Kategoria: Pielęgniarstwo Farmacja Medycyna

Prace z dziedziny Pielęgniarstwo Farmacja Medycyna . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Wpływ środków psychotropowych na życie narkomana 4.45/5 (20)

Wstęp…………3 Rozdział I Narkomania jako zjawisko       1.1 Zjawisko narkomanii…………4 1.2 Przyczyny sięgania po środki odurzające…………8 1.3 Życie na krawędzi…………12 Rozdział II Charakterystyka wybranych środków odurzających 2.1 Konopie indyjskie: marihuana i haszysz………….15 2.2. Morfina heroina oraz tzw. „kompot” ………….17 2.3. Psychostymulanty, Amfetamina, Ekstazy, Kokaina, Crack………….20 2.4. Środki halucynogenne oraz leki………….24 Rozdział III Metodologiczne założenia badań. 3.1 […]

Masa ciała a satysfakcja z życia studentek Wydziału XYZ 4.39/5 (18)

Wstęp………3 Rozdział 1 Teoretyczne wprowadzenie do tematyki pracy 1.1. Satysfakcja z życia – definicja i uwarunkowania……… 6 1.2. Otyłość – przyczyny, zagrożenia i profilaktyka………10 1.3. Wpływ masy ciała na samoocenę i satysfakcję z życia w świetle badań ………12 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy pracy 2.1. Założenia i cel badań ………17 2.2. Materiał badań……… 17 2.5. Metody […]

Hormon wzrostu jako substancja dopingująca w sporcie 4.36/5 (22)

Wstęp ……….7 Rozdział 1 Charakterystyka hormonu wzrostu 1.1. Hormon wzrostu – budowa i rola w organizmie………. 9 1.2. Działanie biologiczne ……….12 1.3. Czynniki wpływające na wydzielanie hormonu wzrostu………. 13 1.4. Hormon wzrostu a IGF-1 (Insulinopodobny czynnik wzrostu-1)………. 16 Rozdział 2 Hormon wzrostu w sporcie 2.1. Historia wykorzystania hormonu wzrostu jako środka dopingującego………. 19 2.2. Wpływ […]

Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna młodzieży w Szkole Ponadgimnazjalnej 4.28/5 (29)

Wstęp………7 Rozdział 1 Przegląd literatury 1.1. Definicja zdrowia, czynniki wpływające na zdrowie ………10 1.2. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu ………13 1.3. Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w świetle badań ………17 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Cel pracy i pytania badawcze……… 22 2.2. Metody badawcze ………22 2.3. Materiał badań ………24 Rozdział 3 […]

Wpływ wybranych uzależnień na skórę 4.47/5 (19)

Wstęp……..4 Rozdział I Skóra człowieka – budowa i funkcje 1.1. Budowa skóry…….. 6 1.2. Podstawowe funkcje skóry…….. 8 Rozdział II Wpływ palenia tytoniu na skórę człowieka 2.1. Genotoksyczna aktywność składników dymu tytoniowego…….. 11 2.2. Wpływ palenia na funkcjonowanie skóry ……..14 2.3. Wpływ palenia na rozwój chorób skóry ……..15 2.4. Wpływ palenia na procesy starzenia się […]

Witaminy z grupy B w preparatach kosmetycznych 4.11/5 (28)

Wstęp……….4 Rozdział 1 Zdrowie skóry 1.1. Budowa i fizjologia skóry………. 6 1.2. Procesy starzenia się skóry………. 9 1.3. Uwarunkowania zdrowia skóry ……….14 Rozdział 2 Witaminy – podstawowe informacje. 2.1. Historia odkrycia ……….18 2.2. Klasyfikacja i rodzaje witamin oraz ich rola w organizmie………. 20 Rozdział 3 Witaminy z grupy B – zastosowanie w kosmetologii 3.1. Tiamina […]

Aktywność fizyczna osób starszych 4.19/5 (21)

Wstęp……….4 Rozdział 1 Podstawy teoretyczne podejmowanego tematu 1.1. Charakterystyka procesu starzenia………. 6 1.2. Znaczenie aktywności fizycznej w funkcjonowaniu osób starszych………. 9 1.3. Ocena aktywności fizycznej osób starszych – przegląd piśmiennictwa………. 11 Rozdział 2 Metodologia badań 2.1. Cel badań ……….15 2.2. Pytania badawcze ……….15 2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze………. 15 2.4. Materiał badań ……….16 Rozdział […]

