Kategoria: Pielęgniarstwo Farmacja Medycyna

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Wpływ środków psychotropowych na życie narkomana

Wstęp…………3 Rozdział I Narkomania jako zjawisko       1.1 Zjawisko narkomanii…………4 1.2 Przyczyny sięgania po środki odurzające…………8 1.3 Życie na krawędzi…………12 Rozdział II Charakterystyka wybranych środków odurzających 2.1 Konopie indyjskie: marihuana i haszysz………….15 2.2. Morfina heroina oraz tzw. „kompot” ………….17 2.3. Psychostymulanty, Amfetamina, Ekstazy, Kokaina, Crack………….20 2.4. Środki halucynogenne oraz leki………….24 Rozdział III Metodologiczne założenia badań. 3.1…
Przeczytaj więcej

Masa ciała a satysfakcja z życia studentek Wydziału XYZ

Wstęp………3 Rozdział 1 Teoretyczne wprowadzenie do tematyki pracy 1.1. Satysfakcja z życia – definicja i uwarunkowania……… 6 1.2. Otyłość – przyczyny, zagrożenia i profilaktyka………10 1.3. Wpływ masy ciała na samoocenę i satysfakcję z życia w świetle badań ………12 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy pracy 2.1. Założenia i cel badań ………17 2.2. Materiał badań……… 17 2.5. Metody…
Przeczytaj więcej

Hormon wzrostu jako substancja dopingująca w sporcie

Wstęp ……….7 Rozdział 1 Charakterystyka hormonu wzrostu 1.1. Hormon wzrostu – budowa i rola w organizmie………. 9 1.2. Działanie biologiczne ……….12 1.3. Czynniki wpływające na wydzielanie hormonu wzrostu………. 13 1.4. Hormon wzrostu a IGF-1 (Insulinopodobny czynnik wzrostu-1)………. 16 Rozdział 2 Hormon wzrostu w sporcie 2.1. Historia wykorzystania hormonu wzrostu jako środka dopingującego………. 19 2.2. Wpływ…
Przeczytaj więcej

Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna młodzieży w Szkole Ponadgimnazjalnej

Wstęp………7 Rozdział 1 Przegląd literatury 1.1. Definicja zdrowia, czynniki wpływające na zdrowie ………10 1.2. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu ………13 1.3. Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w świetle badań ………17 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Cel pracy i pytania badawcze……… 22 2.2. Metody badawcze ………22 2.3. Materiał badań ………24 Rozdział 3…
Przeczytaj więcej

Wpływ wybranych uzależnień na skórę

Wstęp……..4 Rozdział I Skóra człowieka – budowa i funkcje 1.1. Budowa skóry…….. 6 1.2. Podstawowe funkcje skóry…….. 8 Rozdział II Wpływ palenia tytoniu na skórę człowieka 2.1. Genotoksyczna aktywność składników dymu tytoniowego…….. 11 2.2. Wpływ palenia na funkcjonowanie skóry ……..14 2.3. Wpływ palenia na rozwój chorób skóry ……..15 2.4. Wpływ palenia na procesy starzenia się…
Przeczytaj więcej

Witaminy z grupy B w preparatach kosmetycznych

Wstęp……….4 Rozdział 1 Zdrowie skóry 1.1. Budowa i fizjologia skóry………. 6 1.2. Procesy starzenia się skóry………. 9 1.3. Uwarunkowania zdrowia skóry ……….14 Rozdział 2 Witaminy – podstawowe informacje. 2.1. Historia odkrycia ……….18 2.2. Klasyfikacja i rodzaje witamin oraz ich rola w organizmie………. 20 Rozdział 3 Witaminy z grupy B – zastosowanie w kosmetologii 3.1. Tiamina…
Przeczytaj więcej

Aktywność fizyczna osób starszych

Wstęp……….4 Rozdział 1 Podstawy teoretyczne podejmowanego tematu 1.1. Charakterystyka procesu starzenia………. 6 1.2. Znaczenie aktywności fizycznej w funkcjonowaniu osób starszych………. 9 1.3. Ocena aktywności fizycznej osób starszych – przegląd piśmiennictwa………. 11 Rozdział 2 Metodologia badań 2.1. Cel badań ……….15 2.2. Pytania badawcze ……….15 2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze………. 15 2.4. Materiał badań ……….16 Rozdział…
Przeczytaj więcej

Wpływ dopingu farmakologicznego na zdrowie w opinii studentów XXX

Wstęp……..9 Rozdział 1 Przegląd literatury 1.1. Definicja i zjawisko dopingu ……..10 1.2. Rodzaje dopingu i wpływ na zdrowie ……..14 1.2.1. Doping farmakologiczny ……..14 1.2.2. Doping fizjologiczny ……..16 1.2.3. Doping genetyczny ……..18 1.3. Przyczyny stosowania dopingu…….. 19 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Cel badań…….. 22 2.2. Pytania badawcze…….. 22 2.3. Metody badań ……..22 2.4. Charakterystyka…
Przeczytaj więcej

Aktywność fizyczna osób chorych na cukrzycę

Wstęp……..6 Rozdział 1 Problematyka w świetle literatury 1.1. Cukrzyca – charakterystyka choroby ……..7 1.2. Cukrzyca a wysiłek fizyczny…….. 9 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel badań ……..12 2.2. Problemy badawcze…….. 12 2.3. Organizacja i metody badań…….. 12 Rozdział 3 Analiza wyników badań 3.1. Charakterystyka badanej grupy…….. 13 3.2. Aktywność fizyczna badanych ……..16 Podsumowanie…
Przeczytaj więcej

Uzależnienie od stosowania diet w środowisku akademickim

Wstęp……….4 Rozdział 1 Diety i uzależnienie od diet       1.1. Popularność diet – skala i przyczyny tego zjawiska……….5 1.2. Dziesięć najpopularniejszych diet i metody ich propagowania……….9 1.3. Czym jest uzależnienie od diet?……….14 1.4. Permareksja oraz inne zaburzenia odżywiania……….17 Rozdział 2 Diety jako konsekwencja presji kulturowej       2.1. Presja kulturowa a mechanizmy socjalizacji……….23 2.2. Miejsce diety we współczesnej…
Przeczytaj więcej

Autyzm

Wstęp………4 Rozdział I Autyzm – charakterystyka zagadnienia 1.1 Definicja autyzmu w ujęciu wybranych autorów……… 7 1.2 Kryteria diagnostyczne ………9 1.3 Trudności w diagnozowaniu autyzmu ………11 1.4 Wpływ autyzmu na życie……… 15 Rozdział II Rozwój intelektualny dziecka z autyzmem 2.1 Możliwości rozwijania, umiejętność pisania i czytania ………17 2.2 Zaradność w szkole i w życiu……… 19 2.3…
Przeczytaj więcej

Bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta

Wstęp Rozdział 1 Bezpieczeństwo w literaturze przedmiotu       1.1. Pojęcie bezpieczeństwa – teoretyczne aspekty 1.2. Podstawy polskiej strategii i polityki bezpieczeństwa zdrowotnego 1.3. Bezpieczeństwo zdrowotne w Unii Europejskiej Rozdział 2 Socjologia medycyny       2.1 Socjologiczne koncepcje zdrowia i choroby 2.2 Funkcjonalność i dysfunkcjonalność instytucji medycznych 2.3 Rola chorego 2.4 Rola lekarza 2.5 Rola personelu pomocniczego Rozdział 3…
Przeczytaj więcej

Leczenie obrzęku limfatycznego

I. Wstęp. II. Nowotwór piersi       2.1 Epidemiologia, rodzaje i symptomy. 2.2 Diagnostyka i profilaktyka. 2.3 Techniki operacyjne. 2.4 Następstwa mastektomii. 2.5 Rehabilitacja. III. Obrzęk limfatyczny       3.1 Epidemiologia i symptomy. 3.2 Leczenie. 3.3 Kinesiology Taping jako metoda rehabilitacji obrzęku limfatycznego. IV. Cel pracy V. Materiał i metoda badań       5.1 Charakterystyka grupy badawczej. 5.2 Metody i techniki…
Przeczytaj więcej

Plan opieki pielegniarskiej pacjenta z choroba Parkinsona

Wykaz skrótów…………. 5 1. Wstęp…………. 6 2. Cel i zakres pracy…………. 10 3. Anatomia i fizjonomia ukladu nerwowego…………. 11 3.1. Uklad nerwowy w chorobie Parkinsona ………….23 4. Epidemiologia choroby Parkinsona ………….26 5. Obraz kliniczny i rozpoznanie choroby Parkinsona…………. 27 6. Objawy ze strony autonomicznego ukladu nerwowego w chorobie Parkinsona ………….29 7. Objawy dodatkowe, psychologiczne i…
Przeczytaj więcej

