Kategoria: Koszty Audyt

Prace z dziedziny Koszty Audyt. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

System wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie XXX 4.21/5 (19)

Wstęp Rozdział I Ogólne zagadnienia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 1.1. Pojęcie i ewolucja ZZL 1.2. Modele ZZL 1.3. Struktura organizacyjna komórek personalnych 1.4. Płaszczyzny polityki personalnej Rozdział II Podstawowe zagadnienia z zakresu wynagrodzeń 2.1. Pojęcie wynagrodzeń i jego funkcje 2.2. Formy wynagrodzeń 2.3. Struktura wynagrodzeń 2.4. Determinanty oddziałujące na kształtowanie systemu wynagrodzeń Rozdział III […]

Koszty reprezentacji i reklamy w działalności gospodarczej 4.41/5 (32)

Wstęp………4 Rozdzial I Charakterystyka reprezentacji i reklamy 1. Pojecie reklamy………6 2. Pojecie reprezentacji………11 3. Wydatki o charakterze zblizonym do wydatków na reklame………13 Rozdzial II Wydatki na reprezentacje i reklame 1. Odliczanie kosztów od przychodów………14 2. Limity wydatków na reprezentacje i reklame………16 3. Systematyka kosztów reprezentacji i reklamy………19 4. Wydatki na reprezentacje i reklame nie stanowiace […]

Modelowanie efektywnego działania przedsiębiorstwa 4.64/5 (45)

Wstęp Rozdzial I Problematyka efektywnego działania przedsiębiorstwa 1.1. Pojecie i funkcje analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. 1.2. Miejsce dokonywanych analiz w przedsiębiorstwie. 1.3. Rodzaje analiz sporzadzonych w przedsiębiorstwie. 1.3.1. Przeznaczenie analiz. 1.3.2. Horyzont czasowy, którego analiza dotyczy. 1.3.3. Zastosowane metody badawcze. 1.3.4. Stopien szczególowosci badan. Rozdzial II Miary stosowane do oceny finansowej przedsiębiorstwa 2.1. Istota i zakres […]

Rola logistyki w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwie na przykładzie XYZ. 4.27/5 (56)

Wstęp……….3 Rozdzial 1 Rola i zadani logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem……….5 1.1. Pojecie logistyki i procesów logistycznych 1.2. Funkcje i zadania logistyki w odniesieniu do kosztów w przedsiębiorstwie 1.3. Zarządzanie logistyczne przedsiebiorstwem na przykładzie gospodarki zapasami – koszty zapasów 1.4. Logistyka metoda racjonalizacji kosztów przedsiębiorstwa 1.5. Logistyka w Polsce a integracja z Unia Europejska Rozdzial 2 […]

Analityczne ujecie kosztów jakosci. 4.36/5 (53)

Wstęp Rozdzial 1.Systemy zapewnienia jakosci w gospodarce rynkowej 1.1.Pojecie jakosci 1.2.Podstawowe pojecia zwiazane z jakoscia 1.2.1.Petla jakosci 1.2.2.Audit jakosci 1.3.Charakterystyka narzedzi jakosci 1.3.1.Diagram Pareto-Lorenza 1.3.2.Diagram Ishikawy 1.3.3.Nowe narzedzia zarządzania jakoscia 1.3.3.1.Diagram relacji 1.3.3.2.Diagram pokrewienstwa 1.3.3.3.Diagram systematyki 1.3.3.4.Diagram macierzowy 1.3.3.5.Macierzowa analiza danych 1.3.3.6.Wykres programowy procesu decyzji 1.3.3.7.Diagram strzalkowy Rozdzial 2.Kompleksowe zarzadzanie jakoscia 2.1.Metoda FMEA 2.2.Metoda „zero […]

Zasady ewidencji i rozliczania kosztów na przykładzie wybranej jednostki gospodarczej 4.36/5 (42)

Wstęp………3 Rozdzial I. Pojecie i podzial kosztów 1.1 Pojecie kosztów………5 1.2 Klasyfikacja kosztów ………7 1.3 Metody rozliczania kosztów ………16 Rozdzial II. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów 2.1 Znaczenie i etapy rachunku kosztów ……… 21 2.2 Ewidencja i rozliczanie kosztów ……… 24 2.3 Zakres analizy kosztów……… 47 Rozdzial III. Rola kosztów w przedsiębiorstwie 3.1 Ogólna charakterystyka […]

