Rachunek kosztów XYZ Sp. z o.o.


Wstęp 3

Rozdzial 1.
Warunki funkcjonowania XYZ Sp. z o.o.

1.1. Prawne podstawy funkcjonowania……….. 5
1.2. Przedmiot działalnosci……….. 16
1.3. Organizacja działalności ………..20
1.4. Uwarunkowania rynkowe ………..27

Rozdzial 2.
System ewidencyjno- sprawozdawczy w zakresię kosztów XYZ Sp. z o.o.

2.1. Zakres i klasyfikacja kosztów………… 33
2.2. Pomiar i grupowanie kosztów w systemie ewidencji ksiegowej……….. 38
2.3. Rozliczanie i kalkulacja kosztów……….. 43
2.4. Sprawozdawczość kosztowa ………..52

Rozdzial 3.
Analiza kosztów XYZ Sp. z o.o. za okres 2008 i 2009.

3.1. Metody analizy kosztów ………..59
3.2. Prezentacja i ocena kosztów segmentów działalności XYZ Sp. z o.o……….. 63
3.3. Badania szczególowe ………..74

Zakończenie ………..82
Bibliografia ………..84
Spis tabel ………..86
Spis rysunków ……….. 87
Spis schematów ………..87
Spis wykresów……….. 87
Zalaczniki ………..88


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>