Kategoria: Koszty Audyt

Prace z dziedziny Koszty Audyt. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

System wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie XXX 4.21/5 (19)

Wstęp Rozdział I Ogólne zagadnienia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 1.1. Pojęcie i ewolucja ZZL 1.2. Modele ZZL 1.3. Struktura organizacyjna komórek personalnych 1.4. Płaszczyzny polityki personalnej Rozdział II Podstawowe zagadnienia z zakresu wynagrodzeń 2.1. Pojęcie wynagrodzeń i jego funkcje 2.2. Formy wynagrodzeń 2.3. Struktura wynagrodzeń 2.4. Determinanty oddziałujące na kształtowanie systemu wynagrodzeń Rozdział III […]

Koszty reprezentacji i reklamy w działalności gospodarczej 4.41/5 (32)

Wstęp………4 Rozdzial I Charakterystyka reprezentacji i reklamy 1. Pojecie reklamy………6 2. Pojecie reprezentacji………11 3. Wydatki o charakterze zblizonym do wydatków na reklame………13 Rozdzial II Wydatki na reprezentacje i reklame 1. Odliczanie kosztów od przychodów………14 2. Limity wydatków na reprezentacje i reklame………16 3. Systematyka kosztów reprezentacji i reklamy………19 4. Wydatki na reprezentacje i reklame nie stanowiace […]

Modelowanie efektywnego działania przedsiębiorstwa 4.64/5 (45)

Wstęp Rozdzial I Problematyka efektywnego działania przedsiębiorstwa 1.1. Pojecie i funkcje analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. 1.2. Miejsce dokonywanych analiz w przedsiębiorstwie. 1.3. Rodzaje analiz sporzadzonych w przedsiębiorstwie. 1.3.1. Przeznaczenie analiz. 1.3.2. Horyzont czasowy, którego analiza dotyczy. 1.3.3. Zastosowane metody badawcze. 1.3.4. Stopien szczególowosci badan. Rozdzial II Miary stosowane do oceny finansowej przedsiębiorstwa 2.1. Istota i zakres […]

Rola logistyki w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwie na przykładzie XYZ. 4.27/5 (56)

Wstęp……….3 Rozdzial 1 Rola i zadani logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem……….5 1.1. Pojecie logistyki i procesów logistycznych 1.2. Funkcje i zadania logistyki w odniesieniu do kosztów w przedsiębiorstwie 1.3. Zarządzanie logistyczne przedsiebiorstwem na przykładzie gospodarki zapasami – koszty zapasów 1.4. Logistyka metoda racjonalizacji kosztów przedsiębiorstwa 1.5. Logistyka w Polsce a integracja z Unia Europejska Rozdzial 2 […]

Analityczne ujecie kosztów jakosci. 4.36/5 (53)

Wstęp Rozdzial 1.Systemy zapewnienia jakosci w gospodarce rynkowej 1.1.Pojecie jakosci 1.2.Podstawowe pojecia zwiazane z jakoscia 1.2.1.Petla jakosci 1.2.2.Audit jakosci 1.3.Charakterystyka narzedzi jakosci 1.3.1.Diagram Pareto-Lorenza 1.3.2.Diagram Ishikawy 1.3.3.Nowe narzedzia zarządzania jakoscia 1.3.3.1.Diagram relacji 1.3.3.2.Diagram pokrewienstwa 1.3.3.3.Diagram systematyki 1.3.3.4.Diagram macierzowy 1.3.3.5.Macierzowa analiza danych 1.3.3.6.Wykres programowy procesu decyzji 1.3.3.7.Diagram strzalkowy Rozdzial 2.Kompleksowe zarzadzanie jakoscia 2.1.Metoda FMEA 2.2.Metoda „zero […]

Zasady ewidencji i rozliczania kosztów na przykładzie wybranej jednostki gospodarczej 4.36/5 (42)

