Kategoria: Koszty Audyt

Prace z dziedziny Koszty Audyt. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Leasing i kredyt jako zródla finansowania przedsiebiorstwa – analiza porównawcza

Przez administrator

Wstep………6 Rozdzial I Zródla finansowania przedsiebiorstwa 1.1. Istota przedsiębiorstwa ………8 1.2. Klasyfikacja zródel finansowania przedsiebiorstwa………12 1.3. Charakterystyka kapitalów obcych………16 Rozdzial II Leasing jako zródlo finansowania inwestycji przedsiebiorstwa 2.1. Istota i geneza leasingu………20 2.2. Cechy leasingu………23 2.2.1. Przedmiot leasingu………23 2.2.2. Uczestnicy transakcji leasingowej………25 2.2.3. Schemat transakcji…

System wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie XXX

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Ogólne zagadnienia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 1.1. Pojęcie i ewolucja ZZL 1.2. Modele ZZL 1.3. Struktura organizacyjna komórek personalnych 1.4. Płaszczyzny polityki personalnej Rozdział II Podstawowe zagadnienia z zakresu wynagrodzeń 2.1. Pojęcie wynagrodzeń i jego funkcje 2.2. Formy wynagrodzeń 2.3. Struktura…

Koszty reprezentacji i reklamy w działalności gospodarczej

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Charakterystyka reprezentacji i reklamy 1. Pojęcie reklamy………6 2. Pojęcie reprezentacji………11 3. Wydatki o charakterze zblizonym do wydatków na reklame………13 Rozdział II Wydatki na reprezentacje i reklame 1. Odliczanie kosztów od przychodów………14 2. Limity wydatków na reprezentacje i reklame………16 3. Systematyka kosztów reprezentacji…

Modelowanie efektywnego działania przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Problematyka efektywnego działania przedsiębiorstwa 1.1. Pojęcie i funkcje analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. 1.2. Miejsce dokonywanych analiz w przedsiębiorstwie. 1.3. Rodzaje analiz sporzadzonych w przedsiębiorstwie. 1.3.1. Przeznaczenie analiz. 1.3.2. Horyzont czasowy, którego analiza dotyczy. 1.3.3. Zastosowane metody badawcze. 1.3.4. Stopien szczególowosci badan. Rozdział II…

Rola logistyki w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwie na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Rola i zadani logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem……….5 1.1. Pojęcie logistyki i procesów logistycznych 1.2. Funkcje i zadania logistyki w odniesieniu do kosztów w przedsiębiorstwie 1.3. Zarządzanie logistyczne przedsiebiorstwem na przykładzie gospodarki zapasami – koszty zapasów 1.4. Logistyka metoda racjonalizacji kosztów przedsiębiorstwa 1.5.…

Analityczne ujecie kosztów jakosci.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1.Systemy zapewnienia jakosci w gospodarce rynkowej 1.1.Pojęcie jakosci 1.2.Podstawowe pojęcia zwiazane z jakoscia 1.2.1.Petla jakosci 1.2.2.Audit jakosci 1.3.Charakterystyka narzedzi jakosci 1.3.1.Diagram Pareto-Lorenza 1.3.2.Diagram Ishikawy 1.3.3.Nowe narzedzia zarządzania jakoscia 1.3.3.1.Diagram relacji 1.3.3.2.Diagram pokrewienstwa 1.3.3.3.Diagram systematyki 1.3.3.4.Diagram macierzowy 1.3.3.5.Macierzowa analiza danych 1.3.3.6.Wykres programowy procesu decyzji…

Zasady ewidencji i rozliczania kosztów na przykładzie wybranej jednostki gospodarczej

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Pojęcie i podzial kosztów 1.1 Pojęcie kosztów………5 1.2 Klasyfikacja kosztów ………7 1.3 Metody rozliczania kosztów ………16 Rozdział II. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów 2.1 Znaczenie i etapy rachunku kosztów ……… 21 2.2 Ewidencja i rozliczanie kosztów ……… 24 2.3 Zakres analizy kosztów…………

