6. Akty prawne i programy wspólnotowe………. 15 1.7. Polityka…
Przeczytaj więcej

Wykorzystanie energii slonecznej przez uzytkowników indywidualnych

Wstęp. Rozdzial 1 Wspólczesna energetyka. 1.1 Wpływ polityki ekologicznej na energetyke. 1.2 Rozwój odnawialnych zródel energii. 1.3 Zasada działania , budowa, materialy oraz parametry techniczne kolektorów slonecznych. 1.4. Zastosowanie kolektorów slonecznych przez uzytkowników indywidualnych. 1.5 Efektywność ekonomiczna budowy kolektorów slonecznych. 1.6 Oplacalnosc zakupu instalacji kolektorów slonecznych do podgrzewania c.w.u. w domu jednorodzinnym. 1.7 Możliwościwsparcia finansowego…
Przeczytaj więcej

Rola i zadania samorządu terytorialnego w zakresię ochrony srodowiska

Wstęp………… 5 Rozdzial I Polityka ekologiczna w Unii Europejskiej. 1.1. Kształtowanie się unijnej polityki ekologicznej………… 8 1.2. Regulacje prawne oraz zasady polityki ekologicznej………… 15 1.3. Instrumentarium polityki ekologicznej………… 26 1.4. Programy ekologiczne………… 30 Rozdzial II Ochrona srodowiska w polityce państwa. 2.1. Zadania państwa w zakresię ochrony srodowiska………… 37 2.2. Uwarunkowania polityki ekologicznej………… 42 2.3. Prawne…
Przeczytaj więcej

Regulacje prawno-administracyjne oraz kierunki dalszej ewolucji odnawialnych zródel energii.

Wstęp………….2 Rozdzial I Obecny stan rozwoju sektora energetyki. 1.1 Wykorzystywanie biopaliw stalych…………4 1.2 Wykorzystanie biopaliw plynnych…………7 1.3 Energetyka wodna, sloneczna i geotermalna…………11 Rozdzial II Ocena polityki wykorzystania OZE w Polsce. 2.1 Polityka ekologiczna, energetyczna oraz rolna…………19 2.2 Zgodnosc polityk sektorowych…………25 2.3 Analiza przepisów prawnych omawiajacych wykorzystanie energii zródel odnawialnych…………28 2.4 Wymogi prawne i procedury budowy…
Przeczytaj więcej

Działania w zakresię ekologii i ochrony srodowiska w gminie Sierpc

Wstęp……….6 Rozdzial 1 Charakterystyka polityki ekologicznej państwa. 1.1. Ekologia jako nauka……….9 1.2. Zalozenia i cele polityki ekologicznej ……….11 1.3. Determinanty polityki ekologicznej ……….17 1.4. Ekorozwój ……….20 Rozdzial 2 Prawne i społeczne zagadnienia ochrony srodowiska. 2.1. Motywy ochrony srodowiska……….26 2.2. Podstawy prawne ochrony srodowiska……….31 2.3. Edukacja spoleczenstwa w zakresię ekologii ……….38 2.4. Swiadomosc ekologiczna Polaków w…
Przeczytaj więcej

Wpływ zanieczyszczenia srodowiska na atrakcyjnosc turystyczna regionu Wielkich Jezior Mazurskich

Wstęp ……….2 Rozdzial I. Znaczenie ekologii w turystyce 1.1 Znaczenie ekologii dla ochrony srodowiska naturalnego ……….4 1.2 Rodzaje zagrozen ekologicznych………. 5 1.2.1 Zanieczyszczenie powietrza………. 5 1.2.2 Zanieczyszczenie wód……….10 1.2.3 Degradacja gleb………. 14 1.3 Turystyka a ekologia ……….17 Rozdzial II. Zanieczyszczenie srodowiska w rejonie wielkich jezior mazurskich oraz turystyka w świetle dostepnych badan literatury. 2.1 Charakterystyka…
Przeczytaj więcej

Park Narodowy jako forma ochrony przyrody na przykładzie Biebrzanskiego Parku Narodowego.

Wstęp. Rozdzial I Wprowadzenie do problematyki ochrony przyrody 1.1 Przedmiot, cele i zakres ochrony przyrody w Polsce 1.2 Historia ochrony przyrody w Polsce 1.3 Ustalenia terminologiczne zwiazane z ochrona przyrody Rozdzial II Regulacje prawne dotyczace ochrony przyrody 2.1 Ochrona przyrody jako element polityki państwa 2.2 Źródła prawa miedzynarodowego 2.3 Źródła prawa unijnego 2.4 Źródła prawa…
Przeczytaj więcej

Efektywność wytwarzania energii termicznej w cieplowniach gazowych w warunkach ekonomicznych Polski.

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Ogólna charakterystyka polskiego cieplownictwa w świetle literatury 1.1. Podstawowe pojecia stosowane w cieplownictwie………. 5 1.2. Charakterystyka systemów sieci cieplowniczych ……….10 1.3. Cechy polskiego sektora cieplowniczego ……….17 Rozdzial 2. Rynek gazu w Polsce 2.1. Źródła dostaw gazu w Polsce………. 23 2.2. Kierunek dostaw gazu ziemnego do Polski………. 24 2.3. Struktura sprzedaży gazu ziemnego…
Przeczytaj więcej

Poprawa efektywnosci wykorzystania energii z pierwotnych nosników po zasileniu obiektu energia z OZE.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Rola odnawialnych zródel energii w zaspokajaniu lokalnych potrzeb energetycznych 1.1. Pojecie odnawialnych zródel energii……… 5 1.2. Rodzaje OZE i ich charakterystyka ………7 1.3. Strategia rozwoju i wykorzystania energii odnawialnej w Polsce ………16 Rozdzial 2. Charakterystyka wybranych technologii z wykorzystaniem OZE stosowanych w budynkach mieszkalnych 2.1. Energia wiatrowa……… 21 2.2. Energia geotermalna……… 24…
Przeczytaj więcej