Pielęgniarstwo Farmacja Medycyna

Witaminy z grupy B w preparatach kosmetycznych

Wstęp……….4

Rozdział 1
Zdrowie skóry
1.1. Budowa i fizjologia skóry………. 6
1.2. Procesy starzenia się skóry………. 9
1.3. Uwarunkowania zdrowia skóry ……….14

Rozdział 2
Witaminy – podstawowe informacje.

2.1. Historia odkrycia ……….18
2.2. Klasyfikacja i rodzaje witamin oraz ich rola w organizmie………. 20

Rozdział 3
Witaminy z grupy B – zastosowanie w kosmetologii

3.1. Tiamina – witamina B1 ……….27
3.2. Ryboflawina – witamina B2………. 29
3.3. Niacyna – witamina B3 ……….31
3.4. Kwas pantotenowy – witamina B5 ……….33
3.5. Pirydoksyna – witamina B6………. 35
3.6. Biotyna – witamina B7 ……….37
3.7. Kwas foliowy – witamina B9………. 38
3.8. Kobalamina – witamina B12 ……….40
3.9. Związki witaminopodobne ………...

więcej

Aktywność fizyczna osób starszych

Wstęp……….4

Rozdział 1
Podstawy teoretyczne podejmowanego tematu
1.1. Charakterystyka procesu starzenia………. 6
1.2. Znaczenie aktywności fizycznej w funkcjonowaniu osób starszych………. 9
1.3. Ocena aktywności fizycznej osób starszych – przegląd piśmiennictwa………. 11

Rozdział 2
Metodologia badań
2.1. Cel badań ……….15
2.2. Pytania badawcze ……….15
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze………. 15
2.4. Materiał badań ……….16

Rozdział 3
Analiza wyników badań
3.1. Charakterystyka badanej grupy……….17
3.2. Aktywność fizyczna badanych………. 21

Dyskusja ……….31
Wnioski………. 33
Piśmiennictwo………. 34
Spis tabel i rycin………. 39
Załączniki………. 41

więcej

Wpływ dopingu farmakologicznego na zdrowie w opinii studentów XXX

Wstęp……..9

Rozdział 1
Przegląd literatury
1.1. Definicja i zjawisko dopingu ……..10
1.2. Rodzaje dopingu i wpływ na zdrowie ……..14
1.2.1. Doping farmakologiczny ……..14
1.2.2. Doping fizjologiczny ……..16
1.2.3. Doping genetyczny ……..18
1.3. Przyczyny stosowania dopingu…….. 19

Rozdział 2
Metodologia badań własnych
2.1. Cel badań…….. 22
2.2. Pytania badawcze…….. 22
2.3. Metody badań ……..22
2.4. Charakterystyka grupy badawczej ……..22

Rozdział 3
Wyniki badań własnych
Dyskusja…….. 41

Wnioski ……..44
Piśmiennictwo ……..45
Spis tabel i rycin…….. 49
Aneks ……..51
Streszczenie…….. 58

więcej

Aktywność fizyczna osób chorych na cukrzycę

Wstęp……..6

Rozdział 1
Problematyka w świetle literatury
1.1. Cukrzyca – charakterystyka choroby ……..7
1.2. Cukrzyca a wysiłek fizyczny…….. 9

Rozdział 2
Metodologiczne podstawy badań własnych
2.1. Cel badań ……..12
2.2. Problemy badawcze…….. 12
2.3. Organizacja i metody badań…….. 12

Rozdział 3
Analiza wyników badań
3.1. Charakterystyka badanej grupy…….. 13
3.2. Aktywność fizyczna badanych ……..16

Podsumowanie i wnioski…….. 28
Piśmiennictwo……..30
Spis rycin…….. 32
Aneks…….. 33

więcej

Uzależnienie od stosowania diet w środowisku akademickim

Wstęp……….4

Rozdział 1
Diety i uzależnienie od diet
      1.1. Popularność diet – skala i przyczyny tego zjawiska……….5
1.2. Dziesięć najpopularniejszych diet i metody ich propagowania……….9
1.3. Czym jest uzależnienie od diet?……….14
1.4. Permareksja oraz inne zaburzenia odżywiania……….17

Rozdział 2
Diety jako konsekwencja presji kulturowej
      2.1. Presja kulturowa a mechanizmy socjalizacji……….23
2.2. Miejsce diety we współczesnej kulturze masowej……….26
2.3. Presja kulturowa jako składnik kultury masowej i popularnej……….28
2.4. Wzory presji kulturowej w odniesieniu do zachowań żywieniowych……….30
2.5. Rola mediów w wywieraniu presji kulturowej……….33
2.6...

