Kategoria: Bezrobocie

Prace z dziedziny Bezrobocie. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej 4.4/5 (43)

Wstęp………… 5 Rozdzial I. Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej. 1. Bezrobocie – podstawowe pojecia………… 7 2. Przyczyny bezrobocia………… 14 3. Klasyfikacja bezrobocia………… 18 4. Spoleczne, ekonomiczne i psychologiczne skutki bezrobocia………… 23 Rozdzial II. Instrumenty i formy walki z bezrobociem 1. Rózne formy redukcji bezrobocia………… 29 1.1. Rozwiazania organizacyjno – prawne………… 29 1.2. Fundusze celowe………… 34 […]

Migracje Polaków do Niemiec 4.3/5 (33)

Wstęp………..3 Rozdzial 1 Migracja polaków jako jeden z efektów polskiego rynku pracy. 1.1 Migracje – zagadnienia definicyjne………..5 1.2 Przyczyny i skutki migracji………..8 1.3 Migracje zarobków i edukacyjne………..12 1.4 Rozmiary i kierunki emigracji Polaków w ciagu ostatnich lat (raporty CBOS, GUS)………..15 1.5 Skala bezrobocia w Polsce………..18 1.6 Skutki bezrobocia………..19 Rozdzial 2 Czynniki i motywy sklaniajace polaków […]

Analiza przestrzennego zróznicowania rynku pracy w województwie slaskim na poziomie powiatów. 4.54/5 (37)

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe pojecia i teorie rynku pracy 1.1. Rynek pracy i jego komponenty……….. 5 1.2. Charakterystyka rynku pracy w Polsce ………..20 Rozdzial II. Przedmiot i metody badania rynku pracy w powiatach województwa slaskiego 2.1. Charakterystyka województwa slaskiego ………..33 2.2. Powiaty w województwie slaskim ………..39 2.3. Dane statystyki publicznej dotyczace rynku pracy w powiatach……….. […]

Ocen aktywnych metod przeciwdziałania bezrobociu. 4.64/5 (28)

Wstęp…………6 Rozdzial 1 Istota bezrobocia 1.1 Interpretacja bezrobocia………… 9 1.2 Przyczyny i rodzaje bezrobocia………… 19 1.3 Podstawowe źródłobezrobocia………… 26 1.4 Spoleczno ekonomiczne skutki bezrobocia………… 31 Rozdzial 2 Środki finansowe wspierajace polski rynek pracy 2.1 Fundusz Pracy…………38 2.2 Europejski Fundusz Spoleczny…………43 2.3 Program Operacyjny Kapital Ludzki…………46 Rozdzial 3 Aktywne narzedzia walki z bezrobociem 3.1 Posrednictwo pracy […]

Aktywizacja osób niepełnosprawnych w gminie Swiebodzin. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp. Rozdzial I Niepelnosprawni na polskim rynku pracy. 1.1.Czym jest niepelnosprawnosc ? 1.2. Niepelnosprawni a ich potencjal i możliwości na rynku pracy. 1.3. Charakterystyka rynku pracy dla osób niepelnosprawnych. 1.4. Niepelnosprawni w Polsce. Rozdzial II Gmina Swiebodzin. 2.1. Polozenie geograficzne. 2.2. Warunki administracyjne. 2.3. Rynek pracy województwa lubuskiego skierowany na osoby niepelnosprawne 2.4. Działalność Powiatowego […]

Rola i zadania agencji posrednictwa pracy w lagodzeniu skutków bezrobocia. 4.31/5 (54)

Wstęp………4 Rozdzial 1. Rola i zadania agencji posrednictwa pracy w lagodzeniu skutków bezrobocia 1. Bezrobocie jako zjawisko społeczne w świetle literatury przedmiotu ………6 1.1. Charakterystyka bezrobocia………6 1.2. Przyczyny i skutki bezrobocia……… 11 2. Posrednictwo pracy jako podstawowa metoda przeciwdzialaniu bezrobociu……… 15 2.1. Istota posrednictwa pracy ………15 2.2. Modele posrednictwa pracy ………18 2.3. Formy posrednictwa pracy […]

