Kategoria: Pielęgniarstwo Farmacja Medycyna

Prace z dziedziny Pielęgniarstwo Farmacja Medycyna . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Kompleksowe leczenie wad wrodzonych stawu kolanowego

Przez administrator

Wstep Streszczenie Rozdzial 1 Anatomia funkcjonalna stawu kolanowego 1.1 Uklad kostno-wiezadlowy 1.2 Miesnie w obrebie stawu kolanowego 1.3 Mechanika stawu kolanowego Rozdzial 2 Diagnostyka stawu kolanowego 2.1 Badanie podmiotowe 2.2 Badanie przedmiotowe 2.3 Diagnostyka obrazowa Rozdzial 3 Wady wrodzone stawu kolanowego 3.1 Czesc ogólna 3.2…

Znaczenie terapii zajeciowej dla niepelnosprawnych podopiecznych z ubezwlasnowolnieniem sadowym realizowanej na warsztatach terapii zajeciowej

Przez administrator

Wstep Rozdzial I Ubezwłasnowolnienie osoby dorosłej I.1 Sens ubezwłasnowolnienia I.2 Ubezwlasnowolnienie w przepisach prawa I.3 Pojęcie opiekuna prawnego i sprawowania opieki I.4 Obowiazki wynikajace ze sprawowania opieki nad osoba ubezwłasnowolniona Rozdzial II Niepełnosprawność jako problem spoleczny II.1 Definicje niepelnosprawnosci na podstawie literatury przedmiotu II.2 Rola i…

Dzialania pomocnicze dla osób niepelnosprawnych prowadzone przez gmine X

Przez administrator

Wstep Czesc teoretyczna I Osoba niepelnosprawna 1. Pojecie i rodzaje niepelnosprawnosci 2. Charakterystyka niepelnosprawnosci………. 8 2.1 Niepelnosprawnosc sensoryczna………. 8 2.2 Niepelnosprawnosc fizyczna ……….11 2.3 Niepelnosprawnosc psychiczna………. 15 2.4 Niepelnosprawnosc zlozona ……….25 II Specyfika dzialan dotyczacych osób niepelnosprawnych w gminie X 1.Organizacja dzialan w sprawach osób…

Zakład aktywnosci zawodowej jako forma aktywizacji zawodowej osób uposledzonych umyslowo

Przez administrator

Wstep Rozdzial I Aktywizacja zawodowa osób uposledzonych umyslowo. analiza w swietle literatury 1.Specyfika funkcjonowania osób uposledzonych umyslowo………..5 2.Znaczenie pracy w rehabilitacji osób uposledzonych umyslowo………..9 3.Stereotypy i uprzedzenia wobec osób niepelnosprawnych………..12 4.Definicja i formy aktywizacji zawodowej………..15 5.Zaklady Aktywnosci Zawodowej – definicja, geneza i zasady dzialalnosci………..24 6.Rola,…

Biometryczne metody kontroli dostepu na statkach

Przez administrator

Wstep………. 5 1.Biometria i rodzaje systemów biometrycznych. 1.1.Podzial systemów biometrycznych………. 8 1.1. Cechy biometryczne ………. 10 1.1.1. Linie papilarne ………. 11 1.2.2. Twarz………. 14 1.2.3. Teczówka ………. 18 1.2.4. Ucho ………. 20 1.2.5. Chód ………. 21 1.2.6. Podpis ………. 21 1.2.7. Glos ………. 21 2.…

Postępowanie podologiczne w dnie moczanowej

Przez administrator

Wstęp………. 1 Cel pracy:………. 2 Rozdział I Dna moczanowa 1.1 Kwas moczanowy………. 3 1.2 Patomechanizm choroby………. 5 1.3 Przebieg kliniczny………. 6 Rozdział II Postepowanie diagnostyczne i terapeutyczne 2.1 Diagnostyka 10 2.2 Leczenie ……….12 2.3 Dieta………. 13 2.5 Podologia………. 16 Rozdział III Opis przypadku………. 21 Podsumowanie…

Opieka nad pacjentem po udarze mózgu

Przez administrator

Wstęp I Część teoretyczna 1.1. Charakterystyka udaru mózgu 1.2. Podział udarów mózgu 1.3. Przebieg i rokowanie w udarze mózgu 1.4. Powikłania udaru mózgu 1.5. Opieka pielęgniarska nad chorym po udarze mózgu 1.5.1. Postępowanie w procesie pielęgnacyjno – usprawniającym po udarze mózgu 1.5.2. Edukacja jako działanie…