Amortyzacja w świetle przepisów bilansowych i podatkowych. 4.25/5 (59)

Wstęp………..3 Rozdzial I. Podmiot i przedmiot amortyzacji 1.1. Podmioty uprawnione do dokonywania amortyzacji……….. 5 1.2. Przedmiot amortyzacji……….. 6 1.2.1. Środki trwale ………..8 1.2.2. Wartosci nie materialne i prawne ……….. 12 1.3. Przedmiotowe ograniczania amortyzacji ……….. 16 Rozdzial II. Zasady wyceny środków trwałych i wartosci niematerialnych i prawnych 2.1. Zasady wyceny ………..19 2.2. Metody amortyzacji ………..23 […]

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. 4.27/5 (51)

Wstęp……….3 Rozdzial I. Ogólne zagadnienia kosztów……….5 1. Istota i zakres kosztów 2. Kryteria klasyfikacji kosztów 3. Warianty ewidencji kosztów 4. Zakres, funkcje i systemy rachunku kosztów 5. Historyczne ujecie kosztów Rozdzial II. Analiza kosztów w ukladzie podmiotowym, kalkulacyjnym i kosztów jednostkowych……….34 1. Pojecie, cel i zakres analizy kosztów 2. Ocena kosztów wedlug typów działalności i […]

Audyt finansowy i operacyjny. 4.34/5 (50)

Wstęp ………….3 Rozdzial I. Geneza i rodzaje audytu wewnetrznego 1.1. Powstanie i rozwój audytu wewnetrznego ………….4 1.2. Zakres i cele audytu wewnetrznego …………. 6 1.3. Znaczenie, rola i rodzaje dzaje audytu wewnetrznego………….12 1.4. Standardy audytu wewnetrznego…………. 17 Rozdzial II. Charakterystyka audytu finansowego i operacyjnego 2.1. Metodyka prac audytowych…………. 20 2.2. Planowanie audytu finansowego ………….24 2.3. […]

Ksiegowe zuzycie środków trwałych na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ. 4.31/5 (45)

Wstęp …………. 2 Rozdzial I. Środki trwale w działalności przedsiębiorstwa 1. Charakterystyka podstawowych pojec…………. 4 2. Klasyfikacja środków trwalych…………. 7 3. Metody wyceny i ustalenia wartosci poczatkowej środków trwalych…………. 9 4. Dokumentacja środków trwałych ………….14 5. Zasady ksiegowego ujecie środków trwałych ………….17 Rozdzial II. Zuzycie środków trwałych i jego pomiar 1. Czynniki wpływajace na zuzycie […]

Metody rozliczania kosztów wydzialowych w przedsiębiorstwie. 4.43/5 (37)

Wstęp……….3 Rozdzial I. Istota i klasyfikacja kosztów……….5 1.1 Istota i pojecie kosztów 1.2 Klasyfikacja kosztów 1.2.1 Koszty wedlug typów dzialalnosci 1.2.2 Koszty w ukladzie rodzajowym 1.2.3 Koszty wedlug odmian dzialalnosci 1.2.4 Koszty w ukladzie funkcjonalnym 1.2.5 Koszty wedlug miejsc ich powstania 1.2.6 Koszty w ukladzie kalkulacyjnym 1.2.7 Koszty wedlug stopnia ich reagowania na zmiany rozmiarów […]

Koszty w ujęciu podatkowym i rachunkowym w przedsiębiorstwie XYZ. 4.33/5 (45)

Wstęp…………2 Rozdzial I. Ogólne zagadnienia dotyczace kosztów…………4 1.1 Istota i zakres kosztów 1.2 Kryteria klasyfikacji kosztów 1.3 Warianty ewidencji kosztów 1.4 Zakres, funkcje i system rachunku kosztów 1.5 Historyczne ujecie kosztów Rozdzial II. Klasyfikacja róznic miedzy ujeciem rachunkowym, a podatkowym kosztów…………41 2.1 Polityka podatkowa w systemie rachunkowosci 2.2 Ocena kosztów wedlug typów działalności i podmiotów […]