Amortyzacja w świetle przepisów bilansowych i podatkowych.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Podmiot i przedmiot amortyzacji 1.1. Podmioty uprawnione do dokonywania amortyzacji……….. 5 1.2. Przedmiot amortyzacji……….. 6 1.2.1. Środki trwale ………..8 1.2.2. Wartosci nie materialne i prawne ……….. 12 1.3. Przedmiotowe ograniczania amortyzacji ……….. 16 Rozdział II. Zasady wyceny środków trwałych i wartosci niematerialnych…

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Ogólne zagadnienia kosztów……….5 1. Istota i zakres kosztów 2. Kryteria klasyfikacji kosztów 3. Warianty ewidencji kosztów 4. Zakres, funkcje i systemy rachunku kosztów 5. Historyczne ujecie kosztów Rozdział II. Analiza kosztów w ukladzie podmiotowym, kalkulacyjnym i kosztów jednostkowych……….34 1. Pojęcie, cel i…

Audyt finansowy i operacyjny.

Przez administrator

Wstęp ………….3 Rozdział I. Geneza i rodzaje audytu wewnetrznego 1.1. Powstanie i rozwój audytu wewnetrznego ………….4 1.2. Zakres i cele audytu wewnetrznego …………. 6 1.3. Znaczenie, rola i rodzaje dzaje audytu wewnetrznego………….12 1.4. Standardy audytu wewnetrznego…………. 17 Rozdział II. Charakterystyka audytu finansowego i operacyjnego 2.1.…

Ksiegowe zuzycie środków trwałych na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.

Przez administrator

Wstęp …………. 2 Rozdział I. Środki trwale w działalności przedsiębiorstwa 1. Charakterystyka podstawowych pojec…………. 4 2. Klasyfikacja środków trwalych…………. 7 3. Metody wyceny i ustalenia wartosci poczatkowej środków trwalych…………. 9 4. Dokumentacja środków trwałych ………….14 5. Zasady ksiegowego ujecie środków trwałych ………….17 Rozdział II. Zuzycie…

Metody rozliczania kosztów wydzialowych w przedsiębiorstwie.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Istota i klasyfikacja kosztów……….5 1.1 Istota i pojecie kosztów 1.2 Klasyfikacja kosztów 1.2.1 Koszty wedlug typów dzialalnosci 1.2.2 Koszty w ukladzie rodzajowym 1.2.3 Koszty wedlug odmian dzialalnosci 1.2.4 Koszty w ukladzie funkcjonalnym 1.2.5 Koszty wedlug miejsc ich powstania 1.2.6 Koszty w ukladzie…

Koszty w ujęciu podatkowym i rachunkowym w przedsiębiorstwie XYZ.

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział I. Ogólne zagadnienia dotyczace kosztów…………4 1.1 Istota i zakres kosztów 1.2 Kryteria klasyfikacji kosztów 1.3 Warianty ewidencji kosztów 1.4 Zakres, funkcje i system rachunku kosztów 1.5 Historyczne ujecie kosztów Rozdział II. Klasyfikacja róznic miedzy ujeciem rachunkowym, a podatkowym kosztów…………41 2.1 Polityka podatkowa w…

Wpływ rozwiazan w systemie rachunku kosztów na ustalanie wyniku finansowego.

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Pomiar wyniku finansowego 1.1. Istota wyniku finansowego……….6 1.2. Elementy tworzace wynik finansowy……….9 1.3. Porównawczy wariant wyniku finansowego……….13 1.4. Kalkulacyjny wariant wyniku finansowego……….16 Rozdział II Ogólne zasady budowy tradycyjnego rachunku kosztów 2.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztu……….18 2.2. Koszty w ukladzie rodzajowym………..23 2.3. Koszty…

Zamówienia publiczne w regulacjach unijnych.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Europejskie przepisy w sprawie zamówien publicznych………5 1.1.Historia dyrektyw regulujacych zamówienia publiczne………6 1.2.Wczesne dyrektywy dot. Zamówien publicznych………9 1.3. Moc wiazaca dyrektyw………13 Rozdział 2. Zakres obowiazywania dyrektyw………16 2.1.Zakres podmiotowy………18 2.2.Zakres przedmiotowy………20 2.3.Progi………24 2.4.Szacowanie wartosci zamówienia………26 2.5.Wylaczenia………28 Rozdział 3. Tryby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego………31…

Ewidencja i sprawozdawczosc z zakresu kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.