Opis przypadku choroby Parkinsona na podstawie dokumentacji medycznej

Wykaz skrótów…………. 5 1. Wstęp…………. 6 2. Cel i zakres pracy…………. 10 3. Anatomia i fizjonomia ukladu nerwowego…………. 11 3.1. Uklad nerwowy w chorobie Parkinsona ………….23 4. Epidemiologia choroby Parkinsona ………….26 5. Obraz kliniczny i rozpoznanie choroby Parkinsona…………. 27 6. Objawy ze strony autonomicznego ukladu nerwowego w chorobie Parkinsona ………….29 7. Objawy dodatkowe, psychologiczne i…
Przeczytaj więcej

Choroba Parkinsona a zespoly parkinsonowskie i parkinsonizm plus

Wykaz skrótów…………. 5 1. Wstęp…………. 6 2. Cel i zakres pracy…………. 10 3. Anatomia i fizjonomia ukladu nerwowego…………. 11 3.1. Uklad nerwowy w chorobie Parkinsona ………….23 4. Epidemiologia choroby Parkinsona ………….26 5. Obraz kliniczny i rozpoznanie choroby Parkinsona…………. 27 6. Objawy ze strony autonomicznego ukladu nerwowego w chorobie Parkinsona ………….29 7. Objawy dodatkowe, psychologiczne i…
Przeczytaj więcej

Profilaktyka zdrowia w grupie osób zagrozonych alkoholizmem

1. Wstęp………4 2.Co rozumiemy przez pojecie profilaktyki zdrowia……….8 a) Faze pierwszorzedowa (pierwotna)………9 b) Faza drugorzedowa (wtórna)………9 c) Faza trzeciorzedowa………9 3. Modele profilaktyki………10 a) Model oswiaty zdrowotnej (tradycyjny)………11 b) Model edukacji humanistycznej………11 c) Model edukacji społecznej (wpływów spolecznych)………11 d) Model edukacji w zakresię umiejetnosci zyciowych………12 e) Model form alternatywnych………12 f) Model promocji zdrowia………12 4. Ogólne wiadomosci…
Przeczytaj więcej

Wiedza pedagogiczna w percepcji pracowników służby zdrowia.

Wprowadzenie ……….4 Rozdzial I Akredytacja w sluzbie zdrowia – sposobem na podniesienie jakosci swiadczen zdrowotnych 1.1. Ogólne zalozenia systemu akredytacji………17 1.2. Zalety i korzysci wynikajace z akredytacji……….22 1.3. Rola standardów w procesię akredytacji……….23 1.4. Procedura postępowania akredytacyjnego………26 Rozdzial II Reforma a zalozenia procesu ksztalcenia podyplomowego 2.1. Proponowany przez zalozenia reformy proces zmian w ksztalceniu podyplomowym…
Przeczytaj więcej

Wegetarianizm – korzysci i zagrozenia.

Wstęp……….1 Cel i zakres pracy………. 2 Materialy ……….3 Rozdzial 1 Dieta wegetarianska w pismiennictwie 1. Wegetarianizm wczoraj i dzis ……….4 2. Wegetarianizm – jego odmiany i motywy stosowania………. 6 3. Fakty i mity dotyczace miesa ……….8 3.1. Ile naprawde tluszczu zawieraja mieso i wedliny?………. 10 3.2. Dyskusja wokól miesa ……….12 3.3. Ile spozywamy miesa? ……….12…
Przeczytaj więcej

Zdrowe zywienie jako podstawa prawidlowego funkcjonowania organizmu czlowieka

Wstęp ………3 1. Zdrowa zywnosc ………5 1.1. Ziarna zbóz ………5 1.2. Kasze ………8 1.3. Platki owsiane ………9 1.4. Dynia ………10 1.5. Kukurydza ………13 1.6. Groch i fasola ………14 1.7. Owoce……… 18 1.8. Warzywa ………25 1.9. Ziemniaki ………37 2. Przykladowe zestawienia posilków na bazie zdrowej zywnosci ………39 Podsumowanie ………46 Bibliografia ……… 48 Uwaga: W pracy nie…
Przeczytaj więcej

Paternalizm a zasada autonomii pacjenta w rehabilitacji

Wstęp ……… 4 Rozdzial I Zadania rehabilitacji 1.1. Rys historyczny ……… 7 1.2. Istota rehabilitacji ……… 14 1.3. Podstawy prawne dzialan rehabilitacyjnych w Polsce………22 Rozdzial II Zasada szacunku dla autonomii pacjenta a paternalizm 2.1. Pojecie paternalizmu ……… 24 2.2. Pojecie autonomii ……… 31 2.3. Zasada szacunku dla autonomii ……… 32 2.4. Znaczenie zgody pacjenta …………
Przeczytaj więcej

Medycyna niekonwencjonalna

Wstęp………3 Rozdzial 1 Medycyna niekonwencjonalna……….5 1.1 Definicja pojecia medycyny niekonwencjonalnej……….5 1.2 Metody leczenia stosowane w medycynie niekonwencjonalnej……….8 1.3 Źródła niekonwencjonalnych metod leczenia……….14 1.4 Medycyna konwencjonalna kontra medycyna niekonwencjonalna. Miejsce medycyny alternatywnej we wspólczesnym społeczenstwie………19 Rozdzial 2 Zawód……………………………….27 2.1 Definicja i aspekty zawodu……………………….27 2.2 Etyka zawodowa……………………………….31 2.3 Kontrola spoleczna zawodu……………………….44 Rozdzial 3 Zakres i metoda badawcza……………….47…
Przeczytaj więcej

Czekolada

Wstęp………3 1.Historia Czekolady………5 2.Najwieksi producenci czekolady………17 3.Proces produkcji czekolady ………25 4.1 Mieszanie………27 4.2 Mielenie………27 4.3 Konszowanie………28 4.4 Temperowanie………29 4.5 Formowanie………9 4.6 Pakowanie czekolady………30 4.Charakterystyka wybranych gatunków czekolady………32 5.Wpływ czekolady na organizm czlowieka………36 6.1 Czekolada jako lekarstwo………36 6.2 Czekolada a umysl………37 6.3 Nienasycenie a nalóg………37 6.4 Nienasycenie u kobiet a czekolada………38 6.5 Czekolada a milosc………39 6.6…
Przeczytaj więcej

Niekonwencjonalne metody leczenia

Wstęp Rozdzial I. Niekonwencjonalne metody leczenia w literaturze 1.1. Lecznictwo niekonwencjonalne – definiowanie i kryteria podzialu 1.2. Niekonwencjonalne metody leczenia stosowane na swiecie 1.3. Miejsce lecznictwa niekonwencjonalnego w medycynie 1.4. Przyczyny stosowania niekonwencjonalnych metod leczenia w społeczenstwie polskim Rozdzial II. Metodologia badan 2.1. Cel badan 2.2. Problemy badawcze 2.3. Hipotezy 2.4. Metoda badan 2.5. Technika…
Przeczytaj więcej

Elektromagnetyczna aparatura diagnostyczna i terapeutyczna.

Wstęp 2 Rozdzial I. Wiadomosci podstawowe 4 1.1. Pola elektromagnetyczne wielkiej i malej czestotliwosci 4 1.2. Pola o czestotliwosci 0,1-300 MHZ (Radiofale) 5 1.3. Pola o czestotliwosci 300-300000 MHZ (Mikrofale) 7 1.4. Pola elektryczne i magnetyczne malej czestotliowosci 8 1.5. Promieniowanie jonizujace 9 1.6. Rezonans magnetyczny 9 1.7. Rentgenodiagnostyka 12 Rozdzial II. Ekspozycja pacjentów 16…
Przeczytaj więcej

Leki homeopatyczne w zwalczaniu dolegliwosci menopauzy

Wstęp……..3 Rozdzial I. Menopauza i klimakterium – rózne pojecia……..4 1.1 Wiek prokreacyjny w życiu kobiety 1.2 Okres starzenia się w życiu kobiety 1.3 Etap przejsciowy w życiu kobiety, pomiedzy wiekiem prokreacyjnym a poczatkiem starzenia sie 1.4 Róznice miedzy pojeciem menopauza (menopauza) i klimakterium (climacterium) Rozdzial II. Zaburzenia cyklu menstruacyjnego……..15 2.1 Ustawanie czynnosci gonad 2.2 Ustanie…
Przeczytaj więcej

Dieta jako współczynnik wspomagający leczenie farmakologiczne cukrzycy.