Wpływ rozwiazan w systemie rachunku kosztów na ustalanie wyniku finansowego. 4.44/5 (39)

Wstęp……….5 Rozdzial I Pomiar wyniku finansowego 1.1. Istota wyniku finansowego……….6 1.2. Elementy tworzace wynik finansowy……….9 1.3. Porównawczy wariant wyniku finansowego……….13 1.4. Kalkulacyjny wariant wyniku finansowego……….16 Rozdzial II Ogólne zasady budowy tradycyjnego rachunku kosztów 2.1. Pojecie i klasyfikacja kosztu……….18 2.2. Koszty w ukladzie rodzajowym………..23 2.3. Koszty w ukladzie podmiotowym i nosnikowym……….27 Rozdzial III Wpływ rozwiazan w […]

Zamówienia publiczne w regulacjach unijnych. 4.26/5 (53)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Europejskie przepisy w sprawie zamówien publicznych………5 1.1.Historia dyrektyw regulujacych zamówienia publiczne………6 1.2.Wczesne dyrektywy dot. Zamówien publicznych………9 1.3. Moc wiazaca dyrektyw………13 Rozdzial 2. Zakres obowiazywania dyrektyw………16 2.1.Zakres podmiotowy………18 2.2.Zakres przedmiotowy………20 2.3.Progi………24 2.4.Szacowanie wartosci zamówienia………26 2.5.Wylaczenia………28 Rozdzial 3. Tryby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego………31 3.1.Procedura otwarta………32 3.2.Procedura ograniczona………34 3.3.Procedura negocjacyjna………39 3.4.Dialog konkurencyjny w sektorze […]

Ewidencja i sprawozdawczosc z zakresu kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ. 4.29/5 (63)

Wstęp ……….4 Rozdzial 1 Istota i znaczenie kosztów 1.1. Pojecie kosztów ………6 1.2. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów ………7 1.3. Klasyfikacja i ewidencja kosztów działalności operacyjnej ………10 1.3.1. Koszty w ukladzie rodzajowym ………12 1.3.2. Koszty w ukladzie funkcjonalnym ………15 1.3.3. Koszty w ukladzie kalkulacyjnym ………18 1.4. Inne koszty kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa ………19 1.5. Znaczenie […]

Rachunek kosztów XYZ Sp. z o.o. 4.26/5 (57)

Wstęp 3 Rozdzial 1. Warunki funkcjonowania XYZ Sp. z o.o. 1.1. Prawne podstawy funkcjonowania……….. 5 1.2. Przedmiot działalnosci……….. 16 1.3. Organizacja działalności ………..20 1.4. Uwarunkowania rynkowe ………..27 Rozdzial 2. System ewidencyjno- sprawozdawczy w zakresię kosztów XYZ Sp. z o.o. 2.1. Zakres i klasyfikacja kosztów………… 33 2.2. Pomiar i grupowanie kosztów w systemie ewidencji ksiegowej……….. 38 […]

Analiza kosztów przedsiębiorstwa produkcyjno -handlowego XYZ Spólka z o.o. 4.48/5 (25)

Wstęp………..4 Rozdzial 1. Pojecie kosztu oraz czynniki kształtujące poziom kosztów w przedsiębiorstwie 1.1. Pojecie kosztu, wydatku i nakladu……….6 1.2. Klasyfikacja kosztów……….8 1.3. Zasady rozliczania kosztów i ich ewidencja……….19 Rozdzial 2. Metody analizy kosztów 2.1. Cel i zakres analizy kosztów……….33 2.2. Charakterystyka metod analizy kosztów……….37 2.3. Analiza kosztów w ukladzie rodzajowym……….43 2.4. Ocena kształtowania się kosztów […]

Analiza kosztów zatrudnienia w gminie XYZ. 4.36/5 (22)

Wstęp………. 4 Rozdzial I Pozyskiwanie i dobór personelu 1.1 Pojecie i znaczenie planowania zatrudnienia ………. 6 1.2 Planowanie popytu i podazy personelu……….8 1.2 Dobór pracowników i rekrutacja w jednostkach samorządu terytorialnego ………. 11 1.3 Metody i formy rekrutacji………. ……….13 1.4 Selekcja – koncowy element naboru ……….27 Rozdzial II. Wynagrodzenie jako glówny koszt pracy 2.1 Pojecie […]

