Kategoria: Podatki

Prace z dziedziny Podatki . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Międzynarodowe planowanie podatkowe z wykorzystaniem raju podatkowego

Przez administrator

Wstep Rozdzial I Miedzynarodowe planowanie podatkowe 1.1.Pojecie podatku 1.2. Transgraniczne planowanie podatkowe 1.3. Klasyfikacja rajów podatkowych 1.4. Regulacje anty rajowe w wybranych krajach uznawanych za raje podatkowe Rozdzial II Kryteria wyboru raju podatkowego 2.1.Stabilnosc polityczna i gospodarcza 2.2.Równe traktowanie podmiotów gospodarczych 2.3.Polozenie geograficzne. Infrastruktura 2.4.Rynek…

Podatek VAT w budżecie państwa

Przez administrator

Wstęp……..2 Rozdział 1 Budżet państwa, a kondycja finansowa kraju 1.1. Definicja i istota budżetu państwa…….. 3 1.2. Klasyfikacja dochodów budżetu państwa ……..10 1.2.1. Dochody podatkowe ……..11 1.2.2. Dochody niepodatkowe ……..15 1.2.3. Znaczenie budżetu państwa ……..21 1.2.4. Funkcje budżetu państwa ……..23 Rozdział 2 Charakterystyka podatku VAT…

Charakterystyka podatku VAT w obrocie międzynarodowym na przykładzie transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu w firmie XZY

Przez administrator

Wstęp………..1 Rozdział 1 Istota i specyfika podatku VAT 1.1 Podatek vat – aspekty teoretyczne………. 4 1.1.1 Geneza, istota i pojecie podatku VAT ……….4 1.1.2 Klasyfikacja i cechy podatku VAT………. 7 1.2 Podatek VAT w systemie podatkowym Polski………. 11 1.2.1 Ogólna charakterystyka systemu podatkowego w Polsce……….…

Formy opodatkowania dochodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział 1 Działalność gospodarcza, pojęcia, zasady 1.1. Pojęcie działalności gospodarczej i terminów z nią związanych………… 4 1.2. Warunki zezwalające na wykonywanie działalności gospodarczej………… 7 1.3. Przedsiębiorca jako płatnik i podatnik …………10 1.4. Zakres i formy opodatkowania …………13 Rozdział 2 Ryczałtowe formy opodatkowania       2.1.…

Podatek dochodowy od osób fizycznych i metody jego optymalizacji

Przez administrator

Podatek dochodowy jest bardzo popularnym tematem podczas pisania pracy magisterskiej. Jednym z rodzaj podatków jest podatek od osób fizycznych. Dobrze napisana praca powinna zawierać takie informacje czym jest podatek od osób fizycznych, na jakie ulgi oraz zwolnienia może liczyć podatnik oraz skutki dla Państwa wynikające…

Harmonizacja podatków pośrednich w Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Zagadnienia wprowadzajace. 1.1. Definicja podatku………. 5 1.2. Klasyfikacja podatków………. 6 Rozdział II Polski podatek od towarów i uslug. 2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania, zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe………. 9 2.2. Podmiot opodatkowania………. 14 Rozdział III Udział podatków posrednich w dochodach i wydatkach…

Polski podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy w świetle przepisów unijnych

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Zagadnienia wprowadzajace. 1.1. Definicja podatku………. 5 1.2. Klasyfikacja podatków………. 6 Rozdział II Polski podatek od towarów i uslug. 2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania, zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe………. 9 2.2. Podmiot opodatkowania………. 14 Rozdział III Udział podatków posrednich w dochodach i wydatkach…

Udział podatków pośrednich w dochodach i wydatkach budżetowych w Polsce.

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Zagadnienia wprowadzajace. 1.1. Definicja podatku………. 5 1.2. Klasyfikacja podatków………. 6 Rozdział II Polski podatek od towarów i uslug. 2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania, zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe………. 9 2.2. Podmiot opodatkowania………. 14 Rozdział III Udział podatków posrednich w dochodach i wydatkach…

Analiza obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Elementy teorii opodatkowania 1.1. Elementy i konstrukcja opodatkowania………5 1.2. Podstawa opodatkowania………6 1.3. Zobowiązania podatkowe………8 1.4. Ujęcie zobowiązań podatkowych w sprawozdaniu finansowym………9 1.5. Ujmowanie podatku w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa………11 1.6. Ekonomiczne skutki opodatkowania w Polsce………12 1.7. Zjawisko ucieczki przed podatkami………14 1.8.…

Funkcjonowanie i ewidencja podatku od towarów i usług (VAT).