Rozdzial I. Historia badan nad cukrzyca ……… 2 Rozdzial II. Przyczyny cukrzycy ……… 4 Rozdzial III. Istota cukrzycy i jej rodzaje ……… 8 Rozdzial IV. Powiklania cukrzycy ……… 13 Rozdzial V. Metody samokontroli pacjenta ……… 18 Rozdzial VI. Sposoby leczenia cukrzycy ……… 22 Rozdzial VII. Leczenie farmakologiczne ……… 24 – insulina – doustne leki hipoglikemizujace…
Przeczytaj więcej

Alergie pokarmowe u dzieci.

Wstęp………3 Rozdzial I. 1. Alergie, alergeny, alergie pokarmowe………3 2. Leczenie i wykrywanie alergii pokarmowych………6 Rozdzial II. Choroby alergiczne 1. Choroba trzewna – celiakia………9 Celiakia jako choroba przewlekla………9 Przebieg choroby………9 Dieta bezglutenowa ………11 2. Fenyloketonuria………12 Co się dzieje w organizmie chorego dziecka………13 Dlaczego nadmiar fenyloalaniny jest szkodliwy?………13 Leczenie dzieci chorych na fenyloketonurie………14 Przykladowy jadlospis dla dziecka…
Przeczytaj więcej

Lecznicze srodki zabezpieczajace.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Idea leczniczych środków zabezpieczajacych……….5 1.1. Lecznicze srodki zabezpieczajace w kodeksię karnym z 1932 roku ……….8 1.2. Lecznicze srodki zabezpieczajace w kodeksię karnym z 1969 roku ……….12 1.3. Lecznicze srodki zabezpieczajace w kodeksię karnym z 1997 roku………. 17 Rozdzial II. Cele i funkcje środków zabezpieczajacych……….20 Rozdzial III. Przeslanki stosowania leczniczych środków zabezpieczajacych……….26 3.1.…
Przeczytaj więcej

Zywnosc niskokaloryczna.

Wstęp ………. 4 Rozdzial I. Rola i znaczenie zywnosci niskokalorycznej w zywieniu czlowieka 1.1. Zarys historyczny nauki o zywieniu. ………. 6 1.2. Zdrowotne aspekty diety i zywnosci niskokalorycznej ………. 9 1.3. Obecna sytuacja swiata i zwiazane z tym problemy wynikajace z uwarunkowan polityczno ekonomicznych ………. 19 Rozdzial II. Zywnosc niskokaloryczna – podstawowe zagadnienia 2.1. Technologiczne…
Przeczytaj więcej

Anoreksja wśród dziewcząt oraz młodych kobiet.

Wstęp………….3 Rozdzial I. Problematyka osób chorych na anoreksje w świetle literatury przedmiotu ………….5 Rozdzial II. 2.1. Zaburzenia laknienia i miejsce anoreksji posród nich ………….9 2.2. Objawy anoreksji i jej przebieg ………….12 Rozdzial III. Media, reklama wizualna a anoreksja Anoreksja w świetle psychologii reklamy ………….20 Rozdzial IV. Srodowisko rodzinne i jego wpływ na przebieg choroby ………….23…
Przeczytaj więcej

Mózgowe porazenie dzieciece.

1 Prawidlowy rozwój niemowlat 1.1 Rozwój w okresie niemowlecym. 2 Definicja i etiologia mózgowego porazenia dzieciecego 2.1 Podzial. 3 Metody usprawniania ruchowego 3.1 Metoda Bobatch 3.2 Metoda Vojty 3.3 Metoda Faya 3.4 Metoda Domana 3.5 Metoda Phelpsa 3.6 Metoda Kabata 3.7 Metoda Margaret S. Rood 3.8 Hipoterapia Literatura

Rola ruchu i wysilku fizycznego w leczeniu cukrzycy.

Wstęp………5 Rozdzial 1. Etiologia cukrzycy 2.1 Etiologia cukrzycy typu I (insulinozaleznej)……….7 2.2 Etiologia cukrzycy typu II (insulinoniezaleznej)……….7 2.3 Etiologia cukrzycy typu III………8 Rozdzial 2. Podzial, objawy i rozpoznanie cukrzycy 3.1 Podzial cukrzycy……….9 3.2 Objawy wczesne……….9 3.3 Objawy pózne……….9 3.4 Rozpoznanie cukrzycy……….10 Rozdzial 3. Patofizjologia wysilku fizycznego u chorych na cukrzyce. 4.1 Źródła energii……….12 4.2 Źródła…
Przeczytaj więcej

Zlamanie kosci przedramienia.

Wstęp………2 Rozdzial I. Anatomia funkcjonalna przedramienia 1.1. Kosci przedramienia……… 4 1.2. Stawy przedramienia ………7 1.3. Miesnie przedramienia ………10 1.4. Unerwienie przedramienia ………13 1.5. Mechanika przedramienia ………15 Rozdzial II. Najczestsze zlamania kosci przedramienia 2.1. Zlamania trzonów kosci przedramienia ………19 2.2. Zlamania dalszej nasady kosci promieniowej……… 22 2.3. Zlamanie dalszego odcinka kosci lokciowej……… 23 2.4. Zlamanie wyrostka…
Przeczytaj więcej

Przyczyny i wybrane metody usprawniania w zespolach bólowych dolnego odcinka kregoslupa.

Wstęp 1.1 Wprowadzenie ………… 3 1.2 Budowa i mechanika kregoslupa ………… 4 Cel pracy ………… 8 Rozdzial 1.Objawy,klasyfikacja i charakter bólów kregoslupa 3.1 Klasyfikacja wg Rapaly …………9 3.2 Klasyfikacja wg Degi ………… 11 Rozdzial 2.Przyczyny bólów kregoslupa 4.1 Dyskopatia …………12 4.2 Zmiany zwyrodnieniowo-znieksztalcajace ………… 15 4.3 Zmiany struktury kostnej prowadzace do zlaman osteoporotycznych ………… 16…
Przeczytaj więcej

Wpływ nieodzywczych składników zywnosci na zdrowie czlowieka.

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka składników pokarmowych 1.1. Odzywcze skladniki pokarmowe 1.1.1. Bialka 1.1.2. Weglowodany 1.1.3. Tluszcze 1.1.4. Cholesterol 1.1.5. Skladniki mineralne 1.1.6. Kwasy 1.1.7. Witaminy 1.1.8. Woda 1.1.9. Metale ciezkie 1.2. Nieodzywcze skladniki pokarmowe 1.2.1. Barwniki 1.2.2. Pestycydy 1.2.3. Substancje slodzace 1.2.4. Substancje konserwujace 1.2.5. Aromaty 1.2.6. Przeciwutleniacze Rozdzial II. Wpływ odzywczych składników pokarmowych na…
Przeczytaj więcej

Protezoplastyka stawu biodrowego.

Wstęp………..2 Rozdzial I. Podstawy budowy i funkcje stawu biodrowego 1.1. Anatomia ……….. 4 1.2. Biomechanika ……….. 16 1.3. Patogeneza ……….. 20 Rozdzial II. Teoria zabiegów endoprotezoplastycznych i usprawnianie 2.1. Rys historyczny ………..24 2.2. Typy endoprotez ………..26 2.3. Protezoplastyka cementowa ……….. 30 2.4. Protezoplastyka bezcementowa ……….. 31 2.5. Usprawnianie ……….. 33 Rozdzial III. Material i metody…
Przeczytaj więcej

Zywnosc i zywienie.

Wstęp. Rozdzial I. Zywnosc i jego znaczenie……….4 1.1. Pojecie zdrowia oraz jego uwarunkowania genetyczne, srodowiskowe i zwiazane ze stylem zycia. 1.2.Relacje miedzy zywnoscia, zywieniem a zdrowiem. 1.3.Racjonalne zywienie. 1.4. Skladniki pozywienia. Rozdzia II.Niedobory zywieniowe i choroby z nich powstajace………..18 2.1. Niedozywienie. 2.2. Niewlasciwa jakosc zywnosci. 2.3. Celiakia, mukowiscydoza. 2.4. Nieprawidlowe odzywianie. 2.5. Anoreksja i bulimia.…
Przeczytaj więcej

Kompleksowa rehabilitacja osób ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego kregoslupa.