Kontrola finansowa w sektorze finansów publicznych na przykładzie kontroli przeprowadzonej przez RIO w Gminie XYZ w 2006 roku 4.42/5 (24)

Wstęp………4 Rozdzial 1. Istota kontroli finansowej finansów publicznych 1.1. Pojecie kontroli………6 1.2. Zadania kontroli finansowej………11 1.3. Przedmiot i podmiot zasiegu kontroli finansowej………12 1.4. Kryteria kontroli finansowej………20 Rozdzial 2. Rodzaje i metody kontroli finansowej 2.1. Kontrola uprzednia, kontrola biezaca i kontrola nastepna………24 2.2. Kontrola faktyczna i kontrola dokumentalna………28 2.3. Kontrola formalna i kontrola merytoryczna………34 2.4. Kontrola […]

Audyt wewnetrzny w KRUS. 4.59/5 (17)

Wstęp………4 Rozdzial I Podstawowe zagadnienia i regulacje prawne odnosnie audytu wewnetrznego………6 1. Podstawowe definicje zwiazane z audytem wewnetrznym 1.1 Definicja i geneza audytu wewnetrznego 1.2 Rodzaje audytów 1.3 Cele audytów 2. Standardy zwiazane z pelnieniem funkcji audytora 2.1 Kwalifikacje audytora i standardy miedzynarodowe 2.2 Obowiazki i zadania audytora wewnetrznego 2.3 System oceny pracy audytora 2.4 […]

Minimalizacja kosztów na przykładzie firmy XYZ. 4.67/5 (15)

Wstęp Rozdzial I. Koszty 1.1.Koszty – pojecie i istota ……….4 1.2.Klasyfikacja kosztów ……….10 Rozdzial II. Uklad ewidencyjny kosztów 2.1.Uklad rodzajowy kosztów ……….21 2.2.Uklad wedlug miejsc powstawania kosztów ……….33 2.3.Uklad w zwiazku z uzyskaniem przychodów………. 44 Rozdzial III. Minimalizacja kosztów w przedsiębiorstwie 3.1.Zalozenia koncepcji XYZ ……….46 3.2.Fazy wdrozenia metody XYZ do przedsiębiorstwa………. 47 3.3.Role w organizacji […]

Koszty zatrudnienia w samorzadzie terytorialnym na przykładzie gminy. 4.2/5 (35)

Wstęp………… 4 Rozdzial I. Kształtowanie zatrudnienia 1.1 Planowanie zatrudnienia ………… 6 1.2 Dobór pracowników i rekrutacja w jednostkach samorządu terytorialnego ………… 12 1.3 Wybory organów administracji jako element doboru personelu …………18 1.4 Selekcja – koncowy element naboru ………… 26 Rozdzial II. Wynagrodzenie jako glówny koszt pracy 2.1 Pojecie kosztów i rodzaje kosztów ………… 34 2.2 […]

Problematyka zobowiazan, w tym rezerw na przykładzie Zakladów Azotowych &222;XYZ&221; S. A. 4.6/5 (15)

Wstęp……….3 Rozdzial I Charakterystyka zobowiazan……….5 1.1 Ekonomiczno-prawne aspekty zobowiazan 1.2 Klasyfikacja zobowiazan 1.3 Zobowiazania, a nadrzedne zasady rachunkowosci Rozdzial II Zobowiazania, w tym rezerwy w polskim prawie bilansowym……….22 2.1 Charakterystyka oraz klasyfikacja zobowiazan, w tym rezerw w rachunkowosci 2.2 Ujecie i wycena zobowiazan wedlug polskiego prawa bilansowego 2.3 Ujawnienie zobowiazan wedlug polskich przepisów bilansowych Rozdzial […]

Etyka i standardy w pracy audytora. 4.35/5 (43)