Ocena jakości życia pacjentów po udarze mózgu

Przez administrator

Wstęp I Część teoretyczna 1.1. Charakterystyka udaru mózgu 1.2. Podział udarów mózgu 1.3. Przebieg i rokowanie w udarze mózgu 1.4. Powikłania udaru mózgu 1.5. Opieka pielęgniarska nad chorym po udarze mózgu 1.5.1. Postępowanie w procesie pielęgnacyjno – usprawniającym po udarze mózgu 1.5.2. Edukacja jako działanie…

Nadciśnienie tętnicze

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Epidemiologia i patogeneza nadciśnienia tętniczego 1.1. Epidemiologia nadciśnienia tętniczego ……….5 1.2. Patogeneza nadciśnienia tętniczego ………. 9 1.3. Diagnostyka nadciśnienia tętniczego ………. 11 Rozdział 2 Nadciśnienie tętnicze jako jednostka chorobowa 2.1. Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego………. 18 2.2. Powikłania nadciśnienia tętniczego ………. 21 Rozdział 3…

Unieśmiertelniona linia komórek nabłonkowych bydlęcego gruczołu mlekowego (MAC-T) – analiza proteomiczna komórek hodowanych w medium suplementowanym Paneksyną

Przez administrator

I. Wstęp ……….4 II. Cel pracy ……….6 III. Przegląd piśmiennictwa 3.1. Hodowle komórek nabłonkowych gruczołu mlekowego (MEC) ……….7 3.2. Hodowle pierwotne komórek epitelialnych gruczołu mlekowego (PMEC) ……….8 3.2.1. Hodowle komórek gruczołu mlekowego typu 2D ……….9 3.2.1.1. Hodowle jednowarstwowe komórek nabłonkowych koziego gruczołu mlekowego (CMEC)………. 9…

Tomografia komputerowa w leczeniu wcześnie wykrytego raka krtani

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Krtań – budowa, jej nowotwory i ich leczenie 1.1. Budowa krtani i prawidłowy obraz narządu w tomografii komputerowej 1.2. Rak krtani – charakterystyka, objawy, diagnostyka 1.3. Leczenie chorych ze szczególnym uwzględnieniem radioterapii 1.4. Ujęcie statystyczne nowotworów krtani Rozdział 2 Obrazowanie TK w…

Rola lokalnych instytucji powiatowych we wspomaganiu aktywności osób niepełnosprawnych na przykładzie powiatu średzkiego

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Niepełnosprawność       1.1 Definicja………. 4 1.2 Instytucje orzekające i orzecznictwo………. 7 1.3 Rodzaje niepełnosprawności ……….8 1.4 Stopnie niepełnosprawności………. 13 Rozdział 2 Osoby niepełnosprawne w działaniach lokalnych instytucji pomocowych       2.1 Struktura PCPR i jego działalność skierowana do osób niepełnosprawnych………. 16 2.2 Oferta powiatowego Urzędu…

Ostre zapalenie trzustki

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Cześć teoretyczna 1.1. Podział i definicje zapalenia trzustki………5 1.1.1. .Ostre zapalenie trzustki………5 1.1.2. Przewlekle zapalenie trzustki ………6 1.2. Etiopatogeneza………7 1.3. Objawy………10 1.4. Diagnostyka………10 1.5. Leczenie………11 1.6. Powikłania………15 1.7. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z zapaleniem trzustki………17 Rozdział II. Cześć badawcza. 2.1.…

Wpływ środków psychotropowych na życie narkomana

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I Narkomania jako zjawisko       1.1 Zjawisko narkomanii…………4 1.2 Przyczyny sięgania po środki odurzające…………8 1.3 Życie na krawędzi…………12 Rozdział II Charakterystyka wybranych środków odurzających 2.1 Konopie indyjskie: marihuana i haszysz………….15 2.2. Morfina heroina oraz tzw. „kompot” ………….17 2.3. Psychostymulanty, Amfetamina, Ekstazy, Kokaina, Crack………….20 2.4.…