1. Wstęp 2. Anatomia funkcjonalna 2.1 Ogólna budowa kregoslupa 2.2 Budowa kregów szyjnych 2.3 Segment ruchowy 2.4 Unerwienie kregoslupa 3. Biomechanika kregoslupa 3.1 Zespól miesniowy odcinka szyjnego 3.2 Fizjologiczne krzywizny kregoslupa 3.3 Zakresy ruchów 3.4 Ruchy kregoslupa a swiatlo kanalu kregowego i kanalów korzeniowych 4. Usprawnianie 5.1 Rehabilitacja ruchowa 5.2 Fizykoterapia 5.3 Masaz 5.4 Inne…
Przeczytaj więcej

Struktura spozycia produktów zwierzecych i roslinnych jako czynnik ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych

Wstęp………..3 Rozdzial I. Charakterystyka odzywczych składników pokarmowych i ich wpływ na zdrowie czlowieka…………5 1.1. Odzywcze skladniki pokarmowe 1.1.1. Bialka 1.1.2. Tluszcze 1.1.3. Cholesterol 1.1.4. Skladniki mineralne 1.1.5. Witaminy 1.2. Wpływ odzywczych składników pokarmowych na zdrowie czlowieka 1.2.1. Wpływ bialka na zdrowie czlowieka 1.2.2. Wpływ tluszczów na zdrowie czlowieka 1.2.3. Wpływ cholesterolu na zdrowie czlowieka 1.2.4.…
Przeczytaj więcej

Usprawnianie rehabilitacyjne w uszkodzeniu obwodowego neuronu ruchowego.

Streszczenie …….2 Resume…….3 Spis tresci…….4 Wstęp…….7 Rozdzial I. Anataomia obwodowego ukladu nerwowego z uwzglednieniem rodzajów zaburzen 1. Charakterystyka kliniczna obwodowego ukladu nerwowego…….10 2. Struktury czesci obwodowej ukladu nerwowego…….14 2.1. Nerwy czaszkowe…….14 2.2. Nerwy rdzeniowe…….18 2.3. Wlókna ukladu autonomicznego…….21 3. Rozwój obwodowego ukladu nerwowego…….22 4. Rola obwodowego ukladu nerwowego…….24 4.1. Rola ruchowa…….24 4.2. Rola czuciowa…….25 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Wspólzycie seksualne a choroby przenoszone droga plciowa.

Wstęp………4 Streszczenie ………5 Rozdzial I 1. Problematyka wspólzycia seksualnego i chorób przenoszonych droga plciowa 1.1 Definicja pojecia wspólzycia seksualnego……..6 1.2 Choroby przenoszone droga plciowa……..8 1.3 Choroby weneryczne i ich charakterystyka……..10 Rozdzial II 2. Udział pielegniarki w zapobieganiu chorób przenoszonych droga plciowa 2.1 Rodzaje, cele i zadania profilaktyki……..15 2.2 Promocja bezpiecznego seksu……..17 2.3 Ksztalcenie mlodziezy……..19 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Wiedza praktykujacych kosmetyczek o etiopatogenezie, leczeniu i profilaktyce zakazen nieonkogennymi postaciami wirusa brodawczaka ludzkiego

1. Wstęp ………… 3 1.1 Epidemiologia zakazen wirusem HPV ………… 3 1.2 Budowa wirusa HPV ………… 4 1.3 Obraz kliniczny zakazen wirusem HPV ………… 7 1.3.1 Wirusy niskiego ryzyka ………… 7 1.3.2 Wirusy wysokiego ryzyka ………… 11 1.4 Diagnostyka ………… 14 1.5 Leczenie i profilaktyka ………… 14 2. Zalozenie i cel pracy ………… 18 3.…
Przeczytaj więcej

Dieta jako jeden z czynników zwiekszajacych ryzyko raka jelita grubego.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Budowa i funkcje jelita grubego 1.1. Charakterystyka poszczególnych odcinków jelita grubego………4 1.2. Sciana jelita………7 1.3. Fizjologia jelita grubego Rozdzial 2. Czynniki zywieniowe wpływajace na rozwój raka jelita grubego. 2.1. Racjonalne odzywianie jako nieodlaczny element zdrowego stylu zycia………10 2.2. Czynniki sprzyjajace wystapieniu raka jelita grubego………14 2.3. Skladniki pokarmowe o dzialaniu ochronnym………16 2.4. Bialko,…
Przeczytaj więcej

Profilaktyka nowotworów- znaczenie badan przesiewowych w zwalczaniu raka piersi.

Wstęp………4 Rozdzial 1. Profilaktyka nowotworów. 1.1. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce………5 1.2. Profilaktyka………7 1.2.1. Profilaktyka pierwotna………7 1.2.2. Profilaktyka wtórna………10 1.2.3. Profilaktyka III stopnia………13 1.3. Programy prewencyjne………14 1.3.1. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi………17 1.3.2. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory zlosliwe………21 Rozdzial 2. Rak piersi. 2.1. Budowa i funkcje gruczolu sutkowego………26…
Przeczytaj więcej

Róznice w sposobie odzywiania się studentów uprawiajacych wybrane dyscypliny sportowe.

Wstęp ……….4 I Czesc teoretyczna 1. Procesy energetyczne ……….5 1.1. Podstawowa i spoczynkowa przemiana materii ……….6 1.2. Calkowita przemiana materii ……….7 1.3. Kryteria ciezkosci pracy ……….8 1.4. Źródła energii w pracy miesni ……….9 2. Skladniki odzywcze ……….11 2.1. Skladniki energetyczne………. 12 2.2. Skladniki budulcowe………. 20 2.3. Skladniki regulujace ……….26 3. Pozywienie, jako źródłoantyoksydantów – stres…
Przeczytaj więcej

Ocena spozycia warzyw i owoców w populacji gimnazjalistów.

Wstęp…….3 Rozdzial I. Czesc teoretyczna…………5 1. Charakterystyka wieku i opis wieku dorastania 2. Zasady racjonalnego zywienia młodzieży gimnazjalnej 2.1. Norma zywienia 2.2. Dzienna racja pokarmowa 3. Znaczenie warzyw i owoców w diecie 3.1. Wpływ wybranych substancji zawartych w warzywach i owocach na stan zdrowia mlodziezy 3.1.1. Witaminy 3.1.2. Skladniki mineralne 3.1.3. Blonnik pokarmowy 3.1.4. Substancje…
Przeczytaj więcej

Problem bezpieczenstwa zywnosci w świetle FAO.

1. Wporwadzenie 2. Przeglad pismiennictwa 2.1. Rys historyczny FAO 2.2. Pojecie glodu 2.3. Przyczyny glodu na swiecie 2.4. Sposoby likwidacji glodu na swiecie 2.5. Programy FAO 2.6. System bezpieczenstwa zywnosciowego 2.6.1. Warunki bezpieczenstwa zywnosciowego 2.6.2. Wymiary bezpieczenstwa zywnosciowego 2.6.2.1. Wymiar miedzynarodowy 2.6.2.2. Wymiar narodowy 2.6.2.3. Wymiar gospodarstwa domowego 2.7. Analiza zagrozenia bezpieczenstwa zywnosciowego 2.8. Zywnosc,…
Przeczytaj więcej

Kosmetologiczne i medyczne aspekty starzenia się skóry.

Wstęp………3 1. Skóra. 1.1. Budowa skóry………6 1.2. Przydatki skóry………10 2. Mechanizm starzenia się skóry. 2.1. Zmiany w obrebie naskórka………12 2.2. Zmiany w obrebie skóry wlasciwej………13 2.3. Zmiany w obrebie przydatków skóry………13 3. Zmiany w wygladzie skory. 3.1. Charakterystyka starzejacej się skóry………14 3.2. Zmarszczki-najbardziej klopotliwy symptom starzenia się skóry………14 3.3. Slad uplywajacego czasu………15 4. Czynniki przyspieszajace…
Przeczytaj więcej

Opieka porodowa jako wyraz troski o zdrowie dziecka .

Wstęp……….3 Rozdzial I Organizacja opieki porodowej w Polsce 1.1 Opieka porodowa – definicja, istota i podstawowe zalozenia……….5 1.2 Cele opieki porodowej……….10 1.3 Zalecenia w zakresię opieki porodowej……….13 1.4 Trójpoziomowa organizacja opieki porodowej……….18 1.5 Opieka profilaktyczna nad kobieta ciezarna……….22 1.6 Edukacja i promocja zdrowia podczas ciazy……….28 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych 2.1 Okreslenie celu i przedmiotu…
Przeczytaj więcej

Wpływ schorzen ogólnych i dermatologicznych na stan skóry.

Wstęp……… 4 Rozdzial I. Podstawowe informacje o skórze. 1.1. Budowa skóry………5 1.2. Funkcje skóry……… 7 1.3. Unaczynienie i unerwienie skóry………9 1.4. Przydatki skóry………9 Rozdzial II. Wybrane schorzenia ogólne i ich wpływ na stan skóry. 2.1. Marskosc watroby………12 2.2. Nadczynnosc i niedoczynnosc tarczycy………15 2.3. Cukrzyca………18 2.4. Hiperwitaminoza………22 Rozdzial III. Wybrane schorzenia dermatologiczne i ich wpływ na…
Przeczytaj więcej

Zywienie w cukrzycy.