Wstęp Rozdzial I.Istota etycznego zachowania w pracy audytorskiej 1.1 Ogólna charakterystyka postaci audytora 1.2 Zachowania w pracy audytora Rozdzial II. Przepisy prawne regulujace prace audytora 2.1. Międzynarodowe standardy audytorskie 2.2. Standardy przeprowadzania kontroli w Polsce Rozdzial III. Kodeksy etyczne pracy audytorskiej 3.1. Podstawowe zasady etyki zawodowej audytora 3.2. Przykladowe standardy kodeksów etycznych audytu 3.3. Odpowiedzialnosc […]

Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie. 4.32/5 (37)

Wstęp………2 Rozdzial I Charakterystyka budżetowania w przedsiębiorstwach. 1. Zastosowanie budżetowania w przedsiębiorstwie………3 2. Zasady i rodzaje budżetowania………6 3. Rola budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem………16 Rozdzial II Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie. 1. Pojecie kosztu i rachunku kosztów………20 2. Kryteria klasyfikacji kosztów i rachunku kosztów………24 3. Metody szacowania i pomiaru kosztów………28 Rozdzial III Analiza kosztów w przedsiębiorstwie X. […]

Amortyzacja trwałych środków w ujęciu bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego 4.45/5 (40)

Wstęp Rozdzial I. 1. Ogólna charakterystyka amortyzacji ujęciu bilansowym i podatkowym ……….5 1.1. Pojecie amortyzacji 1.2. Istota i funkcje amortyzacji 1.3 Stawki amortyzacji 1.4 Ogólne zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych 1.5 Dokumentacja i ewidencja odpisów amortyzacyjnych Rozdzial II. 2. Charakterystyka amortyzowanych środków trwalych……….24 2.1. Pojecie i klasyfikacja środków trwałych 2.2. Ustalenie wartosci poczatkowej środków trwałych 2.3. […]

Ewidencja i sprawozdawczosc z zakresu kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa Zaklady Dziewiarskie XYZ Spólka Akcyjna 4.28/5 (40)

Streszczenie……….3 Slowa kluczowe………. 3 Wstęp………. 4 Rozdzial 1 Istota i znaczenie kosztów 1.1. Pojecie kosztów………. 6 1.2. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów………. 7 1.3. Klasyfikacja i ewidencja kosztów działalności operacyjnej………. 10 1.3.1. Koszty w ukladzie rodzajowym………. 12 1.3.2. Koszty w ukladzie funkcjonalnym ……….15 1.3.3. Koszty w ukladzie kalkulacyjnym ……….18 1.4. Inne koszty kształtujące wynik finansowy […]

Zakres, funkcje i znaczenie audytu w świetle MSRF. 4.4/5 (48)

Wstęp Rozdzial 1. Istota kontroli wewnetrznej i audytu w przedsiębiorstwie 1.1 Kontrola wewnetrzna w przedsiębiorstwie…………8 1.2 Audyt wewnetrzny………… 14 1.3 Audyt zewnetrzny………… 23 Rozdzial 2. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2.1 Istota MSRF………… 34 2.2 Struktura MSRF………… 36 2.3 Charakterystyka wybranych MSRF………… 41 Rozdzial 3. Zadania bieglego rewidenta ze szczególnym uwzglednieniem odpowiedzialnosci za mozliwosc popelnienia oszustw […]

Znaczenie audytu wewnetrznego w zarządzaniu na przykładzie zakladu ubezpieczen społecznych w XYZ 4.33/5 (45)

Wstęp………..3 Rozdzial I. Istota audytu wewnetrznego 1.1. Powstanie i rozwój audytu wewnetrznego………..5 1.2. Zakres i cele audytu wewnetrznego………..8 1.3. Znaczenie, rola i rodzaje audytu wewnetrznego………..13 1.4. Standardy audytu wewnetrznego………..23 Rozdzial II. Metodyka prac audytowych 2.1. Planowanie audytu wewnetrznego………..27 2.2. Dokumenty robocze audytu………..32 2.3. Zadanie audytowe………..37 2.4. Raporty i czynnosci pokontrolne………..39 Rozdzial III. Analiza audytu wewnetrznego […]

Kształtowanie kosztów pracy jako wynik dzialan systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie 4.34/5 (44)

