Kategoria: Pielęgniarstwo Farmacja Medycyna

Prace z dziedziny Pielęgniarstwo Farmacja Medycyna . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Kompleksowe leczenie wad wrodzonych stawu kolanowego 4.67/5 (3)

Przez administrator

Wstep Streszczenie Rozdzial 1 Anatomia funkcjonalna stawu kolanowego 1.1 Uklad kostno-wiezadlowy 1.2 Miesnie w obrebie stawu kolanowego 1.3 Mechanika stawu kolanowego Rozdzial 2 Diagnostyka stawu kolanowego 2.1 Badanie podmiotowe 2.2 Badanie przedmiotowe 2.3 Diagnostyka obrazowa Rozdzial 3 Wady wrodzone stawu…

Znaczenie terapii zajeciowej dla niepelnosprawnych podopiecznych z ubezwlasnowolnieniem sadowym realizowanej na warsztatach terapii zajeciowej 4.83/5 (35)

Przez administrator

Wstep Rozdzial I Ubezwłasnowolnienie osoby dorosłej I.1 Sens ubezwłasnowolnienia I.2 Ubezwlasnowolnienie w przepisach prawa I.3 Pojęcie opiekuna prawnego i sprawowania opieki I.4 Obowiazki wynikajace ze sprawowania opieki nad osoba ubezwłasnowolniona Rozdzial II Niepełnosprawność jako problem spoleczny II.1 Definicje niepelnosprawnosci na podstawie…

Dzialania pomocnicze dla osób niepelnosprawnych prowadzone przez gmine X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep Czesc teoretyczna I Osoba niepelnosprawna 1. Pojecie i rodzaje niepelnosprawnosci 2. Charakterystyka niepelnosprawnosci………. 8 2.1 Niepelnosprawnosc sensoryczna………. 8 2.2 Niepelnosprawnosc fizyczna ……….11 2.3 Niepelnosprawnosc psychiczna………. 15 2.4 Niepelnosprawnosc zlozona ……….25 II Specyfika dzialan dotyczacych osób niepelnosprawnych w gminie X…

Zakład aktywnosci zawodowej jako forma aktywizacji zawodowej osób uposledzonych umyslowo Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep Rozdzial I Aktywizacja zawodowa osób uposledzonych umyslowo. analiza w swietle literatury 1.Specyfika funkcjonowania osób uposledzonych umyslowo………..5 2.Znaczenie pracy w rehabilitacji osób uposledzonych umyslowo………..9 3.Stereotypy i uprzedzenia wobec osób niepelnosprawnych………..12 4.Definicja i formy aktywizacji zawodowej………..15 5.Zaklady Aktywnosci Zawodowej – definicja,…

Postępowanie podologiczne w dnie moczanowej 4/5 (3)

Przez administrator

Wstęp………. 1 Cel pracy:………. 2 Rozdział I Dna moczanowa 1.1 Kwas moczanowy………. 3 1.2 Patomechanizm choroby………. 5 1.3 Przebieg kliniczny………. 6 Rozdział II Postepowanie diagnostyczne i terapeutyczne 2.1 Diagnostyka 10 2.2 Leczenie ……….12 2.3 Dieta………. 13 2.5 Podologia………. 16 Rozdział…

Opieka nad pacjentem po udarze mózgu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp I Część teoretyczna &nbsp&nbsp1.1. Charakterystyka udaru mózgu &nbsp&nbsp1.2. Podział udarów mózgu &nbsp&nbsp1.3. Przebieg i rokowanie w udarze mózgu &nbsp&nbsp1.4. Powikłania udaru mózgu &nbsp&nbsp1.5. Opieka pielęgniarska nad chorym po udarze mózgu &nbsp&nbsp&nbsp1.5.1. Postępowanie w procesie pielęgnacyjno – usprawniającym po udarze…

Ocena jakości życia pacjentów po udarze mózgu 4.25/5 (24)

Przez administrator

Wstęp I Część teoretyczna 1.1. Charakterystyka udaru mózgu 1.2. Podział udarów mózgu 1.3. Przebieg i rokowanie w udarze mózgu 1.4. Powikłania udaru mózgu 1.5. Opieka pielęgniarska nad chorym po udarze mózgu 1.5.1. Postępowanie w procesie pielęgnacyjno – usprawniającym po udarze…

Nadciśnienie tętnicze 5/5 (2)

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Epidemiologia i patogeneza nadciśnienia tętniczego 1.1. Epidemiologia nadciśnienia tętniczego ……….5 1.2. Patogeneza nadciśnienia tętniczego ………. 9 1.3. Diagnostyka nadciśnienia tętniczego ………. 11 Rozdział 2 Nadciśnienie tętnicze jako jednostka chorobowa 2.1. Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego………. 18 2.2. Powikłania nadciśnienia…

Unieśmiertelniona linia komórek nabłonkowych bydlęcego gruczołu mlekowego (MAC-T) – analiza proteomiczna komórek hodowanych w medium suplementowanym Paneksyną Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