Aktywna polityka rynku pracy w mieście XYZ. 4.41/5 (39)

Wstęp………..4 Rozdzial I Ewolucja polityki rynku pracy w Polsce 1.1. Cele i instrumenty polityki rynku pracy ………..6 1.2. Publiczne służby zatrudnienia, jako podmioty realizujace Europejska Strategie Zatrudnienia……….. 11 1.3. Polityka rynku pracy po akcesji Polski do UE ………..16 Rozdzial II Instrumenty rynku pracy 2.1. Pomoc w poszukiwaniu pracy ………..22 2.2. Podazowo zorientowane instrumenty polityki rynku […]

Bezrobocie i sposoby jego ograniczania na przykładzie województwa podlaskiego w latach 2009-2013. 4.36/5 (45)

Wstęp Rozdzial 1. Bezrobocie – aspekty teoretyczne 1.1. Pojecie bezrobocia oraz rynku pracy 1.2. Metody pomiaru poziomu bezrobocia 1.3. Rodzaje bezrobocia 1.4. Przyczyny i skutki bezrobocia Rozdzial 2. Polityka państwa na rynku pracy 2.1. Rodzaje polityki państwa wobec bezrobocia 2.2. Aktywna polityka państwa na rynku pracy 2.3. Pasywna polityka państwa na rynku pracy Rozdzial 3. […]

Wpływ funduszy unijnych na przeciwdziałanie bezrobociu na przykładzie województwa podlaskiego. 4.34/5 (50)

Wstęp Rozdzial I Bezrobocie jako kategoria spoleczno-ekonomiczna 1.1. Pojecie i istota bezrobocia. 1.2. Rodzaje bezrobocia. 1.3. Przyczyny bezrobocia- ujecie teoretyczne. 1.4. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia. 1.5. Ewolucja struktury bezrobocia w Polsce. Rozdzial II Sytuacja na rynku pracy w województwie Podlaskim 2.1. Ogólna charakterystyka województwa 2.2. Struktura rynku pracy województwa 2.3. Zmiany poziomu i stopy […]

Szkolenia jako czynnik ograniczajacy bezrobocie. 4.44/5 (41)

Wstęp ……….4 Rozdzial I. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 1.1. Polityka rynku pracy w zakresię aktywizacji zawodowej bezrobotnych ……….6 1.2 Metody aktywizacji zawodowej bezrobotnych ……….10 1.2.1. Uslugi w zakresię posrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego ……….11 1.2.2. Szkolenia i reorientacja zawodowa ……….16 1.2.3. Staze i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy ……….18 1.2.4. Subsydiowane zatrudnienie ……….20 1.2.5. Prace […]

Pomoc osobom bezrobotnym oferowana przez powiatowy Urzad Pracy w Bialymstoku. 4.41/5 (41)

Wstęp Rozdzial I Istota bezrobocia 1.1. Pojecie bezrobocia i bezrobotnego 1.2. Przyczyny i skutki bezrobocia 1.3. Rodzaje bezrobocia 1.4. Walka z bezrobociem Rozdzial II Obszar oddzialywania PUP W Bialymstoku 2.1. Miasto i gmina Bialystok 2.1. Charakterystyka ogólna miasta i gminy Bialystok 2.2. Potencjal spoleczno-gospodarczy 2.3. Problemy społeczne zwiazane z bezrobociem 2.2. Powiat bialostocki 2.1. Charakterystyka […]

Bezrobocie i ubóstwo. 4.43/5 (35)

Wstęp………4 Rozdzial I Problem bezrobocia w świetle literatury 1.1 Definicje i rodzaje bezrobocia ………6 1.2 Mierniki bezrobocia ………9 1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia ………10 1.4 Struktura statystyczna ………14 1.5 Funkcjonowanie rynku pracy……… 16 Rozdzial II Społeczne skutki bezrobocia 2.1 Definicja i rodzaje ubóstwa……… 22 2.2 Granice i metody prawne ………25 2.3 Strefa ubóstwa w Polsce […]

