Znaczenie Funduszy UE dla rozwiązania problemów rynku pracy na przykładzie powiatu oświęcimskiego

18 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Bezrobocie-charakterystyka zjawiska

1.1 Pojęcie i rodzaje bezrobocia
1.2 Przyczyny bezrobocia
1.3 Skutki bezrobocia
1.4 Sytuacja kobiet na rynku pracy
1.5 Narzędzia walki z bezrobociem

Rozdział 2
Polityka Unii Europejskiej i wdrażanie polityki spójności w Polsce

2.1 Polityka Rozwoju Regionalnego i fundusze strukturalne UE
2.2 Realizacja polityki spójności w Polsce na rzecz rynku pracy

Rozdział 3
Inicjatywy współfinansowane przez UE dla rozwiązania problemu bezrobocia na przykładzie Oświęcimia

3.1 Charakterystyka powiatu
3.2 Poziom i struktura bezrobocia w powiecie oświęcimskim w latach
3.3. Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu w latach 2004-2011r
3.4. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

Zakończenie
Bibilografia
Spis rysunków
Spis tabel