Wstęp………3 Rozdzial I. Pojecie i podzial kosztów 1.1 Pojecie kosztów………5 1.2 Klasyfikacja kosztów ………7 1.3 Metody rozliczania kosztów ………16 Rozdzial II. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów 2.1 Znaczenie i etapy rachunku kosztów ……… 21 2.2 Ewidencja i rozliczanie kosztów ……… 24 2.3 Zakres analizy kosztów……… 47 Rozdzial III. Rola kosztów w przedsiębiorstwie 3.1 Ogólna charakterystyka […]

Amortyzacja w świetle przepisów bilansowych i podatkowych. 4.25/5 (59)

Wstęp………..3 Rozdzial I. Podmiot i przedmiot amortyzacji 1.1. Podmioty uprawnione do dokonywania amortyzacji……….. 5 1.2. Przedmiot amortyzacji……….. 6 1.2.1. Środki trwale ………..8 1.2.2. Wartosci nie materialne i prawne ……….. 12 1.3. Przedmiotowe ograniczania amortyzacji ……….. 16 Rozdzial II. Zasady wyceny środków trwałych i wartosci niematerialnych i prawnych 2.1. Zasady wyceny ………..19 2.2. Metody amortyzacji ………..23 […]

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. 4.27/5 (51)

Wstęp……….3 Rozdzial I. Ogólne zagadnienia kosztów……….5 1. Istota i zakres kosztów 2. Kryteria klasyfikacji kosztów 3. Warianty ewidencji kosztów 4. Zakres, funkcje i systemy rachunku kosztów 5. Historyczne ujecie kosztów Rozdzial II. Analiza kosztów w ukladzie podmiotowym, kalkulacyjnym i kosztów jednostkowych……….34 1. Pojecie, cel i zakres analizy kosztów 2. Ocena kosztów wedlug typów działalności i […]

Audyt finansowy i operacyjny. 4.34/5 (50)

Wstęp ………….3 Rozdzial I. Geneza i rodzaje audytu wewnetrznego 1.1. Powstanie i rozwój audytu wewnetrznego ………….4 1.2. Zakres i cele audytu wewnetrznego …………. 6 1.3. Znaczenie, rola i rodzaje dzaje audytu wewnetrznego………….12 1.4. Standardy audytu wewnetrznego…………. 17 Rozdzial II. Charakterystyka audytu finansowego i operacyjnego 2.1. Metodyka prac audytowych…………. 20 2.2. Planowanie audytu finansowego ………….24 2.3. […]

Ksiegowe zuzycie środków trwałych na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ. 4.31/5 (45)

Wstęp …………. 2 Rozdzial I. Środki trwale w działalności przedsiębiorstwa 1. Charakterystyka podstawowych pojec…………. 4 2. Klasyfikacja środków trwalych…………. 7 3. Metody wyceny i ustalenia wartosci poczatkowej środków trwalych…………. 9 4. Dokumentacja środków trwałych ………….14 5. Zasady ksiegowego ujecie środków trwałych ………….17 Rozdzial II. Zuzycie środków trwałych i jego pomiar 1. Czynniki wpływajace na zuzycie […]

Metody rozliczania kosztów wydzialowych w przedsiębiorstwie. 4.43/5 (37)

Wstęp……….3 Rozdzial I. Istota i klasyfikacja kosztów……….5 1.1 Istota i pojecie kosztów 1.2 Klasyfikacja kosztów 1.2.1 Koszty wedlug typów dzialalnosci 1.2.2 Koszty w ukladzie rodzajowym 1.2.3 Koszty wedlug odmian dzialalnosci 1.2.4 Koszty w ukladzie funkcjonalnym 1.2.5 Koszty wedlug miejsc ich powstania 1.2.6 Koszty w ukladzie kalkulacyjnym 1.2.7 Koszty wedlug stopnia ich reagowania na zmiany rozmiarów […]

Koszty w ujęciu podatkowym i rachunkowym w przedsiębiorstwie XYZ. 4.33/5 (45)

Wstęp…………2 Rozdzial I. Ogólne zagadnienia dotyczace kosztów…………4 1.1 Istota i zakres kosztów 1.2 Kryteria klasyfikacji kosztów 1.3 Warianty ewidencji kosztów 1.4 Zakres, funkcje i system rachunku kosztów 1.5 Historyczne ujecie kosztów Rozdzial II. Klasyfikacja róznic miedzy ujeciem rachunkowym, a podatkowym kosztów…………41 2.1 Polityka podatkowa w systemie rachunkowosci 2.2 Ocena kosztów wedlug typów działalności i podmiotów […]

