System wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie XXX

Wstęp Rozdział I Ogólne zagadnienia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 1.1. Pojęcie i ewolucja ZZL 1.2. Modele ZZL 1.3. Struktura organizacyjna komórek personalnych 1.4. Płaszczyzny polityki personalnej Rozdział II Podstawowe zagadnienia z zakresu wynagrodzeń 2.1. Pojęcie wynagrodzeń i jego funkcje Więcej

Koszty reprezentacji i reklamy w działalności gospodarczej

Wstęp………4 Rozdzial I Charakterystyka reprezentacji i reklamy 1. Pojecie reklamy………6 2. Pojecie reprezentacji………11 3. Wydatki o charakterze zblizonym do wydatków na reklame………13 Rozdzial II Wydatki na reprezentacje i reklame 1. Odliczanie kosztów od przychodów………14 2. Limity wydatków na reprezentacje i Więcej

Modelowanie efektywnego działania przedsiębiorstwa

Wstęp Rozdzial I Problematyka efektywnego działania przedsiębiorstwa 1.1. Pojecie i funkcje analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. 1.2. Miejsce dokonywanych analiz w przedsiębiorstwie. 1.3. Rodzaje analiz sporzadzonych w przedsiębiorstwie. 1.3.1. Przeznaczenie analiz. 1.3.2. Horyzont czasowy, którego analiza dotyczy. 1.3.3. Zastosowane metody badawcze. 1.3.4. Więcej

Rola logistyki w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwie na przykładzie XYZ.

Wstęp……….3 Rozdzial 1 Rola i zadani logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem……….5 1.1. Pojecie logistyki i procesów logistycznych 1.2. Funkcje i zadania logistyki w odniesieniu do kosztów w przedsiębiorstwie 1.3. Zarządzanie logistyczne przedsiebiorstwem na przykładzie gospodarki zapasami – koszty zapasów 1.4. Logistyka Więcej

Analityczne ujecie kosztów jakosci.

Wstęp Rozdzial 1.Systemy zapewnienia jakosci w gospodarce rynkowej 1.1.Pojecie jakosci 1.2.Podstawowe pojecia zwiazane z jakoscia 1.2.1.Petla jakosci 1.2.2.Audit jakosci 1.3.Charakterystyka narzedzi jakosci 1.3.1.Diagram Pareto-Lorenza 1.3.2.Diagram Ishikawy 1.3.3.Nowe narzedzia zarządzania jakoscia 1.3.3.1.Diagram relacji 1.3.3.2.Diagram pokrewienstwa 1.3.3.3.Diagram systematyki 1.3.3.4.Diagram macierzowy 1.3.3.5.Macierzowa analiza Więcej

Koszt i struktura kapitału w strategii finansowania.

Wstęp Rozdzial 1. Źródła pozyskiwania kapitalów. Rozdzial 2. Analiza kosztów kapitalu. Rozdzial 3. Kształtowanie struktury kapitalu. a) efekt dzwigni finansowej b) stopien dzwigni finansowej c) dzwignia polaczona Literatura

Zasady ewidencji i rozliczania kosztów na przykładzie wybranej jednostki gospodarczej

Wstęp………3 Rozdzial I. Pojecie i podzial kosztów 1.1 Pojecie kosztów………5 1.2 Klasyfikacja kosztów ………7 1.3 Metody rozliczania kosztów ………16 Rozdzial II. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów 2.1 Znaczenie i etapy rachunku kosztów ……… 21 2.2 Ewidencja i rozliczanie kosztów ……… Więcej

Amortyzacja w świetle przepisów bilansowych i podatkowych.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Podmiot i przedmiot amortyzacji 1.1. Podmioty uprawnione do dokonywania amortyzacji……….. 5 1.2. Przedmiot amortyzacji……….. 6 1.2.1. Środki trwale ………..8 1.2.2. Wartosci nie materialne i prawne ……….. 12 1.3. Przedmiotowe ograniczania amortyzacji ……….. 16 Rozdzial II. Zasady wyceny Więcej

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Ogólne zagadnienia kosztów……….5 1. Istota i zakres kosztów 2. Kryteria klasyfikacji kosztów 3. Warianty ewidencji kosztów 4. Zakres, funkcje i systemy rachunku kosztów 5. Historyczne ujecie kosztów Rozdzial II. Analiza kosztów w ukladzie podmiotowym, kalkulacyjnym i kosztów Więcej

Audyt finansowy i operacyjny.