Wpływ dopingu farmakologicznego na zdrowie w opinii studentów XXX 4.19/5 (31)

Wstęp……..9 Rozdział 1 Przegląd literatury 1.1. Definicja i zjawisko dopingu ……..10 1.2. Rodzaje dopingu i wpływ na zdrowie ……..14 1.2.1. Doping farmakologiczny ……..14 1.2.2. Doping fizjologiczny ……..16 1.2.3. Doping genetyczny ……..18 1.3. Przyczyny stosowania dopingu…….. 19 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Cel badań…….. 22 2.2. Pytania badawcze…….. 22 2.3. Metody badań ……..22 2.4. Charakterystyka […]

Aktywność fizyczna osób chorych na cukrzycę 4.27/5 (22)

Wstęp……..6 Rozdział 1 Problematyka w świetle literatury 1.1. Cukrzyca – charakterystyka choroby ……..7 1.2. Cukrzyca a wysiłek fizyczny…….. 9 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel badań ……..12 2.2. Problemy badawcze…….. 12 2.3. Organizacja i metody badań…….. 12 Rozdział 3 Analiza wyników badań 3.1. Charakterystyka badanej grupy…….. 13 3.2. Aktywność fizyczna badanych ……..16 Podsumowanie […]

Uzależnienie od stosowania diet w środowisku akademickim 4.29/5 (28)

Wstęp……….4 Rozdział 1 Diety i uzależnienie od diet       1.1. Popularność diet – skala i przyczyny tego zjawiska……….5 1.2. Dziesięć najpopularniejszych diet i metody ich propagowania……….9 1.3. Czym jest uzależnienie od diet?……….14 1.4. Permareksja oraz inne zaburzenia odżywiania……….17 Rozdział 2 Diety jako konsekwencja presji kulturowej       2.1. Presja kulturowa a mechanizmy socjalizacji……….23 2.2. Miejsce diety we współczesnej […]

Autyzm 3.82/5 (39)

Wstęp………4 Rozdział I Autyzm – charakterystyka zagadnienia 1.1 Definicja autyzmu w ujęciu wybranych autorów……… 7 1.2 Kryteria diagnostyczne ………9 1.3 Trudności w diagnozowaniu autyzmu ………11 1.4 Wpływ autyzmu na życie……… 15 Rozdział II Rozwój intelektualny dziecka z autyzmem 2.1 Możliwości rozwijania, umiejętność pisania i czytania ………17 2.2 Zaradność w szkole i w życiu……… 19 2.3 […]

Bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta 4.34/5 (29)

Wstęp Rozdział 1 Bezpieczeństwo w literaturze przedmiotu       1.1. Pojęcie bezpieczeństwa – teoretyczne aspekty 1.2. Podstawy polskiej strategii i polityki bezpieczeństwa zdrowotnego 1.3. Bezpieczeństwo zdrowotne w Unii Europejskiej Rozdział 2 Socjologia medycyny       2.1 Socjologiczne koncepcje zdrowia i choroby 2.2 Funkcjonalność i dysfunkcjonalność instytucji medycznych 2.3 Rola chorego 2.4 Rola lekarza 2.5 Rola personelu pomocniczego Rozdział 3 […]

Leczenie obrzęku limfatycznego 4.56/5 (16)

I. Wstęp. II. Nowotwór piersi       2.1 Epidemiologia, rodzaje i symptomy. 2.2 Diagnostyka i profilaktyka. 2.3 Techniki operacyjne. 2.4 Następstwa mastektomii. 2.5 Rehabilitacja. III. Obrzęk limfatyczny       3.1 Epidemiologia i symptomy. 3.2 Leczenie. 3.3 Kinesiology Taping jako metoda rehabilitacji obrzęku limfatycznego. IV. Cel pracy V. Materiał i metoda badań       5.1 Charakterystyka grupy badawczej. 5.2 Metody i techniki […]

Plan opieki pielegniarskiej pacjenta z choroba Parkinsona 4.35/5 (20)