Wstęp………1 Rozdzial 1. Charakterystyka choroby. 1.1.Historia cukrzycy………3 1.2. Definicje cukrzycy……….4 1.3.Podzial i patofizjologia cukrzycy……….5 1.4. Czynniki ryzyka cukrzycy typu 2 ………11 1.5. Kryteria wyrównania i leczenia cukrzycy typu 2……….13 1.6. Powiklania i prewencja cukrzycy typu 2……….18 Rozdzial II. Zywienie w cukrzycy. 2.1. Leczenia dietetyczne ………21 2.2. Ogólne zalecenia dietetyczne w cukrzycy typu 2. ………21 2.3.…
Przeczytaj więcej

Rola opieki pooperacyjnej u pacjentów operowanych z powodu dyskopatii ledzwiowo-krzyzowej.

Wstęp………2 Rozdzial I Podstawowe pojecia zwiazane z zawodem pielegniarki. 1.Fundamentalne zalozenia teorii pielegniarstwa F. Nightingale………8 2.Zasadnicze zalozenia teorii pielegniarstwa V. Hederson………9 3.Model teoretyczny pielegniarstwa D. Orem………12 Rozdzial II Mechanizm dyskopatii ledzwiowo-krzyzowej. 1.Przyczyny powstawania dyskopatii………16 2.Objawy choroby………19 3.Zasady leczenia operacyjnego………21 3.1. Przezskórna nukleoplastyka………22 3.2. Endoskopowe usuniecie dysku ledzwiowego metoda Endospine………23 3.3. Mikrochirurgiczne usuniecie dysku ledzwiowego………23 3.4.…
Przeczytaj więcej

Problemy opiekuńcze pacjenta z choroba wrzodowa zoladka.

Wstęp………4 Rozdzial I. Czesc teoretyczna. 1.Anatomia i fizjologia zoladka………6 2. Choroba wrzodowa zoladka………9 2.1 Definicja choroby wrzodowej………9 2.2.Epidemiologia………10 2.3Etiologiaipatogeneza………12 2.4 Objawy kliniczne………16 2.5 Rozpoznanie………17 2.6 Powiklania………20 2.7 Leczenie………23 2.8 Rokowanie………28 3. Problemy opiekuńcze pacjenta z choroba wrzodowa zoladka………29 Rozdzial II. Czesc metodologiczna. 1.Cel pracy………31 2.Problemy badawcze………31 3.Metody, techniki, narzedzia badawcze………32 4.Obszar, organizacja, przebieg badan………33 5.Charakterystyka…
Przeczytaj więcej

Substancje kosmetyczne wspomagajace regeneracje skóry.

Wstęp……….3 Rozdzial 1 Skóra. 1.1 Budowa i fizjologia skóry……….5 1.2 Przydatki skóry – budowa i funkcje……….15 1.3 Funkcje skóry……….19 1.4 Charakterystyka podstawowych typów skóry……….22 Rozdzial 2. Rosliny i surowce roslinne wykorzystywane w kosmetyce. 2.1 Roslinne substancje czynne……….29 2.2 Rosliny kosmetyczne i inne surowce ……….45 Rozdzial 3. Surowce zwierzece oraz witaminy i pierwiastki stosowane w kosmetyce.…
Przeczytaj więcej

Fizjoterapia po alloplastyce stawu biodrowego.

Wstęp………2 1. Anatomia stawu biodrowego ………3 2. Biomechanika stawu biodrowego……… 10 3. Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze……… 13 3.1. Etiologia……… 13 3.2. Objawy ………14 3.3. Diagnostyka ………14 4. Artroplastyka stawu biodrowego………18 4.1. Rodzaje oraz budowa endoprotez ………18 4.2. Wskazania oraz przeciwwskazania ………21 4.3. Kapoplastyka……… 21 5. Postepowanie rehabilitacyjne ………24 5.1. Postepowanie przedoperacyjne ………24 5.2. Przebieg operacji ………24 5.3.…
Przeczytaj więcej

Odlezyny – wazny problem pielegnacyjny u obloznie chorych

Wstęp………3 Cel pracy………4 Rozdzial 1. Kliniczne aspekty powstawania odlezyn. 1.1.Fizjologia i budowa skóry………5 1.2.Definicja i charakterystyka odlezyny………9 1.3.Miejsca szczególnie narazone na powstawanie odlezyn………11 Rozdzial 2.Patofizjologia odlezyn. 2.1.Czynniki sprzyjajace powstawaniu odlezyn………14 2.2.Typy, podzial i stopnie odlezyn………18 2.3.Odlezyny pooperacyjne………26 2.4.Powiklania odlezyn………26 Rozdzial 3.Profilaktyka i zapobieganie odlezyn. 3.1.Ocena czynników ryzyka powstawania odlezyn………28 3.2.Zapobieganie odlezynom. standard zapobiegania odlezynom………35 3.3.Terapia…
Przeczytaj więcej

Szczepionki antywirusowe.

Wstęp Rozdzial 1. Etiopatogeneza chorób zakaznych Rozdzial 2. Uklad odpornosciowy Rozdzial 3. Budowa i funkcje wirusów 3.1. Budowa wirionu 3.2. Ksztalty wirionów: 3.3. Namnazanie się wirusów 3.4. Etapy infekcji wirusowej 3.5. Systematyka wirusów 3.6. Retrowirusy 3.7. Cykl zyciowy retrowirusa Rozdzial 4. Wlasciwosci szczepionek 4.1. Czym jest szczepionka i co zawiera? 4.2. Typy szczepionek 4.3. Dzialanie…
Przeczytaj więcej

Promocja zdrowia w mediach lokalnych na przykładzie analizy artykulów z Ekspressu XYZ w latach 2009-2010.

Streszczenie……….4 Wstęp……….5 Rozdzial I. Zagadnienia dotyczace promowania zdrowia przez srodki masowego przekazu w świetle literatury. 1.1. Geneza promocji zdrowia……….8 1.2. Sposoby definiowania promocji zdrowia……….12 1.3. Promocja zdrowia a edukacja zdrowotna i prewencja……….16 1.4. Strategie działania promocji zdrowia……….19 1.5. Narodowy Program Zdrowia jako kierunkowskaz dzialan z zakresu promocji zdrowia……….24 1.6. Istota komunikowania masowego……….27 1.7. Prasa, jako…
Przeczytaj więcej

Zdrowy styl zycia – jego istota i przejawy wśród mieszkańców Rybnika.

Wstęp. Rozdzial 1. Kultura, wzór kulturowy oraz styl zycia – istota pojec. 1.1. Socjologiczne pojmowanie kultury. 1.2. Procesy nabywania i przekazywania kultury. 1.3. Jednostka elementarna kultury, czyli pojecie wzoru kulturowego. 1.4. Styl zycia a tryb zycia oraz zdrowy styl zycia. Wyjasnienie pojec. 1.5. Zdrowy styl zycia sposobem na dlugowiecznosc. 1.6. Zachowania zdrowotne oraz aspekty zdrowego…
Przeczytaj więcej

Opieka pielegniarska nad pacjentka po mastektomii.

Wstęp……….3 Rozdzial 1 Gruczol piersiowy 1.1 Anatomia i fizjologia……….4 Rozdzial 2 Nowotwór sutka 2.1Epidemiologia ……….4 2.2 Etiologia……….7 2.3 Drogi szerzenia się raka piersi ……….9 2.4 Objawy kliniczne……….10 2.5 Przebieg kliniczny……….11 2.6 Diagnostyka ……….12 2.6.1 badanie kliniczne……….12 2.6.2 badania obrazowe……….13 2.6.3 badania mikroskopowe……….17 2.7 Klasyfikacja……….18 2.8 Szczególne postacie raka piersi……….20 2.9 Leczenie ……….21 2.9.1 Metody leczenia…
Przeczytaj więcej

Saponiny jako zwiazki powierzchniowo czynne. Dobroczynny oraz negatywny wpływ na zdrowie i wyglad czlowieka

1. Wstęp………..5 2. Saponiny – budowa i wlasciwosci……….. 6 3. Wlasciwosci fizykochemiczne i biologiczne saponin……….. 10 4. Aktywnosc farmakologiczna saponin i ich zastosowanie w lecznictwie……….. 11 5. Zastosowanie saponin w kosmetyce……….. 13 6. Saponiny triterpenowe – budowa i wlasciwosci……….. 16 6.1 Azjatykozyd ……….. 17 6.2 Escyna ………..19 6.3 Glicyryzyna ……….. 21 6.4 Saponazyd A, B…
Przeczytaj więcej

Porównanie wiedzy studentek i licealistek na temat profilaktyki nowotworowej raka piersi.

