Kategoria: Podatki

Prace z dziedziny Podatki . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Podatek VAT w budżecie państwa 4.75/5 (12)

Przez administrator

Wstęp……..2 Rozdział 1 Budżet państwa, a kondycja finansowa kraju 1.1. Definicja i istota budżetu państwa…….. 3 1.2. Klasyfikacja dochodów budżetu państwa ……..10 1.2.1. Dochody podatkowe ……..11 1.2.2. Dochody niepodatkowe ……..15 1.2.3. Znaczenie budżetu państwa ……..21 1.2.4. Funkcje budżetu państwa ……..23…

Formy opodatkowania dochodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 4.14/5 (21)

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział 1 Działalność gospodarcza, pojęcia, zasady 1.1. Pojęcie działalności gospodarczej i terminów z nią związanych………… 4 1.2. Warunki zezwalające na wykonywanie działalności gospodarczej………… 7 1.3. Przedsiębiorca jako płatnik i podatnik …………10 1.4. Zakres i formy opodatkowania …………13 Rozdział…

Harmonizacja podatków pośrednich w Unii Europejskiej 4.32/5 (22)

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Zagadnienia wprowadzajace. 1.1. Definicja podatku………. 5 1.2. Klasyfikacja podatków………. 6 Rozdział II Polski podatek od towarów i uslug. 2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania, zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe………. 9 2.2. Podmiot opodatkowania………. 14 Rozdział III Udział podatków…

Analiza obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce 4.17/5 (29)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Elementy teorii opodatkowania 1.1. Elementy i konstrukcja opodatkowania………5 1.2. Podstawa opodatkowania………6 1.3. Zobowiązania podatkowe………8 1.4. Ujęcie zobowiązań podatkowych w sprawozdaniu finansowym………9 1.5. Ujmowanie podatku w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa………11 1.6. Ekonomiczne skutki opodatkowania w Polsce………12 1.7.…

Strategie podatkowe w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. 4.3/5 (92)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Przedsiebiorstwo a system podatkowy………5 1. Czynniki majace wpływ na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. 2. Podatek jako element ksztaltujacy wybór strategii przedsiębiorstwa. 1.2.1. Definicja podatku. 1.2.2. Elementy konstrukcji podatku. 1.2.3. Funkcje podatków. 1.2.4. Podstawowe konstrukcje podatków. 1.3. Rys historyczny…

Polski system podatkowy na tle systemu podatkowego w krajach Uni europejskiej 4.48/5 (40)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Geneza i istota podatku. 1.1. Rodzaje dochodów publicznych, pojecie i glówne cechy podatku……….4 1.2. Funkcje podatku……….7 1.3. Zasady podatkowe……….10 1.4. Elementy konstrukcyjne podatku……….13 1.5. Pojęcie systemu podatkowego, typy systemów oraz czynniki wpływajace na ksztalt systemów podatkowych ……….17…

Funkcjonowanie podatku od towarów i usług (VAT) 4.12/5 (57)

Przez administrator

Rozdział I. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług (VAT). 1.1. Podstawowe zasady współczesnego systemu podatkowego – pojecie oraz cechy podatku. 1.2. Przeslanki wprowadzenia podatku VAT. 1.3. Charakterystyka podatku VAT. Rozdział II. Funkcjonowanie podatku od towarów i usług (VAT). 2.1.…

Dostosowanie podatków pośrednich do wymogów Unii Europejskiej. 4.33/5 (36)

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział I Zagadnienia wprowadzajace………4 1. Pojęcie podatku i jego cechy………4 2. Elementy konstrukcji podatków………5 3. Zasady podatkowe………14 4. Funkcje podatków………21 5. Klasyfikacja podatków………22 6. Ogólna charakterystyka polskiego systemu podatkowego………25 Rozdział II Podatki pośrednie………29 1. Podatek od towarów i usług…