Wykaz skrótów…………. 5 1. Wstęp…………. 6 2. Cel i zakres pracy…………. 10 3. Anatomia i fizjonomia ukladu nerwowego…………. 11 3.1. Uklad nerwowy w chorobie Parkinsona ………….23 4. Epidemiologia choroby Parkinsona ………….26 5. Obraz kliniczny i rozpoznanie choroby Parkinsona…………. 27 6. Objawy ze strony autonomicznego ukladu nerwowego w chorobie Parkinsona ………….29 7. Objawy dodatkowe, psychologiczne i […]

Opis przypadku choroby Parkinsona na podstawie dokumentacji medycznej 4.25/5 (24)

Wykaz skrótów…………. 5 1. Wstęp…………. 6 2. Cel i zakres pracy…………. 10 3. Anatomia i fizjonomia ukladu nerwowego…………. 11 3.1. Uklad nerwowy w chorobie Parkinsona ………….23 4. Epidemiologia choroby Parkinsona ………….26 5. Obraz kliniczny i rozpoznanie choroby Parkinsona…………. 27 6. Objawy ze strony autonomicznego ukladu nerwowego w chorobie Parkinsona ………….29 7. Objawy dodatkowe, psychologiczne i […]

Choroba Parkinsona a zespoly parkinsonowskie i parkinsonizm plus 4.26/5 (19)

Wykaz skrótów…………. 5 1. Wstęp…………. 6 2. Cel i zakres pracy…………. 10 3. Anatomia i fizjonomia ukladu nerwowego…………. 11 3.1. Uklad nerwowy w chorobie Parkinsona ………….23 4. Epidemiologia choroby Parkinsona ………….26 5. Obraz kliniczny i rozpoznanie choroby Parkinsona…………. 27 6. Objawy ze strony autonomicznego ukladu nerwowego w chorobie Parkinsona ………….29 7. Objawy dodatkowe, psychologiczne i […]

Profilaktyka zdrowia w grupie osób zagrozonych alkoholizmem 4.25/5 (20)

1. Wstęp………4 2.Co rozumiemy przez pojecie profilaktyki zdrowia……….8 a) Faze pierwszorzedowa (pierwotna)………9 b) Faza drugorzedowa (wtórna)………9 c) Faza trzeciorzedowa………9 3. Modele profilaktyki………10 a) Model oswiaty zdrowotnej (tradycyjny)………11 b) Model edukacji humanistycznej………11 c) Model edukacji społecznej (wpływów spolecznych)………11 d) Model edukacji w zakresię umiejetnosci zyciowych………12 e) Model form alternatywnych………12 f) Model promocji zdrowia………12 4. Ogólne wiadomosci […]

Wiedza pedagogiczna w percepcji pracowników służby zdrowia. 4.08/5 (25)

Wprowadzenie ……….4 Rozdzial I Akredytacja w sluzbie zdrowia – sposobem na podniesienie jakosci swiadczen zdrowotnych 1.1. Ogólne zalozenia systemu akredytacji………17 1.2. Zalety i korzysci wynikajace z akredytacji……….22 1.3. Rola standardów w procesię akredytacji……….23 1.4. Procedura postępowania akredytacyjnego………26 Rozdzial II Reforma a zalozenia procesu ksztalcenia podyplomowego 2.1. Proponowany przez zalozenia reformy proces zmian w ksztalceniu podyplomowym […]

Wegetarianizm – korzysci i zagrozenia. 4.29/5 (28)

Wstęp……….1 Cel i zakres pracy………. 2 Materialy ……….3 Rozdzial 1 Dieta wegetarianska w pismiennictwie 1. Wegetarianizm wczoraj i dzis ……….4 2. Wegetarianizm – jego odmiany i motywy stosowania………. 6 3. Fakty i mity dotyczace miesa ……….8 3.1. Ile naprawde tluszczu zawieraja mieso i wedliny?………. 10 3.2. Dyskusja wokól miesa ……….12 3.3. Ile spozywamy miesa? ……….12 […]

Zdrowe zywienie jako podstawa prawidlowego funkcjonowania organizmu czlowieka 4.38/5 (24)

Wstęp ………3 1. Zdrowa zywnosc ………5 1.1. Ziarna zbóz ………5 1.2. Kasze ………8 1.3. Platki owsiane ………9 1.4. Dynia ………10 1.5. Kukurydza ………13 1.6. Groch i fasola ………14 1.7. Owoce……… 18 1.8. Warzywa ………25 1.9. Ziemniaki ………37 2. Przykladowe zestawienia posilków na bazie zdrowej zywnosci ………39 Podsumowanie ………46 Bibliografia ……… 48 Uwaga: W pracy nie […]