Wstęp Rozdzial I Koszty pracy 1.1. Definicja kosztów pracy, podzial wg kryteriów 1.2. Placa zasadnicza i jej ksztaltowanie 1.3. System premiowania i ich charakter 1.4. Pozaplacowe instrumenty wynagrodzen 1.5. Wynagrodzenia o charakterze materialnym 1.6. Pozamaterialne czynniki wynagrodzen Rozdzial II Zarys teorii motywacji oraz istota motywowania 2.1. Pojecie , istota i rodzaje motywacji 2.2. Wybrane modele […]

Zrzadzanie kosztami na przykładzie Przedsiębiorstwa Uslug Komunalnych. 4.16/5 (31)

Wstęp………..3 Rozdzial I Działalność komunalna i jej rola w realizacji zadan samorządu terytorialnego 1.1 Istota, cele i rodzaje przedsiebiorstw……….. 5 1.2 Samorzad terytorialny jako organizator usług komunalnych……….. 12 1.2.1 Pojecie i istota działania samorządu terytorialnego ………..12 1.2.2 Zadania publiczne realizowane przez samorzad terytorialny……….. 15 1.3 Gospodarka komunalna samorządu terytorialnego ………..19 1.3.1 Ogólna charakterystyka gospodarki komunalnej……….. […]

Analiza przychodów i kosztów zakladu budżetowego na przykładzie zakladu gospodarki lokalnej 4.26/5 (58)

Wstęp ………..3 Rozdzial I. Istota i rodzaje zakladów budżetowych 1.1 Pojecie zakladu budżetowego……….. 5 1.2 Źródła przychodów zakladu budżetowego ………..10 1.3 Zasady finansowania zakladów budżetowych……….. 12 1.4 Sprawozdawczość zakladów budżetowych ………..19 Rozdzial II. Charakterystyka zakladu 2.1 Historia powstania zakladu……….. 25 2.2 Przedmiot dzialalnosci ………..30 2.3 Zatrudnienie i wyposazenie techniczne……….. 43 Rozdzial III. Analiza sytuacji ekonomicznej […]

Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania przeplywem palet EURO w branzy FMCG 4.31/5 (32)

Wstęp Cel pracy Definicje Rozdzial 1Rozwiazania systemowe i organizacyjne 1.1. Opis interpretacji zaproponowanego rozwiazania 1.2. Czesc produkcyjna przedsiębiorstwa 1.3. Czesc rynkowa przedsiębiorstwa Rozdzial 2 Rozwiazania alternatywne Rozdzial 3 Analiza porównawcza kosztów palet Wnioski Wykaz literatury Oceń Sample rating item

Racjonalizacja kosztów transportu drogowego dystrybucji swiezej zywnosci 4.41/5 (41)

Rozdzial 1. Przedstawienie zagadnienia tematu 1.1. Definicje………..3 1.2. Uwarunkowania prawne dotyczace transportu……….. 4 1.3. Warunki przewozu swiezej zywnosci ………..5 Rozdzial 2. Transport w dystrybucji 2.1 Tabor……….. 14 2.2 Siec obiektów……….. 14 Rozdzial 3. Uslugi transportowe 3.1 Kryteria doboru klientów……….. 16 3.2 Zakres uslug ………..16 3.3 Koszt usług transportowych……….. 17 Rozdzial 4. Analiza SWOT Centrum Dystrybucyjnego……….. […]

Charakterystyka systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwie 4.37/5 (73)

Wstęp …………3 Rozdział 1. Rachunek kosztów jako podsystem rachunkowości 1.1. Pojęcie i istota rachunku kosztów …………5 1.2. Rola i zadania rachunku kosztów………… 6 1.3. Funkcje rachunku kosztów …………7 1.4. Rachunkowość zarządcza a rachunek kosztów …………9 1.5. Współczesne zarzadzanie kosztami …………11 Rozdział 2. Kryteria klasyfikacyjne kosztów 2.1. Pojęcie kosztów …………14 2.2. Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych […]

Koszty pracy na podstawie Urzędu gminy XYZ 4.21/5 (56)