Wstęp ……….2 1. Nowotwór piersi 1.1. Analiza i budowa piersi………. 3 1.2. Klasyfikacja raków ……….5 1.3. Czynniki ryzyka – przyczyny………. 9 1.5. Objawy i przebieg ……….11 2. Metody wykrywania i zapobiegania. 2.1. Mammografia ……….12 2.2. Kseromammografia ……….13 2.3. Transiluminacja ……….13 2.4. Utlrasonografia (USG) ……….13 2.5. Badania mikroskopijne ……….14 2.6. Galaktografia ……….16 2.7. Samobadanie piersi………. 16…
Przeczytaj więcej

Zdrowe paznokcie wizytówka zdrowego czlowieka.

Wstęp………..4 Rozdzial I Budowa paznokcia 1.1 Budowa ogólna………..6 1.2 Struktury przylegajace………..8 1.3 Ksztalt paznokci………..8 1.4 Informacje dodatkowe………..9 Rozdzial II Przyczyny zmian plytki w obrebie paznokcia 2.1 Wady i nieprawidlowosci plytki paznokciowej………..10 2.1.1 Bruzdowanie podluzne………..10 2.1.2 Bruzdowanie poprzeczne………..11 2.1.3 Nadmierna lamliwosc paznokci………..11 2.1.4 Scienczala plytka paznokciowa………..12 2.1.5 Oddzielanie się plytki paznokciowej………..12 2.1.6 Sine paznokcie………..12 2.1.7 Zaklesniecie…
Przeczytaj więcej

Rehabilitacja u pacjentów z choroba Parkinsona.

Wstęp………4 Cel pracy………5 Rozdzial I Choroba Parkinsona. 1.1. Epidemiologia………6 1.2. Etiopatogeneza………6 1.3. Objawy kliniczne………7 1.4. Badanie diagnostyczne………11 1.5. Przebieg choroby………12 1.6. Metody leczenia………13 1.7. Leczenie farmakologiczne………13 1.8. Leczenie operacyjne………16 Rozdzial II Rehabilitacja chorego z choroba Parkinsona. 2.1. Ogólne zasady rehabilitacji………19 2.2. Rehabilitacja w chorobie Parkinsona………21 2.2.1. leczenie rehabilitacyjne hipokinezy………24 2.2.2. leczenie rehabilitacyjne sztywnosci………35 2.2.3. leczenie…
Przeczytaj więcej

Higiena jamy ustnej

Wstęp……….1 Rozdzial I Higiena jamy ustnej 1.1 Higiena uzebienia i jamy ustnej……….2 1.2 Kryteria oceny higieny jamy ustnej w profilaktyce profesjonalnej……….11 1.3 Epidemiologia próchnicy……….13 1.4 Podzial i objawy kliniczne próchnicy zebów………. 15 1.5 Zapobieganie próchnicy zebów……….19 Rozdzial II Profilaktyka jamy ustnej 2.1 Zakres i cele profilaktyki……….22 2.2 Rodzaje profilaktyki……….24 2.3 Higiena jamy ustnej w róznym…
Przeczytaj więcej

Zdrowie jako wartość spoleczna np. osób starszych.

Wstęp………2 Rozdzial I Wielowymiarowy aspekt zdrowia 1.1 Indywidualny wymiar zdrowia……… 4 1.2 Spoleczny wymiar zdrowia………12 1.3 Osoby w podeszlym wieku w Pismie Swietym………15 1.4 Aktywnosc fizyczna, jako zjawisko sprawnosci osób starszych ………24 1.5 Choroby na jakie najczesciej zapadaja osoby po 60 roku zycia………29 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych 2.1 Metodologia badan………39 2.2 Lokalizacja badan………43 2.3…
Przeczytaj więcej

Ocena satysfakcji zawodowej pielegniarek na przykładzie oddziału chirurgicznego i oddziału internistycznego.

Wstęp………4 Rozdzial 1 Psychologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty pracy zawodowej czlowieka. 1.1. Definicja pracy. Rózne znaczenie pojecia………6 1.2. Filozoficzne konteksty myslenia o pracy ………9 1.3. Istota pracy zawodowej i jej funkcje………19 1.4. Zagadnienie motywacji do pracy………26 Rozdzial 2 Satysfakcja pielegniarek z pracy w ujęciu teoretycznym……….35 2.1. Pojecie satysfakcji z pracy………35 2.2. Czynniki determinujace poziom zadowolenia…
Przeczytaj więcej

Zastosowanie fizjoterapii oraz masazu w leczeniu zespolu bolesnego barku

Streszczenie……….4 Wstęp……….5 Rozdzial I. Anatomia czynnosci obreczy barkowej 1.1 Elementy czynnosci kompleksu barkowego……….6 1.2 Biomechanika ruchów barku……….8 1.3 Zmiany patologiczne obreczy barkowej – obraz kliniczny……….9 1.4 Niestabilnosc barku………. 14 1.5 Uszkodzenie stawu barkowo-obojczykowego………. 15 Rozdzial II. Zespól bolesnego barku – patogeneza, podzial 2.1 Patogeneza choroby………. 17 2.2 Podzial schorzenia………. 19 2.3 Przebieg zespolu bolesnego barku……….…
Przeczytaj więcej

Rola kampanii zywieniowych w Polsce

Wstęp………2 Rozdzial I Charakterystyka edukacji zywieniowej. 1. Pojecie edukacji zywieniowej………4 2. Rola i istota edukacji zywieniowej………6 3. Zywienie czlowieka, a zdrowie publiczne………11 4. Funkcjonowanie promocji zdrowia w Polsce………23 Rozdzial II Bariery dotyczace prozdrowotnego sposobu zywienia. 1. Zlozone uwarunkowania wyborów zywieniowych………27 2. Nastawienie do wyborów zywieniowych i chec dokonania zmian………31 3. Zdrowe odzywianie dzieci………36 4. Zdrowe…
Przeczytaj więcej

Struktura klasowo – stanowa studentów a BMI.

Wstęp………3 Rozdzial I Przeglad teorii zróznicowania społecznego 1. Teoria klas i stanów………4 2. Teoria warstw………16 Rozdzial II Teoria Stosowana W Obrebie Antropologii 1. Wskaznik BMI – pokrewne pojecia………20 2. Socjologia medycyny w Polsce………39 3. Zróznicowanie społeczne a zdrowie………40 4. Poziom wyksztalcenia a zdrowie. Wykształcenie jako wyznacznik szans zyciowych………41 5. Otylosc jako efekt zlego odzywiania………42 6.…
Przeczytaj więcej

Wegetarianizm jako sposób odzywiania.

Wstęp……….2 Rozdzial I Rola i znaczenie składników odzywczych 1.1 Rola bialek………. 3 1.2 Rola weglowodanów………. 7 1.3 Rola witamin………. 9 1.4 Rola soli mineralnych………. 21 Rozdzial II Charakterystyka prawidlowego zywienia 2.1 Zasady racjonalnego zywienia………. 35 2.2 Charakterystyka zródel pokarmowych………. 36 2.3 Zapotrzebowania dobowe………. 43 Rozdzial III Wegetarianizm, jako alternatywny sposób odzywiania 3.1 Filozofia wegetarianizmu………. 50…
Przeczytaj więcej

Oznaczanie kwasu foliowego

Rozdzial 1.Charakterystyka kwasu foliowego 1.1. Powstanie kwasu foliowego 1.2. Budowa i wlasciwosci kwasu foliowego 1.3. Wzory chemiczne pochodnych kwasu foliowego 1.4. Źródła wystepowania kwasu foliowego 1.5. Funkcje w organizmie czlowieka kwasu foliowego Rozdzial 2.Przygotowanie próbki przed oznaczeniem 2.1. Homogenizacja zywnosci 2.2. Obróbka cieplna 2.3. Traktowanie enzymami 2.4. Odpowiedni czas trwania enzymów 2.5 Wirowanie 2.6. Przechowywanie…
Przeczytaj więcej

Problemy pielegnacyjno-opiekuńcze pacjenta po zabiegu operacyjnym na gruczole tarczowym (studium przypadku)

Wstęp……….5 Rozdzial I Czesc teoretyczna 1. Anatomia i fizjologia gruczolu tarczowego. 1.1. Anatomia gruczolu tarczoweg……….6 1.1.1. Polozenie gruczolu tarczowego……….6 1.1.2. Budowa gruczolu tarczowego……….6 1.1.3. Unaczynienie gruczolu tarczowego……….8 1.1.4. Unerwienie gruczolu tarczowego……….9 1.2. Fizjologia gruczolu tarczowego……….9 1.2.1. Biosynteza hormonów gruczolu tarczowego……….9 1.2.2. Sprzezenie zwrotne miedzy podwzgórzem- przysadka a tarczyca……….9 1.2.3. Hormony regulujace czynnosc tarczycy……….12 1.2.4. Zaopatrzenie…
Przeczytaj więcej

Autyzm dzieciecy – charakterystyka zaburzenia i efektywnosc terapii

Wstęp Cel pracy Metodyka i material badawczy Charakterystyka badanej grupy Opinie rodziców na temat wpływu poszczególnych czynników na skutecznosc terapii Omówienie wyników badan wlasnych Dyskusja – omówienie wyników badan wlasnych w konfrontacji z danymi z literatury Wnioski Bibliografia

Szczepienia w profilaktyce chorób zakaznych u osób doroslych.

