Kategoria: Koszty Audyt

Prace z dziedziny Koszty Audyt. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Leasing i kredyt jako zródla finansowania przedsiebiorstwa – analiza porównawcza 1/5 (1)

Przez administrator

Wstep………6 Rozdzial I Zródla finansowania przedsiebiorstwa 1.1. Istota przedsiębiorstwa ………8 1.2. Klasyfikacja zródel finansowania przedsiebiorstwa………12 1.3. Charakterystyka kapitalów obcych………16 Rozdzial II Leasing jako zródlo finansowania inwestycji przedsiebiorstwa 2.1. Istota i geneza leasingu………20 2.2. Cechy leasingu………23 2.2.1. Przedmiot leasingu………23 2.2.2. Uczestnicy…

Koszty reprezentacji i reklamy w działalności gospodarczej 4.41/5 (32)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Charakterystyka reprezentacji i reklamy 1. Pojęcie reklamy………6 2. Pojęcie reprezentacji………11 3. Wydatki o charakterze zblizonym do wydatków na reklame………13 Rozdział II Wydatki na reprezentacje i reklame 1. Odliczanie kosztów od przychodów………14 2. Limity wydatków na reprezentacje i…

Modelowanie efektywnego działania przedsiębiorstwa 4.64/5 (45)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Problematyka efektywnego działania przedsiębiorstwa 1.1. Pojęcie i funkcje analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. 1.2. Miejsce dokonywanych analiz w przedsiębiorstwie. 1.3. Rodzaje analiz sporzadzonych w przedsiębiorstwie. 1.3.1. Przeznaczenie analiz. 1.3.2. Horyzont czasowy, którego analiza dotyczy. 1.3.3. Zastosowane metody badawcze. 1.3.4.…

Analityczne ujecie kosztów jakosci. 4.36/5 (53)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1.Systemy zapewnienia jakosci w gospodarce rynkowej 1.1.Pojęcie jakosci 1.2.Podstawowe pojęcia zwiazane z jakoscia 1.2.1.Petla jakosci 1.2.2.Audit jakosci 1.3.Charakterystyka narzedzi jakosci 1.3.1.Diagram Pareto-Lorenza 1.3.2.Diagram Ishikawy 1.3.3.Nowe narzedzia zarządzania jakoscia 1.3.3.1.Diagram relacji 1.3.3.2.Diagram pokrewienstwa 1.3.3.3.Diagram systematyki 1.3.3.4.Diagram macierzowy 1.3.3.5.Macierzowa analiza…

Amortyzacja w świetle przepisów bilansowych i podatkowych. 4.25/5 (59)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Podmiot i przedmiot amortyzacji 1.1. Podmioty uprawnione do dokonywania amortyzacji……….. 5 1.2. Przedmiot amortyzacji……….. 6 1.2.1. Środki trwale ………..8 1.2.2. Wartosci nie materialne i prawne ……….. 12 1.3. Przedmiotowe ograniczania amortyzacji ……….. 16 Rozdział II. Zasady wyceny…

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. 4.27/5 (51)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Ogólne zagadnienia kosztów……….5 1. Istota i zakres kosztów 2. Kryteria klasyfikacji kosztów 3. Warianty ewidencji kosztów 4. Zakres, funkcje i systemy rachunku kosztów 5. Historyczne ujecie kosztów Rozdział II. Analiza kosztów w ukladzie podmiotowym, kalkulacyjnym i kosztów…

Audyt finansowy i operacyjny. 4.34/5 (50)

Przez administrator

Wstęp ………….3 Rozdział I. Geneza i rodzaje audytu wewnetrznego 1.1. Powstanie i rozwój audytu wewnetrznego ………….4 1.2. Zakres i cele audytu wewnetrznego …………. 6 1.3. Znaczenie, rola i rodzaje dzaje audytu wewnetrznego………….12 1.4. Standardy audytu wewnetrznego…………. 17 Rozdział II. Charakterystyka…

Wpływ rozwiazan w systemie rachunku kosztów na ustalanie wyniku finansowego. 4.44/5 (39)

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Pomiar wyniku finansowego 1.1. Istota wyniku finansowego……….6 1.2. Elementy tworzace wynik finansowy……….9 1.3. Porównawczy wariant wyniku finansowego……….13 1.4. Kalkulacyjny wariant wyniku finansowego……….16 Rozdział II Ogólne zasady budowy tradycyjnego rachunku kosztów 2.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztu……….18 2.2. Koszty…

Zamówienia publiczne w regulacjach unijnych. 4.26/5 (53)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Europejskie przepisy w sprawie zamówien publicznych………5 1.1.Historia dyrektyw regulujacych zamówienia publiczne………6 1.2.Wczesne dyrektywy dot. Zamówien publicznych………9 1.3. Moc wiazaca dyrektyw………13 Rozdział 2. Zakres obowiazywania dyrektyw………16 2.1.Zakres podmiotowy………18 2.2.Zakres przedmiotowy………20 2.3.Progi………24 2.4.Szacowanie wartosci zamówienia………26 2.5.Wylaczenia………28 Rozdział 3. Tryby…

Rachunek kosztów XYZ Sp. z o.o. 4.26/5 (57)

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział 1. Warunki funkcjonowania XYZ Sp. z o.o. 1.1. Prawne podstawy funkcjonowania……….. 5 1.2. Przedmiot działalnosci……….. 16 1.3. Organizacja działalności ………..20 1.4. Uwarunkowania rynkowe ………..27 Rozdział 2. System ewidencyjno- sprawozdawczy w zakresię kosztów XYZ Sp. z o.o. 2.1.…

Analiza kosztów zatrudnienia w gminie XYZ. 4.36/5 (22)

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział I Pozyskiwanie i dobór personelu 1.1 Pojęcie i znaczenie planowania zatrudnienia ………. 6 1.2 Planowanie popytu i podazy personelu……….8 1.2 Dobór pracowników i rekrutacja w jednostkach samorządu terytorialnego ………. 11 1.3 Metody i formy rekrutacji………. ……….13 1.4…

Kontrola finansowa w sektorze finansów publicznych na przykładzie kontroli przeprowadzonej przez RIO w Gminie XYZ w 2006 roku 4.42/5 (24)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1. Istota kontroli finansowej finansów publicznych 1.1. Pojęcie kontroli………6 1.2. Zadania kontroli finansowej………11 1.3. Przedmiot i podmiot zasiegu kontroli finansowej………12 1.4. Kryteria kontroli finansowej………20 Rozdział 2. Rodzaje i metody kontroli finansowej 2.1. Kontrola uprzednia, kontrola biezaca i kontrola…

Audyt wewnetrzny w KRUS. 4.59/5 (17)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Podstawowe zagadnienia i regulacje prawne odnosnie audytu wewnetrznego………6 1. Podstawowe definicje zwiazane z audytem wewnetrznym 1.1 Definicja i geneza audytu wewnetrznego 1.2 Rodzaje audytów 1.3 Cele audytów 2. Standardy zwiazane z pelnieniem funkcji audytora 2.1 Kwalifikacje audytora…

Minimalizacja kosztów na przykładzie firmy XYZ. 4.67/5 (15)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Koszty 1.1.Koszty – pojecie i istota ……….4 1.2.Klasyfikacja kosztów ……….10 Rozdział II. Uklad ewidencyjny kosztów 2.1.Uklad rodzajowy kosztów ……….21 2.2.Uklad wedlug miejsc powstawania kosztów ……….33 2.3.Uklad w zwiazku z uzyskaniem przychodów………. 44 Rozdział III. Minimalizacja kosztów w…