Bezrobocie i jego przeciwdziałanie na terenie powiatu xyz w latach 2011-2013 4.31/5 (62)

Wstęp ……….3 Rozdzial I Istota bezrobocia 1.1 Pojecie i pomiary bezrobocia ……….4 1.2 Rodzaje bezrobocia i ich identyfikacja………. 12 1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia ……….19 Rozdzial II Rynek pracy w powiecie xyz w latach 2011-2013 2.1 Ogólna charakterystyka powiatu xyz ……….25 2.2 Struktura bezrobocia w powiecie xyz………. 30 2.2 Bezrobocie powiatu xyz na tle województwa………. […]

Zjawisko i przeciwdziałanie bezrobociu w powiecie XYZ w latach 2008-2011 4.18/5 (34)

Wstęp………5 Rozdzial I Zjawisko bezrobocia 1.1. Pojecie bezrobocia i sposoby pomiaru ………7 1.2. Rodzaje i przyczyny bezrobocia ………12 1.3. Skutki bezrobocia ………16 1.4. Charakterystyka bezrobocia w Polsce ………21 Rozdzial II Charakterystyka aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 2.1. Wybrane formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych ………27 2.1.1 Uslugi w zakresię posrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz EURES ………27 2.1.2. Szkolenia……… […]

Bezrobocie i jego przeciwdziałanie na terenie powiatu XYZ. 4.33/5 (49)

Wstęp. Rozdzial I Bezrobocie – ogólne zagadnienia w świetle literatury przedmiotu. 1.1. Pojecie i rodzaje bezrobocia. 1.2. Psychologiczne teorie bezrobocia. 1.2.1. Pracownicy szczególnie narazeni na bezrobocie. 1.3. Istota i charakter bezrobocia w Polsce. 1.4. Bezrobocie równowagi a niedopasowanie strukturalne na rynku pracy. Rozdzial II Działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresię ograniczenia bezrobocia w latach 2008-2013. […]

Rodzaje i strategie zapobiegania dyskryminacji kobiet na wspólczesnym rynku pracy w Polsce 4.42/5 (43)

Wstęp……….7 Rozdzial I Dyskryminacja kobiet na rynku pracy 1. Pojecie dyskryminacji i jej rodzaje……….10 2. Pojecie rynku pracy i jego czynniki……….14 3. Sytuacja kobiet i ich miejsce na rynku pracy……….20 4. Macierzynstwo w odniesieniu do pojecia dyskryminacji……….24 5. Praca zawodowa, a domowa kobiet – podstawowe wskazniki……….30 Rozdzial II Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w świetle […]

Problem bezrobocia i sposoby jego ograniczania na przykładzie powiatu xyz w latach 2008-2013. 4.31/5 (54)

Wstęp……….. 3 Rozdzial I Rozdzial Podstawowe zagadnienia dotyczace bezrobocia 1.1.Pojecie i mierniki bezrobocia………..5 1.2.Rodzaje i przyczyny bezrobocia……….. 11 1.3.Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia ………..20 Rozdzial II Rozdzial Formy przeciwdziałania bezrobociu 2.1. Aktywne formy walki z bezrobociem ………..25 2.2. Pasywne formy ograniczania bezrobocia……….. 40 2.3. Rola powiatowego urzedu pracy oraz rynku pracy ………..44 Rozdzial III Rozdzial […]

Sytuacja kobiet na rynku pracy w Koszalinie w latach. 4.32/5 (19)

Streszczenie………..3 Wstęp………..4 Rozdzial I Kobiety i mezczyzni na rynku pracy-prawny kontekst i podstawowe tendencje. 1.1. Pojecie rynku pracy………..6 1.2. Bezrobocie………..7 1.3. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy………..12 1.4. Dysproporcja na rynku pracy………..15 1.5. Zjawisko segregacji zawodowej kobiet i mezczyzn………..18 1.6. Bariery aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet………..19 Rozdzial II System aktywizacji zawodowej kobiet. 2.1. Instytucje rynku pracy-dzialanosc………..21 2.2. […]

