Energetyka wiatrowa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp………3

1. Stan techniki w dziedzinie energetyki wiatrowej………5


2.1. Historia energetyki wiatrowej na swiecie………5
2.2. Równania stosowane w obliczaniu mocy generowanej przez elektrownie wiatrowa………6
2.3. Cynniki wpływajace na wartość energii uzyskiwanej z wiatru………7
2.3.1. Wpływ czynników
srodowiskowych………8
2.3.2. Wpływ czynników
konstrukcyjnych……….11
2.4. Rozwiazania techniczne stosowane w dziedzinie energetyki wiatrowej………13
2.5. Budowa elektrowni wiatrowej………14
2.6. Wydajnosc energetyczna EWI………16
2.7. Sposoby regulacji mocy wytwarzanej przez elektrownie wiatrowa………17
2.7.1. Regulacja
ustawieniem elektrowni w kierunku wiatru (Yaw Control).
………17
2.7.2. Regulacja kata
ustawienia lopat (Active Pitch Regulation)………18
2.7.3. Regulacja przez
zmiane obciazenia (Load Control)………18
2.7.4. Regulacja przez
"przeciagniecie" (Stall Regulation)………18
2.7.5. Regulacja
lotkami lopat wirnika (Aileron Control)………19
2.8. Rodzaje elektrowni wiatrowych………19
2.8.1. Silownie o
poziomej osi obrotu. 19
2.8.2. Silownie o
pionowej osi obrotu. 21
2.9. sposoby magazynowania energii elektrycznej pozyskanej z OZE……….24


2. Udział energetyki wiatrowej w bilansach energetycznych Polski i wybranych krajów……….25

3.1. Stan rozwoju energetyki wiatrowej na swiecie……….25
3.1.1. Dania……….28
3.1.2. Republika
Federalna Niemiec……….28
3.1.3. Holandia……….29
3.1.4. Hiszpania……….29
3.1.5. Stany
Zjednoczone Ameryki……….30
3.2. Stan rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce……….31


3. Koszty ponoszone przy budowie podczas eksploatacji elektrowni wiatrowych ……….34

4.1. Koszty przedinwestycyjne……….34
4.2. Koszty inwestycyjne……….34
4.3. Koszty eksploatacyjne……….35
4.4. Koszt calkowity……….35


4. Zasady wykorzystania energii z małych zródel w systemach energetycznych……….37

5.1. Uwarunkwania prawne dotyczace pozyskiwania energii elektrycznej z wiatru obowiazujace w Polsce……….37
5.1.1. Certyfikat na
znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem……….38
5.1.2. Wybór
lokalizacji elektrowni wiatrowej……….39
5.1.3. Projekt
budowlany………..41
5.1.4. Budowa
elektrowni wiatrowej……….41
5.1.5. Transport
elektrowni wiatrowej……….42
5.1.6. Uwarunkowania
dotyczace przylaczenia elektrowni wiatrowej do
sieci……….42
5.1.7. Kwestia ceny
sprzedawanej do sieci……….43
5.1.8. Procedura przylaczenia
EWi do sieci energetycznej……….44
5.1.9. Wydawanie
koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. 45
5.2. Próba oceny prawnych uwarunkowan dotyczacych budowy elektrowni wiatrowych w Polsce ……….46


5. Prognoza zapotrzebowania na energie elektryczna w Polsce do roku 2020……….47

6.1. Makroekonomiczne scenariusze rozwoju kraju……….47
6.2. Krajowy bilans energetyczny……….49
6.3. Źródła odnawialne w „Zalozeniach polityki energetycznej Polski do 2020”


6. Charakterystyka warunków wiatrowych w Polsce i wybranych krajach……….55

7.1. Charakterystyka warunków meteorologicznych w Polsce……….55
7.2. Charakterystyka warunków wiatrowych w wybranych krajach Unii Europejskiej……….57
7.2.1. Dania……….59
7.2.2. Republika
Federalna Niemiec……….60
7.2.3. Holandia……….60
7.2.4. Hiszpania……….61
7.2.5. Stany
Zjednoczone Ameryki……….62


7. Możliwościrozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie Dolnego SlaskA……….64

8. Prognozy rozwoju energetyki wiatrowej w krajach Unii Europejskiej i w Polsce……….74

9. Ocena efektywnosci ekologicznej w ekonomicznej elektrowni wiatrowych ……….87

10.1. Efekty ekologiczne wykorzystania energii wiatrowej……….7
10.2. Ekonomiczna ocena wykorzystania elektrowni wiatrowych……….90
10.3. Przykladowe wyniki analiz efektywnosciprzedsiewziec z dziedziny energetyki wiatrowej……….91


10. Możliwości finansowania inwestycji zwiazanych z elektrowniami wiatrowymi przez fundusze ekologiczne i fundacje……….105

Podsumownie……….115

Bibliografia……….117

Oceń