Wstęp ………….3 Rozdzial I. Geneza i rodzaje audytu wewnetrznego 1.1. Powstanie i rozwój audytu wewnetrznego ………….4 1.2. Zakres i cele audytu wewnetrznego …………. 6 1.3. Znaczenie, rola i rodzaje dzaje audytu wewnetrznego………….12 1.4. Standardy audytu wewnetrznego…………. 17 Rozdzial II. Charakterystyka Więcej

Ksiegowe zuzycie środków trwałych na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.

Wstęp …………. 2 Rozdzial I. Środki trwale w działalności przedsiębiorstwa 1. Charakterystyka podstawowych pojec…………. 4 2. Klasyfikacja środków trwalych…………. 7 3. Metody wyceny i ustalenia wartosci poczatkowej środków trwalych…………. 9 4. Dokumentacja środków trwałych ………….14 5. Zasady ksiegowego ujecie środków Więcej

Metody rozliczania kosztów wydzialowych w przedsiębiorstwie.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Istota i klasyfikacja kosztów……….5 1.1 Istota i pojecie kosztów 1.2 Klasyfikacja kosztów 1.2.1 Koszty wedlug typów dzialalnosci 1.2.2 Koszty w ukladzie rodzajowym 1.2.3 Koszty wedlug odmian dzialalnosci 1.2.4 Koszty w ukladzie funkcjonalnym 1.2.5 Koszty wedlug miejsc ich Więcej

Koszty w ujęciu podatkowym i rachunkowym w przedsiębiorstwie XYZ.

Wstęp…………2 Rozdzial I. Ogólne zagadnienia dotyczace kosztów…………4 1.1 Istota i zakres kosztów 1.2 Kryteria klasyfikacji kosztów 1.3 Warianty ewidencji kosztów 1.4 Zakres, funkcje i system rachunku kosztów 1.5 Historyczne ujecie kosztów Rozdzial II. Klasyfikacja róznic miedzy ujeciem rachunkowym, a podatkowym Więcej

Wpływ rozwiazan w systemie rachunku kosztów na ustalanie wyniku finansowego.

Wstęp……….5 Rozdzial I Pomiar wyniku finansowego 1.1. Istota wyniku finansowego……….6 1.2. Elementy tworzace wynik finansowy……….9 1.3. Porównawczy wariant wyniku finansowego……….13 1.4. Kalkulacyjny wariant wyniku finansowego……….16 Rozdzial II Ogólne zasady budowy tradycyjnego rachunku kosztów 2.1. Pojecie i klasyfikacja kosztu……….18 2.2. Koszty Więcej

Zamówienia publiczne w regulacjach unijnych.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Europejskie przepisy w sprawie zamówien publicznych………5 1.1.Historia dyrektyw regulujacych zamówienia publiczne………6 1.2.Wczesne dyrektywy dot. Zamówien publicznych………9 1.3. Moc wiazaca dyrektyw………13 Rozdzial 2. Zakres obowiazywania dyrektyw………16 2.1.Zakres podmiotowy………18 2.2.Zakres przedmiotowy………20 2.3.Progi………24 2.4.Szacowanie wartosci zamówienia………26 2.5.Wylaczenia………28 Rozdzial 3. Tryby Więcej

Ewidencja i sprawozdawczosc z zakresu kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.

Wstęp ……….4 Rozdzial 1 Istota i znaczenie kosztów 1.1. Pojecie kosztów ………6 1.2. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów ………7 1.3. Klasyfikacja i ewidencja kosztów działalności operacyjnej ………10 1.3.1. Koszty w ukladzie rodzajowym ………12 1.3.2. Koszty w ukladzie funkcjonalnym ………15 1.3.3. Więcej

Rachunek kosztów XYZ Sp. z o.o.

Wstęp 3 Rozdzial 1. Warunki funkcjonowania XYZ Sp. z o.o. 1.1. Prawne podstawy funkcjonowania……….. 5 1.2. Przedmiot działalnosci……….. 16 1.3. Organizacja działalności ………..20 1.4. Uwarunkowania rynkowe ………..27 Rozdzial 2. System ewidencyjno- sprawozdawczy w zakresię kosztów XYZ Sp. z o.o. 2.1. Więcej

Rachunek kosztów w zakładzie opieki zdrowotnej na przykładzie Szpitala XYZ.