Bezrobocie w Polsce w latach 2004-2010 i jego społeczne konsekwencje. 4.34/5 (58)

Wstęp. Rozdział 1. Teoretyczne podstawy bezrobocia. 1.1. Definicja i pojęcia związane z bezrobociem. 1.2. Rodzaje bezrobocia 1.3. Przyczyny bezrobocia 1.4. Rynek pracy a bezrobocie Rozdział 2. Charakterystyka bezrobocia w Polsce w latach 2004-2010 2.1. Problem bezrobocia w Polsce. 2.2 Bezrobocie Rejestrowane. 2.3. Struktura bezrobocia. 2.3.1. Bezrobocie według wieku. 2.3.2. Struktura bezrobotnych według płci. 2.3.3. Struktura […]

Programy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie olawskim Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp. Rozdzial I. Ogólna charakterystyka bezrobocia. 1.1. Pojecie bezrobocia i jego geneza. 1.2. Rodzaje bezrobocia. 1.3. Instrumenty rynku pracy. 1.4. Elementy elastycznosci rynku pracy. 1.5. Polityka państwa na rynku pracy w Polsce. Rozdzial II. Bezrobocie w powiecie olawskim. 2.1. Ogólna charakterystyka bezrobocia w gminie. 2.3. Stopa i struktura bezrobocia w powiecie olawskim. 2.4. Czynne formy […]

Zjawisko bezrobocia na terenie miasta Sosnowiec 4.34/5 (44)

Wstęp. Rozdzial I Bezrobocie jako problem spoleczny. 1.1.Ogólne definicje bezrobocia i zwiazane z nim pojecia. 1.2.Zasobowe i strumieniowe ujecia bezrobocia. 1.3.Typy bezrobocia i ich identyfikacja. 1.4.Kategorie bezrobocia. 1.5.Przyczyny ,skutki i walka z bezrobociem. Rozdzial II. Metodologia badan wlasnych. 2.1. Przedmiot i cel badan. 2.2.Hipotezy badawcze. 2.3. Metody i techniki badan socjologicznych. 2.3.1. Technika ankiety. 2.4.Organizacja […]

Osoba z niepelnosprawnoscia intelektualnej w stopniu lekkim, w obliczu potencjalnych pracodawców na rynku pracy. 4.24/5 (29)

Wstęp. Rozdzial I. Niepelnosprawnosc intelektualna w literaturze przedmiotu 1.1. Definicje: normy intelektualnej, uposledzenia umyslowego, niepełnosprawności intelektualnej 1.2. Etiologia uposledzenia umyslowego 1.3. Typologie i klasyfikacje uposledzenia umyslowego 1.4. Diagnozowanie uposledzenia umyslowego 1.5. Zaburzenia wspólwystepujace z uposledzeniem umyslowym Rozdzial II. Rozwój psychospoleczny osób z niepelnosprawnoscia intelektualna w stopniu lekkim 2.1. Rozwój sensoryczny i ruchowy osób niepełnosprawnych intelektualnie […]

Wzrost bezrobocia wśród młodzieży na przykładzie gminy XYZ 4.37/5 (43)

Wstęp…………5 Rozdzial 1. Bezrobocie, istota i cechy ogólne 1.1. Definicja bezrobocia – istota i cechy ogólne………… 7 1.2. Klasyfikacja bezrobocia w ujęciu ekonomicznym i ogólnym………… 9 1.3. Przyczyny powstawania bezrobocia – źródła i konsekwencje………… 12 1.4. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia …………15 Rozdzial 2. Podzial bezrobocia w ujęciu ekonomicznym 2.1 tradycyjny podzial bezrobocia w aspekcie […]