Paternalizm a zasada autonomii pacjenta w rehabilitacji 4.22/5 (27)

Wstęp ……… 4 Rozdzial I Zadania rehabilitacji 1.1. Rys historyczny ……… 7 1.2. Istota rehabilitacji ……… 14 1.3. Podstawy prawne dzialan rehabilitacyjnych w Polsce………22 Rozdzial II Zasada szacunku dla autonomii pacjenta a paternalizm 2.1. Pojecie paternalizmu ……… 24 2.2. Pojecie autonomii ……… 31 2.3. Zasada szacunku dla autonomii ……… 32 2.4. Znaczenie zgody pacjenta ……… […]

Medycyna niekonwencjonalna 4.28/5 (25)

Wstęp………3 Rozdzial 1 Medycyna niekonwencjonalna……….5 1.1 Definicja pojecia medycyny niekonwencjonalnej……….5 1.2 Metody leczenia stosowane w medycynie niekonwencjonalnej……….8 1.3 Źródła niekonwencjonalnych metod leczenia……….14 1.4 Medycyna konwencjonalna kontra medycyna niekonwencjonalna. Miejsce medycyny alternatywnej we wspólczesnym społeczenstwie………19 Rozdzial 2 Zawód……………………………….27 2.1 Definicja i aspekty zawodu……………………….27 2.2 Etyka zawodowa……………………………….31 2.3 Kontrola spoleczna zawodu……………………….44 Rozdzial 3 Zakres i metoda badawcza……………….47 […]

Czekolada 4.15/5 (27)

Wstęp………3 1.Historia Czekolady………5 2.Najwieksi producenci czekolady………17 3.Proces produkcji czekolady ………25 4.1 Mieszanie………27 4.2 Mielenie………27 4.3 Konszowanie………28 4.4 Temperowanie………29 4.5 Formowanie………9 4.6 Pakowanie czekolady………30 4.Charakterystyka wybranych gatunków czekolady………32 5.Wpływ czekolady na organizm czlowieka………36 6.1 Czekolada jako lekarstwo………36 6.2 Czekolada a umysl………37 6.3 Nienasycenie a nalóg………37 6.4 Nienasycenie u kobiet a czekolada………38 6.5 Czekolada a milosc………39 6.6 […]

Niekonwencjonalne metody leczenia 4.08/5 (24)

Wstęp Rozdzial I. Niekonwencjonalne metody leczenia w literaturze 1.1. Lecznictwo niekonwencjonalne – definiowanie i kryteria podzialu 1.2. Niekonwencjonalne metody leczenia stosowane na swiecie 1.3. Miejsce lecznictwa niekonwencjonalnego w medycynie 1.4. Przyczyny stosowania niekonwencjonalnych metod leczenia w społeczenstwie polskim Rozdzial II. Metodologia badan 2.1. Cel badan 2.2. Problemy badawcze 2.3. Hipotezy 2.4. Metoda badan 2.5. Technika […]

Elektromagnetyczna aparatura diagnostyczna i terapeutyczna. 4.38/5 (24)

Wstęp 2 Rozdzial I. Wiadomosci podstawowe 4 1.1. Pola elektromagnetyczne wielkiej i malej czestotliwosci 4 1.2. Pola o czestotliwosci 0,1-300 MHZ (Radiofale) 5 1.3. Pola o czestotliwosci 300-300000 MHZ (Mikrofale) 7 1.4. Pola elektryczne i magnetyczne malej czestotliowosci 8 1.5. Promieniowanie jonizujace 9 1.6. Rezonans magnetyczny 9 1.7. Rentgenodiagnostyka 12 Rozdzial II. Ekspozycja pacjentów 16 […]

Leki homeopatyczne w zwalczaniu dolegliwosci menopauzy 4.38/5 (24)