Wstęp……….3 Wykaz skrótów……….5 Rozdzial I Podstawowe pojecia dotyczace szczepien ochronnych. 1.1 Podstawowe pojecia zwiazane z odpornoscia czlowieka……….6 1.2 Zasady prowadzenia szczepien ochronnych……….12 1.3 Niepozadane odczyny poszczepienne……….22 Rozdzial II Choroby zakazne na które szczepia się dorosli. 2.1 Choroby zakazne i drobnoustroje ……….28 2.2 Wirusowe zapalenie watroby tupu A i B……….32 2.3 Grypa……….34 2.4 Tezec……….36 2.5 Kleszczowe…
Przeczytaj więcej

Aminokwasy i bialka.

Wstęp. Rozdzial 1. Aminokwasy 1.1. Wiadomosci ogólne 1.2. Podzial aminokwasów 1.3. Wlasciwosci fizyczne aminokwasów 1.4. Wlasciwosci chemiczne aminokwasów 1.5. Otrzymywanie aminokwasów Rozdzial 2. Bialka 2.1. Wiadomosci ogólne 2.2. Podzial bialek 2.3. Wlasciwosci fizyczne bialek 2.4. Wlasciwosci chemiczne bialek 2.5. Struktury przestrzenne bialek Literatura

Bezpieczeństwo zywnosciowe.

Wstęp. Rozdzial 1. Koncepcja bezpieczenstwa zywnosciowego. Rozdzial 2. Sytuacja zywnosciowa w krajach rozwijajacych sie. Rozdzial 3. Sytuacja zywnosciowa w krajach rozwijajacych sie. Podsumowanie. Bibliografia. Spis tabel.

Epidemie.

Wstęp Rozdzial 1. Ogólna charakterystyka województwa pomorskiego Rozdzial 2. Zagrozenie epidemiologiczne w województwie pomorskim Rozdzial 3. Procedury działania w sytuacji wystapienia epidemii Rozdzial 4. Przypadek wystapienia epidemii w województwie pomorskim 4.1 Działania profilaktyczne 4.2 Działania podjete w trakcie wystapienia epidemii 4.3 Usuwanie skutków epidemii Zakończenie Bibliografia

Pojecie jakosci zycia zaleznej od stanu zdrowia

Wstęp Rozdzial 1. Jakość zycia w ujęciu ogólnym Rozdzial 2. Pojecie jakosci zycia w naukach medycznych Rozdzial 3. Pomiar jakosci zycia – narzedzia badawcze Wnioski Literatura

Substancje kosmetyczne zapobiegajace starzeniu się skóry

Wstęp Rozdzial I Skóra i czynniki wpływajace na jej stan 1.1. Zarys historyczny kosmetyki 1.2. Budowa i procesy starzenia się skóry 1.2.1. Budowa skóry 1.2.2. Procesy starzenia się skóry 1.3. Wpływ promieni ultrafioletowych 1.3.1. Promienie UV Rozdzial II Substancje czynne zapobiegajace starzeniu się skóry 2.1. Flawonoidy 2.1.1. Róza(Rosa) 2.1.2. Wakrotka azjatycka(Centella asiatica) 2.2. Ubichinon 2.3.…
Przeczytaj więcej

Profilaktyka pierwotna miazdzycy.

Wykaz skrótów uzywanych w pracy Wstęp Rozdzial I Problem badawczy a literatura 1. Miazdzyca jako schorzenie cywilizacyjne 1.1. Pojecia i definicje 1.2. Epidemiologia miazdzycy 1.3. Czynniki ryzyka miazdzycy 1.4. Naturalny przebieg choroby 1.4.1. Budowa tetnic 1.4.2. Lokalizacja zmian miazdzycowych 1.4.3. Nastepstwa miazdzycy 2. Znaczenie profilaktyki w hamowaniu rozwoju miazdzycy 2.1. Profilaktyka chorób i promocja zdrowia…
Przeczytaj więcej

Wykorzystanie dogoterapii jako formy terapii wspomagajacej dla dzieci z utrudnieniami w rozwoju

Streszczenie Wstęp …………3 Rozdzial I. Wpływ dogoterapii na rozwój psycho-fizyczny dzieci z utrudnieniami w rozwoju w świetle literatury naukowej…………5 1.1. Rodzaje, formy i metody pracy z osobami niepelnosprawnymi 1.2. Zooterapia – rys historyczny 1.3. Definicja pojecia dogoterapia 1.4. Dogoterapia na swiecie 1.5. Dogoterapia w Polsce 1.6. Cele dogoterapii 1.7. Zajecia dogoterapeutyczne krok po kroku 1.8.…
Przeczytaj więcej

Zaburzenia nadkomorowe i komorowe pracy serca – charakterystyka i postepowanie medyczne.

Wstęp……….1 Streszczenie Rozdzial I. Anatomia i fizjologia ukladu krazenia 1. Budowa anatomiczna serca i ukladu naczyniowego……….3 2. Fizjologia ukladu krazenia……….5 2.1 Budowa i czynnosc ukladu bodzcotwórczego i bodzcoprzewodzacego serca……….5 2.2 Czynnosc elektryczna i mechaniczna kardiomiocytów……….6 2.3 Cykl pracy serca……….8 3. Zastosowanie elektrokardiogramu (EKG) w diagnostyce zaburzen rytmu serca……….9 4. Interpretacja wyniku EKG zalezy od wieku…
Przeczytaj więcej

Postepowanie pielegnacyjno-lecznicze u chorych operowanych z powodu tetniaków naczyn mózgowych

1. Wstęp 2. Budowa tkanki mózgowej 3. Podzial anatomiczny ukladu nerwowego 4. Opony mózgowo-rdzeniowe 5. Budowa i podzial Osrodkowego Ukladu Nerwowego 5.1 Kresomózgowie 5.2 Miedzymózgowie 5.3 Sródmózgowie 5.4 Tylomózgowie wtórne 5.5 Rdzeniomózgowie 6. Unaczynienie mózgu 7. Patofizjologia krwotoku do jamy czaszki 8. Krwotok podpajeczynówkowy 8.1 Etiologia i patogeneza krwotoku podpajeczynówkowego 8.2 Ocena stanu swiadomosci 8.3…
Przeczytaj więcej

Miesniaki macicy w ciazy donoszonej i sposób jej zakonczenia

Wstęp. 1.1 Definicja, objawy, etiopatogeneza i patomorfologia miesniaków. 1.2 Miesniaki a ciaza. 1.3 Diagnostyka miesniaków. 1.4 Leczenie. Rozdzial 1. Cele pracy. Rozdzial 2. Materialy i metody. Rozdzial 3. Wyniki i analiza badan wlasnych. 4.1 Apgar dziecka. 4.2 Wiek pacjentek. 4.3 Masa urodzeniowa noworodka. 4.4 Tydzien porodu. 4.5 Rodnosc badanych kobiet. 4.6 Rodzaj rozwiazania ciazy. 4.7…
Przeczytaj więcej

Stosowanie leków przeciwbólowych wśród wybranej grupy społecznej województwa mazowieckiego

Wstęp Rozdzial 1. Ból- wiadomosci ogólne 1.1. Historia bólu 1.2. Definicje i rodzaje bólu 1.3. Zycie z bólem i psychologiczne jego aspekty 1.4. Sposoby walki z bólem 1.5. Wpływ pogody i srodowiska na dolegliwosci bólowe Rozdzial 2. Leki przeciwbólowe 2.1. Najpopularniejsze leki przeciwbólowe 2.2. Dzialanie leków przeciwbólowych 2.3. Za i przeciw stosowania leków przeciwbólowych 2.4.…
Przeczytaj więcej

Jakość zycia kobiet z choroba nowotworowa.