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Teoretyczne i prawne aspekty kosztów i jego rachunku……….4 Rozdzial 2. Charakterystyka Szpitala w XYZ……….16 Rozdzial 3. Rachunek kosztów w Szpitalu m w XYZ……….21 Zakończenie……….47 Bibliografia……….48 Wykaz tablic i ilustracji……….49

Analiza kosztów przedsiębiorstwa produkcyjno -handlowego XYZ Spólka z o.o.

Wstęp………..4 Rozdzial 1. Pojecie kosztu oraz czynniki kształtujące poziom kosztów w przedsiębiorstwie 1.1. Pojecie kosztu, wydatku i nakladu……….6 1.2. Klasyfikacja kosztów……….8 1.3. Zasady rozliczania kosztów i ich ewidencja……….19 Rozdzial 2. Metody analizy kosztów 2.1. Cel i zakres analizy kosztów……….33 2.2. Więcej

Analiza kosztów zatrudnienia w gminie XYZ.

Wstęp………. 4 Rozdzial I Pozyskiwanie i dobór personelu 1.1 Pojecie i znaczenie planowania zatrudnienia ………. 6 1.2 Planowanie popytu i podazy personelu……….8 1.2 Dobór pracowników i rekrutacja w jednostkach samorządu terytorialnego ………. 11 1.3 Metody i formy rekrutacji………. ……….13 1.4 Więcej

Kontrola finansowa w sektorze finansów publicznych na przykładzie kontroli przeprowadzonej przez RIO w Gminie XYZ w 2006 roku

Wstęp………4 Rozdzial 1. Istota kontroli finansowej finansów publicznych 1.1. Pojecie kontroli………6 1.2. Zadania kontroli finansowej………11 1.3. Przedmiot i podmiot zasiegu kontroli finansowej………12 1.4. Kryteria kontroli finansowej………20 Rozdzial 2. Rodzaje i metody kontroli finansowej 2.1. Kontrola uprzednia, kontrola biezaca i kontrola Więcej

Audyt wewnetrzny w KRUS.

Wstęp………4 Rozdzial I Podstawowe zagadnienia i regulacje prawne odnosnie audytu wewnetrznego………6 1. Podstawowe definicje zwiazane z audytem wewnetrznym 1.1 Definicja i geneza audytu wewnetrznego 1.2 Rodzaje audytów 1.3 Cele audytów 2. Standardy zwiazane z pelnieniem funkcji audytora 2.1 Kwalifikacje audytora Więcej

Minimalizacja kosztów na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Koszty 1.1.Koszty – pojecie i istota ……….4 1.2.Klasyfikacja kosztów ……….10 Rozdzial II. Uklad ewidencyjny kosztów 2.1.Uklad rodzajowy kosztów ……….21 2.2.Uklad wedlug miejsc powstawania kosztów ……….33 2.3.Uklad w zwiazku z uzyskaniem przychodów………. 44 Rozdzial III. Minimalizacja kosztów w Więcej

Koszty zatrudnienia w samorzadzie terytorialnym na przykładzie gminy.

Wstęp………… 4 Rozdzial I. Kształtowanie zatrudnienia 1.1 Planowanie zatrudnienia ………… 6 1.2 Dobór pracowników i rekrutacja w jednostkach samorządu terytorialnego ………… 12 1.3 Wybory organów administracji jako element doboru personelu …………18 1.4 Selekcja – koncowy element naboru ………… 26 Rozdzial Więcej

Problematyka zobowiazan, w tym rezerw na przykładzie Zakladów Azotowych &222;XYZ&221; S. A.

Wstęp……….3 Rozdzial I Charakterystyka zobowiazan……….5 1.1 Ekonomiczno-prawne aspekty zobowiazan 1.2 Klasyfikacja zobowiazan 1.3 Zobowiazania, a nadrzedne zasady rachunkowosci Rozdzial II Zobowiazania, w tym rezerwy w polskim prawie bilansowym……….22 2.1 Charakterystyka oraz klasyfikacja zobowiazan, w tym rezerw w rachunkowosci 2.2 Ujecie Więcej

Etyka i standardy w pracy audytora.