Wstęp……..3 Rozdzial I. Menopauza i klimakterium – rózne pojecia……..4 1.1 Wiek prokreacyjny w życiu kobiety 1.2 Okres starzenia się w życiu kobiety 1.3 Etap przejsciowy w życiu kobiety, pomiedzy wiekiem prokreacyjnym a poczatkiem starzenia sie 1.4 Róznice miedzy pojeciem menopauza (menopauza) i klimakterium (climacterium) Rozdzial II. Zaburzenia cyklu menstruacyjnego……..15 2.1 Ustawanie czynnosci gonad 2.2 Ustanie […]

Dieta jako współczynnik wspomagający leczenie farmakologiczne cukrzycy. 4.33/5 (24)

Rozdzial I. Historia badan nad cukrzyca ……… 2 Rozdzial II. Przyczyny cukrzycy ……… 4 Rozdzial III. Istota cukrzycy i jej rodzaje ……… 8 Rozdzial IV. Powiklania cukrzycy ……… 13 Rozdzial V. Metody samokontroli pacjenta ……… 18 Rozdzial VI. Sposoby leczenia cukrzycy ……… 22 Rozdzial VII. Leczenie farmakologiczne ……… 24 – insulina – doustne leki hipoglikemizujace […]

Alergie pokarmowe u dzieci. 4.22/5 (27)

Wstęp………3 Rozdzial I. 1. Alergie, alergeny, alergie pokarmowe………3 2. Leczenie i wykrywanie alergii pokarmowych………6 Rozdzial II. Choroby alergiczne 1. Choroba trzewna – celiakia………9 Celiakia jako choroba przewlekla………9 Przebieg choroby………9 Dieta bezglutenowa ………11 2. Fenyloketonuria………12 Co się dzieje w organizmie chorego dziecka………13 Dlaczego nadmiar fenyloalaniny jest szkodliwy?………13 Leczenie dzieci chorych na fenyloketonurie………14 Przykladowy jadlospis dla dziecka […]

Lecznicze srodki zabezpieczajace. 4.4/5 (42)

Wstęp……….3 Rozdzial I. Idea leczniczych środków zabezpieczajacych……….5 1.1. Lecznicze srodki zabezpieczajace w kodeksię karnym z 1932 roku ……….8 1.2. Lecznicze srodki zabezpieczajace w kodeksię karnym z 1969 roku ……….12 1.3. Lecznicze srodki zabezpieczajace w kodeksię karnym z 1997 roku………. 17 Rozdzial II. Cele i funkcje środków zabezpieczajacych……….20 Rozdzial III. Przeslanki stosowania leczniczych środków zabezpieczajacych……….26 3.1. […]

Zywnosc niskokaloryczna. 4.33/5 (49)

Wstęp ………. 4 Rozdzial I. Rola i znaczenie zywnosci niskokalorycznej w zywieniu czlowieka 1.1. Zarys historyczny nauki o zywieniu. ………. 6 1.2. Zdrowotne aspekty diety i zywnosci niskokalorycznej ………. 9 1.3. Obecna sytuacja swiata i zwiazane z tym problemy wynikajace z uwarunkowan polityczno ekonomicznych ………. 19 Rozdzial II. Zywnosc niskokaloryczna – podstawowe zagadnienia 2.1. Technologiczne […]

Anoreksja wśród dziewcząt oraz młodych kobiet. 4.28/5 (47)

Wstęp………….3 Rozdzial I. Problematyka osób chorych na anoreksje w świetle literatury przedmiotu ………….5 Rozdzial II. 2.1. Zaburzenia laknienia i miejsce anoreksji posród nich ………….9 2.2. Objawy anoreksji i jej przebieg ………….12 Rozdzial III. Media, reklama wizualna a anoreksja Anoreksja w świetle psychologii reklamy ………….20 Rozdzial IV. Srodowisko rodzinne i jego wpływ na przebieg choroby ………….23 […]

Rola ruchu i wysilku fizycznego w leczeniu cukrzycy. 4.29/5 (55)

Wstęp………5 Rozdzial 1. Etiologia cukrzycy 2.1 Etiologia cukrzycy typu I (insulinozaleznej)……….7 2.2 Etiologia cukrzycy typu II (insulinoniezaleznej)……….7 2.3 Etiologia cukrzycy typu III………8 Rozdzial 2. Podzial, objawy i rozpoznanie cukrzycy 3.1 Podzial cukrzycy……….9 3.2 Objawy wczesne……….9 3.3 Objawy pózne……….9 3.4 Rozpoznanie cukrzycy……….10 Rozdzial 3. Patofizjologia wysilku fizycznego u chorych na cukrzyce. 4.1 Źródła energii……….12 4.2 Źródła […]

