Diagnoza rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w xyz S.A. i próba wyznaczenia strategii podatkowych.


Wstęp

Rozdzial pierwszy
Podatki jako kategoria ekonomiczna
……….6

1. Pojecie i charakterystyka podatków
2. Funkcje podatków
3. Formalnoprawne cechy podatków
4. Elementy techniki podatkowej i procedura podatkowa
5. Systemy podatkowe i ich struktura
6. Zasady opodatkowania i ich ewolucja
7. Struktura systemu podatkowego


Rozdzial drugi
Konstrukcja podatku dochodowego od osób prawnych
……….29

1. Podmiot opodatkowania
2. Przedmiot opodatkowania
3. Przychody podatnika
4. Koszty uzyskania przychodu
5. Zwolnienia podmiotowe
6. Zwolnienia przedmiotowe
7. Podstawa opodatkowania
8. Stawki podatkowe
9. Rok podatkowy


Rozdzial trzeci
Prezentacja xyz s.a. z siedziba we Wronkach
……….63

1. Powstanie i historia spółki akcyjnej xyz
2. DIagnoza struktury organizacyjnej i zatrudnienia
3. Przedmiot i oferta handlowa analizowanej jednostki
gospodarczej
4. Otoczenie i pozycja rynkowa xyz s.a.
5. Źródła zaopatrzenia w materialy i towary


Rozdzial czwarty
Analiza sytuacji finansowej na podstawie analizy wskaznikowej
……….91

1. Rentownosc;
2. Plynnosc i sprawnosc działania
3. Wyplacalnosc


Rozdzial piaty
Analiza wykorzystywanych strategii w podatku
dochodowym od osób prawnych w spółce akcyjnej xyz
……….103

1. Zagadnienia wprowadzajace
2. Strategia kosztowa
3. Inne koszty oraz wydatki zaliczane do kosztów
uzyskania przychodów
4. Wydatki nie stanowiAce kosztów uzyskania przychodów
5. Odliczenia od dochodów
6. Podstawa opodatkowania
7. Nalezny podatek dochodowy


Zakończenie
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>