Kształtowanie się poziomu bezrobocia kobiet na przykładzie gminy XYZ. 4.4/5 (43)

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka rynku pracy 1.1 Pojecie i funkcje rynku pracy 1.2 Segmentacja rynku pracy 1.3 Bezrobocie – nierównowaga na rynku pracy Rozdzial II 2.1 Bariery zatrudnienia 2.2 Dyskryminacja kobiet na rynku pracy 2.3 Przeciwdzialanie dyskryminacji Rozdzial III Analiza rynku pracy kobiet w gminie XYZ 3.1 Charakterystyka gminy XYZ 3.2 Analiza bezrobocia kobiet w […]

Kobieta na polskim rynku pracy. 4.58/5 (26)

Wstęp…….3 Rozdzial I. Dyskryminacja i jej przeciwdziałanie 1.1. Dyskryminacja ze wzgledu na plec i wiek……. 5 1.1.1. Stereotypy plci …….8 1.1.2. Uprzedzenia i mechanizm dyskryminacji……. 10 1.1.3. Matryca dyskryminacji …….11 1.1.4. Rodzaje dyskryminacji …….12 1.2. Równosc szans i rynek pracy …….15 1.2.1. Ekonomia zycia codziennego …….16 1.2.2. Podzial pracy w domu a model zwiazku……. 17 […]

Przeciwdzialanie bezrobociu w powiecie na przykładzie powiatu belchatowskiego. 4.29/5 (55)

Wstęp……. 5 Rozdzial I Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego. 1.1. Pojecie i istota powiatu…….7 1.2. Ogólne zadania powiatu…….8 1.3. Wykonywanie wladzy w powiecie…….10 Rozdzial II Ogólna charakterystyka bezrobocia oraz rynku pracy. 2.1 Pojecie bezrobocia…….14 2.2. Rodzaje bezrobocia…….17 2.3. Przyczyny bezrobocia…….19 2.4. Skutki bezrobocia…….21 2.5. Definicja oraz funkcjonowanie rynku pracy…….22 Rozdzial III Metody i srodki zwalczania […]

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera w firmie Handlopex SA. 4.45/5 (44)

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Istota i funkcjonowanie Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy 1.2. Pojecie i modele Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy………. 7 1.1.2. Idea cyklu ciaglego doskonalenia E. Deminga w procesowym podejsciu do zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy………. 10 1.1.2. Modele Systemów Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy w znormalizowanych systemach zarządzania ……….11 1.2. Charakterystyka […]

Równe traktowanie mezczyzn i kobiet w zakresię wynagrodzenia za prace 4.43/5 (47)

Wstęp 1.Podstawa prawna 2.Pojecie wynagrodzenia 3.Równe traktowanie i dyskryminacja 4.Zakaz dyskryminacji a dane ujawniane pracodawcy przez pracownika 5.Zasada równego wynagrodzenia; Jednakowa placa za swiadczenie jednakowej pracy 6.Gwarancje proceduralne 7.Rozklad ciezaru dowodu w sprawach na tle dyskryminacji Podsumowanie. Bibliografia. Oceń Sample rating item

Nierówności kobiet i mezczyzn na rynku pracy w województwie pomorskim 4.34/5 (41)

Wstęp ………3 Rozdzial I. Charakterystyka rynku pracy i bezrobocia 1.1. Istota rynku pracy ………5 1.2. Segmentacja rynku pracy……… 8 1.3. Pojecie i rodzaje bezrobocia ………11 1.4. Pojecie i rodzaje polityki rynku pracy ………18 Rozdzial II Sytuacja kobiet i mezczyzn na rynku pracy w województwie pomorskim 2.1. Województwo pomorskie na tle kraju……… 24 2.2. Rynek pracy […]

Poszukiwanie pracy przez mlode kobiety w Krakowie 4.25/5 (24)