Zlamanie kosci przedramienia. 4.38/5 (50)

Wstęp………2 Rozdzial I. Anatomia funkcjonalna przedramienia 1.1. Kosci przedramienia……… 4 1.2. Stawy przedramienia ………7 1.3. Miesnie przedramienia ………10 1.4. Unerwienie przedramienia ………13 1.5. Mechanika przedramienia ………15 Rozdzial II. Najczestsze zlamania kosci przedramienia 2.1. Zlamania trzonów kosci przedramienia ………19 2.2. Zlamania dalszej nasady kosci promieniowej……… 22 2.3. Zlamanie dalszego odcinka kosci lokciowej……… 23 2.4. Zlamanie wyrostka […]

Przyczyny i wybrane metody usprawniania w zespolach bólowych dolnego odcinka kregoslupa. 4.32/5 (44)

Wstęp 1.1 Wprowadzenie ………… 3 1.2 Budowa i mechanika kregoslupa ………… 4 Cel pracy ………… 8 Rozdzial 1.Objawy,klasyfikacja i charakter bólów kregoslupa 3.1 Klasyfikacja wg Rapaly …………9 3.2 Klasyfikacja wg Degi ………… 11 Rozdzial 2.Przyczyny bólów kregoslupa 4.1 Dyskopatia …………12 4.2 Zmiany zwyrodnieniowo-znieksztalcajace ………… 15 4.3 Zmiany struktury kostnej prowadzace do zlaman osteoporotycznych ………… 16 […]

Wpływ nieodzywczych składników zywnosci na zdrowie czlowieka. 4.58/5 (38)

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka składników pokarmowych 1.1. Odzywcze skladniki pokarmowe 1.1.1. Bialka 1.1.2. Weglowodany 1.1.3. Tluszcze 1.1.4. Cholesterol 1.1.5. Skladniki mineralne 1.1.6. Kwasy 1.1.7. Witaminy 1.1.8. Woda 1.1.9. Metale ciezkie 1.2. Nieodzywcze skladniki pokarmowe 1.2.1. Barwniki 1.2.2. Pestycydy 1.2.3. Substancje slodzace 1.2.4. Substancje konserwujace 1.2.5. Aromaty 1.2.6. Przeciwutleniacze Rozdzial II. Wpływ odzywczych składników pokarmowych na […]

Protezoplastyka stawu biodrowego. 4.36/5 (39)

Wstęp………..2 Rozdzial I. Podstawy budowy i funkcje stawu biodrowego 1.1. Anatomia ……….. 4 1.2. Biomechanika ……….. 16 1.3. Patogeneza ……….. 20 Rozdzial II. Teoria zabiegów endoprotezoplastycznych i usprawnianie 2.1. Rys historyczny ………..24 2.2. Typy endoprotez ………..26 2.3. Protezoplastyka cementowa ……….. 30 2.4. Protezoplastyka bezcementowa ……….. 31 2.5. Usprawnianie ……….. 33 Rozdzial III. Material i metody […]

Zywnosc i zywienie. 4.31/5 (49)

Wstęp. Rozdzial I. Zywnosc i jego znaczenie……….4 1.1. Pojecie zdrowia oraz jego uwarunkowania genetyczne, srodowiskowe i zwiazane ze stylem zycia. 1.2.Relacje miedzy zywnoscia, zywieniem a zdrowiem. 1.3.Racjonalne zywienie. 1.4. Skladniki pozywienia. Rozdzia II.Niedobory zywieniowe i choroby z nich powstajace………..18 2.1. Niedozywienie. 2.2. Niewlasciwa jakosc zywnosci. 2.3. Celiakia, mukowiscydoza. 2.4. Nieprawidlowe odzywianie. 2.5. Anoreksja i bulimia. […]

Kompleksowa rehabilitacja osób ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego kregoslupa. 4.32/5 (19)