Masa ciała a satysfakcja z życia studentek Wydziału XYZ

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Teoretyczne wprowadzenie do tematyki pracy 1.1. Satysfakcja z życia – definicja i uwarunkowania……… 6 1.2. Otyłość – przyczyny, zagrożenia i profilaktyka………10 1.3. Wpływ masy ciała na samoocenę i satysfakcję z życia w świetle badań ………12 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy pracy 2.1. Założenia…

Hormon wzrostu jako substancja dopingująca w sporcie

Przez administrator

Wstęp ……….7 Rozdział 1 Charakterystyka hormonu wzrostu 1.1. Hormon wzrostu – budowa i rola w organizmie………. 9 1.2. Działanie biologiczne ……….12 1.3. Czynniki wpływające na wydzielanie hormonu wzrostu………. 13 1.4. Hormon wzrostu a IGF-1 (Insulinopodobny czynnik wzrostu-1)………. 16 Rozdział 2 Hormon wzrostu w sporcie 2.1.…

Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna młodzieży w Szkole Ponadgimnazjalnej

Przez administrator

Wstęp………7 Rozdział 1 Przegląd literatury 1.1. Definicja zdrowia, czynniki wpływające na zdrowie ………10 1.2. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu ………13 1.3. Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w świetle badań ………17 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Cel pracy i pytania badawcze……… 22…

Wpływ wybranych uzależnień na skórę

Przez administrator

Wstęp……..4 Rozdział I Skóra człowieka – budowa i funkcje 1.1. Budowa skóry…….. 6 1.2. Podstawowe funkcje skóry…….. 8 Rozdział II Wpływ palenia tytoniu na skórę człowieka 2.1. Genotoksyczna aktywność składników dymu tytoniowego…….. 11 2.2. Wpływ palenia na funkcjonowanie skóry ……..14 2.3. Wpływ palenia na rozwój…

Witaminy z grupy B w preparatach kosmetycznych

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Zdrowie skóry 1.1. Budowa i fizjologia skóry………. 6 1.2. Procesy starzenia się skóry………. 9 1.3. Uwarunkowania zdrowia skóry ……….14 Rozdział 2 Witaminy – podstawowe informacje. 2.1. Historia odkrycia ……….18 2.2. Klasyfikacja i rodzaje witamin oraz ich rola w organizmie………. 20 Rozdział 3…

Aktywność fizyczna osób starszych

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Podstawy teoretyczne podejmowanego tematu 1.1. Charakterystyka procesu starzenia………. 6 1.2. Znaczenie aktywności fizycznej w funkcjonowaniu osób starszych………. 9 1.3. Ocena aktywności fizycznej osób starszych – przegląd piśmiennictwa………. 11 Rozdział 2 Metodologia badań 2.1. Cel badań ……….15 2.2. Pytania badawcze ……….15 2.3. Metody,…

Wpływ dopingu farmakologicznego na zdrowie w opinii studentów XXX

Przez administrator

Wstęp……..9 Rozdział 1 Przegląd literatury 1.1. Definicja i zjawisko dopingu ……..10 1.2. Rodzaje dopingu i wpływ na zdrowie ……..14 1.2.1. Doping farmakologiczny ……..14 1.2.2. Doping fizjologiczny ……..16 1.2.3. Doping genetyczny ……..18 1.3. Przyczyny stosowania dopingu…….. 19 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Cel badań…….. 22…

Aktywność fizyczna osób chorych na cukrzycę

Przez administrator

Wstęp……..6 Rozdział 1 Problematyka w świetle literatury 1.1. Cukrzyca – charakterystyka choroby ……..7 1.2. Cukrzyca a wysiłek fizyczny…….. 9 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel badań ……..12 2.2. Problemy badawcze…….. 12 2.3. Organizacja i metody badań…….. 12 Rozdział 3 Analiza wyników badań 3.1.…

Uzależnienie od stosowania diet w środowisku akademickim

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Diety i uzależnienie od diet       1.1. Popularność diet – skala i przyczyny tego zjawiska……….5 1.2. Dziesięć najpopularniejszych diet i metody ich propagowania……….9 1.3. Czym jest uzależnienie od diet?……….14 1.4. Permareksja oraz inne zaburzenia odżywiania……….17 Rozdział 2 Diety jako konsekwencja presji kulturowej       2.1.…