Znaczenie bajkoterapii w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

24 kwietnia 2022 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Bajkoterapia a dziecko w wieku przedszkolnym

1.1 Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
1.2 Wpływ rodziny na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
1.3 Pojęcie biblioterapii i bajkoterapii
1.4 Rola bajki w życiu dziecka
1.5 Rodzaje bajek terapeutycznych
1.6 Przebieg zajęć bajkoterapeutycznych
1.7 Zalety i wady bajkoterapii

Rozdział 2
Metodologia badań własnych

2.1 Cele i przedmiot badań
2.2 Problem badawczy
2.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.4 Organizacja i przebieg badań własnych

Rozdział 3
Wyniki badań

3.1 Charakterystyka badanych
3.2 Forma i sposób czytania bajek są kluczem do prawidłowego przyswojenia bajek przez dzieci
3.3 Przypadki i cele stosowania bajkoterapii
3.4 Obraz przygotowywania oraz realizowania zajęć bajkoterapeutycznych
3.5 Efekty bajkoterapii

Zakończenie
Bibliografia
Netografia
Spis tabel
Spis wykresów