1. Wstęp 2. Anatomia funkcjonalna 2.1 Ogólna budowa kregoslupa 2.2 Budowa kregów szyjnych 2.3 Segment ruchowy 2.4 Unerwienie kregoslupa 3. Biomechanika kregoslupa 3.1 Zespól miesniowy odcinka szyjnego 3.2 Fizjologiczne krzywizny kregoslupa 3.3 Zakresy ruchów 3.4 Ruchy kregoslupa a swiatlo kanalu kregowego i kanalów korzeniowych 4. Usprawnianie 5.1 Rehabilitacja ruchowa 5.2 Fizykoterapia 5.3 Masaz 5.4 Inne […]

Struktura spozycia produktów zwierzecych i roslinnych jako czynnik ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych 4.3/5 (44)

Wstęp………..3 Rozdzial I. Charakterystyka odzywczych składników pokarmowych i ich wpływ na zdrowie czlowieka…………5 1.1. Odzywcze skladniki pokarmowe 1.1.1. Bialka 1.1.2. Tluszcze 1.1.3. Cholesterol 1.1.4. Skladniki mineralne 1.1.5. Witaminy 1.2. Wpływ odzywczych składników pokarmowych na zdrowie czlowieka 1.2.1. Wpływ bialka na zdrowie czlowieka 1.2.2. Wpływ tluszczów na zdrowie czlowieka 1.2.3. Wpływ cholesterolu na zdrowie czlowieka 1.2.4. […]

Usprawnianie rehabilitacyjne w uszkodzeniu obwodowego neuronu ruchowego. 4.31/5 (45)

Streszczenie …….2 Resume…….3 Spis tresci…….4 Wstęp…….7 Rozdzial I. Anataomia obwodowego ukladu nerwowego z uwzglednieniem rodzajów zaburzen 1. Charakterystyka kliniczna obwodowego ukladu nerwowego…….10 2. Struktury czesci obwodowej ukladu nerwowego…….14 2.1. Nerwy czaszkowe…….14 2.2. Nerwy rdzeniowe…….18 2.3. Wlókna ukladu autonomicznego…….21 3. Rozwój obwodowego ukladu nerwowego…….22 4. Rola obwodowego ukladu nerwowego…….24 4.1. Rola ruchowa…….24 4.2. Rola czuciowa…….25 Rozdzial […]

Wspólzycie seksualne a choroby przenoszone droga plciowa. 4.56/5 (32)

Wstęp………4 Streszczenie ………5 Rozdzial I 1. Problematyka wspólzycia seksualnego i chorób przenoszonych droga plciowa 1.1 Definicja pojecia wspólzycia seksualnego……..6 1.2 Choroby przenoszone droga plciowa……..8 1.3 Choroby weneryczne i ich charakterystyka……..10 Rozdzial II 2. Udział pielegniarki w zapobieganiu chorób przenoszonych droga plciowa 2.1 Rodzaje, cele i zadania profilaktyki……..15 2.2 Promocja bezpiecznego seksu……..17 2.3 Ksztalcenie mlodziezy……..19 Rozdzial […]

Wiedza praktykujacych kosmetyczek o etiopatogenezie, leczeniu i profilaktyce zakazen nieonkogennymi postaciami wirusa brodawczaka ludzkiego 4.39/5 (49)

1. Wstęp ………… 3 1.1 Epidemiologia zakazen wirusem HPV ………… 3 1.2 Budowa wirusa HPV ………… 4 1.3 Obraz kliniczny zakazen wirusem HPV ………… 7 1.3.1 Wirusy niskiego ryzyka ………… 7 1.3.2 Wirusy wysokiego ryzyka ………… 11 1.4 Diagnostyka ………… 14 1.5 Leczenie i profilaktyka ………… 14 2. Zalozenie i cel pracy ………… 18 3. […]

Dieta jako jeden z czynników zwiekszajacych ryzyko raka jelita grubego. 4.3/5 (64)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Budowa i funkcje jelita grubego 1.1. Charakterystyka poszczególnych odcinków jelita grubego………4 1.2. Sciana jelita………7 1.3. Fizjologia jelita grubego Rozdzial 2. Czynniki zywieniowe wpływajace na rozwój raka jelita grubego. 2.1. Racjonalne odzywianie jako nieodlaczny element zdrowego stylu zycia………10 2.2. Czynniki sprzyjajace wystapieniu raka jelita grubego………14 2.3. Skladniki pokarmowe o dzialaniu ochronnym………16 2.4. Bialko, […]