Wstęp………..1 Wprowadzenie do tematu……….. 2 Rozdzial 1. Jakość zycia w świetle literatury tematu 2.1 Jakość zycia – koncepcje ogólne ………..4 2.2 Jakość zycia w medycynie……….. 6 2.3 Jakość zycia w chorobie nowotworowej ………..11 2.4 Jakość zycia kobiet z choroba nowotworowa gruczolu sutkowego ………..14 2.5 Ocena jakosci zycia kobiet z choroba nowotworowa gruczolu sutkowego ………..18 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Ocena psychospołecznych determinantów zachowan, zwiazanych z wystepowaniem chorób odkleszczowych wśród uczniów krakowskich liceów

Wstęp. Rozdzial 1. Choroby odkleszczowe jako problem w zdrowiu publicznym…………. 7 Rozdzial 2. Kleszcze jako wektor chorób infekcyjnych…………. 7 2.1 Wystepowanie kleszczy w polsce …………. 8 2.2. Cykl zyciowy kleszczy ………….8 Rozdzial 3. Choroby odkleszczowe…………. 9 3.1.Kleszczowe zapalenie mózgu ………….10 3.1.1 Kliniczny obraz kleszczowego zapalenia mózgu…………. 10 3.1.2 Leczenie kleszczowego zapalenia mózgu ………….11 3.1.3 Profilaktyka…
Przeczytaj więcej

Wpływ nikotyny na zdrowie

Wstęp……….2 Rozdzial I Charakterystyka nikotynizmu. 1. Historia nikotyny……….4 2. Szkodliwe skutki palenia nikotyny……….9 3. Przyczyny palenia tytoniu wśród mlodziezy……….12 4. Cykl uzaleznienia od nikotyny……….14 5. Terapie antynikotynowe……….15 Rozdzial II Oddzialywanie czynnego i biernego palenia na zdrowie. 1. Wpływ na dlugosc zycia kobiety i mezczyzny……….18 2. Wpływ na rozwój nowotworów……….21 3. Wpływ na inne uklady organizmu…
Przeczytaj więcej

Profilaktyka otylosci u dzieci od 7 do 18 roku zycia w praktyce pielegniarki szkolnej

Wstęp……….. 3 Rozdzial 1. Otylosc – wspólczesna choroba cywilizacyjna 1.1. Istota otylosci……….. 5 1.2. Przyczyny powstawania otylosci u dzieci i młodzieży szkolnej……….. 10 1.3. Otylosc prosta ………..11 1.4.Otylosc wtórna ………..17 1.4.1. Otylosc spowodowana chorobami endokrynologicznymi ………..17 1.4.2. Otylosc wywolana przez zespoly genetyczne i chromosomalne ………..23 1.4.3. Wybrane choroby wywolane otyloscia ………..28 Rozdzial 2. Diagnostyka otylosci…
Przeczytaj więcej

Rola aktywnosci fizycznej w otylosci – autorski program cwiczen.

Wstęp………. 3 Rozdzial 1. Otylosc 1.1. Epidemiologia i definicje ……….4 1.2. Rozpoznanie i klasyfikacje ……….5 1.3. Przyczyny powstawania………. 7 1.4. Konsekwencje………. 8 1.5. Profilaktyka i leczenie ……….10 Rozdzial 2.Aktywnosc fizyczna 2.1. Skutki bezczynnosci ruchowej………. 14 2.2. Wpływ cwiczen fizycznych na redukcje masy ciala ……….15 2.3. Zasady planowania wysilku fizycznego dla osób otylych ……….16 2.4. Intensywnosc…
Przeczytaj więcej

Analiza urazowosci wśród zawodników rugby dwóch klubów ekstraklasy w Polsce

Wstęp Rozdzial 1. Historia gry w rugby i jej charakterystyka 1.1. Historia gry rugby na swiecie ……….13 1.2. Historia gry rugby w polsce ……….15 1.3. Charakterystyka gry w rugby ……….17 Rozdzial 2. Urazowosc w sporcie 2.1. Definicja urazu ……….21 2.2. Charakterystyka urazu w sporcie ……….23 2.3. Opis wybranych urazów w grze rugby ……….25 2.3.1. Uszkodzenie…
Przeczytaj więcej

Zapadalnosc na wirusowe zapalenia watroby na podstawie zglaszalnosci do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Wstęp………3 Rozdzial I Wirusowe zapalenie watroby w perspektywie teoretycznej. 1.1. Budowa i funkcje watroby w organizmie ludzkim………5 1.2. Rodzaje, przyczyny i objawy wirusowego zapalenia watroby………7 1.3. Liczba zachorowan i zapadalnosc na WZW………24 1.4. Zapobieganie i leczenie WZW………34 Rozdzial II Zalozenia metodologiczne i problematyka badan wlasnych. 2.1. Przedmiot i cel badan……… ………40 2.2. Problemy i hipotezy…
Przeczytaj więcej

Trudnosci w pielegnowaniu pacjentów z choroba Alzheimera w warunkach domowych.

Wstęp……….3 Rozdzial I Czesc teoretyczna 1. Uklad nerwowy czlowieka – budowa i funkcjonowanie………. 5 2. Krótki opis choroby Alzheimera ……….9 3. Zadania pielegniarki w opiece nad pacjentem z choroba Alzheimera ……….15 Rozdzial II Czesc metodologiczna 1. Cel pracy ……….19 2. Problemy badawcze………. 19 3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ……….20 4. Charakterystyka badanego przypadku………. 22…
Przeczytaj więcej

Rola podologa w profilaktyce powstawania i pielegnacji chorych z zespolem stopy cukrzycowej

Wstęp Rozdzial I Cukrzyca 1.Etiopatogeneza, epidemiologia i typy cukrzycy 2.Powiklania cukrzycy Rozdzial II Zespól stopy cukrzycowej 1.Epidemiologia, patogeneza i typu zespolu stopy cukrzycowej 2. Zakazenia stopy cukrzycowej 3.Inne problemy stóp i aparatu paznokciowego w przebiegu stopy cukrzycowej. Rozdzial III Zasady pielegnacji i profilaktyka wystepowania zespolu stopy cukrzycowej 1.Swiadomosc wystepowania powiklan cukrzycy wśród pacjentów (ankieta) 2.Zasady…
Przeczytaj więcej

Zaburzenia odzywiania wśród mlodziezy

Wstęp……….2 Rozdzial I Charakterystyka jadlowstretu psychicznego i bulimii. 1.1. Historia jadlowstretu psychicznego i bulimii……….4 1.2. Przyczyny jadlowstretu psychicznego i bulimii u dzieci w wieku szkolnym……….9 1.3. Podzial jadlowstretu psychicznego i bulimii……….12 1.4. Objawy jadlowstretu psychicznego i bulimii u dzieci w wieku szkolnym……….15 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych. 2.1. Przedmiot i cel badan……….24 2.2. Problemy badawcze…
Przeczytaj więcej

Turystyka osób niepełnosprawnych jako forma rehabilitacji

Wprowadzenie Rozdzial I Wybrane aspekty niepełnosprawności i rehabilitacji 1.1. Rehabilitacja, niepelnosprawnosc- wybrane zagadnienia 1.2. Rola turystyki w rehabilitacji osób niepełnosprawnych 1.3. Wybrane organizacje, stowarzyszenia i fundacje dzialajace na rzecz osób niepelnosprawnych 1.4. Wybrane projekty dzialajace na rzecz osób niepełnosprawnych Rozdzial II Turystyka osób niepełnosprawnych 2.1. Definicja turystyki i jej funkcje 2.2. Cele uczestnictwa osób niepełnosprawnych…
Przeczytaj więcej

Zmysl dotyku w rozwoju czlowieka

Wstęp……….. 3 Rozdzial 1. Znaczenie i potrzeba dotyku 1.1. Dotyk jako niezbedna potrzeba zyciowa……….. 4 1.2. Skóra miejsce odbioru bodzców dotyku ………..7 Rozdzial 2. Dotyk w pierwszym okresie zycia 2.1. Pierwszy kontakt i jego wpływ na rozwój dziecka………..11 2.2. Wpływ dotyku w pierwszym okresie zycia na rozwój kontaktów miedzyludzkich ………..14 2.3. Dotyk przez karmienie piersia………..…
Przeczytaj więcej

Zaburzenia snu wśród studentów Wyzszej Szkoly XYZ

Wstęp…………2 Rozdzial 1. Problematyka snu w świetle literatury 1.1 Definicja, rola i znaczenie snu…………3 1.2 Indywidualna potrzeba snu oraz wpływ wieku na jego jakosc…………4 1.3 Mechanizm snu…………6 1.4 Deficyt snu…………8 Rozdzial 2. Charakterystyka zaburzen snu 2.1 Pojecie, klasyfikacja zaburzen snu…………11 2.2 Objawy oraz ich charakterystyka…………12 2.3 Definicja i formy bezsennosci…………14 2.4 Klasyfikacja typów bezsennosci…………16 2.5…
Przeczytaj więcej