Wstęp Rozdzial I. Istota, struktura i uwarunkowania kosztów pracy w przedsiębiorstwie 1.1. Koszty działalności gospodarczej i ich rodzaje 1.2. Koszty pracy jako szczególny rodzaj kosztów 1.3 Czynniki wpływajace na poziom i strukture kosztów pracy Rozdzial II. System motywacyjny jako jedna z determinantów kosztów pracy w przedsiębiorstwie 2.1. Istota, funkcje i struktura systemów motywacyjnych 2.2. Wybrane […]

Audyt wewnetrzny teoria i praktyka 4.47/5 (38)

Wstęp………. 6 Rozdzial I Audyt wewnetrzny jako element działalności gospodarczej 1.1 Pojecie i geneza audytu wewnetrznego………. 8 1.1.1 Pojecie audytu wewnetrznego ………..8 1.1.2 Audyt wewnetrzny na przestrzeni wieków ………..11 1.1.3 Audyt wewnetrzny w znaczeniu aktualnym………. 13 1.2 Kierunki rozwoju audytu wewnetrznego ……….14 1.3 Klasyfikacja audytu wewnetrznego ………..17 1.4 Zdania i funkcje audytu wewnetrznego w przedsiębiorstwie………. […]

Audyt wewnetrzny jako element doskonalenia instytucji 4.34/5 (47)

Wstęp Rozdzial 1. Audyt wewnetrzny jako koncepcja zarządzania 1.1. Cechy wspólczesnej koncepcji zarządzania 1.2. Analiza audytu wewnetrznego w świetle nauk o zarzadzaniu 1.3. Audyt wewnetrzny w ocenie badan empirycznych 1.4. Podstawowe wytyczne formulowania systemu audytu wewnetrznego jako koncepcji zarządzania Rozdzial 2. Systemem audytu wewnetrznego jako instrument doskonalenia instytucji 2.1. Instytucja jako obiekt doskonalenia 2.2. System […]

Ewidencja, rozliczanie i sposób racjonalizacji kosztów na przykładzie firmy XYZ 4.37/5 (38)

Wstęp …….4 Rozdzial 1. Pojecie i podzial kosztów 1.1. Pojecie kosztów ………..6 1.2. Klasyfikacja kosztów ………..9 1.2.1. Koszty wedlug rodzaju działalności jednostki gospodarczej ………..10 1.2.2. Koszty wedlug rodzaju ………..12 1.2.3. Koszty wedlug miejsc powstawania ……….. 14 1.2.4. Koszty wedlug sposobu ich odnoszenia na wytwarzane produkty……….. 15 1.2.5. Koszty wedlug rozmiarów działalnosci……….. 17 1.3. Uklady ewidencyjne […]

Rozliczenie kosztów wydzialowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym XYZ. 4.32/5 (56)

Wstęp ………… 3 Rozdzial 1. Istota i klasyfikacja kosztów 1.1 Istota i pojecie kosztów ………… 5 1.2 Klasyfikacja kosztów………… 8 1.2.1 Koszty wedlug typów działalności ………… 12 1.2.2 Koszty w ukladzie rodzajowym ………… 13 1.2.3 Koszty wedlug odmian działalności …………18 1.2.4 Koszty w ukladzie funkcjonalnym ………… 18 1.2.5 Koszty wedlug miejsc ich powstawania ………… 18 […]

Kontrola wewnetrzna w placówkach oswiatowych. 4.5/5 (38)

Wstęp………3 Rozdzial I Definicja i klasyfikacja kontroli wewnetrznej 1.1.Kontrola jako element systemu zarządzania ………6 1.2. Istota kontroli wewnetrznej-jej formy i rodzaje……… 12 1.3. Kontrola wewnetrzna w placówce oswiatowej-szkole……… 15 Rozdzial II Funkcje i regulacje prawne kontroli wewnetrznej w placówkach oswiatowych 2.1. Cele i zadania kontroli wewnetrznej……… 17 2.2. Kontrola wewnetrzna jako przedmiot regulacji prawnych……… 20 […]

Rachunek przeplywów pienieznych w świetle ustawy o rachunkowosci i miedzynarodowych standardów rachunkowosci 4.39/5 (49)