Wstęp. Rozdzial 1. Istota poszukiwania pracy 1.1. Podejmowanie decyzji zawodowych 1.2. Dokumenty aplikacyjne 1.3. Metody poszukiwania pracy 1.4. Autoprezentacja 1.5. Rekrutacja pracowników 1.6. Umowy o prace Rozdzial 2. Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce 2.1. Kobiety w społeczenstwie 2.2. Przejawy dyskryminacja kobiet 2.3. Rozmiar i struktura bezrobocia kobiet i ludzi młodych rejestrowanego w Polsce […]

Zjawisko bezrobocia w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 2000 – 2013 oraz metody jego zwalczania 4.21/5 (58)

Wstęp……….5 Rozdzial 1 Ogólna charakterystyka bezrobocia 1.1 Pojecie i definicja bezrobocia……….. 7 1.2 Pojecia zwiazane z bezrobociem……….. 8 1.3 Przyczyny bezrobocia………. 10 1.4 Rodzaje bezrobocia……….. 11 1.5 Skutki bezrobocia……….. 13 1.5.1 Psychologiczne skutki bezrobocia……….13 1.5.2 Społeczne skutki bezrobocia ……….14 1.5.3 Ekonomiczne skutki bezrobocia ……….15 Rozdzial 2 Struktura bezrobocia wedlug róznych kryteriów 2.1 Charakterystyka Polski i […]

Bezrobocie i zmiany na rynku pracy w mieście XYZ 4.48/5 (31)

Wstęp………. 3 Rozdzial I Rynek pracy w systemie gospodarki narodowej. 1.1 Pojecie, istota i rodzaje rynku pracy ……….5 1.2 Segmenty rynku pracy ……….13 1.3 Polityka rynku pracy ……….17 Rozdzial II Istota bezrobocia. 2.1. Pojecie bezrobocia………. 22 2.2. Przyczyny i skutki bezrobocia ……….27 2.3. Rodzaje bezrobocia………. 32 Rozdzial III Charakterystyka rynku pracy i terenu działania pup […]

Ekonomiczna analiza stopy bezrobocia w województwie kujawsko – pomorskim w latach 2000 – 2012 4.33/5 (45)

1. Wstęp……..3 2. Podstawy teoretyczne, definicje, czynniki wpływajace na zjawisko bezrobocia……..3 3. Popyt i podaz na rynku pracy w województwie kujawsko‐pomorskim ……..5 4. Teoretyczne tezy modelu, determinanty bezrobocia w województwie ……..7 5. Zestawienie zmiennych objasniajacych ……..11 6. Model tendencji rozwojowej ……..14 7. Metoda analizy macierzy wspólczynników korelacji…….. 18 8. Estymacja ……..19 8.1 Interpretacja parametrów strukturalnych…….. […]

Projekt Standardowej Procedury Operacyjnej dla Restauracji 4.36/5 (45)

Wstęp………4 1.1 Wprowadzenie – istota pracy 1.2 Analiza unormowan i literatury przedmiotu pracy……… 4 1.3 Uklad pracy ………5 1.4 Podstawowe okreslenia skróty i symbole……… 5 2. Charakterystyka uwarunkowan funkcjonowania restauracji 2.1 Cel i zadania restauracji ………8 2.2 Model kontekstowy restauracji ………9 2.2.1 Diagram kontekstowy restauracji ………9 2.2.2 Charakterystyka obiektów otoczenia (aktorów) restauracji……… 10 2.3 Model […]

Rozwój i przemiany na Wielkopolskim rynku pracy w latach 2005-2010 4.45/5 (38)

Wstęp Rozdzial I Ogólna charakterystyka województwa wielkopolskiego 1. Polozenie geograficzno-przyrodnicze 1.1. Spoleczenstwo 1.1.1. Demografia 1.1.2. Jakość zycia 1.2. Gospodarka 1.2.1. Bezrobocie 1.2.2. Rynek pracy 1.2.3. Specjalizacje sektorowe 1.2.3.1. Uslugi rynkowe 1.2.3.2. Przemysl i Budownictwo 1.2.3.3. Rolnictwo Rozdzial II Przemiany na wielkopolskim rynku prac 2. Osoby mlode na rynku pracy 2.1 Struktura bezrobocia osób wchodzacych na […]