Wstęp Rozdzial I.Istota etycznego zachowania w pracy audytorskiej 1.1 Ogólna charakterystyka postaci audytora 1.2 Zachowania w pracy audytora Rozdzial II. Przepisy prawne regulujace prace audytora 2.1. Międzynarodowe standardy audytorskie 2.2. Standardy przeprowadzania kontroli w Polsce Rozdzial III. Kodeksy etyczne pracy Więcej

Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie.

Wstęp………2 Rozdzial I Charakterystyka budżetowania w przedsiębiorstwach. 1. Zastosowanie budżetowania w przedsiębiorstwie………3 2. Zasady i rodzaje budżetowania………6 3. Rola budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem………16 Rozdzial II Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie. 1. Pojecie kosztu i rachunku kosztów………20 2. Kryteria klasyfikacji kosztów i Więcej

Amortyzacja trwałych środków w ujęciu bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego

Wstęp Rozdzial I. 1. Ogólna charakterystyka amortyzacji ujęciu bilansowym i podatkowym ……….5 1.1. Pojecie amortyzacji 1.2. Istota i funkcje amortyzacji 1.3 Stawki amortyzacji 1.4 Ogólne zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych 1.5 Dokumentacja i ewidencja odpisów amortyzacyjnych Rozdzial II. 2. Charakterystyka amortyzowanych Więcej

Ewidencja i sprawozdawczosc z zakresu kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa Zaklady Dziewiarskie XYZ Spólka Akcyjna

Streszczenie……….3 Slowa kluczowe………. 3 Wstęp………. 4 Rozdzial 1 Istota i znaczenie kosztów 1.1. Pojecie kosztów………. 6 1.2. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów………. 7 1.3. Klasyfikacja i ewidencja kosztów działalności operacyjnej………. 10 1.3.1. Koszty w ukladzie rodzajowym………. 12 1.3.2. Koszty w Więcej

Zakres, funkcje i znaczenie audytu w świetle MSRF.

Wstęp Rozdzial 1. Istota kontroli wewnetrznej i audytu w przedsiębiorstwie 1.1 Kontrola wewnetrzna w przedsiębiorstwie…………8 1.2 Audyt wewnetrzny………… 14 1.3 Audyt zewnetrzny………… 23 Rozdzial 2. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2.1 Istota MSRF………… 34 2.2 Struktura MSRF………… 36 2.3 Charakterystyka wybranych Więcej

Znaczenie audytu wewnetrznego w zarządzaniu na przykładzie zakladu ubezpieczen społecznych w XYZ

Wstęp………..3 Rozdzial I. Istota audytu wewnetrznego 1.1. Powstanie i rozwój audytu wewnetrznego………..5 1.2. Zakres i cele audytu wewnetrznego………..8 1.3. Znaczenie, rola i rodzaje audytu wewnetrznego………..13 1.4. Standardy audytu wewnetrznego………..23 Rozdzial II. Metodyka prac audytowych 2.1. Planowanie audytu wewnetrznego………..27 2.2. Dokumenty Więcej

Kształtowanie kosztów pracy jako wynik dzialan systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie

Wstęp Rozdzial I Koszty pracy 1.1. Definicja kosztów pracy, podzial wg kryteriów 1.2. Placa zasadnicza i jej ksztaltowanie 1.3. System premiowania i ich charakter 1.4. Pozaplacowe instrumenty wynagrodzen 1.5. Wynagrodzenia o charakterze materialnym 1.6. Pozamaterialne czynniki wynagrodzen Rozdzial II Zarys Więcej

Zrzadzanie kosztami na przykładzie Przedsiębiorstwa Uslug Komunalnych.

Wstęp………..3 Rozdzial I Działalność komunalna i jej rola w realizacji zadan samorządu terytorialnego 1.1 Istota, cele i rodzaje przedsiebiorstw……….. 5 1.2 Samorzad terytorialny jako organizator usług komunalnych……….. 12 1.2.1 Pojecie i istota działania samorządu terytorialnego ………..12 1.2.2 Zadania publiczne realizowane Więcej

Analiza przychodów i kosztów zakladu budżetowego na przykładzie zakladu gospodarki lokalnej