Wstęp ………..3 Rozdzial 1. Plynnosc finansowa przedsiębiorstwa 1.1 Pojecie i charakterystyka plynnosci finansowej……….. 4 1.2 Strategie plynnosci finansowej……….. 7 1.2.1. Strefy plynnosci finansowej……….. 7 1.2.2. Strategie plynnosci finansowej w ujęciu dochód – ryzyko……….. 10 1.2.3. Strategie plynnosci finansowej w ujęciu harmonizacji ………..22 1.3 Istota przeplywów pienieznych ………..34 Rozdzial 2. Rachunek przeplywów pienieznych wedlug ustawy o […]

Koszty eksploatacji środków transportu na przykładzie Komunikacji Miejskiej w Krakowie. 4.23/5 (60)

Cel i metodyka pracy…………..2 Wstęp…………..2 Rozdzial 1. Charakterystyka rynku usług transportowych. 1.1. Popyt i podaz na rynku usług transportowych…………..4 1.2. Rynek usług transportowych…………..8 1.3. Cechy rynku transportowego…………..12 1.4. Funkcje rynku transportowego…………..14 1.5. Rynek logistyczny…………..16 Rozdzial 2. Marketing w odniesieniu do usług transportowych. 2.1. Marketing i jego funkcje w transporcie…………..19 2.2. Obsługa procesu wykonania usługi transportowej…………..24 […]

Rachunek kosztów w Zakladach Opieki Zdrowotnej wstepem do budżetowania w świetle nowelizacji Ustawy o Zakladach Opieki Zdrowotnej 4.34/5 (50)

Wprowadzenie………..3 Rozdzial I. Istota, funkcja i cel budżetowania 1.1 .Geneza i cel budżetowania……….. 6 1.2. Funkcje budżetowania ………..10 1.3. Rodzaje i metody budżetowania……….. 11 1.4. Przyklady tworzenia budżetów ………..13 Rozdzial II. Praktyczne aspekty budżetowania 2.1. Budzetowanie – efektywna metoda zarządzania wspólczesnym przedsiębiorstwem……….. 17 2.2. Procedura budżetowania kosztów – rachunek kosztów w budżetowaniu ………..22 Rozdzial III. […]

Audyt finansowy w firmie Orlen 4.28/5 (40)

Wstęp……….2 Rozdzial 1.Sprawozdanie finansowe jako przedmiot badania przez bieglego rewidenta. 1.1 Istota, klasyfikacja i uzytkownicy sprawozdan finansowych……….4 1.2. Elementy sprawozdania finansowego……….9 1.3. Zasady rachunkowosci w sprawozdawczosci finansowej……….23 Rozdzial 2. Istota i znaczenie audytu finansowego w przedsiębiorstwie. 2.1. Cele i funkcje przeprowadzenia audytu finansowego……….29 2.2. Rola bieglego rewidenta w audycie finansowym……….39 2.3. Etyka bieglego rewidenta……….44 Rozdzial […]

Metody optymalizacji procesów transportowych na przykładzie firmy XYZ 4.41/5 (44)

Wstęp Rozdzial 1. Istota procesów logistycznych 1.1 Koncepcja logistyki 1.2 Transport jako skladnik logistyki 1.3 Optymalizacja w przedsiębiorstwach transportowych 1.4 Kierunek rozwoju usług logistycznych Rozdzial 2. Transport jako czynnik przewagi konkurencyjnej 2.1 Pojecie komodalnosci w transporcie 2.2 Róznice pomiedzy transportami intermodalnymi, komodalnymi i zlozonymi 2.3 Ujednolicone reguly transportowe 2.3.1 Rodzaje regul Incoterms 2010 Rozdzial 3. […]

Wpływ audytu wewnetrznego na zmiane kierunku zarządzania zasobami ludzkimi 4.24/5 (41)

Wstęp………4 Rozdzial 1 Charakterystyka audytu wewnetrznego 1.1. Pojecie audytu wewnetrznego……… 5 1.2. Audyt wewnetrzny a kontrola wewnetrzna ………7 1.3. Zadania i rola audytu wewnetrznego……… 10 Rozdzial 2 Narzedzia pracy audytora 2.1. Normy i przepisy stanowiace trzon pracy audytora ………13 2.2. Predyspozycje i umiejetnosci konieczne przy prowadzeniu audytu ………15 Rozdzial 3 Wpływ audytu na kierunek zarządzania […]