więcej

Autyzm

Wstęp………4

Rozdział I
Autyzm – charakterystyka zagadnienia
      1.1 Definicja autyzmu w ujęciu wybranych autorów……… 7
1.2 Kryteria diagnostyczne ………9
1.3 Trudności w diagnozowaniu autyzmu ………11
1.4 Wpływ autyzmu na życie……… 15

Rozdział II
Rozwój intelektualny dziecka z autyzmem
      2.1 Możliwości rozwijania, umiejętność pisania i czytania ………17
2.2 Zaradność w szkole i w życiu……… 19
2.3 Upośledzenie dziecka z autyzmem……… 21

Rozdział III
Procedury postępowania z dzieckiem autystycznym
      3.1 Zwyczaje i przyzwyczajenia ………23
3.2 Czynności codzienne ………23
3.3 Interakcje społeczne ………24
3...

więcej

Bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta

Wstęp

Rozdział 1
Bezpieczeństwo w literaturze przedmiotu
      1.1. Pojęcie bezpieczeństwa – teoretyczne aspekty
1.2. Podstawy polskiej strategii i polityki bezpieczeństwa zdrowotnego
1.3. Bezpieczeństwo zdrowotne w Unii Europejskiej

Rozdział 2
Socjologia medycyny
      2.1 Socjologiczne koncepcje zdrowia i choroby
2.2 Funkcjonalność i dysfunkcjonalność instytucji medycznych
2.3 Rola chorego
2.4 Rola lekarza
2.5 Rola personelu pomocniczego

Rozdział 3
Metodologia badań własnych
      3.1. Uzasadnienie podjęcia tematu.
3.2. Przedmiot, cel i konceptualizm badań empirycznych.
3.3. Metodyka i przebieg badań
3.4. Problemy badawcze
3.5. Zmienne i wskaźniki
3.6...

więcej

Leczenie obrzęku limfatycznego

I. Wstęp.

II. Nowotwór piersi
      2.1 Epidemiologia, rodzaje i symptomy.
2.2 Diagnostyka i profilaktyka.
2.3 Techniki operacyjne.
2.4 Następstwa mastektomii.
2.5 Rehabilitacja.

III. Obrzęk limfatyczny
      3.1 Epidemiologia i symptomy.
3.2 Leczenie.
3.3 Kinesiology Taping jako metoda rehabilitacji obrzęku limfatycznego.

IV. Cel pracy

V. Materiał i metoda badań
      5.1 Charakterystyka grupy badawczej.
5.2 Metody i techniki badawcze.
5.3 Problemy badawcze.

Wyniki
Dyskusja
Wnioski
Piśmiennictwo

więcej

Plan opieki pielegniarskiej pacjenta z choroba Parkinsona


Wykaz skrótów…………. 5
1. Wstęp…………. 6
2. Cel i zakres pracy…………. 10
3. Anatomia i fizjonomia ukladu nerwowego…………. 11

3.1. Uklad nerwowy w chorobie Parkinsona ………….23
4. Epidemiologia choroby Parkinsona ………….26
5. Obraz kliniczny i rozpoznanie choroby Parkinsona…………. 27
6. Objawy ze strony autonomicznego ukladu nerwowego w chorobie Parkinsona ………….29
7. Objawy dodatkowe, psychologiczne i społeczne w chorobie Parkinsona…………. 32
8. Etiopatogeneza choroby Parkinsona ………….34
9. Choroba Parkinsona a zespoly parkinsonowskie i parkinsonizm plus ………….36
10. Leczenie i jego skutki niepozadane ………….39
10.1. Leczenie operacyjne ………….41
11. Rehabilitacja pacjentów z choroba Parkinsona ………….47
12...

więcej

Opis przypadku choroby Parkinsona na podstawie dokumentacji medycznej


Wykaz skrótów…………. 5
1. Wstęp…………. 6
2. Cel i zakres pracy…………. 10
3. Anatomia i fizjonomia ukladu nerwowego…………. 11

3.1. Uklad nerwowy w chorobie Parkinsona ………….23
4. Epidemiologia choroby Parkinsona ………….26
5. Obraz kliniczny i rozpoznanie choroby Parkinsona…………. 27
6. Objawy ze strony autonomicznego ukladu nerwowego w chorobie Parkinsona ………….29
7. Objawy dodatkowe, psychologiczne i społeczne w chorobie Parkinsona…………. 32
8. Etiopatogeneza choroby Parkinsona ………….34
9. Choroba Parkinsona a zespoly parkinsonowskie i parkinsonizm plus ………….36
10. Leczenie i jego skutki niepozadane ………….39
10.1. Leczenie operacyjne ………….41
11. Rehabilitacja pacjentów z choroba Parkinsona ………….47
12...