Podatek dochodowy jako źródło wpływów budżetowych na przykładzie Urzędu Skarbowego 4.27/5 (51)

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I. Gospodarka budżetowa państwa………7 1. Pojęcie budżetu państwa………7 2. Charakter prawny budżetu państwa………11 3. Cechy budżetu państwa………16 4. Funkcje budżetu a jego organizacja………17 5. Zasady budżetowe………24 Rozdział II. Dochody budżetowe a dochody podatkowe w Polsce……… 27 1. Ogólny…

Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rajów podatkowych. 4.33/5 (57)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Podstawowe zagadnienia zwiazane z pojeciem raju podatkowego……….5 1.1 Definicja raju podatkowego. 1.2 Kryteria wyboru 1.3 Lista oaz. Rozdział 2. Przyczyny korzystania z rajów podatkowych………10 Rozdział 3. Metody wykorzystywania rajów podatkowych………13 3.1 Zmiana miejsc zamieszkania. 3.2 Stosowanie cen…

Zasada równości podatkowej. 4.33/5 (40)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Zasada równości jako postulat sprawiedliwosci podatkowej – rys historyczny……….5 1.1. Poglady kameralistów ……….5 1.2. Zasada równomiernosci opodatkowania A. Smitha ………. 7 1.3. Zasada równości ofiar J.S. Milla ………. 10 1.4. Zasada sprawiedliwosci A. Wagnera ……….13 1.5. Równosc…

Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 5/5 (16)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zagadnienia ogólne ……….6 1.1 Ogólna charakterystyka spółki z o.o. 1.2 Przyczyny zalozenia spółki z o.o. 1.3 Ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe dla utworzenia spółki z o.o. 1.3.1 Ograniczenia podmiotowe 1.3.2 Ograniczenia przedmiotowe 1.4 Przeglad czynnosci procesu tworzenia spółki…

Podatek VAT i jego wpływ na gospodarke finansowa przedsiębiorstwa. 4.21/5 (107)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I System podatkowy w Polsce……… 4 1.1. Ogólne zalozenia systemu podatkowego………4 1.2. Rodzaje podatków………6 1.3. Podatki a polityka finansowa państwa……….22 Rozdział II Podatek VAT……… 25 2.1. Geneza podatku VAT……….25 2.2. Podmioty opodatkowania tym podatkiem………28 2.3. Przedmiot opodatkowania……….29 2.4.…

Cieżar podatkowy przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ. 4.37/5 (52)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Przedsiebiorstwo panstwowe jako podmiot gospodarczy……… 4 1.1. Ogólna definicja przedsiębiorstwa………. 4 1.2. Pojęcie przedsiębiorstwa panstwowego na tle ogólnej definicji przedsiębiorstwa………. 11 1.3. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa panstwowego w gospodarce wolnorynkowej………. 20 Rozdział II. Charakterystyka XYZ pod wzgledem organizacyjnym i…

Cieżar podatkowy przedsiębiorstwa panstwowego na przykładzie XYZ. 4.38/5 (26)

Przez administrator

Wstęp………9 Rozdział I Przedsiebiorstwo panstwowe jako podmiot gospodarczy ………11 1.1 Pojęcie przedsiębiorstwa panstwowego na tle ogólnej definicji przedsiębiorstwa……….11 1.2 Otoczenie przedsiębiorstwa panstwowego………18 1.2 Podstawy organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa panstwowego………21 Rozdział II Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ pod wzgledem organizacyjnym i finansowym………26 2.1…

Analiza podatkowa i prawna leasingu. 4.42/5 (45)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka umowy leasingu 1.1. Istota leasingu i zarys historyczny 1.2. Podstawowe pojęcia zwiazane z transakcjami leasingu 1.3. Podstawowe rodzaje leasingu 1.3.1. Leasing finansowy i operacyjny 1.3.2. Leasing bezposredni i posredni 1.3.3. Leasing zlotówkowy i dewizowy 1.3.4. Leasing…