Wpływ rozwiazan w systemie rachunku kosztów na ustalanie wyniku finansowego. 4.44/5 (39)

Wstęp……….5 Rozdzial I Pomiar wyniku finansowego 1.1. Istota wyniku finansowego……….6 1.2. Elementy tworzace wynik finansowy……….9 1.3. Porównawczy wariant wyniku finansowego……….13 1.4. Kalkulacyjny wariant wyniku finansowego……….16 Rozdzial II Ogólne zasady budowy tradycyjnego rachunku kosztów 2.1. Pojecie i klasyfikacja kosztu……….18 2.2. Koszty w ukladzie rodzajowym………..23 2.3. Koszty w ukladzie podmiotowym i nosnikowym……….27 Rozdzial III Wpływ rozwiazan w […]

Zamówienia publiczne w regulacjach unijnych. 4.26/5 (53)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Europejskie przepisy w sprawie zamówien publicznych………5 1.1.Historia dyrektyw regulujacych zamówienia publiczne………6 1.2.Wczesne dyrektywy dot. Zamówien publicznych………9 1.3. Moc wiazaca dyrektyw………13 Rozdzial 2. Zakres obowiazywania dyrektyw………16 2.1.Zakres podmiotowy………18 2.2.Zakres przedmiotowy………20 2.3.Progi………24 2.4.Szacowanie wartosci zamówienia………26 2.5.Wylaczenia………28 Rozdzial 3. Tryby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego………31 3.1.Procedura otwarta………32 3.2.Procedura ograniczona………34 3.3.Procedura negocjacyjna………39 3.4.Dialog konkurencyjny w sektorze […]

Ewidencja i sprawozdawczosc z zakresu kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ. 4.29/5 (63)

Wstęp ……….4 Rozdzial 1 Istota i znaczenie kosztów 1.1. Pojecie kosztów ………6 1.2. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów ………7 1.3. Klasyfikacja i ewidencja kosztów działalności operacyjnej ………10 1.3.1. Koszty w ukladzie rodzajowym ………12 1.3.2. Koszty w ukladzie funkcjonalnym ………15 1.3.3. Koszty w ukladzie kalkulacyjnym ………18 1.4. Inne koszty kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa ………19 1.5. Znaczenie […]

Rachunek kosztów XYZ Sp. z o.o. 4.26/5 (57)

Wstęp 3 Rozdzial 1. Warunki funkcjonowania XYZ Sp. z o.o. 1.1. Prawne podstawy funkcjonowania……….. 5 1.2. Przedmiot działalnosci……….. 16 1.3. Organizacja działalności ………..20 1.4. Uwarunkowania rynkowe ………..27 Rozdzial 2. System ewidencyjno- sprawozdawczy w zakresię kosztów XYZ Sp. z o.o. 2.1. Zakres i klasyfikacja kosztów………… 33 2.2. Pomiar i grupowanie kosztów w systemie ewidencji ksiegowej……….. 38 […]

Analiza kosztów przedsiębiorstwa produkcyjno -handlowego XYZ Spólka z o.o. 4.48/5 (25)

Wstęp………..4 Rozdzial 1. Pojecie kosztu oraz czynniki kształtujące poziom kosztów w przedsiębiorstwie 1.1. Pojecie kosztu, wydatku i nakladu……….6 1.2. Klasyfikacja kosztów……….8 1.3. Zasady rozliczania kosztów i ich ewidencja……….19 Rozdzial 2. Metody analizy kosztów 2.1. Cel i zakres analizy kosztów……….33 2.2. Charakterystyka metod analizy kosztów……….37 2.3. Analiza kosztów w ukladzie rodzajowym……….43 2.4. Ocena kształtowania się kosztów […]

Analiza kosztów zatrudnienia w gminie XYZ. 4.36/5 (22)