Przez administrator

Rozdział I. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług (VAT). 1.1. Podstawowe zasady współczesnego systemu podatkowego – pojęcie oraz cechy podatku. 1.2. Przesłanki wprowadzenia podatku VAT. 1.3. Charakterystyka podatku VAT. 1.4. Wpływ podatku VAT na budżet państwa. Rozdział II. Funkcjonowanie podatku od towarów i usług…

Podatek dochodowy od osób fizycznych w działalności Urzędu Skarbowego.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Podatek dochodowy od osób fizycznych w grupie podatków dochodowych …………5 1.1. Podzial podatków wedlug kryterium przedmiotowego 1.2. Cechy podatków dochodowych 1.3. Konstrukcja polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych 1.3.1. Podmiot opodatkowania 1.3.2. Przedmiot opodatkowania 1.3.3. Podstawa opodatkowania 1.3.4. Skala podatkowa 1.3.5. Stawki…

Strategie podatkowe w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Przedsiebiorstwo a system podatkowy………5 1. Czynniki majace wpływ na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. 2. Podatek jako element ksztaltujacy wybór strategii przedsiębiorstwa. 1.2.1. Definicja podatku. 1.2.2. Elementy konstrukcji podatku. 1.2.3. Funkcje podatków. 1.2.4. Podstawowe konstrukcje podatków. 1.3. Rys historyczny i geneza podatku dochodowego w…

Zmiany systemu podatkowego w Polsce w okresie transformacji ustrojowej

Przez administrator

Rozdział I. Kierunki i natezenie zmian, 1.1. Likwidacja podatku obrotowego i wprowadzenie VAT – u 1.2 Zmiany poziomu opodatkowania Podatki pośrednie Podatki bezpośrednie Rozdział II. Przyczyny zmian 2.1 Urynkowienie gospodarki 2.2 Prywatyzacja Rozdział III. Skutki zmian poziomu i struktury opodatkowania 3.1 Motywacyjny charakter zmian poziomu…

Polski system podatkowy na tle systemu podatkowego w krajach Uni europejskiej

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Geneza i istota podatku. 1.1. Rodzaje dochodów publicznych, pojecie i glówne cechy podatku……….4 1.2. Funkcje podatku……….7 1.3. Zasady podatkowe……….10 1.4. Elementy konstrukcyjne podatku……….13 1.5. Pojęcie systemu podatkowego, typy systemów oraz czynniki wpływajace na ksztalt systemów podatkowych ……….17 1.6.Glówne typy podatków i zakres…

Funkcjonowanie podatku od towarów i usług (VAT)

Przez administrator

Rozdział I. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług (VAT). 1.1. Podstawowe zasady współczesnego systemu podatkowego – pojecie oraz cechy podatku. 1.2. Przeslanki wprowadzenia podatku VAT. 1.3. Charakterystyka podatku VAT. Rozdział II. Funkcjonowanie podatku od towarów i usług (VAT). 2.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku…

Dostosowanie podatków pośrednich do wymogów Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział I Zagadnienia wprowadzajace………4 1. Pojęcie podatku i jego cechy………4 2. Elementy konstrukcji podatków………5 3. Zasady podatkowe………14 4. Funkcje podatków………21 5. Klasyfikacja podatków………22 6. Ogólna charakterystyka polskiego systemu podatkowego………25 Rozdział II Podatki pośrednie………29 1. Podatek od towarów i usług (VAT)………29 2. Znaczenie podatku VAT…

Diagnoza rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w xyz S.A. i próba wyznaczenia strategii podatkowych.