Bezrobocie wśród mlodziezy, jako jedna z glównych kwestii polityki Unii Europejskiej 4.58/5 (33)

Wprowadzenia Rozdzial 1 Bezrbocie, jako kwestia spoleczna – jego rodzaje oraz skutki 1.1. Rynek pracy, jako miejsce powstania zjawiska bezrobocie 1.2.Zarys definiowanego pojecia bezrobocia 1.3.Bezrobocie jako kwestia spolecznа 1.4.Rodzaje oraz skutki bezrobocia Rozdzial II Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej oraz walka z tym zjawiskiem 2.1.Bezrobocie w Europie 2.2.Cztery okresy czasowe polskiego bezrobocia XX-XXI wieku […]

Bezrobocie w powiecie tczewskim. 4.11/5 (55)

Wstęp…………3 Rozdzial I pojecie bezrobocia w świetle literatury. 1. Pojecie bezrobocia…………5 1. 1. Metody obliczania wielkosci bezrobocia…………11 2. Formy bezrobocia…………14 3. Skutki bezrobocia…………19 Rozdzial II Metody przeciwdziałania i walki z bezrobociem. 1. Warunki sprzyjajace eliminacji bezrobocia…………25 2. Aktywne i pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu…………29 3. Metody zwalczania bezrobocia w Unii Europejskiej…………36 Rozdzial III. Charakterystyka rynku pracy […]

Procesy migracyjne Polaków na Europejskim rynku pracy na przykładzie Niemiec i Wielkiej Brytanii &211; przelom XX I XXI wieku. 4.41/5 (37)

Wstęp Rozdzial I Migracja sily roboczej: pojecie, rodzaje, kierunki. 1.1.Istota przeplywu sily roboczej. 1.1.1.Pojecie migracji. 1.1.2.Rodzaje migracji. 1.1.3.Nowe formy migracji. 1.2.Zjawisko migracji w Europie. 1.2.1.Glówne przyczyny i tendencje migracji sily roboczej w skali miedzynarodowej. 1.2.2.Teoria push and pull – wymiar ekonomiczny przeplywu sily roboczej. 1.2.3.Europa jako konsolidowanie się rynków pracy. 1.3.Kierunki migracji. 1.4.Indywidualna motywacja emigrantów […]

Aktywne formy zwalczania bezrobocia 4.3/5 (53)

Wstęp……….. 4 Rozdzial I Charakterystyka bezrobocia podstawy teoretyczne. 1. Pojecie i istota bezrobocia……….. 8 2. Przyczyny bezrobocia……….. 11 3. Rodzaje bezrobocia………..13 4. Skutki i znaczenie bezrobocia……….. 17 Rozdzial II Ewolucja polskiej polityki rynku pracy. 1. Cele i instrumenty polityki rynku pracy……….20 2. Publiczne służby zatrudnienia jako podmioty realizujace Europejska Strategie Zatrudnienia………..25 3. Polityka rynku pracy […]

Bezrobocie i rynek pracy w województwie dolnoslaskim 4.31/5 (45)

Wstęp ……….7 Rozdzial 1. Istota bezrobocia 1.1 Historia i pojecie bezrobocia ……….8 1.2 Rodzaje i formy bezrobocia ……….16 1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia ……….19 1.4 Rynek pracy i polityka zatrudnienia………. 26 Rozdzial 2. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 2.1 Instytucje rynku pracy ……….31 2.2 Aktywne narzedzia polityki zatrudnienia………. 35 2.3 Pasywne narzedzia polityki zatrudnienia………. 60 Rozdzial 3. […]

Bezrobocie a możliwości zatrudnienia w powiecie pajeczanskim w latach 2008-2010 4.23/5 (53)