Wstęp………. 4 Rozdzial I Pozyskiwanie i dobór personelu 1.1 Pojecie i znaczenie planowania zatrudnienia ………. 6 1.2 Planowanie popytu i podazy personelu……….8 1.2 Dobór pracowników i rekrutacja w jednostkach samorządu terytorialnego ………. 11 1.3 Metody i formy rekrutacji………. ……….13 1.4 Selekcja – koncowy element naboru ……….27 Rozdzial II. Wynagrodzenie jako glówny koszt pracy 2.1 Pojecie […]

Kontrola finansowa w sektorze finansów publicznych na przykładzie kontroli przeprowadzonej przez RIO w Gminie XYZ w 2006 roku 4.42/5 (24)

Wstęp………4 Rozdzial 1. Istota kontroli finansowej finansów publicznych 1.1. Pojecie kontroli………6 1.2. Zadania kontroli finansowej………11 1.3. Przedmiot i podmiot zasiegu kontroli finansowej………12 1.4. Kryteria kontroli finansowej………20 Rozdzial 2. Rodzaje i metody kontroli finansowej 2.1. Kontrola uprzednia, kontrola biezaca i kontrola nastepna………24 2.2. Kontrola faktyczna i kontrola dokumentalna………28 2.3. Kontrola formalna i kontrola merytoryczna………34 2.4. Kontrola […]

Audyt wewnetrzny w KRUS. 4.59/5 (17)

Wstęp………4 Rozdzial I Podstawowe zagadnienia i regulacje prawne odnosnie audytu wewnetrznego………6 1. Podstawowe definicje zwiazane z audytem wewnetrznym 1.1 Definicja i geneza audytu wewnetrznego 1.2 Rodzaje audytów 1.3 Cele audytów 2. Standardy zwiazane z pelnieniem funkcji audytora 2.1 Kwalifikacje audytora i standardy miedzynarodowe 2.2 Obowiazki i zadania audytora wewnetrznego 2.3 System oceny pracy audytora 2.4 […]

Minimalizacja kosztów na przykładzie firmy XYZ. 4.67/5 (15)

Wstęp Rozdzial I. Koszty 1.1.Koszty – pojecie i istota ……….4 1.2.Klasyfikacja kosztów ……….10 Rozdzial II. Uklad ewidencyjny kosztów 2.1.Uklad rodzajowy kosztów ……….21 2.2.Uklad wedlug miejsc powstawania kosztów ……….33 2.3.Uklad w zwiazku z uzyskaniem przychodów………. 44 Rozdzial III. Minimalizacja kosztów w przedsiębiorstwie 3.1.Zalozenia koncepcji XYZ ……….46 3.2.Fazy wdrozenia metody XYZ do przedsiębiorstwa………. 47 3.3.Role w organizacji […]

Koszty zatrudnienia w samorzadzie terytorialnym na przykładzie gminy. 4.2/5 (35)

Wstęp………… 4 Rozdzial I. Kształtowanie zatrudnienia 1.1 Planowanie zatrudnienia ………… 6 1.2 Dobór pracowników i rekrutacja w jednostkach samorządu terytorialnego ………… 12 1.3 Wybory organów administracji jako element doboru personelu …………18 1.4 Selekcja – koncowy element naboru ………… 26 Rozdzial II. Wynagrodzenie jako glówny koszt pracy 2.1 Pojecie kosztów i rodzaje kosztów ………… 34 2.2 […]

Problematyka zobowiazan, w tym rezerw na przykładzie Zakladów Azotowych &222;XYZ&221; S. A. 4.6/5 (15)

Wstęp……….3 Rozdzial I Charakterystyka zobowiazan……….5 1.1 Ekonomiczno-prawne aspekty zobowiazan 1.2 Klasyfikacja zobowiazan 1.3 Zobowiazania, a nadrzedne zasady rachunkowosci Rozdzial II Zobowiazania, w tym rezerwy w polskim prawie bilansowym……….22 2.1 Charakterystyka oraz klasyfikacja zobowiazan, w tym rezerw w rachunkowosci 2.2 Ujecie i wycena zobowiazan wedlug polskiego prawa bilansowego 2.3 Ujawnienie zobowiazan wedlug polskich przepisów bilansowych Rozdzial […]