Przez administrator

Wstęp ……….4 Rozdział 1 Istota i znaczenie kosztów 1.1. Pojęcie kosztów ………6 1.2. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów ………7 1.3. Klasyfikacja i ewidencja kosztów działalności operacyjnej ………10 1.3.1. Koszty w ukladzie rodzajowym ………12 1.3.2. Koszty w ukladzie funkcjonalnym ………15 1.3.3. Koszty w ukladzie kalkulacyjnym ………18…

Rachunek kosztów XYZ Sp. z o.o.

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział 1. Warunki funkcjonowania XYZ Sp. z o.o. 1.1. Prawne podstawy funkcjonowania……….. 5 1.2. Przedmiot działalnosci……….. 16 1.3. Organizacja działalności ………..20 1.4. Uwarunkowania rynkowe ………..27 Rozdział 2. System ewidencyjno- sprawozdawczy w zakresię kosztów XYZ Sp. z o.o. 2.1. Zakres i klasyfikacja kosztów………… 33…

Analiza kosztów przedsiębiorstwa produkcyjno -handlowego XYZ Spólka z o.o.

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1. Pojęcie kosztu oraz czynniki kształtujące poziom kosztów w przedsiębiorstwie 1.1. Pojęcie kosztu, wydatku i nakladu……….6 1.2. Klasyfikacja kosztów……….8 1.3. Zasady rozliczania kosztów i ich ewidencja……….19 Rozdział 2. Metody analizy kosztów 2.1. Cel i zakres analizy kosztów……….33 2.2. Charakterystyka metod analizy kosztów……….37 2.3.…

Analiza kosztów zatrudnienia w gminie XYZ.

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział I Pozyskiwanie i dobór personelu 1.1 Pojęcie i znaczenie planowania zatrudnienia ………. 6 1.2 Planowanie popytu i podazy personelu……….8 1.2 Dobór pracowników i rekrutacja w jednostkach samorządu terytorialnego ………. 11 1.3 Metody i formy rekrutacji………. ……….13 1.4 Selekcja – koncowy element naboru…

Kontrola finansowa w sektorze finansów publicznych na przykładzie kontroli przeprowadzonej przez RIO w Gminie XYZ w 2006 roku

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1. Istota kontroli finansowej finansów publicznych 1.1. Pojęcie kontroli………6 1.2. Zadania kontroli finansowej………11 1.3. Przedmiot i podmiot zasiegu kontroli finansowej………12 1.4. Kryteria kontroli finansowej………20 Rozdział 2. Rodzaje i metody kontroli finansowej 2.1. Kontrola uprzednia, kontrola biezaca i kontrola nastepna………24 2.2. Kontrola faktyczna i…

Audyt wewnetrzny w KRUS.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Podstawowe zagadnienia i regulacje prawne odnosnie audytu wewnetrznego………6 1. Podstawowe definicje zwiazane z audytem wewnetrznym 1.1 Definicja i geneza audytu wewnetrznego 1.2 Rodzaje audytów 1.3 Cele audytów 2. Standardy zwiazane z pelnieniem funkcji audytora 2.1 Kwalifikacje audytora i standardy miedzynarodowe 2.2 Obowiazki…

Minimalizacja kosztów na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Koszty 1.1.Koszty – pojecie i istota ……….4 1.2.Klasyfikacja kosztów ……….10 Rozdział II. Uklad ewidencyjny kosztów 2.1.Uklad rodzajowy kosztów ……….21 2.2.Uklad wedlug miejsc powstawania kosztów ……….33 2.3.Uklad w zwiazku z uzyskaniem przychodów………. 44 Rozdział III. Minimalizacja kosztów w przedsiębiorstwie 3.1.Zalozenia koncepcji XYZ ……….46…

Koszty zatrudnienia w samorzadzie terytorialnym na przykładzie gminy.

Przez administrator

Wstęp………… 4 Rozdział I. Kształtowanie zatrudnienia 1.1 Planowanie zatrudnienia ………… 6 1.2 Dobór pracowników i rekrutacja w jednostkach samorządu terytorialnego ………… 12 1.3 Wybory organów administracji jako element doboru personelu …………18 1.4 Selekcja – koncowy element naboru ………… 26 Rozdział II. Wynagrodzenie jako glówny koszt…