I. Wstęp ……….4 II. Cel pracy ……….6 III. Przegląd piśmiennictwa 3.1. Hodowle komórek nabłonkowych gruczołu mlekowego (MEC) ……….7 3.2. Hodowle pierwotne komórek epitelialnych gruczołu mlekowego (PMEC) ……….8 3.2.1. Hodowle komórek gruczołu mlekowego typu 2D ……….9 3.2.1.1. Hodowle jednowarstwowe komórek nabłonkowych…

Rola lokalnych instytucji powiatowych we wspomaganiu aktywności osób niepełnosprawnych na przykładzie powiatu średzkiego 4.17/5 (23)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Niepełnosprawność       1.1 Definicja………. 4 1.2 Instytucje orzekające i orzecznictwo………. 7 1.3 Rodzaje niepełnosprawności ……….8 1.4 Stopnie niepełnosprawności………. 13 Rozdział 2 Osoby niepełnosprawne w działaniach lokalnych instytucji pomocowych       2.1 Struktura PCPR i jego działalność skierowana do osób niepełnosprawnych……….…

Ostre zapalenie trzustki 4.32/5 (37)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Cześć teoretyczna 1.1. Podział i definicje zapalenia trzustki………5 1.1.1. .Ostre zapalenie trzustki………5 1.1.2. Przewlekle zapalenie trzustki ………6 1.2. Etiopatogeneza………7 1.3. Objawy………10 1.4. Diagnostyka………10 1.5. Leczenie………11 1.6. Powikłania………15 1.7. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z zapaleniem trzustki………17…

Wpływ środków psychotropowych na życie narkomana 4.45/5 (20)

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I Narkomania jako zjawisko       1.1 Zjawisko narkomanii…………4 1.2 Przyczyny sięgania po środki odurzające…………8 1.3 Życie na krawędzi…………12 Rozdział II Charakterystyka wybranych środków odurzających 2.1 Konopie indyjskie: marihuana i haszysz………….15 2.2. Morfina heroina oraz tzw. „kompot” ………….17 2.3. Psychostymulanty,…

Masa ciała a satysfakcja z życia studentek Wydziału XYZ 4.39/5 (18)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Teoretyczne wprowadzenie do tematyki pracy 1.1. Satysfakcja z życia – definicja i uwarunkowania……… 6 1.2. Otyłość – przyczyny, zagrożenia i profilaktyka………10 1.3. Wpływ masy ciała na samoocenę i satysfakcję z życia w świetle badań ………12 Rozdział 2…

Hormon wzrostu jako substancja dopingująca w sporcie 4.36/5 (22)

Przez administrator

Wstęp ……….7 Rozdział 1 Charakterystyka hormonu wzrostu 1.1. Hormon wzrostu – budowa i rola w organizmie………. 9 1.2. Działanie biologiczne ……….12 1.3. Czynniki wpływające na wydzielanie hormonu wzrostu………. 13 1.4. Hormon wzrostu a IGF-1 (Insulinopodobny czynnik wzrostu-1)………. 16 Rozdział 2…

Wpływ wybranych uzależnień na skórę 4.47/5 (19)

Przez administrator

Wstęp……..4 Rozdział I Skóra człowieka – budowa i funkcje 1.1. Budowa skóry…….. 6 1.2. Podstawowe funkcje skóry…….. 8 Rozdział II Wpływ palenia tytoniu na skórę człowieka 2.1. Genotoksyczna aktywność składników dymu tytoniowego…….. 11 2.2. Wpływ palenia na funkcjonowanie skóry ……..14…

Witaminy z grupy B w preparatach kosmetycznych 4.11/5 (28)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Zdrowie skóry 1.1. Budowa i fizjologia skóry………. 6 1.2. Procesy starzenia się skóry………. 9 1.3. Uwarunkowania zdrowia skóry ……….14 Rozdział 2 Witaminy – podstawowe informacje. 2.1. Historia odkrycia ……….18 2.2. Klasyfikacja i rodzaje witamin oraz ich rola…

Aktywność fizyczna osób starszych 4.19/5 (21)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Podstawy teoretyczne podejmowanego tematu 1.1. Charakterystyka procesu starzenia………. 6 1.2. Znaczenie aktywności fizycznej w funkcjonowaniu osób starszych………. 9 1.3. Ocena aktywności fizycznej osób starszych – przegląd piśmiennictwa………. 11 Rozdział 2 Metodologia badań 2.1. Cel badań ……….15 2.2.…

Aktywność fizyczna osób chorych na cukrzycę 4.27/5 (22)

Przez administrator

Wstęp……..6 Rozdział 1 Problematyka w świetle literatury 1.1. Cukrzyca – charakterystyka choroby ……..7 1.2. Cukrzyca a wysiłek fizyczny…….. 9 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel badań ……..12 2.2. Problemy badawcze…….. 12 2.3. Organizacja i metody badań…….. 12 Rozdział…

Uzależnienie od stosowania diet w środowisku akademickim 4.29/5 (28)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Diety i uzależnienie od diet       1.1. Popularność diet – skala i przyczyny tego zjawiska……….5 1.2. Dziesięć najpopularniejszych diet i metody ich propagowania……….9 1.3. Czym jest uzależnienie od diet?……….14 1.4. Permareksja oraz inne zaburzenia odżywiania……….17 Rozdział 2 Diety…