Wstęp………4 Rozdzial 1 Bezrobocie jako problem spoleczno – ekonomiczny. 1.1. Istota bezrobocia i rodzaje bezrobocia………6 1.2. Przyczyny bezrobocia………10 1.3. Skutki bezrobocia………13 1.4. Bezrobocie w Polsce na tle Unii Europejskiej………16 Rozdzial 2 Pojecie rynku i jego spoleczna funkcja. 2.1. Rynek i jego problematyka społeczne jako odniesienie do teorii rynku. ………23 2.2. Czlowiek w plaszczyznie rynku pracy………26 […]

Kierunki aktywizacji zawodowej bezrobotnych na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy 4.4/5 (20)

Rozdzial 1. Istota bezrobocia 1.1 Historia i pojecie bezrobocia 1.2 Rodzaje i formy bezrobocia 1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia 1.4 Rynek pracy i polityka zatrudnienia Rozdzial 2. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 2.1 Instytucje rynku pracy 2.2 Aktywne narzedzia polityki zatrudnienia 2.3 Pasywne narzedzia polityki zatrudnienia Rozdzial 3. Bezrobocie w powiecie swidnickim 3.1 Charakterystyka Powiatu i Urzędu […]

Bezrobocie jako element patologii społecznej. 4.26/5 (58)

Wstęp ……….3 Rozdzial I 1.1.Spoleczno-ekonomiczne skutki bezrobocia. 1.2. Mierniki bezrobocia ……….12 1.3. Rodzaje bezrobocia………. 15 1.4. Formy bezrobocia………. 19 Rozdzial II Stan i dynamika bezrobocia w Polsce w latach 1990-2000. 2.1. Elementy rynku pracy………. 21 2.2. Kryzys na rynku pracy ……….27 2.3. Rozwój bezrobocia w Polsce w 2010r………. 29 Rozdzial III Społeczne skutki bezrobocia 3.1. […]

Przestrzenne zróznicowanie poziomu i struktury bezrobocia w województwie pomorskim w latach 2004-2010 4.3/5 (54)

Wstęp Rozdzial 1. Pojecie i typy bezrobocia 1.1. Pojecie bezrobocia 1.2. Typy bezrobocia Rozdzial 2. Bezrobocie w województwie pomorskim 2.1. Stopa bezrobocia 2.2. Wykształcenie bezrobotnych 2.3. Bezrobotni dlugoterminowo 2.4. Wiek bezrobotnych 2.5. Bezrobotni zamieszkali na wsi 2.6. Bezrobocie wśród kobiet 2.7. Bezrobotni niepelnosprawni Rozdzial 3. Formy przeciwdziałania bezrobociu 3.1. Programy aktywizujace 3.2. Ograniczenie bezrobocia w […]

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie Powiatu Swidnickiego w latach 2009-2011 4.31/5 (49)

Wstęp Rozdzial 1. Istota bezrobocia 1.1 Historia i pojecie bezrobocia 1.2 Rodzaje i formy bezrobocia 1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia 1.4 Rynek pracy i polityka zatrudnienia Rozdzial 2. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 2.1 instytucje rynku pracy 2.2 Aktywne narzedzia polityki zatrudnienia 2.3 Pasywne narzedzia polityki zatrudnienia Rozdzial 3. Bezrobocie w powiecie Swidnickim 3.1 Charakterystyka Powiatu i […]

Pomoc osobom bezrobotnym oferowana przez Powiatowy Urzad Pracy w Bialymstoku 4.3/5 (37)

Wstęp Rozdzial I. Istota bezrobocia 1.1. Pojecie bezrobocia i bezrobotnego 1.2. Przyczyny i skutki bezrobocia 1.3. Rodzaje bezrobocia 1.4. Walka z bezrobociem Rozdzial II. Obszar oddzialywania PUP w Bialymstoku 2.1. Charakterystyka ogólna miasta i gminy 2.2. Potencjal spoleczno-gospodarczy 2.3. Problemy społeczne zwiazane z bezrobociem Rozdzial III. Charakterystyka rynku pracy powiatu bialostockiego 3.1. Zakres działania Powiatowego […]