Kategoria: Bezrobocie

Prace z dziedziny Bezrobocie. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Problem bezrobocia w województwie mazowieckim

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Zjawisko bezrobocia w ujęciu teoretycznym 1.1. Pojęcie bezrobocia……….. 6 1.2. Klasyfikacja bezrobocia……….. 10 1.3. Przyczyny bezrobocia w teorii ekonomii……….. 15 1.4. Skutki bezrobocia……….. 21 Rozdział II Narzędzia rynku pracy sosowane w celu ograniczania bezrobocia 2.1. Aktywizacja zawodowa jako element polityki rynku…

Socjologiczna analiza bezrobocia na przykładzie młodzieży.

Przez administrator

I. Wstęp ………3 II. Ramy teoretyczne…….6 1. Z punktu widzenia psychologów …….7 2. Z punktu widzenia ekonomistów …….10 III. Fakty i statystyki …….18 1. Dane statystyczne …….19 2. Omówienie problemu na przykładzie ……..22 3. Unia a bezrobocie ……..28 4. Co robić by znaleźć?…….31 IV. Wnioski…….38…

Państwowe fundusze celowe jako aktywne instrumenty przeciwdziałania bezrobociu

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I. Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej 1. Charakterystyka podstawowych kategorii rynku pracy ………8 2. Przyczyny bezrobocia ………14 3. Klasyfikacja bezrobocia ………17 4. Społeczne, ekonomiczne i psychologiczne skutki bezrobocia ………22 Rozdział II. Gospodarka finansowa państwowych funduszy celowych państwa przeciwdziałaj±cych bezrobociu 1. Programy rynku pracy…

Inflacja w polskiej gospodarce

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Inflacja – aspekty pojęciowe 1. Pojęcie i rola inflacji w gospodarce………4 2. Rodzaje inflacji………11 3. Mierniki inflacji………17 4. Społeczno – ekonomiczne skutki inflacji………26 Rozdział II Teoretyczne zagadnienia związane z inflacją 1. Monetarna teoria inflacji ………34 2. Popytowa teoria inflacji ………38 3. Kosztowo-strukturalne…