Wstęp ………..3 Rozdzial I. Istota i rodzaje zakladów budżetowych 1.1 Pojecie zakladu budżetowego……….. 5 1.2 Źródła przychodów zakladu budżetowego ………..10 1.3 Zasady finansowania zakladów budżetowych……….. 12 1.4 Sprawozdawczość zakladów budżetowych ………..19 Rozdzial II. Charakterystyka zakladu 2.1 Historia powstania zakladu……….. 25 Więcej

Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania przeplywem palet EURO w branzy FMCG

Wstęp Cel pracy Definicje Rozdzial 1Rozwiazania systemowe i organizacyjne 1.1. Opis interpretacji zaproponowanego rozwiazania 1.2. Czesc produkcyjna przedsiębiorstwa 1.3. Czesc rynkowa przedsiębiorstwa Rozdzial 2 Rozwiazania alternatywne Rozdzial 3 Analiza porównawcza kosztów palet Wnioski Wykaz literatury

Racjonalizacja kosztów transportu drogowego dystrybucji swiezej zywnosci

Rozdzial 1. Przedstawienie zagadnienia tematu 1.1. Definicje………..3 1.2. Uwarunkowania prawne dotyczace transportu……….. 4 1.3. Warunki przewozu swiezej zywnosci ………..5 Rozdzial 2. Transport w dystrybucji 2.1 Tabor……….. 14 2.2 Siec obiektów……….. 14 Rozdzial 3. Uslugi transportowe 3.1 Kryteria doboru klientów……….. 16 Więcej

Charakterystyka systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwie

  Wstęp …………3 Rozdział 1. Rachunek kosztów jako podsystem rachunkowości 1.1. Pojęcie i istota rachunku kosztów …………5 1.2. Rola i zadania rachunku kosztów………… 6 1.3. Funkcje rachunku kosztów …………7 1.4. Rachunkowość zarządcza a rachunek kosztów …………9 1.5. Współczesne zarzadzanie kosztami Więcej

Koszty pracy na podstawie Urzędu gminy XYZ

Wstęp Rozdzial I. Istota, struktura i uwarunkowania kosztów pracy w przedsiębiorstwie 1.1. Koszty działalności gospodarczej i ich rodzaje 1.2. Koszty pracy jako szczególny rodzaj kosztów 1.3 Czynniki wpływajace na poziom i strukture kosztów pracy Rozdzial II. System motywacyjny jako jedna Więcej

Audyt wewnetrzny teoria i praktyka

Wstęp………. 6 Rozdzial I Audyt wewnetrzny jako element działalności gospodarczej 1.1 Pojecie i geneza audytu wewnetrznego………. 8 1.1.1 Pojecie audytu wewnetrznego ………..8 1.1.2 Audyt wewnetrzny na przestrzeni wieków ………..11 1.1.3 Audyt wewnetrzny w znaczeniu aktualnym………. 13 1.2 Kierunki rozwoju audytu Więcej

Audyt wewnetrzny jako element doskonalenia instytucji

Wstęp Rozdzial 1. Audyt wewnetrzny jako koncepcja zarządzania 1.1. Cechy wspólczesnej koncepcji zarządzania 1.2. Analiza audytu wewnetrznego w świetle nauk o zarzadzaniu 1.3. Audyt wewnetrzny w ocenie badan empirycznych 1.4. Podstawowe wytyczne formulowania systemu audytu wewnetrznego jako koncepcji zarządzania Rozdzial Więcej

Ewidencja, rozliczanie i sposób racjonalizacji kosztów na przykładzie firmy XYZ

Wstęp …….4 Rozdzial 1. Pojecie i podzial kosztów 1.1. Pojecie kosztów ………..6 1.2. Klasyfikacja kosztów ………..9 1.2.1. Koszty wedlug rodzaju działalności jednostki gospodarczej ………..10 1.2.2. Koszty wedlug rodzaju ………..12 1.2.3. Koszty wedlug miejsc powstawania ……….. 14 1.2.4. Koszty wedlug sposobu Więcej

Rozliczenie kosztów wydzialowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym XYZ.

Wstęp ………… 3 Rozdzial 1. Istota i klasyfikacja kosztów 1.1 Istota i pojecie kosztów ………… 5 1.2 Klasyfikacja kosztów………… 8 1.2.1 Koszty wedlug typów działalności ………… 12 1.2.2 Koszty w ukladzie rodzajowym ………… 13 1.2.3 Koszty wedlug odmian działalności …………18 Więcej

Kontrola wewnetrzna w placówkach oswiatowych.