Przez administrator

Wstęp Rozdział pierwszy Podatki jako kategoria ekonomiczna ……….6 1. Pojęcie i charakterystyka podatków 2. Funkcje podatków 3. Formalnoprawne cechy podatków 4. Elementy techniki podatkowej i procedura podatkowa 5. Systemy podatkowe i ich struktura 6. Zasady opodatkowania i ich ewolucja 7. Struktura systemu podatkowego Rozdział drugi…

Podatek dochodowy jako źródło wpływów budżetowych na przykładzie Urzędu Skarbowego

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I. Gospodarka budżetowa państwa………7 1. Pojęcie budżetu państwa………7 2. Charakter prawny budżetu państwa………11 3. Cechy budżetu państwa………16 4. Funkcje budżetu a jego organizacja………17 5. Zasady budżetowe………24 Rozdział II. Dochody budżetowe a dochody podatkowe w Polsce……… 27 1. Ogólny charakter wpływów budżetowych……… 27 2.…

Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rajów podatkowych.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Podstawowe zagadnienia zwiazane z pojeciem raju podatkowego……….5 1.1 Definicja raju podatkowego. 1.2 Kryteria wyboru 1.3 Lista oaz. Rozdział 2. Przyczyny korzystania z rajów podatkowych………10 Rozdział 3. Metody wykorzystywania rajów podatkowych………13 3.1 Zmiana miejsc zamieszkania. 3.2 Stosowanie cen transferowych (transfer pricing) 3.3 Porozumienie…

Zasada równości podatkowej.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Zasada równości jako postulat sprawiedliwosci podatkowej – rys historyczny……….5 1.1. Poglady kameralistów ……….5 1.2. Zasada równomiernosci opodatkowania A. Smitha ………. 7 1.3. Zasada równości ofiar J.S. Milla ………. 10 1.4. Zasada sprawiedliwosci A. Wagnera ……….13 1.5. Równosc podatkowa F. Neumarka ……….15 1.6.…

Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zagadnienia ogólne ……….6 1.1 Ogólna charakterystyka spółki z o.o. 1.2 Przyczyny zalozenia spółki z o.o. 1.3 Ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe dla utworzenia spółki z o.o. 1.3.1 Ograniczenia podmiotowe 1.3.2 Ograniczenia przedmiotowe 1.4 Przeglad czynnosci procesu tworzenia spółki z o.o. 1.5 Źródła regulacji…

Podatek VAT i jego wpływ na gospodarke finansowa przedsiębiorstwa.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I System podatkowy w Polsce……… 4 1.1. Ogólne zalozenia systemu podatkowego………4 1.2. Rodzaje podatków………6 1.3. Podatki a polityka finansowa państwa……….22 Rozdział II Podatek VAT……… 25 2.1. Geneza podatku VAT……….25 2.2. Podmioty opodatkowania tym podatkiem………28 2.3. Przedmiot opodatkowania……….29 2.4. Zwolnienia z podatku………35 2.5. Stawki…

Cieżar podatkowy przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Przedsiebiorstwo panstwowe jako podmiot gospodarczy……… 4 1.1. Ogólna definicja przedsiębiorstwa………. 4 1.2. Pojęcie przedsiębiorstwa panstwowego na tle ogólnej definicji przedsiębiorstwa………. 11 1.3. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa panstwowego w gospodarce wolnorynkowej………. 20 Rozdział II. Charakterystyka XYZ pod wzgledem organizacyjnym i finansowym………. 25 2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa……….…

Cieżar podatkowy przedsiębiorstwa panstwowego na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp………9 Rozdział I Przedsiebiorstwo panstwowe jako podmiot gospodarczy ………11 1.1 Pojęcie przedsiębiorstwa panstwowego na tle ogólnej definicji przedsiębiorstwa……….11 1.2 Otoczenie przedsiębiorstwa panstwowego………18 1.2 Podstawy organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa panstwowego………21 Rozdział II Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ pod wzgledem organizacyjnym i finansowym………26 2.1 Ogólne informacje dotyczace XYZ………26 2.2…

Analiza podatkowa i prawna leasingu.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka umowy leasingu 1.1. Istota leasingu i zarys historyczny 1.2. Podstawowe pojęcia zwiazane z transakcjami leasingu 1.3. Podstawowe rodzaje leasingu 1.3.1. Leasing finansowy i operacyjny 1.3.2. Leasing bezposredni i posredni 1.3.3. Leasing zlotówkowy i dewizowy 1.3.4. Leasing tenecyjny 1.3.5. Leasing zwrotny 1.3.6.…