Aktywność fizyczna osób starszych 4.19/5 (21)

14 listopada 2017 Off Przez administrator

Wstęp……….4

Rozdział 1
Podstawy teoretyczne podejmowanego tematu
1.1. Charakterystyka procesu starzenia………. 6
1.2. Znaczenie aktywności fizycznej w funkcjonowaniu osób starszych………. 9
1.3. Ocena aktywności fizycznej osób starszych – przegląd piśmiennictwa………. 11

Rozdział 2
Metodologia badań
2.1. Cel badań ……….15
2.2. Pytania badawcze ……….15
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze………. 15
2.4. Materiał badań ……….16

Rozdział 3
Analiza wyników badań
3.1. Charakterystyka badanej grupy……….17
3.2. Aktywność fizyczna badanych………. 21

Dyskusja ……….31
Wnioski………. 33
Piśmiennictwo………. 34
Spis tabel i rycin………. 39
Załączniki………. 41

Oceń