Wstęp………3 Rozdzial I Definicja i klasyfikacja kontroli wewnetrznej 1.1.Kontrola jako element systemu zarządzania ………6 1.2. Istota kontroli wewnetrznej-jej formy i rodzaje……… 12 1.3. Kontrola wewnetrzna w placówce oswiatowej-szkole……… 15 Rozdzial II Funkcje i regulacje prawne kontroli wewnetrznej w placówkach oswiatowych Więcej

Rachunek przeplywów pienieznych w świetle ustawy o rachunkowosci i miedzynarodowych standardów rachunkowosci

Wstęp ………..3 Rozdzial 1. Plynnosc finansowa przedsiębiorstwa 1.1 Pojecie i charakterystyka plynnosci finansowej……….. 4 1.2 Strategie plynnosci finansowej……….. 7 1.2.1. Strefy plynnosci finansowej……….. 7 1.2.2. Strategie plynnosci finansowej w ujęciu dochód – ryzyko……….. 10 1.2.3. Strategie plynnosci finansowej w ujęciu Więcej

Istota i organizacja audytu wewnetrznego w banku

1. Istota audytu wewnetrznego w strukturze organizacyjnej banku 2. Rola, zakres i rodzaje audytu wewnetrznego 3. Regulacje prawne i standardy audytu wewnetrznego 4. Organizacja dzialu audytu wewnetrznego 5. Sylwetka zawodowa audytora wewnetrznego

Koszty eksploatacji środków transportu na przykładzie Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Cel i metodyka pracy…………..2 Wstęp…………..2 Rozdzial 1. Charakterystyka rynku usług transportowych. 1.1. Popyt i podaz na rynku usług transportowych…………..4 1.2. Rynek usług transportowych…………..8 1.3. Cechy rynku transportowego…………..12 1.4. Funkcje rynku transportowego…………..14 1.5. Rynek logistyczny…………..16 Rozdzial 2. Marketing w odniesieniu do Więcej

Rachunek kosztów w Zakladach Opieki Zdrowotnej wstepem do budżetowania w świetle nowelizacji Ustawy o Zakladach Opieki Zdrowotnej

Wprowadzenie………..3 Rozdzial I. Istota, funkcja i cel budżetowania 1.1 .Geneza i cel budżetowania……….. 6 1.2. Funkcje budżetowania ………..10 1.3. Rodzaje i metody budżetowania……….. 11 1.4. Przyklady tworzenia budżetów ………..13 Rozdzial II. Praktyczne aspekty budżetowania 2.1. Budzetowanie – efektywna metoda zarządzania Więcej

Audyt finansowy w firmie Orlen

Wstęp……….2 Rozdzial 1.Sprawozdanie finansowe jako przedmiot badania przez bieglego rewidenta. 1.1 Istota, klasyfikacja i uzytkownicy sprawozdan finansowych……….4 1.2. Elementy sprawozdania finansowego……….9 1.3. Zasady rachunkowosci w sprawozdawczosci finansowej……….23 Rozdzial 2. Istota i znaczenie audytu finansowego w przedsiębiorstwie. 2.1. Cele i funkcje Więcej

Metody optymalizacji procesów transportowych na przykładzie firmy XYZ

Wstęp Rozdzial 1. Istota procesów logistycznych 1.1 Koncepcja logistyki 1.2 Transport jako skladnik logistyki 1.3 Optymalizacja w przedsiębiorstwach transportowych 1.4 Kierunek rozwoju usług logistycznych Rozdzial 2. Transport jako czynnik przewagi konkurencyjnej 2.1 Pojecie komodalnosci w transporcie 2.2 Róznice pomiedzy transportami Więcej

Wpływ audytu wewnetrznego na zmiane kierunku zarządzania zasobami ludzkimi

Wstęp………4 Rozdzial 1 Charakterystyka audytu wewnetrznego 1.1. Pojecie audytu wewnetrznego……… 5 1.2. Audyt wewnetrzny a kontrola wewnetrzna ………7 1.3. Zadania i rola audytu wewnetrznego……… 10 Rozdzial 2 Narzedzia pracy audytora 2.1. Normy i przepisy stanowiace trzon pracy audytora ………13 2.2. Więcej