więcej

Choroba Parkinsona a zespoly parkinsonowskie i parkinsonizm plus


Wykaz skrótów…………. 5
1. Wstęp…………. 6
2. Cel i zakres pracy…………. 10
3. Anatomia i fizjonomia ukladu nerwowego…………. 11

3.1. Uklad nerwowy w chorobie Parkinsona ………….23
4. Epidemiologia choroby Parkinsona ………….26
5. Obraz kliniczny i rozpoznanie choroby Parkinsona…………. 27
6. Objawy ze strony autonomicznego ukladu nerwowego w chorobie Parkinsona ………….29
7. Objawy dodatkowe, psychologiczne i społeczne w chorobie Parkinsona…………. 32
8. Etiopatogeneza choroby Parkinsona ………….34
9. Choroba Parkinsona a zespoly parkinsonowskie i parkinsonizm plus ………….36
10. Leczenie i jego skutki niepozadane ………….39
10.1. Leczenie operacyjne ………….41
11. Rehabilitacja pacjentów z choroba Parkinsona ………….47
12...

więcej

Profilaktyka zdrowia w grupie osób zagrozonych alkoholizmem


1. Wstęp………4

2.Co rozumiemy przez pojecie profilaktyki zdrowia……….8

a) Faze pierwszorzedowa (pierwotna)………9
b) Faza drugorzedowa (wtórna)………9
c) Faza trzeciorzedowa………9


3. Modele profilaktyki………10

a) Model oswiaty zdrowotnej (tradycyjny)………11
b) Model edukacji humanistycznej………11
c) Model edukacji społecznej (wpływów spolecznych)………11
d) Model edukacji w zakresię umiejetnosci zyciowych………12
e) Model form alternatywnych………12
f) Model promocji zdrowia………12


4. Ogólne wiadomosci o alkoholu………14

a) Historia spoleczno – kulturowa alkoholizmu………14
b) Srodowisko subkultury alkoholików………21
c) Zatrucia alkoholowe………23
d) Motywy picia napojów alkoholowych………26
e) Czynniki wpływajace na ro...

więcej

Wiedza pedagogiczna w percepcji pracowników służby zdrowia.


Wprowadzenie
……….4

Rozdzial I
Akredytacja w sluzbie zdrowia – sposobem na podniesienie jakosci swiadczen zdrowotnych

1.1. Ogólne zalozenia systemu
akredytacji………17
1.2. Zalety i korzysci wynikajace z
akredytacji……….22
1.3. Rola standardów w procesię
akredytacji……….23
1.4. Procedura postępowania
akredytacyjnego………26

Rozdzial II
...

więcej

Wegetarianizm – korzysci i zagrozenia.


Wstęp……….1
Cel i zakres pracy………. 2
Materialy ……….3

Rozdzial 1
Dieta wegetarianska w pismiennictwie

1. Wegetarianizm wczoraj i dzis ……….4
2. Wegetarianizm – jego odmiany i motywy stosowania………. 6
3. Fakty i mity dotyczace miesa ……….8
3.1. Ile naprawde tluszczu zawieraja mieso i wedliny?………. 10
3.2. Dyskusja wokól miesa ……….12
3.3. Ile spozywamy miesa? ……….12
3.4. Spozywanie miesa a poziom kwasu moczowego w organizmie………. 13
3.5. Substancje szkodliwe w miesie? ……….15


Rozdzial 2
Niedobory wybranych składników odzywczych diet wegetarianskich

2.1. Bialko ……….16
2.2. Wapn i witamina D ……….20
2.3. Zelazo ……….22
2.4. Witamina B12 (cyjnanokobalamina)………. 24
2.5. Folacyna………...

więcej

Zdrowe zywienie jako podstawa prawidlowego funkcjonowania organizmu czlowieka


Wstęp ………3
1. Zdrowa zywnosc ………5

1.1. Ziarna zbóz ………5
1.2. Kasze ………8
1.3. Platki owsiane ………9
1.4. Dynia ………10
1.5. Kukurydza ………13
1.6. Groch i fasola ………14
1.7. Owoce……… 18
1.8. Warzywa ………25
1.9. Ziemniaki ………37
2. Przykladowe zestawienia posilków na bazie zdrowej zywnosci ………39
Podsumowanie ………46
Bibliografia ……… 48

Uwaga: W pracy nie ma przypisów.

więcej