Profilaktyka nowotworów- znaczenie badan przesiewowych w zwalczaniu raka piersi. 4.27/5 (51)

Wstęp………4 Rozdzial 1. Profilaktyka nowotworów. 1.1. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce………5 1.2. Profilaktyka………7 1.2.1. Profilaktyka pierwotna………7 1.2.2. Profilaktyka wtórna………10 1.2.3. Profilaktyka III stopnia………13 1.3. Programy prewencyjne………14 1.3.1. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi………17 1.3.2. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory zlosliwe………21 Rozdzial 2. Rak piersi. 2.1. Budowa i funkcje gruczolu sutkowego………26 […]

Róznice w sposobie odzywiania się studentów uprawiajacych wybrane dyscypliny sportowe. 4.41/5 (37)

Wstęp ……….4 I Czesc teoretyczna 1. Procesy energetyczne ……….5 1.1. Podstawowa i spoczynkowa przemiana materii ……….6 1.2. Calkowita przemiana materii ……….7 1.3. Kryteria ciezkosci pracy ……….8 1.4. Źródła energii w pracy miesni ……….9 2. Skladniki odzywcze ……….11 2.1. Skladniki energetyczne………. 12 2.2. Skladniki budulcowe………. 20 2.3. Skladniki regulujace ……….26 3. Pozywienie, jako źródłoantyoksydantów – stres […]

Ocena spozycia warzyw i owoców w populacji gimnazjalistów. 4.34/5 (44)

Wstęp…….3 Rozdzial I. Czesc teoretyczna…………5 1. Charakterystyka wieku i opis wieku dorastania 2. Zasady racjonalnego zywienia młodzieży gimnazjalnej 2.1. Norma zywienia 2.2. Dzienna racja pokarmowa 3. Znaczenie warzyw i owoców w diecie 3.1. Wpływ wybranych substancji zawartych w warzywach i owocach na stan zdrowia mlodziezy 3.1.1. Witaminy 3.1.2. Skladniki mineralne 3.1.3. Blonnik pokarmowy 3.1.4. Substancje […]

Problem bezpieczenstwa zywnosci w świetle FAO. 4.38/5 (47)

1. Wporwadzenie 2. Przeglad pismiennictwa 2.1. Rys historyczny FAO 2.2. Pojecie glodu 2.3. Przyczyny glodu na swiecie 2.4. Sposoby likwidacji glodu na swiecie 2.5. Programy FAO 2.6. System bezpieczenstwa zywnosciowego 2.6.1. Warunki bezpieczenstwa zywnosciowego 2.6.2. Wymiary bezpieczenstwa zywnosciowego 2.6.2.1. Wymiar miedzynarodowy 2.6.2.2. Wymiar narodowy 2.6.2.3. Wymiar gospodarstwa domowego 2.7. Analiza zagrozenia bezpieczenstwa zywnosciowego 2.8. Zywnosc, […]

Kosmetologiczne i medyczne aspekty starzenia się skóry. 4.43/5 (44)

Wstęp………3 1. Skóra. 1.1. Budowa skóry………6 1.2. Przydatki skóry………10 2. Mechanizm starzenia się skóry. 2.1. Zmiany w obrebie naskórka………12 2.2. Zmiany w obrebie skóry wlasciwej………13 2.3. Zmiany w obrebie przydatków skóry………13 3. Zmiany w wygladzie skory. 3.1. Charakterystyka starzejacej się skóry………14 3.2. Zmarszczki-najbardziej klopotliwy symptom starzenia się skóry………14 3.3. Slad uplywajacego czasu………15 4. Czynniki przyspieszajace […]

Opieka porodowa jako wyraz troski o zdrowie dziecka . 4.22/5 (65)

Wstęp……….3 Rozdzial I Organizacja opieki porodowej w Polsce 1.1 Opieka porodowa – definicja, istota i podstawowe zalozenia……….5 1.2 Cele opieki porodowej……….10 1.3 Zalecenia w zakresię opieki porodowej……….13 1.4 Trójpoziomowa organizacja opieki porodowej……….18 1.5 Opieka profilaktyczna nad kobieta ciezarna……….22 1.6 Edukacja i promocja zdrowia podczas ciazy……….28 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych 2.1 Okreslenie celu i przedmiotu […]